Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

genel yetenek kurslan Her ayın Bırınde ve Onbesınde acılır •ST L a l e l . 2 2 8 3 16 2 7 4 0 9 ? merkez dersaneleri L m , t 15967 Elaiıg ÜNIVERSİTEYE HAZIRLAMADA 2704, 56. Yıl; Sayı: 20028 Cumhuriy Kurucusu: Yunus NADİ 10. TL. 28 Nban 1980 Pazartesi Füsun ÖZBtLGEN ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) MSP Genel Başkant Necmet tın Erbakan perşembe akşamı CHP nın Cumhurbaşkanı adayı Muhsm Batur ıle gızlı bır goruşme yapmıştır Batur'un evın de gercekleştırılen goruşmede Erbakan ın Batur'a yarından ıtıbaren MSP oylarıyla kendısını destekleyeceklerını soyledıği oğrenılmıştır Erbakan ve Batur arasında yapılan goruşmeye MSP Genel Sekreten Oğuzhan Asıltürk ıle Genel Başkan Yardırrcısı Recai Kutan ve CHP Grup Başkan Vekılı Metın Tuzun katılmışlardır. Cumhurbaşkanı secıminın çö zumsuzluğe gırmesı üzerıne MSP Llderı Erbakan'm «Aksiyon Planları»nın yenı bır adımını atacaklarını cçıklamasından sonra, pcrlamento kulıslnde Recaı Kutan Muhsın Ba tur ıle konuşarak «Hocanın kendlsıyle göruşmek ıstedıği» nı bıldırmıştır Perşembe günu Meclıs kulısinde yapılan bu konuşmadan sonra aynı gece Batur'un evınde buluşulması kararlaştırılmıştır Erbakan, Asıl turk ve Kutan'ın Muhsın Batur ıle yaptıkları goruşmede MSP grubu üyelerının yarın topluca parlamentoda bulunmaları ıçin çalışacaklarını ve Cumhurbaşkanlığt secımındekı kılıtlenmeyl kırmak uzere kendısıne oy vereceklerıni soyledıklerı oğrenılmıştır. Konu ıle ılgıll olarak goruşünu sorduğumuz Recaı Kutan, Muhsın Batur'la gorüşup gorüşmedıklerı yolundakı sorumuzu, tBen Sayın Batur u takdır ederım, kendısıyle her zaman goruşurum» bıcımınde yanıtlamıştır Kutan, Cumhurbaşkanlıgı secımının çozumlenmesi ıçın MSP Grubunun elınden gelen katkıyı yaptıgını belırtmış, bugun Erbakan ın Ankara'da (Arkası Sa. 9. Su. 7 de) Dış Haberler Servısi Tahran Radyosu tarafından Irak'ta bır darbe yapıldığı ve Irak Devlet Boşkanı Saddam Huseyın'ın oldurulduğune ılışkın bır haber tum dunyada heyecan yaratmış. ancak daha son ra Irak ın ceşıtlı ulkelerdekı aiDİomatık temsılcılerı tarafından yalanlormıştır. Surıye'yı zıyaret etmekto olan Iran Dışışlerı Bakonı Sadık Kutbzade bır basın toplantısı duzenledığ' sırada, kendısıne Tahran Radyosunun hoberını toşıyan bır kâğıt uzatılmış ve Kutbzade şaşkın bır yuzie ken dısıne kâğıdı uzatana «Sahı mı9» sorusunu yoneltmıştır Aldığı olumlu ycnıt uzerıne Kutb zade, gazetecılere donerek «Şımdi slze bır muıde vermek ıstıyorum Irak'ta bır darbs ya pılmış ve Saddam devrılmıştırt demıştır. Ancak Irak ın Cenevre'dekı BM orgutunde gorevlı terrsılcısı ıle Belgrad'dakı Buyukelcısı haberi yalanlamışlar ve Saddam Huseyın'ın Tahran Rad yosunun haberının yayınladığı saatte Bağdat havaalanında (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) BLUEJEANS AKFîL HALA UCUZ Deşti Kebir'e inen Charlie'nin başarısız melekleri Haberi 9. Sayfada İRAN'IN, IRAK'TA DARBE YAPILDIĞI YOLUNDAKİ HABERİ DOĞRULANMADI • TAHRAN RADYOSUNUN I RAK'TA DARBE YAPILDIGINl VE SADDAM HUSEYiN'IN OLDURULDUĞUNU ONE SURMESI, TUM DUNYADA HEYECAN UYANDIRDI. Carter: "Şimdi barışçı yolları deneyeceğiz,. OLAYLARIN ARDINDAKİ Erbakan, Batur'u evinde gizlice ziyaret etti Perşembe akşamı yapıîan görüşmeye MSP'den Oğuzhan Asiltürk ve Recai Kutan ile CHP'den Metin Tüzün de katıldılarGörüşme önerisi MSP'den geldi.. MSP'nin yarından itibaren Batur'a oy vermesi bekleniyor.. Bir Dışişleri Bakanı nsanlarla benlrrsedikleri sl yasal goruşlerle uslupları arasında bır bağlantı bulunmaktadır Bu genel gözlemın doğru olduğu, azınlık hukümetı Dışışlerı Bakanı Hayrettın Erkmen'ın Meclıstekı son davranışlarında çarpıcı ve cok şaşırtıcı bıcımde ortaya çıkmıştır Sayın Hayrettın Erkmen De GERÇEK I rnokrat Parti dönemınden AP'yo gm bir konumdqn önemll bir yadıgâr bır polıtıkacıdır. Genelgoreve gecen Erkmen ustüsto lıkle bu kadar uzun söre sıyaverdığı sınavlarla ustüste kotu sanın ınışl cıkışlı yollarında notlar almaktadır. Turkıye'ye yuruyen bır insanın deneyımleteıevızyonla yansıtılan son dış rı zengınleşır, kazanımları bupolıîıka tortışmasında bu izleyur Dışışlerı Bakanı oluncaya nım bıraz daha guclenmıştır değtn coğu kışı sayın HayretOrtadoğu dunyonın sıcaklatın Erkmen'ın dengelı ve cl şan hatta kızgınlaşan bır bolgun bır kışılığe ulaştığını soy• *• ledı Ne var kl AP ıçmde edıl(Arkast Sa. 9, Su 6 da) Başarısız operasyonda ölenlerin cesetleri yeni bir sorun oldu Ankara arabuluculuk yapmayacak ABD Savunma Bcıkanı Harold Brown, Iran'a karşı gınşılen harekâtın başansızlığından ya nılgıya duşulmemesını ve bu konuda kararlı olduklarını soy lerken, Başkan Carter, «Şımdı barışçı ve dıplomatık yollara ağırlık tanıyacagız» demıştır Bu arada, Turkıyenın bugunkü koşullarda ABD ıle Iron arasında, «Arabulucusluk yapmak nıyetınde olmadığı oğrenılmıştır Iran ın Moskova Buyukelcısl Mokrı ise, Sovyetler'ın yardımı na gereks nım duymadık'arını Iran ın guvenılır bır quce sahıp oldugunu soyleTiıştır CARTERİN SOZLERİ ABD r>ır, 4 kasmadan bu ya(Arkası Sa. 9. Su. 1 de) (Dış Hoberiar Servlsi) Demirel'in önlem paketinin 3.ayında Uzmanlar, Bilim Adamtarı, Bürokratlar tartışıyor 4< Anayasa önce gerektiği gibi uygulanmalı ekonomide başka çıkış yolu ORD PROF ENVER ZIYA KARAL, DOC. DR. YAKUP KEPENEK. AHMET ERDOĞDU, PROF SADUN AREN VE DOC. DR COŞKUN SAN IN, ANAYASAYI DEĞIŞTIRME GIRIŞIMLERINE ILIŞKIN GORUŞLERI Demirel'in sağ oyları AP'ye çağırdığı Gençlik Kolları Kongresinde MHP ve MSP tasallutundan yakmıldı ANKARA, (Cumhuriyet BOrosu) Başbakan ve AP Genel Başka nı Suleyman Demırel, «Turkıye'nın ıdaresının ıhanet şebekelerının elıne, devlete sadık olmayan kadroların elıne geçmemesı» gerektığınl belırtırken. «Turkiye yı rahatsız edenler vardır Devlet bunları bılıyor Devlet bun lan b'lmıyorsa ayıptır Bılıp de uzerıne gıtrrıyorsa ayıptır Bız (Arkası Sa. 9, Su 3 de) Bugün 5. Sayfada TRT'NİN TERCÜMANLIGI.. varnıı IMF İLE GÖRÜŞMELERİN KESİLMESİ OECD YARDIMININ GECİKMESÎNE YOLAÇACAK Borç erteleme görüşmelerinin de IMF ıle anlaşmazlıktan etkileneceği bildirilıyor. IMF heyeti 3 yıllık anlaşmadaki kosulların, Demirel hükümetince yerıne getırilmesini istedi. Bugün 4. sayfada Yalçın DOĞAN ANKARA (Cumhunyet Burosu) AP azınlık hukumetı .le IMF hsyetı arasında goruşmelenn anlaşmazliKla kes Imesı ıkı haftd once Parıs'te kararlaştırılan bır mılyar dolarlık OECD yordtmmın gecıkrresıne yol açocaktır Benzer bıcmde IMF ıle anlasmazlığın borc erteleme gorüsmelerınl de etkıleyeceğı ve gecıktıreceğı b.ldırılmektedır Ikı haftayı aşkın süredır Ankara'da Demırel hukümeti ıle gorüşmelerını surdüren IMF heyeti ıle anlaşmazlık uc yıllık bır destekleme anlaşmasının ilkeleıi üzerınde oıkmıştır. Uç yıllık anlaşmanm ilkelerl. üç temel noktoda toplarmcktadır. Bjnlardan ılkı «sureklı devaluasyon» ıkıncısı «ucret ortışlarının sınırlandırılması, uçuncü (Arkası Sa 9, Su 3 de) Uşak'ta bir polis, İstanbul'da bir bekçi öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezi L'şak'ta bır polıs, İstanbul'da bır bekçı oldürulmuş, Cermık Emnıyet karakolu da silahla taranrrıştır. (Arkası Sa 9. Sü. 4 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Oldll Bittı" lere Karşı... Bulent Dikmener ödüllerini kazananlar bir arada Cumhuriyet Oniversite Seçme Sınavına hazırlıyor ABD'nn Iran Islam Cumhurıyetrne asker! mudahalede bulunma gır'şımlerı. Turkiye ıle ABD'nın ımzaladıkları Savunma Işbırlığı Antlaşmasının hemen 6onrasına rastlıyor Bu acıdan, olayın bızler lcin olağanüstü onemı bulunmaktadır Bugün ya da yarın, ABD, orneğın Incırlık Ussü'nden bır uçak havalandırıp, Iran'ı bombalatırsa, Turkiye bu olup bıtti karşısında ne gıbl tavır alacaktır? Bu gıbı olup bıttılere karşı, şımdıden sağlam durmak gerekıyor Sağlam durmak Için de Iran lslarr Cumhunyetıne karşı tavrımızın cok açık bıcımdo belırlenmesı gerekıyor... Dışışien Bakanımız Erkmen, Tahran'da ABD Elcltiğınde rehın tutulan Amerlkalıları kurtarmak amacıyla Tahran yakınlarında bir çöle Indıklerl ve burada car» pıştıkları ılerı sürülen Amerıkan ucaklarının Incirllk Üssünden kalkmadığım söylemiş, ayrıca Amerıkan vstkilllerınden boyle bır ıstek gelmedığınl de acıklarrıştır. 1958 yılında Irak ıhtılalınden hemen sonra. Federal Almanya'da üstlenen Amerıkan denız pıyadeierinln, Türk (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) BÜLENT DİKMENER ÖDÜLLERİ DÜN TÖRENLE VERİLDİ Bulent Dikmener Haber Ödülü dün saat 10'da Gazetecıler Cemıyetı'nde yapılan torenle gazetecı Cuneyt Arcayürek'e verılmıştır. Istanbul Iktısat Fakultesi Mezunları Cemıyetı'nın yıne Bulent Dikmener anısına koyduğu Karınca Bılımsel Odullerı de dünku torende dağıtılmıştır. Tören, Ödul Komitesl adına Soner Girgın'ın çağrısı üzerlne yapılan saygı duruşu ıle başlamıştır. Daha sonra ödül Komitesl ve Secıcı Kurul Boşkanı Orhan Apaydın, 27 nısan 1979 günü (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) CHP'li Öymen ve Prof. Kapani, işkenceler açıklamalar yaptılar Cumhuriyet Haber Merkezi CHP Genel Sekreter Yardımcısı Altan Oymen, duzenledıği basın toplantısında karakollar da yapılan işkenceler konusunda açıklamalarda bulunmuştur Öymen'in basın toplantısında, karakollarda ışkenceye uğ(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) DENEME SIIMAVI KİTAPÇIKLARI BÜROLAREMIZDA İSTANBUL ANKARA İZMİR ADANA : Cağaloğlu, Türkocağı Caddesi, 39 41 : Yenişehir Konur Sokak, 24/4 : HaUt Ziya Bulvan 65/3 : Atatürk Caddesi, Türk Ha va Kurumu İşhanı, 2. kat, No: 13 konusunda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog