Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Mustafa EKMEKÇİ'nin Bilinmeyen Olayfarı Anlatan Yazı Dizisi Muhsin Batur, oylamadan Meclis'e gelip Melen'in oda çıkıştı... Meclis berberînin ilere Faruk Gürler'i Cumhurbaşkanı adayı olmaya kim teşvik etti? Pazartesi Cumhuriyet'te 1973 martına doğru Genelkurmay'da yapılan toplantılar... J WEMIARI 1001 GENEL YETENEK MODERN FİIİK ZİHİMMMÇOZÖM MODERN MATEMATİK 150TL Mef Dersanesl, Beştktaş Tel: 61 53 69 umhuriy 56. Yıl; Sayı: 19984 Kurucusu : YUNUS NADİ 10 TL. 15 Mart 1980 Cumartesi ADANA, (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) ABD Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi bir nakliye uçağı, dün Adana'dakr İncirlik Hava Üssü yakınlarında düşerek parçalanmıştır. Diyarbakır'dan İncirlik'e giderken Kuyumcular mevkiinde düşerek yanmaya başlayan uçakta bulunan 6'sı mürettebat olan 18 askerden kurtulan olmamış tır. Edinilen bilgilere göre uçok kazası dün 15.05 sıralarında meydana gelmiştir. Sözkonusu C130 tipi nakliye uçağı, dün sabah İncirlik Üssünden havalanarak Erzurum'daki ABD Ha toer Alma İstasyonuna gitmiş, oradan da Diyarbakır'daki Pirinçlik Üssüne uğramıştır. Uçak daha sonro üsse geri dön mek üzere yola çıkmış ve saat 15 sıralarında Adana semalarında gorülmüştür. Kısa bir sü re sonra uçak kente 25 kilometre mesafedeki Kuyumcular köyü yakınlarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle düşerek parçalanmıştır. Köylülerin anlattığına göre sol kanadından ateş alan uçak hızla aşağı kay mış, önce bir tepeye çarptıktan sonra savrularak 100 metre aşağıdaki bir yamaca çakılmıştır. Olayın duyulması üzerine ka za yerine giden kurtarma ekip lerinde yer alan Üs'te görevli Amerikalı yetkililer, Türkıye'deki özellikle İncirlik, Pirinçlik ve Erzurum'daki haber alma istas (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) üniversiteli olmanız için LISE SON BEKLEMELİ 8 MART 17 MART DSKSSNIBflŞflR SİSLİ' 4724 87 KENT SİNEMASI KARŞtSı Bir Amerikan askeri nakliye uçağı İncirlik yakınlarında uştu, 18 kişi öldü Varşova Havaalanma inerken düşen Polonya Hava Yollarına ait uçakta ise 18'i Amerikan Boks Milli Takımı elemanı olan 87 yolcu öldü. Enerji Bakanı Esat Kıratlıoğlu "Madenleri devletleştiren yasanın yürürlükten kalkması söz konusu değildir,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba kanı Esat Kıratlıoğlu, «Bor tuz larınm hiçbir zaman strateıık maden olmadığını» öne surmuş: «Bu iddiamın aksini söy (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Mk | 51 ıHASTA ADAM» Türk lş içinde de asgari ücretin 15 bin lira olarak saptanması görüşünün giderek ağırlık » kazandığı bildiriliyor Asgari ücretin 12.894 lira o/ftıası istenlyor CUMHURİYET HABER MERKEZİ Asgari Ücret Tesbıt Komisyonu'nun 28 Nisan 1979' da asgari ücretleri 180 liraya çıkaran kararından sonra, fiyatların kaydettıği olağan dışı artış nedeniyle yeni bir sap tamaya gidllmesi zorunlu görülmektedır. Uzmanlar, asgari ücretl vergi dışında bırakacak yasanın çıkmaması olasılığı karşısında bu düzenlemenin kolaylıkla yapılabileoeğinl kaydetmişlerdir. Hesapiamaya göre, aylık asgari ücretin 12.894 lira olması gerekmektedlr. Bu arada, Türk • iş içinde asgari ücretin 15 bin lira olarak saptanması görüşünün ağırlık kazandığı bildirilmektedır. i Demirel: Cumhurbaşkanı seçimi ile de demokrasinin işlediği tüm cihana gösterilecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel dün Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk ile haftalık olağan toplantısını yapmıştır. Yaklaşık bir saat süren toplantıdan sonra Demirel yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçımı İle demokrasınm ışledığini tüm dünyaya gostereceğıni belırtmiş, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda TBBM temas içinde olunulmasının dağal olduğunu ifade etmiştir. Başbakan Demirel, Cumhurbaşkanlığı seçiminin fevkalade önemli olduğunu söylemış, özetle şu görüşlere yer vermiştir: «Ayın 22'slnden itlbaren Cum hurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı yüce bir görevdir. Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı olmak mevkaia de Önemli bir iştir. Bu büyük makama gelinmesi ve gıdılmesi (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) istanbul ve Ankara Belediyelerin de direniş sona erdi Milyarderler Gemisi Queen Elizabeth yine İstanbul'da «Deniz yolculuğunun altın çağı»nı yaşamak isteyenler için her türlu lüks olanakla donatılmış bulunan dünyanın en buyuk gemısi Öueen Elizabeth 2 dün limammıza gelmiştir. Iklnci kez Istanbul'a gelen geminin yolcuları folklor gösterileriyle karşılanmıştır. İstanbul limanının yetersizliğl nedeniyle transatlantik rıhtıma yanaşamamış, Dolmabahçe önlerine demirlemiştlr. Yolcular, şehir hatları vapurları ile rıhtıma çıkarılmışlardır. (Arkosı Sa. 9, Sü. 3'de) ALİ DİNCER BAŞBAKANLA GÖRÜŞMEK ÎQÎN DÜN SABAH 6.30'DAN İTİBAREN DEMIREL'IN EVININ ÖNÜNDE BEKLEMEYE BAŞLADI... İZMİR'DE DE BELEDİYE İŞCİLERE BEŞER BİN LİRA VERİNCE GENEL İŞ GREV KARARINI ERTELEDİ... Asgari Dcret Tesblt Komtsyonu, geçtiğimiz yıl pahalr lık gerekçesiyle süresinden 6n ce toplanmış ve ikı yıllık süre dolmadan asgari ücret yüzde 76 artırılmıştır. Komisyon o ta rihte belirlemeleri yaparken, şubat 19779'daki fiyatları temel almıştı Sözkonusu bir yıllık süre içinde toptan eşya fi yatları yüzde 145 artmıştır Ko mısyonun o tarıhte yaptığı hesaplama yöntemi aynen kabul edılmesı halinde günde 429 lira, ayda da 12 894 lira gerçeği çıkmaktadır Komisyon bu hesaplamayı yaparken, ait bıriml yerine, bir ışçi ile bakmak (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) KTFD bazı malların çıkışını izne bağladı İzzet R. YALIN LEFKOŞE (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs Türk Federe Dev letı Bakanlar Kurulu, yeni ticaret reıımi'nı, bazı değişıklıklerle kabul etmiştir. Ticaret re|imı, Türkıye'de yürürlüğe gıren ticaret rejımi doğrultusunda, serbest pıyasa'ya ağırlık vermektedir. rejim. polısıye önlem lere ek olarak, tarife içı önlem ler, gümrük denetımi ve teşvıklerle tıcaretı yönlendırmeyi (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) • •İ (Haberler 5. Sayfada) GÖZLEM ÇeŞİTLİ İLLERDE 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Cumhuriyet Haber Merkezl GAZİANTEP Türkİş'e bağ lı Teksıf Sendikası Yönetim Ku rulu üyesi Yasin Kaplan dün saat 06 sıralarında Karaoğlan mahallesi Yosun caddesınde iki kişinin silahlı saldırısına uğ ruyarak ağır yaralanmış ve kal dırıldığı SSK Hastanesinde ölmüştür.. Sağ görüşlü olduğu biidirilen Kaplan'ın, Hilal İplık fabrıkasında çalıştığı ve aynı zamanda Işyerl temsilcisl oldu ğu belirlenmiştir.. MERSİN, Mersln'de MHP eskl İl Başkanı, Dr. Ali Nadir Hayta İle bir genç, silahlı saldırılarda öldürülmüştür. Demirtaş mahallesinde öncekl gece 21.30 sıralarında meydana gelen llk olayda, 19 yaşındaki Abdülkadir Yüce, mahallenın spor kulübü derneği lokall önünde silahlı saldı rtya uğramıştır.. Kimliği belirsiz kişilerce vurulan genç, olcy yerinde ölmüş, siyasi oldu ğu sanılan olayın soruşturuldu ğsj bildirilmiştir. ikincf clnayet, kentln en Işlek caddesl olan İstiklâl cadde sinde dun 10.45 sıralarında lş lenmış. 1975 yılında MHP İl Boşkcnlığı yapmış olan çocuk doktoru Ali Nadir Hayta, rruavenehanesinde öldürülmüştür.. MüGyenehaneye gelen ve 2025 (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Merkez Bankasından bankalar kesimîne açılan kredilerîn oranı yüzde 35,5'a yükseldî ANKARA (ANKA) Sanayl. tarım, ıhracat ile küçük esnaf ve sanatkarlara kredı dağıtan bankalara. yılbaşından şubat ayı sonuna dek geçen ikı aylık süre içinde Merkez Bankası tarafından 30,5 milyon lira tutarında yeni kredi açılmıştır Böylece. banka kredileri yılba şındaki 119 milyar lira dolayındaki düzeyine göre yüzde 25,6 oranında bir genışleme göstererek 149,5 milyar liraya ulaşmıştır. Merkez Bankası tarafından (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) UGUR MUMCU Devlet •• Odesin... 1 OLAYLAHUN ARDINDAKİ GERÇEK Bir Bakanın Ruh Sağlığı? Büyük Millet Meclisinden çıkan bir yasaya karşı kanunsuzluğu savunan bir Bakan, anarşı dediğimiz kavramın sınırları İçinde dönenen bir kişiden başkası olamaz. Eğer Cum huriyet Devleti böyle yönetilirse ve Bakanlar beğenmedikleri yasaları çiğnemekte bir sakınca görmezlerse, devletin altüst olması ve devlet kavramının göçmesi doğaldır. Şımdi aynı Bakan, Cumhuriyet Senatosunda gündem dışı yaptığı konuşmada demiştir ki: «TamGün Yasasının mimarı es ki müsteşar (Tonguç Görker) kaçacak delik bulamıyarak Lond ra'ya kaçmıştır. Hem de slyasî arkadaşlarını burada bırakarak Londra'ya kaçmıştır. Memleketi tanıması için onu mahrumi ağlık Bakanı Münif İslâmoğlu'nun son konuşmaları sağlıklı bir ruh yapısını yansıtmıyor. Bu sayın Bakan geçenlerde TamGün Yasasının «çürük» ve «sakat» olduğunu söyledikten sonra böyle bir yasaya karşı «kanunsuzluk yaparım» demış ve «hekimler mesal saati bittikten sonra rahatlıkla muayenehanelerinde çalışablllrlere diye fetva da vermiştl. S ••• (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) • ^ Ir zamanlar «devlet eliyle fert zenginleştlrme» diye ' R b i r k a v r a m c i a n söz edillrdi. Devlet eliyle fert zengınwm leştırme 1950 60 dönemınin temel felsefeslydi. «Türedi zengin» dediğimiz toplumsal kesıt, iktidardakl Demokrat partinin devlet bankalarmı bir avuç işadamına peşkeş çekmesiyle oluştu ve bugünkü siyasal gücüne erişti. Demokrat Parti, 1960 yılının 27 Mayıs günü bir askerî darbe sonucunda yıkıldı, gitti... 1960 mayısından hemen sonra «devlet eliyle fert zenginleştırme» kavramı Demokrat Parti yönetimini aşağılamak için sık sık kullanıldı. Gel zaman, git zaman, Adnan Menderes iktidarını silah zoruyla devırip, «devlet eliyle fert zenginleştirme» polıtikasından yakınan bir kısım eskı Ihtilalci, «devlet eliyle fert zenginleştırme» yolunun erdemlerlni görerek iş hayatına atıldı.. Eski ihtilalciler nedense TIR taşımacılığına merak saldılar. Aralarından birkaçı kısa sürede milyoner ca(Arkası Sa. 9, Sü. 7'de KTFD, Rumların Kuzey Kıbrıs üzerindeki hava koridoruna koyduğu notamı kaldırmasını istedî LEFKOŞE (Cumhuriyet) KTFD, Rum yönetıminin Kuzey Kıbrıs hava sahası üzerindeki hava kondorlarına koyduğu notam'ı kaldırmasını ıstemıştir. KTFD Dışışlerj Bakanı Kenan Atakol, dün BM Genel Sekreterı Kurt VValdheım'ın Kıb rıs Özel Temsılcısı Galındo Pohl ile ikı kez göruşerek Rum girişımının yarattığı tehlıkelere dikkatı çekmıştır. Atakol görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Pohl'e Rum notamı'nın büyük uçak kazalarına yol aça bileceğıni bıldırdığıni söylemiş. Özel Temsilciye Rumların bu (Arkası Sa. 9. Sü. 3'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog