Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Lıse sonlar Beklemehler • Akşam Genel Yetenek * Kws kayıtları devam edıyor Ortabahçe Cad Yumurcak Sınemaa Yanı 60 25 30 61 32 92 BEŞİKTAŞ yıldız dersanesi IİNİVERSİTE HAZIRL1K 56. Yıl; Sayı: 20024 Cumhuriy Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AP azınlık hükumetı ıle IMF orasında Ankara'da surdurulen goruşmelerde anlaşmazlık konu ları gıderek artarken, buna son Oıarak faız oranlarının yuk seltılmesı d6 eklenmıştır Ikı haftayı aşkın suredır goruşmelerını devam ettıren IMF ve Demırel hukumetının ılk o nemlı anlcşmazlık konusu Turk lırasmın isureKlı devalue* ed.l nıesı onerısı olmjştur Lıranın b r anloırda do'ga anna/a bıra kılarak hemen her hafta pıycsa dakı gecerlı kı r uzerınden yenı bır degere oturtulması anla mını taşıyan bu onerıye sapavı cılerın de karşı cıktığı bıldınlmektedır Sanayıcılerın Korşı çıkması Den ı r el hukumetını g t c durumda bı r akmış ve bu konu cerçevesmde karsıIiMı /o ğun goruşmeıer gerceKİeşrnış tır Kurun "enı bır \onienie sap (Arfcası So 9. Su 6 da) ILTEK DERSANELERİ YENI DEVRELER 24 Nisan 1980 Perşembe IMF, faiz oranlarının yüzde 60'a çıkarılmasmı istiyor • OECD ulkelerinin taahhut ettıkleri kredılerin islerlık kazanabılmesınde kosulun bır kez daha IMF ıle anlaşmak olduğu bıldırıhyor 23 NİSAN'I KUTLADIK TRT'de Ulusal î egemenlik, j yerine j "milli | hakimiyet,, j denilmesi I istendi ı i I Başkanları ve yönetıcılerden oluşan brr heyet Anıt Kabre gelerek saygı duruşunda bulunnuştur Aynı heyet daha sonra l'lus'takı eskı Buyuk Mıllet Mec lısı'nl zıyarete gıtmıştır Torende konuşan Cumhuriyet Senatosu Başkanvekıli Mehmet Unaldı, «Devletımız sağlam temel lere dayanmaktodır ve boyle ol ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TRT Genel Mudurluğü'nun ısteml ne TRT'de calışonlar Icn «Dılbılgısi kursu» odı altında bır kura acılmıştır Bu kursları, Tercüman Gazetesınde «Yaşayan Turkçemız» adlı sayfayı duzenleyenlerden Hacet tepe Unıversıtesı Turk Dıll Bolumü Doçentlerinden Ahmet Ercılasun'un verdığı oğrenılmıştır TRT Genel Mudürluğü' nun emrı ve TRT Yonetım Kurulu nun 1980/61 sayılı kararı gereğınce TRT'de çalışan spıker, produktor, yardımcı produktor, produksıyon görevlısı, muhabır, araştırmacı ve staıyer muhabırItr ıcm duzenlenen dıl(Arkası Sa 9, Sü 6 da) Özal: "Piyasadaki para darlığı devam edecek ır ANKARA, (a a ) Başbakanlık Musteşarı ve Devlet Planlama leşkılatı Musteşar Vekılı Turgut Ozal, önumuzdekı aylarda ekonomık tedbırlerae bazı revızyonlor yapılaccğtnı açıklamıştır. özal, «Pıvosada ciddi bır para aarlığı vardır. Bu devom edecektır Haberınız ol(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Törenlerde folklor gosterılerı de yapıldı cılennm gosterısı . Fotoğrafta YeşıUoy Halıi Vedat Fıratlı llkokul'J oğren ELÂZIĞ VE KARS'TAKİ TÖRENLERDE BAZI OLAYLAR ÇIKTI. Cumhuriyet Hab»r Merkezl ANKARA 23 N san Uiusal Egemenl k ve Cocuk Bayramı, dun tum yurtta. yurt dışındaki temsıicılıHen'nızde ve Kıbns Federe Turk Devletınde torenlerle kutlanmıştır Ankara'dakı ılk toren 8 30'da Anıt Kabır'de yapılmıştır. II yönetıcılennden ve oğrencı lerden oluşan bır heyet Anıt Kab r'ı zıyaret ederek saygı du ruşunda biljnmuştur Saat 10 da da Cumhuriyet Se natosu Başkanvekılı Mehmet Unaldı ve Mıllet Meclısı Başkant Cahıt Karakaş başkanlığ'ndakı Cumhuriyet Senatosu. ve Mılleî Meclısı Başkanlık Dıvanı uyeierı, Sıyasi Partılerın Genel duğu ıcın güçludun» demıştir. Torene ılk Mecl s ten hayatta kalan Oltu Mılletvekılı Yasın Haş moglu da katılmış ve bır konusma yapmıştır Aynı saatlerde 19 Mayıs Sta dında yapılan torene ıse çeşıt lı uluslatın cocukları da katılmıştır Torende çeş tlı ekıpler (Arkası Sa 9 Su 1 de) Sağmalcılar Cezaevinde tahliye kararı verilen 4 sanığı tutuklular bırakmıyor istanbul Haber Servlsl Sağmalcılar cezaevinde haklarında tahliye kararı verilen dort sanığın tutuklu ve mahkumlar tarafından serbest bırakılmadığı bıldırılmıştır İstanbul Cumhuriyet Savcısı ömer Alucluoglu, Sıkıyonetım Mahkemesı tarafından haklarında tahliye kararı verılen Recep Koca Süleyman Gucer, Idrıs Beceren ve Alı Rıza Akbaş ın yapılan tüm anonslara rağmen gardıyanlar tarafın dan koğuşlardan çıkartılamadığını soylemış «Bu kışıler kendılerı mı çıkmak ıstemıyorlar yoksa zorla mı alıkonuyorlar henuz saptayamgdıkı demıştır Olay üzerıne İstanbul Valısl (Arkası Sa. 9, Su 2 de) Tarsus'taki olaylarda ölenlerin sayısı dokuza yükseîdi % YURDUN ÇEŞITLİ YERLERİNDE DÜN DE 11 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ TARSUS (Mehmet YAP1CI, All ADALIOĞLU ve Mahmut DEMİR bıldıriyoriar) Adana Mersın karayolunda 15 yaşındakı Nacıye Sonmez'ın oncekı gun trafık kazası sonucu hayatını yıtırmesı uzenne ka royoluna «kasıs» yaparak kapatmak ısteyenlerle guvenuk gücleri arasında meydana gelen olaylarla slgılı soruşturma surdurulürken, yaralılardan birının daha ölmesıyle olu sayısı 9'a yukselmıştır {Arkası Sa. 9. Su 3 de) Demirel: "Seçime ne kadar erken gidilırse o kadar iyi olur,, ANKARA Bosbokan Süleyman Demırel, tUlke seçime ne kadar erken gıderse o kadar iyi olur» demıştır ' Demırel, Norveç Televizyonuna verdığı derreçte, bır so ru uzenne şunları söylemiştır «Arkanızdakı Parlamento desteğı ıstedığınız kadar guçlu olsun. Sız eğer gereklı tedbırlen kararlılıkla alamıyorsanız sıkışıp kaldınız demektır Bız hıçbir çoğunluk hukumetının alamayacağı kararları bır azınlık hükumetı olarak cesaretle aldık Turkıye'nın neve ıhtıyacı varsa onu yaptık Bizım durumumuz biraz gerçek ustüdür Çunkü bız ulkenın olağanustü şartlarından çtkmış bır hükumetız Ulke secıme ne kadar erken gıderse o kadar iyi olur Her zaman buntı (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) AP'deki çalkantı hükümet üzcrinde yoğunlaş ıyor ANKARA, (Cumhuriyet ' cağı bellrtilmektedir AP yetkıh kurullarında Burosu) AP Muğla Mıl^zaman zaman gundeme geletvekıli Zeyyad Mandatırılen •teştırılerın fHukülınci'nın partısınden ayrılnrette defjışıklık düzeylmasıyla vem boyutlara ne» çıkmasından sonra ulaşan «Partl Içı sorunlaGenel Boşkan Süleyman rın» hükümet üzer nde ye(Arkası Sa 9 Su 3 de) nı çalkantılara neden o'o YAZISIZ Raftaki DEMOKrlASt DENEYİNE İÜSKIN ILGINC ANILAR BİR GÜNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAVLA DPT'YE SEKSEN UZMAN YARDIMCISI ALINDI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Devlet Planlama Teşkılatı (DPT) tarıhınde ilk kez bır seferde tam seksen uzman yardımcısı alınmış sözlü sınavlar kışı başına yedı sekız da kıka surmuştür DPT, uzman yardımcısı almak lcın önce bır yazılı sınav açmış ve yazılı sınavı 118 kışl kazanmıştır Yazılı kağıtlan bır haftadan daha kısa surede okunmuş ve arkasından adaylar sözlü sınava alınmıştır Edınılen bılgıye göre İstanbul Ünıversıtesı Iktısat Fakultesınde MHP eğılımlı bılınen öğretım üyelen tarafından oluşturulan jürıde 118 kışı bır tek gunde (Arkası Sa 9. Sü 8 de) Iş Yasasının sakat yurttaşların top luma kazandırılmasını amaçlayan ilgili maddesinin yetersizliğ» sonucu iş bulamayan sakatlar açlığa terkedilmekte, dilenmeye zorlanmakta, hatta suça itilmekte Sakat yurttâşlara ilgi gösterilmiyor İstanbul Hober Servlsl Türkıye'de sayıları gıderek artan sakatlara gösterılen ılgısızlık kınonırken, onlara Iş olanakları sağlanmaması eleşflrıldıği bıldınlıyor. Devlet Istatıstık Enstıtusü Mü düriüğunden alınan bilgılere gö re 1965 sayımına göre Türkıye"de toplam 381 bın sakat bulun' ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN AMBARGO GİRİSİMİ İRAN'I SOVYET BLOKUNA YAKLASTIRIYOR Dış Haberler Servlsl AET Dış.şlerı Bakanlarının Lüksemburg da yaptıkları toplantıda Iran Q karşı ıvedı onlemler almayı karclaştırmalarının ardından Iran ın sosyalıst blok ulke lerı ıle ekonomık ılışkılerını sıklaştırdığı gozlenrnıştır Nıtekım Iran Ekonoml ve "Maîıye Sakanı Rıza Seiımi ulkesıyle Sovyetler Bırlığı arasında onemli bır ekonomık ısbırlığı an laşması protokolünü ımzalandığmı acıklamıştır Bır Sovyet heyetının Tahran'a yaptığı zıyaret sonunda ımzalanan bu anlaşma hakkındo ayrıntılı açıklama yapmayan Eko Mehmed Kemal'in yazı dizisi Bugün 1Q Sayfâdt GÖZLEM UOUR MUMCU SAKATLARI TOPLUMA KAZANDIRAMIYORUZ .. maktadır Bu sakatların 238 bıni erkek 142 bını ıse kadındır. IŞ YASASI YETERSİZ KALIYOR Sakotlarla llgılı oiarak üzerlnde durulan noktalar arasında kamuoyunun sakata yardımcı olması ve onların tuketıci durumdan üretıcı duruma getırllmasının sağlanması gelıyor. Ko nuyla ılgılı 1475 sayılı ış yasasının 25 maddesı de yakınılan noktalardan Yasanın gelıştlrılmesl istemınde bulunulurken, yasaya uymayan işverenlere uy gulanan para cezalarının yetersızliğıne de değınıllyor. 500 ıle bın Hra arasında değışen para cezalarının en az 5 bın llra olması, mahkumıyete varan ceza maddeleri getırılmesı ıstenıyor. Yasa maddeslndeki «Her elll işclye karşılık bır sakat her yüz ışcıye karşı ık; sakat çalıştırılması zorunluğu» da uzerınde durulan bır başko nokta Işverenın bu maddeye tam olarak uyması sağlonamıyor Boyle olunca da ış bulamayan sakatlar açlığa terkedilmekte, dilenmeye zorianmakta, hatta suça itilmekte... {Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Yol Ceçen Hanı... (Arkası Sa 9, Sü. 2 de) SSK VE BAĞKUR ÜYELERİNE ÖDENEN ÖLÜM YARDIM! 5 BİN LİRA OLDU ANKARA, (a a.) Sosyal Guvenlık Bakanı Sümer Oral, SSK ve Bağ Kur üyelgrıne ödenen olum yardımının 5 bın lıraya çıkarıldığını açıklamıştır. Sosyal Guvenlık Bakanlığı Basın ve Halkla llışkıler Musa vırlığınden yapılan acıklamaya göre Oral Isparto'da dün «Isparta Tuhafıyecıler Sıtesı»nın aoılış törenınde yaptığı konuş mada SSK ve Bağ Kur emeklılerının aylık bağlama Işlemle rındekl surenın, buyuk ötcüde ozaldığını söylemiştır. Uzlaştırma Kurulu Başkanı THY işverenini suçladı ANKARA, (Cumhurtyet Burosu) THY grev ve lokavtında, Uzlaştırmo Kurulu Başkanı olan Refet Özdemlr. Işverenın. HavaIş Sendıkasının toplu sözleşme tasiağında karşı çıktığı Kadro Istıhdam Kurulu konu,sunda tlşçının ış güvenlığini sağlamo bakırrından getırmek istediğ! böy'e bir müessesenın ıdeoloıık hicblr yönü bulunmamak gerekır» demlştır Refet Özdemir, Cumhuriyet'e yaptıöı açrklamoda, Havaiş Sendlkası'nın toplu Iş sözleşme tasloğmda yer alan d Mayıs Dünya Işçıleri Dayanışma Bayrcmunın, Uzlaştırma Kurulu tarafından t1 Mayıs Bahar Bayramı» oiarak değıştırılmeslne karşm işveren'm taslaftı ylne kabul stmodığinı belırtmıştır HavaI$ Sendikası'nm toplu Iş sözleşme taslağındo yer alan ve Işverenın ffdeolo|ik> olarak nlteiendirdiğl Kadro Ist'hdam Kurulu'nun bundan önceki «7»ncl donerr toplu (Arkası Sa 9, Sü. 6 da) MAREŞAL TİTO'NÜN ÖLÜMÜ HER AN BEKLENİYOR. Dış Haberler Servisl 100 günü aşkın bır suredır komada bulunan Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tıto'nun sağlık durumunun son derece kotüleştığı beyninin ışlevını lyıce yıtırdığı açıklanmıştır Yugoslavya Devlet yetk lılerı Josep Broz Tıto'nun ölümunün her an beklendığını bıldırmektedırler. Tedavısı Içln 8 doktorun çalıştığı Tıto'nun günlük sağlık roporunda Devlet Başkam'nın {Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) • dalet Bakanı, istanbul Valılığinde cart curt ederI I ken bır de ne görelım Sağmalcılar Cezaevınden adlıye bmasma gotürülen 23 tutuklu hatu ne derler, kuş mısalı uçup, gıtmışler, yakala» yana aşkolsun' Bu haben duyar duymaz değerlı Başbakanımi2 Demırel m Sağmalcılar Cezaevı yolgeçen hanına donmuştur» sozlerını anımsadım Beyefendı, 17 şubat 1979 tanhınde boyl e konuşuyordu Maşallah kendı hükümetlerınde «yolgeçen hanı bır haylı muşten tuttu, otelcıhgın bu türu üzennde oldukça gelıştık Van cezaevındekı »tünel kazrpa çalışmalan* da basanyla yürutüldü Geçen hükümet donemınde cezaevınden kacışlar oldu mu ne dıyordu beyımız: Cezaevlennden bırçok anarşıstın fırar etmesıne adeta goz yumuldu Başkalanntn firan içın de zemın hazırlandı. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog