Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Lise sontar Beklemehler AkşamGenelYetenek Kurs kayıtları devam edıyor Ortabahçe Cad Yumurcak Sınemas» Yanı 60 25 306132 92 BEŞİKTAŞ yıldız dersanesi HA2IRUK Cumhuriy 56. Yıl; Sayı: 20020 Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. 20 Nisan 1980 Pazar ÇAĞDAŞ YAYINLARÎ PROF. MACİT GÖKBERK DEĞİŞEN DÜNYA DEĞİŞEN DlL Ederı: 75 Llra isteme adresi: Türkocağı Cad No: 3941 Cağaloğlu İstanbul Erbakan: "Türkiye, İran ve Irak onun bunun oyuncağı olmamalı,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MSP Genel Başkanı Prof. Necmeddın Erbakan, İran Irak olayları ıle, Cumhurbaşkanı seçımı konusunda gorüşlerını acıklamış, İran Irak olayları ıle ılgıli olcrak cBız ıkı ulke arasinda katıyen bır çatışma çıkmasını ıstemeyız > demış ve şoyıe devam etmıştır. «Emperyalıst guclere karşı Işbirlıği yaparken, bırblrıyle carpışmak emperyalıstlere ve sıyonızme yarar. Biz, Turkiye. Irak ve İran olarak bırbırımıze sımsıkı sarılmalıyız Onun bunun oyuncağı olmamalıyız » CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ MSP Genel Başkanı Necmeddın Erbakan, tıkanan Cumhurbaşkanı seçım(Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Demokrat Parti Milletvekilliği yapan Şellefyan, eski parlamenterlere çeşitli haklar sağlayan yasadan yararlanmak için bilinmeyen bir kişi aracılığıyla başvuruda bulundu. Şellefyan'ın istemlerine ilişkin işlemler çok gizli yürütülüyor Kanun kaçağı Şellefyan'a diplomatik pasaport veriliyor ANKARA, (Cumhurryet Büroeu) 1970 yılında arkasında milyonlarca lıra borc bırakarak yurt dışına kaçan Demokrat Parti eski mılletvekıllerinden Mıgırdıç Sellifyan'ın, eskl porlamenterlerın diplomatik pasaport taşımalarına. ızın veren yasadan yararlanarak pasaport almok Icın başvurduğu oğrenllmiştır. Şellefyan adına Işlemlerl yü ruten kımlığını saptayamadığımız bır k şı, Mıltet Meclısi Baş kanlıgına başvurarak, Sellef yan'ın eski parlamenter oiduğuna illşkın belge ıstemıştır Şellefyan adına yapılan başvuru sonunda Mıllet Meclısi Zat Işlerı Mudürluğu 9 nısan 1980 gun ve 2811 sayılı yazı ile ıstenen belgelerı vermıştır. Şellefyan'ın Işlemlerıni yürüten kışt, bundan sonra Dışışlerı Bakanlıgına bcşvurarak, Şellefyan adına diplomatik pasaport duzenlenmesıni Istemıştır. Sellefyan'a diplomatik pasa(Arkası Sa. 9, Su. 7 da) LAHEYE (Cumhunyet) Hollanda'nın Başkentı Laheye'de dun gece yapılan 25 Eurovısıon Şarkı Yarışmasını Irlanda kazanırken, Türkiye 15 olmuştur. Irlanda'yı «VVhat's Anoîher Ye ar» adlı parçayla temsıl eden John Logan 143 oyla bırınci olurken. Almanya 128 oyla ıkıncl, İngıltere 106 oyla ücuncü, Isviçre'de 104 oyla dördüncu olmuştur. 19 ulkenın katıldığı şarkı yarışmasında Turkıye'yl sozlerınl Şanar Yurdatapon'ın yaptığı Atılla Özdemlroğlu'nun bestesl, 1 «Petr Oıl adlı şarkryla temsll eden Ajda Pekkan Ise 23 oyla 15. olrruştur. 2. sırada yarışan A|da Pekkan'a aldığı 23 oydan 8'lnl italya 3'ünün Avusturya, 12 oyu da blr IsJam ülkesl olan Fas vermıştlr. irlanda Eurovlsion Şarkı Yarışmasını ikıncl kez kazanmaktadtr. EUROVİSİON YARIŞMASINDA İRLANDA BÎRİNCİ AJDA PEKKAN 15'İNCİ OLDU Y A Z I S I Z Dış Haberler Servisl ABD Başkanı Jımmy Carter, Iranlı Dını Lıder Ayetullah Hurreynı'nın, ABD Başkanlık secımı sonuçlanmadan rehın tutulan Amerıkalıları serbest bırakmak nıyetınde olmadığını one surmuştur Carter dun verdığı demeçte, «Elımde Hume^nı'nın bu nıyetını acığa cıkaran belgeler var» demıştır Bılındığı gıbı ABD Baş kanlık secımı kasım ayında yapılacaktır Carter. rehıneler sorununu askerı mudahaleye başvurmadan cozumlerrek Icın sabırla hareket ettıklerınl de sozlerıne eklemıştır. Öte yandan Başkan Carter"ır» İran'a karşı açıkladığı yenı ted (Arkası Sa. 9, Su. 6 da) "Rehineler ABD Başkanlık seçiminden önce bırakılmayacak,, Kasıkcı'nın geliş nedeninin yalnız petrol olmadığı bildiriliyor Cumhuriyet Hober Merka zı Uluslararası sılah tuc carı ve komısyoncusu Ad nan Kaşıkcı'mn Ankora'ya gelerek Başbakan Demlrel ve Molıye Bakanı Ismet Sezgın'le göruşmelerde bulunması. başkentte çıderek ceşltlı değerlen dırmelere ve ılgınc boğlan tılaro yolacmaktadır ANKA Aiansı'nın haberl ne gore. en ust duzeyde sılah tuccarlığı yapan Koşıkcı'nın, hukümete afışe fıyatın yarısına yakın ucuz lukta ve kredılı petrol sağ (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) a AET, ortaklık konseyinin Ankara toplantısı ertelendi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Avrupa Ekonomık Topluluğu (AET). nısan sonunda Ankara'da yapılması kararlaştırılan Ortaklık Konseyıni ertelemış, Turkıye'nın topluluk ıle ılışkılennı yonlendırecek olan onerılerınl goruşmeye «henuz hazır ofmodığını» bıldırmlştır. AP azınlık hukumetının ıktıdara gelmesınden snra, Turkiye ıle AET ılışkılerınde tyeni bır donem» başlatılmok ıstenmış, Türkiye AET'ye ttam uyelık» ıçın başvuru gırışımınde bu(Arkası Sa. 9, Su. 6 da) Dışişleri: "ABD'ye İran ile iliskilerimizin özelliği bulunduğu belirtildi,, ANKARA, (o.a.) Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürluğü cABD'nın İran'a kar şı uyguladığı ekonomık ambargoya Turkıye'nın de katılmasını istediğı» yolundakl haberler üzenne dün bır acıkkıma yapmıştır. Dışışlen Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürluğünden konuya üışkın olarak yapılan acık lamada, fABD Ile yapılan temaslarda, Türkiye'nın Iran lls Olan ılışkılerının özellığının be(Arkası Sa. 9, Su. 8 de) Kısıklı'da bir kahve tarandı: I ölü 7 yaralı var AĞRI, ESKÎŞEHÎR, MALATYA VE AN KARA'DA 4 KİŞİ ÖLDÜ. CİNAYETTEN 25 YILA HÜKÜMLÜ ÜLKÜCÜ NUH SEMİZ, IZMİT CEZA EVİNDEN KAÇTI. Cumhuriyet Hober Merkezl İSTANBUL Uskudar Kısıklı'da dun gece bır kahveha neye acılan yaylım ateşı sonunda bır kışı olmuş. 7 kışı yaralanmıştır. Saat 20 sıralarında Örnek Mahallesi Muhtarlığı yanında kı kahvehaneye gelen bır grup, oturanların üzerıne ateş açarak kaçmışlardır. Olayda Alı Yenıozdoğdu adlı oğrencl olmuş, Aydın Guneysu, Mustafa Coşkun, Yahya Akton, Kenan Akyıldız, Burhan Çelık. Lamıya Aktan ve Astm Acuntadlı kışller de yaralanmışlardır. Numune Hastaneslne kaldırılan Kenan Akyıldız'ın durumunun ağır olduğu bıldırılmıştır Olaydan sonra gazetelere telefon eden bır kışl olayın Cengelkoy otobus taranmasına mısılleme olarak yapıldığını one surmuş ve «Faşıstlerl cezalandırdık Yolumuz Cayan ların yoludur» demıştır • Mecıdıyekoy'de Latılokum Sokak ıls Hafız Ata Sokağın <Arkası Sa. 9, Su. 1 de) Enerji Der TEK temsilcisi kuşkulu bicimde öldü I ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ener|iDer"ın temsılcılerınden Yaşar Gundoğdu, 18 nısan cuma günu ışyerınden Ikı kışı tarafından gotürulmuş, aynı gun gecesı Bırıncı Şubeye mensup polısler tarafından Numune Hastanesıne getırılmış ve dun olmuştur TEK Muhasebe Doıre Başkan(Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) Demirel, Bilgiç'in yerine yeni bir aday arıyor Erbİl TUŞALP ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkanı Suleyman Demırel ın parti ıci grupların anlaşabıleceklerı «yenı bır Cum hurbaşkanı adayı» çozumünü gundeme getırmesı beklenmektedır AP çevrelerınden edımlen bılgılerde «arabulucular» dıye anılan bır kısım parlamenter Sanayı ve Teknoloıı Bakanı Nurı Bayar ıle Manısa Mılletvekılı Faık Türun ıçın par ti içi kamuoyu yoklamasına başlamışlardır Bılgıç grubu' nun Demırel'ın onerdığı yenı çö zume katıldıkları, ancak Çankaya'ya «kendi ıclerınden bır surmüş, «bu kılıtlenme noktasında, yolun acılması ıçın ge(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) CHP'li Öymen: «İran ile ilişkilerimiz parlamentoda tartışılmalı» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreter Yordımcı sı Altan Oymen «Bolgedekı po lıtık gelışmeler dıkkat cekerek, «dış polıtık gelışmeler. ko nunun parlamento duzeyınde tartışılmasını gerektıren boyutlara ulaştınlmıştır» demıştır. Oymen, Cumhurıyet'e yaptığı cçıklamada İran ıle ilışkılerımız acısından ABD nın Turkiye'den bır takım istemlerl ol(Arkası Sa 9. Sü. 3 de) Baştürk:"! Mayıs'ı en geniş biçimde kutlamaya kararlıyız DİSK GENEL BAŞKANI SOSYALİST PARTİ VE KURULUŞLARI, DEMOKRATİK ÖRGÜTLERİ BİRLİĞEÇAĞIRDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Eğıtım Enstıtülerınde hızlandırılmış eğıtıme son vereceğınl acıklayan Orhan Cemal Fersoy'un Eğıtım Enstıtülerınde 20 haziranda son bulması ae reken ders yılının 16 rrayıs ta bıteceğıne ilişkin genelgeyl gönderdığl öğrenılmiştlr. Ankara Gazl Eğıtim Enstltü süne gönderılen genelgede Ise okulun 2 mayısta tatıle gireceği ve sınavlann 17 mcryrea kadar bitınlmesl gerektlğinın bıldırıldığı öğremlmıştır. 600 YONETİCİ Öte yandan Milll Eğitlm Ba kanlığı Merkez Örgütünden 600 yöneticirHn görevden alın dığı beltrlenmiştir. Bu sayıya Bakanlık Merkez Örgütünde calışan memurların bulunmadığı sürülen ve görevlerlne son verılen memur sayısının Ise 1500 cıvarında olduğu söylen mektedır Yapılan araştırmaya göre görevden alınmalarda llk sırayı 200'e yaklaşon sayılarıy (Arkası S a 9, Sü. 8 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DİSK Genel Başkanı Abdullah Başturk, «1 Mayıstı devrımci ozüne ve mucadele geleneğıne uygun olarak en genış bır bıçımde kutlamaya kararlı olduklarını» vurgulamış. tEmeğın evrensel bayram günunü yasaklayanlar, blzl güvenlik güçlerl ıle karşı karşıya getirmek isteyenler yanlış yoldadırlar. Tutulan yol sakattır, çağdışıdır. üstelık beyhudedır. Egemen sınıflar ve onun sıyasal ıktıdan ateşle oynuyor» demıştır. DISK'e bağlı Genel Iş Sendıkasının sekızınci dönem olağan Genel Kurulu dun çalışmalarına Ankara'da başlamış, sen dıka ve DİSK Genel Başkanı Baştürk, toplantıdo yaptığı acış konuşmasında, işçi haklarına yönelen tehlıkeler karşısında sendıkalan güc ve eylem bıriığlne cağırrrıştır. Soldaki bolünmüşluğü de eleştıren Baştürk. tüm sosyallst parti, sosyalıst kişi ve kuruluşları bırlığe (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) • GÖZLEM UGUR MUMCU Sellefyan'a pasaport... ÇANAKKALE VE URFA VALİLERİ DEĞİŞTİRİIDİ • GANA BÜYUKELCİSİ CELAL AKBAY BAKANLIĞIN SİCİL YAZISI UZERİNE MERKEZE ALINDI Cumhuriyet Hober Merkezl Çanakkale ve Urfo Valilerl değiştırılmıştır. Resmi gazeteda dün yayınlanan Bakanlar Ku rulu kararı uyarınca Çanakkale Valısl Fıkret Koçak. merfceze aImmış, Urfa Valısi Nurettın Turan Çanakkale Valılığıne getlrıl (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) ORHAN CEMAL FERSOY, EĞİTİM ENSTITÜLERINDE ÖĞRENIM SÜRESÎNÎ KISALTTI HÜKÜMET GENERAL ELEKTRİK GREVİNİ ERTELEDİ ANKARA, (a.a.) Bakanlaı Kurulu, General Elektrık Ampul Fabrıkasındakı grevl 30 gün sü re ıle ertelemıştır. Resmı Gazete'de dün yayınla nan Bakanlar Kurulu kararında, Turkiye Moden iş Sendıkasınca alınan grev kararı uygu lamasının. mılli guvenlık bakımından 30 gün ertelendığı belırtılmıştır. • a olıye Bakanlığı, kacakcılık suclarını bağışlayan J H teblığler çıkarır, Başbakan uluslararası capta sılah 1 kacakcılarıyla Başbakanlık konutlarında komısyon pazarlıkları yaparken, Dışişleri Bakanlığımız da Turkiye Cumhurıyetını dolandırıp kacan Mıgırdıç Sellefyan'a cdıplomatık pasaport» vermek üzeredır; duyduk duymadık, demeyın'.. Once olayı kısaca özetleyelımDemırel aılesınin yakın dostu Mıgırdıç Şellefyan Demokrat Parti eski mılletvekıllerındendı 1970 yılında devlet hazınesıni dolandırarak yurt dışına kapağı atan Şellefyan, o tarıhten bu yana İsvıcre'nın Lozan kentınde Pully banlıyösünde oturmaktadır Şellefyan Başbakan Demırelın yeğenl Yahya Demırel'ln iş ortağı olarak basına fhayalı mobılya tıcaretı» adıyla yansıyan yolsuzluğun da ıcındedır Şellefyan adı. şu anda Ağır Ceza Mahkemeierınde gorulmekte olan Hacı Alı ve Yahyo Demırel ile ılgılı bır başka kacakcılık olayında daha geçmektedır. İşte bu Mıgırdıç Şellefyan. Ko'utürk'ün gHerayak Iptalı ıcm Anayasa Mahkemesıne başvurduğu eski parlamenterlere kırmızı kaplı diplomatik pasaport taşıma olanağını da veren 2254 sayılı Yasa yururluğe gırdıkten bır sure sonra Mıllet Meclısınden eski parlamenter olduğuna ılışkın yazıyı aldırmış, bu yazıyı da Dışışlen Bakanlıgına göndermıştır Şellefyan yurt ıcınde mıdır? Bılemıyoruz Bır ara fırsotını bulup Ankara'ya kadar gelmış mıdır 9 Saptayamıyoruz, fakat bıldığımız şudur Mıllet Meclısi Zat Işlerı Müdürluğü 9 nısan 1980 gün 2811 sayılı yazı ıle Sellefyan'a eski parlamenter oiduğuna ılışkın yazıyı vermıştır, bu yazıyla bırlıkte Şellefyan'ın klmlığı basılmâk uzere, basımevıne gönderılmıştır Şellefyan, Türkıye'ye gelmemışse bu işlemler kendı adına bırılerı tarafından ızlenmektedır. (Arkası S a 9, Sü 7 de) MSP'li Cumalıoğlu: «Cumhurbaskrinı seçimindeki tıkanıklığı gidereceğiz» ANKARA. (ANKA) MSP Ge nel Başkan /ardımcısı Fehm' Cumalıoğlu Cumhurbaşkanlığı secımınde CHP ve AP'nın aday larının hepsını ortaya koymak yerine bırer tanesını cıkarmak yoluna gıtmelerı nedenıyle par lamentonun kılıtlendığını one rar Mıllı Selamet'e duşüyor> de mıştır. (Arkası Sa 9. Sü. 8 de) Marsilya'daki Türkiye Başkonsolosluğu bahçesinde patlamaya hazır roket bulundu MARSİLYA (a.a.) Marsilya'daki Turkiye Başkonsolosluğu bınasının bahçesinde pat lamaya hazır bır roket bulunmuştur Bır copçu tarafından sabah temzlığı sırasında. yerel saatle 07 00'de farkedılen Amerlkan yapısı roketın Konsolosluk (Arkası Sa. 9, Sü. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog