Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

'Jt DERSANESl WINIARI MODERN FİZİK MODERN MATEMATİK ZÎHİKKNCOZOM 1OOIGENEL YETENEK 3S0TL Mef Dsrsanesl, Beşiktaş Tel: 6153 69 56. Yıl; Sayı: 19995 Kumcusu: YUNUS NADI huriy 10 TL. ANKARA, (Cumhur1y«t Bürosu) Cumhurbaşkam seçimi konusu dün CHP ortak grubunda. CHP Senato grubunda, AP Genel İdare Kurulu'nda ve kulislerde yoğun bıçimde tartışılmıştır. Bu arada Eçevıt. grup üyelerınin teker teker görüşlerinl almış üçer isimden oluşan listeler almıştır. CHP ve AP grup yöneticileri de Meclls Başkanı Karokaş'ın Meclis lokantasında verdiği öğle yemeğlnde bir araya gelmışlerdir. CHP ortak grubunda konuşan Ecevit, Cumhurbaşkam seçimi konusunda zorlcma yapmaya gerek olmadığını, bu aşamada şartların kendiliğinden oluşacağını söylemiş, tMüdahaleye gerek yokı demiştir. Grupta söz alan Süleyman Genc. (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) üniversiteye hazırlıkta İ2İVSİR DERSANELERİ YENI DEVRELER Hafta içı 7NİSAN 3 beyler barut hon kot 2 tel 255620148872 26 Mart 1980 Çarşamba Se 1. turda tek aday bağımsız Yılmaz 80 oy aldı, sonra çekildi. 2. turda üçte iki çoğunluk sağlanamayınca turlar bugüne bırakıldı ilk 2 turunda ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Cumhurbaşkam seçimi için turlara TBMM'd© dün başlanmış, yapılan Ilk Iki turda öngörülen üçte iki çoğunluk sağlanamadığından bir sonuç alınamamıştır. İlk turda, adaylığını koyup 80 oy alan Mardin Bağımsız milletvekilj Nurettin Yılmaz ıkinci turda adaylığını gerj almıştır. İklnci turda da kullanılan oy sayısı üçte iki çoğunluğa ulaşamadığından oy ayrımı yapılmamıştır. Seçim için turlara bugun devam edilocektir. TBMM'nin dünkü Birleşik top lantısı Millet Meclisi Başkanı Cahıt Karakaş'ın Başkanlığı'nda saat 15.00'de başlamıştır. Karakaş çoğunluğun bulunduğu nu bildirerek, birleşimi açmış ve gündem gereği Cumhurbaşkam seçimı için turların başla(Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Füsun ÖZBİLGEN CHP lideri Ecevit: Bu aşamada şartlar kendiliğinden olusacaktır TBMM'nin bahçe, kitaplık, koridor ve odalarında hızlı bir kulis basladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurboşkanlığı kulisi dün sabah çok hızlı bir biçimde başladı. Meclisin çeşıtlı gizli odalarında, kütüphanesmde, korıdorlarda ve güneşli bir gün yaşayan Ankara'da parlamentonun yeşil çimli bahçelerinde parlamenterier yoğun bıçimde yeni Cumhurboşkanı seçimi ile ilgili görüşmeler yaptılar. Kulıs çalışmaları hızlanınca gazetecller ile parlanrenterler arasında da bir kovalamaca başladı Nabız yoklama çalışmalarından bunalan Ecevit. bir ara Genel Sekreter Mustafa Üstündağ ile bahçeye çıkınca gazeteciler Ecevit'in etrafını sarorak soru yağmuruna tuttular (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) ABD'NÎN TUTUMU KARŞISINDA TÜRKÎYE KREDÎ ÎSTEĞÎNÎ 1.2MÎLYAR DOLARA ÎNDÎRMEYE RAZIOLDU Yalçın DOĞAN PARİS Ekonomik İşbirliği ve Kalkmma Örgutü (OECD) ülkeleri Türkiye'ye yardım için bugün Paris'te toplanacaktır. Teknik deyimiyle «taahhüt toplantısı»nda OECD'ye üye onyedi ülke Demirel hükümetinin aldığı ekonomik kararlardan sonra Türkiye'ye «ne kadar borç vereceklerini» resment bugun açıklayacaklardır. Böyleliİde bugün Paris'te belirlenecek borç miktan. Demirel hükümetinin ekonomik kararlanna baglj oiarak «ilk aldığı yardım» niteliğini taşıyacaktır. Bundan önce Türkiye'ye değişik yöntemlerle akmış bulunan paralar geçen yıllarda gerçekleştirilen anlaşmalardan kaynaklanmaktadır. Önceki gün ve dün Paris'te üst üste teknik heyet(Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Petrol ve tüpgaza yine zam îstanbul'da süper benzin 36,20 normal 32,30 gaz motorin 16,90, 12 kg'lik tüp gazlar 205210 lira oldu. ANKABA, (ANKA) Enerjj ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı. akaryakıt fiyatlarım şirket ve bayi paylarını yeniden düzenleyerek. yüzde 2,5 ile yüzde 12.5 arasında arttırmıştır. Buna göre. süper benzinin fiyatı litre başına yuzde 2,8 oranmda artınlarak 36 li radan 37 liraya, normal benzı nin fiyatı da yüzde 3.1 oranında arttınlarak 32 liradan 33 liraya, motorinin fiyatı da yüzde 2,5 oranında artınlarak 20 liradan 20.50 liraya çıkartılmıştır. Fuel oıl fıyatlarında yüzde 4,2'lik bir artış yapılmış ve bir lıtre fuel oil'in fiyatı 12 liradan 12.50'ye yükseltilmiştir. Yeni düzenlemeyle sıvılandırılmış petrol gazı bayilerince alınmakta olan tup başına bayj kârlarının yanma servıs ucreti de eklenmiştir. Servis ücretleri piknik tüpleri için 5, 10 ve 12 ki(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Avukatın katil sanığı Ülkücünün üstünde öldürülecak 69 kisinin ad # listesi bulundu İstanbul'da Çeliktepe Ortaokulu Müdürü, Kahramanmaraş, Kars, Samsun ve Çorum'da 4 kişi öldürüldü. Cumhuriyet Haber Merkezl İstanbul'da Çeliktepe Ortaokulu Muduru Mumtaz Sınırlıoğiu, dun sabah sılahiı saldırı sonucu oldurulmuştur. Corum'da bir mobılyacı, Kahrarranmaraş'ın Ncjrlı bucağındo bir karakol bckçısi, Kars'ta sağ goruşlu bir oğrencı ;le Samsun'da bir bakkal saldırganlar tarafından açı lan ateşle can vermıştir. İSTANBUL Mecıdıyekoy Ak Sokakta dun 07.30 sıraiarın da kornandoların saldırısına uğ rayan Celıkîepe Ortaokulu Mudüru Mumtaz Sınırlıoğlu, olduruimuştur Mecıdıyekoy Mor Sumbul Sokağmdakı evınden çıkıp, okula gıtmek üzere ıken kımlığı belırlenemeyen kışılerin saldırısına uğrayan Çeliktepe Ortaokulu Müdüru, ağır yaralanmış' ve hastaneye göturülür ken yolda olmuştür Polısın ver dığı bılgıye gore, 3 veya 4 kışi oldukıorı sanılan saidırganlardan bırı Mumtaz Sınırlioğlu na çok yakın mesafeden ateş etrmştır Saldırganlar olaydan sonra ara sokaklara gırıp kaybolmuslardır Yapılan operasyonlar sonucu 2 kışı gözaltına alınmış anoak hu kısnerın olayla ılgılerınm olup, olmadığı kesınlık kazanmamıştır. © Pendık'te bir arsada başından kurşunlanarak oldurulmuş bir erkck cesetı bulunmuş tur Yeni Mahalle, Keskm Sokakta bulunan cesedın üzerınden İsmet Han adına duzenlen (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) Yabancı firmaîar alacaklarının odenmesine ilişkin Türk önerisine karşı çıktılar BONN, (Cumhuriyet) Demirel Hükümetinin aldığı son ekonomik kararlar Türkiye'ye yapılacak yardımm boyutlannı genişletmeyi amaçlar ve yardım dışında yabancı sermayeye çeşitli kolaylıklar tanırken, yabancı firmaîar Türkiye'de yatırım yapmak için yeni koşullar öne sürmüşlerdir. Türkiye'ye yardımm miktan ve nitelikleri, bugün Paris'tekj toplantıda ortaya çıkacaktır. Bu toplantı ile birlikte Türkiye'de yatırım yapabileceklerini belirten özel yabancı firmaîar on gün kadar önce Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal ile Alman (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) MAGOSA'DA SÜREN İSLÂM KONGRESİ'NDE KTFD'NİN HER ALANDA DESTEKLENMESİ KABUL EDİLDİ • KONGRE BAŞKANI SURİYE DELEGESİ, «KUDÜS'ÜN DE ERGEC BİR BARIŞ HAREKÂTl İLE KURTARILACAĞINI» SÖYLEDİ. Sahipsiz, horlanan bir çingene ailesi. Pislik, hastalık onların yaşamlannın doğal bir parçası olmuş... (Fotoğraflar: Erdoğan KÖSEOĞLU) İSTANBUL GÖÇERLERİ BU KIS COK CEKTİ... Soğuk bu yıl en çok göçer çadırlarında konakiadı. İstanbul kentının goçerlerı naylonlarla örtulmüş çadıriannda soğuğu kendilerıni hiç terketmeyen zo rakı bir konuk gıbi hissettiler. Bahar, kentin çeşitli semtlerinde konaklayan bu insanlor için soğuktan tıtrememek, güneşe Katliam sanığı ve cezaevi firarisi sağ eylemciler için de "teslim ol,, çağrısı yapılacak ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) İçişlerı Bakanlığında oluşan kurulun kamuoyunun yakından Izledıği bazı katliamları gerçekleştiren sağ eylemciler ve hükümlü cezaevi firarılerı hakkında «teslim ol» çağrısı beklenmektedır. Haklarında «teslim ol» çağrısı yapılması beklenen eylemci lerin arasında çeşitli katliam lara adı karışan Ülkü Ocakları Derneğı Yöneticileri de bulunmaktadır. 8 ağustos 1978 günü Mamak'ta bir otobüsün kurşunlanması sonucu üç yurt taşın ölmesinden sanık Ülkü Ocakları eskl Başkanlarından Esat Bütün hakkında gıyabı tu tuklama kararı bulunmaktadır. Esat Bütün, olay gününden bu yana yakalanamamıştır Cezaevlerınden kaçırılan ya da kaçan İpekçı'nin katilı Meh met Ali Ağca, Gençlik ve Spor Akademısı Öğrencisi Saıt Ulusoy'u öldürmekten Sıkıyönetım Mahkemesı'nce 36 yıl hapıs cezasına hükümlü kaçak Alp aslan Alpaslan geçtığımız gün ler ıçınde kaçan sağ eylemci Mustafa Bakı Gülcan'c da «tes lım ol» çağrısı yapılması bek(Arkast Sa. 9. Sü. 3'de) Isıl ÖZGENTÜRK gülümseyebllmek, kısaca yenîden yaşamaya başlamak demek ti. Baharla birlikte çadırlardon dışarı. güneşe attılar kendilerinl. Onlardan blrl, küçuk Doğan' Haberleri 1 sayfada... ın ne okul sorunu var, ne nöfus kâğıdı. Kimselerin onun ruh sal sorunlarıyla, beslenmesiyle ilgilendiğı yok. Doğan çöpiüklerden topianmış kâğıtların, nay lon torboların, konserve kutularının arasında bir şişe cola içtiğinde, güneşi gördüğünde (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) GÖZLEM • UĞUR MUMCU BANKER KASTELLİ'YE DÖVİZ BULUNDURMA, İADETEN DÖVİZ SATMA VE ALIM BORDROSU DÜZENLEME YETKİSİ VERİLDİ Selim YALÇINER İstanbul Haber Servisi Türkiye Cumhurıyeti Merkez Bankası. Banker Kastelli'ye dövlz bulundurma, iadeten döviz satma ve iadeten doviz satışına mesnet teşkıl edecek döviz alım bordrosu düzenleme yetkisi vermiştır. Bugüne dek (Arkas, Sa. 9, Sü. 3'de) Güdümlü! Küçüktiryaki'nin istifasını Türkeş'in istediği öne sürülü/or ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emniyet Genel Müdürü Rafet Küçüktiryaki'nin görevinden istifa edışine. MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in baskılannın ve hükümeti düşürmekle tehdit etmesinin yol açtığı, bunun üzerine Küçüktiryaki'den istifa etmesinin istenildiği öne sürülmektedir. Hükümet çevrelerinden sızan bilgilere göre. Küçüktiryaki, bir süre önce TV'de yayımlanan «Terör Ne İstiyor?» adlı programda aşırı solun yanısıra. aşırı sağı da belirü Ölçüde suçladığı için MHP'den çok büyük tepki gelmışrir MHP lideri Tür(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Orhan Apaydın, îlhan Selçuk ve Orhan Erinç duruşmada... İstanbul Haber Servîsl DGM'leri eleştirdiklen Iddıasıyla 6 yıla kadar hapıslerl istenen yazanmız İlhan Selçuk İle Yazıişleri Müdürümüz Orhan Erınç beraat etmişlerdlr. 11 nlsan 1978 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin Ikinci sayfasında «Yatalak» başlığıyla yayınlanan İlhan Selçuk'un yazısında 5680 Sayılı Basın Kanununun 16/1 maddesl delaletiyle Türk Ceza Kanununun 159/1 ve 173/son maddelerine aykırı görüşler bulunduğu savıyla (Arkası Sa. 9, Su. 3'de) Selçuk ve Erinç beraat ettiler A umhurbaşkanlığı seçimi gündeme gelîr gelmez, Dev ' i iet Başkanınm yetkılerını artırmaya yonelen Anayasa değışıklığı tartışmalarma tanık olunuyor. Tartışma bununla da bıtmıyor Aynı gunlerde «Ordu, artı, ıktidar», gıbısınden «formüller» önerılıyor. Butun bunlar, bırtakım çevrelerın yeni arayışlar içinde olduğunu kanıtlıyor. Anayasa değiştirilecek» Devlet Başkanınm yetkılerı artırılacak. Anayasa Mahkemesinın, Danıştayın. Vuksek Hakimler Kurulunun yetkıleri kısılacak, bütün bu değışıkliklerle birlikte. «Ordu, artı, iktıdar» formülü geçerlık kazanacak!. Bu «güdumlü demokrasi» anlayışına ilk kez rastlanmıyor. 27 Mayıs 1960 İhtilalinden sonraki çalkantılı dönemde. «Ordu, artı CHP» formülüne sarılıp, 1961 seçimlerinde AP. YTP ve CKMP'nin aldığı toplam oylara bakarak. «Memleketın sağlam kuvvetleri, parlamento dışı (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) Adana Kapalı Cezaevinden dün 2 sağ eylemci kqcmış, 2'si de kaçarken yakalanmıştır. (Arkası Sa 9. Sü. 6'da) AcJana Cezaevinden 2 sağ eySernci kaçtı, 2'SB kaçarken yakalandı Yeşilçam Düzeni YALÇIN PEKŞENİN YAZI DİZİS) BUGÜN 10. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog