Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMHURİYET 29 MART 1980 Asal:'' Biz delikanlı milletiz, , rI ı • FEDERÂSYON BAŞKANINİfSI «TÜRK SPOR ŞURA'SI» GENCLİK VE SPOR BAKANI TALAT ASAL'IN AÇIŞ KONUŞMASI İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI Altuğ İSTANBULLUOĞLU ı I l I I Masa Tenısi Uiusal Takımımız, Avrupa Birıncı Lıgı'nde tutunamadı ve averaıla kume duştu Uç yıl uçuncu lıgde savaşım verdıkten sonra, ıkıncı lıge, hemen ardından binnci lıge yukselen taktmımızın kume duşmesı masa tenisl çevrelerınde. «Yonetmelıkleri bılmeyen, federasyonu bır dıktatör gıbı yoneten başkanın kurbanı olduk» bıçımmde yorurnlanıyor. Federasyon Başkanı Danyal Cıper'ın, Luksemburg maçından sonra, kamuoyuna kumede kalındığını açıkladığını anımsatan ilgılıler, «Başkan, puan eşıtlıği du rumunda takımiarın aralarında yaptığı maçlara bakılır, genel averaı gözonune alınmaz> dıyordu. Ancak gerçeğın boyle olmadığı ortaya cıktı ve genel avera|i daha kotu olan takımımız kume düştu» dıyorlar, Masa Tenisl takımımızın 52'llk Bulgarıstan yengisınde, rakip takımın as oyuncusunun asker olmasının buyuk rolu olduğu nu belırten ilgılıler, daha sonra şunları soyledıler. «Yunanistan'a karşı İstanbul'da alınan 70'lık yenılgının başsorumlusu Cıperdir. Çunkü çalıştırma yontemleri, "Masa Tenisi Uiusal Taktmının 2. Lig'e düşmesine, DANYAL ÇIPER Başkan Çiper yolaçmıştır,, gerekse maç sırasındakl teknık hataları farklı bır yenılgıye yolaçmıştır. Ardından alman 70'lık Avusturya yenılgısınden sonra Luksemburg ve Hollanda maçları ıçın kamp yapılmaması buyuk hataydı. Nıtekım takım Luksemburg engelınl kılpayı gecebıldı (43) ve Hollanda'ya da 43 yenıidı. özellıkle kazanabıleceğımız Hollanda macına formsuz olduğu açıkça gorulen I Hakkı Özçelık'ı Ankaralı dıye çıkcran Cı per, bölgecılığının cezasını yenılgıyle odeüırdı» Sofya Spor Akademısı meznnu olan Reşat Aydın'a gorev verılmemesını de eleşîıren masa tenı sı çevreien, «15 gunluk kurs mezunu olan başkan, bu ışı «En lyı ben bılırım» dı/e konu&makta, kı şıse! kaprıs uğruna masa tenısının gerılemes'ne ncden oimaktadır Gostormelık, sadece seramonı ıçm çıkardığı antrencrlere bıle konuşma hakkı tanımamaktadır Takımın uçuncu ve ıkınci lıgrle şampıyon olmasında buyuk pa/ı bLî'unon ve İstanbul'da vapılan top'u çolışmalnrı yoneten antre nor Torra Hacımınaoâiu'na da qo rev vermemıs vc başarıyı yalni7 ca kendısı usllenmek ıstennıştır Ancak sonuç husran olmuştur I Uluslararası Olimpiyat Komitesi Moskova'ya bireysel gidecek oyunculara maddi yardım yapacak MOSKOVA (a.o.) ~ Uluslarorası Oümpıyat Komitesi Başkanı Monıcue Berlıoux, Moskova Olımpiyatlarına katılmak ısteyen sporcuların maddı yonden destekleneceklerını açıklamıştır. clOC» başkanının bu açıklaması, bir Uiusal Olimpiyat Ko mıtesının Moskova oyunlarını boykot etmesı halınde bıle, spor cuların ferdi olarak oyunlara ka tılabümeleri ihtımalıni acık bırakmaktadır. Bir açıklama yapan Sovyet Başbakan Yardımcısı Ignaty No vıkov, Moskova yaz oyunlarına katılmak ıçın 105 ulkenın başvurdugunu bıldırmış, ancak daha sonra bu sayının resrnı olmadığı oğrenılmıştır Aynı zamanda Moskova oyun ları duzenleme pro.esınm sorum luluğunu da taşımakta olan No vıkov, Olımpıyatların Afganıstan sorunuyla karıştırılmaması gerektığını tekrarlamıştır. Moskova oyunları basın yetkılısı şefi Vladımır Popov da, 30 kadar ulkeden resmı cevap geldıgıni soylemıştır. GafatasarayEskişehi • Özellikle kritik böl ^ gede bulunan Sarı Kırmızılılar açısmdan önem taşıyan maç, saat 15.30'da başlıyor. 5 t t Törkiye 1. Lıgınde bugun tek karşılaşma yapıiacaktır. Istanbul inönü Stadındakı karsılaşmada Galatasaray ıle Eshşehlrspor karşı karşıya gelecekterdır. Geçtiğımız hafta aldığı Adana Demırspor yenılgısıyla yenıden ligın tehlıkelı bolgesmde yer alan takımiarın arasına gıren İstanbul'un Sarıkırmızılı takımı mutlak ikl puan alarak, yaptığı puan hesaplarında başarıya uloşmayı gozlemektedır. Eskışehırspor ise lıgin son sı rasında yer alan Dıyarbakır8por*u geçtiğimız hafta gol rekoru kırarak yenerken, aynt zamanda da ilk dört takım arasın da yer almayı başarmış bulunmaktadır. öncelıkle karşıt alan tia beraberlık planları yapan Kırmızısıyahlılar, Galatasaray'>n karşısında ıki puan arama çabasına gıreceklerdır. Ligın 4. fcüsu ile 14.sunun karşı karşıya getirecek karşılaşma saat 15.30 ta başlayacaktır. Gencler maçının başlama saatı ıse 13 30 olarak belırlenmlştir. Yıldız Kızîar Voleybol Tumuvass devam edıyor Profılo Spor Kulubünün düzenledıği Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasına bugun de Zıncırlıkuyu Meslek Lısesi salonunda devam edılecektir. Saat 15 30'da Profılo ile Ankara Pazarları, saat 14 00'de de Eczacıbaşı ile Robert Lısesi kar şılaşaaaklardır. Fotoğrafta Profılo Yıldız Kız Voleybol Takımı gorüluyor. Fotoğraf: Ender ERKEK ANKARA Turk sporuna ye nı bır yon verılmesı, sporumuzun genel sorunlarının saptanması ve bunlara gerekli çozum yollarının aranması amacıy la Gençlık ve Spor Bakanlıgınca organıze edılen «Turk Spor Şuıast» Karayoliarı Genel Mudurluğu Toplantı Salonunda uo gun surecek çalışma larına başlamıştır. Gençlık ve Spor Bakanı Talat Asal. Şurayı açış konuşmasında Turk devletının bugun ıçın buyuk sorunları bulunduğunu, zorukları olduğunu, bu sorunlar ve zorluklar arasında bugunlerde Turk Spor Şurasının toplanmış olmasının ozel bır an lamı ve onemı bulunduğunu* beiırtmış, «Iç barışa son derece muhtac olduğumuz bır zamanda toplanmış olmamtzın ıdrakı ıçınde bulunduğunuza emınım» demıştıı Gençlık ve sporun bırbırının ayrılmaz bır parçası olduğunu konuşmasımn başında vurgula yan Gençlık ve Spor Bakanı Talat Asal, nufusun 43,4'unun, takrıben nufusumuzun 21 mılyo nunun Bakanlığmın uğraşı ala mna gırdıgını ıfade etrnış, «Bız delikanlı mılleîız» dıyerek şun icrı soylsnuştır «Bız buyuk heyetınızı toplamak suretıyle bu emredıcı hukmun gereğını yapıyoruz Eleştınler, muahe/eler, esprıler, temennıler hıç değılse bugun ıçın sutunlardan, dudaklardan sıyrılıp bu kursuyo getırılmelıdır Bsnoe fıkn hnpseden kofa en korkunç mahpushanedır Inanıyorum kı, guzsl duşunce ıba det sayılır ve ınanıyorum kı, ıbadet kadar değerlı ve kutsal duşunceler bu kursuye ge lecektır Bılıyorum kı, sızler sorunlata mıkroskopla bakacaksınız, kabul edın kı ben, ancak gozluk le bakıyorum Bılıyorum kı, sızler sorunlara proıektor tutaoaksınız Kabul edın kı ben ancak mum ışıgı tutuyorunı Gotho'nın deyımı ıle herkes kendı evının onunu supurmelıdır. Hıç değılse bıraz supurmelıdır. Bırkaç ornekle huzurunuza gelıyorum. Yapı kooperatıflerl kurulur Bunlar tarafından da sıteler kurulur. Buralarda mesela dans pıstlerı yapılır da bır açık bas ketbol sahası bıle yapılmaz. Organıze sanayı sıtelerı kuru lur Ama genç ışçıler ıçın bır futbol sahası yapılmaz Sanayıcıler vardır Işadamları vardır Teşebbus sah'plerı vardır. Bunlar profesyonel fut bol kuluplerıne mılyonlarca lırdık malı ımkânı sağlaılar da kendı kuruluşları ıçıne ıkı dırek bır fıleden bıaret bır voley bol sahası yapmayı bıle duşun mezler Bu boyle gelmışse boyle gı*memelıdır Asal konuşmasını şoyle sur durmustur «Bcncs Turk futbolune bır ekol kczandırmak zaruretı vcrdır Turk fı tbolunu yenıden duzenlemek ?aruretı vardır Lıgle rı raniabılıte esasına dayalı bır sısteme kavuşturmak zarureîı de vardır Transfer polıtıkasına yeni esaslar getırmek kaçınılmazdır Sozlesme rakamları ıle gerçek rakamlar arasındaki farkı bılmezlıkten gelmek hiç kımse içın mumkun değıldır. 76 yaşında olmasına rağmen futboldan bir türlü kopamayan Çek Planiçka, eski kalecilerin çalıştıncıhk sahasında başarı sağlayamayacağını belirterek, «Zamora, ben, Yaşin, Grosics, Cambi, Oiivieri, Beara ve Hiden, bu akıbete uğradı. Bundan sonra gelecekleri de aynı hayal kırıklığı beklemektedir» diyor. Kaleciden asla antrenör olmaz, uzyılı aşkın futbol tarlhinde bır çok unlu kalecı gelıp geçınışlır yesıl sahalardan Ne var kı, dunyanın en lyı fıle bekçılerı denılınce, uç efsanevı ısım ilk gelır akla: Çek FırantışeK Planıçka, İspanyol Rıoardo Zamo ra ve Sovyet Lev Yaşın. Iki yıl on ce yaşamını yıtıren Zamora, Plamçka'dan dunyanın gelmış geçmıs en buyuk fıle bekçısı olarak bahseder anılarında 192o 1936 donemınds dunyanın en tyı kalecısı ılân edılmesı, /i ne 1934 ve 1938 Dunya Kupaia rında, Zamora gıbı bır dev n varlığına karşın, en başarılı fılo bekçısı seçılmesı, O'nun bu yukluâunu en ı/< şekılde si'Tıgeler 1923'de İstanbul'da Fenerbahçe yı 101 yenen ve 19^7' de yıne istanoui'rja Bekır'ın goluyle Sarı Lacıverihler'e 10 yenılen Orta Avrupa Kupası Şam pıyonu ve o donemın dunyanın en unlu ve guçlu kulup takımı S avıa ıle Cek Uiusal Takımının uzun yıllar başarıyle fıle bekçıI ğını yapan Planiçka 1938'de ayagının kırılması sonuou sana lcrdan kopmak zorunda krjimış. lyıleşınoe yıne futbola donen ve 57 yaşma dek kaleoıhk yapan, daha sorraları kendısıre calıştırıoılığı secen uniu futbo1 adamı, fabrıka takımı oalıştırıcılığından ıleri gıdememış.. «Eski kalecıler anoak fabrıka takımlarını çalıştırabılır» Boyle dıyor, dunya futbolunun bu olumsüz yıldızı Planıc ka ve sozlerıne şunları eklıyor: «Eskı kaleoılerın, çalıştırıoılık sahasında başarı sağlayamayacağı artık bılınen bır gerçek.. Zamora, Ben, Yaşın, Grosıçs. Combı, Olıvıerı, Beara, Hıden den hıç bırımız başarı sağla/a rnadık bu sahada. Bundan sonra gelecekleri de aynı hayal kınklıgı beklemekte. Dunya futbolunun değışmez kuralıdır bu. » «ARTIK NE O ESKİ BUYUK KALECİLER, NE DE VURUCULAR VAR...» Fırsat bulunoa kaleoı kazağı ve şortunu, kasketını ve tozluklarını gıyeıek, saha'ara koşan ve 76 yasında olmasına karşın, fıle bekçılığının hunerlerını gençlere gos teren Pianıcka'ya gore, artık ne o eskı buyuk kaleoıler, ne de bom bacılar var futbolda Ona gore, son dev kaleeı, Ingılız Banks'dı ve bu Adalı'yı, Savaş sonrasının en buyuk kaleoısı, olarak gostermek te En beğendıği fıle bekçılerı ola rak, İspanyol Zamora, Italyan Com Y bl ve Oiivieri, Maoar Platko'nun ısımlerını sıralayan efsanevi Cek yıldızın gorduğu en buyuk futbolou da, Pele değıl, Arıantınli Di Stefano Ardından Avusturyalı Sindeler, İtalyan Meazza, Çek Kolenati, Ingı lız Hapgood, Iskoç James, Urugu aylı Andrade ve Sehiaffıno'yu gos tenyor ekstra yıldızlar olarak, Gunumuzdekılerden ıse en begendık lerı, Alman Beokenbauer ve londalı ı.Cruytf. O eski guzel futbol bır daha sahalara gelmeyeoek dıyen ve 74 kez Çek Uiusal Takımı formasını gıyen Pianıçka, sozlerml şoyle tamamlamakta: «Futbol, kanıma Işlemiş bır hastalık benım yaşamımın sonuna dek sureoek bu mera kım » Dunyanın gelmış geçmiş en buyuk kalecüerintien biri olarak kabul edıten Planiçka minık hayranları arasında. / Fenerbahçe Kulübü, amatör sporlara kapılarını açıyor Erhan GÜRER Fenerbahçe Kulubu, bunyesındekı sekı? amator dalda te mei egıtım kurslan açarak ku çuk sporcular yetiştırecektır. Amator Şubeler Kaptanı Ka zım Bayulken'ın verdığı bılgıye gore. 15 hazıranda bcışıayaçak olan boks, futbol, basKstbol, yelken, atletızm, masa ten'sı, kurek ve voleybol kurs ları boş ay sureoek ve sonun da yapılacak eleme ıle Fenerbahçe'ye sporoular kazandırılaoaktır Bu arada genç takı ma da daha oıddı bır bıçımde onem verılecek, profesyonel ta kıma elemanlcrın yetışmesıne çaba haroonaçaktır Kazım Bayulken, 7 15 yaş lar arası kuçukler ıçın açılaaak bu lemel eğıtım kurslan kayıtlarının 15 mayısta başlayaoağını, ilk bır aymın temel spor çalışması olaoağını, sonunda yapılaoak eleme ile ço oukların yatkınlığına gore spor dallarına ayrılacağını beiırtmış tır. Gen kalan dort ay ıçınde de ayrılan spor dallarında egıtımlerını surdureoeklerını soy lemıştır. Bu çalışmaların, Fenerbahçe antrenman sahası ve çevresındekı tesıslerde yapıla cağını sozlerıne ekleyen Bayul ken, «Kulubun olanakları ıçın de bunu surdurmeye çalışaoağız. Bu gırışımımızın amator dallarımıza ook yararlı olaoağı inaneındayız» demıştır. SATRANÇ KÖŞESİ Skien 1979 Ulusai Güreş Takımlarımızın seçmeleri başlıyor KAYSERÎ . Avrupa Birinciliğı seçmeleri bugün saat 14.00'de Talas Spor Salonu'nda başlayacaktır. Kamp Mudürü Tezer Gürsei, bazı kilolarda seçme sonuclarının. kesinlik taşımayacağını ve antrenorlerin, temsil yeteneğine gore kadroyu saptayacaklannı söylemıştir. Serbestte 35, Greko r Romen'de 10 güreşçinm gireceği karşılaşmalarda 68 kilo serbestte altı gureşçi milli mayo için savaşım vereceklerdir. Karşılaşmalar şu gureşçıler arasında olacaktm SERBEST: 48 KILO: ömer Sakızcı, Selman Kaygusuz, 52 KILO: Alaaddın Aydoğan, Aslan Seyhanh, 57 KILO: M. Emin Şimşek, Fahrettin Ceylan, Ibrahim Akgün, Yusuf Sarı, 62 KILO: Nurettm Kurt, Ergun Yığ, Ruşet Inanır, Muhammed Bodur, 68 KILO: Mehmet Sarı, Mustafa Kocakavak, Oktay Aktaş, Necmeddin Kırıcı, Ismaıl Koşukoğlu, Fevzi Şeker. 74 KILO: Tufan Topuz, Ahmet Nazıf, Doğan Şahin, Necmi Gençalp, 82 KILO Reşit Karabacak, Mehmet Uzun, Servet Aydemir, Yakup Topuz, 90 KILO: Ismaıl Temiz, Recep Kılıç, 100 KILO: Hayri Sezgın, Mehmet Güçlu, Sıtkı Kadiroğlu, Mehmet Dorbay, Ayhan Ta^kın, AGIR: Arıf Çetin, Alaaddin Yıldırım. GREKO ROMEN: 48 KİLO: Salih Bora, Kemal Kahraman, 52 KILO: Ahmet Tren, Mehmet Özsoy, Ahmet Bayraktar, 57 KILO: Serhat Karadağ, Nevzat Koz, 62 KILO: Mehmet Uysal, Hamdı Sancaklı, Fehmi Akyıldız» Mateu Yusupov (5 6) 1 .., Vd6! 2 K8a6 (2 K4a6 Vdı + 3 Şg2 b3 4 Kxo3 Vf3+!) 2 .., Vd+ 3 Şg2 b3 4 Kxa3 Vf3 + 5 Şgı b2! 6 Ka» (6 Kxf3 bıV + 7 Şg2 gxf3+8 Şxf3 Vd3 + ) 6 ... Vf6J ve 01. Sicilya Dr ULKER SAYBER İstanbul 1980 B ISD 1 e4 c5 2 Af3 Ac6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Af6 5 Ac3 d6 6 Fc4 g6?S (6 ... Fd7: 6 ... Vb6) 7 Axc6 bxc6 8 e5! Ad7 (8 .. Ag4 9 Ff«l; 9 e6!'? f5) 9 exd6 exd6 10 oo Fe7 11 Fh6 Ab6 12 Fb3 d5 13 Keı Fe6 14 a4 Ac8 15 Ae2 Ff8 16 Vd4 Kg8 17 Fxf8 Şxf8 18 Af4 (1 0). • Cözüm (G. Özbek): 1 Kcı Şf4 7. Fc5l e3 3 Ff5; 1 ... Şf2 2 Fc5 Şe3 3 Af5+vb. Çörüm (M. Erduman) 1 Fb5 f4 2 Fe3 fxe3 3 Kd2 exd2 4 e4+Mat. REAL MADRİD, BASKETBOLDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU BERLİN (AP) Avrupa Şam otyon Kulupler Kupası fınal kar '. şılaşmasında İspanya'nın Real Madrıd bosketbol takımı, guçlu rakıbı Maccabı'yı (İsraıl) 8985 yenerek 7. kez bu kupayı rnuzesıne goturmuştur. İlk yarısı 4840 İspanyol takımı lehıne sonuçlanan karşıloşmada Real Madrıd ustun bır oyun sergıleyerek fınalde guç!ü rakıbınden sıyrılmayı başarfnıştır. GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL Türkiye 2. Futbol Llglnd« Sarıyer Sahası: 15.30: Sarıyer Altınordu Alsancak Stadı: 15.30: K. Yaka İzmirspor Konya Şehir Stadı: 15.15: Konyaspor Tarsus İd. V. BASKETBOL Ankara (Ataturk S. Sarayı): 13 00: MTA Sohweppes II. 14 30 I B. Yenışehır Tofaş 16.00 Kotej DSI Spor Sergi Sarayı: 14 30: F. Bahçe Karşıyaka 16.00: G. Saray Beşıktaş Mersin (E. Buran S. Salonu): 16 00 G. Sanayıı Mulkıye VOLEYBOL İstanbul A. Spor S. S.: 12 00: Boronkay M. Guoü 13 30 Vınylex İ B. Yenışehir 14 45. İETT Beyoğluopor (İst. ügı) 1615 Uskudar İTU (İst. Ligı> 17 45 Beykoz B Taş (İst. LıgO 19 00 İtfaıye D H.O. (İst. Lıgı) Bursa Ataturk Salonu: 13 30 Renault Taçspor Nevzat SÜER 2.Amatör Ligde Tarabya sonunculuktan kurtuldu istanbul 2. Amator Futbol Iıgın'de geçtiğimız ;hafta Fethıye'. yı 31 yenerek ılk yengısını alan Tarabya sonunculuktan kurtulmuştur. Puan dağılımı şoyle olmuştur: (A) GRUBU: Karagucu 7 6 1 0 13 2 13 Uskudar 7 4 2 1 10 5 10 Suleyma. 7 2 5 0 4 2 9 Sumerspor 7 3 2 2 12 9 8 7 3 2 2 8 6 8 TOE Kuştepe 7 2 2 3 6 5 6 K. M. Paşa 7 1 4 2 6 8 6 7 0 4 3 3 8 4 Telsız Tarabya 7 1 1 5 4 11 3 7 0 3 4 1 11 3 Fethıye (B) GRUBU Kuruçeşme 7 6 0 1 11 1 12 7 5 1 1 12 6 11 Ferıkoy K Çekmece 7 2 4 1 4 4 8 10 3 8 7 3 2 Sakarya Ornekspor 7 2 3 2 5 7 7 Y. S. Selım 7 2 2 3 6 8 6 7 1 2 4 5 8 4 Boğazıçı Y. Bağlar 7 1 2 4 2 8 4 7 2 2 3 8 14 4 Fındıklı 7 0 2 5 5 15 2 Adalar (C) GRUBLh Eminönü 7 5 2 0 12 4 12 CM Spor yaşamlarında toplam I yıl ceza alanlar jübile yapamayacaklar ANKARA Beden Terbiyesi Gene! MudürlÖğu" Merkez Danışma Kurulu dun Refaittin Şahin'in başkanlığında yaptığı toplantıda, yabancı sporcu ve ıubıleler konusunda bazı yeni kararlar almıştır. Jubıle Yonetmeliğınde yapılan değlşikliklerle de jubıle yapabılecek sporcular ve zamanları btf lırlenmiştlr. Buna göre; sporu bıraktığıni dilekçe ll« bfldirenler, en son yarışrrayo girdlklerl tarihten sonra ıki yıl Içinde jübıle yapabileceklerdir. Sporculuk döneml içinde bır defada altı oydan fazla veya toptam bir yılı geçen süredo ceza alanlara jübile hakkı verilmeyecektir. Kurek donemi bugün Kuçükcekmece porkVrunda yapılacak yarışmalarla acılacaktır. «Açılış Maratonu» adı altında düzenlenen yarışmalar saat 12.00'd6 başlayacak. gençler sekız tek, büyuk ler dört tek dümencıli ve hafif kilo dört tek dümencısız dallarında yapılacaktır. Fehmi OZGULEB Cerrahpaşa 7 Acıbadem 7 7 Langa 7 M. Sman Anadolu 7 Defterdar 7 Zeyrek 7 Kanarya 7 IUSK 7 (D) GRUBU: Kuçukkoy 7 4 3 2 2 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 4 2 1 1 0 1 2 3 3 2 4 5 15 10 10 7 6 6 10 8 6 7 10 5 10 9 8 12 7 8 5 8 5 10 6 13 4 14 3 5 2 0 20 3 12 Beylerbeyi 7 Y. Dırek 7 7 Haydar Çamlıea 6 7 Çatalaa K. K. Zara 7 7 Ş. Başı 6 Bozkurt 7 Fatıh (E) GRUBU: Tunusbağı 7 4 5 4 3 2 1 0 0 1 5 3 0 1 2 3 2 3 2 0 0 11 2 12 2 11 18 2 10 4 5 4 9 4 5 6 5 6 8 9 3 10 7 16 13 21 11 10 9 8 7 4 3 2 2 2 0 16 3 12 AT YARIŞLARI 1. KOŞU F Efem, P Derya' fcızı 2. KOŞU F Tekınbey, P. Fıttz 3. KOŞU. F Çankara, P: Uz4. KOŞU H: Hıtdog, P. Gozİepe, Zuhtü, Aruba 5. KOŞU. F: Alj Kernal P: Sal ty Plebo 6. KOŞU F Kartaca, P: G0 neydoğu Levent AkasVa 7. KOŞU: F: Bedestan, P: İstemihan Zodıak 8. KOŞU: F; Denizel, P: Ve8at «» Oktay Erkoç Yüks«l ERÜÇ t Şampiyonlukta iddıalı olan Istıklâl takımı... (Fotoğraf: Fehmi ÖZGÜLER) 7 Yakaeık 7 Istıklâl 7 llkadım 7 DSI Kağıthane 7 Haskoy 7 Selımıye 7 Altınok 7 B Spor (F) GRUBU: Gungoren 9 8 Gokspor 8 A Yıldız 9 Levent 8 Vardar 8 Yesılkoy 8 Tuzla 8 Aksaray 8 Cınarspor 8 Altınordu 8 Tepebası (G) GRUBU: Soğanlık 7 7 Hurrıyet 7 Alarko 7 Kanlıoa 6 K. Pazar 7 Şıle 7 Çıksalın 7 G. Hisar 6 Erokspor 6 4 3 3 2 1 0 1 0 5 5 5 5 3 2 2 1 2 0 0 5 4 4 3 3 3 2 1 1 0 3 3 2 1 2 4 1 2 4 3 3 2 2 3 2 4 1 4 2 1 3 2 2 2 1 3 1 1 1 0 1 2 4 4 3 5 5 0 0 6 2 3 3 4 3 16 11 11 7 3 5 b 3 4 15 1Cf 8 15 10 10 8 7 5 4 6 6 8 10 14 12 13 12 11 9 8 5 4 4 3 2 6 14 4 13 2 13 5 12 11 3 7 7 12 6 13 6 Kürek Sezonu açılıyor 4 6 13 4 6 6 17 2 17 8 10 7 6 3 5 3 7 5 4 4 5 1 0 1 2 1 11 11 10 8 3 7 9b 10 3 11 3 5 4 5 6 5 5 FİÜPİNLER 1980 OLİMPİYAT1NA KATILMAYACAK I Fılıpınler Devlet Başkanı Ferdınand Maroos, Uiusal Olimpiyat Komıtesınden Filipinlerin Moskova O'ıınpıyat Oyunlarında temsil edılmemesıni tetemiştlr. Bosketbol Federasyonundan sızan haberiere göre 19791980 Ug Şampiyonu'nu belirleyecek E, Başı Efes PHsen macını, Federasyon Asbaşkanı Husamettin Topuzoğlu ve Hikmet Erdem yönetecektir. Bılindiği gibl Efes Pilsen Kulübü gectiğimiz günlerde yaptığı basın toplantılarında Ertan Anadol ve Oktay Üner'intaraflı maç yönetîlğtal öne Gurmüştö. ' Efes Eczacıbaşı maçını Topuzoğlu yönetecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog