Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

LlSE SON : 15 mart son dervre BEKLEMELİLER: 3. 10. 17. 24 Mart Cağaloğluİstanbul 22 24 60 56. Yıl; Sayı: 19982 umhuriy Kurucusu: YÜNUS NADİ Yalçın DOĞAN MM Bütçe ve Plan Karma Komısyonuna sunulan yasa tasarısı, «Ucret ve ücret sayılan ödemelerin fiyat artışlarına uygun olarak düzenlenmesine dair kanun tasarısı» adını taşımaktadır. İkı maddeden oluşatı yasa tasarısı beş yıl süreyle ücret artışlarmm fıyat artışlarından daha yüksek olmayacağını öngörmekte ve böylellkle toplu sözleşmeler yoluyla ücret artışlarmm o yılın fiyat artışı üzerine çıkamayacağına ilışkin ilkelerı kapsamaktadır. Demırel hukümetinin meclls lere sunduğu ve «eşelmobil» sıstemının uygulanmasını öngören, ancak toplu sozleşme haklarını kasıtlayan tasarı ay nen şöyledir: . «Ücret ve ücret sayılan öde (Arkası Sa. 9. Sü. 6'da) üniversiteli olmanız için DERSflNE BflŞflR SİSU 4724 87 KENT SİNEMASI KARŞISı " LlSE SON BEKLEMELİ 8 MART 17 MART 10 TL. 13 Mart 1980 Perşembe ve ücrete sınır konuyor Başbakanlıkça hazırlanıp Parlamentoya sevkedilen yasa tasarısı, ücretlerin 5 yıl süreyle Ticaret Bakanlığınm toptan eşya fiyatları endekslerine bağlı olarak artırılmasım öngörüyor. Toplu sözleşmeler yoluyla sağlanacak ücret artışları, o yılın «resmî» fiyat artışlarmm üzerine çıkamayacak. Ancak Ticaret Bakanlığınm endeksleri kiralan kapsamıyor. ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) Memur maaşları, toplu sözleşmeler ve özel sözleşmeler yoluyla sağlanan ücretlerin artışı Ticaret Bakanlığınca hazırlanan toptan eşya fiyatları endeksine bağlanmakta ücretlerin toplu sözleşmeler yoluyla değıl, ancak bu Bakanlığın hazırladığı fıyat endekslerıyle orantılı olarak artması öngorülmektedlr. Demırel Hükumeti tarafından Başbakanlıkça hazırlanarak TB KBKAGNDA TÜRKİYE Yalçm DOĞAN Urfa'da 6 kişi kurşuna dizilerek öldürüldü HİLVAN YEM FABRİKASININ SERVİS TAŞITINI DURDURAN SALDIRGANLAR HİLVANLILARI AYIRARAK YAYLIM ATEŞE TUTTU. SALDIRGANLAR TAŞITIN ŞOFÖRÜNÜ REHİN ALARAK KACTI. İSTANBUL VE ADANA'DA İKİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ. SEFAKÖYDE BİR NALBURDAN YASA DIŞI BİR ÖRGÜT ADINA PARA ALAN ÜC KİŞİDEN BİRI JANDARMALAR TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ. 12 MART'IN YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE GÜVENÜK GÜÇLERİ GENİŞ ÖNLEMLER ALDI. \ Cuır.huriyet Haber Merkezi URFA Urfa yakınlarında Hılvan Yem Sanayii Fabrikasının servıs taşıtında bulunan personele dün akşam ateş acan saldırganlar 6 kışıyi oldurmüş, bır kışıyi de ağır şekılde yaralamışlardır. Urfa Vali Vekili Yaşar Tok'dan alınan bilgıye göre olay dun saat 19 sıralarında meydana gelmıştır. Urfa'dan Hılvan'a dönmekte olan servis aracı Akziyaret bucağı yakınlarında bir otomobil tarafından onü kesilerek durdurulmuştur. Otomobılden inen saldırganlar otobüste bulunan yolculardan bır kısmını ayırarak yere indirmişler ve kurşuna dizmişlerdır. Saldırı sırasında 5 kişl olay yerınde. Diyarbakjr'a kaldırılan iki yaralıdan biri de yolda ölmüştür. Saldırganlar servis ta şıtının şoförünü yanlarına alarak kaçmışlardır. Urfa Vali ye kili Tok, olayın nitelıği konusunda henüz kesin bir bilgı alınamadığını, saldırganların otobüsteki personelden Hilvan'lı olmayanları ayırdıktan sonra Hılvan'lı olanları kurşuna dızdıklerini söylemıştir. 7. Kolordu ve Diyarbakır, Hakkari. Mardın, Silrt, Urfa illeri Sıkıyönetim Komutanlığından olayla ilgili olarak yapılan (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Almanlar "bilimsel araştırma,, perdesi altında Karadeniz, Marmara ve Ege'de petrol anyor HAMBURG ÜNİVERSİTESİ'NE BAĞLI JEOLOG VE JEOFİZİKÇİLERİN GERÇEK LEŞTİRDİĞİ ARAMALARINI PETROL ŞİRKETLERİ'NİN Fİ NANSE ETTİĞİ BİLDİRİLİYOR. Sendika 2 yıl için 2,5 milyar isterken, işletmenin şu andaki zararı 3,5 milyar olarak hesaplanıyor. Grev bittikten sonra THY'nin normal çalışabilmesi için 35 gün geçmesi' gerekiyor. Meclisin gizli oturumunda milletvekılleri birbirlerine soruyorlardı, ii Devalüasyon ne demek?,, I BAŞBAKAN RECEP PEKER, DEVALÜASYON KARARINI KUŞKUYLA KARŞILAYAN MİLLETVEKİLLERİNE «SİZDEN BU KARARLARIN SORUMLULUĞUNA KATILMANIZI İSTEMİYORUZ. İZİN DE İSTEMİYORUZ. AMA, SADECE HABER VERİYORUZ» DİYE TEPKİ GÖSTERİYORDU THY'nin zararı işçilerin ıs zammı aştı istanbul Haber Servisl Turk Hava yollarında başlatılan grev ve 'lokavt 25. gününe gırerken bugüne kadar ulusal havayolumuzun uğradığı zararın 3 milyar lirayı aştığı. oysa sendlkanın toplu sozleşme görüşmelerinde istediğj paranın 2,5 milyar lira tuttuğu açıklanmıştır. THY yetkilılerinln yaptıklan hesaplamalara göre uçakların kalkmaması yüzünden uğranılan zarar günde 50 milyon lira olmakla beraber 20 günlük bir bekleyişten sonra, uçaklarrn ye niden sefere çıkabılmesi için en az 15 günlük bir bakım süresi Bugün 10. sayfamızda Haberi 5. Sayfada ne gereksinme bulunmaktadır. Teknık yetkilıler 1 ayı gecen süre boyunca calışmamış bir ucak şirketinin, uluslararası uçuş piyasasında normal durumuna gelebilmesi için de 20 gün gecmesi gerektlğinl, bu süre ıçınde uçakların büyük bır olasılıkla boş gidıp geleceğini, belirtmışlerdir Bu durumda grevin bıtmesın(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) ZEKERIYA SERT PARİS'TE ÖLDÜ (Cumhuriyet Haber Merkezi) Gazetemizin ilk Genel Yayın Müdürü, Cumhurıyetımizin ilk BasınYayın Genel Müdürü, Türkıye'nin gazetecilık öğrenımı görmüş ilk gazetecısl M. Zekeriya Sertel önceki gün Paris'te vefat etmıştır. Zekeriya Sertel, 1890 yılında Makedonya'nın Usturumca kasabasmda doğmuştur. İstanbul Hukuk Mektebini bitiren Sertel daha sonra Paris Sorbonne Universitesı'nde sosyolojı okumuş ve ABD'ye gıderek Columbia Üniversıtesi'nde gazetecilık oğrenimi yapmıştır. Mütareke yıllarında Türkıye'ye dönen Sertel, gazetemizin kuruluş calışmalarına katılmış ve Cumhuriyet'in İlk ytllarında Genel Yayın Müdürluğümuzü yapmıştır. Mus(Arkası Sa.. 9, Sü. 7'de) 100 milyon değerinde kaçak eşya ele geçti İstanbul Haber Servisl Mali Şube dedektifleri bir süredir sürdürdüklerı operasyon sonucu 100 mrtyon lira değerinde kaçak eşyaya el koymuşlardır.. Köprü ve çevreyolları polisleri tarafından şüphe üzerine yakalanan 34 LL 205 plâkalı bir kamyonda bulunan kumaşların alındığı yer sorulmuş, kam yon şoförü malları Unkapanındakl bır depodan aldığını söylemiştir.. Kamyon ve şoför Mall Şubeye gönderilmiş, Mali Şube dedektifleri soruşturmayı derinleştirmişlerdır. Unkapanında ön ceki gece bır depoya dedektıf lerin yaptıklan baskında, 10 (Arkası Sa. 9, Sü. 5de) ECEVİT, CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İÇİN PARTİLERİN DİYALOG KURMASINI ÖNERİYOR ANKARA, (aaANKA) Cum hurbaşkanı Fahri Korutürk'ün gorev süresınin bitmesıne az bir zaman kaldığı şu günlerde konuyla llgilı olarak çeşitli göruşler ıle,ri surülmektedir. Bu cümleden olmak üzere CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak en sağlıklı çözümün TBMM'deki partiler grupları arasında diyalog yoluyla bulunabileceğıni belırtmış tir.. Ecevit, bazı gazetelerde yak laşan Cumhurbaşkanlığı seclmiyle ilgili olarak bazı kıms©lerın adaylıklarını telkin ettiği ya da bazı kimselere adaylık önerdiği yolunda basında çıkan haberlerl yalanlamış, «Soruna en sağlıklı çözümün TBMM'de ki partiler ve gruplar arasında diyaloğ yoluyla bulunabileceği düşüncesindeyim.. Bu düşünce mi ve böyle bir diyaloğa açık olduğumu izmir'deki bir konuş mamda belirttim.» demiştlr. Cumhurbaşkanlığı seçimi ko nusunda Parlamentoda grupları bulunan partilerin Grup Başkanvekilleriyle Milli Birlik ve Kontenjan Grubu üyeleri de görüşlerini açıklamışlardır. AP Grup Başkanvekill Glya settın Karaca «Cumhurbaşkanı nın bir öncekine oranla daha kısa zamanda ve rahatça se çilebileceği inancındayım.. Bu nu görecekslniz.. Kamuoyu da turların uzamamasından yanadır.» demıştir.. CHP Grup Başkanvekili Metin Tüzün de parlamento aritmetiğınin Cumhurbaşkanlığı se çiminde dıyaloğu zorunlu kıl dığını kaydetmiştir. MSP Grup sözcüsü Şener Battal ise kitle lerde umutsuzluk yaratmamak (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) İstanbul Belediyesi işçileri direnişe geçti (İstanbul Haber Servisi) istanbul Beledıyesinin 11 bin işçisi dün ücretlerini alamadıkları için direnişe baş lamışlardır. Belediyenin itfaiye, mezarlıklar ve sağhk üniteleri dışındaki tüm ünitelerin direnişe geçmesiyle kentin temizlik, tanzim satış, fen işleri. atelyeler, köp rüler, park ve bahçeler. yol onanmı ve haller alanlarındaki yerel yönetim hizmetleri tamamiyle durmuştur. Sular İdaresi. ÎETT ve Şehirgaîı Işletmeleri ise normal fçahşmalarını sürdürmek tedirler. İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil ile DÎSK'e bağh GenelIş Sendikası istanbul Şube Başkanı Erdal Dönmez dün ayn ayn yaptıklan açıklamalarda «Belediyeler Yasası'nm bir an önce çıkarılmasının zorunluguna» değinmişlerdir. İstanbul Belediyesinin yak laşık 11 bin çahşanı her a(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) GÖZLEM UĞUR MUMCU "Siyasal Fızik,, m nayasamız, Cumhurbaşkanhğı seçimi için «Üye A tam sayısının üçte iki çoğunluğunu» anyor. İlk n iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bundan sonraki oylamada salt çoğunluk yeterli görülüyor. Seçimin bir başka koşulu var. Bu da oylamalann gizli yapılacağı kurahdır. Millet Meclisinin üye tam sayısı 450, Cumhuriyet Senatosu üye tam sayısı ise, 184'tür. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinden oluşan TBMM üye tam sayısı 634'tür. Demek oluyor ki, Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için ilk iki oylamada 422 oy aranmaktadır. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanmamışsa, salt çoğunluk ile yetinilecektir. Salt çoğunluk ise 318'dir. CHP'nin 204 milletvekili ve 63 senatörü bulunmaktadır. AP'nin Millet Meclisindeki sayısı 186, Cumhuriyet Senatosu üyesi d 78'dir. Yani, CHP'nin TBMM'nde 267 AP'nin de 264 üyesi bulunmaktadır. MSP'nin Millet Meclisinde 22 Cumhuriyet Sena(Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Evren: Özel kuruluşların • kendilerini korumaları ile ilgili bir yasa çıkarılmalı İSTANBUL (a.a.) İngiltere ve Norveç'e yaptığı zlyaretleri tamamlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren dün 13'de uçakia yurda dönmüştür. Evren, Yeşilköy Havaalanında gazeteoilere verdiği demeçte, İngiltere'de yaptığı temaslâr sırasında Türkiye'ye yapılacak yardımlar üzeriade durulduğunu, Norveç'ın de ortak harp sanayii konusunda işbirlığı yap maya hazır olduğunu söylemiştir. Bankalarda Özel güvenlik gö revlisl çalıştırılması yolundakl görüşlerinl soran gazetecilere (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) ÖVÜLECEK SINIF SÖVÜLECEK SINIF DÖVÜLECEK SINIF Beni Sadr : 4 Rehineler mayıstan önce bırakılamaz., (Dış Haberler Servisl) BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, rehineler sorunu çözümlenmeden Uluslararası Komisyonun rapor yayınlamasının söz konusu olmadığını söylerken, Imam Humeyni, İran lıların, yarın başlayacak genei seçimlerde kullanacakları oylarla «Suçlu Birleşik Amerika'nın» ümidıni kırmalarını istemiştir. Bu arada Cumhurbaşkanı Abulhasan Beni Sadr, Tahran'daki ABD Büyükelçılığinde rehın olarak tutulan 50 diplomatın mayıs ortalarına değin bırakılmalarmın söz konusu olmadığını söylemiştir. iran devriml lider» Imam Humeyni dün verdiği bir demeç(Arkası Sa. 9, Sü. 8'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog