Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 18 MART 1980 YEDÎ I SlIVIr It#i n ı L vlnlLıı/l kMllVLIVIı rU BEYOĞLU r/%IH IffR m Gazcteet R.t. SÎNEPOP (43 70 71) Ta*. tan R.T. SİTE (47 69 47) Ferhat üe Çirın T. Şoray YENİMELEK (44 «1 St) Ferhat ile Sirln T. Şoray. ABDULCANBAZ U ^i SfYAHAJTAN KOLAY OL^P, İMAN0M.U ı^ SA8AH KAMVALHSlMt TAHRA)İl>A, ÖfrlE ı'DE, AK$.AM VEMCdÎNff rOKYu'DA ONDAN ( ZORLu&U KALMA Vul>, SEYAHAr ^C22*w^ 4EYAHATTA#OMCE FıtîSrÎM KMftTVfUıJ ot>tihü LÎDcfo VAttkARARff ılE DA C M L U ^ U P , 5OH15ET67TIK. TURHAN SELÇUK mm AKSARAY AS (47 63 15) ~ O "nun Hikaye&i R 1 ATJLAS (44 08 35) Kmmaauella S Kristel Rİ DUNYA (49 01 66) GanR A. Delon R P EMEK (41 84 39) Elvis JİTAŞ (49 01 66) BebeeJrn RI. GAZI (47 96 65) Öldüren Rİ. IPEK (Ü2 25 13) Yıld» Savaşları R.T tSTANBtîL (21 23 67) 1 Dokunmayın Sabanıma K. Sunal, 2 Benlm Gibi Sevenler P. Tayfur. "5AFAK (22 25 13) Perhet üe Sirin T. goray. YILDIZ (21 11 37) Aynal» RT. ARAFAT 0RNE6İ LİD£I^IE^ N£ ÎLÎR, K^ÎLtK JAHı'ffî OLDüKLAf^lMpAN Lft^. OHOM kAPİTAUST , TELEVızYONLAftlNPA PAHi İNCt (40 45 95) 1 Fırat K. Inanır. 2 İnsanlan Seveceksin C Arkm. KENT (47 77 62) Yıldıı SaTMlan R t. KONAK (48 28 06) Gang A. Delon R P. LALE (44 35 95) • Gazeted MELODt (64 13 14 Yan. gın Kulesi R.t. SABAY (45 64 37) Çılgın K. fn&nır. Kadın R î AS (36 00 50) Tadı Bal Huyu Zenir R T. ATLANTİK (55 43 70) Asra Sovgunu R T. KADIKÖT (37 74 00) Yanipn Kulesı RT. KENT (36 96 12) NHtto ölum R.T. REKS (36 01 12) Gazeted K. tnanır. SÜREYYA (36 M R) Q*> rlllm RT. ÜSKÜDAR (33 24 75) i Dudaktan Dudafca. KADIKÖY »EVLET TİYATROSU (45 53 36) ODA T. . . «öykülerdon Oyunlan» Sah, Çar., Per., Cuma 18 30 «Kurnaz Avukat» C. Tesi 11 00 14 30 «Kel O$lan» Pazar 11 00 14 30 BÜYÜK S «Duruçma» Cuma, C. Tcsi 20 00. Pazar 14 30. FATİH (26 53 80) «Tırpan» Çar. 21 00, Pazar 15 50 . 18 30, «Karar 71» Per. Cuma 21.00. C Tesi 18 3021 00 MUHSİN ERTUĞRUL (40 77 20) «Erkek Satı» Çar. 2100. Pazar 15 30 . 18 30, «Balaban Aga» Per . Cum& 21 00, C. Tesi 15 30 21 00 KADIKÖY (36 31 21) tBabanın Gorilleri» Çar 15.30 18 00. Per. 19 00. Pazar 15.30 «Yollar Tükendi» Cuma 18 00. C Tesi 15 30 19 00. ÜSKÜDAR (33 03 97) «At masyonya Berbert» Çar, Per., Cuma 21.00, C. Tesi, Paux 21 00 TEPEBAŞI (44 79 58) «cSalozun Mavalı» Çar., Per., Cuma 18 30, C. Tesi 15 30 «Godot Geldi» Pazar 15.30. ALİ POYRAZOCLU . KORHAN ABAY (Şişll Ümit T. 47 97 17) «Yedi Deliler» P 1 esi hariç her gece 21 00, Çar.. C. Tesi, Pazar 16.00 DOSTLAIÎ TIYATROSU (Ve. S. 49 69 44) «Kafkas Dairesi» P. Tesi ba> ric her £ece 20 30 DEVEKUŞU KABARE (44 48 75) ... . «Reklamlar» P. Tesi hariç her gece 21 15, Çar., C. Tesi, Pazar 18 13. G. ULKU . G. ÖZCAN (46 80 •1 .. . «Oh Olsun» P. Teai >> hcriç her gece 2100. C. Tesi, Ptwar 16 00. GLLRtZ SURL'RÎ • ENGİN CEZZAR (Kenter T. 48 35 89) . «Uzun înce Bir Yol» Sah 18 00, Çar. 15 30 18 00, Por 18 00 . 21 00 HÎSSELj HARİKALAR K T I L VPANYVSI (Şan Sineması 47 03 J5) . p lesı hariç her gece 20 30, C Tesi, Pazar 17 00 KENT OYl'NCULARI (40 39 89) (Bodrumdaki Pencere» Cuma 13 00 21.00, C. Tesi. Pazar 15 00 18 00. GÜRBÜZ : " ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCELERİ MÜZİKLE KİTLEYE GÖTÜRMELİYİZ,, Kemal ÖZER «Savaşcı turkülerden, aoıkyürekli turkölerden korkuyorlar. Bedrettin'den, Dadaloğlu'ndan. Köroğlu'ndan eskiden beri kork tular, korkuyorlar, korkacaklar.» Geçtığimız oylarda «Ben Mah pusum Abem Candarma» adlı Ikinci uzuncalan yayınlanan Sadık Gurbüz böyle dıyor. Bu korkunun nedenine de şöyie de ğıniyor. cNeden mı korkuyorlar? Bırtakım olaylann nedenlerini sormasın bu türköîer, bir takım ölumlerin nedenine Inrnesın, toplumsal çelişkilerı konu etmesin. halkın kafasında bir soru yaratmastn Istiyorlar. Ötekl sanatlarda da öyle değil 011' Toplumsal lcerikl! fllmler yasaklanıyor, ama seks filmlerine kımse bir şey demiyor. Soru işaretinden kaçıyorlar cünkü. Bir Kentın Nabzı oyunundaki kücucük bir resımden korkuyorlar. Özetl bir t&k bu so ru Işaretıdır. Onu düşürmesin halkın içine. İstedlkleri bu.» Oysa Sadık Gtirbüz'ün dey?şlyle tTurkülerimiz sevdalıdır. Yel gibldir. Kiml zamon tomurcuk çatlatıp çicek octırtr, klmf zaman nice yıllanmış ağacları kökunden koparrp otarlar.» Halkın içine döşurülecek soru fşareti, polıtlk sanatcının yükumlülüğünü de beürlemektedlr Gürbüz'e göre: cDlnleyene. sorumlusu olduğumuz halka o soru Işaretlni getlrmek. Blze duşen bu. O soruyu acıcı yöne götürmek. Politik sanato toplumun önönde olmak zorunda. Ha!k o soruyu soruyor yavaş yavaş. Sanatçrya soruyu aomak duşüyor. Süreç Içerislnde ve bu surecln önunde bulunmalı. Kitle bu sanatcıya saygı duyuyorsa, baş tacı «diyoraa cağımızdakî duşuncelerî yaymak, kitleye göturmek» amacına bağiayan Sadık Gurbuz, tek seslıhkten kurtulma cabasına katıidığım soyluyor. Uluslararası alonda müzığımızın başka turlu yer alamayacağı kanısında Gurbuz'e gore coksesülık bir arayış hafındedır Insanların dunyamı/da kaynaşması acısınrlan bır ortok dı! araştırrnasıdır. Kulture! yaklaşıma kat kıdır Çunku ortnk ycjşantıları, ortnk duşuncelerı var ınsanlann Ortak bir dıllerı de olmalı Mu zık dılı oluyor bu da. Buna karşılık Guıbüz, halk mjzığını temel alıyor. Halk mu zıgı motıflerını kullanıyor O kay naktan gelıyor cunku Ama orda kaimaktan yano doğıl. Ozune varmalt. o temelden hareketle ozu cağdaşlaştırmalı Piâk konser calışmalarının yanısıra genc sanatçı, ulkenın dsğlşık yorelerinde gezilere cıkarak vardığı sonucları halka sunmasmı ise şoyle temellendırıyor: cYaptığımız müziğı dınleme olanağı hıc bulunmayan yö relen secıyorum. Ora insanlarına bir karşılaştırma oldnagı sağlıyorum. yaptıklarımı tanıtıyorum. Bu konuda bana yol gosteren, cocukluğumda Aşık Veysel'ın bızım oralara gelmesi oldu. Aradan yırml yılı aşkın sure geçti, hâlâ konuşulur. Cün ku cok onemli bir olaydı, başka turlü dınleme olanağımız yoktu. Şımdl benım yaptığım da bıcım olarak aynı. En ücra köyleri secıyorum. Oralara gidip aralonnda yaşıyor, çalıp soylüyorum. Hem de oraicrdan otantik müzık parçalan topluyorum.» Toplumbilimsel açıdan «Avcı»ve «Kıyamet» Emrc KONGAK • kl Vıetnam filml. Ikisi de «süper produksıyon». I Ikısı de Amerıkahlar tarafından çekılmış. İkısi de *• eleştırı, ya da en azından yorum getirme cabasında. Ikısmın hedefı de <'iç pazar». Yanı Bırleşık Amerıka'da yaşayanlarla. onların değer yargılarını, başka ulke ve kıtaiarda da olsa paylaşanlar. Bırı dıyor ki: «Galıp sayılır bu yolda mağlup». otokı dıyor kı «Yeterınce acımasız ve ınanmış olmadığımız ıçın yeniidık» Aslında bırbırı ile hıç iigısı yokmuş gıbı gorunen senaryo yapıları bıle müthlş benzerlıkler gosterıyor. örneğın her ıkı fılm de «supermen»!er uzerıne kurulmuş. Bırınde «Avcı», Rus ruieti oyununda kurbanken, ellerı makınalı tufeklı Vıetkong çetecıierının beş altı tanesini, haklayarak tutsaklıktan kurtuluyor. Butun fılm boyunca da bu yeteneklen (!) boyie. Helıkopter sahnesı, Saygon'da arkadaşıyla Rus ruieti ve benzerleri. Otekınde, süpermenler ıki Çılgın olduğu öne sürülen Albay ve celladı Yüzbaşı. Her ikısi de «ustun insan» nitelıklerıyle sunuluyoriar. Yalnız, «Avcı»dakı üstün İnsan daha «Ideal», <vKıyamet»tekıler ıse daha «gercek» kişiler. «Avcı», Amerıkan toplumunun bütünlüğü, sağlamiığı, insanîığı ve ınsanctllığı üzerine kurulmuş. Uzun duğün sahnesının ve arkadaşiar arasındaki ilişkılerm bu denll üzerınde durulmasının ve olavın bir azınhk grubu ıcme oturîuimasımn nedeni bu. Ustelık kasaba da eskı bir teknoloııyo dayalı orta boy bir Amerıkan kasabası. Böylece tam bir «tıpık» Amerıkan toplulugu resml çtzı Iıyor. Iste bu ortamda, dostluk var. «Avcı»yı Saygon'a geri yoüayacak kadar. Doğa sevgisl, İnsan sevgisi var, geyığın bıle vurulmasını önleyecek kadar. Vefa ve sevgi var. Rus ruletınden kazanılan paraların, ayağı kesik silah arkadaşma yolianmasına kadar. tAvcı» bağırıyor, bılhassa son sahneyle: «Biz Amerıkon toplumu o denli sağlam ve güclüyüz kl, boyle bir yenilgi blzi etkıieyemez!» «Kıyamet», Aibay'ın, aşı yaptıkları Vietnamlı çocuk?arm oşılı kollarının Vıetkong tarafından kesilmesi oiayını yorumlaması üzerine kurulmuş: Sevgi, Inanç, vatanseverlık, ancak «dehşet» üzerine örülmuş acımasız bir dlsiplın ile sonuca ulaşır. Oysa, kendl cocuklarınm kollarını kesecek kadar güçlü ve kararlı olan Vıetnamlılara karşı savaşan Amerikalılar, casus'uk yaptıkları icın. Aibay'ın öldurduğü dort Vietnamlı subaydan doiayı, onun ortadan kaidırılmasına karar verirler, Işte yenılginin aitmda bu «rıyakâriık» yatmaktadır. «Kıyamet», savaşın tam bir çılgınlık olduğunu, «Avcı»dan cok daha iyı vurguluyor. «Avcı»nın antıVıetnam propagandası, «Kıyamet»'de yck. Buna karşılık, bildirisl cok daha sert: «Savaş, rıyakârlıktan doiayı yitırilmiştır!» Bir yandan, insanların tepes ne bomba attıraoaksın, bir yandan ucakların üzerine «müstehcen» yazı yazdırmayacaksın. Bu Aibay'ın riyakârlık teşhısı. Zaten film, Albay'ı . yani riyakârlığa başarı lîe Knrşı cıkarak, savaşın gereklerınl yerine getırmış birıni, yüzbaşıya, resmı görevle öldürterek, bu riyakârlığı vurguluyor aslında. Hem de sonunda Vietnam savaşını Kamboçya sınırında yaşayan ya> ni savaşa cok uzun süre konu olacak bir yerli grubuna, «silah bıraktırarak » Hol!ywood, ulusal ve toplumsal görevlnl doğrusu çok başarıyia yapıyor: «Avcı» yoluyla. toplumun duygusal ocıdan morall duzeltillrken, «Kıyamet» yoluyla da soğukkanlı bir bicimde bir daha düşüimemesı gereken hatalar sergilenıyor. Yapımcıların hesaplamadıklan, klml Izleyıcinin «diyalektik» bir bicimde tümüyle ters yorumlara sahip olarak salondan çıkacağı. Sadık Gurbuz yanıtltyor.. arkadaşımız Kemal Ozer ın sorulanm 1 23456789 SOLDAN SAĞ\: 1 Ekonomik tsbirîigl ve Kalkmma Orgütü'nün yabancı dllden simgesi. Eskl dilde ikincil. 2 Kimyada kalsiyumun simgesi. . Kapital 3 Kısa zaman dilımi. Osmanli döneminln ünlü meydan savay lanndan birinm kaz&mldıgı yer. 4 Nesnenm boydan boya aÇimı. . Bir ünlem. 5 Tersi. bir Uimizin yerel yönetim örgütünün kısaltması. . Göçmen toplulugu ya da bu topluluğua yerleştiÇl yer. 6 Keyif, zevk. 7 Müslümanhğın kesimlerinden Kimyada altının simgesi. 8 Bilim dilinde üç anlaınına kullanılan teıim. Kuzey AM k» ülkelertnden 9 Baö böl«emızde bir yanmada. VUKARIDAN AŞAĞIYA i 1 Güneydo£u Anadolu böleesinin tıpik lokanta türîerijv den. 2 Portekiz'in devlet adamlanndan Tersi bir renk. 3 Ilkç&ğda kent devlet. 4 7aman birimlerinden, 5 Ter. sı ısıguı ögelerinden. . Belirsiz tanımlamalarda kullanıîan sözcüklerden. ft Kap. Takma ad. 7 Tersi, basına bir bs»rf eklendiginde büyük kömür üretim merkezlerimizden. Ter si kimyada osmiyumun Bimgesi. 8 Güzel kokulu bir çlcek 9 Tannyla ilgili, tannsal. Yatarak tam dlnlenme hak Hne EBÇ anlamınd» emir. DÜNKÜ BULMACAMN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAĞA t 1 Barometre. 3 isKret. Er. 3 Rinsa . *aG. 4 Mn. ll. . Na. B aabrE. sıN. 6 Nl. anitml. 7 Yani ceE. 8 Arif. İn. S İE. . Coni. YUKARIDAN AŞAĞIYA t l Birmanya 2 Aşlnalar 3 raN. Nil. 4 Org. Raife 5 Mealen. 6 E t . . lciC. 7 Steno. 8 Reanime. 9 ErRanl. . Pt bu gorevden kaçamaz. Sanatcının gorevi en azından soru sordurmaktır.» Gürbüz'ün 1978'de çıkan iik uzuncalan «Sevdasıyla Kavgasıyla Pır Sultan Abdal» adını taşıyordu. Sennur Sezer, Enver Gokçe, Nâzırn Hıkmet, Ahmed Arif, Sabahattın Alı, Arkadaş 2. Özger, Necatı Yıldırım gıbi cağdaş ozanların yapıtlanyla oluşan Ikinci uzuncalan tBen Mahpusum Abem Candarma»da da sevda ve kavga turküleri niteiemesı var. Dahası bundan sonraki çalışmaları yıne aynı sözcüklerle nıtelenıyor Bu Ikl kavrama getirdıği yorum ve Izledığl yol konusunda şunları diyor genç sanatcı: «Bir insanm sevdığl bir şeye sahıp olması, ancak onun lcin kavga vermesine bağlıdır. Yaşam cok güzeidir, ama onun lcm kavga vermek gerekir. Sevdığinlz şey içın kavganızı vereceksiniz. Kavga bir emektlr. emeğm belkl de yumruğudur. Bizim istedi ğımız yurdumuz ınsanlarını, halkımızı ozgur bir ulkeye. emper yalızrrın ekonomik bağımlılığından cıkmış bir ulkeye kavustur mak. Bağımsızlık, ozgurluk sev daların en guzelı olmuştur Arra hıcbir ülkede de ozgur'uk savaşı verılmeden kazanılmamıştır bu sevda. Bızde bu sevdanın kavgasını veren bayraklaşmış bir addır 400 yıl oncesinm Pır Sultan'ı. Bedrettın ve otekılerı baş'<a arkadaşlar, hocamız Ruhı Su gundeme getırdı Tarıhse' gelışımde bi7 de Pır Sultan'ı odak aldık. Nıyetlmız ne gecmışte kalmak. ne de onu yadsımak Gecm şı katmerleyerek bugune ve yanna varmak. Onun icın ıkıncı calışmam çağdaş ozanlara ayrıldı. Bundan sonra hazırladıklarım arasında gunumüzde katledılen gencl©r ıçin ağıtlardan oluşan, bir de mGrşlardan oluşan plâklar bulunuyor.» İkmci uzunçalannı cağdaş ozanlara ayırmasını, «müzıkle «Kadmların Sesi» dergisi 3 mart ödüllerini dağıttı Kadmların Sesı Dergisî. dönya emekcı kadınlannm savaşım gununun 70. yılı kutlanan 8 martta. kadın sorunlanna eğilen, kendi alanlarında katkıda buiunan ılerıcı, sanatçı ve ay« dın'.ara ödüllerini vermlştır. Derginln her yıl dağıtacağı bu odullerın ılkı; Sumeyra Çakır (muzık). Meral Taygun, Zelıha Berksoy (tıyatro). Yıldız Cıbıroglu, Orhan Taylan, Nevhız Tanyelı (gorsel sanatlar), Yaşar Mıraç, Sennur Sezer (şır), Adalet Ağaoğiu, Afet llgaz (roman). Bılgesu Erenus (tıyatro yazını), işıl Özgenturk, Zeynep Oral (gazete), Özgul Erten (araştırma), Engin Ergonultaş. Irfan Sayar, Behıc Pek, Ercan Akyol (kankatur), İsa Çelık (fotoğraf), Taner Barlas (pandomım), Doğan Gorsev (yayınevi), Radyo Ta levızyon dalında da Sema Okay, Julıde Gulızar, Fıliz Ercan ve Gunseli Akyol'a verilmıştir. BAKIRKÖY : Şafak (Incirli Cad. Çamhçeşme Sok. 1/B), Melek (Fışekhane Cad. 42/B), Hürnyet (Şırlnevler, Mahmutbey Y o lu 61/A), Unverdi (B. Evler, Eski Londra Asfaltı, 40/41), Çifthfe CBağcıIar, Çaskınbakkal, Çiftlik Man. 1), Aytaç (Yeşüyurt, SıpahlosJu Çad. 13), Yeni Fikret (Esenler, Davutpaşa Cad 1), Tiılay (Sefakoy, Inönü Cad. 153), Yıldız (Merter, Osmanlye Mah Güloayır Sok ), Yayla (Kantrya, Bırlik Cad 11). Sultan (K. Cekmece. Yenımahalle, Hürriyet Cad. 74/4). BEŞİKTAŞ : Ihlamur (Ihlamur Cad. 49), Jale (Gayrettepe, Saatçıbayır 3, Yeni Şifa (Ort&köy, Dereboyu Cad. 81), Mert (Bebek, Cevdetpaşa Cad. 210), Maral (Ulua Yolu, Talün Durağı, 79/4). BEYKOZ : Betin (Fevzi Pasa Cad. 73). BEYOOLU : Pamuk (T&ksım Meydanı 1), Tarlabası (Tarl»başı Cad. 92/94), Uğur (Kuledibı, B. Hendek Cad. 44/1). KARAKÖY : MerKez (Necatibey Cad. 47) KASIMPAŞA : Bahriye (Ha&tane Yokusu 12), Hllal (Bahriy« CaA. 51/55), Çe$me (Patih Sultan Çad 26/2). EM1NONU : Türkeli (Kumkapı, Türkeli Çad. 133/2), Hu«ur (Sultanahmet, Divanyolu Cad. 87), Zafer (Sabuncu Han Cad. 82). FATtH : Karademz (Karagümrük, Kurtağa Çeşme Sok. 63/4), Sezen (Horhor Cad. 127/4). Halıl (Samatya, Ağa N. Gürman Cad. 82), Yeni ÇepeloŞlu (Çapa, Millet Cad. 3Ö7). Horhor (Aksaray. Horhor Çad 77). DoÇan (Ayan Cad 27) G. O. PAŞA : Yıldıztabya (Yıldıztabya Çad. 61/2). Günüşcn (KCçukkoy. Cengiz Topel Cad. 193). EYtJP : Ulu^bey (Bayrampaşa, Esenler Yolu, Terazidere Çamll Sok. 22), Bırpül (Ahbeyköy, Ataturk Cad. 46/A). KADIKÖY : Eser (Bahariye Cad 98/A), Pelın (Moda Cad. 19/D), Coşkun (Şasktnbakkal, Bağd&t Cad. 360/2), Konak (Konak, Bagdat Cad. 152/D), Yeşılbahar (Göztepe. Yeşllbahar Sok. 33/5), Hülya (Erenköy, Gn Necmi Öktem Sok 1'2), Kaya (Bostancı, Emln Ali Paşa Cad. 45/2). ÜSKÜDAR : Erol (Selmanlpak Cad. 92/A), çamlıca (Küçök Çamlıca, Nişantaşı Çad. 60), Karadenlz (Zeynepkamil, Topta5i Cad. 509/3), Sayan (ümraniye, Alemdag Cad. 93), Beylerbeyl (Beylerbeyl, Yalıboyu Çad. 90). SARIYER : Umut (Yenlmahalle Çad. 6), Blzim Ayral (Tarabya Camii Sitesi 1). ŞİŞLİ : Jşık (Hanımefendi Sok. 75), ftîeltem (Kurtulus Çad. 151), Dilek (Teşvikiye Çad. 59/A), Gayrettepe (Gayrettepe, Vefa Bayın Deresi 6/14), H. Deva (Gültepe, Talatptışa Cad 280), Baxı$ (Ça^layan, Vatan Cad. 07), Çeliktepe (Çeliktepe, Inonü Cd. 29). ZEYTINBURNU : Usküp (Veliefendi Mah. 75/3 Sok. 139). Afif Tektaş'ı anrna konseri ilgiyle izlendi Afif Tektaş'ı anma konseri pazar gunu Fılarmoni Derneğı'nde yapıldı. Anma konserın de Afif Tektaş'ı, kişıliğinı, ulkemizde Batı Muzığınin gelışmesıne katkılarını, Muhıttın Sadak anlattı. Daha sonra Saim Akcıl {keman) Cemal Re şıd Rey (pıyano) Tektaş'ın sevdığı yapıtlardan oluşan bir program sundular. Fotoğrafta, Saim Akçıl ve Cemal Reşıd Rey goruiuyor. Ege'nin en büyük müzesi yıl sonunda hizmete girecek ÎZMÎR, Ca.a.) Varyant yolu üzerinde 10 yıldır yapımı sıirdurulen «İzmir Müzesi»nin bu yıl sonunda taraamlanarak hizmete gireceü bildirilmiştir. Kültur Müdürlütu yetkilileri, İzmir Arkeoloji Muzesinin de tumüyle buraya ta*. şınacalrmı belirtmişler. şöyle demişlerdin «İzmir Müzesi'nin tamamIanması için son olarak 30 mılyon liralık bir ihale daha vapılmış, çahşmalar hızlandınlmıştır. Ege'nin en büyük müzesinde. konferans ve teşhir salonlan, modern ve ılgı çekıci bicimde düzenlenecektîr.» ATATÜRK MÜZESÎ Kültür Müdürlüğü yetkilileri, 1. Kordon'daki Ataturk Müzesi'nin de zenginleştirilmesi için yeni önlemler alınacağını açıklamışlardır. Yet kililer. Ataturk Müzesi'nin ses cihazlanyla donatılarak tanıtıcı yaym yapılacağmı bildirmişler, şunları eklemış lerdir: « Ataturk müzesinde etnografik eserlere de yer ve rilecek, ziyaret saatleri uzatılacaktır. Ziyaretçi sayjsınm artırılması için, ilk ve orta dereceli okullarla ili'jki kurulacaktır. Öğrencilerin guruplar halinde müzeyi ziyaret ederek. kültürel düzeylerinin yukselmcsi sağlanacaktır.» AKM'deki Doktor müzikçilerın • • H • İH konseri başarılıydı • Ankara Çokseslf Müzik Derneği Gençlik Korosu Isviçre'ye çağrıldı ANKARA Ankara ÇokMuzık Derneği'nin AnGençlik Korosu İtalya dan sonra, İsvıçre'ye de çağrılmıştır. İsviçre Hprmand tuvarı muduru Dominıque Martın ımzası ile clerneğe Kondenlen çagn mektubunda. Ankara Gençlik Korosu nun Isviçre'nın çeçitli kentlennde konserler vermesı ıs tenmışür. Aynca, Lozan Konservatuvarı Muduru Michel Rochat da Ankara Çoksesii Müzik Demeğıne başvurarak, Lozan Konservatuvarı Orkestrasının konserler vermek üzere Turkiye'ye gelmesini teküf etmiştir. Her iki tekiif der» nek yöneticilennc© incelenmektedir. Ü TEŞEKKUR Uzun süredlr çektığim oene rahatsızbğımın giderılmesinde yakın ilgılerinı gordüğüm, SSK Gedıkpaşa Dış Tabiplerinden Sayın Fikret GÜRSU teşekkürleriml sunarım. E.Yıîmaz Joker'e NAİM ARABACILAR zenlenen doktor müzıkçiler Tıp Bayramı dolayısıyia du* 9 B fl^| konseri pazar gunü 19.30'da 9H AKM Konser Salonunda ya^ H pıldı. | H İstanbut Devlet Senfonl Or^ B kestrası'nı Dr. Hamıt Alocalı 8H yonettl. Konsere Dr. Kâmıl Şe §||| kerkaran, Deniz Tarcan, Dr. g B J Herman Miskcıyan, Dr. Mu |H|| vaffak Gören, Dr. Nejat Irvalı U | katıldılar. Seslendirilen yapıt8B lar orastnda Dr, Bülent Tar j ^ 9 can'ın suitl de vardı. «H Fotoğraf: Dr. Nejat Irvalı SH İle Dr. Mu vaffak Goren kon j ^ H serde. &Bm UGÜR MUMCU Tüfek Icad Oldu... Avcıoğlu'nun önsö/ö İle yeni cıktı. butün kitapçılardo. TEKİN YAYINEVİ. İST. HIIHHİRBP^SHİRİIHHHKl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog