Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

56. Yıl; Sayı: 19988 Kurucusu: YÜNÜS NADÎ huriy 10 TL. üniversiteli olmantz için DERSMÎÎBŞflR ŞİŞLİ '472487 KENT SİNEMASI KAftŞlSl USE SON BEKLEMELİ 29 MART 24 MART 19 Mart 1980 Çarşamba Zam öncesi ilaçlar da piyasadan yok oldu btanbul Haber Servist Sa$hk •• Sosyal Yardna Bakanlıgraın Üaç flyatlannda zamnu karara ba£lamadan büyük bir fiyat artışını benimsediğinin duyulmaa, piyas&daki ilaolann yok olmasına neden olmuftur. Eczanelerd» tedavi edici degeri önemll, her «landakl bellı başlı üaçlar bulunamaz olurken, depolarda hlçbir ilaç kalmamıştır. Oysa ilaç üretimindo bu kez geçen İlaç zammı döneminde oldu&u gibl, İlaç buhmmamasının gerekçesl olarak hammadd* yoklu£unu gösterememişlerdir. Kamuoyuna % 8060 oramnda açıklanan, aacak (Arfcmı So. 9, Sü, 4'cte) tt Yağ, ampul, rakı ve gaz darlığı sürüyor,, SECIMI Mustafa EKMEKCİ İSTANBUL HABER SERVİSİ Bakkallar Derneği Yönetlm Kurulu Başkanvokili Muammer Cay, lıkıt yağ, margarın, ampul, rakı ve gaz darlığının surduğunu bellrterök. «Yetkililerin açıklamaları gerçeğı yansıtmıyor» demiş, üyelerinin çayı, çuvaldan torba kâğıtlara doldurarak satmaya zorlanaoağını söylemiştir. tatanbul Bakkallar Tükotlm Kooperatlfl Müdürlüğü gorevinf de sürdüren Muammer Cay. liklt yağ, margarln, ampul, rakı, gaz ve cay konusuna lllşkin olarak şu acıklamayı yapmıştır: «Yetkinierin açıkladığı glbl, Hkft yağ sorurvu çözümlenmiş değildlr. Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatlflerl (Arkası 8 a 9, Sü. 1'de) Ecevit cumartesiden önce Dem/re/'e görüşme önerdi Üstündağ AP Genel Sekreteri Üe dün 2. kez görüşerek Ecevit'in önerisini iletti. AP Başkanlık Divanı bu öneriyi görüştü ancak Demirel Ecevit buluşması konusunda karar almamadı. Menteşe ile Üstündağ yine görüşecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için turlar çumartesi günü başlıyor. ANKARA, (Cumhurfyet Börotu) CHP Genel Boşkanı Bulent Ecevit, AP llderl ve Boşbakan Süleyman Demlrel'e Cumhurbaşkanlığı seçlminin başlayaca ğı 22 mart cumartesl gününden önce bir görüşme önermiştir. E cevit'ln önerisini CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ AP Genel Sekreteri Nahit Menteşe' y* dön akşamüstu lletmlştlr. Ös tündağ İle Menteşe arasındaki Cumhurbaşkanlığı seçımine ilışkin bu ikinci görüşme telefonla olmuştur. Parlamentodaki odasında AP Genel Sekreteri Nahıt Menteşe' yi arayan Üstündağ, Cumhurbaşkanlığı turları başlamadan önce 2 lıderın bir araya gelme lerınm yararlı olacağını belırtmış ve konunun cumartesı günunden önce genel başkanlar duzeyınde bir cozume kavuşturulmasına CHP yonetımının onem verdığını soylemıştır AP Genel Sekreteri Nahıt Menteşe Ecevit'in onerısını Genel Başkan Dem'rel'e ıleteceğını belırtmekle yetınmıştır. AP BAŞKANLIK DİVAN Ecevit'in onerısının Nahit Menteşe'ye iletılmesınden sonra AP Başkanlık Divanı Demırel'ın başkanlığında toplanmıştır. Dün akşamustu bir saat süreyle bir araya gelen AP Başkanlık Dıvanına Ecevit'in onerısı konusunda Nahıt Menteşe bilgı ver (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Sunay Gürler'e, Bu Meclis seni seçmez,, dedi DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI KAYACAN GURLER'E ŞÖYLE DlYORDU: «ABİ BU İŞTE ISRAR ETME. BİZE DE DARILMA. SENİ MANEN DESTEKLERİZ AMA, MADDİ OLARAK DESTEKLEYEMEYİZ.» 1972'NİN SONUNDA, GENELKURMAY'DA YAPILAN GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTILARDAN BİRİNDE EĞİLİM DE SAPTANDI. « BAZI AP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ GENELKURMAY'A GELİYORLAR, CEPLERİNDE «130 KİŞİLİK İMZA BULUNDUĞUNU» SÖYLÜYORLARDI. Yazısı 5. sayfada SADİ KOCAŞ'A GÖRE GURLER KALMALIYDI. ORDUNUN BAŞINDA San Salvador genel grevi kanlı eyleme donuştu, 60 kişi öldü • ÜLKENİN 14 EYALETİNDE AYNI ANDA BAŞLATILAN EYLEMLER SIRASINDA ÖZELLIKLE HEDEF ALINAN TARIMSAL KURULUŞLAR BOMBALANDI. SAN SALVADOR, (a.a.) Solcu gerıllaların Salvador'da başlattıkları genel grev, polisın müdahalesi sonucu kanlı eylemlere donuşmuş ve bütun ülkede meydana gelen çarpışmalarda en az 60 kişi olmuştür. Ülkenin 14 eyaletinde aynı anda başlatılan eylemler sırasında ozellıkle tarımsal kuruluşlar hedef alınmış ve bunların bırçoğu bombalanmıştır. Olayların başlamasının ardından güvenlik kuvvetleri, gerillaların kendılerıne üs olarak seçtikleri üniversıte bınasını sar mışlar ve burada şıddetlı çarpışmalar meydana gelmıştir. Polis yetkılılerı solcu gerıllaların üniversıteyi sılah deposu haline getırdıklerinı one surmektedırler. Basına acıklamada bulunan Albay Gonzales, Hacienda Colina'da bir askerî birliğe sal(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) AP'Lİ ERTUĞRUL AKÇA: GURLER'E 6 KİŞİ OY VERECEKLERİNI SOYLEDİ. Çartakkale Zaferinin 65. yılı törenlerle kutlandı Cumhuriyet Haber Merkezi 18 Mart Çanakkale Denız Zaferı'nın 65. yıldönumu dun düzenlenen törenlerle kutlanmıştır. Çanakkale'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen töv renden once Çanakkale a lısı, Garnızon Komutanı, Jandarma Tugay Komutam, Beledıye Başkanı ve Çanakkaleli parlamenterler. Çanak kale Savaşı gazılerine Ordu evınde şukran duygularını sunmuşlardır. 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerine Cumhurbaşkanı Fahri Koru turk Senato Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil, Meclis Başkanı Cahit Karakaş. Baş (Arkası Sa. 9, Sü. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gumruğe terkedılen arabaların açık artırma ile satışına ülkucu mılıtanlar el koymuştur. Şato Yazar Duğun Salonunda dun başlayan gumruğe terkedılen arabaların satışında ülkucüler alıcılara dağıttıkları lıstelerde bulunan arabaların acık artırmasına gırmemelerıni Istemışlerdır. Dun saat 09 00 sıralarmda gumruğe terkedılen ya da terke dıimış sayılan ceşıtli model mar kalarda 400 aracın acık artırma ile satışının yapılacağı Maltepe' dekı Şato Yazar Duğun Salonu' nda başlamasından sonra çev re ülkücü mılitanlar tarafından (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) îzzet Rıza Ülkücüler, gümrükteki araçları çok düşük fiyatla aldılar LEFKOŞE (Cumhurlyet Büro) Kıbrıs sorunun çözümü n© llişkin toplumlararası görüş melerın başlatılması çabaları sürerken, Rum yönetimı dün, Turk tarafmı, Bırleşmiş Millet ler'e bir kez daha şikayet etmıştır. Rum yönetıırvi Dışışleri Bakanı Rolandıs, «KTFD Başkanı Denktaş'ın demecınin, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheım'in, toplumlararası görüşmelerl başlatma cabalarını torpilleme amacı güttüğünü» söylemiş, cKıbns'Ih Türk liderin, dolayı(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Rum yönetimi KTFD'yi BM'ye şikayet etti URFA'DA, BUCAK YANLILARI İLEAPOCULAR I SAATTEN ÇOK ÇATIŞTI: 4 KİŞİ ÖLDÜ GÖZLEM UĞUR MUMCU ANKARA'DA SOL GÖRÜŞLÜ 2 GENÇ SİLAHLI SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLDÜ. İSTANBUL'DA BİR NALBUR DÜKKANINI BASAN 3 SALDIRGANDAN BİRİNİ ÖLDÜRDÜ, KENDİSİ DE HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN CANVERDİ. MALTEPE'DE İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU. İSLAHİYE CHP GENÇLİK KOLLARI ESKİ BAŞKANI BİR LOKANTADA YEMEK YERKEN ÖLDÜRÜLDÜ. KONYA'DA SOYGUNCULAR KENDİLERİNE DİRENEN BAKKALl ÖLDÜRDÜLER. 4 ÖĞRENCİ SALDIRILARDA YARALANDI. Cumhuriyet Haber Merkezl Urfa'nın Siverek llcesinde dün Ikl grup arasında çıkan sllahlı çatışmada 4 klşl ölmüş, biri landarma erl dört klşl de yaralanmıştır. Olaylar öncekl gün Yalı Caddeslnde öldürülen Bucak yanlısı Mehmet Yeşildağ ile Apocu olduğu bildirilen Endüstrl Meslek Lisesi öğrencisı Ekrem Bıcak'ın dün cenazelerinin kaldırılması sırasında meydana gelmiştir. Ekrem Bıcak'ın cenazesinl kaldırdıkian sonra kentte slogan atarak dönen bir gruba. Mehmet Yeşildağ'ın cenazesl Için hazırlık yapan karşı grup tarafından ateş açılrrıştır. Bunun uzerine Apocularla, Bucaklılar arasında Ha'lliye Mahallesinde saat 15 30 sıralarında başlayan çatışma bir saotten fazla sürmüş ve sokak ara larına kadar yayılmıştır. Çoğunlukla otomatik silohlbrın kullanıldığı çatışmada Nusret Kalpdeş (13), Hıdır Boran (18), Nevzat Karaşahin (22) ile Emln Önder kişiler aldıklan kurşun yaraları sonucu ölmüşlerdir. Olayda ayrıca lise öğrenclsl Cu.ma özcoşar, Ahmet Yengül, Abdül(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Ivomur mu: 1'de) Petrol mü? ULKEDE EYLEMLER BİR SUREDIR KANLI OLAYLARA DÖNÜŞTÜ. • (Fotoğraf: Cumhurlyet) «Et talebi azaldı, ekmek tüketimî arttı, halk yarı açlık dönemine gîrdi» ANKARA, (Cumhurlyet BüroSıı) Turk Veterıner Hekımler Bırlıği Merkez Konseyi Başkanı CHP Konya Milietvekili Yücel Akıncı «son ekonomik kararlar la, et temel Ihtiyaç maddesl olmaktan çıkarılmıştır» demlştir. Akıncı, serbest piyasada et fiyatlarının hızla tırmandığını belirterek, Cumhuriyet'in soru larını şöyle yanıtlamıştır: YARI ACLIK DÖNEMİ «Son zamlarla et taleblnln yüzde 65 70 oranında azal ması, buna karşılık ekmek tüketiminin yüzde 25 artması, (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) PLAYtARlN ARDINDAKt Her Desteğin Bir Faturası Vardır A zınlık Hükümetl kurulduğundan bu yana Sayın Baş bakan Derrırel'l sık sık televızyon ekranlarında gazetecılere şu açıklamayı yaparken izliyoruz: «Sıkıyöneffm kumandanlarını toplantıya * cağırdım. Sıkıyönetlm bölgeleti ve ü!ke deki anarşi ve terörün son du rumunu gözden geçlreceğiz.» Gerçekten de dort aylık Demi rel hükümetı döneminde kumandanlarla bazan dar bazan geniş kapsamlı toplantılar yapılmış, bunu kimse yadırgamamıştır Çünkü ilgili yasada sıkıyönetim kumandanlıklarının Başbakanlığa bağlı olduğu ya zılıdır v» ylne bu Ronuya lllşkin> kanuna göre Sıkıyönetim koordinasyon (ya da eşgüdüm) toplantılarının yapılrrası ,doğal sayılmalıdır. Ne var kî bu doğallık anayasal rejimln bir urünü olsa bile (Arkası 3a. 9. Sü. 6'da) M u yıl bütün Türklye soğuktan tlrtir tltredl. Gelecek yıl. K kış daha ağır geçecek. Çünkü. petrol bunalımı yoğunlaşacak, dış borçlarımız ve döviz gereksinmemiz günden gune artacaktır. •* " Peki bunun bir sorumlusu yok fnu? Olmaz olur mu: Var: Var; hem de nasıl var: Bu sorumluluk. doğrudan doğruya. enerjı politikasını, kömür ve akarsu yerine petrole bağlayanların omuzlarındadır. Bu sorumluluk, Fuel Oil fle calışan termik santralları kuranların omuzlarındadır. Bu sorumluluk, yeraltında petrol aramayan, aratma yan, açılan kuyuları kapattıranların omuzlarındadır. Ve bu enerıi politikasının baş mimarı, Süleyman Demirel'dir ve de bu politıkanın başsorumlusu, gelmlç gecmiş AP iktidarlarıdır. Yarın, petrol fiyatı daha da artacaktır. Yarın. öbürgün. İran ihtilali gıbl, yeni olaylar patlak verirse, Türkiye bir tanker Fuel Oil bile bulamıyacak, çaresizlikten kıvranıp duracaktır. Son onbeş ylrml yılın gazetelerinl şöyle bir karıştırın, bu sayfalarda, Ulusal petrol kavgası veren yurtseverlerin yazılarma rastlayacaksınız, bu sayfalarda, Fuel Oil santrallerine karşı çıkan namuslu bürokrat(Arkası Sa. 9, Sü. 7'de MGK: Işçilerin uretım duşurucu tertiplere karşı uyanık olmalarını istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk' ün başkanlığında toplanmıştır. Yaklaşık 6 saat süren toplantıdan sonra yapılan açıklarrada, Miili Güvenlik Kurulu'nun silah kaçakçılığı konusunda hü(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog