Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

yıldız dersanesi Lıse sonlar Beklemehler AkşamGenel Yetenek Kurs kayıtları devam edıyor Ortabahçe Cad. Yumurcak Sıneması Yanı ÜNİVERSİTE HAZIRLİK 60 25 306132 92 BEŞÎKTAŞ Cumhuriy 56. Yıl; Sayı: 20022 Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. 22 Nisan 1980 Sah "1 ILTEK YENI Hafta ıçı OEVRELER Hızlı kurslor 5 MAYIS 21 MAYIS 3.beyter bonjt hon katZ t d 255620 MS872 • Oniversiteye haurMcta IZMIR DERSANELERİ .Raftaki Demokrası KOSEYE ÇEKİLMİŞ POLİTİKACILAR DEMOKRASİ DENEYİNİ ANLATIYORLAR Demirel i ağır bır dille suçlayan Mandalinci AP'den istifa etti • ZEYYAT MANDALİNCİ İSTIFA MEKTUBUNDA, tMİLLETI IÇERDE YOKLUĞA VE ANARŞIYE TERKEDIP, DIŞARDA VEKAR VE İTİBARINI ZEDELEYEN, PIŞKIN BIR DILENCİ EDASI ILE YALAN VE YALANDAN BAŞKA HIC BIR HUNERİ OLMAYAN BIR HUKUMETE ITIMADIM KOCAMAN BIR SIFIRDIR» DEOI. • TBMM'DE CUMHURBAŞKANI SECIMİ İCİN YAPILAN 44 ÜNCU TURDA DA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADİĞI İCİN BIR SONUC ALINAMADI. ANKARA, (ANKA) Hükumetın polılıkasını ve tuıurrunu sert bır dı le eleştıren AP Muğla Mılletvekıli Zeyyad Mandalinci partısınden ıstıfa ettığını açıklamıştır. Istıfasını bır çerekçe ıle kamuoyuna açıklayan AP Mugla Mılletvekıl Mandalinci hukumetm ulkenın meselelerınm tıallını ysbancılara terkettığını bıldırmıştlr Demırel ın partıyı keyfı yönetımıne gore ıdare ettığını bıldıren Mardolıncı. «Mılletı ıcerıde yokluğa ve (Arkası Sa. 9. Su. 4 de) f TUTUKLULARIN BIR BOLUMUNUN KACTIKTAN SONRA GIRDIKLERI KAPALICARŞI'DA GUVENLIK KUVVETLERININ YAPTIKLARI YOGUN ARAMALARDAN BIR SONUÇ ALINAMADI Sağmalcılar Cezaevinden durusma için Adliye'ye götürülen 40 tutukludan 23'ü araçtan Çarşıkapı'da kaçmayı başardı. Ancak biri daha sonra yakalandı Mehmed Kemal'in yazı dizisi Perşembeye 25 tutuklu cezaevi aracından inip kaçtı İstanbul Haber Servlsı Sagmalcıiar Cezaev.nden İstanbul Adlıyesıne goturulmekte olan tutuklulardan 23 u yolda landarma erlerını etkısız du ruma getırerek kaçmışlardır Kacaklardan ancak bırı yaka lanabılmıştır Kaçanlann ıcınde sol sıyası lerın yanı sıra adı suclordan tutukluların da bulunduğu bıldırılmektedir. llk benrlemelere gore Sağmalcılar Cezaevinden Sultan ahmeftekı İstanbul Adlıyesıne duruşmaları Icm getırılmekte olan adı tutukluların yerıne cezaevı arabasına bınen çoğunluğu siyası olan tutuklular, cezaevı aracının Kapalıçarşı'trafık sıkışıklığı yuzunden durmasından yararlanarak once ıç kapıyı açmışlar, daha sonra landarma erlerını sılah'a etkısız duruma getırerek kaçmışlardır. Olay sırasındo bır ıandarma erının hafıf yaralandığı bıldırılmıştır Kacrra olayının duyulması üzerine Kapalıçarşı'dan Emınonu' ne kadar bolgede genış guvenlık onlemler alınmış ve kaçaklar aranmaya başlanmıştır Bu arada Kapalıçarşı'nın kapıları kopatılmıştır Kacaklardan bır bolumünün Mahmutpaşa yolu ıle Sırkecıye ındıklerı tanıklarca bıldırılmış, bu aroda kaçakların vapurla ka cabıleceklerı de gozonune alınarak Emnonu'ndekı vapurlarda aramalar yapılmıştır Galata Koprusu'nun Emınonu gırışındekı askerlerın yaptığı a/amadan ıse bır sonuc alınamamıştır Operasyonlar sırasında şuphelı ve kımlık gosterrreyen kışıler gozaltına alınmışlardır. Sağmalcılar Cezaevinden du ruşma ıcm Adlıyeye goturülen (Arkası Sa 9, Su. 6 da) Cumhuriyet'te IMF He/eti yeni t. Standby,, düzenlemesi ıçin görüşmelere başlıyor ANKARA, (ANKA) İkl haftadan bu yana Turkıye'de bulunan IMF heyetı geçtığımız hafta sonunda mevcut ekonomık bulguların değerlendırılmesıne yonelık teknık calışmalarını ta mamiamış ve yenı «standby» duzenlemesının polıtıkalarını belırlemek uzere, ust duzeydekı calışmalarına baslayacağını Turk malı otorıtelerıne bıldırmıştır (Arkası Sa 9, Sü. 7 de) MISIR, 15 TÜRK ÖĞRENCİYİ SINIR DISI ETMEK ISTEDİ MUSLUMAN KARDEŞLER'LE ILIŞKILİ OLDUKLARI GEREKCESIYLE SINIRDIŞI EOILMEK ISTENEN OĞRENCILERLE ILGİLI KARAR DEĞIŞTİRILDİ. KAHİRE, (Cumhurıyet) Mısır hukumetı. Kahıre'dek El Ezher Unıversıtesınde öğrerım goren bır grup Turk oğrercısını Musluman Kardeşler O r ç t t j ıle Ilışkı kurdukları gerekçesıyle sınır dışı etmek ıstemışt r. Edınılen bılgıye gore, pozı'ıf bılımler yanında dın egi"iTine ağırlık verılen ve gelsneksel ışlemı öğretım merkezı 3 arak un yapmış olan El Ezher Ünlversıtesınde yaklaşık 100 kadar Turk oğrencısı okumaktadır Unıversıtedek, Turk oğrencıler btr sure kendl aralarında toplanarak «Turk*Öğrencıler Bırlıgı» adında bır dernek kurmuşlardır Bu arada. dernegın faalıyetlerı Mısır Polısı tarafın(Arkası Sa. 9. Su 6 da) AFGAN DİRENİŞ HEYETİ TÜRKIYE'DEN SILAH ISTEDİ ANKARA'DA BULUNAN AFGAN ISLAM ' PARTISI TEMSILCİLERİ HUKUMETE SILAH VE DIĞER ISTEKLERINİ ILETTI. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Afganıstan da Sovyet mudahalesıne karşı dırenen dıncı örgutlerden bırı olan Afgan Islam Partısı temsılcılennden oluşan bır heyet destek sağlamak oma cıyla bır sureden berı Ankara'da temaslarda bulunmaktadır. Edınılen bılgiye gore heyet, partının sıyası buro uyesi Mangal Huseyın Ile Enformasyon Bürosu Başkanı Rıdvan Muhammed'den oluşmaktadır Ikı haftadan bu yana Türkıyede oldukları bıldırılen heyetm resmı ve resrrtı olmayan bırcok kuruluş ve kışı ıle temaslarda bulunduğu bıldırılmıştır Afgan Islam Partısı temsılcllerı bır sure once Hayrettın Erk men yurtdışında Iken Dışışleri (Arkası Sa 9, Sü. 8 de) TÜRKIŞ, İSTEKLERİNİ YENİDEN BAŞBAKAN DEMİREL'E SUNACAK TÜRKİŞ, THY GREVİ KONUSUNUN DA ÇOZÜME BAĞLANMASINI BAŞBAKANDAN İSTEYECEK. MADENİŞ, GENERAL ELEKTRÎK GREVİNIN ERTELENME KARARINA KARŞI DANIŞTAY'A BAŞVURACAK. Turk iş lcra Kurulu Konfederasyonun ısteklermı ıletmek uzere Demırel'den yenı bır çoruşme ıstegınde bulunmuştur Turk Iş'ten yapılan açıklamada THY grevının en kısa surede kesın çozume kavuşturulması dıleğının de Başbakan a ılet'leceğı belırtılrrıştır. Hava İş Sendıkası Genel Başkanı Ozturk, «Bız THY ucak lannın daha fazla gecıkmeden uçmasından yanayız» demıştır. Maden İş Sendıkası Başkan lor Kurulu'nun General Elektrık Fabrıkasındakı grevı erteleme kararına karşı Danıştay'a başvuracagını açıklamıştır Genel İş Sendıkası Genel Başkanlığı'na yenıden Abdullah Basturk secılm ştır Arafat: "Iran ile Irak arasında arabuluculuk yapabilirim,, (Dtş Haberler Servisi) Çm Halk Cumhurıyetı. Irak ıle Iran'ın. aralarmdaki uyuşmazlıgı banşçı yollarla çozmelennı ısterken, FKO hden Yaser Arafat Irak. Iran ve Sunye arasında arabuluculuk yapabıleceğınl soylemıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) TAHRAN'DA ÖĞRENCİLER ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 14 KİŞİ ÖLDÜ Dış Haberler Servisi Tahran Unıversıtesınde oğrencı temsilcılıklerının kapotılması yolundakı Devrım Konseyı kararına karşı cıkan solcu öğrencılerle kararo uyulmasmı ısteyen aşın dıncl oğrencıler arasında dün çıkan çatışmada 14 kışının öldüğü bıldırılmıştır. (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Tabii Senatör Ahmet Yıldız, "Anayas? tartışması tek yanlı yapılıyor,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tabıî Senator Ahmet Yıldız gazetemıze. Demokrat gazetesıne ve TRT'ye başvurarak son günlerde yoğunlaşan Anayasa değışıklığı ısteklerının tartışıimasını ıstemıştır Yıldız gönderdığı dılekçede anayasa değışıklığının «tek yanlı» dıle getırılmekte olduğunu eleşlırerek, bunun genış bır blcımde ele alınmasını onermış ve dılekçesınde şu duşuncelere yer vermıştır: (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) 23 Nisan'ı bugün ö£leden itibaren kutlamaya başlıyoruz Cumhuriyet Haber Merkezı 23 Nısan Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı biıgun ogleöen ıtıbaren tum yurtta, yurt dışındakı tennsı cılıklerınnzde •e KTFD de torenlerle Kutlanmaya t>cş cnaccktır 23 Nısan Ulusal Egerrenlık ve Coc j k Bayramı bugun saat 12 de başia^arak yarın akşam sona erecekt r Bayram süresınce resmı daıreler okullar bayraklarla donatılacak gece de ışık(Arkası Sa 9 Su 6 da) (Haberi 5. Sayfada) Milü Eğitim Bakanlığı Konya DMMA'ya ikinci bir baskan atadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllı Eğıtım Bokanlığı Konya Devlet Mımarlık ve Muhendıslık Akademısıne seçılmış Başkan Prof Dr Pervın Yazgan'ın yerıne Doç Uğur Er'ı atamıştır Konya DMMA Başkan Yardımcısı Kaya Yenlı yasalara aykırı olarak yapılan atama ışlerrı uzerıne «M'llı Eğıtım Bakanının butun yasal gerçeklerı bır kenora ıterek bu atamayı yapması, unıversıte ve akademılerın ozerklığıne ındirılmış bır darbedır» demıştır. (Arkası Sa. 9, Sü 3 de) Siverek, İzmir, Samsun, Ankara ve Gaziantep'te 8 kişi öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezl GAZIANTEP Nafa Garaıı ıcersınde oto tamırcılığ" vapan Cuma Şahın dun saat 09 sıro larında sılahlı bır kışının actıgı ateş sonucu oldurulmüştur Şahın ın MHP lı olduğu bıl dırılmıştır KAYSERI Yeşılhısar AP llce Başkanının konutu gece (Arkası Sa 9, Su 1 de) • Bursa Hava Yolları KTFD'den haftada 4 uçuş için izin aldı LEFKOŞE, (Cumhuriyet Buresu) Bursa Hava Yolları (BAL) KTFD Hukumetınden ıstedıgı ızın ve yetkılerı alarak Ercan IstanbuP arasında, haftada dort gun ucuş hakkı sacilamıştır Buna gore BAL, pazartesı saiı, perşembe ve cuma gunlerı gıdış donuş olmak üzere Ercan İstanbul arasında uçabılecektır Bu u(ArUası Sa 9, Su 7 de) İÇİSLEftİ BAKAN VEKİÜ EREN: «1 MAYIS GÖSTERİLERİNE KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEK» İstanbul Haber Servisi Devlet Bakanı ve lcışlerı Bakan Vekılı Orhan Eren bu yılkı 1 Mayıs göstenlermın yapılmasına kesınlıkle 'zın venlmeyeceğını soylemıştır Işcı haklarının en lyl blcirrde demokratık ülkelerde korundugunu belırten Eren Turkıye'de de ışcı haklarının De, (Arkosı Sa 9, Sü 5 de) • GÖZLEM UÛUR MUMCU TRT Çocukluğu... BEHİCE BORAN, BUGÜN SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNDE YARGILANIYOR ANKARA, (ANKA) Türkiye işcı Partısı Genel Başkaiı Behıce Borcn bugun saat 10'da Ankara Sıkıyonetım Komutanlığ> Mahkemesınde Turk Ceza Yasasmın 142 nc moddesme (Arkası Sa 9, Su. 1 de) • Kaldırılan Yerel Yönetim Bakanlığı müfettiş yardımcıları çeşitli illere atandı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Demırel hukümetınce kaldırılan Yerel Yonetım Bakanlığı'nın 39 mufettış yardımcısı ceşıtli illere memur olarak atanmışlardır Atandıklan illere «Tayın kararları» gonderılmeyen müfettiş yardımcılannın mart (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) DİVANI HARPÇİLER ANAYASA ve seclm slsteml konulu bir seminer geoen hafta sonunda tAnayasa değışıklığı» tartışmalarım, TRT'nın öze) ve olağanüstu ilgısıyle kamuoyunun sünderrine getırdi. İstanbul Hukuk Fakültesl Oekanının başkanlığında yapılan bu semınerde üc öğretım üyesi profesörle. fProfesörı ünvanlı bir polıtikacı bıldirl ve konuşmalarıyla konuva ılışkin görüşlerıni acıkladılar Semınerde cağrılı olarak bulunonlar da tartışmalaro katılarak düşüncelerlnl açıklama olanağmı buldular. Bu semınerde ortaya atılan ve zaman zaman «Hukuk blllmi» adıno «Hukuku yadsıma» nitellği alan bazı göruşler üzerindo kısaca Orhan APAYDIN durmak Anayasa'nın kendılerme emanet edıldığı cHurrıyete adaıete ve fazılete aşıks çevrelen uyarmak bakımından /arariı olacaktır SEMINERDE bağımsız yargı organmın yargılanrrasına donuşen ve Anayasa Mahkemesı Ile Danıştay hakımlerınden hesap sorulması ısteğıne kadar varan göruşler ağırhk kazanmıştır Hukuk devietı ılkesmı vaşama geclren yüksek mahkemeierın çalışmalarını eleştıren Prof Orhan Aldıkactı'va göre Danıştay töyle kararlar vermıştır ki yüksek bir yargı organına karşı duyulması gereken sonsuz (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) TRT'de ulusal egemenlik konulu açık oturumda Anayasa değisikliği tartısılınca program yayından kaldırıld: Cumhuriyet Haber Merkezl 23 Nısan 1980 gunu TRT" de yeralan Ulusal Egemenlık konusundakı açık oturuma Bü lent Daver Mehmet Sağlam ve Halıl Cın cağrılmışlardır TRT Daıre Başkanlığı Kultür Şubesinın hazırla1 • cık oturumda * (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) ^^ercüman Gazetesi'nın «Anayasa Değışıklığı» üzerı1 ne semınerler düzenlemesi çok dogaldır, yadırgamıyoruz Doğal olmayan, bu toplantının TRT ekranlarından dakıkalarca gosterılmış olmasıdır Bunu eieştırıyoruz. Bu gazete ışadamlarının sanayıcılenn gerıcı ve tutucu cevrelerın «Tercumanı» olarak bılınır Gazete sahıbı Kemal llıcak son yırmi yılın mılyonen değıl mılyarderıdır llıcak'ın son yırmi yıl ıcınde sohıbı bulunduğu şırket sayısı kırkucu bulmuştur Çokuluslu şırket ortaklıklarından Davıt Aburuh'lu Naham Susar lı, Moreno lu azınlık ortaklıklarına azınlık ortakiıkiorından «mıllıyetcılık» ve «muhafazakârlık» yayınlanna kadar uzanan son yırmi yılın şırketler ımparatoriuğu eibette, bu anayasanın değıştınlmes ıcin elınden gelem ardına bırakmayacaktır Haklarıdır yaparlar Ustelık, Tercüman Gazetesi'nın 27 Mayıs Anayasası(Arkası Sa. 9. Sü 7 de) İPEKÇİ'NİN AVUKATLARI, AĞCA'NIN YANI $IRA YAVUZ ÇAYLAN'IN DA İDAMINI İSTED! (Haberi 5. Sayf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog