Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÖĞRENCİLER 40 Aracısız Satış GENELJfETENEKTE UZMAN 12 tasikul toplu satılır ESKİ Fiyat. ISO^fT Odemel. Isfeme Adresi. Venı Fiyat 900 TL öğretmen Yayınları Gatatasaroyİst. Tam Bir Beyin Cimnastiği Ö6RETMEN 56. Yıl; Sayı: 19990 huri Kurucusu: YUNUS NADİ 10 TL. 21 Mart 1980 Cuma üniversiteli olmanız için DERSflNE BflŞSR ŞİŞLl472487 KENT SİNEMASI KARŞISI LİSE SON BEKLEMELİ 29 MART 24 MART Matthoefer: " Yardımın gerçekleşmesi uzun zaman alacak,, FEDERAL ALMAN MALİYE BAKANI, CUMHURÎYET'E VERDİĞİ ÖZEL DEMEÇTE 26 MART PARİS TOPLANTISI ÖNCESİNDE SON BİR DURUM DEĞERLENDİRMESÎ YAPTT. BONN (Cumhurlyet) T."rki ye'ye yardımın koordınatörlüğünu yapan Alman Maliye Bakanı Hans Matthoefer Currhurıyet'ın sorularını yanstlamıştır. Matthc efer, sorunun Türkiye'nin 198C yılı için 3 milyar 200 milyon do lar olacoğı sanılan acığının ka patılması ve gelecek yılın ihti yaçlarının da düşünülmesi olduğunu söylemiştir. Alman Maliye Bakanı, yardımın sağlanmasının uzun ve yorucu bır çalışma gerektirdiğini, yardımın askeri yönünün de olduğunu bildirmiştir. OECD ÜLKELERİNİN VERECEKLERİ BORÇ MİKTARI AJSTCAK PARİS TOPLANTISINDA KESİNLİK KAZANACAK. ASKERİ YARDIM İÇİN TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN MATTHOEFER, «EROİN KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNİ» İSTEDİ. MARK 37,76 LIRAYA DÜŞÜRÜLDÜ ANKARA, (ANKA) Amerikan dolarının uluslararası para piyasalarında süreklj değer kazanması nedeniyle, Türk lırasının çeşiîli yabancı para birımleri karşısında bozulan kur farklarının giderilmesı amacıyla Merkez Bankası tarafından revalüasyona gidilmiş ve Türk lırasının değeri 13 para birimi karşısmda yüzde 1.2 ile yüzde 5.8 arasında değişen oranlarda artınlmıştır. Yapılan yeni ayarlamanın, Türkiye'nin gelirlerini olumsuz yönde etkileyeceğı belirtilmektedir. Merkez Bankasının, uluslararası kambiyo piyasalarında meydana gelen değer değişiklikleri nedeniyle dün, doların değermi sabıt tutarak Federal Alman markı karşısında yüzde 5 oranında 1 78 liralık değer kazanmış Böylece daha önce 39.76 liradan alınabilen Federal Alman markınm değeri 37.76 liraya inmiştir. Türk lirasının en fazla değer kazan dığı para birimi yüzde 5.8 ile ltalyan lireti olmuş, 100 İtalyan lıretinin değfen 857 kuruştan 810 kuruşa indirilmıştir. TL.'nin en az değer kazandığı para birimi ise yüzde 1 2 ile Avustralyo doları olurken, Avustralya dolarının TL. karşısındakı yenı değeri de 76.79 lira olcrak belirlenmiştir. Yapılan yen' ayarlamaya göre, Türk !irası sterlın karşısında 3 48 liralık Dir değer kazanarak 154.92 liradan işlem görmeye başlamıştır. 1 Kanada dolarının TL. karşılığı ise. 61.24 liradan 60.28 liraya, 1 İsviçre frangının deaeri 41.23 liradan 39 92 liraya 1 Norvec kronunun değeri 14.37 liradan 13 97 liraya, 1 Hollanda florinlnin değeri 36.09 liradan 34.44 liraya. 1 Fransız frangının değeri 16 91 liradan 16.18 liraya ve bir Belçika frangının değeri de 244 kuruştan 233 kuruşa indirilmiştir. (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Haberi 5. Sayfada Devlet Başkanlığı için turlar yarın başlıyor YAZISIZ ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Turkıye Cumhurıyeti'nin yedincı Devlet Başkanı seçımi için TBMM yarın birleşık olarak toplanacoktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak ve ılk iki oylamada uye tam sayısının uçte iki çoğunluğu sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetınılecektır. Cumhurbaşkanlığı seçımine bır gun kala. AP ve CHP grupları henüz bir aday saptamamışlardır. Ancak, CHP Genel Yonetım Kurulu öncekı gece yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanı adayı için gruplararası nabız yoklamasının başladığı belırtılmıştır. Ote yandan, CHP grup yöneticılerı, Cumhurbaşkanlığı seçımi için Mıllı Bırlık Grubu yonetıcıleri ile bazı temaslarda bulunmuşlardır. Anadolu Ajansının bıldırdığine göre, Cumhurbaşkanhğı seçımınde, CHP gruplarının eğılımını, Genel Başkan Bulent Ecevıt'm belırleyeceğı oğrenılmıştır. CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayınm Ataturk devrım ve ılkelerıne bağlı. laık ve deınokrasıye ınanmış bır kışı olmasına ozen gostereceğı bıldırılmıştir. Alman bılgiye gore, Genel Yonetım Kurulu toplantısında, CHP'nin «Şu aşamada, bır a day gostermemesı» de kararlaştılmıştır CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, partılı parlamenterlerle yapacağı goruşmeden sonra, yarın saat 10.00'da top lanacak CHP Ortak Grubunda konuşacaktır. Ecevıt'ın yapacağı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçımi konusunda partısının eğılımını ortaya koyması beklenmektedır. ECEVİT'İN SÖZLERİ CHP Genel Başkanı Ecevıt, Başbakan Demırel'ın oncekı günkü açıklamalarına ılışkın gazeteciierin sorularını yanıtlarken, «Ben Sayın Demirel'ın (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Diyarbakır'da bir üsteğmen silahlı saldırıda öldürüldü SIKIYÖNETlM KOMUTANLIĞI SORUŞTURMA BÖLÜMÜNDE GÖREVLİ OLAN KOÇ'U ÖLDÜRENİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ. CUMHURİYET HABER MERKEZİ DİYARBAKIR (Cumhuriyet) 7. Kolordu ve Sıkıyönetım Komutanlığında soruşturma bolurrunde görevli, Hava İstihkam Üsteğmen Ömer Koç (26) önceki akşam, Orduevı yakınındaki Site sinemasında, bır kişinin silahlı saldırısında öldürulmüştür. 1820 yaşlarında. hafif şışman, orta boylu, buğday tenli olduğu belirlenen saldırganın, beş el ateşi sonuou ağır yaralanan Üsteğmen Koç, olaydan sonra kaldırıldığı Diyarbakır Tıp Fakültesl Hastanesinde kur tarılamayarak şehit olmuştur. Saldırganın kimliğjnin henüz belirlenemediği belirtilmiştir. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt ve Hakkarı İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı üsteğmenin bir sine(Arkosı Sa. 9. Sü. 1 de) OLAY SIRASINDA BANKADA BULUNANLAR KOR KULU VE HEYECANLI DAKİKALAR YAŞADILAR.. (Fotoğraflar: Ali ALAKUŞ Ender ERKEK Bora DÖRTER) BANKA ÇEVRESINDE ASKERLER Beyazıt Ziraat Bankasındaki kavga soygun sanılınca panik çıktı, 2 kişi yaralandı Altı yıl F. Almanya'da 1 oturanlar : Alman uyruğuna geçebilecek Yağmur ATSIZ BONN Çarşamba günü Bonn'da Federal Alman Kabıne si tarafından alman bır dızı ka rar\ar uyarınca bundan böyle ülkede yaşayan ve sayıları dori milyong aşkın yabancıların, Al man toplumuyla tam olarak kayngşmaları amaoıyla yoğun önlemler almaoaktır Önlemlerin asıl n#defi. ozellikle sayıları bir milyonu aşan yabanoı çoouklar ve 16 yaşına kadarki gençleri toplumla kaynaştırmaktır. Ortak basm toplantısı düzen leyerek hükümet kararlarını basına açıklayan özel görevli (Arkası Sa. 9, Sü. 7de İdeolojik nedenli suçlar Sıkıyönetim kapsamın UYUŞMA2LIK MAHKEMESI 142/1'E GİREN SUÇLARIN ŞİDDET EYLEMLERİNİN KÖKENİNİ OLUŞTURDUĞUNA KARAR VERDİ. ADALET KOMİSYONU SIKIYÖNETİMİN İLANINDAN BİR YIL ÖNCE İŞLENEN DAVALARA SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNİN BAKMASINI BENİMSEMEDİ. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Uyuşmazlık Mahkemesı Ceza Bölümü, politik ve ideolojik nedenle işlenen suçlara askeri yargı organlarının bakması gerektığıne karar verırken. bu tur suçlara girmeyen davalara ise adli yargı organlarının bakmasını karar altına almıştır. Bu kararın ilk uygulaması olarak Uyuşmazlık Mahkemesı Ceza Bölümü, Arlana'dan Ankara'ya iki otomatık tüfek getırırken yakalanan MHP üyesı kışılere silah sağlayan Adana Ulkü Ooağı Derneği Sekreteri Mahmut ikiyek adlı kişinin Adana Sıkıyönetim Mahkemesınde yargılanmasına karar vermiştir. MHP ÜYELERİNİN ADLARI Bılindığı gibi. MHP üyesı olan Fuat İstanbullu, Ali Halaman, Sami Ooak, Ekrem Pazaroı ve Osman Balcı 23 şubat 1978 günü Adana'dan Ankara'ya geldiklerı arabanın bagajındaki portakalların altında iki otomatık tüfekle bırlıkte yakalanmışlar ve yargılandıkları (Arkası Sa. 9. Sü. 5'de İstanbul Haber Servisi Ziraat Bankası Beyazıt şubesinde dun 9.30 sıralarında iki öğrenoi grubu arasında meyda.na gelen kavga, bir anda panik yaratarak, başta güvenlik guçlen olmak üzere yoğun silah kullanırrına yolaçmış, biri polis iki kişi yaralanmıştır. İddiaya göre, kredılerinl almak için banka şubesine dün saat 9.30 sıralarında giren sağ ve sol fraksıyondan öğrencıler, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü önce tartışmışlar, (Arkası Sa 9, Sü. 4 de) Ucuzal, ülkücü Gülcan'm gardiyanlara 30'ar bin Hra vererek kaçtığını ileri sürcîü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanı Ömer Ucuzal, «bir süre önce meş ruten tahliye edilen bazı mahkumlarin bildirim süreleri yanlış hesaplanmıştır Bu durumun anlaşılmasmdan sonra yanhşlıkla tahliye edilen bazı kişilerin derhal cezaevlerine konulması için aranılmalarına başlanılmıştır» demiştir. Ucuzal 8 mart günü Edir Bedelli Askerlik Senato'da benimsenerek kesinleşti Baştürk : işçiler, faşizme karşı tarafsız kalamaz,, İstanbul Haber Servisi «20 mart faşızrre ihtar eyleminın» 2. yıldonümü nedeni ile dün DİSK'e bağlı tüm faorıkalar da işçiler dün sabah 9'do biraraya gelerek. DİSK Genel Başkanı Baştürk'ün bu konuda yayınlanan mesajını dinlemışlerdır. DİSK Genel Öaşkanı Abdullah Baştürk, işçılere yayınladığı mesa|ında. «İşçiler. emekçiler, faşizme karşı tarafsız (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Zekeriya Sertel Paris'te törenle toprağa verildi PARİS (Cumhuriyet) Paris'te 11 Mart günü vefat eden gazetemizin ilk Genel Yayın Müdürü, Cumhuriyetımizin ilk Basın Yayın Genel Müdürü, Türkiye'nin gazetecilik öğrenimi görmüş ilk gazetecisi M. Zekeriya Sertel dün «Parisien Thiasis» Müslüman mezarlığın(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Sadık Şide: EşelMobil Anayasa değişmeden uygulanamaz,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk İş Genel Sekreteri Sodık Şide. eşelmobıl sistemının Anayasa değiştirılmeden uyguianamayaoağını söylemiş, bu arada bir soruyu yanıtlarken de «İMF dışarıdan gazel okumaktadır» demiştir. ^ Şide dün düzenlediğl bosın toplantısında fıyatlara koş. üoretlere dur demenin adaletsizliğin ta kendisi olduğu(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) ANKARA (a.a.) Yurt dışın da çalışan cağı gelmiş işçilerle, yabanoı ülkelerde bulunan tıp doktorları dışındaki yedeksubay adaylarının 440 bin lira karşılığı doviz odeyerek iki ay sureli askerlik yapmalarını ön lören kanun tasarısı, Cumhu'iyet Senatosu Genel Kurulu' nun dunkü birleşiminde 7'ye karşı 99 oyla kabul edılerek ke sınleşmıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) DEMİREL: «YOKLUĞUN BELİ KIRILMIŞTIR» > ', { t' ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, dünkü Bakanlar Kuru lu toplantısına gırerken yaptığı açıklamada «Yokluğun beli kırılmıştır. Bunu kesinlikle soy lüyorum. Akaryakıt sıkmtısının içinden Türkiye çıkmıştır. Şu(Arkası Sa. 9, Sâ. 2 de) ALMANYA'YA GÖTÜRÜLMEK ÎSTENEN 875 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 10 KİLO SAF EROİN ELE GEÇİRİLDİ bakır Bıngöl il sınırında. Almanya'da bir Ermeniye götürülmek istenen ve piyasa değeri 875 milyon Hra olan 10 kilo saf eroinle ilgili olarak Türkiy e ve Almanya' da geniş bir soruşturma yapıldığı bildirilmiştir. Altı hafta önce, Münih'ten bir minibüsün Türkiye'den eroin almak üzere yola çıktığı Almanya'dan ihbar edilmiş ve konuya Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Narkotik ekipleri elkoymuştur. Kapıkule sını r kapısından itibaren izlenen minibüs İzmir, Konya, Mersin karayoluyla Gaziantep'e geçmiştir. Burada Hatay'dan getirildiği saptanan eroin. minibüsün gizli bölümlerine yerleştiril miştir. Minibüs daha sonra kaçakçılar tarafından Liçe'ye götürülmüş ve bura(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) DİYARBAKIR Diyar İstanbul Haber Servisi Sirkeci Halkalı arasında sefer yapan iki banlıyö trenı dün Kumkapı ıstasyonu yakınlarında çarpışmış, kaza büyük bir şans esen can kaybına yolaçmadan önlenebılmıştir. Saat 1715'de Sirkeci'den kalkan ve mesai bitimt olduğu için tüm vagonlan yolcu dolu (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Sirkeci Halkalı hattında 2 banlîyö trenî çarpısta • (Arkası Sa. 9, Sü. 8'de •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog