Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

momm MÂTEMATİK ZİHİNDENCOZÛM 1001 GENEL YETENEK MODERN FİZİK KX)TL WINIARI > Mef Dersanesl, Beşlkta? Tel: 61 53 69 56. Yıl; Sayı: 19994 Kurucusu: YUNUS NADÎ huriy üniversiteli olmanız için LİSE SON BEKLEMEÜ 29 MART 24 MART DERSflNE BflŞflR Ş/ŞU' 4724 87 25 Mart 1980 Salı KENT SİNEMASI KARŞISI 10 TL. IÇÎŞLERİ BAKANI, 12 SANIĞA TESLlM OLMALARI TUR BUGÜN YAPILIYOR CHP Grup Başkanvekiüeri, MSP Grup Başkanvekileri ile görüştü. Ecevit, «Bugün sonuç alınacağını sanmıyorum,» dedi. CHP lideri grup eğilimini bugünden başlayarak, CHP'li parlamen terlerle yapacağı karşılıklı görüşmeler ile belirleyecek. IçlN ÇACRIDA BULUNDU «TESLÎMOL» ÇAĞRIŞI YAPILAN 4'Ü SAĞ, 7'Sİ ŞOL GÖRÜŞLÜ SANIKLAR 15 GÜN İÇİNDE TESLİM OLMAZLARSA GÖRÜLDÜKLERİ YERDE VURULACAKLAR. ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) fclşleri Bakanfıg'ııv ca oluşturulan bir kurul, durumları 1481 sayılı cAsayişe müessir bazı fiillerln önlenmesi hakkındakl yasanın» 1/b maddesi i!e bu yasaya uyularak çıkartılan yönetmelığın 3'üncü maddesine uyduğu anlaşılan 12 sanık hakkında «teslim ol» çağırısında bulunmuştur. Haklarında «teslim ol» çağrısında bulunulan 12 sonık ya da hükümluler 26 mart 1980 carşamba günönden başlayarak 15 gün içınde gerekll güvenlık kuruluşlarına teslim olmadıkları takdırde gorüldukieri yerde vurulacaklardır. (Arkosı Sa. 9, Sü. 1'de) CHP: Çağrı gr YAZISIZ Bir ay önce 40 yaşını dolduran MSP'li Battal, Cumhurbaşkanı adayı oluyor ANKARA Partilerin, Cumhurbaşkanlığt seclml Içln bugün başlayacak turlar öncesinde, aday çıkartmakta gücluk çekmelerı üzerıne, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan MSP Konya Milletvekılı Şener Battal'ın, bir ay önce 40 yaşını doldurduğu anlaşılmıştır. 20 şubat 1940 tarihinde doğan Şener Battal, Cumhurbaşkanlığı içın adaylık şansını ckıl payı» kazanmıştır. MSP'nln grup sözcüsü durumunda olan ve Mlllet Meclisı Anayasa Komisyonluğu BaşKanlığında bulunan Şener Battal, cKazanma şansı» konusunda bir şey söylemekten kaçınmakta, cadayları teşvık için ortaya çı(Arkası Sa. 9. Sü. 3'de) J bekliyoruz AP: Gereği ne ise yapılacaktır Feyzioğlu: Turlar zaman yitirilmeden yapılmalıdır. Sükan: Turlara ara verilmeden devam edilmelı\veka!et müessesesi işletilmemelidir. ANKARA, (Cutnhurfyet Bürosu) Cumhurbaşkanlığı eeclml İçin bugün ikincı kez toplanacak TBMM'de. ilk iki turun ya pılmasına ilışkin eğilimler güçlenirken, CHP ve AP'nin ük iki turdan sonra «aday adları» da befirienereic kesln dlyatoğa baş layacakları belirtilrrektedir. TUNCER CHP Genel Sekreter Yardımcısı Erol Tuncer «Turlar başlamadan CHP ve AP anlaşmasının olası» olduğunu soy lemiş «biz Içten diyalog cağrı mızı yaptıK, beMlyoruz» demiştir.. Ar4KA Aiansının bildirdiğine ğöre dün CHP Grup Yöneticile rınden Coşkun Karagözoğlu il© Metin Tuzun saat 15 sıralarında MSP Grubu Odası'rtda MSP Gu rup Başkanvekill Hasan Aksay ve Grup sözcüsü Şener Battal TÎP lideri Boran'ın yargılanması bugün başlıyor (İstanbul Haber Servisi) Tür kıye İşçı Partısı Genel Başkanı Behice Boran'ın 14 ekım seçım leri öncesı radyo ve televızyon dan yaptığı konuşmalar hakkında Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı Askerî Mahkemesınce açılan davaya bugun başlanacaktır. İddianamede TİP Genel Başkanının 2 ve 13 ekım konuşmalannda «Konuşmaların butunüyle güttüğü amaç itıbariyle, genel başkanı olduğu siyasî partiye oy verilmesinı istemek örtü ve görüntüsü altında TCK (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) DEVRİK ŞAH, MISIR'DA HASTANEYE YATIRILDI Enver Sedat, Şah'ın Mısır'da . istediği kadar kalabileceğini söyledi (Dış Haberler Servisi) Devrık İran Şahı dun özel bir uçakla surgunde bulunduğu Panama'dan Mısır'a gelmıştır. Şah'ı Kahire Havaalanında karşılayan Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Şah'ın süreklj olarak Mısır'da kalabileceğini söylemiştir Sağlık durumu bozuk olan Şah'ı Kahire Havaalanında Enver Sedat ve eşi Cihan Sedat, Başkan Yardımcısı Husnu Mubarek ve eşı karşılamışlardır Dun ozel bir uçakla Panama'dan ayrılan ve uçağı Azor adalannda yakıt ikmali yaptıktan sonra Mısır'a varan devrik İran Şah'ı Rıza Pehlevi'nin, Maa(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) fie görüşmuşîercnr. Goruşmeden sonra 2 partlnln yetkılılerı de açıklama yapmamışlardır. CHP Genel Başkanı Ecevit, dün akşam Metın Tüzun ve Coş kun Karagözoğlu ile toplantı yap mıştır. Toplantıdan sonra ajans muhabirinın sorularım yanıtlarken «AP'nin tavrı ortada, ancak diğer gruplar bir an önce cozüm aşamasına ulaşmak istiyorlar. Yarın sonuc aşamasım gelineceğıni sanmıyorum» demiştir. CHP Genel Başkanı bir soru üzerine MSP Genel Başkanı Erbakan'a mesaı ıletmedığıni dıya loğun sürdüruldügunü söyle(Arkası Sa 9, Sü. 7'de) CHP1İ GEÎS3Ç: «ANAYASA HAZIRLIĞI, SİLAHLI KUVVETLERÎ REJİME MÜDAHALE ETTİRMEYİ AMAÇLIYOR» ANKARA (ANKA) Konten|an Senatörü Adnan Başer Kafaoğlu'nun bugünkü Meclısin Kurucu Meclıs olarak kabul edi lerek, başkanlık sıstemino geCilmesi icin hazırladığı Anayasa değişikliği ile ilgill olarak görüşlennı açıklayan CHP İzmır Mılletvekıli Süleyman Genc, bunun, «Sılahlı Kuvvetleri re|ime müdahale ettırme amacını taşıdığını» soylemiştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) % İ ANILARA Prof. Cavit Orhan Tütengil ve Prof. Ûmlt Yaşar Doğanay, faşistlerce katledilen iki değerii bılim adamı. Ve bu ikl bilim adamının anılarına, adları, İstanbul Belediye Meclisinin aldığı bir kararla İstanbul Üniversıtesl yakınlarındakl ikl sokağa verilmiş, sokak plakaları, düzenlenen bir törenden sonra Belediye Başkanı Aytekin Kotıl tarafından asıimıştı. Ancak bu plakalardan birl, Prof. Cavlt SAYGI Orhan Tütengil'ln adını taşıyanı, bugünlerde ortadan yok edılmeğe çalışılmakta. Eskl Yorgancıbaşı sokağındakl plakanm üzeri, sloganların kapatıldığı boyayla. tamamen boyanmış ve kapatılmış durumda. Soldaki fotoğrafta, Doğanay sokağının plakasını takan Belediye Başkanı Kotll ve sağda da okunmaz durumdaki Tütengil sokağı plakasının bulunduğu yer gorülmektedir.. KONYA'DA AVUKATLAR 3GÜNLÜK BOYKOTA BAŞLADI KONYA, (a.a.) Konya Ba rosuna bağlı avukatlar, 2 gun önce bir avukatın öldürülmesi, iki avukatın da yaralanmasını protesto etmek amacıyla dünden itıbaren başlamak üzere üç gün sürecek boykota başlatnışlardır. Konuyla ilglll olarak bir açık lama yapan Konya Barosu Baş kanı İhsan Onar, tDuruşmalara girmeme» boykotunun 27 mart perşembe gönö sabahma ka(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Dünya İslam Kongresi toplantısı Magosa'da başladı MAGOSA, (Cumhuriyet Bürosu) Dünya İslam Kongresi (Motamar)'ın 8. Genel Kurulu, dün saat 10.00'da. Magosa'daki Salamis Bay Otel'de. 34 İslam ülkesi ve 7 İslam kuruluşundan 150'ye yakın delegenm katılmasıyla başlamıştır.. Genel Kurulu bir konuşmayla acan KTFD Başkanı Denktaş. Dünya İslam Kongresi delegelerıne başvurarak. cKıbrıs konusu nerede ele olınırsa alınsın, İslam dayanışmasma öncellk verilmesınln sağianmasını» istenriş, fvarlığımızı sürdürebılmek İcin sizin bu yardım larınıza muhtacız..» demiştir. cHükümet ve ülkelerinde bu konuda etkinliklerinl (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) 1 Doğal delegelik Sendikalar Yasasına aykırı bulundu istanbul Haber Servisi Türkiye'de İlk kez bir sendıkanın üyesl Işcilerın açtıkları dava sonunda. sendıka genel kuruluna tdoğal delege» katılması ile ılgıli tüzük hükmü iptal edılmiştır. Türk Büro Iş Sendıkası üyesı işçllerin actıkları dava sonunda İstanbul 5. İş Mahkemesi Yargıtayın da onayladığı kararında, sendıkanın secımsiz delegelerın genel kurula katılmasına olanak veren tüzük hükmünü yasaya aykırı bulmuş, İptal edılmesl ve yasaya uygun tüzük değişikliği yapılmak üzere genel kurulun toplanması İcin 60 günlük süre tanımıştır. Denizcilik Bankasına bağlı büro Iş yerlerinde örgütlü olan sendıkanın tüzü(Arkası Sa. 9, Su. 8'de) l SULTANAHMET'TE BATTANÎYEYE SARILMIŞ İKt CESET BULUNDU GÖZLEM UĞUR MUMCU • KADIRGA'DA DUVARLARA YAZI YAZAN BİR GRUP JANDARMA İLE ÇATIŞTI, 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ. 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI. Maden Iş Tekfen grevînin erteîenmesini durdurmak içîn Danıştay'a başvurdu . İstanbul Haber Servisi Turkıye Madenİş Sendıkası Bakanlar Kurulu'nca Tekfen'de gre vin ertelenmesi yolundaki kararı durdurmak icin Danıştaya başvurmuştur. Tekfen fabrikasında calışan işcıler düzenledikleri basm toplantısında bugün işbaşı yapacaklarını acıklamışlardır.» (Arkas, Sa. 9, Sü. 3'de) i i ADALET BAKANI: «BİR AVUÇ HAİN VE ANARŞİST TAMAMEN YOK EDİLECEK» ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Adalet Bakanı Ömer Ucuzal. 81 Cumhuriyet Savcı Yardımcısı adayının görev yerlerinin be lirlenmesl İçin dün yapılan kur'a tören'nde yaptığı konuşmada cDevleti ve Cumhurlyetl yıkmayı amaclayan bir avuc ha In ve anarşist sindirilecek, tamamen yok edilecek ve ceza* larını bulacaklardır» demiştir. Ucuzal, törende yaptığı konuşmada şu görüşlere yer vermiştir: «Bugün toplumumuz lcinde bir avuc kendini bilmez, mem(Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) YazBoz Tahtası,.. • • Ike sorunlan karşısmdâ yetersiz kalan iktidarMm lar, bütün sorumluluğu Anayasaya yükleyip, " Anayasa değişikliği için girişimlerde bulunurlar. Anayasa değişikliği gündeme getirildi mi, artık. bu ekonomik çalkantmm sarsıntılan unutulur, Anayasa kavgası ön plana geçer, temel sorunlar gözden uzak tutulur. Anayasa değişikliğini gündeme getirmek isteyenlerin amaçlanndan birisi belki de budur. Öyle ya da böyle. bilemiyoruz. Ancak, bizim bildiğimiz, yaşanan bu bunalımlann sorumluluğunun, bu ve bu Anayasal kurumlara yüklenemeyeceğidir. Bu Anayasa, çağdaş ve demokratik bir yapı getirmiş. temel hak ve özgürlükleri belli dengeler içinde tut(Arkosı Sa. 9, Sü. 7'de) Cumhuriyet Haber Merkezl istanbul Sultanahmet'te dün ikl kişi boğularak öldurülmüş olarak bulunmuştur. Bir ihbar üzerine sabah 07.30 sıralarında Nakilbent sokağa giden güvenlik kuvvetlerl elleri ve ayaklan arkadan bağlanmış İkl erkek c© sedini battaniyeye sarılı olarak bulmuşlardır. Morga kaldırılan Ikl cesetin de kimlıği henüz saptanamamıştır. İlk belirlemelere göre, 18 ve 20 yaşlarında oldukları sanılan gençlerin iple boğuldukları sanılmaktadır. Polis, gençlerin bir başka yer de öldürülüp gece bu sokağa bırakıldıklarını sanmaktadır... Çevrede soruşturmaya geçen polis ekipleri cesetlerin üzerinde kimliklerini belirliyecek her hangi bir şey bulunmadığım söylemişlerdir. Morga kaldırılan cesetlerin kimliğinin saptanması icin Em(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) OLAYLARJN ARDINDAKt GERÇEK Hariçten Gazel Okumak; tışını daha da fiızfandırmasina Izln verılmemelidir...» IMF'nin cgizli» damgalı raporunda yer alan bu satırlardan, «ekonomik bunalımın yükünü işcl ve memurlar ceksln» anlamı yalın bicimde ortaya çıkmaktadır. cFiyatlar serbest bırakılsın ama, ücret ve maaşlar sınırlansın» şeklindekl zlhnlyet. Para Fonu'nun Türkiye gibl ülkelere öteden beri tavsiye edegeldiğl bir formüldür. Ne var ki, bu formüle. AP'ye yatkın yönetlmln© rağmen Türk İş de karşı cıkmak zorunluğunu duymuştur. Konfederasyon Genel Sekreteri Sadık Şide, IMF nin ücretlere yönelik tavrını şöyle eleştirmiştir: «IMF uzmanları Türkiye'nin gerceklerini bilmiyorlar Dışardan gazel okunuyorsa böyle olur.» Sayın Şide, ayrıca, Demırel Hükümetinin hazırlayarak meclıslere sevkettiği «eşel mobil» tasarı(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) • luslararası Para Fonu, ya da kısa adıyîa IMF'nin basına yansıyan son raporunda şu satırlar yer alıyor: «1980 yılındakl durum, 25 ocakta acıklanan önlemlere toplumun göstereceğl tepkiler ve bundan sonraki gelişmelere gö re ortaya cıkacaktır. En önemli husus şudur: Azaltılması amaclanan gercek gelirin ceşitli baskı gruplarına başka yollar dan telafi edilmemesi gereklr. Ocret artışlarının enflasyon ar U YEŞİLÇAM DÜZENİ DÜNYANIN EN COK FİLM CEVIREN YÖNETMEN VE OYUNCULARI. • DÜNYANIN EN HIZLI CEKİLEN FİLMLERİ. • FİLM CEKİLDİKCE YAZILAN SENARYOLAR. l 3 ••• Yalçın PEKŞEN'in YAZI DİZİSİ YARIN CUMHURİYET'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog