Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

BLUEJEANS AKFîL Dış Haberler Servisl ABD' nın Iran'a karşı gırıştığı başarısız askerı harekâta karşı tep kıler sürmektedır. BBC Radyosu Amerikan holkının Carter'ın ba$ansızlıkla sonuçlanan gırışımıne fazla tepkı gostermedığını ve olayı genellıkle serınkanlı bıcımde karşıladığını bildırırken, AP HALA UCUZ C u m huri Y 56. Yıl; Sayı: 20027 Kurucusu: Yunus NADÎ 10 TL. 27 Nisan 1980 Pazar rrentz Zablock! ve Sertato Dış llışkıler Komısyonu Başkanı Frank Church, Başkan Carter'in Kongreye danışmadan askerı operasyona gırışmesının 1973 savaş yasasına aykırı o'duğunu ve Başkan Carter'ın bu yasayı çığnedığını belırtmışlerdır Frank Church, Dış llışkıler egitim Sayı: 6 KÖY ENSTİTÖLER ÖZEL SAYISI 164 sayfa 125 TL. Tek isteklerde ederi kadar posta puhj gönderılmelıdır P.K. 66 Tophane İSTANBUL Nısan Amerikan Kongresi Carter'i suçluyor A|ansı Kongre çevrelerinln Baş kan Carter'ın gırişımıni olumsuz karşıladıklarını haber vermıştır. Tum Kongre üyeleri, Amerikan Kongresının operasyondan haberdar edılmemış olmasını elestırmışlerdır Temsılcıler Meclısi Dış llışkıler Komısyonu Başkanı Cle Ortadoğu gerginliği TBMM'de tartışıldı TBMM'NIN DUNKÜ BİRLEŞİK TOPLANTISINDA ABDNIN İRAN'DAKİ BAŞARISIZ HAREKÂTI VE TURKIYENIN UITUMU TARTISILMIŞ, ÛZELLİKLE CHP VE MSP LIOERLERI HUKUMETIN TUTUMUNA ACIKLIK GETIRMESINI ISTEMIŞLERDİR. KONUŞMALARIN OZETI 5. SAYFADADIR. Erkmen basına dayalı bilgi vermekle yetindi • Erbakan, Hükümeti İslâm dunyasına boşvermekle ve gizli CENTO girişimlerinin içinde olmakla suçladı. Harekatı yöneten ABD'nin Askeri Girişimi ve Türkiye... Komlsyonunun Carter'ln Iran'a asker gonderme kararını «Savaş yetkısı yasası» ışığında In celeyeceğıni ve Başkan'ın yetkılennı aşıp aşmadığmı araştıracağını sovlemıştır Askerı operasyonla ilgılı goruşunü acıklayan Temsılcıler Meclısi azınlık lıderl John Rhodes ıse askerl operasyonun cok zamansız yapıldığı görüşunu savunmuş clran a karşı Batılı müttefıklerlmızden ekonomık ve dıplomatık önlemler alrralannı ıstedığımlz ve bu yönde cabalarımızı yoğunlaştırdığımız bır sırada boyle b'r eyleme gırışılmesı yanlıştır» de mıştır. 'Geneilıkle Carter yanlısı ola rak bıllnen VVısconsın Temsilclsı Henry Reuss ıse Başkan Carter'ın Başkanlık ıcın yenıden adaylığını koymayacağını acıklamasını ve bundan boyle Başkanlık donemının sonuna kadar bu tur anı gırışımlerden sakınmasını istemıştır. Başkan Carter'a vöneltılen bu eleştınler yanında ılk tep kilerden sonra. Kongre'de Başkan Carter lehıne blr havanın gelışmeye başladığı öne sürülmuş, ve bazı Kongre üyeleri Başkan Carter'ın ardında birleşılmesl Icın çağrıda bulunmuş lardır. Bu görüşu savuncn Kongre uyelerınin çoğu «Başkanın yerınde bız olsaydık aynı şeyl yapardık» derrlşlor, ve «şu anda eleştıri yapmak değll Başkan Carter'i desteklemek zorundayızı görüşünü savunmuşlardır BAŞKAN ADAYLARI Geçtığımız haftalarda Başkon Carter'ın dış polıtıkasını sureklı olarak eleştıren ABD (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) * B Ecevıt, «Türkiye taraf olmak istemediği savaşta kendini taraf olarak bulabilir.» dedi. B Konuşmaların sonunda Bakan Erkmen'le Ecevit ve Erbakan arasında tar tışma çıktL Tiirkiye'ye in ı one suruldu OLAYLARIN 1977'dekı Mogadişu baskınını da dinleyip yayınlayan fsrailli radyo dinleme teknisyeni Miki Gurdus tarafından verildi. • Başbakan Demirel ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği öne sürülen iddiayı yalanladı. • Haber, "ABD'nin baskına ilişkin açıklaması kesinlikle tatmin edici Selim YALÇINER Havodan karoyo Indlrmo ya da denizden karaya cıkartma anlamına gelen «Amfıbık Horekat» konusundo pratlk deneylere sahıp bır Turk generalı, «Yüzlerce başarılı amfıbık harekat gercekleştlrmış ABD'nin İran baskınına ilışkın a(Arkası S a 8. Sü. 7 de) Amerikalı rehineler İran'ın çeşitli yörelerine dağıtıldı Dıs Haberler Servlsl İran Devlet Başkanı Abulhasan Benısadr, Bırlesık Amerıka'nın ikincl bır kurtarrra harekatı gozönüne alınarak Amerikalı rehınelerln başkent Tohran dışındakl bılinmeyen yerlere gotürülduğünü acıklamıştır. Benısadr, dün Tohran'da düzenledıği ba sın toplantısında rehınelerln durumlarının iyı olduğunu bellrtmlş, bu arada ABD'nin (Aricası Sa. 9. Su. 5 de) Suriye Dışişleri Bakanı: ÂBD, bölgeyi savaşa sürüklüyor Konya, İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'da 6 kişi öldürüldü • Sedat ERGİN Şam'dan bildiriyor ŞAM (Cumhuriyet Sunye Dışişleri Bakanı Abdüt haiım Khaddam burada ıkl Turk Gazetesme verdıği demeçte ABD'nın Ordadogu dakı rolunu ve polıtıkasını agır bıcımde suclamış bu arada Türkiye ıle Suriye arasındakl işb rlığının onemını vurgulamıştır Surıye Dışişleri Ba kanı demecınde tABD Bolgenın Enerıı Kaynoklarını kontrol etmenın hesabı ıcındedır ve bolgedekı denetımını genışletmek (Arkası Sa. 9. Su. 4 de) GERÇEK ter'ın açıklaması olayın cıddlyet boyutlarını genışleterek derınleştırmıştır Başkanın verdığı bılgtlere gore, bazı bılinmeyen engeller yuzunden yarıda kalmış bır askeri operasyon soz konusudur Ancak bundan sonra Amerıka'nın Tahran'dakı rehınelerı kurtarmak ıçın her yolu sınayacağını da Carter (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) 55 rtadoğu'da gunden gune gerılımın yogunlaştığı bır sırada boyutları henuz tam anlamında ortaya çıkmamış bır olay dunya kamuoyunu heyecanlandırmıştır Ortadoğu' nun karmaşık sıyasal trafığınde cızgılerı henuz yeterınce be lırlenemıyen olay, ABD'nın İran a askerı mudahalesının ılk denemesı gıbı yorumlanmaktadır. O Amerikan kaynaklı hoberlere gore, ABD'ne bağlı ıkı uçak İran topraklarında çarpışmış ve sekız Amerikan askerı olmuştur Bu olay dunya kamuoyuna yansıdığı dakıkadan başlıyarak buyuk bır heyecan dalgası her yanı sarmış ve ABD'nın Iran'a yonelık askerı mudahalesının başladığı kanısı yaygınlaşmıştır. Bundan sonra Başkan Car *•• Cumhuriyet Hober Merkezl Associoted Press (AP) alansının Tel Aviv kaynaklı bir haberıne gore Israıl Radyo Telekümünıkasyon Dinleme Servlsı uzmanı Mıkı Gurdus, Amerikalı rehınelerl kurtarma harekâtı sırasında Amerikan uçakları ve helıkopterleri arasında gecen konuşmalara dayanarak verdıği bılgıde, operasyonu yoneten Amerikan komutanının ıcmde bulunduğu ucagın harekât bittıkten sonra Turkıye'dekı bır havaalonına ındığıni bıldırmıştır. Gurdus, 1977 yılında Alman korrandolarının Mogodışu'da gırıştıkleri rehıne kurtarma harekâtını da dinleyip yayınlamış tı DEMİREL YALANLADI Başbakan Demirel dün sabahkı Bakanlor Kurulu toplan(Arfcası Sa. 9, Su. 1 de) Yalçın DOĞAN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP azınlık hükümeti ile Ikı haftayı aşkın süredir görüşmelerınl sürduren İMF heyetl arasında anlaşmazlık çıkmış İMF heyeti dun sabah anloş ma ımzalanmadan Ankara'dan ayrılmıştır. IMF'nın AP azınlık hükümeti ile yuruttüğu uç yıllık bır anlaşmanın temel koşulları arasında «Sureklı devaluasyon. ucretlerın sınırlandırılması ve faız oranlarının yükseltılmesı» bulunmaktodır Cok yoğun tar tışmalar sırasında sureklı devaluasyona tepkının ozellıkle «ıhracata donuk olmayan $anayıcıierden» geldığı bıldırılmek tedır Ucretlerın dondurulması konusunda ıse. ıkı tepkının var lığı öğrenılmıştır. Bunlardan bırı sendıkalardan gelen tepkıdır Sendıkacılar ucretlerr sınırlandırılmasına karşı cıkmışlar, İMF heyeti üst duzeyde sendıka yonetıcılerıyle gorüşmuş (Arkası Sa. 9 Su 3 de) Sol partiler ABD'nin harekâtını sert biçimde kınadılar İstanbul Haber Servisi Bır leşık Amerıka'nın Iran'a karşı gırıştığı harekâtın yankıları surerken, bazı sıyası partiler ABD nın bu harekâtını şıddetle kınamışlardır. TIP Genel Başkanı Behıce Boran, tBolgede savaş şımşek lerının caktığı bır ortamda 1 Mayıs'a gıdıyoruz» demıştır. TlP'ın 5 kuruluş yıldonumu nedenıyle İstanbul Spor ve Sergı Sarayında duzenlenen toplantıda konusan Boran, AP hukumetının ABD'nın İran a karşı gırışeceğı eylemlerde Turkıye'yı kullanma yolundakı baskılarına dırenecek nıyet ve gücte olmadığını belırterek şoyle konuşmuştur: «Bu dış ve ıc koşullar lcın<Arkası Sa 9. Sü 8 de) Hükümet ile İMF arasında anlaşma sağlanamadı, heyet Ankafa'dan ayrıldı • • BAYRAMPAŞA'DA BİR KUYUMCU DUKKÂNINDAN 700 BIN LIRALIK MUCEVHER CALINDI ANKARA DA SIKIYONETIM TARAFNDAN KAPATILAN ULKUCJ GENCLIK DERNEĞl NIN FAALIYETINI SURDURDUĞU BELIRLENDI ANKARA ETLIKTE BERBER DUKKÂNlNIN TARANMASI OLAYINDA ÖLENLERIN SAYISI 4'E YUKSELDI. Demirel'in önlem paketinin 3. ayında Bilim Adamları, Bürokratlar tartışıyor Uzmanlar, Otobüs göle uçtu, 18 ölü var ELAZIĞ ( Cumhuriyet) Ankara'dan Dıyarbakır'a gıtmekte olan bır yolcu otobusunun Elazığ yakınlarında Hazar goluna yuvarlanması sonucu 18 kışı boğularak olmüş, 4'u ağır 20 kışı de yaralanrrıştır. Elazığ Valısı Kemal Katıtoç'm verdıği bllgıye göre Ahmet Parçalı yönetımındeki 23 AS 050 plâkalı yolcu otobüsü dün sabah 08 30 sıralarında Elazığ'dan oynldıktan kısa bır sure sonra Yenıkoy yakınındakı Sıvrice yol ayrımında vıraıı alamavarak 20 metre yükseklıkten Hazar golune ucmuştur. Elazığ'a 35 kılorretre mesafede meydane gelen kazadan sonra olay yerıne gönderilen kurtarma ekıplerı gölden 18 cesed cıkarmışlardır. * Kazada ölenlerden kımlıkleri belırlenenler şöyledır: Hasan Durmuş, Zeki Kılıc. Abdulhamit Güzsoy, Ramazan İstemı, Rıfat Elmacı, Ahmet Por çalı (şoför), Kerıman Akaiın, Is maıl Şardan, Bayram Korkmaz, Selahattın Bozgıl, Mehmet Nurl Zengın, Ramazan Bozgıl, Davut Kacar, Zülfiye Tekın Kazada yaralanan 4'u ağır 20 kışıde hastanelere kaldırılrrıştır. (Haberi 5. Sayfada) GÖZLEM UGUR MUMCU AP Genel Başkan Yardımcısı Doğan: «MHP'nin gençlik tabanımıza sızma girişimleri önlendi» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayserı Mılletvekili Kemal Doğan, cMHP'nın 1977'lerde başlayan genclık tabanımıza sızma gırışımlerl önlenmış, AP, gerçek anlamda gençlığı(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Dikmener ödülleri bugün veriliyor Cumhuriyet Haber Merkezl Gecen yıl aramızdan ayrılan Yazı Işlerl Müdurümüz Bu lent Dıkmener'in anısına konu lan Haber Ödulü'nü kazanon gazeteci Cüneyt Arcayurek'e odülü bugün Gazeteciler Cemıyetınde saat 10Va yapılacak törenle verılecektir. (Arkası Sa. 9, Su. 6 da) Batı Kulübii... MSP liderı Erbokan Hoca, son zamanlarda «Batı Kulubu zıhnıyetı» dıye bır kavram türettl Erbakan'a göre Batı Kulupculüğü, körükorune Batıya bağlılıkla başlar. Bu «zıhnıyet»ın ikl buyük halkası vardır Bırıncl nalka sömürüdür Batı, sömürücüdür Sömürücü olduğu Icın de bu sömüruyü. ancofc «tahakkum» Ile yürütür. Batı Kulubu'nun ıkıncı hafkası da «tohakkümsdür Cünku, sömürü, tahakkümsüz yürümez. Bu aoğru blr görüştür Ne var ki. «sömürü» ve «tahakkum* olarak nıtelenen, tBatı Kulubü zıhnlyetı» Erba(Arkası Sa 9, Sü 7 de) ANTALYA KEMER KIYISINDA YAĞMA, YENİDEN BASLADI ANTALYA, (Cumhuriyet) Antalyo Olımpos Beydağı MılII Parkı sınırları ıcmde ve Guney Antalya Turızm Gelışme Proıesının uygulanacağı alan do, apartman ^apırrı ıcin Antalyo II İmar Müdurluğunün ruhsat verdıği öğrenılmıştır İl (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) ekononıîdi başka çıkış yolu varmı ( yann Cumhuriyetle")
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog