Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Lıse sonlar Beklemelıler Akşam Genel Yetenek Kurs kayıtlan devam edıyor Ortabahçe Cad Yumurcak Sıneması Yanı 60 25 30 61 32 92 BEŞIKTAŞ yıldız dersanesi İİNieSfTE HAZIRLIK Cumhuriy 56. Yıl; Sayı: 20016 Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. 16 Nisan 1980 Çarşamba ÖGRENCÎLEIT 07 Af\ Bayi Indınmlı /O TTV/ Arâcısız Satış GEı\ELYET EMEKTE UZMAN 12 tasıkul t o p l u satılır Eskı FıyatıJSOe^fC Od.mel. Isreme Adres.. Yenı Fıyat) 900 TL Ogretmen Yayınlan Gala'asarayia Tam OSRETMEN Bir Beyin Cimnastiği Silah ü tüccarı Kaşıkçı Demirel'le goruştu Demirel, Sudan Devlet Başkanı'nın da nışmanı Kaşıkçı'nın gelişiyle ilgili olarak, «Benimdavetlim olarak geldi. Başka bir şey söylemem» dedi. Görüşmelerde, Türk Sudan ekonomik iliskilerinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) U uslararası sılah tıcaretının onde gelen adlarından, mılyarder ışadamı ve Sudan Devlet Başkanı Cafer el Numeyrı'nın ozel danışmanı Adnan Ka şıkçı, oncekı gun Ankara'ya ge nış, Basbakan Demirel, Mal >e Bakanı Sezgın ve Bayındrlık BaKanı Kılıc la gorusmuştur Esenboga ya öncekl gun 15 15 sıralarında Boeıng 747 tıpı ozel uçağıyla ınen Kaşıkçı, kargo cıkışmın ıç kısmında Dışışlerı Bakanlığı Enformasyon Genel Mudüru Salvet Aktbg tarafından karşılanmıştır Kaşıkçı ve dort danışmanı Dışışlerı Bakanlığına aıt uç otomobılle doğruca Başbakanlık konutluğuna gelmış(Arkası Sa. 9. Su. 3 de) DÖNYANIN EN ZENGİN ADAMLARINDAN BİRİ OLAN ADNAN KAŞIKCININ ONEMLI BİR PROJEYE KREDI SAĞLAMAK IÇIN ARACILIK YAPACAĞI İLERİ SURULUYOR. PARİS'TEKİ OECD TOPLANTISINDA BORÇ ERTELEME SORUNU ELE ALINMADI. ERTELEME IMF İLE YAPILACAK ÜÇ YILLIK ANLAŞMADAN SONRA GÖRÜŞÜLECEK. ÖZAL, SONUCUN TAHMİNLERİ AŞTIĞl VE SEVİNDİRİCİ OLDUĞUNU SÖYLİYEREK TÜRKİYE'NİN EKONOMİK DURUMUNUN GİDEREK DÜZELDİĞİNİİ JNESÜRDÜ. İşadamları, Paris'te alınan sonuçtan memnun (Cumhuriyet Ekonoml Servısı) Parls toplantısıntia OECD ülkelennın Turkıye'ye yonelık 1 mılyar 160 mılyon dolarlık kredıyı onaylaması sanayıcıler ve ış odamları ve bankacılar tarafından «olumlu» karşılanmış, soğlanan kredının «akıllıcı» kullanılması istenmıştir. OECD'nin yardımı 1.16 milyar dolar olarak saptandı OECD ülkelerlnln Türkiye'ya \apocaklan mall yardımın mıktarı 1 mılyar 160 mılyon dolar olarak acıklanmış, örgüt Içlnde her ülkenın yapacağı katkı mıktarlan da olmuştur. Başbakanlık Musteşarı Turgut Ozal, cDevletten devlete» verılecek kredının olumlu sonuçlanmasını sevındırıcı olarak nıtelendırmıştır Toplantıda borç erteleme sorunu ele alınrramıştır. Lennep. «Sıyasal bir koşul bu lunmadığını, fakat OECD'nin durumu Izleyeceğını» bıldırmış, yardımın hangı koşullarla verıleceğının ıkılı goruşmelerle saptanacağını bıldırmıştır «OECD kredıslnln onaylanmasını nasıl karşılıyorsunuz?» şeklındekı sorumuzu Istanbul Sanayı Odası Meclis Boşkanı Ibrahım Bodur şoyle yanıtlamıştır. «Kredınin orKiylanmasını buyuk bir başan olarak kobul edıyorum. Bu kredı. bunalan ekonomımıze taze kan glbl gelecektir. Ancok alınan kredının her dolarının akıllıco kullanılması, öncelıkle üretıme donuk ve uretıml artırıcı alanlara yönlendlrılmesl şarttır. Sağlanan dış kredl tedblrler poketının tam anlamıyla başarıyo ulasabilmesi Içln de komısyonlarda bekleyen vergl yasa tosarılarının çıkarılması, ışcl Işveren llışkılerınin yenl (Arkosı Sa. 9, Sü. 5 de) Milyarder silah tüccarı Kaşıkçı kimdir? Dünyanın en zengin kışılerlnden bıri sayılan Türk asıllı Adnan Kaşıkçı, dünyanın dort bir koşesınde yuzlerce şırkete ve yaklaşık 300 mılyar lıralık bir servete sahıptır. 46 yaşında 100 kılo ağırlığındoki Adnan Kaşıkçı, bu denlı bir zengınlığe kafasını kullanarak geldığını belırtmektedır tBabam cok zengındı. Dunyadakı bırcok zengin gıbı babamın parasma konmak ıstemedım Chıcago'da Devlet Koleıınde ve Kahfornıya'da okudum Iş hayatına ılk atılışım, babarrın araba almam içın verdığl 10 bın dolan, Suudı Arabıstan da kamyon kiralamo ışıyle uğraşan bir şırkete yatırmakla olmuştur Ertesı yıl, b j yatınmdan kârlı cıkmaya başladım ve ABD'dekı bir kamyon fabnkasıyla, ulkem, Suudı Arabıstan arasında bir sozleşmenın imzalonmasına katkıda bulundum cok buyuk mıktarda (Arkası Sa. 9, Su 8 de) Türklş hükümetle KİT'lerdeki toplu sözleşmelere ilişkin genel ilkeleri görüşüyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Türkİş Toplu Soz leşme Koordınasyon Kurulu ile Başbakanlık Toplu Sozleşme Koordınasyon Kurulu arasında oncekı gun yapılan toplantıda kamu ıktısadı teşebbuslerınde bu yıl ıçınde yapılacak olan toplu sözleşmelerın genel ilkeleri uzerınde durulmuştur. Turklş Genel Başkanı ibrahım Denızcıer, ve TurkIş Yonetım Kurulu ndan sonra oluşturulan Toplu Sozleşme Koordınasyon Kurulu Cıye'erının hazır bulunduğu toplantıya, hukumet adına Başbakanlık Toplu Sozleşme Koordınasyon Kurulu Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Kazım Oskay ve uzmanlardan oluşan beş kışılık bir heyet katılmıştır Oncekı gun yapılan toplantıda KIT'lerde 760 bın Işçıyı kapsayan toplu ış sozleşmelerının genel ilkelen konusunda gorüşme yapıldığı oğrenilmıştır. (Arkası Sa 9, Sü 2 de) (Haberleri 4. sayfada) İran'a boykot için İngiltere dışındaki Avrupa ülkeleri isteksiz DIŞ HABERLER SERVİSİ ABD Dışışlerı Bakanlığı, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımla ra katılmalan konusunda Başkan Carter'ın Batılı muttefıklerıne belırlı bir sure tanıdığı yo lunda cıkan haberleri yalanlar ken, Ing Itere dışındaki hıçbır AET ulkesının bu uygulamaya katılma nıyetının olmadığı bıldırılmektedır (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) CHP • BATUR 35 TURDA 263 OY ALDI 36. TURDA BILGIC'E 209 OY CIKTI. 0 ADAYI BATUR 265 OY ALDI | [ ı [ 1 * * 1 • ECEVIT, OYLAMADAN SONRA GÖRUŞLERINI SORAN GAZETECİLERE, tSONUÇ IYİ BEKLIYORDUM» DE Dl. ERBAKAN. SUKAN, FEYZIOĞLU VE MBG UYELERINİ ZlYARET EDEN BATUR, AP VE MHP İLE GORUŞMEYECEĞİNI SÖYLEDİ. | ı [ ı ! ı ı it/TOTk^l* Mbr lı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) MSP Grup Sozcüsü Şener Battal, <Bız Cumhurbaşkanı adayını şu anda AP ıçtnde arıyom z ^unu sağlamaya çalışacaBattal, dun yaptığı açıklamada, AP'nın Cumhurbaşkanı seclmıne gereken onemı vermedığı l e d e r r ı ş t yınelemış, ozetle ? ö y gorüşünuı n tAP'nln DemlreTın dedığl glbl, «sıkılmış bir yumruk» olmadığın l tes AP'nın Cumhurbaşkanı seçımine gereken önem ve oğırlığı vermemesınln büyuk (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) • klllİÇTFM KI^T, J « NUTLAR... °ız> demı?tir F> . . 1 İJclLLcllI n.U.ay 1 1 A r U A T* 1 /~i LrrUDU 1 I • CHP'Ü PARLAMENTERLER ! 35 ' T U R D A 263 SAY.SINI \ DUYUNCA OPUŞMEYE BAŞ 1 LADI. AP GRUBUNU CAT ı LATAN SEÇIM, CHP GRU ] BUNU BUTUNLEŞTIRMIŞTI. ı • TURAN GUNEŞ'E CIKAN 17 i OYUN AP'LİLERCE VERİL ! DIĞI • BILGIC'E OY VERMEK İS j TEMEYEN AP'LILER GE ] Trabzon'da bir kitapçı bombalandı, bir kişi öldü Avanos'ta ve îzmir'de sağ görüşlü iki kişi öldürüldü." Istanbul'da bir süre öngaspçılar tarafından vurulan polis dün öldü. İzmir'de bir banka soyuldu. Cumhuriyet Haber Merkez! TRABZON Şehrın en merkezı yerı olan Saray Carşısı ıle Konak sınemasının bulunduğu Cudubey Mektep Sokağına oncekı gece saat 23 sıralarında atılan tahrıp gucö çok yuksek patlayıcı madde, bir kışının ölümune, ook sayıda ışyerının hasar gormesıne yol açmıştır TOB . DER Trabzon Şubesi eskı başkanlarından Bekır Cebecı'ye aıt sol yayınlar sotan Cağdaş Kıtapevıne atıldığı ılerı surulen tahrıp gucü çok yuksek patlayıcı, yoredekı ışyerlerı ve apartmanlarda kırılmadık cam bırakmamıştır Patlama sırasında evıne gıtmekte olan Trabzon'da yayınlanan Hızmet Gaze tesının eskı Yazı Işlerı Mudurlerınden ve Trabzon Sanatcılar Derneğı uyesı 64 yasındakı Muzaffer Feyzıoglu agır yaralanarak Numune Hastanes.ne kaldı(Arkası Sa 9 Su 4 de) ANLAŞILDI. ; 1 1 • ! " Arlavi | ] ı ! ı r 1 1 1 1 I aDonaone,, OllIlUŞ 1 CERSIZ OLMASI JCIN PU I SULALARA, «SAYIN» VEYA ] «DOKTOR» SOZCUKLERİNİ ı A P y L # 1 V İpiTlHp I U U C t P" etrnış bulunuyoruz. EKLEMIŞLERDİ. ! (Haberi 5. Sayfada) PlflVOTn'7 a l i ; U 1 "^5 9 ' glUlJUl crıhivriî izlenimleri 5. sayfada) ; ( F ü s u n ÖZBİLGEN'in | Mahkeme, Maliye'nin Merkez Bankası Genel Kurul Gündemini değiştirme istemini geri çevirdi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 30 nısanda yapılacak Merkez Bankası yııhk o'ağan genel kurul toplantısının gundemının değıstırılmesı ıçın Malıye Bakanlığının yaptığı başvuru Tıcaret Mahkemesı tarafından reddedılmıştır (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) THY'nin zararı 8 milyarı aştı r • İKİ AYDIR BAKIM GÖRMEYEN UCAKLARIN, BIRCOK PARCALARI PASLAND! ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIGI BIRLIGI (IATA) KURALLARININ ÖNGORDUGU ASGARI UÇUŞLARI YAPAMAYAN PILOTLARLA TEKNISYENLER, LISANSLARINI KAYBETME TEHLIKESI ILE KARŞI KARŞIYA.. GÖZLEM UÛUR MUMCU Şimdi Başladı... Turk Hava Yollarında grevın 57 lokavtın 56 gununde mıllı havayolumuzdakı zarann 8 mıl yar hrayı aştığı açıklanmıştır. THY'NIN MİLYARLARCA LARDA PASLANIYOR.. LIRALIK UCAKLARI İKİ AYDIR ALAN(Fotoğraf: a.a.) Hava İş Sendıkası tarafın dan hazırlanan ve grevın Tek nık malı sonuçlarının ele a lındığı bir raporda havaalanla rında el surulmeden bekleyen uçaklann bir çok parçosının paslandığı Uluslararası Hava Taşımacılıgı Bırlıgı (IATA) ku rallarına ve Sıvıl Havacılık Daıresı Talımatına (SHDT) gore pılot ve uçuş teknısyenlerının lısanslarını kaybetme tehlıkesi içınde bulundukları belırtılmek tedır. Grev ve lokavtın bir sü re daha uzaması halınde karşılarynası olanaksız zararlarla karşı karşıya kalınacağı bıldırll mektedır PASLANMA BAŞLADI Hava Iş Sendıkasının ha (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) DPT'NİN ACELEYE GETİRİLEN UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI, KUSKULARA YOLAÇTI ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Devlet Planlama Teşkılâtı (DPT) tarıhınde gorulmemış bir bıcimde sayılan 118'i bulan kişi fuzman yardımcılığıı yazılı sınavını kazanarak bugün soz lü sınava gıreceklerdir. AP'nin Iktıdara gelmesinden (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ 6ERÇEK zınlık Hükümetl kasım ayında kuruldu. 1980 nısanının bıtımıne çok bırşey kalmamıştır. Bu süre içınde neler yapıldı? Devlet memurları kesımınde hukuk devleti kavramını bıraz daha yıpratıcı ataklarla büyuk değışıklıkler gerçekleştırıldı. Cumhuriyet tarıhlnde gorulmemış Fren Ve Gaz oran ve boyutlarda zamlar ya/pıldı ABD ıle Turkıye arasında SIA ımzalandı Ege'de Notam 714 kaldırıldı 24 ocak ekonomık kararlarıyla fıyatlar serbest bırakıldı. Yabancı ve yerlı sermaye gırışımlerıne sınırsız kolaylıklar tanındı. Terore karşı önlemler paketi adı altında demokratik haklan biraz daha kısıcı yasalar çıkarıldı Yüzde 50 dolayında bir devaluasyona yenı boyutlar ek leyen mını devaluasyonlar bırbırını ızledi Sonuc nedır? Ecevıt Hükümeti döneminde bağlantıları yapılmış dış kredı ••• (Arkosı Sa. 9, Sü. 3 de) A ana sorarsanız, Cumhurbaşkanlığı içm, ciddi ^Cgerçek ve geçerlı seçım turları henuz dun başladı Başlar, başlamaz da bir gerçek çok açık bıçımde kanıtlandı. Cumhurbaşkanı CHP ıçınden seçılecektır. Bu gerçeğın en çok AP tarafından anlaşılması gerekıyor Parlamentoda toplam 264 üyeye sahıp AP, Dr Bılgıç ıçın en çok 209 oy çıkarabılmıştır 29 üyeh MSP ve 18 uyeb MHP, «Bız AP'nın adayını destekleyecegız» dıye söz vennelenne karşın Dr. Bılgıç, AP'lı üyelenn bıle oylannı toplayamamaktadır. MSP ve MHP'nın verdıklen sozu tutarak Dr. Bılgıç ıçm oy kullandıklannı düşunelım. Bundan yuze yakın AP'lı parlamentenn Dr Bılgıç'e oy vermedıklen sonucu çıkmaz mı 9 Olaya bu açıdan bakarsatuz, AP'nin, Cumhurbaşkanhğı seçımmde bütunlük içınde olmadığı sonucuna ulaşırsınız. CHP ıse bu konuda tam anlamıyla bırlık ve bütunlük içınde olduğunu kanıtlamıştır. CHP nın parlamentoda 266 uyesi bulunmaktadır Dün, bu 266 üyeden 253 oylamaya katılmıştır Oylamanın ılk turunda CHP adayı Muhsin Batur 263, ıkıncı turda da 265 oy toplamıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Bayrampasa Cezaevinden 1,5 yıl önce kaçan ülkücü Oğuzhan Cengiz dün . • Sıkıyönetim Mahkemesine teslim oldu Istanbul Haber Servlsl Bayrampasa Cezaevinden 2 kasım 1978'de 12 ulkucu ıle bırlıkte kaçan Alı Oğuzhan Cengız dun Sıkıyonetırr Mahkemesı 1 Numarah Asker Mahkemesıne geierek teslim olmuştur Vatan Muhendısiık Yuksek Okuiu oğrencısı olan ulkucu Cengız 1978'ın 15 ekımınde Beyazıt'ta Bergama Otelınde bır Yugoslav turıstın oldurulmesi 29 ekımde aynı otelı soyma gırlşımınde bulunulması, 1978'ın 6 martında Galatasaray Mühen (Arkası Sa. 9. Sü. 2 de) i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog