Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

ON CUMHURİYET 2 NİSAN 1980 POR dunyasından bfr buyuk yıldtz daha koydı ve pozortesl gunü saboha konşı, ABD" nın Arızona eyoletlnın Tuscon kenti hostanesınde, otletizm tanhmın en onde gelen pıst krallanndan, Jesse Ovvens'ın olümu, gerçekten büyük, cok büyük bır kayıp oldu spor dünyosı Için. Çün ku, Owens, yalnız süper bır sporCu degıl, oyrH zamanda bir Ulusal Kahraman ve Spor Efsanesı ıdı .. Asıl ısml Jomes Clevekand Owens olan bu ünlu sürat koşucusu. 1913 yılının 12 eylül gunu Aiabamo eyaletının Danvılte kentının tozlu sokokları crosındakı bir gecekonduda, yoksul bir zencı aılesının oğlu oiarak dunyaya geldlğı zamon, onun günün bırınde, tum dünyanın en seckın sporcusu düzeyırte erışeceğını hıc kimse okIının kenarmdan blle geçırmemışti. Babası, beyaziar yanında çalışan bir tarım işçısi dedesl ısa Afrıka'dan getınimış bır kole/dı Ovvens'ın Danville'ın obür ucundakl zencıler okuluna koşarak gıden kucuk James'e arkadaşları «Jesse» lâkabını takmışlardı daha kucuk yaşta. Tarladakı babasına her yemek gotürüşte yme hızlı oyaklanndan yararlanması onun sürat koşuculuk yeteneklermı gelıştırdı ve gunun bırınde UnıverS'te'ye gınnce, yıldızı bir anda parıadı pıstlerde Jesse Ovvens ın >oşamının duğüm noktası, 1935 ın £5 mayısında Mıchıgan'ın Ann Arbor kentınde düzenlenen Unıver sıtelerarası Şampıyonada surat ve engeliı koşullar ıle uzun atlamado 5 dunya rekoru tesıs etmesı ve b r rekoru da eşıtlemesı oidu Artık sml. «Surat Koşuculor Krolı» na cıkmıştı ve o, daha sonra da kırdığı rekorlarla, dünyanın geimış gecmış en buyuk sprınterı olduğunu, ustun başarılarıyla sımgeledl Hıtlere kafa tutan Ovvens Berlın de efsane oluyor ABD'deki Olım pıyat secmelerınde 1 5 saat iclnde 5 dunya rekoru kıran atletteydı tum gozler Müthlş zencı 100 metre secmelerınde 10,2 Ile yeni bır dunya rekoru tesis etmıştl ve sıra fına'deydı, Fınalde ok gıbı yennden fırlayan 6 şımşek adamı Berlın Olımpıyat stadında 100 bın K şı ayakta Izlıyordu. Az sonra Ovvens ıpı 10 3'le goğüsierken ılk oitın maialyasını alıyor ve Almanlann buyuk umıdı Bornmeler an cok 5 oluyordu S Berlin Olimpiyat Oyunlarında 100 ve 200 motre yarısmalarıyla uzun atlama ve 4X100' de altın madalya alarak bir «efsane» olmuş, atletizm yasamında 11 dünya rekoru kırmıştı. Hitler'e kafa tutan adam GÜREŞTEKİ HUZURSUZLUK PATLAK Altuğ tSTANBULLUOĞLU Ulusal gureşçılerımızden Salıh Bora'nin «Sıgara ıçmesı nedemyle. kamptan çıkarılması gerek federasyon ıç'nde gerekse kamuoyunda tepkılere yolaçmış Greko Romen Teknık Kurulu uyesı Necdet Uçar da son olaylar uzenne ıstıfa ettığım açıklamıştır Demırspor Kulubu Antrenoru Necdet Uçar ıstıfasına neden oiarak yaptığı açıkla1 rnada Tevfık Ki? ın son kararlanna katılmadığını belırterek şunlan söylemıştır • Bız Teknık Kurul oiarak yaptı£ımız ılk toplantıda, Bulganstan'da yapılacak Nıkola Petrov Turnuvasına 20 gureşçı '!e katıhnmasmı kararlaştırmıştık OzelLkle 48, 52 57 ve 62 kılolann A\TUpa Bırıncılıgıne goturulmesını aynca Petrov Turnuvasında dereceve gırecek olan gureşçılerın de dırekt oiarak takıma ahnmasında goruş birhgme varmıştık Ne var kı Nıkola Petrov Turnuvasına hıçbır gureşçı göturulme dı, aldığımız kararlar da Tevfık Kış tarafından değıştır Idı Seçmelere Greko Romen Teknık Kurulu üyelen Muzahır Sılle Adıl Güngör ve benım çağnlmamamız bardağı tasıran son dam la oldu. Tevfık Kış'ın tek ULUSAL GUREŞ KAMPINDAKI HUZURSUZLUK SALİH BORA'NİN KAMPTAN ÇIKARILMASI İLE SU YÜZÜNE ÇIKTI. TEKNİK KOIVHTE UYESI NECDET UÇAR ISTIFA ETTI J. OWENS de gorkemlı o'du 5 mılyon KIŞ|, bır zencı kolenın torununu karşılamak ıcm sokaKilara dokulmuştu Jesse daha sonra yozdıgı anı larmda gul vs cıcek \agan o gunden «Yaşomının en rrut'u cnlarından bın» dıye soz ede ceHı 1936 Beriın Olımpıyailarının kahraTianına 4 altın madalyanın sagladığı en onemlı olanak, b.r unıversıte/e gırmesı ve burs ka zanarak Ekonomı Halkıa llışkıler alanınds d.ploma alması olmuştj kuşKusuz lş;e boyle yoksul bır zencl aılesınm ferdı olan Ovvens. spcr alanındakı ustun yetenekle rı sayesmde once pıstlerde rakıp lerını, sonra do cehalet ve yoksulluğu yenm ş, tum spor severlerın yureklerınde kurulan bır anıt holıne gelmıştır. VE ACI SONU Jesse Ovvens'ın tüm rekorları artık kırılmış bulunuyor Ne var kı, «Surat Koşucular Kralu unvanını hıc kımse alamadı ondan. Jesse nın uzun atlamadakı 8 m. 13'luk dunya rekoru tom ceyrek yuzyıl ayakta durdu. 100 yardadaki rekoruna 20 yıl hıc kım se yaklaşamadı Dığer rekorlarının omru de en az 15 yıl oldu Atletızm yasamında 11 dunya rekoru kırdı Tum bun'ar, onun ne kadar eşsız bır spnnter oldugu nun en canlı konıtıdır Kurduğu bu/uk reklam şırketı ve yaptıgı ekonomı danışmanlıgı ona mılyonlar getırdl 48 odalı bır malıkanesı mağaza ve dukkan ları, bır de 350 donumluk arazı de kurduğu ve ıktsı Tartan pıstlı 4 atletızm sahası. 4 basketbol sahası, 2 voleybol sahası, uc yuzme pısını 10 tenıs kortu ve ıkl konkurhıpık olanını ıcme alan gorkemlı spor sıtesı, onun bellı boşlı servetrydı Ne yazık kı, pıstlerde raklplerıyle, spor alanları dışında ırkçılıkla yaptığı mucadeleden gal p cıkan dunya sporunun sembolu, sıgara ve k rli havanmın bırıkımı sonucu cığerlenne yerlesen akcığer kanserıyls gT'ştıgı mucadeleden yen k cıktı Kemoterapı ve nutron tedavsı. onun yaşamım ancak 4 5 ay uzatabldı Gunden gune erıdı ve sonunda amansız rakıbı Azraıl e pes ettı Ölumunden ıkı hafta once kendısını zıyaret e den N B C TV mensupları aracı lığı/la, «Olımpıyatlar, dunya bırlıg nın semboluaur Olımpıyatları yaşatmak da, tum dunya ulusla rınm kutsal gorev.dır» şeklınde ılettıgı mesaı «Efsane Adam» ve «Sprınterler Kralunın 4 mılyor ın sana ve ozellıkle polıtıkacılara. vasıyetı oldu . başına hareket ederek. federasyona Avrupa Bınncıl gıne katılraama karannı bıldırmesı uzenne d© kukla durumuna duştuk » Federasyon Basın Sozcüsü Fethı Atan da rahatsızhgı nedenıvle olaylan basından ızledıgını belırterek. «Sporcunun sıgara ıçmesı suç degıldır Bır sporcuya karnpta sıgarayı bıraktırmak çok katı bır harekettır, üstehk yetkımız de yoktur Ben Salıh Bora'nin sıgara ıçtığı gerekçesıyle kamptan çıkanl ması karanna katılmıyorum Başkanm burada olmaması nedenıvle toplantı yapamadık Gelır gelmez toplanıp Bora ve Avrupa Bınncıhğme gıdılıp gıdılmemesı konulannı görüşeceğız» demıştır Federasyon uyesı Ümıt De mirağ da, sigara içmesinm. bır sporcunun kamptan çıka nlmasına neden olamayacağuu soyleyerek şoyle konuşmuştur Kaysen'de seçmelen ızledım Oradan edmdığım bılgıye gore Bora, bır çok defa sıgara ıçerken yakalanmış Kamptakı 16 yaşındakı gençlere kotu örnek oldugu ıçın de kamptan çıkanlmış Ne var kı bır sporcunun sıgara ıçmesı, kamptan çıkanlması ıçın neden olamaz Sonra gureşçüer ıçınde sadece Salıh Bora mı sıgara ıçı9 yor Konu Federasyon toplantısında ele alınacalitır » Greko . Romen Teknık Ku rul uyesı Adıl Gungor, seçmelere çağnlmadıgmı alınan kararları sonradan öğrendıgını sovlemıştır Gungör daha once de Salıh Bora, Ahmet Tren ve Serhat Karadag ın uzerınde durduklannı, ancak Bora'nin kamptan çıkanlması, Ahmet Tren'ın sa katlanması uzenne Avrupa Bınncılıgıne gıdılmeme yoIunun seçıldıgını belırtmıştır Federasyon Teknık Kurul üyesı Prof. Dr. Necmett;n Erkan da sıgaranin msan vucuduna 30 yaş öncesınde pek etkısı olmadığını vurgulayarak. «Bugun dunya sporculannın büyuk bır bolumu sıgara ıçmektedır Sıgara ne demyle bır sporcuyu kamptan çıkarmak dogru degıldır» bıçımmde konuşmuştur VERDJ Asal'la Diyalog!.. Hıncal ULUÇ encllk ve Spor Bakanı Talat Asal'ın kendısı ıle bugune dek diyalog kurmadjn «verıp verışt'rdığımıze» alındığını oğrendık. «Insanların konuşa konuşa anlaştıkları.. » b'r Turk deyişıdır. Ama «Ayinesl ıştır kışlnın lafa bokıl maz.» çok daha geçerlı bır Turk devışl dır. Bay Asal, kendısı ile d ya og kurma yışımızdan şıkâyetci"se bunun nedenın. de merak etmelı, djşunn ol ydı «TARIŞ'ı MHP ye teslım edıyoraz» dl ye feryat fıgan raporlar hazırlayan bır kı şınln, TARIŞ gıbı yoresel bır kuruluşun cok otesınde, devletın bır unsuru o an Spor Teşkılâtını. ıkı gozunj de yummuş komandoların ehne bıroKmasını yakından ızle/ınce, koiLsacak fazla şey olmaciığına ınandık Ama maden kı ıt.e de dı/alog dıyor . Işte kend sıne sorjlarımız Hepsı, acık, net. coğu matenatıksel soruıar.. Bu sorulara bızım kı g bı yazıiı yanıt ver sın. bu sutunda vırgulune el surmeden aynen yoyınlayalım boy ece dı>alog ku rulrruş olsun Işte sorulanmız 1 Gorevö ge d ğınızden b ı yana, kac musteşar KOC musteşar yardımcısı, <ac Genel Mudur kac daıre başkanı de gıştırdınız' . Degıştırr.ıedıklerınızın sa yısı kactır'1'. . 2 Gorevden aldığınız 19 Federasyon Başkanının tumu başarısız, tumu za rarlı, tümu derhal spordan el çektırılmesl gereken kışıler mıydı 9 ... 3 El sürmedığınız 3 Federasyon Başkanının Yuksel Çakmur donemınde atanmayan uç kışı oluşu bır tesaduf mu dur?... 4 Göreve geldığinlzden bu ytmo, 67 Bolge Mudurunden kaçını değıştırdınız?... 5 Göreve geldığlnlzden bu yana, memurlar düzeyınde kac klşıyl. yıllardır gorev yaptığı bolgeslnden alıp twşka bol geye surdünüz'?... Örneğın kendı memurlarının maaşını odeyemez durumdaki Ağrı'ya 12 kışıyı gonderdığınız doğrumudur?... Gene örneğın, adı cevresınde ılerıcıye cıkanla'in tumunu Yozgafa yolladığınız gercek mıdır 7 ... Yozgata kac kışı yolladmız''... Bunlara Yozgat'ın gereksınıml var mıdır'?... Yoksa Yozgat ozel bır nedenle ml secılmıştır?... Ve gene örneğın, eşlerden bırıni bir ıle, dığerınl başka ile yoıayıp. aıle bırlığını bozduğunuz doğ'u mudur''. . 6 Ozellıkle Judo Federasyonu ve aıanlıklarına komando mılıtanların doldu rulduklan, bunların icınde ruhsotsız sılah taşımaktan, adam oldurmekten. yaralamaKtan tutuklananlar oldugu doğru mudur'... Gecmışta dağlcrda kurulan ko mando kamplannın |udo sporu kısvesl altında, şımdı kentlere taşınmak Istendiğı ıddıalarından haberdar mısınız 9 ... Bay Talat Asal, «Bu ctamalann çoğunu ben yapmadım. Rıfaeddın Şahln yaptı» dıyebılır. B J ozür değıldır. Rıfaeddın Şahın'i, kım olduğunu, amacnı bıle b le Genel Mudur yapan kendısıdır. Bay Asol. «Ama Yuksel Cakmur ve onun Orhan Caplı'sı daha az mı ctama yapmıştı 7 » d'ycbı'ır Ama bız Cakmur'u da, Çaplı'sını da en agır şekıiae bu yjzden eles'ırmemış mıydık?... Bu devletın ılle de «O o/le yaptı, ben de boyle yapanm» dıyen partızanlar tarafından yo1 netılmesı şa't mıdır ?... B J dfevlete devlet odamı gelmeyecek mıd'r''. . Bız Saym Asal'dan gerekce değ'I rakam ıstıycruz «Koc» dıye boslayan so rularımıza verecegı yanıtlar. zaten gerce ğı ortaya koymağa yetecektır Buyrun Bay Asal .. Iste dıyaloğu bız başlattık Lutfen yanıtlarınızı. bır an once yollayın kı, surdurebıle'ırrı... G Ovvens yoşamının son günlerınde layışında faul yapmış yarışmanın kaderı Ovvensm son atlayışına kalTiıştı Hıtler şeref trıbununde ıdı ve sağ elı ünlu Nazı selamına hazırlanıyordu. Ovvens bır sure konsantre olmak lc.n bekledı Ve kum havuzuna suratle yukseldi Mukem nıel bir atlayıştı bu az sonra spıker zencl atletın 8 06'lık derecesıyle yenl bır Olımpıyat rekorunu anons edıyordu Hıtlerın elı ycn nda kalmıştı. «Usiun ırk» feisefesı nın ıflasına tanık oimuş ^e buyuk b r h ddetle stadı te'ketmış'ı 200 m8îrede 20 3 ıle ucuncu a1 lın madolyasını kazanan O.vens m dorduncu al'ını da 4X100 bay rak yarışından gehyoıdu BERLIN SONRASI Hıtlerın ustun ırk felsefesıne kafa tutan adam oiarak nıtelenen Ovvens'ın ulkesıne donuşu | Genç futbolcu son telefon konuşmasmda, «Buraya top oynamaya geldım. Moralım çok bozuk. Prestijimi kurtarmam gerek, ilk uçağa atlayıp gel» deyince sanatçı, Izmir'dekı programuıı yarıda kesıp Berlin'e gitti. Engin, Erdersiz ile BeHin'de evleniyor hatiöan uzak kalmasının moralfnl ve futbol yaşantısını etkiledığınl vurguladıJar. , /' •»«Engln, son telefon konuşmasında Bahar'a, «Annem buradayken, gel bu ışı bıtırelın> Bura/a top oynamaya ge'd m. Prestıı mı kurtar mam gerek Moralım ıse cok bozu'< Oradakı nıkâh ışlemlennı «aceıe tamam.a ve IIK ucoğc aılayıp gel» deyince goz.nodah programını yarıda kesen Bchar Erden z, genc futbolcunun yanına gıttı Engın Bahar cıftmln ilış kılerını yakından Izleyen dostları, bu evlılığın bır aydan oteye gıdemeyeceğl gö ruşunde bırleşıyorlar. Ote yandan Beden Terbıyesl Genel Muduru Refaıddın Şahın, Mılll Tokım kampında dlsıpllnsız hareketlerae bu.unan Salıh Bora nm Ceza Kuruıuna verıleceğ nı soylemıştır Sahın. «Mı II mayo kımsenın tekelnde değıldır Bızım ıc n sportıf başarıdan once mıl'ı rrayoiu layık edebılme onemlıdır. Dıger spo'culara ornek ol ması gereken Salıh Bora kad rodan ciKorılmayı hoketmıştır Kend sını Ceza Kuruluna verecsğ m» demıştır ~H Uzun atlamada Almanların ümi dı ve Hıtlerın ustun ırk felsefesı nın sımgesı Lutz Leng ıle yarışa caktı Ovvens, 100 bın kışı yme heye can lcındeydı tnbunlerde, 5 otloyışına dek 7 87'lık derecesıyle onde bulunan Alman Long son at Bahar Erdenız Celal DEMİRBİLEK Bahar Erden'z «Engln Ile olan aşk maceram artık bıîmışîır O defterl kapattmn» demeslne karşın, küllenen aşk yenıden aievlendl ve nıkâh masasına öeğm gıîti. Evet Berlın'den gelen bır telefon uzenne, Eng.n ^e*rel Bahar Erdenft cıftı onumuzdekı günlerde Almanya da evlenıyorlar B t hafta once Engın ıle yaptığı bır telefon konuşması uzerına Izmır dekı bır gazınoda programını ıptal eden Bahar Erdenız, niKah ışlemierını tamamlayıp. Berlm e gıttı. Sanatcıya yakın olantsvreler]" Engın ın surekit otarak Sahar Erdenız'l arayıp. Almarya'dakı duzensız yaşantısından soz ettığım. Ba 1936 Berlın Oyunlarında 4 altın ma dclya kazanan Jesse Ovvens bır yarışmada... Bakan, Fed. Başkanlarını uyardı ANKARA, (THA) Gençlık ve Spor Bakanı Talat Asal'ın Federasyon Başkanlan ıle yaptığı toptantıda son günlerde ba sında yer alan bazı hotoerlerın uzerınde durduğu ve geniş kap samlı oiarak konuştuğu oğrenılmlştır Bakan Asal'ın Federasyon Başkanı Ibrahım Iskeçe'yı, Tenıs Federasyonu Başkanı Coşkun Şarman ı. Judo Federasyonu Başkonı Cıhat Uskan'ı ve Atletızm Federasyonu Başkanı Nun Turan'ı bazı konulorda uyardığı, dıkkatlennı çektıği tnl dırılmıştır. Müsteşar Orhan Bılgın, yardımcısı Asım Enhoş, Beden Ter bıyesı Genel Mudüru Refaaddın Şahm, spordan sorumlu Genel Mudur YardımciSı Tolga Atlı ve Federas/on Işleri Daıre Baş kanı Orhan Kadıgıl'ın de bulun duğu toplantıda konuşar Sakan Asal'ın şunlan soyledığl ogrenılmıştır. «Amator Mıllı Takımımız Aydın'da Italya ılB mac yaparken başantrenor ve dığerleri neden takımın basında bulunmamışlardır'' Italyanlar 5 antre norle gelırken bızımkıler nerede gezmektedır'? Bundan boyle dık katli olunmasını ıstıyorum. Yurt dışına kafıle gonderlrken basma doğru durust bir odam koyurt, sporcu ıle yakından ılgılenen onu kontrol eden birinl bulun Laf olsun dıye yurt dışına adam gondermeym. Sporcu yurt dışında korabor socı ile kavga edıyor. Bunun sorumlusu kımdır^ Horkes gorevini bılmelıdır. Ben laf değıl lş beklıyorum. Bundan boyle yurt dışına göndenlen kofılenın, gümrükte onunlo bununla tartışmasım ıs temiyorum Sporcu yönettcisınin karşısında sıgara fçemez, aynı yerde Içklyl hlc kullanamaz. Futbolda ve baeketboMa h*» kes hakemlerden şıkayet edıyor. Ortaya bır suru dedıkodu atılıyor Bunlarm tedbırını alın Sız gerekenı yapamayacaKsanız ve ortada bır suclu varsa bulup cıkaramayacaksanız başko yollara başvurup soruna ben cozum bulurum Sporcularlo gereksız yere polemığe gırmeyın, Feaerasyon Başkanı her zaman en ust du zeydekı kışıd r Her seye, her konuya cevap vermek zorunda değıldır» GENCLİK VE SPOR BAKANLIĞI UST KADEME YONETICILERI ARASINDAKI HUZURSUZLUK BUYUK BOYUTLARA ULAŞTI Ote ,andarf Genclik ve Spor Bakanlığmda üst kademe yone tıcılen aras'ındakı huzursuzluk buyuk boyutlara uiaşmıştır. Musteşar Orhan Bılgın ıle uzun suredır araiarı acık bulunan ve Bakan Talat Asal'ın sağ kolu oiarak bılınen Başmuşovır Talat Akgul ıle Genciık Sorunları Genel Muduru Mehmet Sağ lamtunc gorevlennden ıstıfa et mışlerdır Talat Akgul. Bakan Asal'a başvurarak 12 nısana kadar yıllık ıznını ıstemış ve bunun sonunda da gorevınden ayrılacağını bı'drımıştır Genciık Sorunlan Genel Müdurü Mehmet Sağlamtunc, aynı nedenlerle gorevınden ıstıfa etmış, Eğıtım Genel Müduru Bedrettın Terrız, emekiıhgınl tolep etmıştlr. Edınılen bılgıye gore, Musteşar Orhan Bılgın Ile Başmuşavır Talat Akgul ve dığerlerl arasında uzun süreden berı ger gınlık bulunmaktadır. Musteşar Orhan Bılgın'ın bü tun Işlere müdahale ettığl ve gorevınden aynlanlarla devamlı şekilde ters duştüğü. bunun da üst kademe yonetıcılerl arasında gerglnliğe yol actığı ıfade edılmiştir. «DAHİ DİKKATLI OLUN HERKES GOREVINI BlUSIN, BEN LAF DEĞIL IŞ BEKLÎYORUM. ORTADA DOLAŞAN DEDIKODULAR IÇIN TEDBİR ALIN YURT DIŞINA KAFILE GONDERÎRKEN BASINA DÜRUST BIR ADAM KOYUN. FUTBOL VE BASKETBOLDE HERKES HAKEMLERDEN ŞIKAYET EDIYOR, BUNLARIN TEDBIRINI ALIN.» bugunlerde 15 gun önce «ış ıçın» Fransa'ya gıden Gureş Federasyonu Başkanı ve mandıracı Hasan Bozbey'm haien yurda donmemesl çeşıtlı soylcntılere yol açıyor. Başkanı n çok yakınlanndan bırının «Hasan bey. mayis başma kadar donmeyecek» demesı kuşkulan ıyıce arttınyor Hele ış seyahatıne özel otosuyla çıkmasına anlam venlemıyor Ilgıhler. Şurada A\Tupa Bınncılığıne ne kaldı Dan Kolov'da alınan sonuçlar da meydanda. Insan bu dönemde gorevmı bırakır da gıder mı'» bıçımmde konuşuyorlar. Goreve başladıgından bu yana her fırsatta camiayı bırhk beraberlıge çağıran Hasan Bozbey'm, ışi, gruplara bolunmuş federasyon uveleııne bırakarak çekıp gıtmosı ba^kanın umudunu yıbıçımırde yorumla BAŞKAN AVRUPA'YA KACTI MI? B u lddıa gureş çe\Telerin de dılden dıle dolaşıyor AT YARISLARI 1 KOŞU KOŞU F Cankara. Ova. 2 KOŞU F Yağmur P Şelıka ° KOŞU F Karamba P Dekar 4 KOŞL F Koıay P KaraMg't Seıpıl Ha^a 5 KOŞU. F Gudboy, P: Hıperbold 6 KOŞU F Şansımız, P: Tekhan, Kostek Bıbıoglu YUKSEL ERUÇ Engın ın bıttı dedığl aşk yentden alevlendı.. 2. Lig'de haftanın görünümü Kümede kalma mücadelesi kızıştı Ikıncl Turkıye lıglerınde zorlu lıg maratonunun bıtımıne yedı hafta kala, lıg I derlerı, engellerı teker teker aşıp Bırıncı L.ge emın adımlarla ılerlerlerken, gruplarında ıkmcılık cekışmesı ıle kümede kalma mücadelesi ıvıce kızıştı Gerde kalan haftayı deplas manda gecıren A Grubu lıderı Mersın Idmanyurdu ıle B Grubu lıderı Kocaelıspor, rakıp sa holarda bırer puan bırokmalarıno roğrren grup bırincılıklorınl şımdıden garcntılemış durumdalar Lıg sonunda bır takımın daha bırıncı Turkıye Lıgıne yükselecek olması, gruplarda ıddiayı bu basamaga kaydırdı Ikıncl Turkıye lıglerınde gerlde kalan hafta oynanan moc lardan ıki puonla ayrılan ekıpler (A) grubunda Sebat Genciık, Ankara Demırspor, Konya Idmanytırdu, Karobükspor, Bolusoor ve Erzurumspor fBl gru bunda ıse Sarıyer, Balıkesırspor, Bandırmaspor, Antalyaspor, Duzcespor, Edırnespor ve Aydınspor'du Balıkes rspor deplasrrandan ıkı puan taşıyan tek takım unvanını alırken, Ankora Demırspor Boluspor, Konya Idmanyurdu, Antalyaspor, Duzcespor Ayd nspor ve Bandırmaspor da farklı galebs erl ıle goz doldurdular Ikıncı Turkıye iıglerınde 23 hafta mocları da tamanlan'rken. gruplardo puvonta|lar şu gorunumu aldı (A) GRUBUTakımlar O G B M A Y P MerldY 23 15 6 2 33 13 36 Boluspor 23 12 5 6 31 16 29 Ank Gucu 23 10 8 5 29 15 23 Gıresun 23 9 8 6 27 22 26 Karabuk 23 9 8 7 15 16 26 Samsun 23 9 7 7 21 15 25 Kırıkka'e 23 9 6 8 29 20 24 Şekerspor 23 7 10 6 23 21 24 Erzurum 23 23 Urfa 23 Sebat G 23 Sıvcs 23 Ank DS Kon Id Y. 23 23 Elazığ EskDS 23 (B) GRUBU: Takımlar O G 23 17 Kocaelı 22 10 Duzce 22 10 Antalya 23 11 Edırne 23 8 Sakarya 23 Sarıyer 23 Vefo Balıkesır 23 Bandırma 23 Tek rdağ 22 Luleburgaz 23 Denızlı 23 Aydın 23 Altınordu 22 Isparta 23 Tlrespor 23 10 4 6 4 5 6 6 5 8 11 10 11 11 11 11 13 16 17 16 21 16 21 18 23 18 2CJ 23 20ı 24 20', 34 20j 27 19ı 29 18j 28 18' 35 15İ ı Y P ! 15 38Î 13 28; 20 24ı 21 24J AMATÖRLER KÖŞESİ • Kurumlorarası Futbol Turnuvası onumuzdekı cumartesı Çunu ceşıtlı sahalarda oynanacak 15 karşılaşma ıle başlayacoktır. • 2 Amator Gencler Düzenleme Kurulu, DSI Spor'un Çtksalın'a 21 yenıldığı karşılaşmada yaşı buyük oyuncu oynatan DSI Spor'u hukmen yerık saymıştır • Istanbul Amator Spor Der nek'erı Federasyonu, hoKerrlerın amator maciara gelmeyerek, maçlan tehir olan takımlar odına yasal yollara başvurulma z ıcm karar almıştır. • Soor Şurası na katılan Is'anbul Amator Spor Derneklerı Federasyonu Yonetım KuIUIU Istanbul a donmüstur. • Istanbul Amator Futbol SanpıNoru Dıkılıtaş ın 2 Baş kanı Orhan Sa<a, «Haf'cda ıkı ıdman yaparak Tur<ıye Şampı\onasina hazırlanıyoruz. Amacımız İstanbul'u en lyi bıcımde temsll etmektlr» demıştlr. 'Şevki ve Zafer için herşey bitti, Fenerbahce calıştırıcısı 11 Zıya Sö^G '' Cem.l ı bır sure dınlenmenın sonunda 1yı bır form ıle kazandıklarını, ancak Şevkı ıle Zafer ıcın her şeyın bıttıgını soylemıştır. Şengul, bu ıkı fut bo!cunun bundan son r a ge lıp calışmak ısted klennı soyleseler bıle kendılerıne, «Şmdıye kadar nerede idınız''» dıye sormak gerektığ nı sozlerıne eklemışîır. Zıya Sengut, Zafer ve Şevkı ıcın «Benım ıcın bıtmışlerdır Bundan sonra geiseler, calışsalar ne olur 7 ... A paslan cotıştı, formu gıthKçe yukselıyor Cemıl, dın lendı oynuyor Ama Şevkl ve Zafer m durumları boyle deg'l» bıçımınde konuşmuş ve kendılerınden artık yararlanma olanağının bulunmadığını belırtmışt.r. B M A 4 2 45 8 4 28 8 30 10 22 4 6 8 8 7 21 25 24 | 8 18 17 23ı 7 17 18 23| 8 24 29 23 | 10 20 20 22 ı 8 21 25 22Î 8 17 23 21' 8 21 25 20ı 9 20 27 18J 9 20 27 18' 10 15 34 18ı 11 21 23 16j Genç Takımımız Romanya ile, Amator Takımımız Yugoslavya ile karşılaşıyorlar ANKARA Avrupa Kupası grup elem e maçında Ulusal Genç Takımımız Romanya ıle Romanya'da, Ulu sal Amator Takımımız ıse 1930 Moskova Oyunlan eleme maçında Antalya'da Yugoslavya üe bugun karşılaşacaklardır. Bugün Romanya'run Hunedoara kentınde Romanya Ulusal Genç Takımı ile karşılaşacak olan Ulusal Genç Takımımızın hıçbır iddiaa bulunmamaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog