Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÜSS'ye hazırlık hızlı kurs dönemlerimiz «IMH 9tt9VtBâV9 12015041 MATEMATIK R Z I K KIMYA BİYOUOJI G. YETENEK ^ATEMATIK Fİ2IK KIMYA BIYOLOJİ 3.840 * 4.800 « 1300 ı bıjfencfleı fMns f«Mİ ptendf *z«gn«tır &TCTENEI İ N I S K K N 45 KZL Y M H İ # N M M A FL O A O I IA 8 3 6196S1 259 U I I I I C İ I İ I 3 4 8 4 72 3 M 5 S 1 an dersanesi 56. Yıl; Sayı: 19999 Kurucusu : YUNUS NADİ huriy Karlarm erımesı ve sureklı yağışlar nedenıyle taşan Seyhan Baraı Golundekı fazla su nehır yatağına akıtıldı. İkı gun boyunca boşaltılan suyun kabarması sonucu kentın kanalızasyon şebekesi bozuldu. Nehır suyu bu fcanallardan yayıldı ve tüm kenti kapladı. LİSE SON : 15 mart son dervre BEKLEMEÜLER: 17. 24 Mart 10 TL. 30 Mart 1980 Pazar Ca£ftloğl«fctaab«l 22 24 60 ABD ile Savunma Jşbirliği Anlaşması dün imzalandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye lie ABD arasında yeni Savunma ve Ekonomık Işbırlığı Anlaşması dun Ankara' da duzenlenen hukumetler duzeyınde ımzalanmış ve yurürluğe gırmıştır. Duzenlenen torende anlaşmayı Turk hüküme tı adına Dışışlen Bakanı Hayrettın Erkmen, ABD hukümetı adma da Ankara Buyukelçısj James Spaın ımzalamışlardır. ABD Başkanı Jımmy Carter, anlaşmanın Imzalanması dotayı sıyla dün Başbakan Süleyman Demırel'e bır mesaf göndermış ve «Anlaşmanın imzalanması Turkıye ıle ABD arasındaki ilış kılerde önemli bir aşama oluşturmaktadır» demiştir. İmza torenfnde konuşan DışIşleri Bakanı Hayrettin Erkmen de, «Dostluk, karşılıklı saygı, anlayış ve rylniyetle» anlaşma(Arkcsı Sa. 9, Sü. 8 de) DEVELİ'NİN AYVAZHAC1 KÖYÜNDE TOPRAK KAYMASININ 63 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOLAÇTIĞI BELİRLENDİ. SÜREKLİ YAĞIŞLARIN YOLAÇTIĞI SELLER SİVAS VE KARS'TA DA HASARA NEDEN OLDU. SEYHAN BARAJ GÖLÜNDEKİ SUYUN AKITILMASI SONUCU BİNLERCE EV VE İŞYERİNİ SU BASTI. 5 bin liralık yeni banknotlar hazırlanıyor Merkez Bankasmda 500 ve 1000 liralık kupürler dışmdaki banknotlarm sicilinin tutulmasmdan vazgeçildi. Bozuk paralann ise hiçbir anlamı kalmadı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Bankası nm beş bin liralık yeni banknot basma hazırlığı içinde oJ duğu ve bir süre sonra 5 binlık banknotlarm piyasaya sürüleceği öğrenilmiştir. Enflasyonun uç haneli yüzdelere ulaşması üzerine bozuk paralar ve küçük banknotlar anlamını yıtirmış, binlık banknotlar bile kullanımda bozuk para haline donuşmeğe başlamıştır. Merkez Bankası bu gelışmeyl goz onune alarak 5 bin liralık banknot çıkarma hazırJığmda dır Mor renkll binlıklerden sonra 5 binlık banknotlara ne renk verileceği henüz kararlaştırılmamıştır. Banknot gravur ve kalıpları hazırlandıktan sonra baskıya geçıleceğı bildırılmiştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) taştif Cumhuriyet Haber Merkez] Orta ve Guney Anadolu'nun pek cok yoresınde meydana gelen sel felaketı ile lıgılı yardım ve enkaz temızleme çaiışmaları surdurülürken, Seyhan baraj go lundekı fazla suyun boşaltılması zorunluluğu sonucu Adana sular altında kalmıştır. Develı ılcesının Ayvazhacı kö yündeki toprak kaymasının 63 kışının olumune yolaçtığı belir Adana sel suları altında lenmiştir. Sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları ile şlmdıye kadar 38 cesedin çıkarıldığı bıldırılmektedır. ADANA Öncekl gun aşırt yük8elme gorulen Seyhan baraı golundeki suyun nehır yatağına akıtılması sonucu Adana'nın buyük bır bolumü sular altnıda kalmış blnlerce ev ve ışyerıni su basrrvştır. Nehır yatağına ıkı gün boyunca boşaltılan sanlyede 2700 metreküp suyun kabarması sonucu kentin kanalızasyon şebekesi çalışmaz olmuş, nehır suyu bu kanallardan şehre yayılmıştır. Cadde ve sokaklardakı logarlardan fışkıran sular öncekı akşamdan berı kentın büyuk bır bolumünü kaplamış, suların vükseklıği bazı yerlerde bır metreyı aşmıştır. 1 Kentın buyuk bır bolumü cad de ve sokakların su kaplanması yüzunden trafığe kapatılmıştır Yükselen sular kentlerarası ulaşımı sağlayan Gırne koprüsunun uzerınden aştığı ıçın kop ru kullanılamamaktadır. Kentlerarası Santral garajı da tumuyle sulara gomulmuş kentlerarası sefer yapan otobuslerin garaıa girışlerı yasaklanmıştır. Kentlerarası ulaşımı sağlayan Seyhan özerindekl tarihî taşkoprünün de büyük bir bolumü sular altındadır. Beledıye itfaıye ekipleri elierindeki dort motopompla onemIj yerlerın sularını boşaltmaya oalışmakta ancak, etkıli olamamaktadırlar. Seyhan nehri kıyısındaki 10 kadar mahallenın büyük bir bö lumü boşaltılmıştır. Evlerınden (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Batılılar, Türkiye'ye, Paris'teki OECD toplantısında ağır bir ders verdiler TOPLANTIDAN CIKAN DELEGELERDEN BİRİ GAZETECİLERE, cKAHVE ARASI VERDİK» DEDİ. BİR BAŞKA DELEGE EKLEDİ: «DOĞRU, NİSANA KADAR KAHVE ARASI...» TÜRK HEYETİ TAM BİR PANİK VE ŞAŞKINLIK İCİNDEYDİ. Yalçm DOĞAN PARİS, (Cumhuriyet) , Türkıye'ye OECD ulkelerınln vermeyı ongordukleri yardımın erteleneceğı herhalde kimsenın aklının ucundan geçmiyordu. Ne bu ışı uluslararasj planda ustlenen Alman Malıye Bakanı Matthoefer, ne Başbakanlık Musteşarı Turgut Ozal ne OECD Genel Sekreteri Van Len nep, ne de herhangi bir başka yetkilı... 26 mart sabahı OECD ülke(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) MATTHOEFER ECEVİT'LE KAHVALTI ETTİ VE GİTTI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'ye yapılacak ekonomik yardımı koordıne etmekle görev lı Federal Almanya Malıye Baka nı Hans Matthoefer. dun Anka ra'dan ayrılmadan once CHP Ge nel Başkanı Bulent Ecevit ıle bır goruşme yapmıştır. CHP lıderının ORAN'daki evın de, sabah kahvaltısı boyunca geçen gorüşmede Federal Almanya'nın Ankara Buyukelçisl (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Türkİş Genel Başkanı Denizcier: "Hükümet sabrımızı taşırmak üzeredir,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turk İş Genel Başkanı Ibrahım Denizcier, «Çeşıtli uyarılarımıza rağmen, Türk işçı hareketıni tedırgın eden ve çalışma barışını bozucu nıtelıkte olan bir takım gırışimlere teşebbus eden hükumetın bu tutumu sabrımızı taşırmak uzeredır» demiştir. Denızcıer, dun verdıği demec te, başta Başbakan Demırel olmak uzere, hükumetın dığer uyeleriyle yapılan goruşmelerde, gerek ulke ekonomısı, gerekse (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Murat BELGE'nin Yazı dizisi Bugün 10. sayfada Partilerarası temaslar ciddi sonuç vermeyince seçimin ilk haftası ciddi olmayan adayların sonuçsuz turları ile kapandı Füsun ÖZBİLGEN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanlığı seçımı ıçın İlk hafta ciddi olmayan adaylarla yapılan sonucsuz turlamalarla kapandı. Hafta ortasmda CHP yönetıcilerının dığer partılerle yaptıkları gorüşmeler so nucunda parti içinde Ecev.t'in yaptığı nabız yoklamasından da kuvvet alarak 250 300 oy alabıiecek bir aday isml sap tanamadığı içın CHP yönetımi bır aday çıkarmaktan vazgeçti. CHP yönetıcıleri, kendi grup ları içinde yaptıkları nabız yok laması sonucu elde ettıkleri isimler ile diğer parti ve grup larla yapttkları gorüşmeler sonucu önerilecek isimleri çakış(Arkası S a 9, Sü. 3 de) TRABZON VE ŞAVŞATTA 2 ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ ADANA'DA SALDIRlYA UĞRAYAN BİR KİŞİ OLDU. İSTANBUL HASEKİ'DE CÖP BİDONU İÇİNDE BİR CESET BULUNDU. Cumhuriyet Haber Merkezi kara'da ideolojık nedenle adam Şıddet olayları dun de sur oldürmek, patlayıcı madde atmuş, Trabzon ve Şavşat'ta ıkı mak, sılahlı saldırı ve soygun oğretmen, Adana'da ıse sağ yapmaktan aranan sağ eylemci uç kışı gozaltına alınmıştır. goruşlu bır kışı oldurulmuştur. İstanbul, Hasekı'de bır kışının TRABZON «Tabakhane ma cesedı bulunmuş, Kızıldere o hallesınde bulunan Yurtsever laylarının yıldonumu nedenıyle Devrımcı Sanatçılar Derneği dıgenış onlemler alınmıştır. An(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) GÖZIEM UĞUR MUMCU Adayımız Dr. Bilgiç.. MSP'NİN İZMİT MİTİNGİNDE ERBAKAN AP'Yİ ELEŞTİRDİ İZMİT (Cumhuriyet) MSP' nin «Mılli^Şahlanış ve Vahdete Cağrı»^mıtıngı dün oğleden son ra İzmifte 50 Yıl Anıt Parkı alanında yapılmıştır. Mıtıngten once Genel Başkan Necmettın Erbakan'ın da katıldığı çocuk parkı alanından başlayan bır (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) Kaba Diplomasi... CHP ÖRGÜT KURULU TOPLANTISl YAPILDI İstanbul Haber Servîsi CHP İstanbul örgüt Kurulu toplantısı dün yapılmıştır. CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstün (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) T ürkiye'ye yardım miktarının (daha doğrusu verilecek borcun) saptanması için toplanan OECD ülkelerının 26 mart kararı bır şok etkisi yarattı. Bununla bırlıkte olayla ra daha yüksek bir düzeyden bakıldığında durum şaşırtıcı değildir. OECD ülkelerinın çe şitli koşuilarla verecekierl kre dılerin toplam 1 mılyar doları bıraz aşacağı da gozonunde tu tulursa; Türkiye'yı içinde bulunduğu ekonomık çıkmazdan kurtarmak yolunda bu cyardtm»ın etkisının sanıldığınca büyük olmayacağı da söylene Asıl şaşırtıcı olan ülkenin «devaluasyon, zam. kredılerin denetlenmesi, banknot matbaasının frenlenmesi» gıbi geçmış yıllarda çok denenmış Ilaçlarla içinde bulunduğumuz olağanustü durumdan kurtula PROF. AREN SERBEST BIRAKILDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cınnah caddesi uzerınde DİSK Araştırma Enstıtusu'nun onceki gun güvenlık gorevlılerince aranmasından sonra gozaltına alınarak Emnıyet Mudurluğüne goturulen DİSK Araştır(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) ••• Dr. Sadettin Bılgiç, Cumhurbaşkanlığı için adaymış! «Yeni bır 41'ler hareketı ıstemıyorsanız, benı destekleyın» dıyormuş, bu yuzden AP grupları çok karışıkmış.. 1970 yılında, 41 AP mılletvekılı, Demırel'e ısyan bayrağı açtıktan sonra DT. Bılgiç basma şu açıklamayı yapmaktaydı: Demirel, tek şahıs hakımıyetine teveccüh etmektedir. Partıyı ıkbal ve menfaat kapısı halıne getırmokten çekınmemıştır. Zıra ıkbal ve menfaatın baş temsiicısi kendısıdır... Tarıh: 13 şubat 1970.. Dr Bılgiç ve arkadaşîarı, AP'den çıkarıldıkları günlerde basma yaptıkları orlak açıklamada da şunları soyluyorlardı: Demırel ve karanlık Işbırlıkçılerine karşı yaptığımız bu tarihî mucadele. deviet ıdaresı fazıietlı, namuslu. haysıyeth ehıl ellere geçınceye kadar devam edecektır... Dr Bılgıç'ın Demırel'e karşı başlattığı «Bu tarihî mücadele» nedense çok kısa surdu Ve Bılgiç 1975 yılında «Bırıncı MC Hukümetı» kurulurken, hemşehrısı Demırel'ın yanında yerıni alıverdı! Bılgıç'ı bır sure sonra AP Genel Başkan Yardımcısı ve Mıllî Savunma Bakanı olarak goruyoruz. Dr Bılgıç'ın bu «Tarihî mucadeles»; nıçın kısa sürmüştur'' Bunu, ancak tarıhçıler arayıp bulacaklardır Bizım bıldığımız, Dr. Bılgıç'ın Demırel hukumetmı destekle(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog