Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

genel yetenek kursları Her aym Bırınde ve Onbesınde acılif ^ I S T L a l e l l 2 2 8 3 16 2 7 4 0 9 2 merkez dersaneleri l^mıl 1 5 9 6 7 Elaııg UNIVERSITEYE HAZIRLAMADA 27 0 4 , Cumhuri 56. Yıl; Sayı: 20029 BLUEJEANS ' * < * < • Cyrus Vance istifa etti VANCE'IN GEÇEN HAFTA İRAN'AKARŞI GİRİŞİLEN BAŞARISIZ ASKERİ HAREKÂTA KARŞI ÇIKTIĞ1 VE BU NEDENLE GÖREVİNDEN AYRILDIĞI BİLDİRİÜYOR, * Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. 29 Nisan Sah AKFîL V> HALA ÜCUZ ••••^6.'•'••;• Amerikan yönetiminde Şahinler Grubunun etkinliği artıyor Dıs Haberler Servısi Dışışlerı Bakanı Cyrus Vance'ln ıstrfası Carter yönetiminde Ulusal Guvenlık Danışmanı Zbıgnıew Brzezınskı'nın başı cektıği sertlık yanlılarının bır zaferı olarak yorumlanabılir Cyrus Vance Amerikan olcülerıne gore «güvercın» denebılecek ılımlı grubun temsılcısı idL Cyrus > Vance lle Zbıgnıew Brzezınski arasındo dış polıtika konusundakı surtüşme uzun süredır bılınıyordu Orneğın Vanc« Iron'da devrık Şah'ın desteklenmesıne karşı çıkrrış ve bu polıtıkanın iran halkının tepkısıni orttırmaktan başka işe yaromayacağını belırtmıştı Sovyetler Bırhğı'ne karşı takınılacak tutum, Vance ıle Brzezınski arasında dığer bır sürtüşme (Arkosı Sa. 9, Sü. 3 de) "MSP oy verirse Batur seçilir,, • • TBMM'NİN DÜNKÜ TOPLANTISINDA CUMHURBAŞ KANLIĞI SECIMİ ICIN YlNE SONUC ALINAMADI. BATUR 241, BILGIC 145 OY ALABILDİ. • ERBAKAN, KARASU VE KAYNARCA'DA YAPTIĞI KONUŞMALARDA, CUMHURBAŞKANI YARIN (BUGUN) SECİtMIŞ OLACAKTIR O ZAMAN DEMIREL'İN DE İSTİFA ETMESİ GEREKİR» DEDİ. •. MHP LİDERİ TÜRKEŞ'LE GORUŞEN DEMIREL, BUGUN DE ERBAKAN'LA GORUŞECEĞINİ SÖYLEYEREK, «BU HAFTA CUM HURBAŞKANLIĞI SEÇİMINE BİR AĞIRLIK KOYMAK ISTIYORUZ» DEDİ. • MSP GENEL BAŞKANI ILE YAPTIĞI GÖRUŞMEYl DOĞRULAYAN MUHSIN BATUR, ERBAKAN İLE GORUŞME IÇERIĞINI GIZLI TUTMA KARARI ALDIKLARINI BILDIREREK, KONUŞMAK ISTEMEDI. ANKARA (Cunıhuriyet Burosu) TBMM'nın dunku bırleşık top lantısında Currhurbaşkanı seçımı ıçın yapılan turlardan yıne bır sonuc alınamazken, MSP lıderl Necmettln Erbakan'ın CHP'nın Cumhurbaşkanı adayı Muhsın 8atur'la gecen perşembe gunü yoptığı gız lı goruşmeden sonra Başkanlık seçımınde bu hafto ıcınde yeni gelışmeler beklendığı. MSP'nın onumuzdeki turlarda Muhsın Batur'a oy vermesı olosılığının guclendığ1 bıldırılmektedır Nitekım MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakon. partısının dun Karasu ve Kaynarca'da duzenledığı acık hava toplantılarında yaotığı ko(Arkası Sa. 9, Su 4 de) AP'de, Demirere ve parti yönetimıne karşı eleştıriler yoğunlaşıyor Erbil TUŞALP ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) AP'de giderek ortan partı ıcı cekışmelerın cozumu icm Cumhurbaşkanı secımı sonrasına donuk zamanloma yapıldığı belırtılrrektedir AP çevrelerınden edınılen bılgılere gore AP'de Muğla mılletvekılı Zeyyad Mandaiıncı'nın ıstıtasmın (Arkası Sa 9 Su 4 de) vönetiminde bunalım..! £ Benisadr: "ABD ile anlaşma olanaksız,, İran Cumhurbaşkanı, ölen Amerikalıların cesetlerinin Kızılhaç, Vatıkan ve Isviçre hükümetlerinın aracıhğı ile ailelenne teslim edileceğini açıkladı. Islam Cumhuriyeti Partisi Lideri Beheşti ise, cesetlerin geri verilmesi konusunda Devrim Konseyi'nin karar vereceğini söyledi. (Haberi 10. Sayfada) AET rehineler için BM'nin çabasinı istiyor Dış Haberler Servisl Luksemburg'do toplanan AET zırvesınde lıderler, Iran'daki rehineler sorununun cozürru ıcın BM nezdınde yenl gırışlmlerde bulunulmasını ıstemışlerdır Zırvede kabul edlle,n bıldirıde BM Genel Sekreterl Kurt VValdheım'ın rehineler sorununu Iranlı yönetıcılerle anloşarak çozme yolunda gırışeceğı her turlu cabanır» topluluk tarafından desteklenecegı belırtılmlştır Rehineler sorunu konusunda ABD ıle dayanışma ıcınde olduklarını belırten lıderler. Ortadoğu'do bütun tarafları kapsayacak bır barışın sağlanması ıcın bu yılın sonlarına dogru dıplomatık gırışımlerde bulunmayı kararlaştırmışlard'r. (Arkası Sa. 9. Su. 6 da) Beyaz Saray'a yakın çevreler, Cyrus Vance'ın yerine Warren Christopher'in Dışişleri Bakanhğına getirileceğini belirtiyorlar. Müftügil, Anayasayı değiştirme girişimlerine karşı çıktı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Anayasa Mahkemesı Başkanı Şevket Muftugll Anayasa aeg şıklığı ısteklerıne karşı cıkarak. fAnayasamızın msan haklarına dayalı mıllı. demokratık layık ve sosyal bır hukuk devletı olmo nıteliğlnden hıcbir şekılde odun verılemez» demıştir Muftugil Anayasa Mahkemesi üyeierTtden Ahmet Erdoğdu'nun emeklı olması üzerıne Donıştay Genel Kurulu'nca Anayasa Mahkemesı uyeiığme se(Arfcası Sa. 9. Su 1 de) Dış Haberler Servlsi Baskan Carter'ın geçen hafta Iran'a karşı gırıştığı başarısız asken operasyona karşı cıkan Dışışlerı Bakanı Cyrus Vance gorevınden istıfa etmıştır Vance'ın bu istıfası Buşkan Carter tarafından kabul edılmıştır. Beyaz Saray Sozcusu Jody Powell'e gore Jımmy Carter, Vance'e gönderdığı cevapta «Rehınelerı kurtarma harekâ{ı lle ılgılı kararı des(Arkası Sa. 9. Su. 3 de) Ipekçi'nin katıli Ağca, gıyabırida idama mahkum oldu İstanbul Haber Servisl Mıllıyet Gazetesı Genel Yayın Muduru ve Başyozarı Abdı Ipekcı'yı taammuden oldurmek sucundan İstanbul 1 Numaralı Asken Mahkemede yar gılanan ve halen fırarda bulunan Mehmet Ah Ağca olum cezasıno çarptırılmıştır Ağca, 24 kasım 1979 tarıhınde Maltepe Asken Cezaevınden kacmıştı Aynı oloyla ilgılı olarak tutuklu olarak yargılanan Ya(Arkası Sa. 9, Su. 1 de) Borçların ertelenmesi geriye kalıyor OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK D IMF ile Tıkanıkiık Türk parasının degerı duşuruldu, Mark 41.5 lira oldu ANKARA Türk Lırasının değeri Amerikan Doiarı dışındakı bpzı yabancı paralar karşısındo yenıden duşurulmuştur. Yenı düzenlemede Türk Lirası, çeşıtlı paralar karşısında bınae 7 iıe yuzde 4 9 arasında değer kaybetmıştır Merkez Bankası'ndon yapılan acıklamaya gore, Türk Lırasının değerı Batı Alman Markı karşısında 169 kurus, Ingılız Sterlını karşısında 534 kuruş, Isviçre Frangı karşısında 212 kuruş duşmuştür Uluslararası karrbıyo pıyasalarındaki değer değışıklıklerı neaenıyle yapılan yenı duzenlemeye gore, (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) • İMF'NİN HAMBURG TOP LANTISINDA GORUSMELERIN ERTELENMESİ OLASILIGI DAHA DA GUÇLENDI. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Türkıye nın OECD cercevesınde tDevletten Devlete» dış Dorc larının ertelenmesıyle ılgılı 15 mayıs tarıhı ıçın takvıme bağlanmış bulunan goruşmelerın, IMF ıle anlaşmazhk çıkması so nucunda erteleme olasılığı daha da güçlenmıştır İMF'nın geçen hafta sonunda Hamburg'da düzenlenen yıllık olağan toplantısında Turkıye de gundeme gelmış ve IMF ıle Demırel hukümetı arasındo surdurulmekte olan goruşmelerın kestldığı orada da açıklık kazanmıştır Ceşıth ülkeler IMF görüşmelerının kesılmesı üzerıne OECD yardımını gerçekleştırecek ıkılı anlaşmaların «tehlıkeye düşebı(Arkası Sa. 9, Su. 5 de) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI^ ŞELLEFYAN'A DİPLOMATİK PASAPORT VERMİYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Eskı Parlamenterlerın dıplomatık pasaport taşımalarına ızın veren yasadan yararlanarak başvuruda bulunan Mıgırdıç Şellefyan'o Dışışlerı Bakanlığı'nın dıplomatık pasaport vermeyeceğı oğrenılmıştır Eskı Demokrat Partı Mılletvekıllermden olan Mıçırdıç Şelletyan adına kımlığı saptanarrayan bır kışı Mıllet Meclısı Başkanlığına başvurarak, dıplomatık oasaport alabıimesı içın Şellefyan'ın eskl parlamenter olduğuna riaır belge ıstemıştır. Mıllet Meclısı Zatışlerl Müdürlüğü Şe'iefvonia ügılı gereklı belgeierı vermıştir Daho sonra aynı kışı Oışışlerl Bokanlığına başvurarak Mıgırdıç Sellefyan adıno dıplomatık pasaport düzenienmesmı ste(Arkası Sa 9, Su. 3 de) emırel Mftümetl lle IMF arasındaki görüşmeler kesılmlş ve Para Fonü heyetı Ankara'dan ayrılmıştır Belırli konulardakı tıkanıklıkların gıderılemeyışı ve ozellıkle IMF'nm bazı noktalarda gerılemeyi kabul etrreyışi, bu aşomada bır sonuca varılmasını onlemiştır Bır anlaşmazlığın orta yerde cimasına karşın. resmı kışılerln lyımser açıklamaları sadece kendi temennılerını yansıtmaktan oteye bır anlum taşımıyor Bununla bırlıkte. ortaya çıkmış o!an tıkanıklığın onumuzdeki donemde osılamayacağı sonucuna varmak ıçın de vakıt henuz erkendır ••• (Arkası Sa. 9, Su. 6 da) Politika Gazetesi Genei Yayın Müdürü Aydın Engin serbest bırakıldı İstarbul Haber Servisl Polıt ko Gazetesı Genel Yayın Muduru Aydın Engın Istan bul Sıkıyonetırr Mahkemesı to rafından serbest bırakılmıştır Yayın yolu ıle komunızm propcıgandası yapmak suçundan tutuklu ıken serbest bıro(Arkası Sa 9, Su. 3 de) DISK çalışmama çağrısı yaptı • Hacı Ali Demırel hayat pahalılığını öne sürerek öze! okulunda zam yaptı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hacı Alı Demırel nayat paholılığımn buyuk oranda arttığını bıldırerek kurucusu oiduğu özel okuldo okuyan oğrencılere altı bın lira ıle sekız bın lıra arasındo 2arr /apmıstır öğretım yılının sono ergnes ne yakın bır tarıhte vapılan zamlar ilkokul öğrencılen ıcin 6000 ortaokul ve lıse oörencılen ıcm (Arkası Sa. 9, Su 6 da) GÖZLEM UOUR MUMCU DISK'E BAĞLI GIDAİŞ VE MADENIŞ SENDIKALARI 11 OCAK TARIHL1 BIR MAHKEME KARARIYLA ARANDI SUC UNSURU BULUNAMADI POLIS BUNA RAĞMEN 3 DISK YONETICISINI GOZALTINA ALDI. cıler, herhangı bır provokasyo na araç olmamak ıcın uyarılmışlardır. DISK Genel Sekreterı Fehml Işıklar da, Izmır'de yaptığı açıklamada, dayanışma ve mücadele gunü olan 1 Mayıs'ta grevdekı ışçllerle, DISK üyesı (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Cumhuriyet Sınavına hazırlıyor Imambayıldı SIKIYÖNETİM, RUHİ SU'NUN ANKARA'DAKİ KONSERLERINİ YASAKLAÜI ANKARA (ANKA) Tanınmış Halk Muzığı sonatçısı Ruhl Su nun dun ve bugun Eti Kültur Merkezınde vereceğı konserler, Ankara Sıkıyonetım Komutonlığı tarafından yasaklanmıştır (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) İstanbul Haber Servısi DISK'e bağlı ışçıler 1 Mayıs'ın kıtlesel olarak kutlanmasının yasaklanmasını ve baskıları protesto ıçın 30 nısan gunü ca Itşmayacaklardır 1 Mayıs günu ıse daha once baş vurulmuş ve yasal olarak yapılabılece< 6 ıldekı mıtıngler dışında, iş DErVJEME SIIMAVI KİTAPÇIKLARI BLJROLARIMIZPA İSTANBUL : : : : Cağaloğlu, Türkocağı Caddesi, 39 • 41 Yenişehir Konur Sokak, 24/4 Halit Ziya Bulvarı 65/3 Atatürk Caddesi, Türk Ha va Kurumu İşhanı, 2. kat, No: 13 ANKARA İZTVIİR ADANA m « akın geleceğın slyasa! çözümleri, bu parlafnentol[ da bu parlamento antmetıgının ıcınde aranıyorso, Cumhurbaşkanlıgı seçımının bu çozum ıçın önemlı bır adım olduğunu kabul etmek gerekır Bunun ıçın de tavırların. ızleneçek tutumların ve ongorulen sıyaset lerın net olarak ortaya çıkması bqş koşuldur. Netleşmek deyınce, MSP akla gelmektedir. MSP bugun ne ıstıyor ne ıstemıyor bunu anlamak hıç de kolay görunmüyor MSP'nın tutum ve davranışları net değıl. bulanıktır Bu bulanıklığın nedenlerinden bıri, hıç şuphesız. partı ıçındekı Erbakan Özal surtuşmesıdır. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Yurtta 3'ü öğretnıen İ0 kişi öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezl MALATYA Kubılay Ortaokulu oğretmenlerınden Hasan Karagöz, silahlı saldırı sonucu tabancayla vurularak öldürülmüştür. Sol görüşlü olan Hasan Karagöz'e dun sabah okula gıtmek üzere evınden çık tığı sırada kımlığı belırlenemeyen bır kışl tarafından yaylım ateşı açılmştır Saldırıda (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) TUNÇKANAT: «İNCİRÜK, TÜRKİYE'NİN BİLGİSİ DISINDA KULLANIUR» • FABII SENATÖR HAYDAR TUNÇKANAT ABD NIN ASKERI VE EKONOMIK YARDI MININ TURKIYE NIN ÜST LENDIĞI RiSKLE KIYASLA NAMAYACAĞINI SÖYLEDİ (HABERİ 5. SAYFADA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog