Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

BLUEJEANS AKFîL Bilgiç'in oyu ilk kez 246'ya yükseldi, MSP AP'yi suçladı HALA UCUZ 56. Yıl; Sayı: 20030 Cumhuriy Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanlığı secımının dünkü turlarından da bır sonuc alınamamış. ancak Bılgıc'm oyu ılk kez 246'ya yükselmıştır. TBMM'de dün yapılan 51. tur oylamada Muhsin Batur 264. Scdettın Bılgıc d s 246 oy almıştır Oylamaya, 584 üye kutnmıs, 19 oy çeşıtli üyelere da ğılmış 55 oy da boş cıkmıştır Bılgıc, aday çösterıİTesınden bu yana en yuksek oyu bu tur da almıştır. 560 üyenln katıldığı 52 tur ovlamada Batur 253 Bılgıc ıse 234 oy almıştır 5 oy çeşıtlı uyelere cıkmış 17 oy geç8rsız sayılmış, 51 üye de boş oy kullanmıştır. Daha sonra yapılan 53 tur oylamada gereklı coğunluk sağ lanamodığından oylama bugüne bırakılmıştır. AP YETKİLİ KURULLARI AP Genel dlare Kurulu. Senato ve Meclıs Yönetım Kurul larının dün 11'de başlayıp, 14"te sona eren toplantılorında Cumhurbaşkanı adayı Sadettın Bılgıc'ın durumu da tartışılmış, bazı bokanlorın blle (Arfcası Sa. 9, Sü. 1 d«) Çağdas Yayınları Vedat Nedim TÖR KEMALIZMIN DRAMI EDERI 50 LİRA Isteme odresl Turkocoğı Caa No 39 41 Cağaloğlu İSTANBUL 30 Nisan Çarşamba İstanbul'da gerekirse sokağa çikma yasaği ilan edilecek DİSK üyesi işçiler bugün çalışmayacaklar. 1 Mayıs miting ve gösterilerinin yasaklandığı il sayısı 30'a yükseldi. CHP'li 30 parlamenter 1 Mayıs'ın «İşçi Bayramı» olması için kanun teklifi verdiler. (Haberi 5. Sayfada) Ankara'daki olaylarda gözoltına alınan ögrencller. | AP yetkili kurullannda dünkü toplantılarda, Büyük Kongre tarihinin öne alınması konusunda görüş birliğine varıldı. | Başkanlık seçiminin dünkü turlarında CHP adayı Muhsin Batur en çok 264 oy alabildi. "Cephecilikle sorun çözümlenemez,, ANKARA (Cumhurlyet Burosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt. dun bir basın toplantısı duzenlemış ve tCurrhurbaşkanı seçımı sorununa cephecılık anlayışı içınde cozum aranıyor» demıştır Ecevıt, AP Genel Başkanı Suleyman Demırel'ın Cumhurbaşkanı secımı sorununun lıderler arasında goruşmelerle cozumlenemeyeceğınl daha önceden bellı etmesıne karşılık, şımdı dar kapsamlı ıkıli goruşmelere başladıfiını bıldırmış, »Ancak Demırel'ın soruna yaklaşımı, cephecllık anlayışı lle olmaktadır. Currhurbaşkanı secıml sorununun böylesine t»r anlayış icerısinde eozumlenemeyeceğı kanısındayım Çozumlense bile bunun yararlı olmayacağı kanısını taşıyorum » şeklınde konuşmuştur Şiddet olaylarına da değinen Ecevıt. son gunlerde olayların büyük bır hızla artmafcta olduğuna ve olaylar sırasmda ölenlerın sayısının gunde 10 kışının altına duş(Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) 1 Mayısa bir gün kala olaylar yoğunlaştı Ankara'da 1 Mayıs'ın yasaklanmasını protesto eden gruplarla güvenlik kuvvetleri çatıştı, bir kadın öldü, 498 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da da çeşitli gösteriler yapıldı. İstanbul'da 2'si güvenlik kuvvetlerince olmak üzere 5, Trabzon'da sol görüşlü 4 kişi ve MHP İzmir İl Sekreteri öldürüldü. 1 Moyıs'o bfr gün kola. rrrftıng ve gosterılerın yasaklanması gerekceslyle başta Ankara, Istanbul ve Izmır'de ceşıtlı protesto, dırenış ve bombalı pankart asma bıcımınde ceşıtlı gösteriler yapılmıştır Ankara'da gösterıcılerle güvenlrk kuvvetleri yer yer catışmış, bır kadın olmüş, 3 kışı yaralanmış, 436 kışı çpzoltına alınmıştır. İstanbul'da da ceşltll gösteriler ve bazısı asılsız cıkan bomba ihbarlon yapılmış, cok sayıda kışı gözaltına alınmıştır. İstanbul'da. ıkısı |ondormanın dur uyarısına uymayan 5 kışı öldürülmuştur Davutpaşa Kışlasında bulunan tutuklu ve hukumluler dun yakınlarıyla goruşturulmemış zıyaretcıler güvenlik kuvvetlerince dağıtılmıştır izrrır'de de 1 Mayıs'ın yasaklanması nedenıyle ceşıtli eylemler yapılmış, Ege Universîteslne bafitı öğrenclter M gunluk boykot Kararı almışlardır Trabzon'da dün akşam DevGör ve Dev Lıs'ın bulunduftu bınada üc genc sılahlı saldında oldurulmüş bır genc de oldürulmuş olarok bulunmuştur Olaylardan sonra taranan MHP II bınası aranmış yanındakı blnada dınamıt lokumları ele gecırilmıştır (Foto: a.a.) (Haberi 5. Sayfada) Tunceli Mılletvekili Veziroğlu CHP'den istifa edip TBPye girdı ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Tunceli mılletvekili All Haydar Veziroğlu, dun CHP'den istifa ederek TBP'ye gırmış ve CHP'yı «ıdareı maslahatcılık, teslımıyetcılik ve cıkarcılıkla» suclamıştır Vezıroğlu'nun ıstıfası ıle CHP'nın Mıllet Meclisındekı sandalye sayısı 203'e duşmuştur TBP de Meclıs'te 1977 secımlerınden bu yana ilk kez 1 mılletvekili ıle temsil edılecektır. Veziroğlu, dün CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'e gon(Arkası Sa 9, Sü. 4 de) İran Dışişleri Bakanı Kutbzade'ye Kuveyt'te suikast girişiminde bulunuldu TAHRAN RADYOSU, BASRA KÖRFEZI ÜZERİNDE KESİF UÇUŞU YAPAN BIR İRAN UÇAĞINA, 2 ABD SAVAŞ UÇAĞININ SALDIRDIĞINI BILDIRDI. Dı? Habvrler Senrrsl İran Dışişleri Bakanı Sodık Kutbzade'ye dun resmı bir zıyaret ıcm gıttıği Kuveytte suikast gırışımınde bulunulmuş, ancak ba kan saldırıdan yara almadan kurtulmuştur Kuveyt Haber A|ansı'nın verdığı habere gore Sadık Kutbza de'yl Kuveyt Emın Şeyh Caber AlAhmed'ın resmı ıkâmetgâhı oian Essıf Sarayına gotürmekte olan otomobHe oteş açılmıştır Kuveyt Haber Aiansı'nın haberıne gore, acılan ateşden iran Dışişleri Bakanı ısabet almamıştır Iran'ın resmi haber aıansı Pars ıse, Kutbzade'ye suıkost gırışımınde bulunanlann ıcınde bulunduğu arabanın Kuveyt'tekı Irak Büyükelcllıği yanında bulunduğunu haber vermıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Carter'ın İran9daki harekatı Brejnev'in uyarısı üzerine durdurduğu bildiriliyor | VANCE'IN İSTİFASINI MOSKOVA, «O, CARTER POLİTIKASINI YUMUŞATMAYA ÇALIŞAN GERÇEKÇÎ DİPLOMATTI» DİYE YORUMLADI ANXARA. fANKA) ABD'nin Iran'dakı Amerikalı 50 rehıneyı kurtarmak amacıylo başlattığı operasyonu durdurmasına Sovyetleı Birlığı Deviet Başkanı Bre|nev'in ABD Baş kanı Carter'ı uyarmasmın ne den olduğu bıldınlmektedır Adının acıklanmaması kaydıy la bu konuda bılgı veren üst düzeydeki bır dıplorrat operasyonun Sovyetler Birlığı'nın uzaydakl uvdulan aracılığıyla saptanmcsından bır süre sonra Leonıa Breınev ın kırmızı telefon hattıvlo ABO " Jımmv CaMer' arayarok ayor dığım soyiemıştlr Aynı dıpıomat Breınev'm Carter o horeko tın hemen durdurulmamos ho lınde Sovvet asken bırlıklennln duruma mudohole edeceklerınl belırttığ yolunda tsağl'klı >s(Arkası Sa 9 Su 3 de) AET, Iran'aTürkiye üzerinden mal satacak B ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN PARTİ LİDERLERİ NE DİYOR? Kıyımları protesto için EKİ Üzülmez üretim bölgesinde maden mühendisleri direnişe geçti ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Zonguldak'ta bır kısım maden mühendısı, ık| gundenberi dırenışte bulunmaktadırlar. EKİ müessesesının Ozülmez uretım bölgesinde görevlı Cahıt Ulker, Ulvı Zeyneloğlu adın (Arkası Sa. 9, Su. 8 de) • Erbakan: "ÂP iflasını bir nedene bağlamak için bu hileli formüle bel bağladi MSP GENEL BAŞKANI. tSUNDEME GETIRILEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GIRIŞIMLERININ DEMOKRASİ VE INSAN HAKLARIYLA cUZAKTAN YAKINDAN ILIŞKISI OLMADIĞINI» BEL'RTTI VE ıSERBEST DUŞUNCEYI BU KADAR ISTtYEN INSANLARSINIZ DA, NEDEN MEMLEKETI SULH ZAMANINDA HARP REJIMI ILE YONETMEYE KALKIYORSUNUZ''» DEDI HABERİ 5. SAYFADA ABD, AET ülkeleri ve İranlı işadamlarınca oluşturulan formülün, Türkiye agısından önemli ekonomik yararlar sağlayacağı bildiri liyor Cumhuriyet Seçme Üniversite Sınavına hazırlıyor Cumhuriyet Ekonoml Sarvisl Avrupa Ekonomlk Topluluğu' nun ABD'nın ısteğıyle Iran'a yö nelık dışsatımı butünüyle durdurmasından sonra meydana gelebılecek büyük ekonomik ve malı olumsuzlukları önlemek üzere gene ABD'nın önerisıyle bu ulkeye mal okımının Turkıye üzerinden yapılması kararlaş tırılmıştır Bu gelışmenırr Türkı ye ekonomısıne büyük katkı sağlayacağı bıldırılmış ve Iran'a dışsatımın cTransıt Tıcaret Ka (Arkası Sa 9 Sü. 7 de) Dls doktorunun duruşmasına dün başlandı. DENEME SIIMAVI KİTAPÇIKLARI BÜROLARHVIIZPA İSTANBUL ANKARA İZMİR ADANA : Cağaloğlu Türkocağı Caddesi, 39 41 : : : Yenişehir 24/4 Konur Sokak. Halit Ziva Bulvarı 65/3 Atatürk Caddesi. Türk Ha va Kururau lşhanı, 2. kat, No: 13 SOSYETE DIŞÇISININ 24 YIL HAPSI ISTENDİ istanbul Hober Servlsl Macka İlkokulu öğretmenl Muazzez Pacacı'yı oldürduğü ıddıosıyla tutuklu bulunan tSosyete Dışcısı» dıye anılan Pureyd Dosdoğru'nun yargılanrrasına dun Istanbul 4 Ağır Ceza Mahkemes^nde başlanmıştır Savcı, OKuduğu ıddıanamesmde sanık Dışçı Dosdoğru'nun oğretmen Muazzez Pacacı'yı kasten oldurdüğunu ileri surerek 24 yıl ağır napsinı ıstemıştır. Savcı, olumun yanlış ığneden olduğu ıtırafını samıml bulmadığını bıldırmıştır Beş soat süren dunkü duruşma sonunda sanrk avukatlarının tahlıye ıstemı kabul edılmemıştır. Sanık Dosdoğru, polıste, Sovcılık da ve tutuklandığı mahkemede verdığ' tum ıfadeleHni ışkence ve baskı altında verdığıni one sürmuştür «Şımdı ozgur bır ıfode verıyorum> dıye konuşrrasına başlayan sanık, polıs tarafından Teşvıkıye'dekı evınden Harbıye'dekı ışyerıne gıderken kaçırıldığını, gozu bontlanarak Goztepe'de «Mu(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK Beşinci Ayında Âzınlık Hükümeti... lomento gruplarında Bılgıc'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının daha da korükledıği tepkısel or tamın bu kez, Bakanlar Kurulu'nda uc verdığı bılınmektedır Yırmi ıkı aylık Ecevıt hukumeti döneminde tanık olıınan gelışmelerm yinelenmesi çıbi gözüken bu durumun terrelınde yaton fçözümsüzlükı olgusudur. Turkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımından gectığı, uzun zamandır hemen herkesın ortak yargısı nıtelığındedır Bunolımların cözümsuzlukten kaynaklandığı bılinır. Sorunların ustesınden gelınmedığl surece de, bunalımlann son bul ••• (Arkosı Sa. 9, Sü. 6 da) D omlrel Hükümeti beşincî ayı nı doldururken. başlangıctan bu yana cızdığı grafığin boyutları da billurlaşmaya başladı lc ve dış sıyasai gelışmelerın azınlık hukumetıne yonelık kıskacları belırgınleşırken, Adalet Partısi kamuoyundakı, coşkulu havanın artık yıtıp gıttıği dıkkatlerden kacmıyor Par Yahya Demirerin yurt dışına çıkış yasağını kaldıran yargıça disiplin cezası verildi ANKARA (Cumhurryet Burosu) Yargıtay 4. Ceza Daıresı, Yahya Demırel hakkınc'okı yurt dışına cıkma yasağını kaldıran Karadenız Ereğlpı Sulh Cezo Hakımı Şukran Ertuğ hakkında «disiplin» cezası verllmesmi ka rarlaştırmıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 2 ds) GÖZLEM UÛUR MUMCU Tekzip Metni (Dr BİLGİC ACIKLIYOR) Uğut Mumcu ımzası ıle bu sötunda yayınlanan (Adayımız Bılgn,l /azısı başton sona Kaduı Dır ıttıro ve tertıp orneğıdır Cunku yazar Yargıtay karannı tahrıp ederek teşvık belgeiennın mana ve manıyetını değıştırerek okuyucuya sunarken 20 yıllık polıtıko nayatımı vatandaşın gozunde kücultmeye calışmaktadır ' (Arkası Sa. 9. Su 7 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog