Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Mustafa EKMEKÇİ'nin Bilinmeyen Olayfarı Anlatan Yazı Dizisi Muhittin Taylan otayı... Komutanların evlerindeki toplantılarda neleroldu? Muhsin Batur'un evinde Ecevit ve Kırıkoğlü'nun katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanının nitelikleri nası! anlatıldı... 1 Yarın Cumhuriyet' ^VERSITE • 12 FaokMdm *lu>M f nlcrce ttjt v» fttirnu. Ttm btr bcym nvMua|i • 12 F M M » Mfriv fnk (T*k F M I U H ı OGRETMEH 1J00 TL '*» İSTEME AORtSl:OÛRCTMIM • tSTANMfl 31.M3N3İ3A 56. Yıl; Sayi: 19985 umhuriy Kurucusu : YUNÜS NADİ 10 TL. 16 Mart 1980 Pazar LİSE SON : 15 mart son dervre BEKLEMEÜLER: 10. 17. 24 Mart Cağaloğluİstanbul 22 24 60 Türk ABD Savunma Işbirliği Anlaşmasının çarşamba • • • • gunu imzalanması bekleniyor ANKARA, (ANKA) Türkiye ile ABD arasında 10 ocak 1980 tarıhinde parafe edılen savunma işbırlıği anlaşmasının önümüzdeki hafta çarşamba gijnü imzalanmasmın beklendığı belirtılmektedir.. Ankara'daki diplomatik ve sl yasi çevreler, ABD'nin savunma işbirliğl anlaşması ile Türkiye'ye sağlamayı yükümleneceğl as kerl yardımla llgıli siparişlerin, jkl ülkeden teknisyenlerın katılması ile karma komisyonda e« le aiınmasının bozi eakıncaları olduğunu ve «bir çeşit ambargo» nıteliğı taşıyacağmı belirt mektedir. Buna göre Türkiye'nin bazı sıparişleri hükümete (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) Emlâk vergisi genel beyannamesi 1 nisandan itibaren almmaya başlıyor ANKARA (a.a.) Emlâk Vergisi genel beyannameleri 1 nlsan salı gününden itibaren mukeüeflerden alınmaya başlanacaktır. Mukellefler 3 ay ıçınde vereceklerı beyannamelerınde emlâkın değerlerini a,u,nun rcjyıcı uzerınden göstereceklerdır. " V " * Malıye Bakanlığı yetkılılerınden alınan bilgıye göre, mukellefler beyannamelerıni hazıran ayı sonuna kadar ılgılı vergi daırelerıne vereceklerdır. Üç aylık sure (Arkası Sa. 9, Sü. 5de CHP Genel Başkanı, Mut'ta yaptığı konuşmada, «Toplumumuz, demokrasimiz uçuruma, devletimiz çöküntüye sürükleniyor» dedi. Erbakan: Margarin, yağ var diyorlarsa hepsini alacağım,, BURSA, (Feridun EVRENOSOĞLU) MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, dün partisinın İnegöl ilçesmde düzenlediği açıkhava toplantısında konuşurken pıyasadaki margarin, çiçek yağı ve mazot yokluğundan söz edince AP'lı belediye yönetidleri alana yerleştirdıkleri hoparlörlerden. cilçemizdd bol miktarda margarin ve mazot gelmiş ve dağıtılmaya başlanmıştır» biçiminde yayın yap mışlardır. Konuşmasını keserek hoparlörlerden yapılan yayını dinleyen Erbakan, alandaki kalabalığa, «getirsinler hepsini alaca ğm ve fakir fukaraya dağıtacağım» diyerek gülmüştur. MSP Genel Başkanı belediye yayınının devam ettiğini görünce bu kez, «ışte bunlar milletle böy le alay ederler» demlştir. İnegoi Cumhuriyet Alanında AP Genel Başkanı Demirel'in 1979 yılında muhalefet lideri olarak yaptığı açıkhava toplantısındaki gibi kalabalıh bir din(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) Ecevit: Demirel kendini '' Ayetullah,, sanıyor MUT (Cumhuriyet) CHP Ge nel Başkanı Bülent Ecevit Tarsus'da bugün yapacağı açık hava toplantısına gıderken uğradığı Mut ve Sılıfke ılçelerinde yaptığı konuşmalarda, Demirel' in, «Aldıkları onlemlerın ülkenın sorunlarına bulunacak tek çozüm yolu olduğu» şeklındeki soz lerını eieştirmış. «Demirel adeta kendisini Ayetullah sanıyor» demiştir. Demirel'in kolu kurtarmak içın parmağı kesmeye mec burduk dedığıni hatırlatan Ecevıt, «Halbuki getırmekte olduğu düzende halkın kolu ve parma ğı kesilecek, zengınlerın parmağına elmas yüzük takılacaktır» bıçimınde konuşmuştur. CHP Genel Başkanı Turkıyenin sıkıntılardan kurtulmasını yolunun iki büyük partının el ele vermesı olduğunu soylemış, 'Bız ıkı buyüK part nın elele vermesıni istiyoruz öız btna ta lıbız. Ama Demirel uzattığımız eli gerı çevırıyor» demıştır (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Dışişleri Bakanı Erkmen: "KTFD'nin Kıbrıs hava sahası ile ilgili girişimlerini destekliyoruz,, ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, «Cumhuriyet»e verdiği özel demeçte. KTFD'nin Kuzey Kıbrıs üzerindeki sivil uçuşlarıda güvenliğin sağlanması amacıyla yaptığı girişimleri desteklediklerini bildirmiş tir. Hayrettln Erkmen, Kıbrıs Rum Yönetinrinin. Türkiye'nin 1974'tekl Kıbrıs barış harekâtının ardından uzun bir süredir kapalı tuttuğu ve KTFD'nin (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) EKONOMIK KALKINMA TARÎHİ... SIRRI ATALAY'IN YEĞENİNİN EVİ BASILDI; İSTANBUL'DA BİR ŞOFÖR ÖLDÜRÜLDÜ Salihli'de sağ görüşlü bir genç, Diyarbakır'da bir me mur öldürüldü. Bakırköy'de silahlı kişilerce soyulan marketten 170 bin lira alındı. OLÂYLARIN ARDINDAKİ Cumhuriyet Haber Merkezl MANİSA Salihli ilçesinde Hasır Pasajı Köşk Bilardo Salonu önünde duran sağ görüşlü bir grup üzerine oçılan ateş sonucu ülkücü Hasan Ün lü ölmüş, Fuat Yavuz adlı ülkücü de ağır biçimde yaralanmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz'un sağlık durumu nun ciddi olduğu ve kimlikleri belirlenemeyen saldırganların yakalanması Içln güvenlik kuv vetlerince geniş biçimde soruşturmalara başlandığı bildirilmiştir. ANKARA CHP Kars Sena törü ve Cumhuriyet Senatosu eskl başkanı Sırrı Atalay'ın yeğeni Seyfettin Atalay'ın Yukan Ayrancı Pamukkale Sokak'taki evi önceki gece silahlı üç saldırgan tarafından basılmış, Seyfettin Atalay'ın eşi Güzide Atalay tartaklanmıştır. Olayın tanıklarının verdlklerl bilgilere göre elektrik onarımı gerekçesiyle eve giren saldırganlar önce Guzide Ataiay'ı silah tehdidiyle etkisiz kılmış lar, evdekl küçük çocukları da zorla susturarak bazı eşyaları kırıp kaçmışlardır. Polisten vapılan açıklarrada saldırganların «Faşistlerin sonu bu olacak» biçiminde bağırdıklan belirtilmiştir. • Sosyalist Devrim Partisl Genel Başkanı Cenan Bıçakçı' nın dört yıl önce saldırıya uğrayıp bıçakla yaralanmasıyla ilgili dava Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ankaro Sıkıyönetım* Askerl Mahkemesi'ne havale e dilmlştir. Bıçakçı'nın afiş asarken bir grubun saldırısına uğramasıyla ilgili davanın ilk du ruşmasının 17 Mart 1980 günü Ankara Sıkıyönetim 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde görüle(Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Adana Cezaevinde çıkan kavgada iki kişi öldü ADANA, (Cumhurlyet Güney İlleri Bürosu) Adana Kapalı Cezaevinde dün çıkan olaylarda sağ gorüşlü iki tutuklu ölmüş, bin gardıyan üç kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Sağ ve sol görüşlü hükümlü ve tutuklular dün 13 sıralarında kendılerinı bırbırinden ayıran bl rıket duvarı yıkarak kavgaya gi rışmışlerdir. İki görüşe mensup yüzlerce hukümlü ve tutuklunun taş, sopa. şiş ve bıçaklarla surdürdüklerı kavga, silah kullanmak zorunda kalan jandarma tarafından güclükle bastırılmıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Edırne Cezaevı'nde rehıne alınan Yılmaz Kuşoğlu çalıştığı eczanenin kalfasıyla "MAHPUS BABAMI ZİYARETE GİDERKEN MAHPUS OLDUM,, Selim Yalçıner «Babam, ağabeyim ve amcam Edirne Cezaevinde bulunuyorlardı.. Arkadaşım Kemal Kalender'le onlan ziyarete gjtmiştik.. Birden mahpuslardan birisi sivri bir bıçağı burnumuzun ucuna sokarak (Gi rin şuraya!...) dedi.. Dondum kaldım. Kemal'le birlikte bizi bir koğuşa aldılar Burada, bizim gi(Arkası Sa 9. Sü. 4'de) CARTER'İN SEÇİM BÜROSU SİLAHLI KİŞİLERCE BİR SÜRE İŞGAL EDİLDl ŞİKAGO, (a.a.) Amerikan Başkanı Carter'ın seçım bürosunda, Portorıkalı üç gerılla tarafından başlatılan işgal eylemi 45 dakika sürmüş, eylem rehlnelerin hepsinin kaçmayı ba şarmalarıyla sona ermiştir. Silahlı üç kişi Başkan Carter'in seçim çalışmalarını yürüttüğü binaya girmişler ve binanın altıncı katındaki tüm görevlileri bağlamışlardır. Silohlı ki(Arkası Sa. 9. Sü. 2'de) GERÇEK ıbns sorunu, Türkiye Içîn Batıda hazırlanmakta olan «yardım paketi» ile eşzamanlı izleniminl verir biçimde dış politika gündemindekl yerine oturtulmaya başlamıştır. Batılı liderlerin ağzından tTürkiye'ye yardım» ın önemi sürekli vurgulanırken, Kıbrıs'ın da giderek ön plana çıkarıldığı dıkkatl çekmektedir. Bu iki konu arasındaki bağlantı öteden beri bilinir. Bunu bilenlerln başında da çeşitli hükümetleri dönemın deki zengin deneyimleriyle sayın Süleyman Demirel gelir kuş kusuz. Dış kredilerin Demirel Hükümeti açısından bugünkü Ivediliğini gayet \yl değerlendirebilecek durumda olan Batılı müttefıklerin, Ege hava sahasın dan sonra, bu kez de, Kıbrıs'ta bir tlyl niyet |esti»nl Türklye' Önce Maraş... dan rlca etmelerl mümkün değil midir? Bu soruya hemen «hayır» karşılığını verebilmek olası değildir. OECD çerçevesinde bir dış kredî paketinin martın son haftasında Paris'te ortaya çıkacağı biliniyor. Ancak bu paketın kapsamı, nfteliği ve sürekliliği Kıbrıs sorununa dönük «iyi nıyet jestleri»nden de etkilenebilecektir. Bu olasılığı tümüyle gözden uzak tutmak olanaksız dır. Kıbrıs Rum Yönetlmlnce kabul edilen ve basına sızdırılan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheım'ın son öneri demeti. değindiğimız kapsam içinde değerlendırılebilir. BM Genel Sekreteri VValdheim'ın Kıbrıs konusunda ABD yönetiml ile eşgüdüm İçinde davrandığını bllmeyen yok glbidir. Ve VValdhelmın son önerilerinde dikkat çekici nokta, Maraş'tır. Toplumlararası görüşmelerde Maraş'a «öncelik» tanınmasını içeren öneri demeti, Rum yönetimi tarafından kabul edilmiştir. Oysa. aynı VValdheim'ın geçen ağustos ayında taraflara vermiş olduğu öneriler bu noktayı kapsamıyordu. Belki de bu nedenle 23 ağustos önerilerini Türk tarafı benimserken, Rum yönetımi reddetmişti. Ağustos ayından bu yana köprülerin altından hayli sular aktı. Ve Batıda Türkiye'ye dönük yeni bir cyardım paketi» oluşturulduğu bir dönemde, VValdheim'ın önerl demetinin niteliği de Rum yönetimini mem (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) DİSK, 1 MAYIS'I BU YIL 6İLDE KUTLAYACAK İstanbul Haber Servlsl DİSK, bütün Türkiye'yi «1 Mayıs Alanıy* olarak ilan etmiş ve bu yıl 1 Mayıs'ın 6 bölgede kutlanacağını bildirmiştir. DİSK Genel Sekreteri Fehml Işıklar, 1 Mayıs'ların burjuvazinin tüm engellerine karşılık yıllardır kutlandığını söylemiş ve 1 Mayıs'ın bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bitlls ve Mersin'de kutlanacağını be lirtmiştir. Işıklar, 1 Mayıs Bayramının voksulluğa, sefalete, baskı ve zulüme karşı bir köşe taşı olacağmı vurgularrış ve şöyle demiştir: tZamların, pahalılığın, kıyım lorın, sürgünlerin faşist namluların hedefi tektir. Işçıler, emekçiler, tüm ilerici, demokrat ve sosyalistlere, bağım(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) K GÖZLEM UCUR MUMCU Pazarlık,.. Deniz yoluyla Arap ülkelerindeki hayali adreslere gönderilen transit mallar kaçak olarak MersirTden yurda sokularak dağılıyor Haberi 5. sayfada Bir İsrail şilebi Eceabat mendireğine bîndirdi CANAKKALE (Cumhuriyet) Köstence'den Pire ümanına gitmekte olan bir İsrail şilebi önceki gece Canakkale Boğazında Eceabat mendireğine bin dirmiştir. Mendireği ortadan frkiye bölerek karaya oturan Lilac adındakt İsrail Şilebi o(Arkpsı Sa. 9, Sü. 1'de) ••• 196364 öğrenim yılında, Ankara Hukuk Fakültesi öğrenci derneği başkanıyken fakülte konferans salonunda çeşitli açık oturumlar düzenlerdık... 1964 yılının sonlorıydı. AP Genel Başkanlığı seçiml için Dr Sadettın Bilgiç ile Süleyman Demirel çekışiyorlardı. AP kongresıne de bir hafta kalmıştı. Bız, öğrenci derneği olarak «Kalkınma Yolu» konulu bir açık oturum riüzenlemış: bu açık oturuma Bilgiç ve Demırel'i çağırmıştık. Bilgiç. «Kongre hczırlıkları var» diyerek yan çizdi; gelmedi... (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog