Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

z DÖRTLER DERSAHES! BEKLEMELILER: 14 Nısan (Son Devre) Cağaloğlu İstanbul 22 24 60 Cumhuriyet 56. Yıl; Sayı: 20015 Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. 15 Nisan 1980 Sah üniversiteli olmanız için •• USE SON BEKLEMEL! 5 NİSAN 14 NİSAN DERSSNE BAŞAR, SİSLİ 4724 87 KENT SINEMASI KAft$IS> «i ABD, Iran'a karşı askerî önlemden söz ediyor ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI VVARREN CHRISTOPHER, TVDE YAPTIĞI KONUŞMADA ABD YONETIMININ ŞIMDIYE DEK ALDIGI ONLEMLER YETERSIZ KALIRSA IRAN'A KARŞI AS KERI HAREKÂTA BAŞVURULABILECEGINI SOY LEDI. (Dış Haberter Servisl) ABD, İsroıl ve Federol Almanya'nın, Tahran'dakı rehınelerl kurtarmak çın ortaklaşa bır p!an ha zırladıkları belırtılırken, ABD' nın askerî harekât dah.l başka onlemler alabıleceğı bıldırılmıştır. Bu arada Iran'a yapılacak bır askeri müdahaienın tArap Kararlılık Cephesune ya pılmış sayılacağı oçıklanmış ve cCephe»ye uye ulkelerın, Bırleşık Amenka'ya tüm petrol ve doğal gaz satışlarını durdur maları ıstenmıştır. ABD Dışışler! Bakan Yardımcılanndan Warren Chnstopher, oncekı akşam televızyonda yap tığı bır konuşrrada. Amerıkan yonetımının şımdıye dek olmış olduğu onlemlerın yetersız kalması durumunda askerı harekata başvurabıleceğını söylemıştir. Chnstopher Avrupa ülkelerının Iran ıle dıplomatık ılış(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) ARAP KARARLILIK CEPHESI, ABD'YE TUM PETROL VE DOĞAL GAZ SATIŞINI DURDURMAK KONUSUNDA PRENSIP KARARI ALDI UBYA, CEZAYIR, SURIYE, GUNEY YEMEN VE FKÖ, ABD NIN İRAN'A ASKERI MUDAHALEDE BULUNURSA, BUNUN KENDILERINE YAPILMIŞ SAYILACAĞINI KARARLAŞTIRDI. Iran donanması Basra Körfezinde büyük manevralara başladı • TAHRAN, (A|anslor) Iran Deniz Kuvvetlerlnın Basra Korfezı'nde buyük caplı bır tatbıkata başladığı açıklanmıştır. Iran'ın yeni Denız Kuvvetleri Komutanı Amlral Seyıd Cemaleddın Tabatabal tarafından yapılan açıklamada, deniz tatbıkatının amacının, Iran donanmasının gucünü ve yeteneklerini konıtlamok olduğu belırtılmıştır. Açıklamada, tatbıkatın yalnızca Basra Körfezl dahılınde, Hürmüz Boğazı acıklarında mı yapılacağı, yoksa Umman Korfezı'nın de tatbıkot alanı içlnde bulunup bulunrradığı konusuna bir açıklık getırilmemlştir. SOVYET HEYETİ Öte yandan, Irak'a gelen bır Sovyet heyetı Baas Partısı Ulusal Komuta Konseyi üyesı ve Sovyet Irak Dostluk Komısyonu Başkanı Abdülfettah Muhammed Amın ıle gorüşmüştür Bu arada Iran'ın önde gelen lıderlerınden Ayetullah Montezarı, Irak'tokl yönetımln devrılmesl glrişımlerınde devrim lıderl Humeyni'nın önderlık yapmasını tstemiştır. Öte yandan, Imam Humeynl. Irak Şıi toplu(Arfcası Sa. 9, Su. 1 d«) tran, Trak ile arasında hiçbir arabuluculuk girişimını kabul etmiyor Cırmhunyet Haber Merkezi iran Dışışlerı Baka nı Sadık Gotbzade Iran ıle Irak arasında hıcbır arabuluculuk gırışırnıni kabul etmeyecekıerını açıklarken Fınlandıya'ya resmı bır zıyaret yapan Irak Dışışlerı Bakanı Sadun Hammadı cBugunkü gerılıme rağmen, Irak'la Iran arasında savaş olmayacaktır. Çunku savaş hıçbır sorunu cozmez» demıştır Bılındığı gıbl. Iran Irak catışmasında arobulu culuk yapılması konusunda çeşıtlı gınşımler yapılmış bu arada CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt. cumartesl gunü yaptığı bır basın toplantısında Fılıstın Kurtuluş Orgutü lıderı Yaser Arafat'ın Iran ıle Irak arasında arabuluculuk yapmasını onermıştı Ecevlt ın onerısl nın FKÖ temsılcısı Abu Fıras tarafından Arafat'a ve İran'ın Ankara dokı maslahatguzorı Ahmed Moşaveg zade tarafından da Iran a ıletıldığı öğrenılmıştır Ay rıca Tahran Radyosu da öncekı gunkü yayınında Ecevıt'ın önerisme yer vermıştır Ayrıca. Lıbya lıderı Muammer Kaddafi de Iran Irak bunalımının gıderılmesi icın arabuluculuk yapmayı ve Tahran Ile Bağ dat'a bırer özel temsılci göndermeyi onermıştı (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Türkîş eylem için mayıs sonuna dek hükümete süre verdi | İBRAHİM DENİZCİER BÎR SEMÎNERI AÇARKEN YAPTIĞI KONUŞMADA «OYLESINE ETKIN BIR MÜCADELE VERECEĞİZ KI, BIZE SALDIRMAK CÜRETINDE BULUNAN IŞVERENLER VE SIYASAL KADROLAR, DAHA BİZE EL SÜRMEDEN DÜNYANIN BAŞLARINA YIKILDIĞINI GÖRECEKLER» DEDİ. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankaro'da yaklaşık üc flündür çalışmalarmı sürduren Turklş Yonetım Kurulu. mayıs ayı sonuna değın, sosyal ıcerıklı yasalar çıkarılmadığı takdırde etkın bır eyleme geçıl mesıni kararloştırmıştır. Ote yandan. Türk İş Genel Başkanı Itorahım Denızcıer dün Ankara'da başlayan Genç işçiler Semınerı'nın acış konuşmasını yaparken, töylesıne etkın bır mücadele vereceğız kı, bıze saldırmak curetınde bulunan ış verenler ve 6iyasal kodrolar, daha bıze el surmeye guclen yetmeden dünyanın boşlarına vıkıldığını goreceklerd rt ıemıştır. Denızcıer. sendıkacı cicok b&yuk gorevlerle karaı Karşı/a olduklarını belırterek, cBır yanda kazanılmış haklarımızı sınırlarrak, toplu sözleşme haKkımızı kısmok, ve ücretlerımızı dondurmak ıstıyorlar» bıcıminde konuşmuştur. Türklş Yönetım Kurulu'nun dün yayınlanan bıldırısınde. Cumhurbaşkanının bıran once secılmesl, THY grevının ivedılıkle cozume kavuşturulması, sıyasal duşuncelerle atama. Işten çıkartmalara son verılmesi gerektığl belırtılmıştlr Bıldırıde, eşel mobıl yasa tasa (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) CHP, Cumhurbaşkanlığı için Batur'u aday gösterecek • CHP GRUBU'NDA YAPILAN EĞILİM YOKLAMASINDA EN COK OYU BATUR ALDI. ERTUĞ, SARIIBRAHIMOĞLU VE DOĞAN ADAYLIKTAN ÇEKILDI. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) CHP, Cumhurbaşkanı secımı ıcın Muhsın Batur u aday gos termeyı kararlaştırmıştır CHP ortak gruplarının dunkü toplantılarında eğ.lım yoklaması yapılmıştır Goruşmelerde Ertuğ Sarııbrahımoğlu ve Doğan adaylıktan çekılmış. daha sonra yapılan oylamada en cok oyu alan Kontenıan Senato ru Muhsın Batur un aday goste rılmesıne karar verılmıştır Ecevıt bugun 11'de toplanacak olan CHP ortak grubunda yapacağı bır konuşma ıle Batur un desteklenmesmı ısteyecektır. CHP ortak grubunun dun saat 11" de başlayan ılk toplantısında Genel Başkon Bulent Ecevıt bır sunuş konuşması yaparak, Cumhurbaşkanı aday (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Bilgiç'in oyları önce 185'e, sonra 80'e düştü ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TBMM'nin dünkü bırleşık toplantısında yapıian 3 tur oylarradan da bır sonuç almamazken, turlara tek aday olarak katılan Bılgıc'ın 33 turda oyu 80'9 duşmuştur. AP Genel Başkanı Suleyman Demırel oylamada hGzır bulunmamıştır 32 tur devam ederken, AP adayı Bılgıc, gızll oylama cetvelını AP lı BaşkaT ık Dıvanı uyesi aracılığıyla Dıvandan aldırınca, CHP'lı BaşkanliK Dıvanı üyesı ismaıl Hakkı Oztorun. duruma ıt raz etrrıştır AP adayı Bılgıc'ın, «Katılmayan AP'lıteri sayıyorum» dedığı oğrenılmıştır. 32. tur oylamaya 525 kişi katılmış, Bllgic 185 Batur 128, Cağlayangıl 15, Kemal Kayacan 12 oy almışlardır 29 oy muhtelıf uyelere dağılmış, 15 oy gecersız sayılmıştır. 141 oy da boş çıkmıştır. Daha sonra 33 tur oylamaya (Arkosı Sa. 9, Su. 3 de) KULİSTEN NOTLAR: AP Grubu iyice karıştı Füsun ÖZBİLGEN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Grubu dün de oday cıkarmayınca AP Bılgıc ıcın yapacağı son yuklenmeyı başaramadı AP yonetıcılerı, CHP aday cıkardığ> zaman AP oylarının CHP'lı adaya karşı butunleşmesını bek lıyorlardı Ancak, CHP yonetıcılerı dun aday cıkarmadılar ve AP Grubunda birlık sağlanmasını bu taktık ıle onledller istanbul'da Celal Bayar Ile goruşerek, eskı DP'lılerin ovlarını alacağını uman Bılgıc'ın hesapları da boşa Ciktı Eski Demokrat Mılletvekılleri, Bılgıc • Bayar goruşmesıne (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) I OECD ile görüşmeler bugün Paris'te başlı/or PARİS (Cumhuriyet) Türkiye'ye OECD cercevesınde sağlanacak ekonomık yardımın mık tarının belırleneceğı taahhüt toplantısı bugun Paris'te yopılacaktır OECD toplantısının saot 10'da başlayacağı ve ılk aşamada Türkıye'ye yardım edecek ülkelerın kendı oralartnda toplanacakları, doha sonra da her ulkenın katkısının belırlenmesı üzerıne, rkınci toplantının saat 11 30 12'de Türk heyetının de katılmasıyla yapacağı açıklanmıştır. OECD cevresindeki gozlemcıler, bugünku toplantıda Türkıye'ye 1 mılyar dolar dolaylarındo bır yardımın gercekleşeceğıne kesın gözüyle bakmaktadırlar Gecen kez 26 martto Türkiye'ye yapacakları vardımın mık tarı konusunda bır acıkıamada bulunmayan ve top ontının 15 nısana ertelenmesıne yol (Arfcası Sa 9, Sü. 6 da) • IMF, özel banka kredilerine de sınırlama getirilmesini istiyor MALİYE YETKILILERl OZEL KREDILERE SINIRLAMANIN MERKEZ BANKASI ARACILIĞIYLA DOLAYLI YAPILMASINI ÖNERiYOR ANKARA, (ANKA) lMFIn. yenı tstand • by> döneminde, Merkez Bankası'nın kamu kesimıne octığı kredılerın yanında. özel banka kredileri İçin de sınırlama uygulamayı önerdığl oğrenılmiştir. IMF'ın. bu konuda açık ve kesın bır sınırlama getırılmesi yolundaki görüşüne karşın, Türk mall otorıtelerı dolaylı bır sınırlamayı kabul etmekte Ve Merkez Bartkası'nın ozel bankalara sağladığı reeskont ve senet avansı olanaklarının tavana bağlanmasıyla yetınilmesını onermektedırter. Edınılen bılgiye gore. dolaylı kredi sınırlamalarının bır başka aracı ıse fatz duzenlerresi olacaktır. lMF'ın. mevcut faız oranlarınm gunün koşullarına (Arkası Sa. 9, Su. 6 da) Teknik elemanların isci statüsüne alınmaları önerildi • CHP'LI 51 UYENIN YASA ÖNERISINDE SOZKONUSU PERSONELİN IŞCI STATÜSÜNE GECIRILMEKLE GUVENLI BIR CALIŞMA ORTAMINA KAVUŞTURULACAĞI SAVUNULUYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'II 51 Parlamenter teknik elemanların ışcı statüsüne alınmasına ılışkın yasa onerısı vermışlerdır. CHP Sıvas Mıtletvekrll Azımet Köylüoğlu ve 50 arkadaşının hazırladıklan önerıde. 657 sayılı Devlet Memurları Yasasma göre calışan ve sayıları 100 bıni aşan teknik personelin oalışma koşulları dıkkate alındığında yaptıkları ışın ışçı statusu tammına gırdığı belırtilmlş, özetle şovle demlmıstır: tCalışrra koşulları nedeniyle, yaşamları şantıyelerde ve fabrıkalorda gecen teknik elemanlar her gecen qün olumsuz ücret düzenı nedeniyle meslekle(Arkası Sa. 9, Su. 2 de) Trafik cezaiarı tekrar 500 lira/a çıkarıldı ANKARA Trafik kurallarına uymayan suruculere verılecek para cezası 75 lıradan 500 lıraya yukseltılmıştır Karar dun den ıtıbaren uygulamaya konul muştur. Bırden fazlo trafik suçu işleyenler ışledıklerı her suc ıcın 500 lıra odeyeceklerdır Trafik kuralları ıle ılgılı para cezası bır sure once 500 lıraya yükseltılmış, ancak daha sonra tekrar 75 lıraya ındırılmıştı. İSKENDERUN'DA BİR KARI KOCA, BURSA'DA BİR ÖĞRENCİ ÖLDÜRÜLDÜ | Kayseri'nin Pazarören Bucağı'nda Belediye Meclisi üyesi öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezi Bursa'da bır öğrencı, Iskenderun'un Dörtyol ılcesmde bır karı koca Kaysen'nın Pazaroren bucağında Belediye Meclısı üyesi bır kışı sılahlı sal dırılarda oldürulmuşlerdır. Fat sa'da sağ goruşlü bır kışı o!dürülmuş olarak bulunmuştur. İSKENDERUN Dörtyol llcesınoe önceki gece gec vakitlerde calınan sokak kapısını aç,on karı koca yüzlen maske II katıller tarafından otomatık tabatıcaiarla taranmışlardır 30 yaşındakı Demırcelık fabrıkası ışcısı Nuri Donmez kapının (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU bag I eror GENEL İ Ş ANKARA BELEDİYESİ'NDE GREV KARARI ALDI ANKARA, (ANKA) DISK'e baglı Genel Iş Sendıkası Ankara Beledıyesınde gect ğımız yıl ımzalanan ışkolu duzeyındekı toplu sozleşmenın bazı maddeierının uyguianmadığını bıldırerek, grev kararı alm'ş ve grev Ilanını beledıyeye asmıştır Sendlka Bölge Şube temsilclsı Cemal Aslan toplu ış sözles(Arkası Sa 9, Su. 2 de) Yok ... İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, BURHAN FELEK'E «FAHRİ DOKTORLUK»» VERDİ istanbul Haber Senrtsi Gazetecıler Cemıyetı Başkanı Burhan Felek'e İstanbul Unıversıtesı tarafından Fahrı Doktorluk (Dr Honorıs Causa) verılmıştır Iktısat Fakültesı. Gazetec.lık Ve Halkla llışkıler Enstıtüsü'nün kuruluşundakı katkıiarı 20 yıla yakın bır süre Enstıtü'de öğretım gorevlısı olarak calışıp Turk basın ve düşün yaşamına yüzıerce aydın gazetecl yetıştırmesl ve Türk basınında •zun YiHar gazeteci ve yönetid olarak gerçekleştlrdıği sayı(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) ; Türkiye isterse Iran'a müdahale edebilir,, Gençlik Parkı olayına Askeri Savcılık el koydu ANKARA (Cumhuıiyet Bürosu) Harp Okulu'nun bırıncı ve ıkıncı sınıfında okudukları bıldınlen kalabalık bır gruoun katılmasıyla gectığımız cumartesı gunü Genclık Parkı'nda cıkan olaylardan sonra Ankara Sıkıyönetım Komutanlığınca göz altına olınan 13 kışının dosyalarının Askerî Savcılığa gönderıldığl öğrenilmiştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) m^ J İstanbul Haber ServlsJ NATO Dış llışkıler Müdur Yardımcısı. Parıs Sıyasal Bılımlet Enstıtusü protesörlerın den G M Sauvage, İstanbul Hukuk Fakultesmde düzenlenen konferansta: tHerhangl bir ülkeye müdahale NATO ta rafından olmamalı Ancak üye ülke blr müdahalede bulunmak İsterse sonuctan (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Duvarlara yazı yazmayı cezalandıran yasa hükmü Anayasa Mahkemesi'nde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Duvarlara yazı yazanlara verllecek cezaların ertelenmene sını öngören yasa değışıklığı, iptal ıstemıyle Anayasa Mahkemesıne gonderıtmıştır Bu konuda iptal istemıyle çeşıtlı (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) AZAR Omit Kaftancıoğlu, ölumünden bır gece önce MHP Genel Başkanı Türkeş'ın, tSağ teror yoktur» dıyen konuşmasını televızyondan ızleyıp, belkı ae bu konuda bır yazı yazmayı düşünüyordu Belkı de namiular üzerıne cevnldığinde, aynı konuşma beyın hücreıerinr den öyle. yıldırım hızıyla, gelıp gecıyordu. kımbılır' Evet sağ terör yok; onun ıcın Abdı Ipekcı öldürüldu, sağ terör yok, onun ıcm Doğan öz öldürüldü, sağ teror yok, bu nedenle Adana Emnıyet Müdurü Cevat Yurdakul öldürüldü Prof Cavıt Orhan Tütengıl, Prof Umıt Doğanay, Prof Fıkret Ünsal bunun ıçin oldurüldüler. Sağ teror yok herhalde, Docent Orhan Yavuz Doçent Bedrettın Cömert, Docent Necdet Bulut bunun için öldürülduler Sağ teror yok 7 TIP'U genc bu nedenle evlerınde boğazlandılar, Polıtıka Gazetesı Yazıışlerı Müdüru Ali Ihsan Özgür Ganı Bozarslan bu nedenle olduruldu llerıcı Öğretmen Talip Öztürk bunun icın vuruldu Ve ilerıci Işcıler, köylüler ve de devrımcı oğrenclıer bırer bırer bunun icln öldürülduler.. Sağ teror yoksa, bu kanlı tabutların anlamı n e ' Kim ölduruyor bunca ınsanı? Kahramanmaraş'ta okıtılar yurttaş kanını kim dokmuştu, kım? Bu ınsanların dırılerıne saygı göstermeyen bır parti (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Batılı diplomatların yurtiçi gezileri yetkilileri kaygılandırıyor ANKARA (ANKA) Türkıye'de seyohat eden yabancı dıplomctlar arasında Batılı diplomatların başta geldıkleri belırtılnnektedır Batılı diplomatların turistık seyahatlar yanında özellikle Doğu ıllerıne yaptıkları gezılenn Türk yetkılılen tarafından kay(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog