Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SEKÎZ CDMHÜRİYET 13 NİSAN 1996 STAD: inönü HAKEMLER: Ihsan Türe (4), Kadri Koobay (5), Muhsin Karabağ (5). BEŞİKTAŞ (4): ismet (5) Süleyman (5), Mehmet Ekşi (3), Ömer (5). Samet (3) Ziya (5), Kemo! Kılıc (4] (UIvi 3). Akif (3) (Fuat 4) Necdet (4). Bora (4), Şaban (4). ESKİŞEHİRSPOR (6): Doğan (6) Selahattin (5), BÜal (6), ismail (6), Tayfun (8) Serdar (7) (Mehmet Cardak 4). Hüdai (6), Aykut (8) Ender (4), A. İhsan (7), Hüseyin (4). Futbol Koütesi: (6) Celal DEMİRBİLEK Bskişehir Beşiktaş's son anda elinden kaçırdı IMIIIimiHIIIIHIIIIIIIIIIIIiHllllllllllllllllllllllllllllll İstifasını yalanlayan Atalay "Bu iş çocuk oyuncağı değil9tdedi Ahmet Ayık, Greko Romencilerin Avrupa Birinciliğine gönderilmemesinin istifasına neden olduğunu açıkladı. Teknik Kurul eski Başkanı, «Serbestçiler ne yapar sorusuna, «Gidip gelecekler» yanıtını verdi. Aitug İSTANBULLUOĞLU Ulusal Serbest Güreş Takımı Maşantrenörü Mahmut Atalay, istifasının soz konusu olmadığını, takımı Cekoslovakya'ya sotüreceğini acıklamıştır. Federasyon Başkanı Hasan Bozbey ise, Genel Sekreter Ergun Yıldırım ve Teknik Kurul Başkanı Ahmet Ayık'ın Istifaiarı hakkındo ise tGemislnl terkedecek adam değilim.> demiştlr. Bu aroda Ahmet Ayık, GrekoRorren tokımının Avrupa Birinciliğine götürülmemesinin, istifasına yolacan en öneml; nsden olduğunu belirtmiştlr. ATALAY, cÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL» Ulusal Takım Başantrenörü Mahmut Atalay cistifa ettl» biçlminde cıkan haberler uzerine, «Bu ne blclm gazeteciliktir. Kafqlarından istifa ettiğiml yazıyorlar. Bu İş cocuk oyuncağı değildir. Bu kadar emek verdim. Takımı Avrupa Birinciliğine götüreceğim.» demiştır. öte yandan ameliyat olon Fethi Atan'ın istifa etmediği, lylleştikten son ra Başkan Bozbey'le görüşeceği öğrenilmiştir. BOZBEY, cGEMİSİNİ TERKEDECEK ADAM DEĞİLİM» Güreş Federasyonu Başkanı Hosan Bozbey İse Teknik Kurul Başkanı Ahmet Ayık'ın istifa ettiğinl sözlü olarak kendisine ilettiğini bildirerek, fYıldırırr ve Ayık'ın İstifa etmelert hakkm da söyleyecek bir sözüm yok. Görevlmi Avrupa Birınciüği sonuna değla sürdüreceğlm. Daha sonra görev» devom üzerine bir karar vereceğlm. ATH cak şunu belirtmek istiyorum. Ben gemisini terkedecek adam değlllm.» blçJminde konuşmuştur. AYIK tİSTİFA. ŞEREFLİ BİR MÜESSESEDİR» Teknik Kurul Başkanı Ahmet Ayil İse Istifostnm nedenlerinl şöyle acılC' lamıştır: tSon toplantıda GrekoRomencilerln Avrupo Birinciliğine götürülmesi gerektiğinl, nedenteriyle birlikte Izah ettim. Ancak benl sadec« Mehmet Özkan destekledi. Ayrıca M«tin Hassoy ve Süreyya Akın'ın dovrw nışları bir başka etken oldu.» Ahmet Ayık, Serbestçilerin Avrupc Birinciliğinde nasıl bir derece alacakları sorusuna ise, «Gidip gelecekler.ı yanıtını vermiştir. Iiıııniııımııııııifiııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııı Beşiktaş maça lyf boşlamış doha !lk dakikalarda Bora'nın golü lle öns geçmlştl. (Fotoğraf: Ender ERKEK) MAÇIN KRİTİĞİ Boşlangıcta, BeşUctaş'ın dhzlllşl tribündekl taraftara ürrit verlyordu. Ve o toraftcr, ismet'in dışındakiler icin, «Lig bltiyor ama. teknik adamlarımız gercek kodromuzu bu maçta kurmuşlar» diyorlardı. Bir de moça golle başlayınca herşey toz pembe görünmuştü. Kalede ismet diye birl vardı. Savunmo odamları pek guvenemiyorlardı ona, o denli ccemice hareketler yapıyordu ki, her an gol bek lemek olası görülüyordu. Tüm bu deneyimsizliğin verdiği acemice hareketlerin yanında ismet'in bir de kısrretl vardı. İşts Eskişehlrspor, o Ismet'l değil, kısmeti aşamıyordu. Trl BEŞÎKTAŞ'IN FARKLI YENÎLGÎDEfl KURTULDUĞU MAÇTA GOLLERİ 7. DAK. BORA, 62. DAK. SERDAR KAYDETTİ :1 1. bundekılere Ise, «Kalede ismet, Beşiktaş dolu kısmet» dedirtiyordu. Ama İsmet'in, bu kısmeti fczla sürmedi. Hele hele onündeki evlere şenlık savunma bloğu oy le okıl almaz hatalar yaptı kı, o ismet daha fozla dayanarradı. Yedi golü rohatladı. Beşiktaş savunması. tMarmara lodosu» yemiş gibl sallanıyordu. Bir Mehmet Ekşı vardı, ne yoptığı, ne de görevi belliydl. Sahada varlığını kanıtlamak icin salt duran toplara vurmakla yetindi. Ziya ilk yarı boyunca didındi, o da ikinci yarıda ötekıler gibi kaybolup gıtti. Eskişehirspor, yengiyi kocıran taraftı. Yediklori golden sonra karrcılandı, ve üzerine gittiklerl Beşiktaş'a kâbus yaşattılar. Gerl dörîlude yaşıylo aı'ay eden bir İsmaıl, ne topu ne de adamı gecirten bir Tayfun, Bora'ya goiün dişında top göstertmeyen bir Bllal; orta alando Serdar, Aykut, lleri üclünün ortasında A. İhsan flaş Isimler olurlarken, Ender uyumu bozan, oyunu dinlendiren kişiydl. GOLLER Daklka 7.. Köşe atışını Necdet kullandı, top penaltı noktas;na doğru süzüldü. Boro önce kafaya yükseidi. vuramayınca •yaâınm üstü i!e caktı, top Eskişehirspor filelerinin tavanına ta.<ıldı; 1 0. Dakika 62.. Ender ortaladı, hicbir Beşiktaş savunma adamı topu uzaklaştıramayınca ce za alanı cizgisi uzerindeki Serdor yarırr vole ile topu Cıst köşeden fılelere gönderdi: 1 1. BEŞİKTAŞ BERABERLİĞE SEVİNMELİ... Abdülkadir YÜCELMAN B SATRANÇ KÖŞESİ Nev7at SÜER ANDRE CHERON Bisiklet turunun AnamurAntalya etabını D.Alman Motias kazandı ALANYA 12. Uluslararası Akdenlz Bisiklet Turu'nun 136 km'llk Anamur Alanya etabını Doğu Alman Matlas kazanmıştır. Turun en uzun ve en zoriu etaplorından olon 136 km'lik Anamur Alanya etabı yokuşu, inişl ve virajı ile yarışcıların daha İlk kilometrelerinde bölünnelerlne neden olmuştur. Matıas tek başına yarışı bitirlrken. aralarında Şendoğan Yörük'ünde, bulunduğu grup finişe glrdi. Ancak blsikletclmiz yarışı 6'ıncı bltirebildl. Etap sonunda sıralama şöyle beliriendi: 1 Motias (Doğu Alman) 3.37.23, 2 Jocchim (Doğu Alman) 3.37.45, 3 Bo. do (Doğu Alman) 3.37.45, 4 Traian (Romen) 3.37.45, 5 V9likov (Bulgariston) 337.45, 6. Şendoğan Yörük (Türkiye (A) 3.37.45. Uluslararası 12'incl Akdenlz Bislklet Turu bugün 134 km'lik Alanya • Antalyo etabı ile sona erecektir. eşlktaş'ın kendi sevlrcisl önünde ve kendl sohasında Esklşehir ile berabere kalması başarı mı? Macı gorenler icin «Evet». Her hafta değişlk bir düzende sohoya cıkan Beşiktaş, bu kez de geri dörtlusünde değişiklık yapmış Mehmet Ekşi'yı lıberoya yerleştirmış, Samet'i sol beke. Süleyman'ı dc sağ beke almıştı, Oyunun ilk dakıkaîarından itıbaren tom saha pre3 yapan, rakip sahada adam adama markaıia Eskişehirsoor'a nefes aldırmayan Beşiktaş. 7'nci dakıkada galıbiyete uloştıktan sonra ctağa kalkan Eskişehirspor onünde her gecen dakıkada dağıldıkça dağıldı, cozüldukçe cözuldü. Orta sahadaki üstünlüğünu bu dakikalardan başlamak üzere yitiren Beşiktaş, adeta rakibinin oyununu seyreder hale geldi. Şjnu kabul etmek gerekır kl, Tayfun, Hüdal, Aykut ve A. ihsan gibl gercekten lyl Kspçulardan oluşan Eskişehirspor her an gole yaklaşmış ve Beşiktaş'tan cok daha fozla pozısyona girmiştı. Hem sayıca üstün, hem de dcha etkill ve gollük pozisyonlarda ikl şutu, dırekten dönen Eskişehirspor'un gerek defansta, gerek ataktakl bilincli futbolu ile önce beraberlığe ulaşması ve beraberlik dakikasından sonrakj bastırdığı dakikalarda fole yaklaşması, Beşikiaş'ın kurtardığı beraberliğe sevlnmesl için yeteril sayılmaz mı? Beşiktaş'ın kalesinl genc takımdan İsmet korudu. Ancak golde hatası olmamosına rağmen iki şutun direkten dönmosj ile yer tuttuğu pozisyonlarda topla buluştuğunu düşünürsek ismet mi, yoksa kısmet ml? diye soracağımız geliyor. Beşiktaş'ın iyi futbol oynamadığı bir gercek. Ama «Tüzün Istrfo» diye bağıran taraftarlar ocaba Ekşi'nln, Kılıc'ın, Boro'rtın ve dlSerlsrinln oyunlorındon memnunlar mı? Biroz dOçOnmek gerekmez ml?... G. Saray Kayseri • Türkiye Birlncl Liglne bugün oynanacak altı karşılaşma ile devarr edilecektlr. İkin cilik savoşımı veren Bursa Rize karşı karşıya gelirken lider Trabzonspor Adana D. Spor deplasmanından puon arayocak. Ligde korkulu rüyalar yaşayan Galatasaray kendi evinde Koyserispor ile oynu(AnVası 9. Sayfada) GÜNÜN PROGRAMI TÜRKİYE BİRİNCİ LİGİ İstanbul (tnönü Stadı) 15.30 G. Saray Kayserispor Ötekl Kenllerde: 15.30 Göztepe Diyarbakır 15.00 Adano D. Spor Trabzonspor 15 C0 Gaziantepspor . Adanaspor 15.15 Zonguldak Fenerbahçe 15.30 Bursaspor Rizespor 14.45 Orduspor Altay TÜRKİYE 2. LİGİ Istanbuf (Vefa Stadı) 15.30 Vefa • Altınord& ötekl Kentlerde: 15.15 Esklşehir D. Spor Şeker, 14.45 S. Gençlik Karabük. 15.15 Ankara D. Spor Slvas, 15.15 Kırıkkalespor • Erzurum, 15.00 Mersin I. Y. • Elazığ, 15.15 Boluspor Ankarogucü, 1445 Giresunspor . Samsun, 15.30 Balıkeslr Edirne, 15.15 Antalyaspor Luleburgaz, 15.15 Düzcespor Kocaell, 15.30 Tekirdağspor Bandırma, 15.30 Denlzüspor Isparta, 15.30 Aydınspor • Tirespor, 15.30 Sakaryaspor Sarıyer TÜRKİYE 3. LİGİ İstanbul (Vefa Stadı") 13.30 Karagumrük Allbeyköy ötekl kentlerde: 14.45 Malatyaspor G. Blrllğl, 15.00 Tokatspor Konyaspor, 15 00 Hatayspor • Corurrspor, 15.00 Tarsus i Y. . Erzincan, 13.30 Izmlrspor • YeşPova, 15.30 Manisaspor • ödemlş. Erteleme maçları liğler bir hafta kaydırılarak önümüzdeki hafta oynanacak Futbol Federasyonu aldığı bir kararla 1. Türkiye Ligi kar şılaşmalarını 19 nisan 1980 ta rihinden itibaren karşılaşma ta rihlerini birer hafta kaydırmış bulunmaktadır. Daha önce Adana Vallliğl ka rarıyla oynatılmayan Adanaspor Trcbzonspor karşılaşma sı 19 nisan 1980 cumartesl gu mi Adana'da. Adana Demirspor • Gaziantepspor karşıloşması İse 20 nisan 1980 pazar günu Adana'da oynanacaktır. Dört homlede Mot (54) İstanbul 1980 Satranc Blrlncisl ününü Aptullah Vatonsever kazandı. İY, 13 tur. 39 oyuncu. Onbir puan aldı. 2. Pamuk 9p; 345 Or. Ülker, Karadağ, Sel 81/2p. vb. BAŞOĞLU KARADAÖ İstanbul 1980 B., İSD 1 d4 Af6 2 Ac3 d5 3 Fg5 c5 4 Fxf6 exf6 5 e3 Fe6 6 Vf3 cxd4 7 exd4 Fe7 8 Fd3 Ac6 9 Age2 Vd7 10 h3 g5 11 g4 ooo 12 ooo h5 13 gxh5 f5 14 Fb5 Kh6 15 Fo4 Kdh8 16 Fb3 g4 17 hxg4 fxg4 18 Vg2 Fç5+ 19 Şbı Ae7 20 Ag3 f5 21 Aa4 b6 22 Vfı f4 23 Ae2 Kxh5 24 Kxh5 Kxh5 25 A4c3 Af5 26 Acı Şb7 27 Keı Axd4 28 Kxe6? Axb3! 29 Veı Ad2 + 30 Şai Af3 31 Ve2 Ad4 32 Vxg4 Khı 33 Şbı Vxe6 34 Vxg5 Kxcı+ 35 Terk. öncekl cözüm (Azmoyparaşvill Eolyan) Şf4, f3, h5 Şe7, f5, h7: Bu durumda hsr iki taraf cia bir cok yanlış yaptılar ve sonucta oyun Berabere bıttl: 1 Şg5? Şf8 2 Şxf5 Şf7?? (2... $e7! 3 Şg5 Şf7 4 Sh6 Şg8 5 f4 Sh8 = ) 3 Şg4? (3 f4!) Şf6= 4 Şf4 Şf7 5 ŞfS Şe7 6 Şe5 Şf7 7 Şd6 Şf6 8 Şd7 Şf7 9 h6 Şg6! 10 f4 $f7ü 11 fs Sf6 Berabere. Daha sonra yapılan hesaplara göre Beyaz şu yo!u izlerse kesinlikle kazanabiliyor: 1 Şxf5! Şf7 2 f4! Şe7 (2.., h6 3 Şe5 Şe7 4 f5 Şf7 5 f6 Şf8 6 Se4! Şe8 7 Şf4 Şf8 8 Şe5 kazanc) 3 Şe5 Şf7 4 Şd6! Şf6 5 h6! Şf5 (5.., ŞgS 6 Şe6) 6 Şe7 Şxf4 7 Şf6 ve kazanır. Lüksemburg yaş grupları yüzme yarışmalarının 2 gününde bir gümüş 6 bronz madalya aldık LÜKSEMBURG (özel) Lüksemburg'da yapılmakta olan Uluslararası yaş grupları yüzme yorışmolonnin ikinci gününde ulusal yüzücülerimiz bir gümüş altı bronz madalya kazonmişlardır. Dun yapılan yarışmalarda 2.02.45 ile Masa tenisi finalleri bugün Mosa tenisi istanbul Takım Şampiyonası bugün Bağlarbaşı Spor Salonunda saat 16'da yapılacak finallerle bitecektlr. En önemli karşılaşmalardan birinde dün Beyoğluspor Eczacıbaşını 5 4 yenerek şampiyonluğa yaklaşmıştır. ATLETİZMDE PİST AÇIL1Ş» YARIŞMALAR1 YAPILDI Atletizrrde pist yarışları dün yapılan, tPist o.Cilış» yarışmalarıyla ve de ilk yarışların getlrdl^ ği düzensizlikle başlamıştır. inönu Stadınm Tesis Amiri yarışmalann kern disine Uetilmediğini, bu nedenle de malzeme vei remeyeceğinl söylemesl üzerine yarışların yapılması başiangıçta tehlikeye girmiştir. Daha sonra Bölge Müdürü Yusuf Şehirii'nin stada gelmesiyle malzemeler cıkmış. Bu arada Bölge Müdürü de yarışların bir bölümünü lzle/erek yarışı olrrayan atletlerin pisten cıkarılmalarında kişisel bir caba göstermlştir (!) 100 m. erkekler: 1. Adnan Altınbıçak (11.3) 100 m. bayonlarî 1. Günfer Çalış (G. Saray) 14). 400 m. erksklen 1. Kâmll Akcalı (53), 400 m. bayanlar: 1. Gülcicek Yurtsever (Beşiktaş) (1.05), 1.500 m. erkekler: 1. Kadem Elmaoğlu (İAEE) 4.10.4 Güile atma erkekler: 1. Aytac Kabaklarlı (Karcn gücü) 10.74 m. Gülle atma bayanlar: 1, Nurdan Ocaklı (G. Saray) 9.58 m. Yüksek atlama: 1. Sedat Oktuy (HHO) 2.00 rr. 200 metre serbest kelebeklerde Ferdi Doktoroğlu ücüncü. 100 metre kelebekte bayanlarda Iş Barkası fjtbol takımlarından Sefakoy Şubesı bir maç oncesi. Sobri Özün 1.00.96 ile ücüncü, 100 metre serbest Sabla Tanık 1.04.20 ile ücüncü, 200 metre kurboğalama bayonlarda Yassmin Sarbtekin 2.57.81 ile ücüncü erkeklerde 100 metre kelebek Cihat Altanoğlu 100 rretre 100 metre VİNYLEX KARŞIYAKA'YI 3 0 YENDİ Türkiye Voleybo Llginde dün Vinyiex. Karşıyaka'yı İzrrir'de 3 0 (15/5, 15'13. 15/12), Güney Sanayii de Renault'u Mersin'de 3 0 (15/5, 15/6, 15/2) yenmişlerdir. TİBAŞ, futbol turnuvasının ilk gününde 35 gol atıldı 1.03.33 ı!e ücüncü, 1.02.65 iie ikinci, sırtüstü erkeklerde tayîan 1.07.9 lle muşlardır. sırtüstü erkeklerde Sadrl Özün Murat Ayücüncü ol TiBAŞ'ın düzenlediği Futbol Turnuvası dün Anadoluhisar Stadında oynanan yedi karşılaşma ile başlamıştır. 35 golün atıldığı karşılaşmada Zincirlikuyu, Gayrettepe'yl 72 yenerek günün en farklı yengisini almıştır. Alınan sonuclaı" şöyredir: Sefakoy Sirkeci: 11, Nişantaşı Ka raköy: 5 ^ 1 , Beşiktaş Osküdar: 40, Kadıköy Kasımpaşa: 62, Zincıriikuyu Gayret tepe: 72, Galata Aksaray: 20, Hizlet iş. Pangalti: 31. Üçüncü ligde Türkiye Ücüncü Liginde dün oynanan karşıloşmalarda Beykoz Kırklareli'yi 1 0 yenmiştir. Macm tek golünü 12. dakikoda Mehmet atmıştır. Gunün öte ki mccında Karşıyaka Kütahyaspor'u 68. dakıkada Sami'nin utt:ğı golle 1 0 yendi. Türkiye Halter Şampiyonası 3 yeni Türkîye rekoru ile sona erdi ANKARA Türkiye Büyukler Halter Şampiyonası Selim Sırrı Tarcan Salonunda yapılan müsatMkalarla sona ermiştir. Son gün karşılaşmalarında 3 yenl Türkiye rekoru kınlmıştır. Günün ilk rekorunu 90 kiloda Ankara bölgesl Belediye "Genc'lk takımından Gürsel Dedeoğlu elde etmiştir. Dedeoğlu sllkmede 170.5 kilo kaldırmıştır. Bu arada 100 kiloda Ankara Belediyesl kulübünde Raif Özel koparmada 141 kilo ile ikinci rekorun sahlbl olmuştur. Öte yandan süper oğırda Mersin bölgesinden Zeynel Abidin Buzkara koparmada 105 kilo kaldırarak gencler yenl Türkiye rekorunu yenilemlştlr. 2. Amatör Ligde Güngören ve İstiklal yenilmezliklerini yitirdi istanbul 2. Amatör Futbol Ligı'nin ikinci yarışı dün oyna nan maçlarla başlamıştır. Gün gören, Yeşilköy'e ve istiklal, DSİ Spor'a aynı sonuclarla 21 yenilerek yenilmezlıklerini yıtirmişlerdir, Alınan sonuclar şöyledir: DSİ SPOR İSTİKLAL: 2 1 HAKEMLER: Zait Ozcelik (6), Ahmet Akyurt (6), Sabahattin Kapıcıoğlu *6). DSİ SPOR: A!im8t (6) Hayri (6). Orhan (6>. Fatıh (7), Vedat (6) Aydemir (6>. Osman (6), Hasan (6) Halıl (6), Necati (7), Nedim (7). İSTİKLAL: Bülent (5) Mu zaffer (6), Necip (3), Turan (5). Bülent (5) Halit (5), Ekrem (5), Nazmi (5) Gürsel (5), Taci (5). Zekl (5). GOLLER: Nedim Dk. 17, Taci Dk. 57. Necatl Dk. 87 Nazmi ALKIŞ LEVENT GÖKSPOR: 2 1 HAKEMLER: Tayfur Özcan (6>, Zeki Tüysüz (6), Gültekin Tiryaki (6) LEVENT: Adnan C6) Erol (7), Kenan (6). Şahin (7), Ahmet (6) Akar (7). Tuğyar» (5), Ömer (6) Necmi (6), Ayhan (7), Halil (6) GÖKSPOR: Hüseyın (4) Ayhan (5», İlhan 15), UIvi (7). Recep (5) Celal (6), Ayhan (4), Şeref (5) Ramazan <6'. Zofer (5). Mustafa <6>. GOLLER: Haıil Ck. 47. Akar Dk. 51, UIvi Dk. 61 Nevzat TOPÇU KANLICA • ALARKO: 0 0 HAKEMLER: Ömer Çüluk (5>. Fevzi Tatar <6\ Ahnıeî Abız (5» KANLICA: Muharrem (5) Atilla (6), Ahmst <6), Behıc (5), Saim (4> Haluk (6), ibrahım (5), Ümit (6> Mithat (6), Zeki (4>, ibrahim II <6' ALARKO: Hosan (5) Zıkn <6\ ibrahim (6). Metin (6V Remzj (6) Mustafa <5), Rıza (5), Dursun (6» Osman (7), Kadri (4>, Talat (6> Cengiz DARCAN YEŞİLKÖY • GÜNGÖREN: 21 HAKEMLER: Cengiz Demirpence (5), Aykan Köseoğiu (6). Asım Yazıcıoğlu (6) YEŞİLKÖY: Yılmoz (6) Sedat (6), Adem (6). Erdnl (6), Dinçer (6) Çetin (6), Tuncay (6), Ümit (7) Engin (7), Cem (5). Osman (7). GÜNGÖREN: Nodır (4) Mehrnet <5). Bılat '.5*. Baki <5», Kemal »5| Davut (6>, Şevket <5), Mehmet II <5> Hasan <4>. Ibranım ıâ>, An i5i AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1. Koşu: Prlnce Shodow, Behramşah G: 1.25, 2. Koşu: Koray, Bengi, Fillz G: 1.05, 3. Koşu. Kocaceial, Kontes, Ajax G: 2.40. 4. Koşu: Önenpanosu, Egemen, Cembey G: 1.70 5. Koşu: Kafkas, Nemrut, Kostak G: 1.70, 6. Koşu: Yıldırımhan, Şanslıhon, Gingözrecai G: 3.70, 7. Koşu: Şansımız, Murathan, Erkoç G: 3.35 P: 1.05. 1.05, 1,05 İKİLİLER 1. İkili: Yok, 2. iklli: 2/3 11.35, 3. İkili: 4/5 10.60, 4. İkili; 2/3 11.35, 5. ikili: 4/2 2.65, 6. İkili 1/2 4.90 7. İkili: 3/4 2.30 CİFTELER: 1. Çitte 2/4 4.60, 2. Cifte: 2/4 3.35, 3. Çifte: 1/4 20.45 ÜCLÜ BAHİS: 4. 1, 4 UCLÜ GANYAN: 4, 3. 5 ADANA İKİLİLER: 1. ikili: 1/6 1.70, 2. İkili: 4/2 1.65. 3. ikili: 1/3 2 90, 4. İkili: 1/2 17.45. 5. İkili: 3/5 1.70, 6. İkili: 6/4 7.90, 7. İkili: 1/6 1.35 CİFTELER: 1. Çifte: 4/1 2.35, 2. Cifte: 1/5 4.65. 3. Cifte: 6/6 2.05 ÜCLÜ BAHİS: 6, 1. 5 ALTILI GANYAN: 411566 ALTILI GANYAN T 7 a T ni: 30. 3. AMATÖR LİG: Altıntepsi Taksim: 21, Gü neşspor Şafakspor: 30, Ye nicarşı Kaynarca: 31. Süivrl Yeniköy. 31, Arcelik Koşuyo lu: 20, Yoncaspor Toskoparan: 10. g GA \ ü .Ü 1 1 » A 7 GOLLER: Osman Dk. 24, Eng n Dk. 34, Mehmet II Dk. 60 Tank TURKAY ÖTEKİ SONUCLAR: Vardar Cınarspor: 41, Aksaray Turla: 21. AitmyıidızA. Ordu: 10. Beylerbeyı K. K. Zara: 22. Seiimıye l!kadım: 21, Yokacık Haskoy. 20, Altınok Kağıthone: 10, Y. Dırek Şehzadebnşı: 20, Camlıca • Catalca: 10, Hürnyet Erokspor: 30, Bozkurt Haydar: 10, K. K. Zora Şı!e: 00, Soğanlık R. Hısar: 51. G. Hısar Çıksalın: 22, Kücukkoy • Fatih: 50. T Bağı 8, Soor:51 2. AMATÖR GENÇLER: M. Sınan • Cibalı. 9i, Ortaköy Y. S. Se!ım: 21. Tacspor Bayra'npaşa: 40, Tepeboşı Kocasınan: 11, LangaOkspor: 40, K. Burnu G. O. Paşa: 21, Sefakoy Şehremı 10 V 1» * t> ~ 11 f • w ıt 1 s « Y m 1 7 îî M II u AT YARIŞLARI 1. KOŞU: F. Görkemü, P. Ay • berk, 2. KOŞU: F. Has, P. Baybara, 3. KOŞU: F. Canbaba, P. Atışalanlı. 4. KOŞU: F. Yağmur. P. Bulbül. 5. KOŞU: F. Kocacelal, P. Tu» gut Reis. 6. KOŞU: F. Karamba, P. Bu yükseda. 7. KOŞU: F. Alikemal, P. SaFty 8. KOŞU: F. Sadabat, P. Son fiücum Kırmızı Nazlı. Yüteel ERÜC Türkiye Voleybol ligî sona eriyor Türkiye Voleybol Ligi bugün Mersin'de oynanacak Güney Sonayi B. Boronkay macı ile sona erecektir. Edip Buran salonunda yapılacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacaktır. Yeşllköy Gungören maçından kale onu savaşımı (Fotoğraf: Fehml ÖZGÜLER)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog