Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

mart ayı ÜSS'ye hazırlık kurs donemlerimiz HN SBndsn 140 « MATEMATK FIZIK KIMYA BIYOLOJI G YETENEK MATEMATIK FIZIK KIMYA BIYOLO.M G YETENEK artTENEg 4.400 n. 5.760 * 1.600 n. o^rentıttı yılMi genel yeltnek «fisınm ıjlendtty KCİ jruplar 180 »« 50 tMt KARANFİLSOKAK NO4Ş KIZILAY te! 183344 «9467153184 255891 an dersanesi umhuriy 56. Yıl; Sayı: 19973 Kurucusu: YUNUS NADİ 10 TL. 4 Mart 1980 Salı Use son sınıflardan Useyl bltirenlerden Llse son sımflardan Llseyl bltirenlerden Llse son sınıflardan Llseyl bitlrenlerden 20 • 20 20 • 30 • 40 • 40 klşi klşl kisl kl$l kişl klsl J\ UCrelSIZ, m en /0 •>" a *n ~° 3 V İ f Öğrenci Abnacaktır Sınav lcln basvurma tarinı • 7 Mart Cuma gUnüns kadi» Sınav Tarıhı 8 Mart Cumartcsl Saat 15 30 da yıldız<> dersanesi Yerel Yönetim • Bakanlığı'ndan dağıtılan memurlar gittikleri • kuruluşlarda saldırıya uğradı ANKARA (Cumhurfyet Bürosu) Demirel hukumetı tarafından kaldırılan yerel Yönetim Bakanlığının memurları dağıtıldıkları kamu kuruluşlarına sokulmamış ve çeşitlı saldırılarla karşılaşmışlardır. Devlet Meteoroloıi işleri Genel Müdürluğüne gıden memurlara içeriden ateş açılmış, Diyanet İşleri Baş kanlığında da memurlar kalabalık bir komando grubu tarafından dövülmüştür. Gecen hafta yayımlanan bir Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Devlet Meteorolojı Başkanlığına dağıtılan 28 memur, dün sabah toplu halde Etlık'tekı Genel Mudurlük bınasına gıtmışler, ancak bınanın içerısınden kendılerıne sılahla ateş açılmış tır. Sılahlı saldırıda, grupta bulu nan memurlardan bırı tabanca kurşunu ıle yaralanmış ve hasta neye kaldırılmıştır. Açılan ateş nedenıyle memurlar ıçerı gırıp işbaşı yapamamışlar ve Genel Müdurlukten ayrılmışlardır. Benzer nıtelıktekı ıkıncı olay ise Diyanet İşleri Başkanlığına gonderılen memurların başına geîen 20 kişllik btr grup Başkan lık bınasının ıçınde saldırıya uğramıştır. Edınılen bılgiye gore yenı görevme başlamak üzere dun sabah Diyanet İşleri Başkanlığına giden Cemal Polat adlı eski yerel yönetim bakanlığı memurunun yolu kesilmış ve ko münıst olup olmadığı sorulmuştur. Cemal Polat'ı başkanlığın bodrum katına indirmek isteyen saldırganlar, daha sonra binanın içinde tartaklamış(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Meteoroloji Başkanlığına atanan 28 memura ateş açıldı, biri yaralandı. Memurlar işbaşı yapamadı Diyanet İşlerine giden ilk gruptan bir kişi tartaklanaralc evrakları yırtıldı 2. gruptaki 5 kişi sağcı bir grup tarafından dövüldü biri hastaneye kaldırıldı. Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu, Türkiye'ye baskı yapabilecek olan üJkelere çağrıda bulundu • VVALDHEİM'İN TOPLUMLAR ARASI GÖRÜŞMELE RIN BAŞLAMASI İQİN TA RAFLARA BİR ÖNERİ İLETTİĞİNE İLİŞKİN HABERLER ANKARA'DA YALANLANDI. TEK GIDAİŞ GENEL MERKEZİ, ADANA ŞUBESİ'NİN TEKEUDEKİ GREVİNE KARŞI ÇIKTI TEK GIDA İŞ GENEL BAŞKANI DENİZCİER İŞÇİLERİN İŞBAŞI YAPMALARINI İSTEDİ. GREVE BAŞLAYAN 1600 İŞÇİ YAPTIKLARI AÇIKLAMADA SENDİKA GENEL MERKEZİNİ TABANDAN YANA POLİTİKA İZLEMEYE ÇAĞIRDI. İstanbul Haber Servlsi Ada na Tekel Fabrikasında 1600 işçınin cumartesi günü başlattığı grev sürerken, işçilerin bağlı bulunduğu Tek Gıda İş Sendıkası Genel Merkezi greve son verilerek işbaşı yapılmasını istemiştir. Tekel Genel Müdürlüğü Ile Türk . İş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikası arasındokl işyeri top lu İş sözleşmesi görüşmelerinin bir süre önce uyuşrrazlıkla sonuolarvması üzerine sendıka grev kararı almış, Adana Tekel Fabrikasında oalışan 1600 işçı de cumartesj günü greve gitmişlerdir. Adana Tekel Fabrikası'nda yetkili olan Tek Gıda İş Adana Şubesi yöneticileri işyeri yetkisine dayanarak greve giderken, Tek Gıda İş ve aynı zamanda Türk iş Genel Başkanı olan ibrahim Denizcier dün yaptığı açıklamada grevleri baş latma konusunda Sendika Genel Merkez Yürütme Kurulu olarak bir karar almadıklarını söylemıştir. Denizcier, işyeri yet kisine dayalı görüşmeleri askıya aldıklarını ve dün Tekel iş(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Lokavt nedeniyle THY 4 milyon cfo/ar kayb Hava îş Sendikası yöneticileri en az ücretin net 4900 olduğunu, kıdemli pilotların ise net 32 bin lira aldıklarını açıkladılar. İstanbul Haber Servfsl Türk Hava Yollon işverenl tarafından ortakliğın tüm işyerlerlnde alınan lokavt kararı, yabancı uçak şirketlerinden şubat ayı İçinde alınması gereken 4 milyon dolarlık alacağın kaybına yol acmıştır. THY yetkiliierinden alınan bll glye göre uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (İATA) kurallarına göre yabancı uçak şirketlerinin kestiği biletlere. THY uçaklarında yapılan uçuşiar için para tahsil etme süresi sınırlı (time limit) olmakta ve her ay sonunda tahsil edilmesi gerekmektedir. İATA kurallarına göre salt savaş hali dıştn da tahsilin gecikmesi ve ay sonunu geçmesi halinde bu paraların tekrar istenmesi olanaksız duruma gırmektedır. Her ay sonunda tahsil edilen bu paraların ortalama 4 milyon dolar olduğunu belirten yetkilıler, THY işverenı tarafından (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) Haberleri 9. Sayîada DERSLERE SIKI ÖNLEMLERLE BAŞLANDI, ESKİŞEHİR'DE 500 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA Cumhuriyet Haber Merkezi Mıllî Eğıtım Bakanlığma bağlı ılk ve orta dereceli okullarla, Eğıtım Enstıtüleri, Yuksek İslâm Enstıtüleri ve bazı fakulte ile yüksek okullarda derslere dun sıkı güvenlık onlemleriy le başlanmıştır Eskişehır'de oğ renımı engellemek isteyen 500 Eğıtım Enstıtusü öğrencısı goz altına alınmıştjr. Eğıtım tarıhımizın en uzun ara tatılını yaşayan ortaokul ve lıselerde derslere 5 hazıran per şembe gunü son verılecektır llkokulların yaz tatılıne gırış tarıhlerı ise II llkoğretım Kurum'arınca kararlaştırılacaktır. Soğuklar ve yakıt sıkıntısı ge •ekce gosterılerek Bakanlığa gore «Mıllıyetçı» sayılmayan oğretmen ve yonetıcılerın surulmesı, kıyım ıcın arac olarak kullanılan 1 5 aylık ara tatılı ne denıyle. oğretmenlerın ders programlarını kalan sure ıcınde uygulamalarının yeterli olamıyacağı vurgulanmaktadır. Bu a(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) CUMHURBAŞKANI KORUTÜRK VEDA ' ZİYARETLERİNİ 22 MARTA KADAR TAMAMLAYACAK ANKARA (ANKA) Görev suresı 6 nısanda sona erecek olan Cumhurbaşkanı Koruturk'ün, son olarak bugun Hollanda'nın vem Ankara Büyukelçısı Huge Carsten'i kabul edeceğı ve daha sonra veda zıyaretlerıne ağırlık vereceğı bıldırılmektedır Cumhurbaşkanlığı köşküne yakın çevrelerden edınılen bilgiye gore, Koruturk Meclıste Cumhurbaşkonlığı turlorının başlayacağı 22 Mart tar.hinde veda zıyaretlerıni tamamlayacaktır. (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Komisyon, n Müebbeden memurıyetten men,, cezasını kabul etmedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet memurlarından veya işçi nıtelığı taşımayan , kamu hizmeti gorevlılerının ışlerını özürsuz terk edenlerle. görevlerinı yapmayan veya aksatan lara verılecek cezaların arttırılmasına ılişkın TCK'nun 236'ncı maddesınde yapılmak Istenen değışıklikler arasmda bulunan «müebbeten memuriyetten mahkumıyet» cezası Millet Meclısi Adalet Komisyonunda CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edılmemıştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Karadeniz bölgesini kapsayan büyük bir siiah kaçakçılığı ortaya çıkarıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emnıyet Genel Mudurluğu Asayış Daire Başkanlığına bağlı Merkez Malı Şube ekıplerı bir ay içinde sürdurduklerı operasyonlar sonucu, Karadeniz bol gesinı kapsayan büyük bir silah kaçakçılığı örgütünü ortaya çıkarmıştır.. Örgütün satılmok üzere elinde bulundurduğu 35 İspanyol yapısı lama marka td banca Ile Cek yapısı 11 bin mermi ele geçirilmiş. örgütün büyük patronu olan Görele'li Uayrullah Dede yakalanmıştır. Merkez Mali Şube ekiplerinin Çorum, Merzifon ve Doğu Karadsniz illerinde bir aydır sür dürdüklen operasyonlarda, ön ce silah koçakçılığı örgütünün üçüncü el silah kaçakçısı Merzifonlu Ali Mutlu. daha sonra patron Gümüşhacıköylü Ali O kuyucu yakalanmıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Istanbul'da 4 yer soyuldu Cumhuriyet Haber Merkezi ORDU Fatsa ilçesine bağlı Çamaş bucağı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Kemal Bölükbaşı, sılahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. Fatsa Cumhuriyet Savcıst Cevat Erdemir'den alınan bilgiye gore, Kemal Bölükbaşı, dun saat 08 sıralarında Fatsa'ya gıtmek üzere bir mınıbüse bindiği sırada kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kışinın sılahlı saldırısına uğramıştır. Çeşitli yerlerinden yara alan Bölükbaşı olay yerınde ölmüştür. • Ünye ilçesınde Kalkandere İlkokulu önünde üzerinde 14'lü bir tabanca ve bir sol (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) üstündağ: «Halk dayak yemişe döndü. Tasarı fakire nasihat, zengine ganimet dağıtma s amacında» ANKARA, (Cumhurfyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Üstündağ «Zulüm ölcüsüne varan zamlardan halkın dayak yemişe döndüğünü» söylemiş, «Hükümetin hazırladığı vergi tasarısıyla fakire nasihat, zengine ganimet dağıtılmak amaçlanmaktadır» demiştir. Üstündağ dün düzenlediği ba sın toplantısında, Demirel azın lık hükümetinin cHalkı hiçbirşey anlamaz yerine koyduğunu» öne sürmüştür. (Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) Fatsa'da bir kooperatif müdürü öldürüldü • ARTVİN'DE SAĞ GÖRÜŞLÜ SİLAHLI BİR KİŞİ SALDIRI SONUCU ÖLDU. i KTÜ ORMAN FAKÜLTESl ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. KAPUCU'NUN OTOMOBİLİNE PATLAYICI MADDE KONULDU.. Validebağ Prevantoryumunu, Kartal Sunta Fabrikasını, Kartal Belediyesi ile Feriköy'de bir kuyumcuyu soyan silahlı kişiler toplam 5 milyon 200 bin lira para ve altm çaldı. İstanbul Haber Servisi Kadıkoy Koşuyolu'ndaki Vahdebağ Prevontoryumu, Kartal Sunta Fabrıkası ve Kartal Beledıyesi ile Feriköy'de bir kuyumcu dün silahlı kışıler tarafından so yulmuştur. Olaylardan sonra kaçmayı başaran soyguncular toplam 5 milyon 200 bin lira para ve altın çalrrışlardır. İstanbul'daki soygunların ilki dun saat 10.30 sıralarında Validebağ Prevantoryumunda meydana gelmıştır Sılahlı dort kışı. prevantoryuma gırerek perscneli tehdıt etmış ve etkısiz duruma getırmıştır Soyguncular daha sonra personele dağıtılacak mart ayı maaşları tutarı olan 1,5 milyon lırayı alarak prevantoryumdan cıkmış ve Acıbadem yonune yaya olarak kaçmtşlardır. Soygundan sonra yorede sıkı güvenlık onlemlerı alınmış, yapılan operasyondan bir sonuç elde edılememıştır Hastane muterretının sabah bankadan personele dağıtılacak maaş tutan olan 1,5 milyon lirayı alırken beraberınde koruyucu olarak polıs ve ıandarma bulun duğu. gorevlılerin prevantoryumdan ayrılmasından yarım saat sonra soygunun gerçekleştırıldığı oğrenılmıştır. SUNTA FABRİKASI Soygun olaylarınm Ikincisl (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) YÜKSEK ÖĞRENİM YAPABİLMEK İÇİN 1500'ER LİRA ÖDEYEN BINLERCE İLKOKUL ÖĞRETMENİ İLGİSIZLİKTEN YAKINIYOR İstanbul Haber Servisi Ecevit hükümeti zamanında alınan oğretmenlerle ve eğıtimle ılgılı bazı kararların uygulanmadığı bildirilmiştir. CHP ağırlıklı hükumetın Mıllı Eğıtım Bakanlığınca Hkokul öğretmenlermın bırıncı derecenın son kademesine kadar ılerleyebılmelerini" sağlamak ve Temel Eğıtım (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Hatay eski Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen İstanbul'da öldü • IMF, Kredi ve Ücretler.. sıkılığın sürdürülmesinl ve kamu kesimınde yaklaşan toplu sozleşmelerde özellikle «Ölçulü» gıdılmesını salık vermıştır. Malıye Bakanı İsmet Sezgin. Anka aıansının Ingılizce bültenine verdıği demeçte, «Çok sıkı bir parakredl polıtıkası izlenecek Nakdı akımların mal ve hizmet akımlarının gerektirdiğ'nden daha büyük oranda genişlemesine kesinlikle izin verilmeyecek» demiştir Bu konuda iş çevrelerinden gelmekte olan baskılara Demirel hükümetinin ne zamana dek daya iü nabileceğı bilinmıyor Ancak bılınmesı gereken iki nokta vardır: Bırıncısi parakre dı konusunda odun vermeksızın ızlenecek sıkı bir polıtıka, kucük ve orta ışletmelerde iflâslan korükleyebılecektır. Ayrıca. kamu kesıminde yatırımların durması sonucunu berabe rinde getırecektir. Bunlar da işsizliğın artmasıyla eşanlamlıdır Nitekim daha şımdiden bir cok kamu kuruluşunda faz la mesailer kesilmekte, ödeme CHP Genel Başkanı Ecevit, bu pazar yurt gezilerine başlıyor ANKARA. (ANKA) CHP Ge net Başkanı Bülent Ecevit'ln yurtiçi gezilerine 9 mart pazar günü Izmir'den başlayacağı blldirilmiştir. Bu konuda bilgl veren CHP Genel Merkez yetkilileri, Bülent Ecevit'in İzmir'de Ege bölgesfndeki 7 ilin temsilcilerinin de katılacağr bir kapalı salon toplan (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Genelkurmay Başkanı Evren, İngiltere'ye gitti İSTANBUL. (a.a.) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ke nan Evren Ingıltere Genelkurmay Başkanı Oramırai Sir Levvın'ın resmı konuğu olarak dün saat 08 30'da ucakla İngıltere' ye gıtmıştir.. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren hareketinden önce Yeşilköy Hava Limanında verdıği demecte, İngiltere dekı temaslarını tamamladıktan sonra 9 rrart tarihinde Norvec Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sverre Hamre'ın konu ğu olarak Norveç'e gideceğini söylemiştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) D emirel Hükümetinin 24 ocak kararıyla gerçekleştirdiği «Ekonomik darbe»nin Istenilen sonuca ulaşabilmesinin. özellikle iki noktada gosterılecek özene bağlı olduğu öne sürülmektedır. Bunlardan biri sıkı bir parakredı politikası izlenmesi. ikincisi ücret artışlarının sınırlı tutulmasıdır Nitekim, IMF ile başkentte surdürülmekte olan görüşmelerde her iki konu yine ön plâna çıkmıştır. Para Fonu'nun Türkiye Masası Şefi Charles Woodvvard, parakredi politikasında ••• (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) İstanbul Haber Servisi Hatay eskı Cumhurbaşkanı Tayfur Sokmen, geçırdıği bir kalp krizi sonucu dun İstanbul'da ölmüştür. 88 yaşında ölen Tayfur Sökrren'ın, çarşamba ya da perşembe günü Şişli Camiinde kılınacak cenaze namazından son ra, aılesinin alacağı karar sonucu İstanbul veya Hatay'da toprağa jyerıleceği bildirilmiştir. 1892 yılında Gaziantep'te doğan Sökmen, 1933'te Antalya Mılletvekılı seçilmiş, altı yıl milletvekilliği yapmıştı. Tayfur Sök men Hatay 1938 yılında Fransız yönetiminden ayrılarak bağımsız devlet haline geldiğınde ılk Cumhurbaşkanı seçilmişti. Hatay'ın Türkiye'ye katılması gerçekleştikten sonra Antalyadan milletvekili secilen Sökmen 1950'de Hatav Milletvekili olmuş ve bu görevını 1954 yılına kadar sürdürmüştü Tayfur Sökmen, 1968 yılında Currhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü olmuştu. Sökmen. Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senotörlüğu görevini de 1974 yılına kadar sürdürmüştü. GÖZLEM UÛUR MUMCU Vergi9 ye Yergi... • M ürkiye'dekl bozuk vergi düzenini antatmak için 1 şu örneği vermek yeter: İşadamı, dışalımcı dışsatımcı, avukat, doktor, mimar, mühendıs gıbi «serbest meslek erbabı» ayda ortolama 122 lira vergi verirken, asgari ücret ıle çalışan bir işçinin ödediği vergi ayhk 1590 liradır. Ceza yasalarında «sınıf tahakkümü» dıye bir kavram vardır. Vergi duzenı, bu «tahakkümü» en çarpıcı örneklerle gozler önüne sermektedır. «Sınıf tahakkümü, sınıf tahakkümü» dıye «muhtemel gördüğü tahakküm» adına ceza kesen dev'et, bütün etkili ve yetkilıleriyle, bir de «tahakküm»ün bu çeşıdi üzerinde «vicdan muhasebesi» yapmalıdır. Cünkü bu «tahakküm» bugün 1 yürürlükte olan tahakkümdür AP hükümeti, parlamentoya yeni bir vergi yasası sunmuştur Acaba bu tasarı varolan bu «tahakkümü» azaltacak mıdır, yoksa «tahakküm» başka adlar, başka formüller ıle sürdürülecek midir? Sunulan tasarıda ılk göze çarpan belirgin özellik, (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog