Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

ÜSS'ye hazırhk hızlı kurs dönemlerimiz «tum % «» •* 120 150, 41 3840 i. 4800 « tTraü 1300» KARANFILSOKAK an dersaıtesi NO 4 5 KIZLAY W »3346 »9467 25 31 »4 255İ91 56. Yıl; Sayı: 20001 Cumhuriy Kuruona: YUNUS NADÎ Füsun OZBILGEN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Asgarı geçim ındırımlnı asgarı ucret düzeyıne çıkarmak içın hazırlandığı belırtılen ancak ıçınde Beledıye Gelırlerı Yasası değışıklıklerıne kadar yuzlerce değışıkük ıçeren malı istıkrar vergı tasarısının Mıllet Meclısı Plan Komısyonundakı goruşmelerının en az bır ay daha surebıleceğı belırtılmektedır. Plan Komısyonunun yasada gerekli değışıklıklerı yapmak üzere kurduğu Alt Komısyona 31 mart'a kadar rapor hazırlama gorevl verıldığl halde Alt Komısyon henuz bırıncı maddedekı değışıklıklerı bıle bır karara bağlayamamıştır Bunun üzerıne, alt komısyonun gorev sü resı 18 nısana dek uzatılmıştır Plan Komısyonu uyesı CHP iı Süleyman Genç, yasa lle ılgıll olarak. «Bu tasarı asgarı gecım Indırımını asgarı ucret sevıyesıne yukseltmek ıçın değıl, asgarı geCim ındırımının asgari ucret sevıyesıne yukse Mmesıni uyutmak omacıyla hazırlanmıştır» demıstır Malı istıkrar kanun tasansı ceş tlı vergı yasalarında yüzlerce değışıklık ıcermektedır Bu tasarı ıle getırılen değışıklıkler Mıllet Meclısının AP'lı üyelerınce bıle calışan kıtlelerln memur ve ucretlılerın aleyhıne gorulduğu ıçın AP ıçınde kurulan Ozel KoTiısyon tosanyı ın(Arkası Sa. 9, Su. 7 de) • BIR SURE ÖNCE CIKAN CATIŞMADA, BİRİ YUZBAŞI 3 ASKER ILE 4 KIŞININ OLDUĞU MARDIN'E BAĞLI ŞIKESTUN KOYUNE HABER GOTURMEK IQIN GIDEN JANDARMALARA ATEŞ AÇILDI CATIŞMADA 2 KIŞl ÖLDU • AĞRI DA Bİ"R MHP'LININ ÖLDURÜLMESINDEN SONRA CIKAN OLAYLAR GUCLUKLE BASTIRILDI SALIHLI'DE INDIRDIKLERI BOMBALI PANKART PATLAYINCA BİRİ KOMISER 2 POLİS ŞEHIT OLDU EDEBİYAT Y Ö N E T E N NİSAN SAYISI BUYUK KİTAPÇILARDA SAYISI 25. YILLIGI 300 LIRA. NURi PAKDİL PJC 50 Bakanlıklar / ANKARA 10 TL. 1 Nisan 1980 Sah Vergi Tasansı en az bir ay daha komisyonda bekleyecek • PLAN KOMİSYONUNUN YASADA GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAK ÜZERE KURDUĞU ALT KOMİSYONUN RAPORUNU HAZIRLAMA SÜRESİ 18 NİSAN'A UZATILDl; ANCAK ALT KOMİSYON HENÜZ BİRİNCl MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ' BİLE KARARA BÂĞLAYAMADI. 2'si polis 14 kişi öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkekezi Ağn'da dun MHP Ağ n ıl teşkılatı kurucularından Mustafa Kılıçarslan'ın öldurulmesınden sonra olaylar çıkmış, kentte komandolann gerçekleştırdığı saldırılar so nucu aralannda CHP İl Başkanının oğlunun da bulunduğu ıkı kışı yaralanmış ür. Bu euada Manisa'nın Sa lıhlı üçesınde bır bombalı pankartı etkısız duruma ge tırmeye çalışan bır komıser ıle bır pobs memuru patlama sonucu şehıt olmuştur. İstanbul, Malatya, Bandırma, Tunceh, Erzurum, Muş. Gazlantep, Urfa, Mardln ve Uşak'ta meydana gelen olaylarda da 11 Mçi 61durülmüştür AĞRI MHP Agn Ü teşkılatı kuruculanndan olan ışadamı Mustafa Kıhç arslan, dün sdat 07 sıralann da Kağızman Caddesinde bulunan evinden çıkarak iş yenne giderken, silahiı Ud (Arkosı Sa. 9, Sü. 4 d«) VAN CEZAEVl NDEN 58 TUTUKLU KAÇTI 25 metrelik tünelden yararlanarak kaçanlardan 13'ü yakalandı 4 gardiyan tutuklandı, Cezaevi Müdürü hak kında soruşturma açıldı. VAN (Cumhuriyet) 15 gün önce meydana gelen toplu kaçış olayından sonra Van Cezaevı'nden oncekı gün de yıne tunel kozma yontemıyle 58 tutuklu ve hukumlu kaçmış, bunlardan 13 u kısa sure sonra ele geçmışlerdır. Van Valısi Yurdagur Unsal ve Cumhurryet Savcısı E ol Ayter"den alınan bilgılere göre ıkıncı ve ucuncu koğuşlarda bulunan adı ve sıyası tutuklu ıle hukumluler cezaevının duş banyo ve tuvalet kenanndan başlayarak 25 metrelik tunel kazıp cezaevı bahcesınm dışına çıkarak kaçmışlardır llk tunelın 610 metre parelelınde olan yenı tunelden once 21 tutuklu ve hukumlu kacmıştır Bunu oğrenen dığer tutuklu ve hukumluler de demır parmaklıklarını keserek tunelden kacrrayı başarmışlardır Gozetleme yerlnde bulunan lapdarrralar ıkı kışıyı gormelerı uzerme ateş acmışlar ve boylelıkle fırar olayı ortaya cıkmıştır r Savcı Erol Ayter cezoevi zemlnlnln topro* olduğunu, t»tuklu ve hukumlülerın kazılan tunelden cıkan toprakları tazylkll suyla tuvalete attridarını soylemlştır. GHayla ilgıll okırak gardlyankırdan nötoetçl olan Hüseyln Güley. Hekım Akçay, Bılâl Aydınay ve Zeki Aydemir tutuklonmıştır Cezaevl Mudürü Hıdır Taş ıle bazı gardıyanlar hakkında soruşturma açan Cumhuriyet Savcısı kaçanların yokalanması ıçın genış güvenlık onlemlerı alındığını bıldırmışt'r. Bılındıği gıbı bır süre once de aynı cezaevınden bir tunel açılrrış ve 33 tutuklu ve hukumlu kaçmış, bunlardan 17'sı yakalanmıştırSol gorüşlu olduğu bıldırılen Cıhangır Tumturk adlı sıyasi tutuklu, 33 kışının kaçması olayını planlamış ve kendısi de kaçmış, ancak yakalonmıştı Bu kaçışı da onun hazırladığı. yakalanan 13 kaçak arasında olmadığı bıldırılmıştir. «Hükümetin işbaşından uzaklaşması dış ilişkilerde olumlu etki yapacak» ANKARA (Cumhuriyet Burosu) OECD uİKelerının Turkıye'ye vermeyı vaadetttklen yardım karcrının 15 nısan 1980 tarıhıne erteieriTesıyle ortaya çıkan son durumu degerlendıren CHP AP ve MSP yonetıcılerı «Cumhurbaşkanı secmı, MSP nın azıni k hukumetınden desteğını çekmesı, Demırel ın erken secım ıstegı ve yenı koalısyon hazırlıkları» gıbı neden lerın korara etkın olup olmadığınâ ılışkın Cumhuriyet ın so rularını yanıtlamışlardır CHP Mıllet Meclısı Grup Başkanve kıli Coşkun Karagozoğlu «Hukumetın demokratık yollarla işbaşından uzaklaştırılması ülkenın ve reıımın yararıno olacoktır Bu sonucun Turkıye'nın dış ılışk'lerını olumlu yonden etkılemesı dojaldınt demıstır (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) İşçi ikramiyelerinin ödeme tarihi belli değil Aşkale Kömür Ocağı'nda üretim bugün başlıyor Cumhuriyet Haber Merkezi Aşkale Kukurtlu Konur Oçakiarında geçtığımız cuma $unu başloması gereken uretım, ışverenın gelmemesı uzerme ertelenrmş ve bugun başlayacağı bıldır Imışfr Bılınd gı gıbı Aşkale Komur Ocaklarında 20 arVa daş'arının ışten atılması bır yı'lık sos,al haklannın ve r Imemesı uzerme ışcıler orce «satışı durdurma» bıçım nde daha sonra da «ocaklardan c kmama» bıcımınde dıren şe gecmışler ve yuzlerce ışcı gozaltına alınmışiı Dırenışın sona ermesı üzerıre, urettme bır sure ara ve(Arkası Sa. 9; Su. 8 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Karmj kesımınde çalışanlar»h ikramiyelerinin ödenebılmesı ıçın Başbakan Süleyman Demırel Malıye Bakanlıgından, hazinenın odeme planını ıstemıştır Her yıl mart ayında ödenme EI gereken ve yaklaşık 850 bın karnu kestmi çalışonının yer al dığı ıkramıyeler, para olmadığı gerekçesıyie bugune kadar 6denememıştır Ogrendığımıze gore konuya ılışkın başvurular uzerme Baş bakan Süleyman Demırel Malıye Bakanlııjından nısan TVI (Arkası Sa 9, Su 7 de) • TÖBDER Genel Başkanı Gazioğlu serbest bırakıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TÖBDER Genel Başkanı Gultekln Gazioğlu dun Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı'nca serbest bırakılmıştır. Gazioğlu bundan 15 gün önce 24 aralık 1979 gunu tKahramanmaraş katlıamını protesto etmek» amacıylo okullardan gerçekleştirılen eylemlerden do layı Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı'nca gozaltına alınmıştı Avukatları, Gazioğlu nun 24 aralık 1979 gunü eylül 1979 tarıhınde yapılan Şube (Arkası Sa > 9, Su. 1 de) • • CUMA GUNU AUNMADI OCAĞA GIDEN IŞÇILER, IŞVERENIN GELMEMESI NEDENIYLE ICERİ SAMSUN, laa) Karadenız bolgesı ekıcı tütün pıyosası 160 lıra başfiyatla dun açıl mıştır. Tutün plyasasını açarken ko nuşan Gumrük ve Tekel Baka nı Ahmet Cakmak, bu yıl veri len tüîun başfıyatının gosterme lık değlı, gerçekçl ve samımı olduğunu bıldırmış, cHükumetlmız bu yılkı başfıyatı gecen yı la oranla yüzde 86 dolayında artırarak 160 lıra olarak tesbıt etmıştır» demiştır. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Havalş Sendıkası ılgılllerı uyarmak amacıyla dun 180 ki şının çalıştığı Ankara Satış Mudürlüğu'nde de grev uygulamasına başlamıştır. Ikramiyeler 24 yılda 2. kez süresinde ödenemedi Şükran KETENCÎ Okurlardan gazetelere gelen mektup ve telefonlar, kıtleler ıçin o günlerde önemlı olan konuların bır gostergesıdır. Te lefonlar krıtık günlerde sadece mektupların yerını almakla kal maz, gazetelerın günluk çalışma duzenını etkılerler Secım, buyük çatışmaların, ya da An kora'da önemll bır gundemın olduğu gunler, ıstıhbarat servıslerınde telefonlara yanıt (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) BOĞAZ KÖPRÜSÜNDE TEK YÖNDE ÇİFT GEÇİŞ ÜCRETİ ALINMASINA 6 NİSAN'DA BAŞLANACAK İstanbul Haber Servisl Boğaz Koprusunde tek yonde Cift geçış ücretı alınmasına 6 nısan gecesı saat 24'den sonra başlandcaktır Boğaz Kopru sündekl uygulamadan bır sure sonra Denızcılık Bankası Şehır Hatları Işletmesı, araba va purlarında da aynı sıstemı baş latacaktır Bu konuda Bayındırlık Bakanlığı ıle Ulaştırma Bakanlığı arasında anlaşmaya varılmtştır Bayındırlık Bakanlığı Müste şarı Teoman Guzey Boğaz Kop (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) Karadenîz tütün piyasası 160 lira başfiyatla açıldı Havaîş, THY Ankara Satıs'da greve başladı Hava İş Sendıkası Genel Başkanı Ibrahım Özturk, dün yaptığı basın toplantısındo, Hava Yolları greyının 43 günü nun doiduğunu bıldırmış, calış tıranların temsılcılerı, olumsuz tutumiarında ısrar ettığını ıfade ederek «B r evvelkı sözleş(Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Demirel iktidarında 4 ay içinde 46.796 kişi gozaltına alındı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Gençlık Kollannın yaptığı bır araştırmada, Demırel ıktıdarının dört ayında 30 ilde yaklaşık 46 bln 796 kışının göz altına alınarak. bunlcrdan cok az bir kısmının yargı önüne çıkorılabılme koşullarının hazırlandığı belırlenmıştır. CHP Gençlık Kollorı Genel Başkanı Hasan Belovaçıklı Cumhurıyet'e yaptığı acıklama6inda tTürkıye'de toplumun öz gürce gelışme koşullan ve sıyasetın özgurce oluşturulma yöntemlen yokedılmektedir» de (Arkası Sa 9, Su. 2 de) Seyhan'ın su seviyesi düşüyor, Kayseri'de 1,5 Kahramanmaraş'ta I milyarlık zarar var ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanlığı secımının dünkü 9 ve 10 turundan da bır sonuç alınamamıştır. Adaylığını surduren CHP Ankara Senatorü Ibrahjm Özturk 9 turda 45 oy almıştır Oylama ya katılan 385 üyeden 211'ı boş oy kullanmış, kullonılan oylardan 11"! Ise geçersız sayılmıştır Aday olmayan CHP'U Senator Muhsın Batur 48 oy alırken. AP Ankara Mllletvekill İsmaıl Hakkı Koylüoğlu ise 34 oy toplamıştır Kemal Kayacan'a da 10 oy cıkmıştır Oylama sonunda yapılan ayrımda 26 oyun ceşıtli uyeler Için kullanıldığı gorülmüştur. Daha sonra 10 tur oylamayo geçılmış 129 üyenırj katıldığı oy lamada secım ıçın yeterli salt çoğunluk sağlanmadığı Için oy (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Cumhuriyet Haber Merkezl Karların erımesı ve surekli yağış nedenıyle taşan Seyhan Nehrı'ndekı su sevıyesının duşmeye başladığı ve taşkından etkılenen mahalle ve koylerdekl suların çekılmeye başladığı bıl dırıimıştır • Taşkınlar yüzünden ulaşıma kapatılan Seyhan Nehrı üzerınde<ı Gırne koprusu de suyun (Arkası Sa 9, Su. 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Batı Acısı... ŞEHİR HATLARI, YAKITSIZLIK NtDENİYLE YİNE BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ İstanbul Haber Servisl Şehır Hatları Işletmesi. yıne ya ktt bulamamış ve dün sabah kı Kadıköy Sırkecı vapur seferleri yapılamamıştır. Işletme Mudürü gunde 200 ton mazota gereksınme duyduklarını be lırterek. «Paramız hazır ama mazot bulamıyoruz Petrol Ofısı, kamu kuruluşlarının mazot ve yakıt gereksınmelerıne yete rınce yanıt vermly>r» demıstır. Yakıtsızlık nedenl lle yapılamıyan Şehır Hatlarının Kadıköy • Sırkecf seferleri, akşam üzerl Ada seferleri ile donüşum lu olarak yapılabilmıştır. TBMM'DE SEÇİMİN 9 VE 10. TURLARI DA SONUÇSUZ Gelir vergisinin ödeme süresi 15 nisana kadar uzatıldı ANKARA, (a a.) 1979 yılına aıt gelır vergısi 1 taksıdının ödeme suresı 15 nısana kadar uzatılmış, gelır vergısi beyanname verme suresı ıse dun 17'de sona ermıştır Malıye Bakanlığı yetkılıler! ko nuyla ılgılı olarak yaptıkları açıklamada gelır vergısi beyan(Arkası Sa. 9, Su. 1 de) OLAYLAR1N ARDINDAKt GERÇEK Yüksek Gerilime Alışkanlık bunalıma care bulmanın zorluk lorıyla karşılaşan ülkemızde bazı yeni ve ılgınç formüllerın geçerlık kazanması ıçın çabalara gırışıldığı son günlerde gözden kaçmıyor. Bunlardan bırısl gazetelere de yansımış. yenı bır Anayasa hazırhğının haberleri basında yer almıştır Anayasa ıle ılgılerı tartışma ' konusu olabılecek bazı çevrelerdeki hazırlıkların yanısıra yine bazı ış cevrelennın Istanbul'un luks otellerin••• (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Cennet Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle 100 ev boşaltıldı İstanbul Haber Servisi Kücukçekmece Cennet mahallesın de bulunan yuz konut toprak kayması nedenıyle fehlıke ıle karşı karşıya gelınce dun boşaltılmıştır. Bu konutlarda bulunan aılelerın de Küçükçekmece beledıyesınce Kızılay'dan sağlanan cadırlara yerleştırılecegı oğrenılmiştir. Cennet mahailesınde bulu*Sa. 9, Sü. 5 de) Prof Tarık Zafer Tunaya, tHürriyet llanı» adlı yapıtını şu sözlerle bıtırır: Ikıncı mesrutıyet, tarıhımlzın en fazla dıkkatl çeken devrelerınden bırıdır. Bu bahtsız demokrcrsı denemesı, ulaştığı sonuçlar bakımından tanhı olmaktan çiKar, bugune bağlanabılır. Bızler bu tanhı tablo karşısında ıbretie duşünmeye mecbur bır kuşağın çocuklarıyız... Ikma mesrutıyet ıle herkesı çepeçevre saran soyut özgürluk tutkularının, kısa bır sure sonra yerınl umutsuzluğa ve sonu gelmez sıyasal çalkantılaro Dirakması, yakın tarıhımızde yaşadığımız 27 Mayıs Devrıml ve sonrasının sıyasal ve toplumsal sorunlarını andırıyor... Aynı ozlemler, aynı tutkular, birbırıne benzer umutlar ve bu umutların vardıkları çıkmaz sokaklar... İkınci meşrutıyetln llanından birkac yıl sonra girlştlğımız Balkan Savaşı Içın tarıhçıler. «Kazanılmamış bır bağımsızhk savaşı» adını takmışlardır Cünku bu yenılgıden sonra uyanan ulusal bilınc. gerçekçı cözüm yolları aranmasına yol açmıştır ikınci mesrutıyet nasıl 27 Mayıs Devrimi'nl andırryorsa Kıbrıs sorunu nedenıyle karşılaştığımız dış güçlükler de Balkan Savaşındakı koşulları anımsatmaktadır. «Sıze verdığımız sılahları ancak NATO amaçian Içm kullanır(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) ğaldır Turklye'nın bugün Içınde yaşadığı bunalımı azımsamak da gerçekç'ı bir yaklaşım sayılamaz. Parlamento düzeninde B unalım dönemlerlnde ceşıtlı çozum bıçımlerının topluma önerılmesi do Siyah tenii oiduğu için 4 altın madalya almasına karşın Hitler'in kutlamadığı atlet Jesse Ovvens öldü (Haberi Spor Sayfasında) V
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog