Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

p SEKİZ CUMHURİYET 28 MART1980 f Turgay VARDAR Türkiye Birinciliği'ne fazla takım sokmak için Istanbul Ligi'nde hayali kulüpler gösterildı EKKEKLER LİGİ 12, BAYANLAR LİGİ İSE 5 TAKIMLI GOSTERİLDİ OYSA, ERKEKLERDE IKİ, BAYANLARDA İSE BİR EK!P MUCADELEYE GIRMEDİ. BOYLECE TURKİYE BİRİNCİLİGİNE TOPLAM IKI TAXIM!N FAZLADAN GİRMESI SAGLANDI AYRICA ÇİFT DEVREÜ OLARAK DUZENLENMESI GEREKEN IİG TEK DEV RELİ OYNANDI. bırakılan Yuksek DenızcıhK Okulu ve Istanbulspor lıge katnmak ıçın başvurmadıkları gıbı adçekımınb de gelmemışier ve hıo bır lısatıs ışlemıne gırmemışlerdır. Ancak İstanbul Eltopu Llgi 12 takımio başlatılmış gıbı gosterılınce gerçekte 10 olan takım sayısının yaklaşık 1/3'ü, yanı 3 takım Turkıye rını ızlemıştır. Ikışer hukmen yenılgıBırıncılığıne katılma hakkını eiae eder gozukmuştur İstanbul Eltopu Lıgi yıne genel hukumler gereğı olarak çıft devrelı olarak yapılması gerekırken salon sorunu one surulerek tek devrelı yapılmıştır Eğer İstanbul Eltopu Lıgıne gerçekte olduğu gıbı 10 takımla başlansaydı ve gırmeyecek olan takımlar gırmış gıbı gosterılmeseydı Istanbul Bolgesl Turkıye Btrinciliglne ancak 2 takımlc kctılavıılecektı Aynı KOnu İstanbul Bayanlar Eltopu Lıgınde de geçerlılığını korumuş ve 6 takımıa yapılması planlar.an İstanbul Bayanlar Eltopu Lıgıne 4 takım katılınca hemen 5 bır takım devreye sokulmuştur 5 takım olarak gösterilen Istanbulspor da Yuksek Denızcılik Okulu ve Istanbulspor erkek takımı gıbl Lıge dahıl edılerek Turkıye Bırıncılığıne şampıyon Taçspor bayan taKımının yanı sıra Beşıktaş bayan takımının da gıtmesı sağlanmış buiunmaktadır. 2. LİG'E DÜŞTÜLER Türk Spor Şurası bugün ' Ankara'da başlıyor Bir çok kuruluş, üç gün sürecek Türk Spor Şurası'na çeşitli konıüarda bildiriler sunacak ANKARA Turk Spor Şurası bugun Ankara'da Karayolları Genel Mudurluğu konferans salonunda başlayacak ve uç gun surecektır. Tum spor kuruluşları Ile kamu kuruluşlarına. Genciık ve Spor Bakanlığı ile Berlen Terbıyesı Genel Mudurluğune bağlı orgutlere. akademıler ve kamu ıktısadı kuruluşlaıına gonderılen davetıyelere gore her kurulu şun temsılcılerı hazırladıkları be lırlı konulardakı bıldırılerını oku yacaklar ve şuraya sunacaklardır Ikıncı gun şura oluşturulacak komısyon calışmaları ıle geçecek ve pazar gunu ıse hazırlanan komısyon raporları genel kurula sunulacak ve oylama yapılacaktır Daha sonra dılekler konuşmaları ıle şura sona erecektır Genciık ve Spor Bakanlığı ta rafından duzenlenen Spor Şurosında bildiriler şu konularda olacaktır. • Spor polıtıkasınm tesbıti ile ılgılı bildiriler. • Spor tesıs polıtıkası ıle ilgılı bıldırıier• Turk Spor Konseyinın kurulması ıle ılgılı bildiriler. • Spor teknik eleman açıgının kapatılması ıle ılgılı bildiriler. • Turklye'de spor malzemelerı ve aletlerının ımalı ve standardızasyonu ıle ılgılı bildiriler. © Transfer ve transfer zamanlarındakı sorunlar ve çozum yolları ıle ılqılı bıldırıler 9 Turk spor tesıs ve eğıtım vakfının kurulması ıle ılgılı bildiriler ŞÛRA GÖSTERİSİ. Abdülkadir YÜCELMAN ürk spor Şura'sı bugun başlıyor. Üc gun surecek bu Şura'da çeşıtll spor kuruluşları ıle spor adamıarının hazırladıkları bıldırıler okunacak, komısyonlar oiuşturuiacak va şura genel ku rulunda onaylanacak.. Bu Şura'ya davet edıldığım halde 25 yıldır yazdıklarımızın bır sonucunu gö rememenın uzuntüsu Içınde bir bıldın okumaya da heveslı olmadığım ıçın katılmadım . Oğrend.ğımıze göre bu Şura'ya tüm parlamenterler de davet edılmış.. Umarız gelırler, otururlar, dınlerler ve belkl spor konusunda bır fıklr sahıbı olurlar da parlamentoda onlerıne gelecek yasa tasarılarma burun kırma^lar soylemek ıs tedığımız şu, Sura bugune d=>k çeşıtli adlar altında yapıidı Ama ne degıştı kı... Sporumuzun bugunku çi/:gıden yukarı çıkması ıçın her şey parlamentoya daya nıyor. Şura'nın bıldırıler bolumunae ılk konu spor polıtıkasınm tesbıtı Dogrudur, sporun bır polıtıkası olmalıdır, ama bu polıtıkayı Sura degıl hukumetlerın sapta ması gerekir. Hangı hukumetın spor polıtıkası vardır. Bugun sporumuzun en buyuk sorunu sporun polıtıka elınde cıraç olması yozlaştırılması ve ulusal takım seçımlerıne varıncaya dek sacj sol tauışrnasının ıcmde olmasıdır Bolaelerdekı memur kıyımı ıle federas/onlardak' yonetıcl kı yımına bugun Şura'yı duzenleyenlenn seyırcı kalmaları uzuntu ve dehşct verıcldır Federasvonlar bağımsızdır aıiıa seçımle değıl atama ıle ış başına gelırler.. Nerede ozgurlukçu demokrası. Eğer ulkemızde demokrasıden soz edılıyor ve parlamentonun ozgurlugunden laf açılıyorsa federasyonıarın da seçımle ış başı na geıenler tarafından yonetılmesı çağaaş bır yol değıl mı?... Işte tum bunları Şura'ya gıdıp de anlatsak kım okur kım aınler?... Şura'yı düzenleyeniet eiıerınde kı «ATAMA» kozunu yıtırmeye tahammul edebılırler mı?... Oyle olunca spotu ken dı amaçlarına nasıl alet edebıleceklerdır. Şura davetıyesınde Bakanlık kendi gorüşunü de açıklamış.. Öğrendığımıze gore Şura'ya 1000 kuruluş temsılcısı ve kısi• "cağırıJmış.. Bunlarmçoğu Bakanlı ğ:n, Genel Mudürlüğün ve Devlete bağlı kuruluşların temsıloıleri. Sanırız hepsi Bakanlığın göruşüne paralel gorüş bıldl leoekler.. Sonunda Şura, Bakanlığın göruşlerının tescılınden başka bır anlam taşımayacak Işte bu nedenlerle bu şura çostermelıkten oteye gıdemiyecektir. Blzım de gostermelık bır yerde Dulunmamı zın bır anlamı olamaz1... Bayanlar ve Erkekler Turkıye Eltopu Bırıncılıklerıne katılacak İstanbul Bolgesl takımlarının ve bu takımların sayılarının yasal olmadığı bılınmesine karşın hıç bır karşı veya onleyıcı işlem yapılmamoktadır. Eltopu Federasyonunca yayınlanan genel hukumler aracılığıyla bolgelere bıldırılen Türkıye» Bırıncılığıne katılma koşulları Istanbul'da uygulanrnamış bulunmaktadır. 12 takımlı olarak gösterilen, ancak gerçekte sadece 10 takımı Içeren İstanbul Eltopu Lıgı'ne geçtığımız dönem ıkı takım gıreceklerıni tum uyarılara karşın bıldırmedıklerı ve maçlara da çıkmadıkları halde bu takımlar lıge alınmış ve maçlar başlayınca da hukmen ycnılgıler bıroiden sonra geregı yapılarak lıg dışı T Avrupa 2. Lıg'ıne duşen Masa Tenısi Ulusal Takımımız çaiışmada.. Avrupa Masa Tenısi lıgınde geçen yıl 1. Lıge yukselen Ulusal Takımımız, bu yıl averajla 2 lıgıne duşmuştur. Sovyetler Bırliği'nin birinci olarak Super Lig'e yükseldiğı 1 lıgde Lüksemburg ıle birlıkte ikişer puan toplayan Ulusal Takımımız, 17 yengi. 32 yenılgı almıştır. Lüksemburg 19 yengı, 30 yenilgi aldığı ıçın 1. ligde kahnıştır. Polonya Super Lig'den 1. Lig'e düşmüş, Fmlandıya da 2. Lig'de birinci olarak 1. Lig'e geçmişlerdır. Avrupa Masa Tenisi Ligı kategorılerinde sıralama şöyle oluşmuştur: SÜPER LİG: 1 Macarıstan 2 ~ Çekoslovakya. 3 İsveç. bır Efes Pilsen basketbol takımı yöneticisi Pano Natof, tedbirli olarak Ceza Kuruluna verildi Efes Pilsen basketbol takımı yöneticisi Pano Natof tedbirlı olarak Merkez Ceza Kurulu'na verilmıştır Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Solakoğlu'nun açıklamasına gore, Efes Pilsen basketbol takımı yöneticisi Pano Natof basmda Turk basKetbol hakemhk muessesesmi hedef alan agır ve haksı/ suçlamalarda bulundugu cıhetle kendısı Turkıye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komıtesı nın ıstegı ıle Bas ketbol Federasyonu tarafından Merkez Ceza Kurulu'na tedbirlı olarak sevkedılmıştır. MASÂ TENİSİ ULUSAL TAKIMIMIZ AVRUPA LLİGİ'NE VEDA ETTİ 1. LIG. 1 Sovyetler Bırlığî (7 P.). 2 Avusturya (4 P.). 3 Hollanda (4 P.). 4 ~ Bulgarıstan (3 P.). 5 İtalya (3 P ) . 6 Yunanistan (3 P ). 7 • Lüksemburg (2 P.). 8 Turkiye (2 P.). 2. LİG: 1 Fınlandiya 2 Danımarka, 3 Norveç. 3. LİG: 1 Romanya 2 Iskoçya. 3 Portekiz. Mintex Rallisi'ni Ford Escord kazandı :e Bilir ve Aras, dıştaki kurslara sürekli kuîüp antrenörlerinin gönderildiğini ve kendilerine bilgi verilmediğini söylediler. Altuğ İSTANBULLUOĞLU 17 yaşındaki Hse öğrencîsi 21.6 m. bisiklete binerek dünya rekoru ksrcîı OHIBA, (JAPONYA) 17 yaşındakı Sunnamlı bır hse ogrencısı 21 metre 60 santım yuKseklığındekı bır bıSiklete binerek, kendı alanında clunya rekoru kırmıştır. Bır Japon televızyon şırkettnın c*avetlısı olarak Japonya'da buluncn Carlho Sem Abrahams, bısıklet uzerınde bır dokıka kadar durabılmıs, bu arada 7 metre 32 santım ıierleyerek bu alanda da rekor kırmıştır. Kısa sure önce İngıltere'de yapılan uluslararası Mınlex rollısinde Finlandıyalı Hannu Mıckola ıle An Vatanen'nın kullandıkları Fcrd Escord' lar ilk ıki sırayı alırken üçuncu olan musabıkı beş dakıka geçmışlerdır. Fotoğrafta rallıye katılan Escord yanşmo sırasında ÇORUM Bölge. Gureş Antrenorü Celal Aras ve Boks Antrenorü Adıl Bılır, Federasyonlann bolge antrenorlerıne gereken onemi vermedıklerını kulup çalıştırıcılarına ayrıcalık yaptıklarını savunuyorlar. Antrenor Celal Aras ıkı kez antrenor kursuna katıldığını be lırterek, «Yabancı ulkelerde açılan FILA kurslarına hep kulup antrenorlerı gonderılıyor. Bolge antrenorlerıne şans verılmıyor. Aslında yuku bız çekıyoruz, ye tıştırdığımız gureşçılerı kulupler alıyor Hele mıllı takım antrenorlerının yanlarına varılmıyor. Çalışmalara ılışkın bır şey sorduğumuzda, «Ben mıllı takım antrenoruyum. Bolge antre noru değılım» cevabını alıyoruz. «Kanımca lıse mezunu gureş antrenorlerıne, spor akademılerınde spor psıkolojısi ve guç gelıştırme derslerıne devam etme hakkı tanınmalıdır> bıçımın de konuşuyor. Aras, Çorum'da gureşın olmek uzere olduğunu vurgüayarak, «25.6 1968'de bır gureş okulu açılmıştı Çorum'da. 1977'nin kasım ayma değın yatılı ve «YÜKU BİZ ÇEKİYORUZ» TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ'NDE HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ Fenerbahçe ve Beşiktaş pazarı hekliyor Buyuk maç hazırlıklarını surduren Fenerbahçe ve Beşıktaş ougun yapacakları son calışmadan sonra kanrv pa gırecektır Fenerbahçe Teknık Sorumlusu Zıye Şengul «Fener bahçe'de psıkoloıık rahatsızlık var. bunu tedavıye çalışıyoruz» demış ve bu rahatsızlığın Luleburgazspor maçından sonra belırdığını vurgulamıştır Beşıktaş Teknık Dırektoru S Hamdı Tuzun ıse «Uc ıhtımallı bır maç» der ken, Adanaspor maçının seyırcı uzerınde yarattığı kotu etkıyı sıleceklerını ve Fenerbahçe macı ıle izleyıcılerın yuzunu guldureceklerıni soylemıştır. Üçüncülüğü garanti eden Beşiktaş, Yenişehir önünde başarısızdı.. Önder SEDEN czacıbaşı îzmır'de Karşıyaka'y yenerek, Efes Pılsen'le şampıyonluk ıçın oynama hakkı elde ettl. Karşıyaka'yı evınde yenmek gerçek bır başarıdır. Izmır'in genç ve lyı basketbol oynayan ekıbmı, 62 sayıda tutabılmek tyi savunma yapıldığını kanıtlıyor. Eczacıbaşı Turkıye'nın en ıvı ve kalıtelı oyuncularından kurulu .. Oyuncularının etkın bır atax kapasıtelerı var. Bunun yanısıra savunma grafiklerl duzgun bır seyır ızlemekte.. Oyuncular macın iyi savunma yapılarak kazanılacağı bılıncine varmışlar. Karşıyaka lıgın en akıcı atak duzenıne sanıp takımlarından bırıdır. Bolge savunmasına karşı da dışardan ısabetlı şutiar atabılıyorlar. Işte bu yetenektekı bır ekıb> az farkla da olsa kendı evınde yenebılmes< şampiyonadakı şansını artırıyor. Bununla beraber Efes Pılsen'ın ae şampıyonluk şansmın en az Eczacıbaşı kadar ola)uğu kanısındayız. E Bır antrenmanda topa kafa atarak rahatsızlanan ve yatağa duşen Rasım'ı meslekdaşı Mustafa ve Bora, ziyaret ederek geçmış olsun demışlerdır. Rasım, zıyaret sırasında kalesını bırakmak zorunda olduğu Mustafa'yı başarısından dolayı tebrık etmıştır. Fotoğrafta, Mustafa ve Bora, Rasım'ı zıyarette... Rasim'i ziyaret ettîler İngiltere Olimpiyat Komitesi Moskova'ya gitme kararı verdi LONDRA İngiltere Ulusal Olimpiyat Komıtesı, İngıltere'nın 1980 Moskova Yaz Olımpiyatlarına katılmasını kararlaştırmıştır. İngiltere Olımpıyat Komitesi Başkanı Sır Dennıs Fotlovvs, Komıte toplantısından sonra Londra'da yaptığı açıklamada, 15 spor federasyonunun. Olım pıyatlara katılma yonunde oy verdiğıni, bırının çekımser, blri nın de aleyhte oy kullandığını bıldırmıştır. Öte /andan Norveç Olımpıvat Komıtesı, Moskova Giımpıyatlarına katılma kararı almıştır. Norveo Basketbol Federasyo nunun oyunlara katılınmaması isteğı, 13'e karşı 19 oyla redde dılmış, Yelken Federasyonunun aynı yondekı ısteği ıle, Olimpiyat Komıtesının kararını ertelemesı istemlerı de aynı şekılde oylanarak reddedılmıştir. Dokuz ülke, Akdeniz Bisiklet Turuna katılacağmı bildirdi 913 nısan tarıhlerl arasında yapılacak Uluslararas» Akdeniz Bısıklet Turuna dokuz ülke katılacağmı bildırmlştırTurkıye'nın (A) ve Umıt Ulusal Takımları yanısıra ıkı kulup takımının da katılacağı tura, gelecek olan otekı ulkeler şunlardır: Demokratık Almanya (ıkı takımla), Federal Almanya (ıkı takımla), Bulgarıstan (ıki takımla), Yunanistan. Lıbya, Fas, Romanya, Yugoslavya, Tunus Uluslararası Akdeniz Bısıklet Turu, 9 nısan gunu Adana'dan başlayacak ve beş etap uzerınden koşularak 13 nısanda Antalya'da sona erecektır. yemeklj olarak hızmet gören okulda 35 gureşçi vardı. Bakanlığın genelgesı uzerıne okul ka patıldı. Buradakı oğrencıler gereklı besınl alıyorlar, yeterınce çalışıyorlardı. Ancak vaadedılmesıne ragmen, ne federasyonca denetlendı, ne de doKtor gonderıldı. Tum bunlarm yanı sıra okulun Coıum gureşıne bu yuk zararı dokundu. Çunku okullu gureşcılerm, ezıcı ustunluğu okullararası rekabet1 ortadan kaldırdı, gençlerın hevesını kırdı. Duğunlerde de gureş kalktı. Bu geleneğı devam ettirmek ıcın duğunlerde bolge takımı ile koy gençlerını gureştırmeyi duşunuyoruz Ote yandan, ilde sporu oğrencıler yapmasına rağmen, bır tek beden eğıtımı oğretmenı bi le gureşı bılmıyor. Dolayısıyla çocuğu gureşe yoneltemıyor.» Bolge Boks Antrenorü Adıl Bılır de boıge antrenorlerının «Hor» gorulmesınden yakınıyor «Bır sure once Romanya'da açılan kursa 10 antrenor gonderıldı. Ne arkadaşlardan ne de federasyondan kursla ılgılı tek kelıme oğrenemedik. Bır şampıyonaya gıdılıyor, bıze rakıplerın durumu, bokstaki teknık gelışmeler üzerıne bir bılgl verilmıyor. Antrenorlerarası sınıflandırma mutlaka yapılmalı, mıllj takım antrenorlerı dereceye gore belırlenmelı» dıyor Bılır... Genç antrenor Çorum gençll ğinin bokstan soğutulduğuna değınerek sozlerın! şoyle surdürüyor: «Beden Terbıyesi Bolge Muduru okullara beden eğıtıml dersıne gıttığınde, öğrencılere boksun «Vahşet» olduğu nu soylemış. Şımdı okul müdur lerine gıdıyor ve «Ne olur oğren cılerinızi gonderın» dıyoruz. Oy sa bunun tersi olması gerekir. «SPORCU BULAMIYORUZ» TARAFSIZ ŞÛRA! Hıncal ULUÇ Sayın Hıncan Uluç» diye başlıyor, XV Talat Asal ımzalı yazı. «Türk sporunun geleceğıne yonelık bu çalışmada, goru$>, duşunce ve onerılerınızı bekler, Şura'ya onur vermenızi rıca ederım.» Hıncal Uluç Şura'ya gelecek de, Talat Asal'ı memnun edecek sozler mi soyleyecek?... Değıl tabıı.. Ama Bakanın demokrasi anlayışına, eleştirıye saygıya bakıp «Helal olsun» dıyeceğınız gellyor.. Ama zarfın içınde başka şeyler de var.. Şura'ya Katılma Formu orneğın.. Önce birinci madde.. Gundem ve Blldırı konuları ektedır. Yani onların Istedıkleri konularda soz edebılırsinız ancak, derken. ikıncı maddeyı okuyorsunuz: «Belirtılen bıldlrı konularında, bıldlrl sunmak Isteyenler, bildırılerinl 20 mart 1980 tarıhine kadar elimıze geçecek şekılde hazırlayıp...» «Yani bıldırinlzi onların emrettıği konuda hazırlamanız yetmiyor.. Bır de sansure vereceksınız.» derken, bu kez tarlhe gozunuz takılıyor.. 20 marta kadar... Oysa Talat Asal ımzalı yazının gazeıeye bırakıldığı tarıh 21 mart cuma.. Yani Daş vurma tarıhinden tam 24 saat sonrası bü yuk bir bılıncle hesaplanmış.. Yarın yazı yazdığınızda «Efendim kendılerını Şura'ya çağırdık. Gelmedıler. Şımdı yazıyorlar..» dıyecekler.. Işte Bay Talat Asal ve onun, artık unu bırıncıyi çok cok gerılerae bırakan İkıncı Orhan'ının hazırladığı ucuz oyun bu... «Turk Spor Şura'sı» gıbi Iddlaiı bir adın ardına sığınan şura bugun başlıyor. Turk Sporunu gelıştırmek ıçın toplanan kımbılir kaçınçı Şura kaçınci komısyon bu. Zamanına gore dunyanın en uygar Beden Eğitımı yasasını yapmışsın. Uygulamamışsın., 1961 den bu yana, her beş yıllık plana, her yıllık programa, en guzelı, en Ideali bulup yazmışsın, bir sa tırını gerçekieştlrmemışsın.. Sonra kalkıp Şura topluyorsun.. «Nö 9 den ...» demezler mi adama?... Bızl Şura'ya çağırır gıbi gorOnüp cağırmamak ıçın, boyle uouz oyunlara gerek yoktu. Şura'da sunmamız gereken bil dırıyi, burada, kamuoyunun önunde açık açık sunuyoruz.. «Turk Spor Şura'sı, Türk Spor Teşkılâtını kamplara bolen, sporun yonetıml nı en azgın milıtanlara teslım eden, ulusal takımları bile, sportif yetenek ve becerılere gore değll, kafa yapıiarına göre seçen bır yönetimin güleryüzlü göz boyamasından başka birşey değildir. Bu Şura'nın ardına sığınıp kazanacaklan zamanla sporumuza daha fazla zehir akıtmak olanağı bulacaklardır.. Aydın Spor, Kamuoyu bu oyuna gelmemelldlr.t , * Beşıktaş bu hafta da İstanbul Bankası Yenişehir'e knrşı başarılı denemıyecek bır oyun sergıledı Ozellikle iyi savunma yapamadılar. Dış atışlon engelleyemedıler Serdar, Turgay ve Yavuz'a, basket altında Levent ve Sabrı de katılmış olsaydılar, Beşıktaş son dakıkada sağlayabıldığı beraberlığı de kurtaramayabılırdı, Yemşehır'ın, bolge savunması uygulamasına karşın fazla faul yapması dolayısiyle, son dakıkalarda basket altında Abdullah'ı kuıianan Beşıktaş yenıig'den kurtulmayı başardı. Boylelıkle lıg iıçüncuiuğunu de gnrantıled.ler Ancak ozellıkle 122 ve kombıne olan savunmalarına karşı düzenll ve organıze bır atak uygulayamadılar. TOFAŞ, DSI Spor'u Bursa'da az farkla yenllgıye ugrattı Taç Spor, Lig yedlncıliğl savaşımını surdürürken, Ankara'dai Zıraat Fakultesı'ne yenılerek bu sonuc ıcın iddıasını yıtırdl. Ankara takımları Şekerspor ve Kolej'ın İstanbul maçlarmda başarılı olan Şekerspor'du. Şe kerspor hırslı ve iyi basketbol oynamasına karşın Beşiktaş'a yenılırken, ITU karşısında haklı bir yengı elde ettl. Genc Kolej, Galatasaray'a farklı bıçımd© yenilgıye uğrarken, Fenerbahçe karşısında, tum oyun süresınoe iyi oynayarak önde surdurduğu karşılaşmayı son beş dakiKa. anlamsız biçimde top tutarak yitirdi. Fenerbahçe gömülö bölgo savunmasına karşı, emektar Halil'e basket , altında pas veremedığl gıbi dışardan da Isa TSYD, Başcı'ya ödül verecek Turkıye Jokey Kulubü Basın Burosundan emekli olan servıs şef ı llhan Başçı'ya 20 yıldan be rı spor basınına hızmet ettığl ıçın Turkıye Spor Yazarları Der neğı tarafından bır odul verılecektır. Turkıye Spor Yazarları Derneğı şeref kartı alan uyelerl ıçın tertıpleyeceği torende İlhan Basçı'ya ozel bır odül ve recek, aynca Turkıye Jokey Kulubu de bu torene katılarak ilhan Başçı'ya bir hatıra paketı armağan edecektır. "" AMATÖRLER KÖŞESİ istanbul A.S.K.D.F. Spor şurasma temsilci yolladı • Ankara'da bugün başlayacak olan Turk Spor Şurası top lantısında İstanbul Amator Spor Derneklerı Federasyonunu temsıl edecek heyet Ankara'ya gıtmıştır. men yenık saymıştır. Bılmdığı gıbı Cıbalı, Zeytınburnu ıle 11 berabere kaimıştı. • Uçuncu Amator Futbol Lıgı takımlarından Yenıbosnalı yonetıcıler, kendı maçlarını yo• Maltepe stadında 56 Mart neten \ hakemlerı formsuz bul80 gunleri İ A.S.D F. Karması, duklarını soylemışlerdır. Maltepe Gençlık. Darüşşafaka • Uçüncu Amator Futbol Li ve F C Konkordıa takımlarının gı'nde gectığımız hafta oynakatılacağı «Dostluk Futbol Tur nan maçlardan sonra Otomarnuvası» duzenlenmıştır. san, Okspor, Yucespor, Çayır• 2, Amator Gençler Duzen başı, Guvenspor, Selamsız ve leme Kurulu yaşı buyuk futbol Sılıvrl lıderlıklerınl surdürmüşcu oynaton Cibali tokımını huk lerdır. Çekoslovakya ile Yugoslavya yenişemedi: 11 PRAG Avrupa Umitler Şampıyonası Çeyrek Fınal ılk karşılaşmasmda. Mitra'da oynanan maçta Cökoslovakya ve Yugoslavya Ümit Mılll Takımları 1 r: 1 berabere kalmış 3. Amator Futbol Ligi CC) grubunun lıderi Yucespor onbiri. tFotograf: Fehmi OZGÜLER) betslz şutiar atarak favorl olduğu maçı olorak alablldl., { lardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog