Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

Lıse sonlar Beklemehler Akşam Genel Yetenek Kun kayttları devam edıyor Ortabahçe Cad. Yumurcak Sinemasi Yanı 60 25 30 61 32 92 BEŞİKTAÇ yıldız dersanesi Cumhuriy 56. Yıl; Sayı: 20011 K a n ı c u u : TUNUS NADÎ 10 TL. 11 Nisan 1980 Cuma ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ABD. Türkıye'den Iran'a karşı ongörulen ekonomık yaptınmlann desteklenmesını ıstemıştır. Güvenihr dıplomatık kaynaklardan edınılen bılgıye gore. ABD, yönetimi bu konudaki istemını Turk hükümetme resmı olarak ıletmış bulunmaktadır. ABD'nın ıstemınm söz konusu ekonomık önlemlerin desteklenmesı amacıyla •Dost ve muttefık ülkelerle 9'lar nezdınde yaptığı gınşımler çerçevesinde Turkıyeye ıletılmıştir. BÖLGEDEKİ GELİŞMELER Bu arada, ABD'nın Iran'a karşı ekonomık ve dıplomatık önlemlen uygulamaya koymasıyla İranABD ıhşkılenndekı gergınlığin tırmanma gostermesı ardından Irak ıle Iran arasında bır süredır devam eden huzursuzluğun buyuk çapta sınır çatışmalarma donuşmesıyle bölgedeki gelişmeler Anka(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) DERSANESİ BEKLEMELILER: 14 Nisan (Son Devre) C»tal«tl«İsUnbul 22 24 60 ABD Yönetimi: 'Basra Körfezi mayınlanabilir, ABD, İran'a karşı Türkiye'den resmen destek îstedi Bölgedeki gelişmeler Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısmda ele alındı. Demirel, «Bölgede kaygı verici gelişmeler var» dedi. İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI GOTBZADE: «ABD MÜDAHALE EDERSE, ÖĞRENCİLERİN REHİNELERİ ÖLDÜRMELERİNE HÜKÜMET OLARAK KARIŞAMAYIZ.» CHRİSTOPHER'IN TEHDİT ETTİĞİ AET ÜLKELERİ İRAN'DAN REHİNELERIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN KESİN TARİH İSTEMEYİ KARARLAŞTIRDI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Hafta başında ABD Başkanı Jımmy Carter'ın açıkladığı Iran'a karşı ekonomık ve dıplomatık yaptınmların uygulamaya konulması bellı olCJde Turk Iran ılışkılerı etkıleyebılecek bır gelışme olorak gorulmekle bırlıkte, Turkıye'nın bj dıplomakıt ve ekonomık sald rı da komşusu >le ılışkılerını olum suz yonde etkıleyecek bır da; ranış içıne gırmek ıstemed ğı gözlenmektedır Ankara'nın bu dikkatli tutı.m lcınde olması, Demirel hukumetınını I r a n Ile lış(Arkası Sa. 9. Su. 1 de) (Dış Haberler Servisı) İran ıle ABD arasındakı ilişkilerde gergınlık surerken, VVashıngton'dakı yuksek duzeydekı Amerıkan yetkılılerı Iran petrolunun yazgısının kendı ellerınde olduğunu soylemışler, Basra Koıfezı'ndekı lımanların ma yınlanması olasılığından söz etmışlerdır. REHiNELERİN DURUMU iran Dışışlerı Bakanı Sodık Gotbzade, yaptığı bır açıklamada, oğrencılerın oncekı gun soyledıklerı, «Amenka'nın askerı rrudohalede bulunmosı durumunda rehınelerı oldurüruz» sozien uzerınde ve bu konuya hukumet karışmayacaklarını soylemıştır. Gotbzade «ışlerın boyle bir sona varmasını ummadıklarını da sozlerıne eklemışt r Gotbzade aynca rehıne'erm hijkurret denetımıne verılmelemı, kendılennın değıl oğrencılerın onerdığmı bıld rmıştır MAYINLAMA Bu aroda Washıngtofi'daki yuksek duze/dekı yetkılıler. Iran petrolunun yazgısının ABD'nın elınde olduğunu one (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) YORUM Petrol bölgesinde tehlikeli oyunlar Cengiz ÇANDAR İRAN ABD ilişkilerının ger flinleşmesıyle bırlıkte dunyanın petrol rrerkezı Basra Korfezı'nın Ikl buyüğu olan İran ile Irak arasında da topvekun savaş ruzgârları esmeye başlamrştır. iran Irak llışkılerl, Iran Devrlmi'mn zaferından berl bozulmuştu ve bır yıla yakın bır suredır 1700 kılometrelık ortak sınır boyunca sık sık çatışmalar olmaktaydı Ancak, ıkl ülkenın bır topyekun savaşın eşığıne varmalarımn. tam ABD'nın Iran'a karşı yaptırım uygulamalarına gectığı gune denk gel (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Ankara, Iran'Ja ilişkilerde dikkatli davranıyor Sedat ERGÎN TBMM'de üç turda sonuç alınamadı. Demirel, «Gayrete devam derken, Erbakan AP'nin adayını geri çekmemesini istedi Bilgiç: MSP'lÜer 1. turda oy kullanmadılar edeceğiz» Bilgiç, AP Grubu'nıı çatlattı, CHP birlik içinde Füsun ÖZBİLGEN ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AP Gene' Başkan Yardımcısı Sadettın Bılgıç'ın tresmı AP adayı» olarak ortaya cıkıp, AP grubunun ancak yarısından oy alabılmesı AP grubunu çatlattı. Bılgiç'e oy verenler l!e oy vermeyenler (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) AP'nin llk ıresml» adayı Sadettin Bilgiç Başkanlık seçiminde AP'nin adayı Bilgiç 193 oy alabildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM'de dun yapılan üç tur oylamada AP'nin resmı adayı. istanbul Mılletvekılı ve AP Genel Başkan Yardımcısı Dr Sadettin Bilgiç ençok 193 oy alo bılmiştir. Cumhurbaşkonı seçılebFlmek Içln 318 oy gerekmektedır. Başbakan Demirel, tGoyret sarfetmeye devam edeceğiz» derken, MSP Genel Başkanı Erbakan, AP'nin adayını gen cekmesının doğru olmayacağını soylemıştır. Bilgiç Ise. tMSP'nln blrind turda oy kullanmadığını sandığını» soylemıştır. Bılgıç'ın odaylığı ıle ılgılı gelışrreler dün şoyle olmuştur: Başbakan Demirel, Bakanlar Kurulu toplantısına gırerken, Cumhurbaşkanı seçımı konusunda TBMM'de bır beroberllğ!n mutlako oluşacağını söylemış, TBMM bırleşık toplantısındon scnra ıse, AP ortak grubur.do, MSP ve MHP Genel Baş kaniarıylo yaptığı goruşmeler korusunda bılgi vermıştır. Demıre1, cAP içınden çıkacak bir cday ıçın MSP ve MHP oylarının blze llove edılmesl Ile 310 rakamına ulaşılmaktadır Buna bczı bağımsız ve dığer muhtemel oylar da eklendığı takdırde 320 cıvarında bır oy temınl mümkun gorulmektedir Eltoette kl AP ıçınden bir adayın hıç(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Batı Almanya ile İtalya OECD adına 24 ocak tarihli kararlardan duyulan kuşkuları dile getiriyorSar IMF'NİN «TÜRKIYE RAPORUNA» EK OLARAK OECD TARAFINDAN HAZIRLANAN BELGEDE AZINLIK HÜKÜMETİNÎN ALDIĞI KARARLARIN İŞLERLİĞİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLÎ SORULAR YÖNELTILÎYOR. |ALMANYA VE ITALYA BÜYÜK ÖLÇÜDE LİBERE EDİLEN TÜRK EKONOMİSÎNDE İTHALATIN FİNANSMANINDAN KUŞKTJ DUYUYORLAR. İMF'nın 14 rrart 1980'de kendı yonetım kuruluna sunduğu Türkıye raporunun OECD tarafından hazırlanan ek nde bu örgüt adına Almanya ve ltalya Turk ekonomısine ılışkın kaygılarınr dıle getırmekte ve değışık sorulardan oluşmaktadır. Demirel Hükumetı'nin 24 ocak tarıhlı ekonomik kararlarının atılması gereken Ik adımlar olarak nıteleyen eK raporda yargılarada varılmakta «Fıyat artışlarınr yavaşlatmakta başarı gosterılemezse hcm odeme dengesınde hem de ekonorrık buyumede gelışme beklenmesı cok guc denılmeKtedır» Raporda «Buyuk olçude lıbere edılen Turk ekonomısi ıçın buyük dovız kaynakları gerekmektedır Ulke dövız sıkıntısı ıçındedır bır bınyle celışen bu ıkı durum nasıl bağdaştırılacaktır» sorusu yoneltılmektedır. SEKA, karton, oluklu mukavva ve sargılık kâğıtlara yeniden yüzde 25 dolayında zam yaptı İZMİT, (Cumhuriyet) SEKA Genel Müdurlüğunün oluklu mukavva ve sargılık kâğıtlar ıle kartona yaptığı yüzde 25 dolayındo yenı zamlar dunden itıbaren yururluğe girmış ve zamlı fıyatlarla satışlora başlanmıştır Yapılan açıklamayo göre, zam goren SEKA nın yenı mamullerı şunlardır. (Ton/TL.) Oluklu mukavva: Test Iayner (bobın) 46 000'den 59 800 e. şlrenz floutıng (bobın) 160 180 gramlık 38 400'den 50 000'ye, sa man flontmg (bobın) 140 150 gramlık 38 850'den 50 500 liraya. saman floutıng (ebat) 160 180 gramlık 36 800'den 47 900'e. Kartonlar Gn karton (bobın) 210 • 800 gramlık 41 000'den 5O000'ye. gri karton (ebat) 210 840 gramlık 42 000'den 57 000'ye. saman karton (bobın) 41.000'den 55 000'ye (Arkası Sa 9, Sü. 2 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Özel Vagonlu Bakan... İŞVERENLER VE HÜKÜMET AYNI GÖRÜŞTE: "SENDİKALARDEVLETE MEYDAN OKUYOR,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Işveren Sendıkalan Konfederasyonunun (TISK) dün yapılan 13 genel kurulunda ko nuşan Başbakanlık Musteşan ve DPT Musteşar Vekılı Turgut Özal, 24 ocak ekonomık önlemlerının alınış gerekçesıni açık larken, cTürkıye hızla kapalı ve sosyalist bır sısteme gıdıyordu. Bu re|ımın esasına ters bır gelışmeydı. Bu nedenle onlem alınması gerekıyordu» demıştır. TISK Genel Başkanı Narın, sen dıkaların sıkı bir denetım altına alınmasını Isterken, Çalışma Bakanı Erdemır, sendıkalar kanununu değıştıreceklerıni açıklamıştır. Açış konuşmasını yapan Halıt Narın yaptığı konuşmada yaygınlaşan ıdeoloıık sendıkacılık anlayışının, hedef olarak Işverenleri sectığıni, toplu ış sözleşmelerınde işçılerın hak ve menfaatleri yenne sendıkaların ve sendlkacıların taleplerinın önde geldığınl belırterek. ıBır kısım sendıkaların sıyasî partllerle olan organık bağlantıları sendıkal çekışmeyi normal hudutlarının ustune çıkarmakta, toplu ış sozleşmelerı işyerlerınde barışın değıl, kavganın aracı halıne getırılmektedır» demıştır. Narin, sendıkaların uyguladığı fcheckoff» sıstemını de eleştirmış, bunun kaldırılmasını istemıştır. Narın, sendıkaların denetımsız olduklarını da öne surerek, tMutlaka gerçekleştırllmesi gereken bır başka onem lı mevzuat değışıkhğı da ışcı sendıkalarının ıdan ve malı yön den denetımıdır» şeklınde konuşmuştur Sendıkaların eğıtım fonu olarak ayırdıklorı paralarla tışveren duşTanlığı» yapıldığını ve işçılere 3j yonde oğıtım verlldığını ıdCıa eden Narın. eğıtım fonu görüntüsü altında yayınlanan eğıtım dökümanlarıyla. Turk ışçısıne «sı nrf mücadelesi. hatta kavgası (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) i Haberi 5. sayfada laştırma Bakanı Hüseyln özalp. geçen cuma qunü. I I kendısı Icın ayrılmış özel ahçılı ve ozel sarsonlu ^ ^ f11ı numaraiı vagon ile Ankaralstanbul yolculuğu yaptı! Değerli Ulaştırma Bakanımız kompartırranı az geldığl lcm kendısıne koskoca bir vagon. özel ahçı v© ozel garson ayırıvermiş.. Mübarek, azınlık hükümetl Bakanı değll. sankl Osmanlı Şehzadesl ya da tek partı şefı! Bir yatoklı vagon kompartımanı yetmıyor. beylmlz kendisıne, özel ahçılı, garsonlu vagon ayırtryor.. Özel vagonlu Bakan, Istanbul'da THY grevi Ile nglII, bakınız, ne dıyor. THY grevl Ideolojik ve sryasldlr. Bakanı, özel vagonunda yakalayıp. sormak lsterdım: (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) îstanbul'da dün de bir liseli öldürüldü İSTANBUL Beşıktaş Maç ka arasındakı Spor Caddesı Akaygen sokakta dun sabah sol goruşlu bır oğrencı oldurül muştur Maçka Fndustrı Mes lek Lısesmde okuyan Ömer Re caı Demır e s lahlı saldırıda bu lunan kımhklerı belırsız kışıler, otaydan sonra 34 NS 498 plakal Anadolla olay yennden kaçmışlardır Öncek. gece Levent'ten calındığı saptanan otomobıl. daha sonro Beşıktaş Bayır sokokta terked'lmıs ola(Arkası Sa 9, Su. 2 de) Ücret sınırlamasında yenı adım Kenan MORTAN İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Başbakanlık bünyesınde kurulan Toplu Sözleşme Koordınasyon Kurulu, Turkiye'dekl 1750 Belediyeye yolladığı bır genelge ile türr toplu sozleşme gorüşmelennln kurulun onayı ile yürütülmesinl Istemıştir. Başbakanlık özlük ve Yazı Işlerl Müdürlüğu tarafından 2 nisan 1980 tarihlnde yollanan yazıda, yerel yönetımlerın, cBıl(Arkası Sa. 9, Su. 5 de) Belediyelerin toplu sözleşme yapma yetkisi de askıya alındı YARGITAY, İŞYERİNDE YASA DIŞI SAYILAN EYLEMİ, BİLDİRİMSİZ VE TAZMİNATSIZ FESİH NEDENİ KABUL ETTİ Haberi 5. Sayfada GECEN YIL 84 BİN LİRA VERGİ VEREN HACI ALİ DEMİREL, BU YIL 216 BİN LİRA ÖDÜYOR ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Hacı Ali Demırel'ın bu yıl 216 bın lıra gelır vergısı ödedığı sap tanmıştır Hacı Alı Demirel, geçen yıl 84 bın lıra vergı odemıştı. Hacı Alı Demirel. vergı doıresıne beyannameslnl postayla göndermıştır Öte yandan Hacı All Demlrel'ın oğlu Yahya Demirel de, kayıtlarda tışıni terketmış» gorünmektedır. isvıçre'de bulunan Yahya Demirel adına herhangı bır bıldlrimde bulunulmadığı oğrenilırlştlr. Türk İş Yönetim Kurulu hükümete karşı tavır alınması önerilerini görüştü ANKARA (ANKA) Turk Iş'ın öncekı gün yapılan genışletılmış ıcra kurullan toplantısmda ortaya konulan ve hükümete karşı ahnacak tavır konusundaki önerıler dün toplanan Yönebm Kurulu'nda görüşülmeye baslanmıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) OLAYLARIN ARDINDÂKİ GERÇEK merıkan Senatosu Dış ilişkıler Komısyonu Araştırma Bolumu tarafından hazırlanan bır raporda, Turk Sılahlı Kuvvetlerının durumu ıle ılgıll şu satırlar yer alıyorfTürkiye'nın askeri problemleri gözden geçırıldığı zamon îttifak Anlayışı NATO Içlndeki görevini yopobılmesının. malzemenın eskıllğı ve vedek parça noksanı yu zunden cok güc olduğu saptan mıştır Turk Sılahlı Kuvvetlerının bugünkü gücü şoyledır: (1) Türkıye'nın Âmerıkan tank gücü 20 yıldan eskıdır ve yakında yenılenmediği takdlrde. Âmerıkan dış askeri yardım satışları loııstık sıstemı tarofından destekienemeyecektır (2) Bır kac tow fuzesı dışında, Türkıye'nın tanka kcrşı sılahla••• (Arkosı Sa 9, Sü 6 da) Van İl Savcısı ve Savcı Yardsmcısı görevden alındı ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) ^dalet Bakanı Omer Ucuzal kısa sure aralıklarla tırar olaylannın gerçekleştı nldıgı Van Cezaevınde yapılan tahkıkatlann sonuçlan dığını belırterek Van II Sav cısı Erol Ayıter ıle Cezaevl Mümessıl Savcı Yardımcısı Mustafa Özdemır'ın görev(Arkası Sa. 9. Sü. 2 de) Â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog