Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 13 NİSAN 1980 99 Ismall Ağa o onda da başım yere eğdl. Kız, kapkaro, altın cekırdekler, kırmızı mercanlar, buradan başka hıç bir yerde bulunmayan mavi boncuklarla orulu uzun. kırk örgü saçlarını omuzlarıno sermıştı. Boynu cok uzun, kuğu boynu gıbıydı. Yanaklarındakı gamzelen esmer, ınce çenelı, duz kırrrızı dudaklı kederll yüzune ayrı bır güzellk katıyordu. Boyls blr süre karşı karşıya kaldılar. Ismaı! Ağa boşını kaldırmağa, kıza bir daha bak. mağa korkuyordu. O anda da arkasını donup, yuksek hayıtların arasına karıştı gıttl. Onuh arkasından kız ne yapmış. nereye qitmıştı, bır türlü bılemedı. Kızın bakışlon onu dehşet utandırmıştı. Başka bir gün İsmaıl Ağa gocek olmuş ekınlenn arasında dolaşırken gene o kız bırden Karşısında bıtıverdı. İsmaıl Ağanın tekmıl bedenınde onu sarsan gene bır cımgışma oldu. Kız, h j zjnlu, sevgl dolu gozlerını ona dıkmış geno oyie bakıyordu. ismaıl Ağa onun bakışlarına gene dayanamayıp gozlerını yera d ktı. Bu sefer gozlen yerde uzun bır sure bekledı Dayanamayıp, gozlerını kaldırdığındo kızın orada buyulenmışcesıne hayran kendıne baktığını gordu. Oradan, gocek olmuş ekınlenn ıcnden nasıl aynldılar, ne yaptılar, İsmaıl Ağa bundan sonrasını h c bır zaman anımsayamadı. Ucuncüsunde Alıçlı koyakta, o ulu alıç ağacının altında karşılcşiılar. Kız gene hıç bır şey soylemeden ona oylece baktı kaldı. sonra da bırden ağacların arasına kacıp gozden yıttl gıttı. İsmaıl Ağa kolaylıkla kızın kım olduğunu oğrendı. Kızın yoşlı babcsı, bu koyun yerlısı değıldı Bır gun, altında cok guzel bır Arap atı, develerı, atları, cadırlan, yanaşmalarıyla b j raya gelmışti. Karısının goğsu altınla bezelıydı. Oğulları gorkemli, sırma abalar gıyınmışlerdı, her bırısının omuzunda bırer Atoman fıllntası asılıydı. Yanaşmaları, seyıslerı, koyun surulerı, sığıriarı, yılkılarıyla Angıt kayasının altındakı duzluğe yerleştıler. Btr süre gectıkten sonra da koyun oteki ucuno, koylülerın de yardımıyla cıtlerı kamış üstu saz, uzun, uzun buyük bır ev, huğ yaptılar. Bu Suleyman Bey Hcma'nın Turkmen Beylerınden KEMAL dl ve oradan kacmış, bu koye sığınmıştı Aradan bırkac y1' geçtı ve Suleyman Bey bu koyle cabuk kaynaştı. Buranın koylulerı de ona bır bı,yuk Bey gozuyle bakıyorlardı Cunku Suleyman Bey burolarda, guneyde, Cukurova'dan Halep'e kadar adı turkulere, destanlara, ağıtlara geçmış bır aşıretın beyıyd Ama Suleyman Bey her zaman korku ıçmdeydı. Coğu zaman koyden cıkmıyordu, cıktığında da yoresınde beş oltı atlısı oluyordu Onu gece sabohlara kadar da beş oltı koruyucusu bırden beklıyordu. Bır gece sabaha karşı kıyamet koptu. Koyu cehenneme çevıren bır cattşma oldu Suleyman Beyın huğu yoresınde Sonra çarpışma dağın kayalıklarında surdu. Gelen atlılar cok kalobalıktılar ve buralarda konuşulmayan bır dılle konuşuyorlardı. Koylülerın gorebıldrklerl kadar hepsı de sanşın. uzun boylu, yeşıl gozlu ınsanlardı. Çarpışma kayalıklar arasında gun batıya yıkılıncaya kadcr sürdu. Gun kavuştu kavuşacaktı kı, bırden kurşun seslerı durdu. Gelenler Suleyrran Beyı, IKI oğlunu. adamlannı yokalcdılar, kollannı bağloyıp çıplak atlara b.ndırdner, oldılar gotürduier. Köyluler kayalıkların orasından cok ınsan olusu topladılar. Topladrkları olulerın coğunluğu o gelen adamlann sanşın olulerıydı. Oluler arasında Suleyman Beyın ıkı karısının da olusu vardı. Nasılsa, butün bu kırımlardan sonra Emıne'yle, seyislerden birısi Koca Tanır kurtulmuştu. Emıne oldurulen onalarına, kaçırılan babasına, kardeşlenne, bobasının adamlarına ağlamadı, ağrt yakmadı, ölülerı Turkmen torelerı gereğınce ağırbaşlılıkla gomdürdü, ölu yemeklerl verdı, kırkmcı gunlerınde onların ruhu Için Kuranlar okuttu ve yaşlı Koca Tanır'la evınde tek başıno kakjı. Babasının, kard«şlerirrin bır gun doneceğınden hıç bır zaman umudu kesmeden... Buyudu, gelıştı, Koca Tanır da blraz daha yaşlandı. Babo kız gıbı, ıkı kışı evlerınde buyuk bır bekleme içinde. yolları gözleyerek kaçırıianları hıç bıkmodan usanmodan beklediler. Emlne'nln guzellığı ovada dıllere destan okdu. Soylu Turkrren delıkanJılan ona karasevda bağladılar, bu koyden, oteki koylerden kızı gormek icın bıle can atanlar oldu. Kız, her delikanlıyo babosını. kardeşlerını beklediğı yanıtım verdi. Onlar dönünceye kadar erkek elıne e'ının değmeyeceğıni soyledı. Bunun Için ont lcmış, Kurana el basmıştı. Nasıl olsa bir gun babası, kardeşleri geleceklerdı. Ve karosevdalılar Emıne'den bir lyıce umutlarını kosmce kız az blraz unutulur gıbı oldu. Zaten Emine de pek koyun ıcıne çıkmıyor, oyle herkesle konuşmuyor, kımseyl» yüz goz olmuyordu. Ve Koca Tanır elınde Alaman filıntası, hiç kımseye bır tek bır sozcük bıle soylemeden onu bekltyor, koruyordu bu ulu Turkmen Beyinın emanetlni. Emıne de, belı tobancalı dolaşıyordu, bınde bır köyün ıçıne cıktığında. İsmaıl Ağa gelıp köye yerleşinceye kadar Emıne'nln hall boyle tek duze sürdü gıttı. Ismaıl Ağa nereye gıtse, ne yapsa, gözünö açıyor, ocılı, hayran yuzü. sevgi dolu gözlerıyle onu görüyordu. Kızı, gecelerl yağrrur yağar, deli poyrazlar eserken bıle bazj klşller İsmall Ağanın evının yöresırtde göruyorlardı. Böylece bır kaç yıl geçtl. İsmall Ağa kızla korşılaşmamck lcın her umara başvuruyordu. O ne yaparsa yapsın, hcftada on. on b«ş gQnde blr kızı. o kocaman, bir sevgi pınarı olmuş, ona dünyanın en guzel, en sıcak aşkryla bakan gozleri karşısında buluyordu. Kızın karasevdası dıllere destan olmuş. butün ovada calkonıycrdu. Herkes kıza acıyor, Ismail Ağaya öfkeleniyordu. Turküler çıkarılmıştı bu sevda üstune Zero bıle kıza acıyor, kocosma, «evlen onunla,» dıyordu. tAlma kara saçlının ahını. ben onunla çul gıb' geçınınm, bok çocuğumuz da olmuyor, belkl ondan bır de çocuğumuz olur, böyle kara saçlının, karasevdalının ahını almak kımseyl ıflah etmez,» dıyordu. Ve ismoıl Ağa başını onune eğıp susuyordu Dal Emıne yılmıyordu. l&rraıl Ağa kok sökerken, ala şafokto, her gün karşısına cıkıp oyle boynunu bukerek, yalvarırcasına duruyordu karşısında, ta kı Ismaıl yolunu çevırıp oradan, kök soktüğu yerden uzaklaşana kodar. tölecek bu kız.> tBak, bır derl bır kemık, îsmall.ı «Sonun kotü gelecek, Ismaıl.» «Sen belalardan belalora uğrayacaksın, İsmaıl» tBu kız kendıni öldürecek » «Öldürmezse de yaşayamayacak » «Bekledl, bekledı babası gelmedı » «Bütun Çukurovo ona sevda bağladı» «Koplan gıbi dehkanlılar.» «O klmsenln yüzüne bakmadı, ismaıl » Eminenin yaktığı turküler gellyordu kulağına İsmall Ağonm. (ARKASI YARIN) Seçme Smavına Hazırlık Programı GENEL YEİENEK YFTFMEK TF STt ! Bırincl ş»kıl ılc ıkıncı şeVı) arasınii b r ıl.şkl vardır Benzfr ılışkı 3 şekıl ıle hanjrı ;ıkı! a'asında vardir 1 11.00 GUNAYDIN 12.00 HAFTANIN ŞAEKISI 12.05 TATİL SİNEMASI: «İNEK VE BEN» Bır Fransız guldurusu var bu sabah ekranlarda tFransızca adı <lnek ve Mahkum», Ingılızce adı ıse «Inek ve Ben» olan btr fılm (TV'mız, bır Fıansız fılmının neden Ingılızce adını yeğler, bılemeyız). 1959 yapırrı fılmde, savaş sırosında Almanlara tutsak duşen bır Fransız koy lusünün seruvenlerı anlatılıyor Tutsak kampında sıkılan Frcnsız, ıneğıyle bırlıkte kacıyor, duşman hatlarından gecerken baş.na ceşıtlı seruvenler gelıyor, vs... Fılm, daha once ve <;onra bırcok fılmde bırlıkte calışmış olon tanınmış yonetmen Hcnrı Verneuıl (geçenierde €25 Saat» yapımını TV'de ızlemıştık) ve oyuncu Fernandel ışbırlığının bır orneğı Kendıne ozgu bır komığın temsılcısı olan ve bızde pek tutulmayan Fernandel, 1903/1971 arasında yaşamış ve cok sayıdo fılm çevırmıştı Bakalım, llk kez TV ekranlarına gelen tanınmış komedyen. bu kez seyırcırrıze seslenebılecek m ı 9 Fılmın dığer rollerınds Rene Havard, Albert Ramy, Maurıce Nasıl ve Pierre Loıs vor. TunçTÜMEN 4 A'jiğıdakı eşıtldtte şeKıIler tek bır «.ıv Kuı'emıektedır Buna Rore i'c,un<j eçıilı gıiı sonucu seçeneklerden hanjıs.dır? 1 K^SI^ATEMÂTİK (.»> axcos a lçln lnrr.nl bulunuz 1 Çozum 13 y = 19 Vural YİLMAZ Taner ALPCAN I I r~x 2 y = (x ı9 + 6x) (x 9 6 x ) |x + 81 + 18x") fonks.yonunun x = 1 çarp.mının turevı nedır? Çozum olup bellrsızdir = [(x + 3)(x3)<x' + S)}' f ((X 9)(X + 9 ) ! ' = IX1 8 1 ) ' => y = 2 ( x ' 8 n 4x" = 8x'(x'81) 8x 648x' olur i , S 00=4 x = 1 İçın y = Pav ve pejdayı çarpım halıne getirelın; lım v= sın 2 "* *s | \JX\ s 2 0 A l "S sın ] ^ B) 10 O 40 Dl y= ^ fonkslyonunun lureMnın > Şen'lerle sa\ılar aras'nda bır ıl.^o bulun ' riîktadır Bu ılışkıje gore (') oian sekhn vanıt it\enpk.eıden hangısı nlacaktır? a = 2 ı in değen nedır 1 Çozum 1 y = 'n 2 1 1 'n c 2 ~ Xİ. ŞeMilerle savilat araîinda blr Ilışkl bulıın maJOadır Bu itlşklve gore p ) olan şeklın yanıtıı eeçeneklerden lıangi'i o'acaktır? 2 « , v « 1 te y . «»^li d,, o halde. • + sın a a sın a 14 »• • Ilm ~ 3 *^«JI ^ 3 olması lçln a ne olmahdır? « AşağıdaJd. «ekıllerden farklı olan şeklı bulunurt dıgerierm» Çozüm ' Ilm « 3 =»^ • 5(2x + 3) (2) (5x4) (2x + 3)' 5(4 + 3)+2(104) 5(1)+2(6) (4 + 3) 1 ' (D* c= 7 olur. 4 y = V<2x'5x+l)' ^evi nedir'' ^ çonun : 1 lçln y " V u* = * y ' = • ^ ^ dîr. O halde. y 13.55 YAŞADIĞEVHZ DÜNYA ilk Insanın Afnka'da yaşadığını savunan Doktor LeokeyHn b« Iddıasını kanıtlamak ıçln yıllar Buren araştırmaları yaneıtılıyor. fonksiyononun tü « 3 = > ı • = 10 [ olur. o 1 + 14.40 TATİL GÜNÜ Acılış ve Sağlık Koşesınde doktorların blr öficekl hortanın konusunu özetlemelerl (14 40), Eurovıslon Finoliisri 1. bölüfn (14 50). Turk Halk Muzığl (Necla Erol) (15 20), Tsmel Rels (15 30), Eurovısıon Fınallerl II. boK)m (15.35) Pa2ar Postası (su aldatı) farklarının trtran önce ödenmesi konusu (16 05) Sağlık Köşesl (Kalp konusu Işlenlyor) (1615) Türk Sanat Muzığı (Ziya Taşk«nt) (1645) Haberler (17 00). Spor (17 05) 5 ^ .fonkslyonununx * * lımltlrü bulynuz. Çözuro A» »İ B) 16 O 15 D) 14 CT 13 nm X1* * ' 4. 1 . fr O h«11r*!rll)Hn1 IJ y S. 1 «eMl 2. çekrîn östüne >atın!ırsa seç» neklerden hangüt dogru yanıl olacakur' frrırf riHl 2(2x'5x + l)(43C5)] 3V(2x'5x+l)4 8x10 7 Fattna. Ayşe'nln 5 katı yaş ndadır 4 vnl flnce Ise Fatma. Ayşe'nın yaşınm 6 kaü tdl FaU nıa'run yaşını bulunuı A) 70 B) 100 C) 40 D) 120 E) 80 GfcNH, H 1 4 1 6 8 1 6 1 EK T l >• Bopıtal kuralı uygulanırsa. x"' + l m (8p + l ) x " 8 Ll 4m 5 y = VxV*V«vT Fonksıyonunun turevı nedir. ı ı t ı 19.30 TAŞ DEVRİ Sürekll para tartışmalarından usonan Wılma Iş bulmaya korar verır ve bır rastlantı sonucu bir yağ reklamında başrol oynamağa başlar. ~~' 8 ~\)< V 1 ^ ' . 4 m f { 1) V 10 1 ı \ nı P F TL\KI F Çozum J = x ' x ' x " x'™\ x J + 1" + » + Î5Î x . * TZ M,a n 1981İ B 2 B l 7D Msan 1980 2D B 7 B D .Vsan 19801 2 E B 7 A C 8 F 4 9 P 4m (Ju 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.40 SAZ ESERLERİ Dılhayat Kalfa'nın evcera saz semaısı m .s 10 \ Konu TUREV GEO\ÎETRft{ \SU\\n UYGULAMUI VE "=> v^ 0 x 6 = olur 60"% x " seslendınh/or. 3 8 C 4 9 F F I b c 1. B 6 3. B 8 C i q E C s 10 D B 1 v = ( \ 2 ) ( \ f 2 ) ( x +4){x* T 16) çarpımıtnının turevı nedır? Çozum V= (X 2) (x + 2) (X* + 4) (x*+ 16) « (X 256) = > / = 8x' dır = 1 o x" + 2x + y* + 3y + 6 = 0 fonksıyonunun tu[revi nedır J Çozum . 2x + 2+2y y' + 3y s o => y(2y + 3) = (2x+21 = * y = •%.i du2y + 3 20.45 DALLAS tDersler» adlı bolumunde Ewlng ailesınin torunu Lucy okula devam etmemektedır Bu durumu oğrenen Pamela, Lucy Ile kâhyanın ıhşkılerını bıldığı ıcın Lucy'ye şantaı yaparak okula gıtmeslni sağlar. 21.35 TÜRKİYEM özkan Yeğen ile Metehan Conpolat'ın bırllkte hazırladıklan ve Elçln Temel tarafından sunulacak yarışmanın bu bolümünde Marmara bölgesi halk oyunları turkuleri, doğal guzellıklerı, yemeklerı. el sanatları, yerleşim merkezlerl, müzelerl ve tarıhi kalıntıları ile ele alınıyor. MODERN KİMYA 40 Onıık HAVA nH sın 90 = n sın a 1 1 i ş sın 9 Yanıt (B) dlr Omek S HAVA sın ı Örnek N,(g) + 3 H (g) e 2NH, + Q. Nevzat GÜNGÖR SrCO,(k) a S r " (suda) + CO, (suda) 1 22.35 ORGAN NAKLİ Programda tedavisl güc olan üre konusunda dunıluyor. Aynca hastaların sorunlan dile getirıierek bazı koşullara uyulursa organ ve doku naklınde dınî acıdan bır sakınco olmadığı anlatılıyor. Bölüme konuk olarok Dıyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç ıle Doc. Dr. Mehmet Habera\ katılıyorlar. V Bır ha\asu vuze'ine 42" lık gei^ş açısıvla bır iî n ucnetı dd§a\or ŞevuüeKi gozun kınldn demeLi gonncsı ıçin n o m a le kaç derece'ık açı yapan dosraltudan barcması <;erei<ir'' (n , = 1 33 n H = 1. saı 42 = 0 67) A) 30* B) 90' C) 180° Dj 72* E) 56* Çozum 4 Sr.ell Kuralı uygulamrij n H • suı 42 = n. sın 3 0,67 = 1,33 sın 3 0.67 p a 30" Yanıt (A) sln3 = 1,33 = 0 50 îkmci yol Şekıie gore 3 nın 42" 'den kuçuk olması gerek Cevaplar ıçınde A, buna uygun tek cevaptır Omfk Si Hoıvoı Su } ŞeMJdekn havuzun dıbındekl A cismlnln gftrtntusu su \ uzevınden 1 m derınde oluşuyor Havuzıın dennlığı ne kadardır'' A) 1 m B\ 0 95m C) 0 75 m D) 0 80m E) l,33m Conım 6 •K. = [Sr'][CO, f ] Not: Ayni hacımlerka. Reakslvonunda dengedeki NH, mıktannı ar0 06 1 f x 1 n 5 t l n l d ı ğ ı içın her bır tırmak içın hangısı en uygundur? ( Ü S S • 1974) ^ ~ 9 " Ç o z eltının hacral birer 1L " ' lıtre alınırsa ' toplam A) Basıncı yukseltrreît « 3 6 10' « 0 03 x, = hacun 2 Utredir B) Sıcaklığı yukseltmek * = 2 4 • 10' mol/lV Cl Basınç \e sıcakhğı vukseltmek örnek D; Basıncı \uxse.tıp scaklıgı du^urmek E) Katali2or kullarLma< AgCl in çozunur!ü3c çarpımı K, = 1 7 10"* dur 0 1 M NaCl çozeltısı içinde AgCl un çozunur» Çozum auğu kaç mol/lt d ı r ' ( Ü S 5 . 1974) L'runlenn dengedekı densımınl arturmalc lç'jı A) 8,5 10« B) 1,7 10" C) 8 i l O 1 * tepkıme endotermı< oıdugıı ıçjı sıcakiıfı duşurmeK geresır ReaKsıvona gırenlerjı mol savolan D) 1.7 10' E) 4,25 • I0» toplam urunun mol savnsından buvuk oldugunÇözüm • dan basınç yukseltıhr Buna gore jarut (D) dır. NaCl(k) » Na« (suda) + Clörnek ' 1 mol 1 mol PbSO.(k) +H(aq) = Pb'(aq)+HSO." (aq) 0 1 mol o.l mol yukandakı tepkıme içın dense kanunu bağın'ısı aşagıdakjlerden hangıs aır 1 I U S S • 1976) AgCI(k) a Ag* (şuda) + Cl (suda», 1 23.10 HABERLER TRT I BSJ» Açılıf, program T« fc«a faaherler. O 05 Ezgi kervaıu. S 05J0 Şaıfclar ve oyun hav&lan . 06 00 Kısa haberler 06 02 Bölgesel yayın. 06 30 Kdye haberler. 06 40 GOnaydm. 07 30 Haberler 07 40 Bölgesel yayın. 09 00 Kji» haberler. 09 05 Tatıl nbahı. 11.05 Radyo tıyatrosu. 13 07 Cmrtulmsyanlar. 12 55 Radro, TV program haberlert. 13.00 Haberler. 1315 Saı eserlari. VSJ3O Bölgesel yaym 15 00 Kısa haberler. 15 05 Spor magazlıı. 17.00 Bölgesel y&Tin. 19.00 01 00 TRT n İle ortaS yayın. 19 00 Haberler. 19 30 Haflf muzik. 20 00 Ocak başı 20 20 Amatör sesler 20 45 Hafıf munk. 2100 Kısa haberler 2105 Dlnleytd isteklerl. 21 30 Spor dergısi. 22 00 Kısa haberler. 33 05 Beraber ve solo türkuler. 23J0 Sizln seçütlerinız. 23 00 Bfcberler 23.15 . 01 00 Bölgesel y«yııı. 2315 Stüdyo kayıtlanndan. 23.45 Şarkılar 24 00 Kısa haberler. 00 05 Sevllen eserler. 00.55 Günun habeTİerinden özebler. 01.00 Progranı ve kapamş. 01.05 0 5 00 Gece yansı. [Pb"lfHSO.] (PbSO.]fH] [Pb"UHSO.l C ^j~~' E) D) rt clsml. havadan bakan blr gözltmcl Için yukselmış olarak A' de oluşar d = d a= d Çözüm "^V [HIİ [Pb][HSO.] [PbSO.UH] [Pb' = ](HSO,J« 1 mol x *x (0,1) sayısunn yanıMa [ ıhmal K. = [Ag]fClr K, = (x][x+0.1J I 7 ıo^ = x 01 H = 1.7 1 0 ' 13 00 HaberleT. 13 15 Haflt mttzilc. 13 30 Ses ve saj düny»mızdan. 14 00 Öykülenn dilL 14 30 Türkuler 14 45 Şarküar. 1=00 Her telden. 15 30 31 M*ıt Olayı örel programı. 15 45 Şarkılar 16 00 Küçui konser 16J0 Klasüt koro. 17M Güven Yapar'dan türkuler 1715 Geçnüjten günümüze senfonlk znflzık. 18 00 Sanat tanhl 18 30 Turttan sesler. 19 00 01.00 1 B T I ıle ortak yaym. TRT 07 00 Açılıs ve prograrn 07 03 Güne başlarken 08 00 Sabah konserl 09 00 Türkçe haberler. 09 03 1955'ten 1980'e. 10 00 Unotulmayan melodüer 1100 Müzık magazln. 13 00 Türkçe haberler. 12 03 Ingılızce haberler. 12 06 Fransızca haberler. 12.09 Keman sololan. 12.30 Müzlk panoraması. 13 00 Sızin seçtlkleriniz. 14 00 Muzık başlasın, perde açılsm 14 45 Sizlerle 45 dakfta. 15 30 Pazardan pazara. 16 30 Barok muzık. 17 00 Turkçe haberler. 17 03 İngıliK» haberler. 17 06 Praosızca haberler. 17 09 Ç&y saaü 18 00 Dünya radyolanndan mflzlk festtvallerlnden 19 00 Caa ve pop dünyasından 20 00 Klâslk Türfc muziSj korosu. 20 30 P14k albümlerlnden. 21 30 DOnya sarkı soylüyor. 22 00 Türkçe haberler. 22 03 Ingilızce haberler. 22 06 Fracsızca haberler. 22 09 Stüdyo FM. 2330 Pazar konseri. 24 00 Samanyolo. 01.00 Program vs kapanı». Su yuzeyıne paralel baKin bır gozun A cıs fnını gor^bılme^ı içın sın a aşaeıdakı erden hangısıdır? (n H = 1 . n., = , | B) 3 4 1 3 C) 4,3 Katılar denge kannnu bağ'n'ıs nda Eros'ertt medıgınden vanıt (C) dır örnek SrCO, ıçm K = 3 6 10' dır 0 06 M SrCl. çozel'ısıne aynı harımde Na CO, çozeltısı karışt» nldığmda btr çoselme olmaması ıçuı NaCO, un ıİK çozeltısındeki koasantrasyonu ne olmalıdir? A) 6 10' B) 2,4 10 ' C) 3,6 10 ' D) 1 8 10* E) 10» Çozum : ıSrCl,(k) • S r " (sutra) • 2CT* 1 mol 0 06 moı 1 mol 0 06 mol d = 1.33 m Havuzun derlnlığı 1.33 m dır Ancak test ıçin yanıt. daha kola> da bulunabılır Cısım havuiiın dibınde olduğuna gore. d > d olmalı d' = 1 m . d > l m olmalı Cevaplar ıçlnde ancak E, bu şar*" ıvoundur Yanıt (E)'dir örnek: 1 2 cm kalınlığındaJ<l bır cam yOzeylne. 30" lüt gelış açısıyla gelen ışınlar, camdan geçtlkten sonra ne kadar kaymaya uğrarlar? In™. = v sln 30 = j Cr(OH), ün çözünürlftk çarpımı K, = 6.7 Î0» dır Krom (3) rudroksıdın 2x10' M NaOH çöeeltısı ıçındekı çozunurlu^unu hesaplamak içın aşağıdakj bağıntılanndan hangısıru kullanırsınu? <USS 1975) A) ( C r 1 ) [ 2 y l 0 ' + ( O H ) ) ! = 6 , 7 >">• B) X (0.0002+ x ) ' = 6.7 İO"* ı:> C) x(2 10 + 3x1' = 67 10* D) [Cr*']f0.0002+3(OH)]6,7 10« E) x(0.0002+33() = 6.7 10'» Çozüm : NaOH suda ço* çözünen blr katıdır. NaOH(k) • Na* (suda) + OH" (suda) 1 ni3İ . 2x10* mol 1 mol 2x10'moı TRT H OBM Açılıs »e program. 08 OJ Gun baslıyor. 09 00 S&z mu=Iktalz. 09 20 Blr dılden, blr telden. 0S 40 Sevgl ostüne 10 00 Çocugurı dünyası 1100 Kadml«r toplulugu 1120 Çağdas TOrk lanat müzlğl. 12 00 Türfculer. 13.1S Gencllkle gelen. •ınM'.y cos 20' = 0,94 cın 10* = 0,17 C) 0.5 m Çok ysgun olan su'dan az yofun havaya ge> ÇK) ısınJann, su yuzeyını yaîayarak geçmesi, tam jransıma smır durumudur. kınlma açıst S0* dır NaCO (k) • 2Na* (suda) + Co,* (suda) 1 mol x mol t moî x mol ^özünurlugü çole aî cîan Cr(OH), ün lyonlasması Cr(OH),(k) » C r * 1 (suda) ,+ 3OH (suda) 1 mot 3x AJ 1 cm O) 0,8 cm B) 0,36 cm E)4cm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog