Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

F ALTI CUMHURİYET 6 NİSAN 1980 92 Dıcle, Fırat koyaklorında, yüzlerce kişiltk çetesıyle SoİTion bır fırtına gıbı esmış, koskocaman bır Bedevı br gece basıp bütun insanlarını cocuklarının bır kısm m oldurdukten sonra kacırmışlar, develerıne, surulcr ne, cadırlanna el koymuşlar, almışlar bütun obanın öteoerıs nı Tektek dağlarına taşımışlar, bır sure Bedevılerm cadırlarmda, yıyeceklerı, hayvaniarı bıtene kadar onlar gıbı yaşamışlar, hsr şey bıtınce de kurulu cadırtarı oyle olduğu gıbı bırakıp başka gece vurgunlarına cıkmışlardı. Ah, bır dınleseydı bobası batoasıncı sevda bağlodı dıye, Solman Dal Emine'yi günler gunü, onu, ah bır oğrenseydı babası onun başından geçenlerı... Ah... gozlerıne uyku gırmeden. bır gece vorıp yatağında öldurmeyl Bo,unun boyle kısa olduğuna, bacaklarının egnlığıne, gozlenn n bo/le yılan gözlerı cakırına caldığına hıc bakmaz, oğluyla cok kurmuştu Kımbılır, belkı babosı da gızlıden gızlıye, hıc ovuntrdu . Bır gun mutlaka her şeyı babasına anlatacaktı ama. kımseye belll etmeden, kendi kendın6 bıle sezdırrreden onu ısan atmalıydı, ama babasının tepkısmden odu kopuyordu . Ya tı/ordu. Bunun boyle oldujunu babası değıl de Salman gan bcbosı üzulurse, ya onu yanlış anlarsa, bu dunyada onun boba gıbl bılıyordu. O zaman hıc Dal Emine'yi oidürebılır mıydı, basından başka kımı vardı?... Her şeyı. onun her şeyı, tum \ıar bası o kadın ölunce cok uzülurdü, Salman bunu bı mez mıydı 7 lıgı babasıydı. Babası bır gun olürse. bunu düşunurken bıle Sal O zaman da Dal Emıne'ye kım yon bakarsa... Çocuklar başlaman tepeden tırnaga tıtnyordu.. Istıyordu ki babası onu iyl ta rını Gİmşlar, bır ölum fırtınasınm büyusune, macerasına kenmsın, bu dunyada yalnız onun kım olduğunu bır tek babası bıldılerıni kaptırmışlar, kıml hüngür hüngür ağlayarak. kımı bır sesın, onu azıcık sevsın, şu Mustafayı sevdığının bınde bın kavınc kasırgasında gulerek, coğu kez de ölurcesıne korkorak dar, esklden onu sevdığının bınde bın kadar, şımdl de onu sevbaşlarını almışlar gıdıyorlardı. Bır gece Salman kendısını colde s n Onu dunyada bır tek kendısının sevdığıni, onu bu kadar. devedıkenı ormanının lcınde, karayılanların arasında, sabahle» bu djnyada kımsenın, hıc kımsenın bu kadar sevmedığmi bılyın gözunü actığında yanında yöresınde yumak yumak olmuş, s n Dal Emıne bıle babasını, onun kadar sevememıştır. Kadın kırmızı dıllerınl cıkarmış hışılayan, ağır oğır akan, yel gıbl uo dugu halde.. Onun kızı olmadığı haide bıle... Va her zaman ca r ak gıden yılanlar gordu, korkunc bir bağırmayla cölu urkutMbasını duşunurken, onu ılk gorduğu andan bu yana, onu, tu canını dıkenlığm dışına zor attı. Cölde kendısını. bu ıpıssız, yaralcrının kurtlarını ayıklar, yıkar, o, korkunc bır kokuyla kouçsuz bucaksızlığm ortasında yapayalnız buldu. Cılgıncasına karken, herkes onun yanından yuzunu buruşturarak, burnunu tu koşmağa, bağırmağa başladı Bır kendl yöresınde fırıldok gıbı ta'ak kacark&n, Salman da utancından yerın dıbıno geçerken, ya donüyor, bır colu baştan başa blr çızgl koşuyordu. Gün kararalarını gulumseyerek, onu yürekten sevgıyle okşayoTik, bağrı rırken sesl •kısıidı, oz sonra da oraya düşüp kendlsınden geçtı. na basarak sarardı onu ilk gördüğü gunden bu yona düşunurKorkusundan gıttıkce sıkışarak tostoparlak o!du. Olanak bulken, hangi koşulda olursa olsun cennet düşlerıne dalar, bır saydı, bir avuc kalır, o bir avucu da kaldırır uzaklara, bır canmutluluğun, kıvancın esnklığınde bu dunyadan, kendısınden ulının, canlı bır şeyln olduğu yere atordı. Büzüle büzüle tostoparzaklaşır gıderdı. lak oimuştu Butun çocuklar, hep blrlıkte oldukları sürelerde do cok korkuyorlar, korkularından deliye dönüyorlar, onlenne gelen Kadın olduğu halde, kendl öz anasina benzedlğl haldo. KEBVIAL yere, olümün üstune bıle, korkularını yenmek lcın satdırıyorlardı ya, bu başkaydı. İşte Salman, babasındon da bazı bazı boylesıne yoğun, korku bır bıcak gıbı yureğının başına saplanarak korkuyor, korkudan ell ayağı kesıl.yor, korkunun üstüne yuruyem.yordu Ya bır gun onu sevrrez, onu sevmez de, senı gozum gormesın Salman derse? Bu düşunce blle onu bır karanlık ucsuz bucaksız ucurumun d blne otıyordu. Salman'ın anası gercekten Dal Emıne'ye benzlyor muydu 9 Anasını duşünüyor, onu gormeğe çalışıyor, bır turıu nasıl bırısı olduğunu toptan, tepeden tırnağa gozlerının önüne getıremıyordu. Kımısınde salt koskocaman acılmış bır cift göz goruyordu. Gozler bır kapkora oluyor, bır denız mavısıne kesıyor, bır menevışll cimenl yeşıle dönuyordu Ince uzun boyluydu, boyunu, turuncu ipek başortüsünü, hırızmasını altın cekırdekll kırmızı mercan gerdanlığını, ince, uzun parmardı uyuTlu ellerml ne zaman ıstese gorebılıyordu Bır de, cok tuhaf, her kadının gulmesıni, gulernen gozüken ak dışler>ri| anasının gulmelerıne benzetıyordu. En cok da Dal Emıne'nm gulmesı, gulerken ırl, kara gozlerının porlaması anasına benzıyordu. Boyu posu da benzıyordu O gun bugündur, gece demıyor, gündüz demıyor, bır yolunu bulup Dal Emlne'yi seyreylıyordu. Buyulenmış gıbı onun bulunduğu yerlerden ayrılamıyor, onun yöresınde dönup duruyordu. Anası gıbl güldüğü zaman da Dal Emıne, Salman sevincınden uçuyor, yere göğe sığmıyordu. Onu duşundükce, yurüyuşünü gordükce, gülüşünü duydukca büyülenıyor, olduğu yer de vurulmuş öyle hayran kalakalıyordu. Son günlerde Dal ETIIne'den de ödu koprrağa boşlamıştı, onu seyrettığinl, gülüşünü duymak lcın can attığını, gamzelerının ışık gıbl acılarak cukurlaştığına vurulduğunu sezecek, gorecek dıye odü kopuyordu Hem ona yaklaşmak Istıyor, hem de ondan uzaklaşmağo can atıyordu. Bocalayıp duruyordu blr delı ıkırctkte. Babası cok uzun boyluydu, asker kaputu vardı uzun, sırtında eskı, kundağı centık centık bır mavzerle, olnı bağlı, ayakları yalınayak, parmak aralarında camur, kan kurumuş, gellr gelmez anasını saciarından yakolamış surukleyerek döğmeğe başlamıştı Cok duvarlı, duvarları kalın bır yer anımsıyor. Bır can, blr de uzun bır mlnare Tan yerıerı ışıdı ışıyacak, colün ucuna bır yığın insan dız coKmüş, kadın erkek, cocuk, delıkanlı, kız doğacck gu'nu beklıyorlar Gun atarken hep bırlıkte eğılıp toprağı opuyorlar Dudaklorı kıpırdıyor, doğan gune karsı eğı'erek dız cokmus, b f seyler mırıldanıyorlar Bu mrıltılar gıttıkce yükselerek b r turku c'uyor, tur«u dcgan gunle bırlıkte ıssız ovayı dolduruyor... Sonra gunun doğdugu yerden doludızgm atlılar gelıyorlar. yalın kılıcları doğan guneşle yalbırdayarak Kılıclılar gelıp dız cokmuş kalabalığa yukleniyorlar, kılıclarını» batırıp cıkararak, kanlarını fışkırtıyorlar d'Z cokmuşlenn Dız cokmüş toprağı operek türkü söyleyenler yerlerınden hıc kıpırdamryorlar Doıudızg'n koşcrak gıden atlılar, cavan atlarının başlarını geriye cevırıp gene dız co<muş kalabalığa yalın kılıclorla daltyorlar (ARKASI YARIN) ;2$ur tjniversite Seçme Smavma Hazırlık Progratnî KLASİK IS/IATEMATİK Çozum . (2 V31 + 3 V2~l) (161V31) = 32 V3 l l 61' + 48 \/~2 I' V6 I* = 3 2 \ / 3 + 643\/~2 + 3 \ ' 6 3ı ' 2ı10 + 5ı" 4ı * , J , » • Îİ^Tz^TYı'' = ' f a d « m t n 1 eşıdınl (a + bi) bıcımlnde yazınız, Çörum : l" = t. i" = i' = 1. r = 1. 1" = V a l i" s t, 1» = I ve i" = !' = ı bu değerler verilen ifade eşltleri yertne konursa. 3(1)2(l)+5fi)4(l) 4(1)3(l)+2(l) J.2U2 o (12ı + 2)(l) 31 + 2+51J41 = 4i 3i 2i" lSl'4jl 12 A ve B açılan nedırT Çozum cosA=0=>eosA = s l n B = x •• • sUL 11.00 GÜNAYDIN 12.00 HAFTANIN ŞARK1SI 12.05 YAŞADIĞIIV1IZ DÜNYA Dızının «Ispanya Gezısı> başlıklı bolumünde Amerlkalı yazar V/ashıngton Irv/ıng ın Ispanya gezısı sırGbindokı gozlemlerı, ızlenımlerı bu ulkeden goruntuler yer alıyor VuralYlLiyiİ2T^nerÂLPĞÂN J Ifadesınde I V I Ö Ö E R N J M A T E J V r A T Î K 12^ Vural VILMAZ Tânefr ALPCAfvT 7 AB = r CD ıse «B ve CD vektorlerl tçuı aşağıdakılerden hangısı rinğradur? A) AB 1 CD B) AB = CD AÇIKLAYICI ÖRNEKLEB i (3, 41 vektoıunun U2unluğu nedir'' 12.50 TATİL SİNEMASI: «DERTLI BABA» A = 80* C) AB //CD E) Hıçoırl Yanıt (C)'dlr Konum Vektöıfl c» ' \B = C D \ 9 + 1S = \ 25 = 5 d»r 2 A (3. 2). B(4. 6) olduğuna gore AB nun Ronum vektoru nedar? slnB ' sln so => B = T = 3 0 ' l$Ieminln sonucu 13. v/( inedir? Çözüm ı 1i K L c O P Ise OP vektdrüne KL vektörünun konum vektoru denir * duzlemde alınan ler P noktası lçln blr OP 0 vardır • dOZlemdeki noktalarla * vektörler arasında bı.e *• blr bir esleme vardır. Çözüm .3 V(75l)(7+5i)+7 = \/49 + 25 + 7 = v ^ î = 9 14 Köklerinden blr (31) olan Uund derece denklemınl yaanu. Çözüra: z*(x.tx,)sı«. s . o O ; z.+x, = (31)+ (3+1) «fl I X. X. * (31) (3+1) o 0 + 1 o 10 x*ttt+10 o 0 elde edülr Nat: RSklerlnden btrl sanal sayı olan Odnci 'derece dertklemlnin dığer kokd verilen kökün eçleneğıdir. Konn . POLÎNOMLAH . S OA + AB = OB AB = OB OA AB = (4. 6] T3. 21 AB = ( ( 4 3 ) . (62)J AB*= (1. 4] bulunur 13+1(1+3y) eşıtlığıni saghyan x ve y değerlenni bulunuz? '"' (2x+3y)+l(5x) a 1341(1437) 2x+3y a 13 13 5x 3y = 1 14 Sy o132(2) 3y*oI3 4 ' x = 2 14 p Çozümv Yonetmen Henry Koster / Oyuncular James Stewart, Sandra Dee Audrey Meadovvs Robert Morley John McGıver / 1963 yap mı / 93 dakıka De'ışmen kızı/a bası derae gıren onu b r an once evlendırmeye calışan b r babanın oykusu .. Arrerıkan toplumuna ozgu durumları ışleyen, kuşak catışrralarını cnlatan fılrrde genel bır sevımlı havanm dışında pek oyle kalıcı bır esprı fılon yok .. Totıl smemasında uzunca suren bır cıddı fılmler donemınden sonra hafıf yapımlara donüşj haberlıyor Yoşlanan baba rolunde James Stevvart, genc kızda Sandra Dee ınandırıcı Ama ozellıkle «rol calan» 2 karakter oyuncusuna dıkkat. Ingılız Robert Morley ve John Mc Gıver. . 14.30 DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU Tarık Gürcan'm sunuculuğunu yapacağı progranv «Ja Dr. Nevzat Atlığ yönetımındeki Kultur Bakanlığı Türk Müzlğl Korosu dınlenebıliyor. * P(x.. T.) blçlmlnde vertlmlîs» S. A(3, 1). B(7, 4) olduğuna gore AB nüo uzunluğn nedlrt S?.c. T.ı|J| blçlmlnde gösterillr • OP = P [x, y,) vektörünün uzunluğu | OP | • I P | = \A ' + ?.' * Toplama l^leml » • (x.. F.J. b (»,. y,l ı»> dır d 14.55 TATİL GÜNÜ Açılış ve Sağlık Progromı (14.55). Türk Halk MÜ2İfllnde Seylt Al soylüyor: tlkl dağın arasında kalmışamt. cMaden dağı», fCan Hatıcem» (15 00), Kanser Haftası Ile llgıli blr söyleşi (1510), Anadolu A|ansı'nın 60 kurtıluş yıldönumu (15 20), Türk Hafıf Muzığınde A|da Pekkan soylüyor «Don't leave me now», «Baby blue», cHoykıracak nefesım yok», tYes I love you», «Ya sonra», «Bambaşka birı», «Pet'rOıl» (15 30), Pazar Postası (16 00). Türk Scnat Muzığınde Ayten Zenger soylüyor. «Sensız her gecenın sabahı olmayacak sanırım». tGuzel bır gul attı benı bu sevdaya», «Ne demıştın mcın caydın sozunden» (1610), «Sağlık Koşesi (16 20), Temel Rels (16 45). Turk Hafıf Muzığınde Rezzan Yucel soylüyor «Bır roman gıbl», «Zaman zaman», cOzven» (16 50), Haberler (17 00), Spor (17 05) (|AB| \ / ( 7 3 ) ' + ( 4 l ) ' = y/4 + 3" + 9 = \/25 = 5 dlr « â e [3, 1) ve b = [4. 5] a) a + b = ? b) 2a = 7 Ue c) 3b = l 1 I. x*+mx'+n pollnomunun x# + x + l 0» höoebilmesl İÇin m ve n ne olmahdır? Çözum Dördüncu dereccden blr polinom Iklnci deteceden blr pollnoma bölünürse bölüm Ikincl derecedendir x'e pöıe Iklnci dereceden blr pollnom genel olarai ax' + bx + c şekllndedlr x* + ınx'+n > + bx+c >m a r * + ( a + b ) x + < a + b + c ) x + ( c + b) x+c l 1 d) 2a + 3b . ? e ) a 2 b s > ? ys3 OİUT. • + b = [ x , + x , . y, + y,] dlr * Btr vektorun blr reel sayı Ue çarptnu j 10. Ai°r>» + •»2y> • = ı Eşilliğlnl gerçeklenmesi lçin x ve y ne olmaîıdır? Çözüm: Aiog.xH«2y» = A* : = > I o g 5 x + ( x 2 y ) l = O' olurkl, burdan logjx = 0 = » 5* = x . x 2 y = 0 = > l 2 y = 0 Jt = 1 r e B. a[x, y,J ise ra = r [x,. y.) e [rx,. ry ) <Jlr * Bırım vektör I a | • 1 ise a vektorune blrlm veklor denir e, = [1 01 ve e, o (a II tse a = lx.. y.l = x, e, + y.e, d j a + b 13. 11 + 14, 51 = [3+4. 1 + S] = (7 6] 2a = 2f3. 1] = {6, 2) 3b o 3(4. 51 a f12. 151 11+3(4. 5)=[6. 2] + [12, 15] f3. l | 2 ' 4 . 5' = C 15. 9 1 olur. . . 10] 19.30 TAŞ DEVRİ Fred ve Barney ışe gıtmemek ıcln patronlarına hasta olduklarını b Idırırler a>l = o l + b = 0 =a 0 b = 1 m= c a+b+c m m =» Iı+e = m . o =»^l+e o 0 => 11. ( 2 [(2V5D(2+\/5i)l* = [4 + 5Î* . 0* = (3')' = 3" bulunur. E 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.30 ÇANKAYADA YEDİ YIL Cumhurbcşkanı Fohrı Korutürk 3n görev süreslnln sona ermesıyle Haılı bir program yayınlanacak. m • I 5. a s [2, 5) «e b s [1. 3 ] vektorlerl lçln nse no ı xa + yb a [4, 9] dacak blçlmde x. yeR sayüannı bulunuz. 21.00 SAZ ESERLERİ Cevdet yınlanacak Çagla'nın «Acem Kürdı» Saz Semaisl ya 21.05 DALLAS Vural YILMAZ Taner ALPCAN 6. mx'+8x'x2 polinomunun çarpanlarından bıri <x + 2) olduğuna göre dığerl nedlr? Çözüm • 1 + 2 a 0 = » X m 3 tÇİI» m( 2) J + 8(2)' (2) 2 = 0 İ 8 m + 32 + 2 8 = 0 =s> m = 4 dür Polınom konurea4xJ + 8x > x2 bulunur 4x> + 8 x ' x 2 = 4x"(x + 2)<x + 2) (=^> (x + 2)(4x»l) dlr O halde ilclncl çarpan (4x«J) olur 1 x*e^ + ms'+njı + l potlnomunun bir tam bare olması lçln (m) ne olmalıdır? Çozum x*6 + 2abx + 2bi' + 2abx + b= 2a = 6 => a « 3 a'+2b = n> 2ab = n •=> n «» 2 ( 3 M * l ) = » n, = 6TOn, = 8 Olur b" = l =s> b * 1 b = 1 icln m. = a* + 2b = (3)" + 2 ( i ) = 92 = 7 r b = +1 lçin m. = a'+2b = ( 3 ) + 2(l) = 9 + 2 = 11 bulunur. 8. Blr polinomun ( x 2 ) Ile bölümunden ka. lan 3. x + 2tfeboiumunden kalan 2 lse. bu pollcomun s 1 4'e boiumunden kalan neoırV Çozum: Bır p(x) polınoraunun ( x a ) Ve boiumunden kalan B. ( x b ) üe boiumunden ka lan R, ise, pohnomun ( x a ) (xb) çarpımuıa bolumunden kalan. KLASİK MATEMATIK 2. x'+fflx'+iK+p polınomunun ( x l ) ' ile bolunebümesı ıçm m,n ve p ne olmaîıdır? Çözüm : x«+mx+nx+p . ax*+(b3a)x 3 +(3a 3b)x« + (3ba)xb Poîınom özdeşliğındea a s 1 b3a = 0 = » b = 3 3a3b = m => m = 3 9 = « 3ba = n => n = 91 = 8 b = p => P = 3 bulunur m« 6 n KLASİK BİYOLOJI 22. Gelışme sırasında kopan ve eksılen vücut kısımlannm tamamlanması ve onanlmasına yenllenme (Regenerasyon) denir Aşağıdakilerden hangısinde ea fazla regenerasyon görulüı' A) Planarya C) Yılan E) tnsaa B) Kertenkele D) Denlz yUdıa 5. Aşagıdakılerden maddesldıf? A) B) C) D) E) AriusERTORK oangiâi evnmın ham Ewlng aılesının kücük oğlu Bobby Ewing Barnes ile evlenır Aıle bu evlılığe karşı cıkar. Pamela 21.55 YURDUN SESİ Programa Yaşar Topcam, Mükerrem Kemertaş, Güner Karabacak, All Con Yılmaz, Cezml Barut, Ismet Donyıldız, Necla Akben, Yavuz Tapucu, SıddiK Doğan, Meh/ret Mutlu, Handan Tuncc, Murat Çobanoğlu 1I9 Ali Gürlü katılıyorlar. Çevre koşullan \ Dogal seleksiyon Modıfıkasyon Ralıtsal varyasyonlar Çevresei varyasyonlar 22.45 SANAT DÜNYASI 23.15 HABERLER YANIT ÇtZELGESİ 1E î c 13 C 19 C 1A a c 14 B 20 D 3.B 9 E 15. E 21 E 4. C 5. D 6 . A ı a e I I E 12 A 16. C 17 E 18. Ç 22. A p = « = 8 6. Çevre koşullanrun neden oldugu" defı^ıküklenn dölden döle geçinldığını varsayan kımdir? A) Darwln D) VPeisman B) Pasteur E) MuUer C) Lamarck 3 s* + 3x rpx+q polınomu fx1 ıle a>n ajn bolunebüdıgıne şröre p ve q ne olmalıdır? Çizum Önce rolınomda x l = 0 => x = 1 koyara» sıfıra eşıthyelun =0 p + q + 4 = 0 olur. => 1+3p+q l+3p+ = 00 p<q + 4 = = 0 P+q^4 = 0 2q + 8 = 0 => q = 4 ve p = q+4'den p = o bulunur 4. x'L<P+l)*'px + 3p+2 poun°«™ n u n ( x 3 ) Ue bolunebılmesi ıçm p ne olmaudır? Çozum . x ^ = 0 dan % = 3 degert polınomda x yerine yazılırsa, p(3) = 3'+ (p+l)3"p{3) + 3 P + 2 = 0 ±* i= 0 =* , l TRT I 05 00 Açılı?. program ve lasa haberler 05 05 Ezsı kervam. 05 30 Şarkılar ve oyun h a \ a l a n . 06 00 Kısa habele' 06 02 Bolge<«I yavm 0* 30 K O Î e haberler. 06 40 Günaydın. 07 30 Haberler 07 40 Bolgesel yayın 09 00 Kısa haberler 09 05 Tatll sabahı. 11 00 Kısa haberler. 11 05 Radvo Uyatrosu 12 07 Ajin ardından. 12.55 Eadyo, TV program haberlerl 13 00 Haberler 13 15 Saa eserlerl 13 30 Bolgesel yayın 15 00 Kısa haberler 15 05 Spor magazın 17 00 Bolgesel yajın. 19 00 01 00 TRT I I İle ortak ysyın. 19 00 Haberler 19 30 Haflf muzık 20 00 Ocak boşı. 20 20 Amatör sesler 20 45 Haiıf müzik 21 00 Kısa haberler 21 05 Dınleyid istekleri 21 30 Spor derglsi 22 00 Kısa haberler 22 05 Beraber ve solo türkuler 22 30 Sizrn seçtlklerinlz 23 00 Haberler 23 15 . 01 00 Bölgesel yayın 23 15 Stüdyo kayıtlanndan 23 45 Şarkılar 24 00 Kısa haberler. 00 05 Sevüen eserler 00 55 Gunün haberlerinden b2etler 01 00 Program ve kapanış. 01 05 05 00 Gece yansı. KLAStK BrYOLOJtYE DEVAM 1 Önoluş (preformasyon) ve sırah oluj (Eplgenez) teonlen aşagıdakılerden hangısınl açıklamaya çalışan goruşterdendır? A) Ana ve baba karakterleHnln yavrulannda nasıl belırdjğınl açıklayan gorüşlerdır. B) Evrim teonsidır C) Lamark'ın evnm teorisidlr. D) Daruın'm evnm teonsıdlr. E) Adaptasyon teonsl 2. Aşağıdakilerden hangisl kalıtım faktörlerindendir? A) Kromozom B) Kromonema C) Kromatit D) Santromer E) Gen 3 Aşağıdakilerden hanglsi homolog organlann özüdur' A) Gorevlen avm olan organlardır B) Orljınlen aynı. fakat şekli ve görevl farlc. lı olan organlardır C) Sekülert aynı olan organlardır D) Orijinlen ayn olan organlardır E) Evrim mahsulü organlardır. 4 Aşağıdakilerden hangisl Anolog organlann özüdur? A) Orijinlert aym olan organlardır B) Gorevleri farklı olan organlardır C) Onjınleri farklı, fakat gorevleri aynı olan organlardır D) Evrim mahsulu organlardır E) Sadece omurgasızlarda bulunan organlar 7 Bugün yaşayan balıJcçıüann gaçalanrun uzun oluşu Darwm'm hangı fıkriyie açıklanır' ' A) Modıfıkasyon B) Mutasyon C) Doğal seleksiyon D) Kullanma ve kullanmama E) Kazanılan özeUıklenn kalitunı * S = siyah s = beyaî S>s Beyaz blr kobayîa siyah kobay çaprazlanıyor Sıyah ve beyaz yavrular elde edlliyor Bununla ilgtfı olarak aşagıdakılerden hangisl dogrudur? Çaprazlanan beyaz kooay heterozlgottur Çaprazlanan sıyah kobay nomozlgottur Çaprazlanan sıyah kobay heterozlgottur Sıyah yavrular homozıgottur Beyaz yavrular heterozlgottur. müzlk 13 30 Ses ve saz dünyamızdan 14 00 Oykulenn dıli 14^0 Türkuler H 45 garkılar 15 00 Açık oturum 16 00 Kuçuk konser 1610 Klâsik koro 17 00 Ulku Besgul'aen tukuler 1715 Sozlü anlatımdan sesh anlatıma 13 00 San»t tarıiü 18 30 Yurttan sesler 19 00 01 00 TRT . I Ue ortak yayın. TRT nı olmaîıdır. A) B) C) D) E) 5. p(\) m x + 5z'4x+n + 3 pohnomunun x + 2 ıle boiumunden kalanın 3 olması ıçın (n) ne olmalıdır"5 Çözüm: pi2) = (2)'+5(2)'+4(2) + n f 3 = 3 8 + 2 0 8 + n + 3 s 3 n= 4 a = 2 . B. = 3 ve b = 2 . H, = + 2 degerlerl yerlenne ya2ilırsa. bulunur 32 BU) = ~ 2 3 *+ 2 23 (2) 2+8 = 4 s t + 5 tralunuT. dir. 9 Hemofılı balomdan ta^ıyıcı btr anne ile hemofılı babadan doğan çocuklarla ılgül olarak hangısi yanüştır? A) Kızlann herrona olma şansı '/» 50 B) Konduktor olma şansı % 50 C) Erkeklerin hemofül olma şansı 'M 50 D) Erkeklenn hemoflli olma şansı % 100 E) Erkeklenn sağlam olma şansı 'A> 50 TRT II 08 00 Açüıç ve program. 08 03 Gün başlıyor 09 00 Saz musikimiz 09 20 Bir dılden bır telden 09 40 Sevgl üstune 10 00 Çocugun dılnyası 11 00 Erkekler topluluğu 11 ?0 Çatdas Türk sanat mtızigl 12 00 Muharrem Akkuş' tan türkuler 12 15 Gençhkle geten. 13 00 Haberler 13 15 Hafıf 07 00 Açılıs ve program. 07 02 Gune başlarken 08 00 Sabah konseri 09 00 Türkçe naberler 09 03 1955'ten 1980"e 10 00 Sız olsaydınız ne çalardınız'1 11 00 Müzık magazln 12 00 Türkçe haberler 12 03 Ingilizcs haber ler. 12 06 Pransızca haberler 12 09 Çeşıtll sololar 12 30 Müzlk panoraması 13 00 Slzln seçtiklerinız 14 00 Müzık baslasın perde açılsm. 14 45 Sizlerle 45 HaiHkfi 15 30 Pazardan pazara. 16J3O Barok müzlk 17 00 Türkçe haberler. 17 03 Ingülzee haberler. 17 08 Fransızca haberler 17 09 Çay saatl 18 00 Dünya radyolanndan müzli festlvallorlnden 19 00 Caz ve pop dünyasından 20 00 Klâsik Türk mttzlği korosu 20 30 Plâk albümlennden 21^0 Dünya şarkı soylüyor 22 00 TOrkçe haberler 22 03 Ingılizce haberler 22 06 Fransızca haberler 22 09 Stüdyo PM. 23 30 Pazar konseri 24 00 Samanyolu. 0100 Program v» k*panıs. fes»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog