Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

^ÖĞRENCİLER, GENElYETENEKTE UZMAN Tam Bi Beyin Cimnastiği Bir 12 fasıkul coplu satılır 900 TL ögretmtn Yoyınlon Galatasoroybt OGRETMEN RETMEN 56. Yd; Sayı: 20006 Cumhuriy Kuractm: YUNUS NADİ 10 TL. unıversiteli olmanız için LİSE SON BEKLEMELİ 5 NİSAN 14 NİSAN DERSME BflŞAR, ŞIŞLİ 472487 KENT StNEMASl KANŞISl 6 Nisan 1980 Pazar İstanbul'da silahlı eylemciler iki bekçi noktasına baskın yaptı (İstonbul Haber Servlsl) İstanbul'da dün gece ıki bekcı noktasını basan terorıstler Eyup Buyukbaharıye bekçı noktasını yakmışlardır Mılıtanlar Tophane'dekı Bostancıbaşı bekcı noktasından da üc tabanca ile bır sten almışlardır Saat 20 30 sıralarındo Eyup'tekı Büyükbaharıye bekci noktasına gelen maskelı ve silahlı 78 kışılık bır grup gorevlı bekcı Velı Doğan'ı etkısız hale getırdıkten sonra sılahını almışlardır Daha sonra bekcıyı noktanın karşısındakı kahveye goturen silahlı kışıler, buradakıleri (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) KİT'lerde ücret artışı kısıtlanıyor HÜKÜMETİN TALİMATINA GÖRE ÜCRET ARTIŞLARI MEMUR AYLIKLARINDAKİ ARTIŞI VE FİYAT ARTIŞLARINI KESİNÜKLE GEÇMEYECEK. Işık KANSU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Toplu sozleşmelerın Başbakanlık'ta kurulan Toplu Sözleşmeler Koordınasyon Kurulu tarafından dondurulması. Işci ıkramıyelerının odenmemesı ve eşelmobıl uygulaması, Turklş tabanında büyük huzursuzluklara neden olmuştur Turklş'ın tabanındakı bu huzursuzluk, lcra Kuruluna da yansımış ve Turklş önemll kararlar alma aşamasına varmıştır. Eskişehir'de miting öncesi ve sonrası olaylarda 5 kişi öldü Cumhurlyet Haber Merkezl Demokratık kıtle orgütlerınce duzenlenen mıtmge katılmak Icın dün Eskışehıre gelen bır gruba acılan ateş sonucu 3 k şı olmuş. 5 kışı de yaralanmıştır Kentte daha sonra meydana gelen ıkı ayrı olaydo ıse 2 kışi oldürulmuştür. İlk olay saat 12 15 sıralarında 27 Mayıs caddesînde meyda na gelmıştır Istasyon Alanında demokratık kıtle örgutlerınce duzenlenen, tDemokratık hak ve ozgurluklen koruma» mıtıngıne katılmak ıcm Ankara'dan gelen bır gruba Ulku Yolu Der(Arkosı Sa. 9, Su. 6 da) Demokratik kitle örgütlerinin düzenlediği «Demokratik hakları koruma» mitingine katılacak bir gruba ülkücülerin saldırısı sonucu üç kişi öldü Kentte öğleden sonra iki kişi daha öldürüldü. Tüm olaylar sonucu bir kişi gözaltına alındı Bütün temel ürünlere zam geliyor Hukumetın aldığı son ekonomık kararların ardından TürkIş'in istedığı sosyal lcerlkll (Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Demırel hükümetı Uluslararası Para Fonu (IMF)'nın son Isteklen doğrultusunda onemlı adımlar atmaya karar vermış. bu amacla da ozellıkle ışci ucretlerındekı artışları durdurmak ya da azaltmak Icm kamu kesımınde calışan ışcılerın toplu sözleşmelerınde Kamu Iktısadl Kuruluşlarının (KIT) «nasıl bır potittka Izlemelerl» gerektlğl yo lunda talımatlar vermlştir. Başbakanlık Müsteşan ve DPT Musteşar Vekılı Turgut Özal öncekı gün KIT genel mu durlerıyle ortak bır toplontı du zenlemıştır Ekonomıdekl KIT genel mudürlerinln tumünun ya nısıra ılgıli bakanların genel mudürlennın de katıld'ğı toptantıda hukumetın kamu kesımlnde yopıfocok topUı sözleşmelerde ızleyeceğı polltıkanın ana hatları üzerınde durulmuş tur Ozal. KIT gensl müdurlerıne KIT'lerın ızlemelerı gere ken fıyat ve toplu sözleşme po lıtıkalarına ılışkın göruşlerınt acıklamış bu polıtıkaların «Har fıyen» verıne getırılmesml ıstemıştır Edınılen bilgılere göre, Turgut özal Demlrel hukumetlnln ozelllkle şu konularda «ısrarlı» bulunduğunu acıklamıştır: KIT'ler bundan böyle 24 ocak tarıhınde Demırel hükumstının aldığı kararları mutlaka uyguloyacak ve bu karar lardan hıc bir bıcımde sapmaya Izın verılmeyecektır 24 ocak tarıhll kararlar doğrultusunda KIT'lerın zarar Türkİş önümüzdeki hafta hükümete karşı tutumunu belirleyecek etmeslne Izln verllmeyecektlr. KIT genel müdürler* yönettıklerl kurumlarda bu kararlan uy gulamakta en kücük bır tereddute düşmeyeceklerdlr. Herhangl bır zarar söz konusu o\duğunda genel müdürler ya da yönetım kuruliarı. o ürün ya da ürünlerın fıyatlarını heman pıyasa fıyatı duzeyıne gotlr(Arkası Sa. 9, Sü 3 de) AP'nin adayı yarın ya da•salı •• • gunu turlara katılacak ANKARA (Cumhurlyet BOrosu) Cumhurbaşkanlığı secım kullsı MSP lıderı Erbakan'ın oncekı günku temaslarından sonra hızlanmıştır DLH tatıl gunu olmasına karşın, kulısler ve toplantılar surmuştur Partı lıderlerı sabah saatlerınde partılerının genel sekreter ve grup başkanvekıllerl ıle göruşmeler yapmışlardır CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, parlamentodakı odasında Ge (Arkosı Sa 9. Sü. 1 de) Paris Toplantısı Ardından Yalçm DOĞAN Batı merkezlerine göre Türkiye yol ayrımında £ Batıda siyasal olarak yanlış bir kanı yaygın: Türkiye'de en yaygın hareketin «islâmi hareket» olduğu sanılıyor. «Türkiye'nin AET'ye tam üyeliği mi? Bıınu düs.iınmek bile insanın tüylerini ürpertiyor...» A İstanbul'da şoförler belediyenin kararını beklemeden ücretlere zam yaptılar (istanbul Haber Servlsl) Akaryakıt zammı İstanbul'da taşıma ucretlerıne yuzde 30 oranında yansıtılmış ve belediyenin onayı beklenmeden yenı tarıfe yururluğe konmuştur Benzın fıyatla'ina yapılan % 15 dolaylarındakı zamdan sonra, taksı ve dolmuş ucretlerı \enıden duzsnlenmıştır Buna gore Karakoy Beyazıt dolmuş ucretı 15 lıradan 20 lıraya yukseltılmıştır En kısa mesafe ıcm alınan 10 lıralık ücret 12 5 lıraya cıkarılmış, ancak bozuk para bulunmadığı ıcm uygulanan tarıfe 15 lıra olmuş tur Istanbul ıle Anadolu yakasında calışan mınıbuslerde de tarıfeler belırlenerek yururluğe (Arkası Sa. 9, Su. 6 da) • GREV HAKKI VE ERTELEMELER Zehra KABASAKAL'm incelemesi Yarın Cumhuriyet'te 0 OÖZLEM UĞUR MUMCU Çağlayangil yarın Köşk'te vekalet görevine başlıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkonı Fahn Korutürk, yedıncı yılın sonunda bugun Cankaya dan oyrılacaktır. Bugun saat 17 00 de geleneksel ve sade bir torenle Çankaya'don uğurlanacak olan Fahrı Ko rutürk ve eşı Emel Korutürk, bır sure Ankara Orduevınde ka lacaklardır Korutürk un Çankaya Koşkü yakınlarında, Covre Sokakta yapılmakta olan daıresı henuz tamamlanmamış bulun maktadır Cumhurbaşkanı Fahrl Korutürk görev suresının bıtmesı ne denıyle dun de AanıtKabır'ı zıyaret etmıştır (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) IMF Geliyor... ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Geccnıerde Ankara da Uıuslararası bır Voleybol Tjrnuvası duzenlenmıştı Uc Avrupa ta kımı ıle Turkıye'den bır takım fınallen oynuyordu Turk takımının ınaçı sırasında spor sa lonunu dolduran yedısekız bın kışı aynı ezıklıkle haykırıyordu fVur vur Inlesın, Avrupa d.n lesın » Bugun Batının önemlı merkezlerını dolaştığınızda, artık «vurmaya» gerek kalmaksızın, Turkıve Avrupa'yı tınle'ır» olmuştur Ekonomık cıkmazıyla, polıt k karmasasıyla ulkemızın dış dunyada bıraktığı ızlenım cdehşetJtır Fıyot artışları her gun öldürülen ortalama yedısekız kışı paranın süreklı dü(Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) ENERJİ BAKANLIĞI ASFALTIN ANA MADDESİ BİTUMUN FİYATINA YÜZDE 450 ZAM YAPTI ANKARA (Anka) Ener|ı Bakanlığı'nın Ankara Beledıyesı'ne yakıt sevkıyatını durdurarak toplu taşıma hızmetını engel'emesınden sonra bu kez de asfaltın ana maddesı olan bıtum'a yuzde 450 dolayında zam yapması sonucu, asfalt calışmalarının her an durabıleceğı bıldırılmıştır Beledıye Başkanlığının konuya ılışkm acıklamasında, bır yılda kullanıian yaklaşık 16 bın bıtum ıcm 36 mılyon lıra odenırken zamdan sonra bu rakamın 162 mılyon lırayı bulduğu. ancak Belediyenin kısır malı olanakları nedenıyle zamlı (Arkası Sa 9, Su 5 de) IMF bu hafta yln« geliyor IMF bu kez doku7 klşiyle geliyor Ama IMF acı kahvemızı ıcrreye de gelmıyor Turgut Ozal ın kara kaşına, kara gozune âşık olduğu Icm de gelmıyor. Ya neye geliyor? cBu pahaHık bu zam yetmedı yenl zamlar yapını dıye geliyor fParamzın değerını daha do duşurun» dıye geliyor tBır dolar yüz lıro olsun» dıye geliyor Hem bır yıllık cstand by» anlaşmalanyla degıl jorta vadelu uc yıllık plonlarlo geliyor Iğneden ıp'ığe herşeyımızı ıpotek etmek ıcın gel yor Ne dıyelım'' Hazır gelmışken Cumhurbaşkanlığı se (Arkası Sa 9 Su 7 de) Avrupa'do calışan Türk ışcıler arasında yaygın olan Kuran Kursları Islamı hareketin Turkıye'dekı boyutları konusundok1 yanlış kanıların temellerın den bırını oluşturuyor. MSP, CHP'ye «Turnuva yöntemi» önerdi: CHP ise bekleyiş ve önerileri değerlendirme dönemine girdi £ Füsun Özbilgenin yazısı 5'inci sayfada • • • • DISK, I Mayıs'ı Istanbul, Izmir, Ankara, Trabzon,ERKMEN: «SIA Mersin ve Bîtf/s'te kutlama karan aldı PARLAMENTONUN İstanbul Hab«r Servlsl Şıddetlı ruzgâr Istanbul'da yüksek ve alcak gerılım hatlarında kopmalara yol acmış, bır çok semt elektrıksız kalmıştır. Yetkılıler Anadoluhısar. Poşabahce, Umranıye, Beyoğlu. Kadıkoy Eyüp ve Çağlayan'da bu nedenle elektrıklerın kesıldiğıni bıld rmışlerdır Onarım çalışmclannın sürdüğünü bıldıren yetkılıler calışmaların kısa sürede tamamlanabılmesı ıcln öteki ba zı semtlerde de elektrıklerın kesıldığını bıldırmışlerdır. (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) Celal Bayar'ın, Demirel'e AP'nin adayı olarak eski DPTıleri önerdiği belirtiliyor £ Erbil Tuşalp'ın yazısı 5'inci sayfada Lodos Tstanburda birçok semtte elektrik kesilmelerine neden oldu İSTANBUL, (a.a) DİSK Ge nel Başkanı Abdullah Başturk, DISK Yurutme Kurulu ve Başkanlar Konseyı'nm ıkı gun suren toplantısından sonra yaptığı acıklamada, 1 Mayıs'ın Istanbul Ankara Izmır, Trabzon, Bıtlıs ve Mersın'de bolgesel organizasyonlarla DISK önderlığınde kutlanacağını bıldırmiştır. DİSK'ln «her hal ve koşul a!tında 1 Mayıs'ı kutlamaya karar lı» olduğunu söyleyen DISK Genel Başkanı Başturk şöyle demiştın tDlSK Yürütme Kurulu 1 Mayıs 1980'ın temel hak ve özgür(Arkası Sa. 9, Su. 6 da) ONAYINA SUNULACAK» ANKARA (ANKA) Dışışlerı Bakanı Hayrettın Erkmen, Türk ABD Savunma Işbırlığı Anlaşmasının temel anlaşıro, üc tamamlayışı anlaşma ve 13 uygulama anlaşmasının, tümüyle Parlamentonun onayına sunulacağını söylemıştır. ANKA muhabırinın bu konudakl sorularını yanıtlayan Erkmen anlaşmanın ne zaman Parlomentoda görüşüleceğı yolundokl bır soruyu Ise «Herren olabılır, ben Başbakanlığo sevkettım» şekllnde yanıtlamıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) İstanbul Barosu'nun 102 kuruluş yılı törenlnde Baro'ya 3541 yıl emek veren avukatlara plaketler verıldı. Savunmasız Mahkeme zulüm mahkemesidir. »• Istanbul Haber Servisl Istanbul Barosu nun kuruluşumjn '02 yılı n«deniyle düzeıienen törende koauşan Başkan Orhan Apaydın Istanbul Barosu'nun kuruluşundan bu yana gecen 10? yıl ıcınde bırcok baskı donemlerınde onurla görev /aptığını vurgulamış son günlerde (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) «i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog