Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

Lıse sonlar Beklemehler AkşamGenel Yetenek ' Kurs kayıtlan deıam edıyor Ortabahçe Cad Yumurcak Smeması Yanı 60 25 306132 92 BEŞİKTAŞ yıldız dersanesi ÜNİVERSfTE HAZ1RLIK 56. Yıl; Sayı: 20018 Cumhuriy Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. f ümversiteli olmanız için LISE SON BEKLEMELİ 5 NİSAN 14 NİSAN DERS2NE BfiSAR ŞİŞLİ 472487 18 Nisan 1980 Cuma KENT SİNEMASl KARŞISl Olayda, Büyükelçinin koruma görevlisi yara aldı. Suikast girişimini «Ermeni Katlıamının İntikamı Komandoları» adlı örgüt üstlendi. Vatikan elçimiz Türel suîkast gırişiminde yaraiandı ROMA (Cumhunyet) • Türkıye'nın Vatikan Buyükelcısı Vecdı Turel (63) dun sabah buyukelcılığe gıderken ıki kışının suıkast gırışımı sonucu goğsunden ve omuzundan, yanmdaki koruma polısi Turan Güvenç'do yuzunden yaralanmıştır Olaydan sonra Fransız Haber Aıonsına telefon eden bır ktsl suıkastı tErmenı Katlıamının Intfkomı Komondıları> adlı orgütun üstlendığı bıldırılmıştır. Dun sabah 09 30 sıralarında Sorevıne gıtmek üzere kentln kuzeyındekl Lovcmıo Cadde Üniversite giriş sınavları iki kademeli olarak yapılacak | Birinci kademede öğrencıler, yetenek sınavına girecekler. Bu sınavı kazananlann katılacakları ikinci kademe sınavı bilgi ağırlıklı olacak Şükran KETENCt Istonbul Haber Servisl Çalışmalarına dün izmlrVte başlayan Unıversıtelerarası kurulun onayından geçtıkten sonra unıversıtelere gırış sınavı onumüzdeki yıldan itıbaren ıkı kademeli olarak uygulanacaktır. Unıversıtelerarası Girış Sınav ve Yerleştirme Merke(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Omuzundon yaralonon Büyükelçi Vecdi Türel hostonede omeıiyata aımırKen. ADNAN KAŞIKÇI PETROL BULUP YÜZDE 2 KOMISYON ALACAK Yalçın DOĞAN ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Uluslorarası sıloh tüccarı ve komısyoncu Adnan Kaşıkcı'nın Başbakan Suleyman Demırel'den petrol bulma karşılığında yüzde 2 komısyon istedığı bıldırilırken. Suudı Arabıstan'ın da ha önce Malıye Bakanı Ismet Sezgın tarafından verildığl aCiklanan 600 mılyon dolarlık kredıyı vermekte ısteksiz olduğu cğrenılmıştır Adnan Kaşıkçı nın Ankara'ya gen* nde ceşıtlı etkenler rol Oynamıştır Geçtığımız aylarda. (Arkası Sa 9, Su. 4 de> sindeki evınden ayrılan buyükelçı Turel'ın makam otomobılı bır caddeyı donerken, trafığın sıkışık olması nedenıyle yavaşlamıştır. Roma polısi sayılan (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) ABD'ye göre İran Sovyet tehdidi altında BATUR'UN OYU DÜNKÜ TURLARDA Kutbzade: "İran!rak ilişkilerinin 290'A YÜKSELDl Cumhurbaşkanı içın dün yapılan turlarda CHP adayı Muhsın Baturun oyları 290 a kadar yükselırken AP'lı Bılgıç ın oyları ıse 204 de kalmıstır Ote yandan CHP, AP ve MHP Grup Başkanvekıllerının kabul edılen onerısıyle TBMM'de bugun sadece Sıkıyonetım lle ılgılı goruşmelerın yapılması, currartesı, pazar ve 23 Nısan çarsamba gunu ıse turların yapılmaması kararlaştırılmıştır Bu karara MSP Grup yönetıcıle rı muholıf kalmışlardır (Dış Haberler Sarvlsl) Lub nan da Şııler'le, Irak Baas Partısı yanlıları arasındakı çatışmalar genışlerken İran Dışışlerı Bakanı Sadık Kutbzode ıkı ul ke ılışkılerının normalleşmesı ıcın Baas yönetımının devrılme sı gerektığını soylemıştır Bu arada İran ın ceşıtlı eyaletlerın de ozerklık ısteyen Kurtlerın olay çıkardıkları ve cok sayıda kışının olumune yol açtıkları bıldırılmışttr İran Dışışlerl Bakanı Sadık Kutbzade, Tahran'da yayınlanan Kayhan gazetesıne verdıgı bır demeçte, Irak ıle İran arasındakı bunalımın ortadan kalk (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) normalleşmesi için Baasrejiminin yıkılması gerekir,, BATUR'A 28 OY DAHA GEREKLİ Füsun ÖZBİLGEN'in Notları 5. Sayfada Benisadr ABD ile rehineler konusunda gizli bir plan hazırladıklarını, ancak ABD'nin bu planı tek taraflı bozduğunu söyledi (Dış Haberler Servisl) ABD Dışışlerl Bakanlığı sozcusu Hod dıng Carter. iran'ın, Sovyetler Bırlığı'nın tehdıtı altında olduğunu one sürerken, Beyaz Saray yetkılılerı, Başkan Carter'ın İran'a daha sert ekonomık ve askerî onlemler uygulayabılece ğıril belirtmektedırler Bu arada, iran Cumhurbaşkanı Benısadr, Uluslararası Komısyon Tohran dayken rehineler konusunda, ABO ıle gızlı bır plan ha zırladıklarını, ancak ABD'nin daha sonra bu planı tek taraflı ıhlâl ettığını soylemıştır Beyaz Saray yetkılıleri. Başkan Carter'ın, İran'a karşı uygulanmak üzere daha sert askerı ve ekonomık onlemler almaya karar verıldığınl ve bu kararını önümuzdekı haftadan (Arkası Sa. 9. Su. 5 de) Kalp hastasının bacağından alınan damar yüreğine takıldı ANKARA, (Cumhuriyet BOrotu) Yuksek İhtısas Hastanosinde dun yureğındekı bır damorın sertleşmesı nedenıyle hasto olan 42 yaşındaki Hasan Avcı" nın amelıyat ile bacağından blr damar alınarak, yüreğine konuımuştur Yuksek Ihtisas Hastanesi Başhekıml Operatör Doktor Kemal Beyazıt tarafından gerçekleştırılen amelıyat, vıdeo teyp aracılığıyla renkll olarak gazetecılete ve kursıyer doktor lara naklen ızletılmıştır Amellyatı televızyona alan ve ızlettlren TRT teknısyenı Zekl Aramay'ın daho once aynı yöntem (Arkası Sa 9. Sü 6 da) (Haberi 5. Sayfada) EKMEĞE ZAM, BUĞDAY DESTEKLEME FİYATININ DA EN AZ 10 LİRA OLMASI İSTENDİ İSTANBUL HABER SERVİSİ Istanbul da ekmek fıyatlarına yenıden zam yopılması gerektığı belırtılmış, bu arada ı1980 ürunü buğday destekleme fıyatının 10 hradan aşağı tutulmaması» goruşü savunulmuştur. ISO Meclis Oyesi ve Istanbul Değırmencıler Derneğı Başkanı Husnu Cakır, ekmek fıyatları na yenı bır zammın kaçımtmaz olduğunu soylemıştır. Çakır, tetanbul'un buğday gereksmı(Arkası Sa. 9, Su. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Demırel hukumetınce hazırlıkları tamamalanarak blr metın halıne getırılen «Buhran ve Savaş Halı Yasa Tasarısı» adı verılen tasarının hazırlanmasında Adalet Bakanlığı yetkılılerı ıle Yargıtay'in goruşünun alınmadığı oğrenılmıştır. Adalet Bakanlığı yetkılerınden edınılen bılgılerden, tasarının Anayasa'nın 123'ncu maddesını oşan bır tasan nıtelığı taşıdığı, saptanmıştır. Adalet Bakanlığı cevrelerı «bu yasa tasarısı Anayasa'nın 123'ncü maddesıne sığmaz» demışlerdır Yargıtay cevreleri ıse, ctasanyla ılgılı ola rak Yargıtay'ın gorüşünün alınması gerekırdı alınmadı» şeklınde konuşmuşlardır Içışlerı Bakanlığı Baş Hukuk Muşavırlığınce hazırlanan tasarı metnınde, Anayasa'nın 123 ve 11 ncı maddelerı bırbırıne ka tılmtş ıkı madde bır madde (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Milli Güvenlik Kurulu DGM'nin biran önce çıkarılmasını istedi Anayasa Komisyonu Başkanı: "Buhran ve Savaş hali Yasasının TBMM'den geçme şansı yok,9 • MGK'NIN 20 İLDEKİ SIKIYONETIMIN ERZINCAN DIŞINDA UZATILMASI. AĞRI'NIN DA DAHIL EDILMESI ÖNERISINI BAKANLAR KURULU BENIMSEDI ONERI BUGUN TBMM'DE GORUŞULECEK. • KÜTAHYA'DA ARALARINDA GAZETEMIZ MUHABIRININ DE BULUNDUĞU 4 KIŞI SlLAHLI SALDIRIYA UGRADI. • AYDIN'DA OLDURULEN OĞRETMENIN ERZINCANDAN TSIP SENATOR ADAYI OLDUĞU AÇIKLANDI. • KASIMPASA LISESİ OĞRETMENI ZULFIKÂR OZCAN UÇ KIŞININ SILAHLI SALDIRISl SONUCU AGIR YARALANDl. i ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllı Guvenlık Kurulu dun 20 ılde uygulanan Sıkıyonetımın Erzıncan ılı dışında uzatıl masını ve Ağrı ılınde de Sıkıyonetım ılan edılmesını Hukumete tavsıye etmıştır Daha sonra toplanan Bakanlar Kurulunda benımsenen MGK'nın (Arkası Sa 9, Su. 2 de) • CHP ADANA İL BAŞKANI AĞIR YARALANDI, 5 İLDEKİ OL.AYL.ARDA GÖRÜSMELERİN KESİLMESİ ÜZERİNE MESS İLE MADEN • İŞ BİRBİRLERİNİ SUCLADILAR (İstanbul Haber Servisl) Madenlş MESS arasında süren «grevleri sona erdirici» goruşmelerın kesılmes, üzerlne taraflar dün yaptıklan acıklamalarda bırbırlenni suclamıŞlardır MESS «gorüşmelenn ke sılmesı konusunda» Madenlşın bır an once sozieşme vapmaya arzulu bır yaklaşım tcın de olmaması» nedenını ılen sü rerken, Madenlş de «MESS'ın. kendı erınden ışçıler karşısınd a işverenlenn koruvucusu görevını /uklenmesıni» ıstedığl gerekcesıyle gorüşmelenn ke(Arkosı Sa 9. Sü 8 de) OLAYLARIN ARDI.NRAKt ASKERİ SAVCI 12 SOL EYLEMCİ İÇİN İDAM CEZASI İSTEDİ İstanbul Haber Servisl Anayasal duzenı sıiah zoruyla değıştırmek amacıyla eylemlerde buiunmaktan sanık THKPC eylem bırlıgı adlı orgut üyesı 27 kışının yargılanmasına Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı 1 Numaralı Asken Mahke mesınde başlanmış, Asken Savcı sanıklardan 12'sı hak(Arkası Sa. 9, Su. 1 de) (Haberi 5. Sayfada) 5 KISI ÖLDÜ Tekziptlr OECD Kredisinden Sonra.. arls'tekl meşhur toplantıda OECD ülkelerınin Turkıye ye beklenen yardımı yapması, bır yurttaşın ruhunda ıkılem yaratabılır Istersenız sevınebılırsıniz, ıstersenız yerınebılırsmız Sevınebılirslnlz Cunkü 1 mılyar 160 mılyon dolarlık kredı olanağına kavuşulmuştur Yerınebılırsmız, cünkü Luksemburg'un bıle 1 mılyon dolarlo katkıda bulunduğu «sadaka kutusu» edebıyatı, bütün dunyada geçerlıdır «Turkıye'yı kurtarma» operasyonunda bır yurtsevere acı veren bır yan bulunmaktadır Ancak olaya bu acılardan bakmayanlar da bulunabılır En soğuk gözle konuya yaklaşıldığında OECD kredısiyle Türkıye'nln kurtulduğunu sanmanın aşırı iyımserlık, hatta saflık GÖZLEM UĞUR MUMCU P olduğu saptanabılir. 1 mılyar 160 mılyon dolarlık kredıyi kullanabılmek içın her ülkeyle ayrı ayrı ikıll anlaşma yapılması gerekmektedır. Ve bu kredılerın ne kadarının bağlı olduğu, ne kadarının program kredısl olarak verıldığı kamuoyunca bılınmemektedır. Daha acıkcası 100 mılyon dolarlık bır kredıyi veren OECD'lı devletın, Ankaraya do nüp tBu 100 mılyon doların 60 mılyon dolarını benden mal olarak aiacaksın» demesı. serbest kredılerın boyutunu sapta yacak bır ölçü getırecektır. Türkıye'nın de boyutlan cok büyümüş doların pahalanma8i. boyutlan böyüyen Türkıye'nın dış alımlarında 1 mılyar do lan, önemli, ama yetersız bır güç nitelığıns dönüşturmüş tür. Eğer Türkıye 1980'de gereksinmesı olan 17 mılyon ton petrolu kullanacaksa, bunun karşılığı guncel fıyatlarla aşa ğıyukarı 3,5 mılyar dolardır; eğer yaşam ve endustrı corklarını yavaşlatmak pahasına 10 mılyon ton petrolle yetınecekse, yuvarlak rakam 2 mılyar do lan gözden çıkarmak zorundadır Boylesıne bır dışalım dunyasında ayakta kalmaya cabalayan Türkıye'nın, taşıma su ıle değırmen dondürmesı cok zordur OECD'nın yamalı bır bohçada sunduğu 1 mılyar 160 mılyon dolarlık kredı, zorluklarımızı göğuslernekte bır destek olsa bıle cok cıddı ve köklü dönüşümleri gercekleştırmeden ekonomıyı lyıleştırmeye olanak ••• (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Yanılmişız... Antalya'da 1 Mayıs içîn diğer kuruluşların başvuruları engellenirken, Hür Genç'e izin verildi Cumhuriyet Haber Merkezj DISK'ın 1 Mayıs kutlamalarmı «Tum ülkeyı l Mayıs alanı» ılan ederek, 6 ılde kutlamayı planladı^inı açıkla Kaşıkcı Türkıye'ye nıçin gelmiştı? Butun gazeteler bu enternasyonal komîsyoncunun Demırel'ın cağırısı uzenne Türkıye'ye geldığını ve bızlere dış yardım sağlamaya çalıştığını yazmıştı. Acaba oyle mıyaı9 Ben. kendı hesabıma «Bak Kaşıkcı'nın yedığl naneye» dıye bır yazı doşenıp Demırel'ı ryıce eieştırdım Dün okuduğunuz yazı buydu Sabah yazıyı yazdım. ama akşam yanlışımı anladım tözeleştırı» yapayım da slz de bana hak verin. olmaz 011' Ben ne yazdım' Demırel. Kaşıkcı'dan dış kredl ıstedl. dıye yazdım Oysa Kaşıkc'nm Türkiye'ye gelışmın bır başka nedenl varmış, neden de şuymuş Demıre) ailesınl tanımak. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) yazının gerçekli llgısl yoktur. Yazıda ÜLKÛCÜ GENCLİK Derneği Ankara Şubesi Saymanı olarak görev yaptığım yazılmış olup, bu doğru değıldır. Ben öğrencılık yıllarmda böyle bır görev yapmadığım gıbi. hıc bır zaman ÜLKUCÜ GENCLİK derneğının üyesı olmadım Ayrıca Okulu bıtırmeden D S I de gorev almış değılım. Ben Hacettepe Unıversıtesı Jeolo|i Yuksek Muhendıslık bölumünü 1974 yılında bıtırdım Bu dıplomo ile Atom Enerıısi ve M T A Kredı ve Yurtlor kurumunda calıştım Aynı okulun Jeolojı yuksek Muhendıslık bölümünu 1979 yılında bıttrdım. Işe gırmek ıcın aldığım cıkış beigesi tanhıni dıploma tarihı olarak gösterilmıştir AyrıD S I ve tayınım 10 Ocak'ta (ca (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) \ Gazetenizin 11 şubat 1980 tarihli sayısında hakkımda çıkan Isteyen yedeksubay adaylarının 9 ay süreyle er ve erbaş olarak askerlik yapmalarını öngören tasarı komisyondan geçti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yedeksubay adaylarının gönüllü olarak er statusunde 9 ay surelı askerlik yapmalarına olanak veren yosa tasarısı Mıllet Meclısı Savunma Komis yonunda kabul edılmıştır Tasarıya gore Bakanlar Ku rulu yedeksubay olarak askerlik yapacakların askerlik süresını 12 aya er olarak yapacakların kını ıse 6 aya indırmeye yetki(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog