Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET 29 MABT 1980 DOKÜZ 60 KtŞt (Baştarafı 1. Sayfada) KAYSERİ Develi ilçesinin Bağırdaği kasabasına bağlı Ay vazhacı köyünde sel sularının yol açtığı toprak kayması sonucu önceki gece enkaz altında kalan 9 evdekî yurttaşlar can vermiştir. İlgililer, dün akçam üzerine kadar çamur altında yürütülen çalışmalar sıra«ında 46 cesedin çıkarılabildiği nl, ancak ölü sayısının 6O'ı bu fabileceğini söylemişlerdir. Ayvazhacı köyünün eteklerlndeki «Evliya» dağının üçte birinln kaymasıyla evlerinde uyurken canveren Özdemir, Utku. Nergiz. Gül, Kartin ve Özcon aileleri fertlerinin çoğunun çocuk olduğu bildirilmektedir. Olay sırasmda yaralananlar Kayseri Tıp Fakültesi ve DeveII Devlet Hastanesine kaldırılmışlordır. Heyelon sırasındo 118 büyükbaş, 250 de küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmiştir. İmar ve İskân Bokanı Tur©ut Toker ile Köyişlerj ve Kooperatifler Bokanı Ahmet Karayiğit, bölgede incelemeler yapmışlar, kurtarma çalışmalarını izlemişlerdir. İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker, Evliya dağı nın diğer taraflannda bulunan 40 evin boşaltıldığını, köyün ye jinin değiştirilmesi konusunda şimdi bir şey söyleyemeyeceğini söylemiştir. Afet İşleri Müdürlüğü llk yar <hm olarak Kayseri Valiliğj emrlne 1 milyon lira, Kızılay da 250 çadır ve 1000 battaniye Oöndermiştir. Develi ilçesinde de 100 evle 50 dükkan su altında kalmış. çevr© köylerde birçok ev oturulamaz hale gelmiştir. İlçedeki hasarın 6 milyon lira olduğu bii dirilmiştir. ÇUKUROVA'DA DURUM ÂDANA Üç gun boyunca eürekli yağan yağmurlar ve Toroslar'dakı karların erımesj ile beslenen nehir ve çayların kabarması sonucu meydana gelen taşkın ve sel, Çukurova'da can ve mal kaybına yolaçmış. Seyhan Barajında patlama tehllkesi belirdiğinden Adana'nın 7 fnahallesi ve sel baskınına uğrayan 79 köy boşaitılmıştır. DSI 6. Bölge Müdürü Ülkü Sayın, Seyhan nehrıne saniyede 6294 metreküp su geldiğini, dün öğle saatlermde suyun taş ma noktasına ulaştığını, buna karşıiık baraçdan ancak saniye de 1180 metreküp Su boşaltılabildiğini söylemiş «Baraj gölündeki suyun sürekli olarak yükselmesi bizi endışelendiriyor. Ka pakları daha fazla aşarsak baraj seddinin yıkılma tehlikesi ortaya çıkabilir.» demiştir. Tehlikeli durum üzerine Adana'daki tüm okuilar tatil edilmiş. Seyhan kıyısındaki Hadırlı, Mıdık, Anadolu, Güneşli Mirzaçelebi, Türkocağt ve Seyhan mahalleleri boşaltılmış, buradakl yurttaşlar okullara yerleştirilmiştir. Ceyhan nehrinin taşması sonucu birçok köy sular altında kalmış, Kaymakamlıklar aracılığıyla 79 köy boşaitılmıştır. Burada bölge helikopterlerle denetim altında tutulmuştur. Karataş Kaymakamı Tahir öge, bazı köylerin taşkından etkilendiğini. Yerdelen köyünde 9. yurttaşın mahsur kaldığını söylemıştir. Ceyhan'da 3, Kadırli'de 4 ve Osmaniye'de de 3 köyde sel baskını olmuştur. Tarsus'a bağlı 7 köyde tahliye edil miştir. ADANA İLÇELERİNDE 7 ÖLÜ VAR Kozan'ın Çulluuşağı köyünde koyun otlatırken sel sularına kapılan Songül ve Bahar Kuş adlı kız kardeşler boğularak ölmüşlerdir. Çamdere köyünde de, dağdan gelen bir ka yanın düşmesi sonucu enkaz altında kalan Mustafa Camdelen (2), Kezban Çamdelen (3) ve Meryem Qamdelen (65) hayatlarını kaybetmişlerdir. Tarsus'un Çamalan bucağı lnkaya köyünde Celal Özdemir köy koruluğunda odun toplarken dağdan inen sel sularına kapılarak boğulmuştur. Pozantı ilçosinin Aşağıdere mevkiinde de sel suları arasında bir erkek cesedi bulunmuştur. 2 KARAYOLCUNUN CESEDİ BULUNDU Pozantı yakmlarındaki Çakıt ırmağı üzerınde yıkılan koprülerın onarımı ve yolun açılması için çalışan Karayolları ekibmden forman Amil İnceoğlu ile dozer ustası Basri Yavuz ge çirdıkleri trafik kazası sonucu nehre düşerek sulara kapılmış, dahd sonra da cesetleri bulunmuştur. Sei felaketi nedeniyle Adana Kızıiay şubesı, valilık emrine 420 çadır, 1500 battaniye verjnıştir. ADANA ANKARA DEMİRYOLU VE KARAYOLUNDA DURUM Çakıt ırmağının üzerindeki ikl büyük köprünün yıkılması yüzünden kapanan Adana Ankara karayolu dün de açılamamıştır. Bu arada Tombok köprüsünün yıkılması üzerine dün trafiğe kapanan Mersin Konya karayolunda trafik daha sonra ulaşımo tek şejitten verilmeye başlanmıştır. Yine Çakıt ırmağı üzerindeki köprünün yıkJİmaeı yanında Ankara Adana demiryolunun bir bölümü tahrip olduğundan, Guney' le. ulaşım tamamen kesilmiştir. OAZİANTEP İslahiye ilçesine bağlı Kabaklar köyünde sel sularına kapılan Süleyman Görocak adlı yurttaş ölmüştür. Gaziantep'te de 5 mahalledekî bazı konular ve üç çarşıdaki işyerleri sular altında kalmıştır. KONYA Ermenelc çayı taşarak Göksu vadisinde bulunan köyleri tehdit ederken, bazı evlerle birlikte su altında kalan karakol binası Orman İşletmesine taşınmış, Aşağıçağlar köyünde 8 ev yıkılmıştır. Karaman ilçesinde Çeter deresinin taşmasıyla 400 ev sular altında kalmıştır. Ereğli'de Sümerbank fabrikasıyla bir bulgur fabrikası selden büyük zarar görmüştür. İvriz çayının taşmasıyla binlerce dönüm arazi su altında kalmıştır. ULUDAĞ'DAN KAYA KOPTU, ANAOĞUL ÖLDÜ BURSA Uludağ yolunun başlangıçındaki Demirkapı mahallesinde yağışların etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu 2 ton ağırlığında bir kaya yuvarlanarak iki evin üzerine düşmüş, tek katlı evlerde oturan Cavide Abl (27) ile oğlu Mehbet Abi (7) enkaz altında kalarak ölmüş, Aylo Turgan (20) ile Nabihan Abi (3) ağır şekilde yaralanmışlardır. Olay sırasmda öteki evin boş olduğu belirtilmiştir. K.MARAŞ Elbistan'da bazı maholleler ile birçok köy su altında kalmış, baskınlar yüzün den 300 kadar evin yıkıldığı bil dirilmiştir. Kaymakam Mustafa Yıldırım, yöredeki Kevkirli, Söğütlü, Urman çaylarının kabararak çevreyl kapladığını, köy lerden can kaybı ile ilgili bir ha ber alınamadığını söylemiştir. Ambarçık köyünden geçen Söğütlü çayının ortasında bir ada da mahsur kalan 8 kişilik bir ailenin kurtarılmasına çalışılmaktadır. Körsulu obasında Ise evlerinl sel sularının basması üzerine dağa çıkmaya çalışan Zekeriya Konuş (76) ve eşi Rahime Konuş (69) sel sularına kapılarak can vermlşlerdir. Bu arada sel sularının tahribat yapması ve bazı köprülerin yıkılması sonucu Kahramanma raş'ın bazı II ve ilçelerlyle karayolu ulaşımı kesilmiştir. DİĞER YERLERDE Sivas'ın Başsöğüt köyünde 15 ev su altında kalmış, 21 aile boşaltılmış, 60 büyük ve küçük baş hayvan telef olmuştur. Nev şehir'de de yağışlar etkili olmuş, Amasya'da Yeşilırmak taşmış. pancar ekili alanlar taş kın sularla kaplanmıştır. Fethiye ilçesinde de yağmur birçok evi basmıştır. Eskişehir'de Por suk'ta su seviyesi tutulamayarak taşmış, Cukurçarşı'yı etkllemlştir. iskenderun, Gümüşhane'de fırtına etkili olmuş, elektrik hatları kopmuştur. CANKIRI Bir derenln kenarında odun toplamakta olan Emine AJctçış, sel sularına kapılarak hayatını kaybetmiştir. Bu arada. Şakaeli köyünde 20, Kırsakal köyünde 28 ev boşaitılmıştır. MESAJLAR Cumhurbaşkanı Korutörk, ya yınladığı mesajda, Ayvazhacı köyündekj toprak kayması ve çeşitli bölgelerdeki sel felâket lerinin can ve mal kaybına yol açmasından derin üzüntü duyduğunu bildirmiş, feiaketzedelerin yaralarının sarılmasında devletin bütün imkânlarıyla yan larında bulunacağından emin olmalannı istemiştir. Başbakan Demirel de, devletin bütün gücüyle toprak kayması ve sel felâketine uğrayan yurttaşların yanında olduğunu söylemiştir. CHP'den bir parlâmento heyeti, Kayseri'ye gitmiştir. Milli Savunma Komisyonu Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımn aylıklarını artırdı ANKARA (Cumhurlyet Büro•u> Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların tazminatlarını artıran Silahlı Kuvevtler Hizmet Tazmfnatı Yasa Tasarısı Millet Meclisi Milli Savunma Komisyo nunda görüşülürken veriien bir önerge üzerine Genelkurmay Başkanınm aylığı, brüt tutarının yüzde ellibeşi oranında artırılmıştır. Aynı önergeyie, kuv vet komutanlarımn aylıkları da aldıkları aylığın brüt tutarının yüzde kırkbeşi oranında yükseltilmiştir. Veriien önergede brüt yüzde ellibeş ve kırkbeş oranındaki tazminatın net olarak ödeneceği belirtilmektedir. Silahlı Kuvvetlerdekl öteki subayların aylıkları, aldıkları brüt aylığın yüzde yirmisi oranında net olarak artırılmıştır. Geçen ay çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, rutbe ve görev farkı gözetilmek sizin Silahlı Kuvvetlerin bütün mensuplarına aldıkları aylıkların yüzde yirmisi net olarak ve rilmişti. Aynı oranda aylık artışlannı kapsayan «Silahlı Kuv vetler Hizmet Tazminatı Yasa Taasrısı» bu kez Milli Savunma Komisyonunda görüşülürken AP'lilerce veriien bir öner geyle Genelkurmay Başkanı ve kuvevt komutanlarımn alacakları aylıklar yükseltilmektedir. Bir MİT görevlisi (Baştarafı 3. Sayfada) ri üzerlnde durulduğunu belirten İlgililer eoruşturmanın yoğunlaştırıldığını söylemişlerdir. • Kadıköy'den Fikirtepe'ye gl den Saffet Peksay yönetimindeki minibüs, dün sabah Hasanpaşa Dörtyol Sokullu Sitesi önünden geçerken yolda bek leyen iki kişi tarafından silâhla taranmıştır. Olayda, minibüste ki Atatürk Eğitim Enstitüsünde okuyan sağ görüşlü öğrenciler den Yusuf Aydın başından, Hu lusi Kara da göğsünden ağır, Mahmut Bahar, Yaşar All Dur sun, Bekir Türkmenoğlu ile şoför muavini İsmail Solmaz hafif biçimde yara almışlardır. Görgü tanıkları, parkalı ve kasketli saldırganların olaydan sonra Bedrettin Sokağı boyun ca kaçtıklarını ve kendilerini bekieyen bir otomobile bindik lerini söylemişlerdir. SAMSUN Vezirköprü'de bir polis öldürülmüştür. Olay, saat 02.30'da Halkevine bomba atılması üzerine, polis eklbinin takip ettiği Osman ve All Tanrıverdj adlı kardeşlerin evine yaptığı baskın sırasmda meydana gelmiştir. Teslim ol çağrısına silâhla karşıiık veren kardeşler polis Erdoğmuş Temizaltan'ı öldürmüş, polis Lütfi Han'ı da yaralamışlardır. Han ayakta tedavl edilmiş, ka çan kardeşlerden yakalanan Aii Tanrıverdi tutuklanmıştır. ölen polisin evli, 3 çocuklu olduğu bildirilmiştir. GAZİANTEP Kentte dün meydana gelen iki ayrı olayda iki kişi öldürülmüştür. ilk olay Hoşgör mahallesinde meydana gelmiş, klmliği belirlenemeyen kişiierin silahlı saldırısına uğrayan Abdulah Demir ağır biçimde yaralanmıştır. Abdullah Demir hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştür. İkinci olayda ise Osman Durmuş adlı kişi, Ahmet Üstü sokağından geçer ken açılan tabanca ateşi sonunda vurularak öldürülmüştür. ADANA Zirai Donatım Ku rumu önünde yolda lastik yakarak gösteri yapmaya çalışan bir grupla, duruma müdahale etmek isteyen güvenlik kuv vetleri arasında çıkan silahlı çatışmada, olay yerinden tesadüfen geçmekte olan Davut Bü yükhaydar adlı bir kişi ölmüş, Süleyman Kızılkaya adlı polis memuru da hafif biçimde yara lanmıştır. ANKARA Abdi Ipekçi'nin katil sanığı Mehmet Aİİ Ağca hakkında Sıkıyönetim Mahkemesl Askerj Savcılığının «Ağca'nın firarda 2 cinayet Işlediği ve gasp olaylarına katıldığı» yolundaki açıklaması üzerine, İçişleri Bokanlığı tarafından İstanbul Valiliğine bir yazı gönderilerek bilgi istenmiştir. Bilgl ve belgelerin değerlendirilmesinden sonra Ağca'nın 1481 sayılı Asayişe Müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkındaki yasa kapscmına girdiğinin kanıtlanması hallnde hakkında «Vur emri» çıkarılacağı belirtll miştir. • Cinnah cadesi üzerindeki DİSK Araştırma Merkezi dün öğleden sonra güvenlik kuvvet lerince aranmıştır. Aramadan sonra Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Sadun Aren, güvenlik kuvvetlerince binadan alınarak götürülmüştür. • CHP Genel Sekreterl imadettin Elmas «Sağcı eylemcilert koruduğunu, teslim olması istenenler arasında Mehmet Aii Ağca gibi bazı azılı eağ eylemcilerin bulunmamasının bunu kanıtladığını» söylemiştir. BURSA Bursa TİP Merkez llçe Başkanı Mehmet Demlrci' nin kardeşi TİP üyesl Ahmet Demirci'nin öldürülmeslyle İlgili olarak aranan ülkücü Recep Sendal silahıyla birlikte yakalanmıştır. Sanık llk sorgusundan sonra tutuklanmıştır. TRABZON Caykara llcesine bağlı Uzungöl bucağı Belediye Başkanı Salih Kocaman' ın makam otomobilini Of ilçesine bağlı Fındıkova köyü yakınlarında durdurarak arama yapan güvenlik güçleri otomobilde 7,5 kilo dinamit, fitil ve fünye ile bir tabanca bulmuşlardır. Sorgusunda patlayıcı madelerl Sürmene Orman İşletmesinden köy yolu şebekesine götürmek İçin aldığını öne süren Belediye Başkanı mchkemece tutuktanmıştır. GÜMÜŞHANE Karaer mahallesinde oturmakta olan CHP il yönetim kurulu üyesl Yusuf Ziya Aydm'ın evine patlayıcı madde atılmıştır. Patlama sırasmda evde bulunan avukat özer Yalçınkaya yaralanmıştır. Öte yandan AP yanlısı Oltan Sungurlu adlı avukatm evine atılan patlayıcı madde hasara yol aç* mıştr. OLAYLARiN GERÇEK (Baştarafı 3. Sayfada) Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti aynı çıkmaz yola girmiş görünmektedir.İşte böyle bir ortamda Batılı ülkelerin Türkiye'ye «yardımsı ertelemelerinin anlam» nedir?.. Bu konuda çeşitli haberler üre tilmektedir: 1) Yardım teknik nedenlerden ötürü ertelenmiştir.. 2) Cokuluslu şirketler 2 milyar dolara yaklaşan garanti 8iz ticari alacaklarını sağlama bağlamak amacıyla kendı devtetlerini baskı altında tutmak ta Türkiye'ye karşı çekimser tu tumu oluşturmaktadırlar. 3) OECD yardım konusundaki taahhüt kararını Türkıye'den yeni siyasal ödünler koparmak için ertelemiştir.. 4) Demirel'in azınlık hükümetinin ekonomik önlemler paketi, OECD yönetici lerini tatmin etmemiştir. 5) Tür kiye'nin IMF ile yeni bir anlaş maya bağlanması ve OECD'nin önüne Uluslararası Para Fonu'nun taz e onayıyta çıkması gerekmektedir. 6) OECD ülkeleri genel bir ekonomik bu nalımın darboğazında olduklarından Türkiye'ye yardım etmeleri zorlaşmaktadır. Bu nedenlerin bazıları ağır basabilir, ya da hepsf birden genel bir ağtrlık oluşturabilir.. Ancak sonuç değişmez.. Azınlık hükümetinin 24 ocak ekonomik kararlar atılımını şim diden boşluğa düşmüş saymak için vakit erken değildir. Cöken ekonomisini ayağa kaldırmak için dış destek gereksinmesl büyük olan Türkiye'de OECD kararının etkileri de tepkilerj de çok büyük olacak, Azınlık Hükümetinin yazgısını belirleyecektir.. Şimdilik durum şudur: Azın lık Hükümeti 24 ocak günü ser best piyasada en çok 55 lira olan doları resmen 70 liraya oturtan bir devalüasyon yapmıştır. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş çapta zam paketiy le dar gelirliye dayanılmaz yükler vurmuş, fiyatları da serbest bırakmıştır.. Demirel Hü kümeti ancak Batı ülkelerinin büyük çapta taze para desteğiyle yalnız ekonomik değil aynı zamanda siyasal bir dış destek sağlayabilir, ve içerde köklü bir vergi yasasıyla halk kitlelerinin yükünü bir ölçüde hafifleterek seçim sandığında ağırlığını koruyabilirdi.. Dışa ve içe dönük bu iki beklenti de askıdadır, Azınlık Hükümeti zamanla ya rışa çıkmış ve değerll vakitlerini yitirmiştir. Önümüzdeki günlerde bu kaybın siyasal ve ekonomik sonuçları çarpıcı bi çimde ortaya çıkaeaktır.. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) da «Almanya'nm evlatlığı» olmuş şimdi.. Hey Kurtuiuş Savaşı şehitlerı, hey, «Bu topraklar İçin toprağa düşmüş asker», hey Çanakkale'dekiler, Gaiiçya'dakiler, Sakarya'dakiler, İnönü'dekiler, hey mermılerl, çocuklarının kundaklarına saran analar, Antepli Karayılanlar, Şahin Beyler, Erzurum'un dadaşları, Karadenizin Temel reisleri, İzmir'in efeieri, Ankara'nın seymenieri hey. Duyun, evlatlık olmuşuz, evlatlık... Amerfka'nın «beslemesi», Almanya'nm «evlatlığı», olduk, devteti yönetmış ve yönetenler içinde şu «Almanya evlatlığı» sıfatından utanan, sıkılan, «biraz da biz sorumluyuz» diyen çıkar mı acaba? Paris'teki son OECD toplantısından da elimlz boş dönmüşüz, «Para veren altın bulsun» diyen Başbakanlık Müsteşarına uluslararası sermayece «Allah versin» denmiş; Japonya «Bana ne?» diyormuş, Kanada, «Başka derdin mi yok?» diye diretiyormuş, Paris'ten boynumuz bu* kük dönmüşüz, özal beyin yüzü asılmış.. Başka kapılan mı çalsak? Lüksemburg'a mı yalvarsak? Güney Kore'den ml istesek, ne yapsak? Morltanya Cumhuriyeti'nden ml rica etsek? Yoksa, Erbakan Hoca'yı islam ülkelerindeki camilere yollayıp, «Camiye yardtm» toplar gibi para mı buisak? Ne yapsak? Ne yapsak? Yok, yok, bir ülke böyieslne büyük bir utanç çemberıne sokulamaz. Evet, açıkça ilan edelim, Türkiye, «Milliyetçiyiz» diyenlerin elinde adım adım bu koşuliara sürüklendi. Mustafa Kemal'in bağımsız Türkiyesi, haraçmezat satıiarak bu hale düşürüldü.. «Manzaraı umumiye» budur! İşte eser ortada... Bu, Türkiye için Sevr anlaşmasıdır. Aynı Sevr anlaşması gibi elimiz kolumuz bağlanmıştır... Türkiye, Almanya'nm evlatlığıymış! Bir ülke, bu hale 8ürüklenmişse. eloğlu da bunları yazacak, bizlerl utandırarak yazacak, fakat Türkiye'yi bu utanç çemberine sürükleyenierin hlç yüzleri kızarmayacak.. Neyse, neyse, bir «tesellimiz» var. Umutsuz olmayalım: Matthoefer, Atina'ya giderek, Yunan Başbakanı Karamanlis ile görüştü. Belti ki, Ekselans Karamanlis Türkiye'nin içinde bulunduğu bu güç koşullardan kurtulması için cömert davranır, kesenin ağzını açar; Rum sermayesi yardıma koşar.. Evet, ne olacak? Evlatlığa komşular da bakarl.. Kamn (Baştarafı 1. Sayfada) lar. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,, Sayıştay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile bilgi için Ge nelkurmay Başkanlığı ve Cum hunrbaşkanlığı genel Sekreterll ğine de gönderilen 5 mart tarih ve 383/02205 sayılı genelge şöyledir: «Dördüncü Beş Yıllık Kalkın ma Planının çalışma politikaia n bölümünde kamu kesiminde ki kuruluşlann toplu iş sözleşmelerl bağlamada karşılaştıkları meseleleri bağlamak için müşterek bir birim kuracakları hükme bağlanmıştır. 1980 yılı programının çalışma ve refah seviyesl ile İlgili bölümünde ise aynen «Toplu iş sözleşmelerinin milli seviyedeki esaslarını tesbit edecek bir kurul başkan tık bünyesinde teşkil edilecek tlr» denilmektedir. Ekonomlk Istikrar Programının başarı kazanabilmesi için bunların uygulanmasının ek tedbirlerle desteklenmesinde za ruret bulunmaktadır. Topiu iş sözleşmelerine bu açıdan bakıl ması ve işçi işveren menfaat lerinin dengelenmesi büyük bir önem arzetmektedir. Bu bakımdan planda ve programda önaörülen birim, Başbakanlık bünyesinde kurulmuş ve cTop Ai sözleşme koordinasyoı) kurulu» adıyla faaliyete başlamış tır. Kurul Başkanlığı görevi Başbakanlık Müsteşar Yardım cısı ve Sosyal Planlama Daire si Başkan Vekili Kâzım Oksay tarafından yürütülecektir. Bu kurul. öncetikle milli sevl yedeki prensipleri oluşturmak üzere kamu sektörü ile özel sek tör çerçevesinde genel esasları tesbit edecek ve toplu iş sözleşmelerini yürüten kamu kuruluşlarına, diğer kuruluşlara bildirllecektir. İşveren keslml müzakerelerl bu esaslara göre yürütecek ve devamlı olarak bu kuruluşla te mas ve işbirliği içinde bulunacaktır. Kurulun bllglsi dışında toplu sözleşme imzalanmayaoaktır. Kamu kesiml işverenlerl mev cut toplu iş sözleşme anlaşmalarını ve sendikaların yenl tekliflerini en kısa zamanda bu kurula intikâl ettirecekler ve kurul talep halinde kaliflye ele manlarla takviye edilecektir.» Matthoefer (Baştarafı 3. Sayfada) sunuz? YANIT Böyle bir ilişkl yoktur. Erteleme tümüyle teknik nedenlerden dolayıdır. Bu zorluklan kısa zamanda bertaraf edeceğiz. Bir başka neden de yardımın kapsamının ve kalitesinin geliştirilmesidir. SORU OECD ülkeleri arasında ekonomik önlemlerin sonuna kadar izlenmiyeceği yolun da bir endişe mi vardı? VAN LENNEP Biz böyle bir izlenim edinmedik. Türk hükümetinin bu önlemleri sonuna kadar izliyeceği ve ülke ekonomisini sağlığa kavuşturacağı izlenimindeyiz. SORU Atina'dan, yapılacak yardımın silah alımı için kullamlmıyacağı yolunda haberler geliyor, ne dersiniz? MATTHOEFER Ben Atina* da böyle bir teminat vermedim. Ama benim bu davranışım bu haberlerin doğru olmadığı anlamına gelmez. Bildiğim kadarıyla Türkiye şu ana kadar kredileri hep petrol ve gübre Ithalatı için kullanmıştır. Türkiye'de 400 bın traktör ve 1.5 milyon kamyon var. SORU Kredilerln koşulları ne? MATTHOEFER Siz gazeteoiler hep kredilerin miktarları üzerinde duruyorsunuz. Yardım çıkınca kredilerin koşullarına bakmanızı rica ederim. SORU Geçen yılki toplantıda iki ülke karannı açıklamadığı halde yardım taahhüdü çıkmıştı. Bu yılki birlik çabası nerden doğdu? MATTHOEFER Bllmiyorum. Belki bu yıl geçen yıldan ders aldık ve kurallan tam olarak işlettik. SORU CHP yetkililerl slzlnle temasda bulundular, hükümet değişfp tedblrler de değişirse yardım etkilenir mi? MATTHOEFER ~ Biz yardımı geçen yıl Ecevit'e yaptık. Bu yıl ise Demirel'e yapıyoruz. Bu yardım partilerden partilere değil hükümetlerden hükümetleredir. VA NLENNEP Biz yardımı Izlenen ekonomik politikaiara yaptık. SORU Türkiye'nin borçlarl nasıl bir takvimle erteleneoek? VA NLENNEP Bu soruyu yanıtlamak için zaman henüz erken. SORU Türk kamuoyu geçikme için gösterilen gerekçeleri tatmin edioi bulmadı. eğer toplantıdan bir Alman heyeti aynı tür bir geçikmeyle çıksaydı Alman basınmın tepkisi fark iı mı olurdu? MATTHOEFER Siz soru sormuyorsunuz, kendi görüşlerinizi açıklıyorsunuz. SORU Ankara'ya gelirken yine Atina'ya uğradınız niye? MATTHOEFER Türkiye, Yu nanistan ve Almanya aynı İttifak'ın üyesidirler. TürkiyeVe ya pılacak yardım Yunanistan'ın yararınadır. Bunların anlaşılabilmesi icin karşılıklı olarak konuşulması lazımdır. ECEVİT'LE KAHVALTI Alman Maliye Bakanı Türklye' den ayrılmadan önce CHP IIderi Ecevit'le. ORAN'daki evlnde sabah kahvaltısında görüşecektlr. Demirel (Baştarafı 3. Sayfada) «Bu konuda endişeye mahal yoktur. OECD toplantısının so nunda yayınlanan tebliğe dikkat etmek gerekir. Tebligde Türkiye'nin doğru yolda olduğu, ödemeler dengesinin düzeldiği, enflasyonun durdurulabileceği inancında bulundukları belirtilmekte ve tebligde maII yardım yapacakları yazılı. Şüpheye düşmeye gerek yok. Türkiye Köşeyi dönmüştür.» SİLAHLI KUVVETLER Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı seçimi konusunda Silahlı Kuvvetlerin ne düşündüğünü sorması üzerine Başbakan Demirel «Silahlı Kuvvetlerin yetkilerini Anayasa tayin etmiştir. Herkesin yetkisi beilidir. Cumhurbaşkanı seçimi ile Silahlı Kuvvetlerin bir ilgisl yoktur» de miştir. Demirel, CHP llderinin Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlandık tan sonra hükümetin istifa etmesi gerektini ve bir AP MSP „ CHP koalisyonunun kurulmasını Istediği yolundakl bir soruya, «Hükümet mi olmak istiyor. Oldu da ne oldu» karşılrğı* nı vermiştir. Demirel ayrıca Cumhurbaşkanı Fahrİ Korutürk'ün 4 nisan günü Başbakanlıktan hükümete veda edeceğini de sözlerine eklemiştir. ••• Yeşilçam (Baştarafı 10. sayfada) bir uçuştan sonra kargo (uçak yükü) Amsterdam'a varıyor... Oradan Alitalia uçağı ile Roma* ya geliyor... Alanda bekieyen bir kurye otomobil filmlerini acele stüdyoya getiriyor... Hemen yıkanan filmler aynı yoldan Manila'nın köyüne dönüyor.. Burada bir montaj odası kurutmuş. Böylece Coppola her gün çektiği filmleri aradan en fazla 48 saat geçtikten sonra seyredebiliyor... Ben orada Iken Coppola henüz 190.000 met re film çekmişti ve daha 6 haf ta boyunaa çeklmi sürdürecekti... Studyo şefi ile hesapladık... Coppola'nm filminin salt kargo masrafları ile o tarihte Türkiye'de tam 52 tane film çekilebilirdi...» FELLİNİ'NİN KAZANOVA'SI Fevzi Tuna, aynı kentte Kazanova filminin dekorlarını da görmüş. «İtalyan yönetmen Fel lini, stüdyoda Venedik kentinin bir bölümünü milimetrik ölçüler le dekor olarak kurmuştu... Çün kü gerçek Venedik'te Kazanova'nın yaşadığt tarihteki hava* yı bulamamıştı... Kazanova filminin perukçusu ile akşam yemeği yedik... Fellini'nin her gün stüdyoya kullanacakları dışında yedek olarak 250 figüran çığırttığını ve bunların yövmiyelerini ödettirdiğinl söyledi. 15 günde bir beğenme diği dekorları yıktırıp, yenilerlni yaptırıyor ve yeniden aynı sahneleri çekiyordu... Yine hesap ettim, her dekor için harcanan para ile 10 Türk filmj ya pılabilirdi.» «Yerli filmin» öyküsü burada bitiyor. Fakat Yeşilçam düzeni lcindekl savaşım hâlâ sürmektedir. Bu savaşım Türk sinema sını dünyaya rezil etmek İçin uğraşanlarla, en akıl almaz ko şullarda «lyi» filmler yapmaya çaljşa'n gençlerln arasındadır. Bakalım kim kazanacak?... BİTTİ Küntay (Baştarafı 1. Sayfado) na erecektir» demiştir. Turizm ve Tanıtma Bakanı, turizm mevsiminin açılmasıyla döviz gelırinin artacağını, geçen yıla oranla bu yıl turist sayısının daha da yükseleceğini öne sürmüş ve özetle şöyle demiştir: «Turizm açısından hava mey danları son derece önemlidir, dış ülkelerle irtıbat hallnde sadece iki üç hava limanımız var dır. Oysa Avrupa ülkeleriyle bu irtibatı sürdürebilmek için 2030 hava limanına Ihtiyacımız vardır. Bu nedenle hava liman larının sayılarının artırılması için bakanlıkca gerekli planlama yapılmaktadır. Bu plan dahilinde Daiaman hava limanı önümüzdeki günlerde hizmete girecektir.» (Baştarafı 3. Sayfada) ğe başlanıyordu. Köylerine gitmek için yol üzerindeki duraklarda inen işçiler bu arabalarda bulunan kişilerce sıkıştırılıyor, işçiler, can güvenlik lerini sağlamak için, kömüre sal ladıkları kazmaların tersini kul lanmağa zorlanıyoriardı. İŞÇİLER OCAKLARDAN ÇIKMIYORLAR Olayların hızlı gelişimi üzerine. 18. 3. 1980 günü işbaşı ya pan vardiyalı işçiler, ocaklara indıkten sonra «bu bir uyarı direnışidir» deyip, 5 gün sürecek olan bir eyleme girişiyorlardı. Bu araâa, direnişi duyarak madene gelen diğer vardiyalı iş çilerden 186'sı gözaltına alınarak 4. Zırhlı Tugay merkezine götürülüyorlardı. 200 kadar maden işçisınln o caklara çekilerek «uyarı direnişi» ne geçmeleri üzerine 1977 direnişinde sahnelenen bir oyun yeniden konuyordu sahneye. işçilerin ocaklardan çıkmasını sağlamak için yetkililer ce aspiratörler durduruluyor ve ocaklara herhangi bir gaz patlamasına engel olmak İçin gerekli olan havanın girmesi en gelieniyordu. Bu arada ocaklar güvenlik güçlerinçe sarılıyor ve çevreye hiç kimse sokulmuyor da Ocaklardaki İşçilerin direnişi sürerken ve ocak dışında bulunan 186 işçi gözaltına alınırken, Aşkale'ye bağlı 20 köyün muhtarı. Genelkurmay Baş kanı Kenan Evren'e. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'a birer telgraf çekiyorlar, DLİ işvereninin yasaları çiğnediğini, maden ocaklarındaki çocuklarına karşı, saldırıya geçtiğini bellrterek şöyle diyorlardı: «Cocuklarımızın bir bölümu yer altında, bir bölümü ise gözaltında açlığa ve soğuğa terk edilmişlerdir. Çocuklarımız düş man çocukları değil. bu ülkenin bağımsızlığma gönül vermiş ve yasal haklarını isteyen işçilerdir. Yetkili bir merci olarak sorunun çözümünde yardımınızı diliyoruz.» İKTİDARIN NİŞAN Aşkale Polis Karakolu, dayaktan başlayıp en ağır işkencelerin yapıldığı bir yer olarak tanımlanıyor halk arasında. Tu tuklanan işçiler falakaya yatırılıyor. cop kullanılıyor. Daha ötesinde, elektriljvermeye değin işkencelerin ise Erzurum Carşı Karakolunda yapılmakta olduğu da ileri sürülüyor. Masa üstleri ve yerierinin kan golü haline getirildiği odalara götürülenlere «ya buraya girenlerin durumuna düşersin, ya da scrularımıza cevap verirsin» deni lerek işe başlandığmı, bu odalara götürülenler söylemektedirler. Şu anda işkenceden kalkan ve serbest bırakılan maden işçileri ocaklarda üretime tekrar başlayacakları günü bekliyor lar.. Yeraitı Madenİş Sendikası da. İşte sendika yetkmierifiirf^ sözleri: «İşyeri SOBAMIZDA ATEŞ. SOFRAMIZDA AŞ'tır.. Bu ateşl söndürtmeme, bu aşımızı kap tırmamakta kararlıyız.. Ürettiğimiz kömürü halkımızın Ihtiyacına sunarız. Ancak, işçilerfn, köylülerin, halkın başını yarmak için taş gibi kullanıl . masına müsaade etmeyiz..» ^ BİTTİ îslam (Baştarafı 3. Sayfada) lerl örgütüne çağrıda bulunur. Konferans, bundan başka, bir devletin bulunması gerekli bütün niteliklerine haiz olan KTFD'ne, İslam Ülkeleri Örgütü'nde üye statüsü verilmesi için örgüte çağrıda bulunur.» CARTER'İN RAPORU öte yandan Amerika Başka* nı Carter, Kongre'ys iki aydo bir sunduğu Kıbrıs raporunda, «Toplumlararası görüşmelerin başlatılamamasından ötürü üzüntü belirtmiştir. «BM Genel Sekreterı VValdheim'ın çabaları nın her iki tarafı görüşme masasına getireceği» umudunu be lirten Carter, «VValdheim'in bu alanda harcadığı çabaları des tekliyeceklerini» yinelemiştir. . CAĞATAY KLERİDES GÖRÜŞMESİ KTFD Başbakanı ve Ulusal. Birlik Partisi Başkanı Mustafa Oağatay, ile Rum Demokratik Birlik Partisi Başkanı Giafkos Klerides bugün Türk kesiminde bir görüşme yapacaklardır, Klerides'in isteği üzerine gerçekleşecek olan toplantı Ulusal Birlik Partisi'nin merkez binasm da saat 10'da başlayacaktır. KTFD Başkanı Mustafa Cağatay, görüşmeyle ilgili herhangi bir gündem saptanmadığını. Kte rides'in istediği konuiarın ele alınacağmı söylemiştir. • ı * • • * ' ' * • > ) Çeşitli (Baştarafı 3. Sayfada) sar'daki evlerde ele geçirildiğini bildirmiştir. 5 Mart günü yapacakları bu soygunu gerçekleştiremeden yakalanan sanıklardan sonra, genişletilen operasyonlarda örgütün diğer üyeleri de İzmit'te yakalanmışlardır. Açıklamada. önceki gün Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanan örgüt üyelerinin İdris öz nur, Hüseyin Tuğ, Şamil Tunçay Beştoy, Mustafo Özkan, Mustafa Korkmaz, Mustafa Doğan, Levent Mayatürk, Turgay Erdinç, Osman Safran, Kemal İmarroğlu. Muzaffer Tuncer, Atilla Yucak, Mustafa Erkan Ba yar ve Cevdet Şahin olduğu, Gülcan Korkmaz, Sefer Gazi, İmam Acar ve Kerim Yıldız'ın Iee serbest bırakıldığı yeralmış tır. GAZİANTEP Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyon sonunda ikisi polis 10 kişiyi öldürdükleri ve çeşitli eylemlere katıldıkları beürlenen Halkın Kurtuluşu adlı yasa dışı örgut üyesl 30 kişi yakalan miştir. Operasyonlar sırasmda söz konusu örgüte mensup blrl otomatik 5 tabanca, 255 tabanca mermisi, 2 dinamit lokumu, sahte nüfus cüzdanları. teksir makinesi, bildirl ve yaeak yayınlar ele geçirllmiştir. Savunma (Baştarafı 3. Sayfoda) lerlnl şaşırttığını bildirmişler ve imza töreninin bugün yapılması konusunda da henüz kesinleşmiş bir durumun mevcut olmadığını belirtmişlerdir. Amerikan kaynakları, «Şu ana kadar, anlaşmanın bugün Imzalanacağı konusunda taraflar arasında resmi olarak varılmış bir anlaşma yoktur. Sayın Demirel'in açıklaması bizim için sürpriz oldu. Biz anlaşmayı mümkün olduğu kadar kısa süre içinde imzalamak istiyoruz. Anlaşmanın pazartesi gününe kadar imzalanacağını sanıyoruz» şeklinde konuşmuşlardır. Oışlşleri kaynakları Ise, «anlaşmanın bugün Imzalanmasi konusunda kesin bir bilginin mevcut olmadığını» belirtmişlerdir. Bir yetkili, «Sayın Demlrel. kesin bir tarih koymamıştır. Bugün olmazsa yarın demiştir. Demirel'in açıklaması ile bugunu kastetmemekte, bugönierde imzalanabilir demektedir» diye konuşmuştur. (Baştarafı 1. Sayfada) rlmlze geliyor. Biz kacmaya baş lodık. Dönüp geriye baktığımda çevrede bulunan bütün evler karanlığa gömülmüştü. Gece toplamp, fenerlerle olay ye rine geldik. Fokat evler içlndekilerle ortada yoktu. Dağın kayıp yayılması bir dakikalık bir zaman bile almamıştı.» Enkaz kurtarma çalışmaları sırasında Arife Abdullah Özcan ile Ayşe Hasan Utku çift lerinin yeni evlendikieri ortaya çıktı. , Terden Dün yapılan (Baştarafı 1. Sayfada) CHP'II Muhsin Batur 52, Kemal Kayacan 18, AP'lj İsmail Hakkı Köylüoğlu ise 10 oy almıştır. 57 oy muhtelif üyelere dağılırken, 162 oy boş çıkmıştır. 8 oy pusulası ise geçersiz sayılmıştır. Doha sonra 8. tur oylamaya geçilmiştir. Bu oylama sonucun da 129 üyenin oy kullandığı an» laşıldığından gerekli çoğunluk sağlanamadığı için turlara pazartesi günü devam edilmek üzere birleşim kapanmıştır. Bir subay (Baştarafı 1. Sayfada) şı Beşlr Bayraktar ile Er Ramazan Sarıkaya da kaldırıldıkları Diyarbakır Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak ölmüşlerdir. Sıkıyönetlm Komutanlığı yetkililerl. terörlstlerden 3'ünün ölü, 3'ünün de yarah olarak ele geçlrtldlğinl ve 9 kişlnin de yakalanarak gözaltına alındığını bildirmişlerdir, İSTİFA ETTİRİLENLER Bu arada Yeraitı Madenİş'e üye işçilerin istifa etmeleri için de yoğun baskılar sürmektedır. Aşkale Kükürtlü ocağında direnişte bulunan işçilere DLİ Müessese Müdür Yardımcısı Ökkeş Aksu tarafından baskı yapıldtğı ve ocak dışında bulunan işçilerden, önce 35'inin. sonra da 7'sinin Yeraitı Madenİş'ten istifa ettirilerek, Türk İş'e bağlı Doğu Maden İş Sendikasına kaydettirıldiği bildiriliyordu. Başka bir sav da, Aşkale böigesindeki memurlardan direnişi desteklemediklerine ilişkin zorla yazı alındığı. Ancak şu anda, istifa ettirilen bu İşçiler yine sendikalarına girmek için bcşvurmuş durumdalar. İŞKENCE İDDİALARI 23.3.1980 günü Aşkale kömür ocaklarında «uyarı direnişi»ne geçen işçiler, direnişlerinin bittiğinj ilan ediyorlar ve güvenlik güçlerinçe gözaltına alınıyorlardı. Şu anda, gözaltına alman işçilerin 16'sı dışmdakiler serbest bırakılmış durumdalar. Gözaltına alman işçilerden 127'si ağır şikencelerden geçmiş durumdaiar. Bu işçilerden birçoğu, evlerinde doktor kontrolunda bulunuyor. Ve işkence işlemlne karşı Savcılığa gerekli şikâyetler yapılmış durumda. işkenceden geçlrh len bu işçilerden bazıları ise Ankara'ya getirflerek parlamenterlere gösterildi. Başbakan (Baştarafı 3. Sayfada) necek kıdem ve ihbar tazmınat larına devletin hiçblr şekilde el sürmemesi ve vergi tasarısının düzeltilmesi istenmiştir. Türkİş ayrıca, üye sendikalara bir genelge göndererek, önümüzdeki yıl «Dünya Komünist Sendikalar Birliği» (WFTU) tarafından Yeni Delhi'de yapılacak bir toplantıya hiçbir üye kuruluşun katıimamasını istemiştir. Bakanlar Kurulunda. Bağ Kur emeklilerine ilk kez ödenmesi kararlaştırılan 750'şer IIralık yakacak yardımının 1 nlsan 1980'den Itıbaren geçerll olacağı ve ücer aylık çeklerle peşin olarak ödeneceği açıklanmıştır. Sosyal Güveniik Bakanı Sümer Oral, bu konudaki çalışmaların bir ay içinde sonuçlandırılacağmı ve ilk ödemenirt mayıs ayında yapılacağını bil dirmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog