Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKIYET 2 NİSAN 1980 TEDİ İşBankası en genişanlamda halk kuruluşudur I ş Bankasrmn kurulıış felsefesini ve ana niteliğini anîaraak için şu sorularm cevabmı aramak şerekir : Türkiye Iş Bankası kinıin bankasıdır ? Iş Bankası'nm paysahipleri kimlerdîr ? 1. Atatürk payları 5 000'denfazla 2. yurttaşımızın payları 3. Hazine payları Türkiye İş Bankası dört grup paydan oluşur: 5OOO'İ AŞ Aileleriyle birlikte 100000'ibulan 20 000 Iş Bankası personeli ve emeklisinin sosyal güvencesini sağlayan Türkiye İş Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı payları. ATATÜRK PAY Ş BANKAS TÜRKİYE İŞ BANKASI önde... güç/ü... büyük,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog