Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Ltse sonlar Beklemelıler AkşamGenel Yetenek Kurs kayıtlart devam edıyor Ortabahçe Cad Yumurcak Sıneması Yan» 60 25 30 61 32 92 BEŞİKTAŞ yıldız dersanesi ÜNİeSİTE HAZIRLIK Cumhuriye 56. Yıl; Sayı: 20004 Kurucusu: YUNUS NADİ 10 TL. 4 Nisan 1980 Cuma Cumhuriyet Haber Merkezi İstanbul Bayrampaşa'da Demirciler Sıtesını basan stlahh kışıler 4 kışıyı kurşun layarak oldurmuştur Istan bul da dun aynca bırı polıs ıkı kışı tabancayla vurularak oldurulup, bır ılkokul mudür muavını agır bıcımde yaralanırken oncekı gunku saldınlarda yaralanan ıkt kışı de dun hastanede can vermıştır Nusaybm de ıse CHP Ilçe Başkanı sılahh saldırı sonucu hayatını yıtırmışür Yurt muhabırlenmız ve çeşıtlı aıanslann haberlenne gore, dün istanbul da 6 Nusaybın de bır kişının ölumuyle ılgılı haber ve dığer şıddet olaylan şoyledır İSTANBUL Bayrampaşa Maltepe Demirciler Hurkent Sıtesındekı ıkı ayn ışyerı kımhklen belırlenemeyen s'îahlı kışılerce basılmış. 4 kışı kurşunlanarak oldurülmuştur Saldırganlar olaydan sonra yaya olarak kaçmayı başarmışlardır. Dort kişının ölumuyle sonuçalnan olay, dün saat 16 30 sıra'.annda meydana gelmıştır Gorgü tanıklan ve polısten alınan bılgıye göre, silahlı ıkı kışı Demirciler Sıtesındekı Kâzım Nemılı ye aıt plastık atolyesme gırerek ıçerde bulunanlan kurşunlarmşlardır Saldında, Ka (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Suleyman Demirel. petrole zommın Bokanlar Kurulu'nun konusu olmadığını one suınıuştur. Demirel. Bakanlar Kurulu'nun aun yaptığı toplantıdan sonra gazetecılenn çeşıtlı sorulannı vamt'arken akaryakıt zamlarının Bakonlar Kurulu'nda goruşjlrredığıni, konunun Enerıı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı nın olanı ıcme gırdığını ıfade eîmıştır Demirel bır soru üzenne de akaryokıt satışlannı üurduran bır tebliğı ımzaladığını açıklamıştır (Arkası Sa 9, Su. 7 de) BEKLENEN ESER ÇlKTI... m Uygulamada M İ P A S ve TEREKE **HUKUKU Isteme adresı: 1432 S a I Hakim, A. Ertuğrul Bolak Eğıtım Yayınları Ankara Cad. 82 Tel: 27 48 02 P.K. 331 Cağaloğluistanbul Vfa cılth 100 ° TL Bayrampaşa Demirciler Sitesini basan silahlı kişiler, 4 kişiyi kurşunlayarak öldürdü ! Katliamdan sonra silahlı kişiler olay yerıne «Herşey THKPC ıçın» ımzalı bır bıldıri bırakarak kaçtılar. Istanbul'da dün ayrıca sağ görüşlü bir terzı ile bir hırsızı yakalamak isteyen polis memuru ve Nusaybin'de CHP Ilçe Baskanı silahlı saldırı sonucu oldurulduler. Demirel: "Petrol zammı Bakanlar Kurulu'nun konusu değil,, Ihracatçılara döviz tahsis yetkisi Özal'm denetimine bırakıldı ANKARA (ANKA) Bir süredır Malıye Bakanlığı ıle Başbakanlığa bağlı Teşvık ve Uygulama Daıresı arasında «Ihracatçılara dövız tahsısı» yetkısının kullanımı nedenıyle başlayan uyuşmazlık çozümlenmış ve «dovız tahsısı» yetkısı, ötekı tum teşvık araçlan ıle bırbk te Başbakanlık Musteşan Turgut Ozalın kontrolündekı Teşvık ve Uygulama Daıresı nın bünyesınde toplanmıştır Bılındığı gıbi. daha önce yürurlükte olan teblığ uya(Arkosı Sa. 9. Sü. 5 de) Norm benzin 38 42'm< Dt 23.5 TL ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Demırel azınlık hukumetl, «Ra fınerılerınln zarar ettığı» gerekcesıyle petrol urünlerıne yenıden yuzde 13 oranında zam yap ma kararı almıştır Bu sabahtan ıtıbaren satışları durdurulması beklenen petrol urunlerın den normal benzının 38, süper benzının 42. gazyağı ve motorının 'se 23 50 lıra olacağı bıldırılmektedır Başbokanlık Musteşan ve DPT Müşteşar Vekıli Turgut Öza1 başkanlığında ikı gündur ustuste toplanan Para Kredı Kurulu'nca alınan zam karannın bugun acıklanması beklenmektedır Turgut Ozal'ın başkanlığında Malıye Bakanlığı nda yapılan toplantılara. Malıye Bakanlığı Musteşan Turan Kıvanç. EnsrIi ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı Müsteşorı Necdet Seckmöz. Sanayı ve Teknolojl Bakanlığı Musteşarı Mehmet Golhan ile ılgılı uzmanlar katılmışlardır. Petrol urünlerıne yenıden zam yapılmosının tc/rtıştldıgl 1 toplantılarda crefınerılerın za rar etmekte olduğu gerekçesın den hareket edılmlştir Raflnorl lerin zararlannı ortadan kaldır mak ıçın zammı zorunlu görduğunu belırten Turgut özat'ın, toplontıda cMobıl şırketinın henüz bazı takıntıları var. Bu takıntıları kaldırmazsak, (Arkası Sa 9. Sü. 6 da) Y BATUR 131, MSP ADAYI 83 OY ALDI | Cumhurbaşkanlığı seçımi ıçın bır «Aksıyon Plânı» hazırladıklarını açıklayan MSP hderi Erbakan, bugun sırasıyla Demirel, Ecevıt, Turkes, Baykara ve Özdılek'ı zıyaret edecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TBMM de MSP nın gosterdığı adayla sonucsuz turlar surer ken. MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan partısının grup toplantısından sonra basına yoptığı açıklamada Curıhurbaş kanı secımının cozumu ıcın 12 gundur bekledtklerını ancak buyu|< partılerın ustlerıne duşen gorevlerl yerıne getırmedıklerını gorunce bır tAksıyon planı» hazırladıklarını bıldırmıştır Erbakan'ın partı lıderlerıyle goruşnk uzere harekete gectı ğını ıfade etmesındon sonra yapıian açıklamada MSP I dennın bugun 09 30'da Boşbakan ve AP Genel Başkanı Demirel sa ct 11'de CHP Genel Başkanı Ecevıt, 14 de MHP Genel Başkanı Turkeş. 16 da Kontenıan Grubu Başkanı Baykara ve 17'(Arkası Sa. 9. Su 1 de) Madenİş ve MESS tekrar masaya oturma kararı aldı İstanbul Haber Servisi MESS Moden Iş uyuşmazlığında taraflor yenıden masaya oturma kararı almışlardır MSS'ın cagrısı uzenne once kl gun yapılan toplantıda, uyjşmazlığın gıderılmesı arracıyla goruşme ıçın bır dızl top lantı yapılması karara bağlan mıştır Maden Iş tarafından dün bu konuda yopılan açıklamada 9151618 nısan günleri bır araya gelıneceğl, gelışmenın seyrıne gore baştem sılcılerden oluşan muzakere komısyonlarının da toplontıya cağrılacağı belırtılmış, ıstemle'in gerçekleşmesinı sağlıyacak bır toplu sozleşme gorüş mesıne hazır olunduğu bıldırılmıştır (Arkası Sa 9, Su. 6 da) Kıdem tazminatlarında tavan uygulamasının iptali kesinleşiyor ANKARA, (a.a.) Ana yasa Mahkemesı nın «1475 sa>üı ış jasasının 1927 sayılı yasayla degışık 14 maddesınde yeralan kıdem tazmınatındakı tavamn ıptalıne üışkın kararı 15 nısan salı gununden ıtıbaren yürurluğe gırecektir Bılındığı gıbı İstanbul 10 Iş Mahkemesı ış yasasınm kıdem tazmınatlannı duzenleyen 14 mad desmın uygulamasından dogan bır davayı ıncelerken söz konusu 14. (Arkosı Sa. 9, Sü. 5 de) YAZISIZ Termal Oteli çürümeye terkedildi • YILDA 30 MILYON LİRA ZARAR ETTIĞI GEREKÇESIYLE DENIZCILIK BANKASININ İŞLETMEKTEN VAZGEÇTIĞI TESISE, 1 YILDA 4 AYRI MUDUR ATANDI. Selim YALÇINER Atatürk'ün emrıyle, sağlık Ve dinlenme gereğı icın Yalova'da şıfalı su kaynaklarının ortasında kurulan Termal tesısleri, bır yıldır per'şan durumda Dönümlerce ağaçlık alana yayılı Termal'i yıllardır ışletmekte olan Denızcllık Bankasımn, «Yılda 30 mılyon lıra zarar edıldığı» gerekçeslyle kuruluşu devretmek ıstemesi uzerıns Turızm Bankası ıle Denızcılık Bankası arasında başlatılan görüşmeler geçen yıl tamamlandı ve devır teslım ışlemleri başlatıldı 1979 yılı başlarından ıtıbaren de bu «devır • teslım» ışlemleri bır türlü bıtınlemedı Marmara yöresının en şıfalı sularına sahıp olduğu blldırılen Termal'e sağlık neden(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) /**,! V3IUa İZMIR, (Cumhuriyet Ege Burosu) Gıda Araştırma Konseyının dun başlayan oraştırma pro|elerı sonucları tartışma toplantısında Türkıye'de yıyecek maddelerınde arsenık dahll bırçok zararlı maddenın var olduğ u acıklanmıştır. alık Araştırma Enstıtüsuntaşlayan calışmalarında Izmır Gıda Kontrol Eğıgi(ja maddelerınde çeşıtlı THY'de tnnlll LUpiU İstanbul Haber Servisi Hava Iş Sendıkası ıle TÜTIS arasında Istanbul'da uç gün önce başlayan toplu sozleşme görüşmelen, hıç bır sonuç alınamadan yenıden netıcılen Ankara'ya donmüşler, Hava Iş üyelen ise IstanbuTda kalmışlardlr BAKANLAR KURULU, SİA'YI ONAYLADİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, Başbakan Suleyman Dermrel'ın başkanlığında dun yaptığı toplarrtıda ABD ıle ımza edılen «Savunma ve Ekonomık Işbırlıgı Anlaşması>nı (SIA) onaylamıstır Bakanlar Kurulu'nun dunkü toplantısında Dışışlerı Bakanı Hayrettın Erkmen, anlaşma üzerınde açıklamalarda bulunmuş, taşıdığı hukumler konusunda uyelere bılgı vermıştır Bakanlar Kurulu Erkmen'ın verdığı bıl gıyı dınledıkten sonra anlaşmayı onaylamıstır Anlaşmanın önümüzdekl gunlerde Hükumet tarafından onay îçın TBMM'ye sunulmosı beklenmektedır Bakanlar Kurulunda ceşıtli ıllerde meydana gelen doğal afet lerle ılgılı bılgıler gozden geçırılmış ve gereken onlemlerın almması icın çalışmaların başlatılmasını kararlaştırmıştır. kesılmıştır TUTIS yo KOnSSVİ dCIKİdUi: ' 7 ' Konseyın Bornova Zeytın Birincioğlu: "Komutanlar Sıkıyönetim Yasasının değiştirilmesini istiyorlar,, ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) 1402 sayılı Sıkıyonetım Yascsımn bazı maddelerının değıştırılmesıne ılışkın yasa tasarısı, dun Mıllet Meclısı Plan Komısyonunda göruşulerek kabul edılmıştır. Tasarıya göre, sıkıyonetımın kaldırılması durumunda sıkıyönetim askerı mahkemelerınde gorulmekte bulunan davalar, sonuclanıncaya kadar mahkemelerln gorev ve yetkılerı devom edecektır Tasarıda yer alan sıkıyonet m gorevlılerıne o(Arkası Sa. 9, Su. 2 de) d e sözlesme ' tpkrPT ı r* m m a3 Ö r Ü S m e l e r İ 5 \sne*i\rli KcbllUI İCtİklSrİmİZ zararlı kımyasal bulgular araştırılmıştır. Buna gore, ıcrvı a\ uzenne gerçekleşen toplantıda TUTIS yönetıcı] e n Ertuğrul Alperın çağnsı de&ışık blr o n e n ge THY " Genel Müdürü Zehirll,, (Arkası Sa. 9, Su. 8 tte) tırmemışler. bazı ıdan (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) "Bankacılıkta tekelleşme önlenmeli OLAYLAR1N ABDINDAKİ VVALDHEİM: «KIBRIS'TA GÖRÜSMELERİN BASLATILMASI İÇİN ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ» ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten Kurt Waldheım, Kıbrıs sorunuyla ılgılı olarafc BM Genel Kurulu'no sunduğu son raporda, görüşmelerın başlatılmaEI Icın gosterılen caboların sonucsuz kaldığını bıldırmıştır. Ankara'dakı Bırleşmış Mılletler Enformasyon Bürosu tarafından açıklanan ropora göre, tToplumlararası görüşmelerin, Kıbrıs sorununa iki toplumun (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Ekonomi ve Anayasa. on Pans toplantısından sonra Batılı odaklann, Demirel hukümetının ekonomık yonelışlennl yeterlı bulmadıklan açık seçık ortaya çıktı 24 ocak tanhli «Iktısadı Darbe»nln hedefının doğru saptandığı. ancak şıddetının yetersız kal dıgı görüşü bu çevrelerde geçerlıdır Onun içindır kı bır yandan belırlenen modelın hangı ölçülerde uygula nabıleceğı konusunda «Bek le gör» polıtıkasi izlenecek. dığer vandan ek önlemlerle darbenın şıddetının artınlması Demirel iktidanndan GERÇEK ris toplantısında da Türkıye ye yardım ertelenırken bu nokta açıkça dıle getırılmıştır Bu yuzden Demırel hukümetının çok sıkı bır parakredı polıtıkasını, özel kesıını de kapsayacak bıçımde odün vermeksızın izlemesı IMF'nm öne sureceğı bır koşul olacaktır. Bu koşulun yenne getınlmesı ıse: orta ve kuçük ışletmelerde ıflaslann hızlanması ve özellıkle kamu kesımınde yatınmların ıyıce durmasıyla bırlıkte işsızlığm büyümesı anlamına ••• (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) S istenecektir. Dış kredi musluklarını ellennde tutan odak larm bu konuda kararh olduklanndan kımsenın kuşkusu yoktur Bu kapsamda yıne Uluslar arası Para Fonu. ya da kısa adıyla IMF ön plana çıkıvor. 10 nısan günu Ankarada beklenen IMF heyetinın, Batılı finans çevreleri adına ne gıbı önenlerle gelecegl erenel çızgılenyle bellıdır. Bır kere alınmış olan önlemlenn enflasyonun hızını kes mekte yeterlı olmadıgı kanısını Para Fonu uzmanlarının paylaştığı bılınıyor. Son Pa (İstanbu! Haber Servisi) iktısat Fakültesı Mezunları Cemıyetınce düzenlenen «1980'lerın başında Turkıye Ekonomısı» kurulu Başkanı Şaban Qavuşoğlu ıle ITO Yonetım Kurulu Başkan Vekıli Yaşar Unai, Ban kacılık sıstemının tekelleşmeyı onleyecek bıcımde değıştırılmesını, bu konuda yasal düzenlemelere gıdılmesını istemışlerdır Toplantıda soz alan oğretım uyelerınden Profesör Doktor Melıh Tumer ıse, son ekonomık önlemlerın Turkıye yı borç verecek ulkelere beğendırmek amacıyla alındığını savunmuş, fEkonomı dışı önlemler, antıdemokratık uygulamalar Türkıye'yı bır yere goturemez. Turkıye ve Batı, UIjslararası yeni ekonomık duzenın ılkelerını benımsemek durumundadır» demıştır. Prof Dr Akın İlkın yönetımın dekı ıkınci oturumda konuşan Çavuşoğlu ve Ünal genellıkle sağlıklı sanayıleşme konusu üzerınde durmuşlardır. GÖZLEM UCUR MUMCU Sezgin'e Uyarı... Hükümet, garantisiz ticarî borçlarda Batılı firmaların isteklerini benimsiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turklye'nın tek tek yaboncı fırmalar katındakı devletın garantısı altında olmayan ve kısa tGarantısız Tıcarı Borçlar» adını taşıyan bır mılyor 800 mıl yon doları tutan borçlarmın odenme bıçimı dışarının baskısıyla yenıden duzenlenmek üzeredir (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) A eçenlerde Resml Gazetede Malıye Bakanlığımn • • «Türk parasını koruma hakkında 17 sayılı karara V ılışkın» bır tebliğı yayınlandı Teblığ ın bir maddesınde «ıthalat ve gorunmeyen muamelelerden meydana gelen ve 10 000 dolara (veya muadıi dovız) ka^ar açık hesaplar ile dovız kaybı meydono gelmemış oıan usul ve şekle muhalıf fııller» ıcın yapılan soruşturmaların gen alınacağı belırtıldı Şu rastlantıya bakın kl Anadolu A|ansı Genel Müdürü Atılla Onuk hokkında, tTurk parasının kıvmetıni koruma hakkındak yasa»ya dayanılarak çıkarılan 17 sayılı karara ılışkın teblığe aykırı eylemınden otüru açılan dava Yargıtay Ceza Genel Kurulu ndadır r Görülmekte olan bır dava hakkında s° üş bıldlrmek (Arkası Sa. 9, Su. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog