Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ÜSS'ye hazırlık hızlı kurs dönemlerimiz 4K tmMff K U M «İ1W 120 • <İMVA BM5LO1I 3.840 *• » u VFTXN£K MArcfMTK FIZIK 150 ^ T | ® ' 4800 "1 41 tt«TTE«£« 1300 i A 0 İ 1 MATEMATIK FIZK K R M İ S K K N 45 KZL Y M N İ f f i M I A A FL O A O I IA teMS334« 1**4*7 2S31M 255t*l M l M . U B %M an dersanesi Cumhuriy 56. Yıl; Sayı: 20002 Kurucusu: YUNUS NADI 10 TL. DERSANESİ 3EKLEMELILER 7 Nısan 2 Nisan 1980 Çarşamba Cağaloğlaİetenbul 22 24 6Q Uşak'ta CHP Gençlik Kolları yöneticisi öldürüldü • SELIMIYE'DE 130 TUTUKLU GOREVLI 9 ERİ BiR SURE REHIN ALDI • KORGAN DA SOL GORUŞLÜ BİR BERBER. IĞDIR DA ARANAN BİR SANIK ÇATIŞMA SONUCU OLDURULDU • AGRI BELEDIYE BAŞKANI ONCEKI GUN CIKAN OLAY LAR NEDENIYLE GOZALTINA ALINDI • KAYSERI VALISI NIN ŞOFORU SOL GÖRUŞLÜ KIŞILERIN EVLERINI KURŞUNLARKEN YAKALANDI • IÇEL VALISI 1 MAYIS TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ILAN EDILECEĞINI AÇIKLADI Cumhurıyet Haber Merkezi Kızıldere olaylannı protesto ıcın dun ceşıtlı gruplar bazı ıllerde eylemlennl surdurmuş Uşak'ta CHP Genc'ık Kolu uyesı terzı ıle Korganda sol goruşlu berber oldurulrruş, Iğdırda katıl sanıgı bır kışl sılahlı catışmada olu olarok ele gecırılmıştır Kayserı Valisınm mokam şoforü sol goruşlu kışıle(Arkası Sa 11, Su 4 ae) Avrupa Komısyomı Başkan Yardımcısı Haferkamp; Turkiye, AET'ye tam üyelik isteğinden vazgeçirilmeli BRUKSEL, (ANKA) Avrupa Komısyonu Başkan Yardımcısı ve Komısyon un Dış llışkılerle Sorumlu Yetkılısı VVılhelm Hafer kamp Turkiye ıle AET arasında kı ılışkılerın canlandırılması ko nusunda Turkiye nın topluluga ılettıgı onerılere karşılık Av rupa Komısyon u tarafından belırlenecek onerılere dayanak (Arkosı Sa. 11, Su. 1 de) «Üç partinin en az ikısi üzerlerine düseni yapmazsa, sonuç alınamayacağı belli oldu.» ABD Doları 75 lira olurken, Türk parasının değeri marka karşı 16 kuruş yükseltildi ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Turk lırosı ABD doları karşı sında yenıden yuzde 5 2 oranın da devalue edılmıştır ABD dola rının dovız alış kuru 73 lıra 70 kuruşa dovız satış kuru ıse 75 lıraya çıkarılmıştır Buna karşın Turk lırasının Alman markı kar şısındakı değeri ıse ıkıncı kez yukseltılmıştır Uluslararası para pıyasalaonda meydana gelen değışıklıkler dıkkate alınarak Turk lırasının A merıkan doları karşısındakı porı tesı 73 70 kuruş olmuştur Daha once bır Amerıkan doları 70 lı radan ışlem goruyordu Yenı duzenlemede Turk lıra sı Avustralya doları, Suudı Arabıstan rıyalı, Kuveyt dınari Kanada doları, Isvec ve Norvec kronu ve Ingılız slerlını karşı sında değer kaybederken Bel cıka ve Fransız frangı ıle Ital yan lırett karşısında herhangı bır degışıklık olmamıştır Bıldırıye gore bu sabahtan ıtı baren Alman markı 37 76 kuruş yerıne 37 60 kuruştan Hollanda florını 34 44 kuruş yerıne 34 34 kuruştan Avusturya şılınl Ise 5 28 yerıne 5 26 kuruştan alınacaktır Boylece bu paralar karşısında Turk parası b.nde 2 ıle bınde dort arasında değer kazanmıştır Otekı bazı dovızlerın yenı alış fıyatıarı ıse şoyİ9 belırlenmıştır (Arkası Sa 11 Su 5 de) Ecevit: "Seçim gecikirse ciddi sorunlar çıkar,, ANKARA, (Cumhuriyet Bü CHP lideri, Belçika CTV'sinin «askeri darbe» olasılığına ilışkin sorusuna, «Terorizmüı tehkkeleri, ekonomık ödıinlerın sosyal ve siyasal sonuçları tırmanırsa her şey olabilir» karşılığıru verdi. GREVDEKİ TEKSTİL İŞYERİ SAYISI 41'E YÜKSELDİ, MESS'İN 10 İŞYERİNDE DAHA GREV BAŞLATILDI Istanbul Haber Servisı DISKe baglı Tekstıl Sendıkası ıle Tekstıl Işveren Sendı kası arasındakı uyuşmazlık kapsammda greve gıren ışyerı sayısı 41 ve ışci sayısı 16 bıne yukselırken. Tekstıl Işveren Sandıkasından ayrılan ıkı ışye rı ı!e toplu Iş sozleşmesı ımzalanmıştır Mınıon Orrre ve Örtel ışyerlerınde ımzalanan toplu ış sozleşmelerl ve kade melı olarak artırılan grevlerle ılgılı bır acıklama yapan Teks 11 Genel Başkan Vekılı Besım Usta. «Imzalanan toplu sozleş meıer grevlerımızı ıdeoloıık amaclı olarak nıtelendıren ve karalamaya calışan Işverenler Sendıkası Başkanı Halıt Nann ın kendl üyelerı tarafından bıle hoklı gorulmedığının acık kanıtıdır» demıştır imzalanan sozleşmeler ıle ışcı ucretlerıne 1 yıl 8100 2 yıl 8700 lıra zam yapılmış ıkramıyeler 4 er maaş olmuştur Işveren Sendıkasının Turk Iş e baglı Teksıf le ırrzaladıgı ve sınır olarok ılan ettıği ucret zamları ıse her ıkı yıl Icm 6000 lıro ıkramıyeler ıse 3'er maaştır (Arkası Sa 11 Su 7 de) THY'de görüşmeler başladı (Istanbul Haber Servisı) Turk Hava Yolları Geneı Mu duru Ertugrul Alper ın çagrı sı uzerıne dun Harbıye aek. Geneı Muduriuk b nasındo THY ust yonetıcılerı ıle Ha va Iş Sendıkası yonetıcıle (Arkası Sa 11, Su 6 da) rosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit dun duzenledıgı basın toplantısında Cum hurbaşkanı seçımı ıçm Ana yasanın tanıdıgı onbeş gun luk surenın sona ermek uze re oldugunu hatırlatmış ve henuz hıçbır umut vencı belır/tı ortaya çıkmış degıl Bu konuda tum parlamento ya ve sayısai durum açısın dan uç buyuk part] olan CHP AP ve MSPye gorev duşmektedır CHP ustune duşen gorevı yenne getırmış tır ve getırmektedır Dıger partıler ıse sorunun çozumu ıçın hıçbır olumlu adım at madılar Bu uç partıden en azından ıkısı ustune duşen gorev] vapmazsa sonuç alı nama>acagı on gunde EO ruldu demıştır Ecevit kendı yaptıklan dı jalog ve goruşme çagırıları (Arkası Sa 11, Su 2 dc) Haydarpaşa önlerinde Sovyet ve Yunan şilepleri çarpıştı/ can kaybı olmadı (Istanbul Haber Servisi) Istanbul da meydana gelen denız kazasında bır Sovyet şılebı ile Yunan şılebı carpışmış kazada can kaybı olmamıştır Batma tehlıkesı gecıren Sovyet şılebı yedeğe alınarak kıyıya çekılmıştır Alınan bılgıye gore Karade nız'den Marmara yonune gıt (Arkası Sa 11, Su 1 ae) Küçükçekmece'de toprak kaymasına karşı 94 daireli bir konutun boşaltılması » GALATASARAY LISESININ BOĞAZKESEN E BAKAN DUVARI DUN GECE COKTU (Istanbul Haber Servısi) Kucukçekmece Beledıye Başka nı Mete Tuncalp Cennet Mahal lesındekı 94 daırelı sosyal blokla 5 gecekondudakı toprak kayması tehlıkesmın devam eîtıgını evlerını boşaltmaya yanaşmayan yurttaşların acele o larak çadırlara taşınmalarını ıstemıştır BIOK halındekı konutların uzerınden gecen ambarlı santralına aıt 50 bın volt gerılımlı elektrık kablo dıregının de aynı kayma alanı ıçmde olması tehlıkeyı daha büyuk bır boyu(Arkası Sa. 11, Su. 3 de) istendi Başkanlık seçiminde 11 ve 12. turlarda da sonuç alınamadı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) TBMM Genel Kurulunca dun de Cumhurbaşkanı ıçın sonuc suz turlara devam edılmış 11 ve 12 turlarda da sonuca vak laşan bır ısım ortaya atılmamış tır 11 UJT oylamaya 435 uye ka tılmış adav o an CHP lı Anka ra Senatoru Ibrahım Ozturk 65 oy alırken adaylıklarını koymo (Arkası Sa 11 Su 5 de) BİR GÜNLÜK ASGARİ ÜCRETLE YARIM KİLÖ ET ALINABİLİYOR ANKARA, (ANKA) Aylık 5400 lıradan aşagı yukarı ucretın bır gunluk tutarı ıle yarım kılogram et alınabıldığı saptan mıştır Turkiye Veterıner Hekımlerı Bırlıgı tarafından hazırlanan ra pora gore Et Balık Kurumu nun et fıyatlarında yaptığı son düzenleme et tuketımını buyuk olcude azaltmıştır 1979 yılı fıyatlarına. gore (Arkası Sa 11. Su 8 de) Kucukçekmece de topra* kayması tehlıkesı devam edıyor MSP GRUP SÖZCÜSÜ BATTAL: «ANAYASAL HAKLARIN GERİ GÖTÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ» ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) MSP Grup Sozcusü Konyo Mılletvekılı Şener Battal «Anayasal hakların gerı goturulmesıne ızın vermeyeceğız» demıştır Battal, Cumhurıyet e yaptığı açıklamada Anayasa'da yapılmak ıstenen degışıklıklere ılış kın goruşlerını şoyle anlat mıştır (Arkası Sa 11 Su. 1 de) Suç Kimde ? Duvarların açık hava tuvaletı durumuna getlnlmesuıı ve kırletılmesını onlemek ıçın aldıgımız onlem aynı duvarlarda «buraları kırletenlen bazı hayvanlara benzetmekten oteye geçmez Oysa bu duvarların açık hava tuvaletıne donuşmesınde suç kımın9 Orayı kırletenlerın mı yoksa gereklı yerlere bır tuvalet kurmajı akı! edemeyen yonetıcılerın mı? Yukardakı fotograf Dolmabahçe dekı Inonü Stadı nın onunde çekıldı Her hafta sonu 40 000 e jakın vatandaş bu stadın onunde sabahın erken saatlennden ıtıbaren bılet kuyruguna gırmekte ve ögleye kadar bu durumda beklemektedır Bu uzun bekleyış sırasında gereksınmelerını nasıl gıderecek? Beden Terbıyesı Genel Mudurlugu nun butçesıne mılyonlarca hra kazandıran futbolseverler ıçın bu stadın çevresme bır tuvalet yapmak kımsemn aklına gelmez Sadece bu ışı yapanlan ayıplar geçenz (Fotograf Erdogan KOSEOGLU) * CUMHURİYET, OlMİVERStTE SEÇME SlfMAVI İZMİR FERİBOTUNA YOLCU BULAMAYAN DENİZ YOLLAB! NİSAN ŞEFERLERİNİ İPTAL ETTİ İstonbul Haber Servısi Denız Yolları Işletmesı. turızm mevsımının yaklaşmasına karşın yolcu bulamadıgından Izmır Istanbul ferıbotunun Nısan ayındakı tum seferlennı ıptal etmıştır. Denız Yolları Işletmesı Mudur Muavını Muhıttın Mahmutoglu ıse, Istanbul ferıbotunun arıza nedenı ıle kızaga alındığını ve onarımın teknık nedenlerle gecıktığını ılerı sumuştur Mahmutoğlu ferıbotun makıne daı(Arkası Sa. 11, Su 6 da) i Işveren Sendikaları Genel Sekreteri İbrahimoğlu ile DİSK Genel Sekreteri Işıklar qörüstü Istanbul Haber Servlsl Turkıye Işveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Rafet Ibrahımoglu başkanlığında bır kurul dun DİSK Genel Sekreteri Fefımı Işıklar*la bır goruşme yapmıştır DİSK Genel Merkezınde yapılan toplantıdan sonra yaptıkla(Arkası Sa 11, Su 6 da) SIIMAVI VAPIYOR AYRINTIU BİLGİ 5. SAYFADA Işçi İkramiyelerinin geciken :lk taksidi 15 nisanda ödeniyor ANKARA (Cumhurıyet Burosu) 1980 yılı ışçı ikramiyelerinin ılk taksıdı 15 nısan salı gunu odenecektır Malıye Bakanı Ismet Sezgın odeme ıcm gereken hazırlıkların yapıldığını, ka mu kesımındekı toplu ış sozleş mesı farklarının odenmesıne de devam edıleceğını soylemıştır Her yıl mart ayı ıcınde kamu kesımınde calışan ışçılere odenmekte olan ışcı ikramiyelerinin ılk taksıdı bu yıl Hazınedekı nakıt yetersızlığı nedenıyle gecıkm ş, bu gecıkme ışcı ve {Arkası Sa. 11, Su. 1 de) FKÖ TEMSİLCİSİ: «ABD VE İSRAİL, TÜRKİYE'DEKİ BÖLÜCÜ HAREKETLERİ DESTEKÜYOR» Sedat ERGİN ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Fılıstın Kurtuluş Orgutu Ankora Temsılcısı Abu Fıras, Israıl Başbakanı Menahem Begın'ın açıklamaları ıle ılgılı olarak «Cumhurıyet»ın sorularını yanıtlamış ve «Israıl'in Türkıye'yı ABD nın bolgedekı |andarması olarak gormek ıstedıgını» one sürmuştur Israıl Başbakanı Begın, haf (Arkası Sa. 11, Su. 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Göze Girdi... • ^ kamu Iktısadı kuruluşlan bankalar ve devie) payıTT no sahıp şırketlere parlamentet eskılerıyle ktıdar yakını emeklı generallerın yonetım kurulu uyeien olarak atanmaıarıdır Bu Yonetım Kurulu üyelıklerı siyasal ıktıdarların arpalıklarıdır Partıler değışır ama bu tutum deâışmez Bol paralı Yonetım Kurulu uyeiıkier secım yıtırmış parlamenter'er ıle ıktıdar yanlısı emeklı generallerır emrındedir! Devletın önemlı oranda paya sahıp olduğu Ereğlı • Demırçelık Işletmelen Yonetım Kurulu üyelıklerı ıcm (Arkası Sa 9, Su. 7 de) gl oğutcu demokrasımızın değışmez ku'allannaan bıri,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog