Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Ut«yl bltırenlerder* . 20 kisl Uta »oo sınıftardan • 20 ki$l Ll»«yl Citlrenlerden • 30 ktji ( J z e ın< ' inaminil 4:r:m|J inuırınıu öğrenci Alınacaktır. Sınav lcln bajvurma tarlht «14 Mart Oum» 90n«n« «ratfa Sınav Tarlhl :15Mart Cumartesl Saat t 13.30 d* yıldız^dersanesi 60 25 30 61 12 9! 61 »6 «0 Besıktaj 56. Yıl; Sayı: 19979 Kurucusu: YUNUS NADÎ huriy 10 TL. DERSANES!, WINIARl' MODERN FİZİK MODERN MATEMATİK 1001GENELYETENEK 3S0TL 10 Mart 1980 Pazartesi Mef Darsarpsl, B«ftktaf Tal: «1 53 69 DEMİREL DÜN DE: "İŞLERİ ANCAK BÎZ DÜZELTEBİLİRİZ,, DEDİ HÖKÜMETİN 100 GÜNLÜK UYCULAMALARINI ANLATMAYI SÜRDÜREN BAŞBAKAN BİR SORU ÜZERİNE, «ANARŞİ MİHRAKI BELEDİYELERE PARA VERMEYECEKLERİNİ» SÖYLEDİ. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbokon Süleyman Demlrel hükümetinln 100 günlük uygulamalarına ilişkin açıMomalarını dünkü basın topiantısı ılo de sürdürürken, bır kez daha aldıkları önlemlerin, ülkenln sorunlarına bulunacak tek çözüm yoKj olduğunu öne sürmüş» tbaşlangıçta bu tedbirle rln Inciticl teslrlerl olduğunu kabul ediyorum. Ancak herkes şunu iyi bılmelidir ki, kolu kur tarabilmek Için parmağın feda edılmesı mecburıyetınde kalınmıştır» demiştır. Turkıye'de Istıkrarın yolunun açıldığını öne süren Demirel şöyle konuşmuş tur: tTesadüf ve macera. yerlni akla, hesaba ve bilgiye b<rakmıştır. Şuurlu, azimll, akıllı bir mucadele aydınlığa cıkışımızın en onemlı şartıdır. Bu kararlılık, kanaatimlzce cözumün yarısıdır. Türkiye'nın meseleleri fevkalade cıddldir. Bu clddi işlerin bızlm ©llmizde olması iie başkasının elınde olması arasında büyük fark var (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) NOTLAR Dernek üyelerinden gazetecilere yer kalmamıştı Yalçın DOĞAN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yüz günlük iktidarının chesabını vernrekte» olan Başbakan Demirel dün düzenlediği basın toplantısında sadece ekonomik sorunlar üzerinde dur du ve anarşl lle llgili sorunları bugün yapacağı basın toplantısında ele alacağını bildlrdl. Demirel'ın söylediklerlnden önce, toplantının havasını vurgulamakta yarar var. Bir kez, basın topiantısı cbasın topiantısı» olmaktan çıkmış, gazete* cllerln azınlıkta bulunduğu, ama şu ya da bu derneğin tem (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) > Ecevit: "Hükümeti işbaşın tutmak sorumsuzluktur.. KISKACINDA TURMYE • • Ü lkücü katil Baki Gülcan da Edirne Cezaevinden kaçtı Gülcan ve cinayetten sanık 4 arkadaşı boş gaz tüplerini kente götüren aracın içine gizlenerek kaçmayı başardılar. Aracm içinde yakalanan altıncı ülkücü bir gardiyana para verdiklerini söyledi. Gardiyan tutuklandı... EDİRNE, (Cumhuriyet) Para Fonu ile pazarlıkların perde arkası İZMİR, (Cumhurlyo: Ege Börosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partısinln İzmir ve Ege bölge toplantısında yaptığı konuşmada, <Bu hükümeti daha fazla görevde tutmak mıllete karşı sorumsuzluktur» demış, en kısa sürede hukümetın duşürulmesıne calışılacağmı bıldırmiştır Başbakan Süleyman Demırel'ln bır gün önceki basın toplantısındakı sözlerini eleştiren Ecevit, «Demirel kendısıni bir takım sozlerle aldatmaktadır. ancak halkı aldatamamaktadır» şeklınde konuşmuştur. CHP lıderı, Demirel'ın tAlınan önlemlerin sıyasal bı yönü yok tur» şeklindekı goruşunu yererken de şunları soylemıştır: «Gunun bırınde bırılerı çıkar, slyasl partilere gerek yok", demokrasiye gerek yok diyebllir. Sayın Demirel bunu mu dedlrt mek istiyor. Haydl demokraslden anlamıyorsun, siyasetten de mı anlamıyorsun Sayın Demirel?» Partısının Uşak, Denlzll, Ay dm, Muğla, Balıkeslr, Manlsa ve izmlr örgütlerlnln katıldığı bölge toplantısını açış konuşmasında, Ecevit, Başbakanın hükümete gelmeden önce CHP hakkındakı söyledıklerinin bir aldatmaca olduğunu vurgulamış, «14 ekim seçimlerinden önce (Bu rtökömet glder dertler bıter) diyen Demirel, oncek| gunkü basın toplantısında (Türkiye'nin meseleler. hükumetlerin gitmesiyle ortadan kal kacak meseleler değildir) demiştir. HafızaI beşer nısyan (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) İstanbul'da adam öldürmekten 46 yıla hüküm giyen, aynca hakkında ayrn mahkemece idam isteğiyle dava açılan ulkucu sanık Mustafa Baki Gülcan ve dort arkadaşı, Edirne Kapalı Cezaevinden önceki gün kaçmışlardır. Ülkücü Gülcan ile dort arkadaşmı, bütangazı tüplerini değiştirmek için gelen cezaevi aracına bindirıp kaçmalarını (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Botanik bahçesindeki seçkin tropikal bitkiler, ısıtılamayan seralarda dondu Sema İRİGÜL İstanbul Haber Servisl istanbul Üniversıtesı Fen Fakultesı Botanik ve Genetık Kür süsu'ne aıt botanik bahcesınde yetıştırılen bitkiler akaryakıt darlığı nedenıyle olmeye başlamıştır Yetkililer, kürsüye aıt bahce de gerek soğuklar ve gerokse iyı kalıtede komur sağlanama ması nedenıyle değerlı tropikal bitkilerin soğuktan etkılendıklerını ve solmaya başladıklarmı bıldırrnışlerdır. Akaryakıt darlığı nedenıyle tropikal bitkilerin olmeye başlaması öğrencılerın eğıtımleri nı de aksatmaya başlamıştır. Pratığe dayalı eğıtımın yapıldı ğı okulda öğrencılerın bu tur bıtkılerı, bundan boyle yalnız ca resımlerden ve kıtaplardan oğrenebılecekleri goruşu savunulmuştur.. Botanik bahcede üretım yapılamadığından çıçek satışlarının da durduğu öğrenılmıştir.. (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Yalçın DOĞAN'ın yazı dizisi 1946'da, Mecliste «devalüasyon» sözcüğünü duyan milletvekilleri hayretle birbirlerine soruyorlardı: « Devalüasyon da ne demek?...» 1978 ocak sonunda Ecevit, Çetin, Müezzinoğlu ve Bulutoğlu toplandılar Ecevit, «Devalüasyonu kabul etmek zorundayız» dedi. Erbakan: "Demirel 3 gün ..,. üstüste TV'ye nasıl çıkabiliyor?,, İstanbul Haber Servısı Mıliî Selamet Partısı Genel Başkanı Necmettın Erbakan, «Demirel. memleketımızın başına musallat olan anarşı ve ekonomık krız felaketlerını da ha da arttırarak bu sahada dünya rekoru kırmıştır» demış, «mılyonlarca memleket evladı anarşl, yokluk, kıtlık. gecım sıkıntısı ıcınde inlerken Demirel üc gun ustüste te levizyona nasıl cıkabıliyor?..» dıye sormuştur.. Partislnin dun, Kasımpaşa' daki Fazilet Duğün salonunda yapılan genişletılmiş II dıvanı (Arkası Sa. 9. Sü. 7'de) Trabzon'da bir öğrenci öldürüldü, 4 kişi de yaralandı • ANKARA'DAKİ CATIŞMADA BIR GENC ÖLDÜ, İSTANBUL'DA BİR CESET BULUNDU... • DÜN TOPRAĞA VERİLEN İKI JANDARMAYI ÖLDURMEKTEN ZANLI BİRİ KIZ İKİ KİSI YAKALANDI... Suleymanıye'dekı botanik bahcesı ısıtıiamadığı ıcm bugun perışan durumda. Tropikal bitkilerin hemen turru şıddetlı kışa dayanamayarak oldu ler. YARIN CUMHURİYETTE Özal Bonn'a, Sezgin Cidde'ye gitti Cumhuriyet Ekonoml ServlsJ Maliye Bakanı Ismet Sezgin Islâm Ulkelerinden, Başbakanlık Müsteşarı Turgut özal da Batı Ulkelerinden ekonomık yardım sağlamak amacıyla dün Suudı Arabistan ile Federal Almanya'ya gıtmışlerdir. Maliye Bakanı Sezgin başkanlığındaki kurul Suudj Arabıstan'ın başkentı Cıdde'de yapılacak Islâm Kalkınma Bankası yıllık guvernorler toplantısına katılacaklardır. Sezgin bu (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) MALİYE BAKANI: «VATANDAŞTAN VERGİ ALMALI AMA CANINI DA ACITMAMALI» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı İsmet Sezgin. vergı tasarılarının ilkeler itibariyle büyük fark olma dığını' bıldirmış, CHP'nın hazır ladığı yasa tasarılarını engelledıkleri hatırlatılınca da «Blzım yaptığımız engelleme hata Ise bu hatanın tekrarlanmarrası lazım yanl kotü emsal teşkil etmez» biçimınde konuş muştur. Bakan, vergl tasarılarında vergi kacakçılığının önlenmesl lle llgili hüküm bulunmayışı konusunda bir acıklama getirmemiş, «Bir kısım vatandaşla (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) Abuzer Uğurlu, Almanya'daki bir kaçakçılık olayıyla ilgili olarak gözaltına alındı Askeri Savcı Yaşar Değerli Ordu'da trafîk kazasında öldü ORDU (Cumhuriyet) Istan bul 1. Ordu Askeri Savcılarından yargıc Bmbaşı Yaşar Değerlı, önceki gün Ordu Gireeun karayolunda geçirdiğl bir trafık kazası sonucu ölmüş tur. 12 Mart ara rejlml dönemlnde istanbul Sıkıyönetim Komu tanlığında Askeri Savcı olarak görev yapan Binbaşı Yaşar Değerll, TİKKO Davasının soruşturmasını yaparak bu davayı açmış ve karar gününe kadar Iddia makamında bulunmuştur. Yaşar Değerll'ye 12 Mart sıkıyönetlminin sona ermeslnden sonra 1. Ordu Askeri Savcılığında görev verllmlştl. 1978 yazında Yaşar Değerli, kalmakta (Arkası Sa. 9. Sü. 6 da) Cumhuriyet Haber Merkezl Trabzon'da Sovyetler'ın Afgan işgalını protesto amacıyla oncekı gun yapılan mıtıngten son ra kentte dün hava bır anda gergınleşmış, vurkaç şeklındeki teror olaylarında bır öğrenci oldurulmuş 4 kışı de yaralanmıştır KTU Kımya bolümü son sınıf öğrencısı Zekı Öztürk (25) saat 16 30 sıralarında evıne gıderken İskenderpaşa mahallesınde üc kışının silahlı saldırısı sonucu öldürülmüştür. Sol görüşlü öğrencıyi öldüren 17 18 yaş larındaki saldırganlar olaydan sonra yaya olarak kacmışlardır. Saat 19 sıralarında ise Turgut Kara adlı sağ görüşlü tezgâhtar Pazarkapı mahallesinde yaralan mıştır. Bu olaydan 10 dakika sonra da Doğu Karadenlz Fuarı' nın önünde, TEK'te calışan sol görüşlü işçi Kenan Solak (25) (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) înterpol'ün isteği üzerine gözaltına alınan Uğurlu'yu 4 gün sonra Sarıyer Savcılığı serbest bıraktı. Uğurlu'yu yakalayan polisler yıldırım emriyle Anadolu'ya atandı, ancak kararı daha sonra Bakanlık durdurdu. İstanbul Haber Servisl Çeşltli kacakcı'ık olaylarına adı karıştığı one sürülen, Abuzer Uğurlu, Almanya'daki bir uyuşturucu madde kacakçılığı ile ilgıll olarak gözaltına almmıştır. Dört gün poliste gözaltında bulundurulan Abuzer Uğurlu'nun daha sonra gönderildiği Sarıyer Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı öğrenilmiştir. Bundan bir süre önce Alman polısı, interpol aracılığı ile Abuzer Uğurlu'nun tutuklanarak Almanya'ya gonderilmesini ıstemış, bu konuda Türk polisıne bılgı vermiştir. Yazişmaların yopılmasından ancak bir ay sonra istanbul (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) Başsavcılık Sıkıyönetîm'e Doğan Öz davasının sonucunu sordu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Sıkıyönetim Komutan lığının Doğan Öz davasından dolayı kendıleri hakkında suç duyurusunda bulunulan üc MHP'II yönetıcı konusundo bılgl Istemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Sıkıyö (Arkası Sa. 9, Su. 1de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Mala Hücum... TELEFON JETONU 6 LİRA OLDU ANKARA (a.a.) Telefon |etonunun fıyatı 2,5 llradan 6 Uraya çıkarılmıştır. PTT Genel Müdürlüğünün ver diği bilgiye göre yeni fiyatların uygulanmasına bu sabah başlanacaktır. Yetkililer bir telefon letonunun maliyetinin 4 lirayı geçtiğini, bu yüzden jetonların plyasadan toplanarak eritlldiğlnl ve metal Işlerinde kullanıldığınm tesbit edildiğinl, bu dururmı önlemek lcin de fiyajının yükseltildiğinl bildirmlşlerdlr. g^ ayın Başbakanımız, son basın toplantısında, yurt^ taşların «mala hüoum etmemesini» Istedi. Turkiye V gıbi ülkede. fırsatı ganımet bilip mala hücum etmek değerlı başbakanımızın deylşleriyle, «fevkalade ayıp» sayılır... Değerlı başbakanımızın «mala hücum edilmemesl» yolundaki uyarısını «senet» sayarak, «mala hücum» ederek servet edınen Demirel aileslnln ötekl fertlerlnl kendislne şikâyet ediyorum! Hacı Ali'll, Yahya'lı ve Şevket Demlrel'll şlrketlerin Ankara, Isparta ve İskenderun'da mala hücum yoluyla (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Madentş MESS'in önerilerin geçersiz görerek grevlerin başlatılmas kararı aldı istanbul Haber Servisl DİSK'e bağlı Maden İş Sendıkası'nın dün Spor ve Sergl Sarayı'nda yapılan Genel Tem silcller Meclısi toplantısında, Yurütme Kurulu'nun MESS'in son önerilerinl geçersiz görerek benimsediğl greve gidılmesi görüşü tabana sunulmuş ve grevlerin en kısa sürede başlatılması oybirliğiyle kabul edilmiştir. Benlmsenen görüşe göre, Ma den > iş Yürütme Kurulu'nun saptayacağı tarlhlerde grevler kademell olarak başlayacaktır. 115 Işyerinl ve 35 bin Işciyl kapsayan uyuşmazlıkla llgili son gelişmelerl görüşmek üze(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) ÜGD GENEL MERKEZİ ÇALIŞMALARIN1 NEVŞEHİR'DE SÜRDÜRECEK NEVŞEHİR (a.a.) Olkucu Gençlik Derneği dün Nevşehır de yaptığı olağanüstü toplantısında, bundan böyle genel merkez oalışmalannın bu ilde eürdürülmesi kararını alnrıştır. Toplantıda konuşan dernek genel başkanı Hasan Cağlgvan, cBizl şehirlerden kovsalar, sokaklardan atsahr, derneklerlmlzi dağlara yine kurarız» demiştlr. Genel Başîcan Cağlayan, dernek genel merkezlnln. bundan sonrakl calışmalarını Nevşehlr(Arkası Sa. 9. Sü. 3'de) SAHİPSİZ MEMURLAR Erbil Tuşalp'in RÖPCRTAJI Bugün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog