Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

. HAİIRUK ÜNiVERSİTE . 1 MODERN FiZİK MOO£RN 1001 GLNELYET£NEK 1 M•t j T•l : 615369 5,Iktaş m 56. Yil; Sayı: 20012 Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. 12 Nisan 1980 Cumartesi Lise sonl.ar Beklemeliler AkşamGenel Yetenek Kurs kayıtları devam ediyor Ortabahçe Cad. Yuınurcak Sineması Yanı 60253061 3292 BEŞİKTAŞ .,, ikili ersallesi d nın auayı Bilgiç dün de en çok 200 oy alabildi zıı: Ara, • T Cumhurbaşkanlığı seçimi 1cin TBMM’de dün yapılan üç tur oylamala, AP’nin adayı Sadettin Bilgiç en çok 200 oy olabilmiştir. 548 üyenin katıldığı 28. tur ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) AP adayının denenmesinden sonra CHP’de kendi adayiarını CHP’de adaylık için Batur, Atalay ve Kayacan başvurdu turlora sokmayı kararlaştırmıştır. Bu nedenle, Ecevit dün ortokgrupta adayların bugün oylamada Bilgiç 200 oy sağlarken, aday olmayan Muhsin Batur 21, Cağlayangil 20 oy al1 mış, 49 oy çeşitli üyelere da Öğene kadar kendisine boşvurmalarını ve dün akşam istemiş ilk olarak Muhsin Botur, daho ğılmış, 8 oy geçersiz soyılmış, 150 oy da boş çıkmıştır. 29. tur oylamada AP’ll Bil sonra Kemal Kayocan ve Sırrı Atolay Ecevit’e aday olmak kadar cevit’e başvurması ve da E ha sonra Ecevit’in aday clmak Isteyenlerle bir toplantı yapma sı beklenmektedir. (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) ıÇin başvurmuşlardır, Diğer odayların da bugün öğlene giç’in oyları bu kez 187’ye düş müştür. Bu tura 450 üye Muhsin Batur 111, Çağkatılmış, (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Bil e oy verilmemesi AP’de karışıklık yarattı korıştır. ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) APli Sodettin Bılgıçin odaylı pcrti grubunu m:ştır. Demirelin açık desteğine karşın önceki gün dun de 200 oy alabilmesi ve AP Grubunun önemli bır bölumünün kendi adaylarına vermemış olması onceki günden berı AP çevrelerınce yagun tartışmalara kaynaklık etmekted:r. Bu dün AP yetkıii organlarındo eTe alınarak de imIt Kaftoncioğlu, bir süre önce öldürülen Prof. Tütengilin cenaze cıkianmıştı. çıkan olaylarda tat’ Parti yetkili kurullarında MSP ve MHP’den Bilgiç’in desteklenmesinin istenmesi Füsun ÖZBİLGEN ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) Bilgiç’in adaylığı AP içindeki catlağ iyice gözler önüne ser NOTLAR Dün sabah OnCe AP Başkanlık Divanı top lanmıştır. üzerinde duruldu; bazı AP yetkilileri, adayın geri çekilmesi görüşiindeler. di. Bu arada, AP ile yan daha doğrusu sağ desteklerınin, Cumhuroylar koalisyonunun başkanı seçtiremiyeceği görul. dükten sonra CHP’yi aday çıkarma heyecanı sardı. AP Genel Başkanı dün yapı(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) AP’DEKI ÇATLAK BELİRGİNLEŞTİ. CHP’Yİ ADAY ÇIKARMA HEYECANI SARDI ÜMİT KAFTANCIOĞLU Yazar Umit Kaftancıoğlu öldürüldü TSY, TRT DER, TGS, Gazeteciler Cemiyeti Çağdaş Gazeteciler ve diğer cinayeti kınayarak katillerin biran önce bulunmasını istediler. Yazar ve TRT istanbul Kültür Yayınları Radyosu Bu gelışme;er dün tur!ar baş lamadan önce ortak grupta de ğerJendırHrnıştır. Grupta konu şan Demırel. Bilgıçe oy verilmesni ettıkten sonra, önrica cekı günkü turlarda ohnan neticeyi şöyle açıklamıştır. «Biçim, insiyatif aldık. NazoTl planda 320 oy görünüyordu temın edilmiş görünüyordu. Iranİrak arasında arabuluculuk . Umıt Prodüktörlerinden Kaflancoğlu ve yine nozırı planda bir ittifak Na yapmayacağız 1 1 1 1 1 1 1 zari plandaki 320 oyun taban 263 oyta APdir. Bu tobano 55 eklenecektir. Yani AP’nin tam cin 55 oya ihtıyoç vardır. Dün kü (önceki günkü) turların ne ticesi ortadodır. AP’nin tesenüt olarak vereceği 263 oydan son ra Cumhurbaşkanı seçmek 1 içinde olduğu tartışılmamolıdır. (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) DEMIREL: KOMŞUNUN EVİNDE YANGINVARSA BUNUNsizİ nAHATSIZETMEMESİ MÜMKÜNDEGİLDİR» DEDİ. DIŞİŞLERİBAKANLIĞI’NDANBİR HEYETBAĞDAT’TA PETROLALIMI KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPIYOR. sundo Batılı başkentlerde nel bir bekleyişin egemen olBaşduğunu belirtmektedirler. dün sabah sılahlı saldırı Sonuau öldürülmüştür evinden Mecıdıyekoy’deki sabah saat 08.20’de çıkan Kaftarcıoğlu. otomobilebıneceği sırada saldır 1 1 ganlorca açılan ateş sonucu . ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ SİLAHLI KUVVETLER BIR HEYET ANKARA’YA GELİYOR Amerika ANKARA, (ao) Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinden heyet önümüzdebir ki günlerde temaslarda bulunmak üzere, Türkiyeye gelecektir. Temsllciier Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı, Meivin Price başkanlığındaki heyetin. Türkiye’deki ortak savunma tesisleri konusunda bilgi almak amacıyla yetkililerle görüşmelerde bulunacağı bildirumiştir. ABD’nin Basra Körfezi ve Hint Okyanusunda planladığı savunma taahhütleri ve askeri inşaat faaliyetleriyle ilgili yasol sorumluluklara sahip bulunduğu da belirtilen Silahlı Kuvvetler Komitesi Heyetinin, Türkiye’nin yanısıra, Somali Umman, Kuveyt ve Pakistan’da (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) irak geTürkiye’nin komşuları ile ran arasındaki gerginlik Arap diplomatlar Israil’in Tiirkiye’deki çabalarından kaygılı ANKARA, Bürosu) (Cumhurtyet Arap Ankara’dakl (ükcl temsilcileri. hafta çınde ir toplantı b yaparak Türkiye’nin Arap Dünyası ile olan ılişl<ılerinlbu ilişkilerıl ve içinde bulunduğu durumu görüşmüşlerdir. Diplamatik kaynaklar Univer1 1 1 1 . Benisadr : k ordusu saldırırsa 1 önleyemoyeceğiistil Dış Haberler Servisi ron ile Irok arasındakı sınır çatışması sü rerken, Tahran bahçesinde sıtesınin yüzbinlerce toplanan kişinin katıldığı «Birlik gunünde» bir konuşma ı 1 1 ı 1 1 ağır bicimde yaralonmıştır. Ko mo halinde Şışli Çocuk Hastanesine kaldırılan Kattoncıoğ. lu ameliyata alınamadan yaşamını Olay sırasında Umit Kaftancıoğlu’nun bulunan kızına ise bir şey yanında almamıştır. ı : 1 t yapan Iran Devlet Baş kanı Aoulhasan Benısadr. İrak askerleri sol takdırıda bulunduğu dirde Iran Silahlı Kuvvetlerinin buna derhal Irak’ı karşılık vererek, istla etmesini hiç bır gücün ni söylemiştir. • ı Olaydan sonra gazetelere teefon eden ve k9ndilerini tanıtan Kardeşler Birliği> olarak bazı kişiler, Ortadoğu don edinilen bilgiye göre. toplantıya ondan toz la Arap ülkesinin Ankara’daki büyükelçileri ka ı ı gazetesi yazarlarından Gerçeksözün Iç Ismail almak ıntikımını ve ABD’nin İran’a ekonomik bakan Süleyman Demirel de, konuyaptırımlar uygulanması sundo açtığı kampanya sürerken, Ankara bölgeyi de geniş bir bicimde etkisi altına olan olarak nıte. <Dikkat lendirdiği gelişmelerin le takip edildiğini> bildirmiştir. Bu orada, Türkiye’nin İran ile n Kaftancıoğlu’nu öldürdüklerinı bildirmişlerdir. 1 bu gelişmeleri yakından izlemektedir. sakinliğin Irok . İrak arasındaki giderilmesinde anlaşmazlığın herhangi bir İran sınırında tılmiş ve karşılıklı olarak Türk Arap konusunda görüş alış llişkileri verişinde dır. (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) 1 1 (Haberi 5. Sayfada) . dün önceki güne kıyaslo gözlendiği sorunu kililer rehineler bir arabuluculuğa beklenmediği yönelmesinin haber verilmek haberlerl konu Ankara’ya ulaşırken, Türk yet tedir. (Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) 1 1 1 eden z , , ABD’nin İran’a kar şı aldığı yaptırımlaro 9, Sü. 1 de) (Arkosı ı 1 1 KARAKAYA KREDİSİ İÇİN ÖDÜN VERİLDİ Yalçın DOĞAN ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) Aşağı Fırat projesi Için de yer alan Karakaya Barajına Dünya Bonkasından alınan 120 milyon dolarlık kredi karşılığında, Dün ya Bankasının on yıla yakın süredir geri çevrilen istekleri Demirel hükümetince kabul ediimiş ve Fırat ile Diç?e’den KREDİ 120 MİLYON VE DİCLE’DEN İRAK VE FIRAT KARŞILIĞINDA SURİYE’YE AKITILACAK SULARI DtINYA BANKASI DENETLEYECEK. İstanbul, Trabzon Ankara ve Adana’da 5 kişi öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezi Ankara’da 2, Istanbul, Trobzon’da kişi silahlı birer soldırılarda öldürülmüştür. Adana’da iki grup arasında çıkan yatışmada bir öğrenci ölmüş, b Gazıantep’deir süre önce saldı rı sonucu yaralanan bir kişi de tedavi edildiği hastanede öl müştür. ANKARA Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde odacı 0orak çalışan Hüseyin Altun (35), dün sabah işine gitmek üzere Dikmen’de otobüs bekerken yanına yaklaşan birinin dört el ateşi sonucu ölmüştür. Parkalı olduğu bildirilen silahlı GÖZLEM UĞUR MUMCU DOĞU BÖLGESİNDE SON YAĞMURLAR YİNECAN VE MAL KAYBINA Ya LAÇTI Cumhuriyet Haber Merkezi Sürekli yağışlar ve karların erimesi sonucu Aras ve Çoruh nehirleri taşmıştır. Arcs’ın taş ması üzerine çevresindeki 1<0nutlar boşaltılırken, Kars . Erzurum yolu da sabaha karşı Çoruh ulaşıma kapanmıştır nehrinin tasması yüzünden binlerce dönüm ekili alan sular al tında kalmıştır. Artvin Erzurum karayolunda da heyalan nedeniyle ulaşım Erzurum’un yapılomomaktadır Karayazı ilçe sinin Aşağı Söylemez köyünde iki Tuncelinin Mazgirt ilçesinin Derbent bucağında da 3 yurttaş sel sularına kapılarak ölmüşlerdir. Mozgirt’te 40. Ho zat’to 25 ev sular altında kal Suriye le Irak’a akoçok suların miktarı ve zamanı konusunda Dünya Bankası’na denetleme yetkisi verilmiştir. Keban Barajı ile başlayarak Karakaya Barajı ile sürdürülmesi düşünülen Aşağı Fırat pro jesine Uluslararası kuruluşlar uzun bir süredir kredi vermek(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Dunden Bugüne anlatanlar. savaşın patlama B YAZISIZ OLAYLARIN ARDINDAKİ NE NEREDE, ucuz? . Türkiye’de Yaşam dönüştüğü bir başka ülke dünyanın sıcak lsrall’dir. Iran, devrim coşkubelki bölgelerinden Ortadoğu, sunu hep üst düzeyde tutmak birincisl oldu. Bu bölgedeki isteyen bir yönetim biçimini be çeşitli ülkelerin yaşam biçimrıimsemiş görünüyor; ve dureri. uzakton anlaşılmaz gibi madon kaynıyor. görünmektedir. Böyle bir bölgede 1980’lere Sözgelimi Lübnan’da bugün giren Türkiye’de inanılmaz olay geçerli düzeni anlamaya, anlat ların artık doğalmış gibi karmaya pek olanak yoktur. Anarmal koşulların alışkanlık niteiğirıe şılandığını Izliyoruz. Sokaklar GERÇEK da silahlı askerlerin dolaşması, hergün terörün biraz daha tırmonması, dış alimin büyük ölçüde Tahtakale Merkez Bankasınco yürütülmesi. büyük kentlerde yaşayanların soğukton titremesi. fiyatların hergün artması, siyasi ya da adi soy*** (Arkası Sa. 9 Sü. 6 da) ISTANBUL’DAKİ AŞLICA B BÜYÜK MARKETLERIN ÖNÜMÜZDEKİHAFTA BOYUNCA İNDIRjMLI M SATACAKLARI ALLARIN LİSTESİ.,. sına, Saraybosna’ya resmi bir ziyaret yapan Veliahdı Franz’ Ferdinand’ın sırp Avusturya miiliyetçılerince bIr suikast sonucunda öldürülmesinin düzenlenen yolaçtığını söylerler. Gerçekten 28 haziran 1914 savaşı başlatmış ve d tonhinde üzenlenen bu suikast dünya haritası bu savaştan sonra yeniden çizilmiştir. Oysa, bu suikast bir küçük kıvılcım gibiydi. Sa71 Alman yaşın gerçek nedenleri ise 1870 sonra oluşan siyasal dengelere ve Fransız savaşından doğuran ekonomik nedenlere bağlıydi. Avusturya dengeleni (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) irinci Dünya Savaşınt saldırgan olaydan sonra kaçmıştır. Evlı. üç çocuk babası (Arkosı Sa. 9, Sü. 1 de) 1 yurt dışındaki işçilere 350 milyon liralık tahvil sattı.. AJDA PEKKAN’IN VEDA TOPLANTISINDA «PETROL» İÇİLDİ, «EUROVİZYON 80» YENDi • TRT Istanbul ‘da bazı resmi ve özel bankalar elektronik alarm sistemi ile korunacak ANKARA,(0.0.) istanbul’daki resmi ve özel bankalardon 95ıJ’stnin önümüzdeki yaz mevsimi başından itibaren ASelsan’ın geliştirdiği <elektro. nik alarm sıstemi ğı> açıklanmıştır. bankaları ile korunaca kan’ın Hollanda’da yarışırken göbek atmasına kar şı çıktı. Genel Müdürü, Ajda Pek (Haberi 7. Sayfada) Bugün 4. sayfamızda Verilen bilgiye göre İstanbul için hazırlanan elektronik alarm Sisteminde dışarı(Arkası Sa. 9, Sü, 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog