Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SEKIZ CÜMHURÎYET 1 MART 1980 i yurdunda Kampta doktor ve masör buîunmaması sporcuları umutsuzluğa sürüklüyor. Hiçbir sporcunun antrenörüne, güreşçisinin durumu sorulmadı, çalışmaları hakkında bilgi almmadı. vrupa Birinciliğl hazırlıfc kampının, kalabalık bir kadroyla Ankara'da acılması üzerine yapılan eleştiriler, co(< geçmeden haklılık kazanmaya başlamıştır. Bu nodenle de 18 şubatta Ankara Şeker Öğrenci Yurdu'nda başlatılan güreş ulusal takım kampının, Kayseri Talas Tesislerine alınması ioin karar alınmıştır. 10 günlük kamp sürecinde edinilen izlenirnler oldukça olumsuzdur. Şöyîe ki: 1 Normal Insanın büe nefes almakta güclük cektiği Ankara' da, he!e bir öğrenci yurdunda kamp yapmanın sakıncaları hemen ortaya çıkmıştır. Güreşçile Güreşçilere yurtta marşlar söyletildi; kampa baskın ihbarları yapıldı. Antrenörler arasında huzursuzluk olduğu ve bazı antrenörlerin ilk fırsatta kamptan aynlacakları söyleniyor. açılan güreş ı, sporcu Altuğ İSTANBULLUOĞLU teml uygulayacaklarını açıklamasına karşın, kampa gelen güreşCilerin antrenörlerine, ne sporcularının durumlarını sormuşlar, ne d e çalışmaları hakkında bilgi almışlardır. Dolayısıyla federasyon, bütün güreşcileri terazinin bir kefesine koyarak sözde bir bilimsel çalışmaya girişmiştir. 4 Kampın bu koşulları doğal oiarak sporcuları da umutsuzluğa sürüklemektedir. Avrupa Birinciliği ve Olimpiyat için, İstanbul'daki bir çiftlikte, kondisyoner ve doktorlar nezaretinde çalışmaya tabi tutulan Mehmet Güçlü tekrar min der güreşini bırakma durumuna getirilmiştir. Cünkü. acıklandığı l Basketbol Ulusal ı Takıms ı antrenör adayıvar Mehmet Baturalp ı olmaktan çıktı ı halde kampta ne doktor ne de masör bulunmaktadır. 5 Kamp dışında geçen konuş malar da ilginçtir. Teknik Kurul üyesi ve Greko Romen Başantrenörü Tevfik Kış, Türk güreşini uzun saçlı ve favorili kişilerin bu duruma getirdiğini ifade etttıği bir toplantıda Teknik Kurul Başkanı Ahmet Ayık şöyle konuşmuştur: «Güreş yöneticiliği profesyonel bir iş olmalıdır. Benim benzin istasyonum, sizlerin kebapçı dükkânları var. Bu nedenle güreş bizim İçin ikincl planda geliyor. Cünkü ben, önce yola çıkan yedi milyonluk tankerimi düşünüyorum.» 6 Soğuk salonda yapılan ant renmanlar sporcuların sakatlanma sına neden olmuştur. Kolu cıkan Burhan Sabancıoğlu He sakotlanan Şenol Tenekecioğlu kamptan ayrılmak zorunda kalmışlardır Avrupa Büyükler Birinciliği kampı na gençleri cağırmakta direten federasyon, daha işin başında 'ki sporcusunu yitirmiştir 7 Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz ki, federasyon kulübünde çalışmak isteyenlere, «sıkı bir denetim» koşuluyla izin vermelidir. Kamp kadrosunu da BTGM nin İstanbul. Antalya. Kayseri'de ki tesislerine hafif, orta ve ağır sıkletlere göre dagıtmalıdır. Böy lece hem daha gerçekçi, bir bes lenme ve calışma programı bazırlanabilir, ontrenörler de güreşciy le daha cok ügilenme oıanağı bulabiiirler. Ayrıca kampta bulunan genc güreşciler, mutlaka yurdumuzda yapılacak Balkan ve Avrupa Genc'er Birinciliklerine hazırlanmalı, büyüklerarası birinciüklere sokulmamalıdır. Eğer bugünkü sistemde diretilirse, güreş ulusal takımlarımızı, Çekoslovakya'da ta rihinin en acı bozgunlarından birl beklemektedir. A re öst katlarında öğrencilerln kaldıkları yurtta marşlar söyletilmiş, dolayısıyla gergin bir hava yaratılmıştır. Ayrıca kampa baskın yapılacağı şeklinde yapılan ihbar lar, herkesi tedirgin etmiştir. Böy lece kamp sporcu kampı olmaktan çıkmıştır. Aylardır kaloriferlerl yanmayan Yaşar Doğu Salonunda güreş ciler uzun süre minder antrenman> yapamamışlardır. Antrenörler, kampın Ankara'da açılmasına baş tan beri karşı olduklarını, ancak kararın kimin tarafından aldırıldığını bilemediklerini söylemektedirler 2 Serbestte Mahrr.ut Atalay, BayrGm Şit, Hasan Sevinc ve Meh met Esenceli, Greko Romende, Tevfik Kış, Ömer Suzan. Aslan Aslan. Mücahit Güngör antrenör olarak görev yapmaktadırlar. Ne var ki, bir koordinasyon eksikliği göze carpmakta ve kimse neyi nasıl yapacağını bilememektedir. Bazı antrenörler ilk fırsatta kamptan ayrılmak istediklerini söylemektedirler. 3 Federasyon Başkanı Hasan Bozbey, yeni bir çalışma sis Basketbol çevrelerinde dolaşan söylentilere göre, Başkan Solakoğlu'nun en büyük adayları Baturalp Siyavuş ikilisi. vuş ise henüz böyle bir önerl gelmediğini, geldiği takdirde düşüneceğini belirtmiştir. Halen îstanbul Bankası Yenişehir takımmın çalıştıncılığını yapan Rüştü Yüce ise konuyla ilgili olarak Ulusal Takımın iki kişiyle yönetilmesinin doğru olduğunu vurgularken. biri Ankara'h biri Lstanbul'lu iki kişiden oluşacak antrenörlerin çalışmalan kolay yürütebileceğini söylemiştir. Genç Ulusal Takım çahştıncısı Önder Seden ise henüz böyle bı r öneri almadığını belirt Aybars HÜNALP asketbol Federasyonu 2 Mart pazar günü toplanarak Ulusal Takım Teknik Dlrektörlüğüne getirilecek ismi belirleyecektir. Federasyon top. lantısından bir gün önce Teknik Danışma Kurulu üyeleri toplanarak Federasyona Ulusal Ta.Kim Teknik Direktörlüğüne getirilebîlecek isimleri iletecektir. KİMLER GETİRİLEBİLÎR Basketbol camnısında ddaşan söylentilere göre Ulusal Takım için Osman Solakuftlu'nun en büyük adayı Mehmet Baturalp • Aydan Siyavuş ikilisi. Bir başka söylentiye göre de Genç Ulusal Takım çalıştır.cıhğını yıllardir üstün bir başan ile yöneten Önder Seden Atakan Karakaplan söreve «etirilecek. Bazı çevreler de. Teknik üanışma Kurulu adı altında toplanan eski basketbolculann Galat.asaray'ın dışmdaki maçlan izlempdiğini öne sürnrek T. Danışma Kurulu üyelerinin yapacakları öncrinin gereksiz olduğunu vurguiamışlardır Teknik Danışma Kurulu üyelerinden Ali Kazas ise Mehmet Baturalp ln bu sene bu işi yürütebilecek düzeyde olduğunu söylemiştir. Mehmet Baturalp'in yanına getirileceği söylenen Aydan Siya B TÜRKİYE 1. LİGİ'NDE GÜNÜN TEK MAÇI F. BAHÇE İLE AD. D. SPOR ARASINDA OYNANIYOR Türkiye 1. Ligi"nde bugün Fenerbahçe ve Adana Demirspor karşı karşıya geleceklordir. İnönü Stadındaki karşılaşma 15.15'de başlayacaktır Takımınm son haftalardaki başansını sürdürmesi gerektiğîni savunan Fenerbahce Antrenöru Ziya Şengül şunları söylemiştir: «Takımım son haftalarda gerek kendi saJıasmda, gerekse dış sahalarda oldukça başarıh. Bu başanmızı bugünkü Adana Demirspor maçında da devam ettirmeliyiz. Son haftalarda gerçekten çok güçlüyüz. fakat sadece bu gücümüze dayanarak sahaya çıkmamız bize beklenilmeyen bir yenilgi getirebilir. Rakibimizi hiç bir zaman küçümsememeliyiz. Adana Demirspor bir kontratak takımı. Çok hızlı açıklan var. Ben de defansıma güveniyorum. Seyirçimize kendi sahamızda iki puan hediye etmek için oynayacağız.» Eczacıbaşı . Vinylex özel maçında bir file üstü savaşımı.. lev (6). VİNYLEX: Dünya (5). Faruk (5), İsmet (6), Can (5), Yusuf (5). Nuray (6) SETLER: 1510. 156, 155, 155. Avrupa Şampiyon Kulüp ler Kupasında scvaşım ve ren Eczacıbaşı ile Kupa Galiplerindeki temsücimiz Vinylex, dün Eczacıbaşı Spor Salonunda yaptıkları ECZACIBAŞI ÖZEL MAÇTA VİNYLEX'E ECZACIBAŞI: Uğur (6), A4 set üzerinden oynanan SET özel karşılaşmada Eczacıta (4), Kurtaran (5). Sebaşı voleybol takımı Vinylim (6), Serdar (5). Zeiex'i 40 yenmiştir. VERMEDİ ki (5). Seferinov (7), İlMaç sonrası Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Şakir Eczacıbaşı sporculara bir konuşma yapmıştırŞaklr Eczacıbaşı bayan sporculara bu sene Şampiyon Kulüplerde ilk defa final grubuna yükşeldiklerini vurgularken, final gru bunda sportmence savaşım vermelerl gerektiğîni de belirtt). Aydan Siyavuş J I I I OLIMPİYATLARIN ÖTEKİ YÜZÜ... Olimpiyat Oyunları Coubertin, Olimpiyatların, yıkılmayacak bir anıt gibi herkesin saygı göstereceği, insanlığın yaşamüstü ideali olroasını arzulamıştı... SOLAKOĞLU: "BU YIL DÜŞME YOK,, ANKARA Basketbol Federasyonu Başkanı Osman SolaKoğlu bu sezon deplasmanlı 1. ligtt» düşme olmayacağını açıklamıştır. Solakoğlu konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir: «Deplasmanlı 1, Ligten bu sezon takım düşmeyecektir. Gelecek sezon 2. Ligten çıkacak 4 takımia birlikte Lig 18 takımia 2 grupta oynanacaktır. Gruplar düzenlenirken, deplasman zorluğu ve kısalığı göz önüne alınacaktır. Deplasmanlı 2. Llg Içinde deplasmanları azaltacak yeni temaslar arıyoruz. Bu konuya llişkin görüşflmüzü en kısa zamando açıklayacağım. 1896' dan bu yana poîitikaya SATRANÇ KÖŞESİ Rubinstein İle Steinitz hamlelerini yaparken rakiplerinin kişiliğiyle ilgilenmez ve sadece taşların anlamlarına bakarlardı. Lasker ise Satrançta mücadele, iki «insan» arasındadır der ve rakibinin kişiliğini ds hesaba katarak hamlelerini hazırlardı. Bu güne dek yapılmış gözlemler şöyle: Alekhfne sinirlendiği zaman masanın etrafında tur atarmış. Botvinik'in heyecanlandığı da kravatının düğümünü çözmesinden anlaşılırmış. Petrosyan'ın kollarını göğsünde capraz kavuşturması sakin ve kendinden emin anını, Larsen ile Tai'in renklerinin solması da önemlj bir karar öncesinde ya da konsantre olduklarını göstermekteymiş. Flscher Spaskf maçındakl «sinir harbi», Karpov Korçnoy maçındakl lpnotizma bu konuyu daha oapraşık yaptı. Lasker'in görüşü bakalım nereye varacak? F. PALATZ1930 '4///Â alet edilmek istendi Turgay VARDAR Günün programları: TÜRKİYE VOLEYBOL LİGİ Anadolu Spor Sitesi: 13.30: Eo2acıbaşı Yenişehir, 15.00: A. Yurt Renault, 16.30: B. Boronkay G. Saray. İSTANBUL VOLEYBOL LİGİ Bağlarbaşı (A) Salonu: 14.00: Bsçiktaş İtfaiye, 15.15: Beykoz H.H. O., 16.30: İTÜ Beyoğluspor, 17.45: D.H.O. Sultantepe. TÜRKİYE BASKETBOL LİGLERİ Ank. Atatürk Spor Salonu: 14.30: DSİ Spor K. Yoka, Spor Sarayı: F. Bahçe TOFAŞ SAS. 16.00: Eczacıbaşı Kolej, 17.30: laçspor G. Saray, İçel'de: T. Schvveppes r A. Gücü. TÜRKİYE İKİNCİ LİGİ Sarıyer sahası: 15.15: Sarıyer ~T Teklrdağ. TÜRKİYE ÜCÜNCÜ LİGİ Alsancak Stadı: 15.15: Yeşilova K. Gümrük, Kayseri'de: 14.15: Tokat G. Birliğl. 2. AMATÖR FUTBOL LİGİ Vefa Stadı: 10.00: Langa ^ İUSK, 12.00: Kuştepe K. M. Paşa. 14,00: Boğaziçi Yeşilbağlar, 16.00: Fethiye Telsiz, Eyüp Stadı: 10.00: C. Paşa M. Sinan. 12.00: Süleyrroniye Tarabya, 14.00: Feriköy Adalar. 16.00: Defterdar Kanorya. Maltepe Stadı: 12.30: 2eyrek Eminönü, 14.15: K. Çeşme K. Cekmece, Aitunizade Stadı: 10.45: Anadolu Acıbadem, 12.30: TOE Sümerspor, 14.15: Örnekspor Sakarya, Anadoluhisor Stadı: 12.30: Üsküdar Karagücu, 14.15: Fındıklı Y. S. Selim. Â Dört hamlede Mat (43) Önceki çözüm (H. Bincer): 1 Vbı Fb2 2 Vh7! Kb3 3 Vc2» Fc3 4 Vxg2+ Mat. Olimpiyatları kurtarmak. Evet Olîmplyatları kurtarrnak veya gerçek kişiliğine kavuşturma eylemı Pekıyi ama neden? Oümpıyatların doğuşunda dinsel nedenler oldukca etkin olmuştur. Dinsel seremonilerden taşarak ruh ve beden arasındaki diyaloğu güçlendiren bir olgu olarak benımsenen spor veya öteki deyişiyie Kîâsik Olimpiyatlar salt ruhla beden arasındaki uzlaşmayı değil, aynı zamanda bireyin toplumla olan ilişkilerini düzenlemesi açısından en büyük oigulardan biri olarak benimsenmıştir. Özeüikle «Önce kendi kendini tonı» felse fesinln en büyük adımını oluşturan Olimplyattar zamanın medeniyetine büyük bir hizmet sunmuştur. Bugün de sunuyor mu? Evet. Hem de kuşkusuz evet. M.Ö. 776 yılına dek geçen zaman gece karanhğından farksız. Ancak bu tarihten itibaren birincılerin adlarının mevcut taşlar üzerine kazındığı Koerobos Stadında birtakım sportif yarışmaların yapıldığı kanıtlanmış bulunmakta. Geçtiğimiz yüzyılın sonlarında Pierre de Coubertin, Thomas Amold'un düşüncelerinaen yararlanarak özellikle Helen Kültüründen esinlenen ve Britanya eğitimini kendine amaç edinen (başta Profesyonel Genç Takımlar Fânallerinde Anadolu, Sarıyer ile yenîşemedi: 33 HAKEMLER: Slna Özcan (7). Cahit Türküt (7), Haşim Gökalp {T). ANADOLU: Sedat (3) Musa (6). Salih (6), Birol (5), Ha luk (6) Cevat (5), Mehmet (7), Hasan (6) Mustafa (6), Selâmi (6), Birol (7). SARIYER: İsmaii (6) . Kemal (6), Can (7), H. Basrl (6). Kutlu (6) Aykul (6), Engin (6), Alpaslan (6) . İbrahim (6). Oktay (7), Fatih (6). İRFAN ESENKAYA Vefa Stadı'nda oynanan Profesyonel Gençler Finalin de İse, denk kuvvetlerin sasavaşımında, Anadolu galibl yeti koruyamadı: 33. Karşılaşmanın gollerini Se laml Dk. 6, Oktay Dk. 17, Mehmet Dk. 38, Fatih Dk. 47 Alpaslan Dk. 61 ve Hasan Dk 63 atmışlardır.; Amatör maçlarda lıakem yıımruklandı İstanbul Amatör Futbol Llgi finalleri dün olaylı geçmiş üç futbolcu kırmızı kart görmüştur. T. Tayfun, Vefa ile 11 berabere kaldıkları karşılaşmada T. Tayfunlu Necdet, Cem ve Rafet kırmızı kart görmüşlerclir. Bu arada maçın orta hakemi Reha Tanyeri'nin yumrukiandığı görülmüştür. YURDADÖN HAKKINDA SORUŞTURMA KALDÎRILIYOR ANKARA Tedbirli olarak Mer kez Ceza Kuruluna verılen Balkan Şampiyonu ün!ü atletimiz Mehmet Yurdadön, Gençlik ve Spor Bakanı Tolât Asa| ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü Refaiddin Şahin ile bir görüşme yap mıştır. Bu görüşmeden sonra Mehmet Yurdadön ile teşkilât arasındaki buzlar cözülmüştür. Görüşmede bir konuşma yapan Beden Terbiyesj Genel Müdürü Refaiddin Şanin, «Küçükler kusurunu bildiklert surece büyükler affedici olacak îardır» demiştir. Gene! Müdür Şahın, görüşme sı rasında şöyle konuşmuştur: «Sen hiç bir zaman zan altında değilsin, bu ülkenin bayrağını tcşımış İstiklâl Marşını çcidırmış bır spor çusun. Mületin gözbebeği olmuş ve zlrveye çıkmış sporculardan birisin. Sana yapılan kötü bir har reket varsa bunu önce gelip Federasyon Başkanına veya bana anlatmalısın, ben bu teşkilatın başı olarok herşeyden sorumluyunru Genel Mudür ile sporcu arasına kimse airmemelidir. alkol olmak üzere kötü alışkanlıklann yok edilmesi, genç nesillsre güçlü blrer kişilik kazandırma ve sağlıklı gençlerin yetişmesl, bireysel v» toplu sorumluluk anldyışı) Modern Olimpiyatların kurulmasını gerçekleştiren kişl olmuştu. Coubertin, herşeyln üzerinde yer alacak bir Uluslararası Oyunları gerçekleştlrerek bu amaca çok daha çabuk bir biçimde ulaşılabilineceğini kamtlamak is» tomişti Coubertin'e göre Oyunlar yıkılmayacak Wr anıt gibi, herkesin saygı göstereceği, insanlığın yaşamüstü bir İdeali olabilmesiydi. Coubertin 1936 Berlin Olimpiyatlarından sonra ölüm döşağinde dünyanın «Olimpiyatlar» düşüncesinl zedelemeyerek kend1 haline bırakıp yeşermesinl ve sağlıklı meyveler vermesini dileyerek bir gün Oyunlann dünya yaşamıyla evienmesinl, birleşi mesini arzulamıştı. OLİMPİYAT DEĞİL POLİTİKA OYUNLARI..; Ne var ki Coubertin'in amaclarına son dersce ters düşecek bir biçimde Olimpiyatlar hiçbir zaman politikadan soyutlanamamışlardır. M.S. 394 yılında Doğu'nun ve Batı'nın tek hakiml 1. TEODOR hristiyanlığı resmi din olarak llân etrhiştl. Bunu yaparken aynı zamanda da Oyunların lanetlenmesi kararlaştırılmıştı. Hristiyanlıktakl Inanış doğrultusunu bir yönetim ve devlet şekll olarak empoze etmeye kalkanlar Oyunları bu düşünçelerine ters ve zedeleyici buluyorlardı. Oyunlar başlangıçtan bu yana büyük krlzler atlattı. Ancak Oyunlar hepsini ae aşmayı başardı. Olimpiyatlar yukarıda da bellrttiğlmlz gîbl sürekll olarak politikadan soyutlanamamışlardır. 1900 yılında Bohemya henüz Avusturya Macaristan Krallığına bağlıyken Olimpiyatlarda yer almış, 1912'de Finlandiya, Sovyetler Birliği'nin dükalığı iken atletizmde büyük zaferlerin sahibl olmuştu. 1968 yılında da Demokratik Almonya Olimpiyatlarda doğduğu sırada henüz Dünya Uluslarmın büyük bir bölümü Demokratik Almanya'yı kabullenmemişlerdl. 1976 Montrea! Olimpiyat Oyunlartndan sonrd Uluslararası Olimpiyat Komitesl Başkanı Lord Killanin teme! sorunu şöyle dile getiriyordu: «Sorun komünizmin spor yapabilme açısından kapitalizmden veya ötekl slstemlerden daha iyl bir alan geliştirdiğl sorunu değildlr. Önemli olan bireyln Kişiliğini tum Ideolojilerln dışında bulunan bir temelden oluşturabilmesidir.» DİKİLİTAŞ TEKEL 2 1 T. TAYFUN VEFA : 1 YILDIZ : 1 İST. SPOR 1 0 AT YARIŞLARI 1. KOŞU: F. Acar, P. Tarabya. S: Ova. 2. KOŞU: F: Canbaba, P: HaVuçerol, S: Bodrum. 3. KOŞU: F: Nemrut, P: Kostakj S: Ozme. 4. KOŞU: F: Karaylğit, P: Erbîm, S: Güneş. 5. KOŞU: F: Flord. P: Babakuro, Si Uçakkaçtı. 6. KOŞU: F: Kobra, P: Alikemcrt Prens Şada, S: Laourbls. 7. KOŞU: F: Goodyboy. P: Be"destan, S: Büyükseda. 8. KOŞU: F. Aslıhan. P: Şelafe * Sehber. S: Oktay^ YÜKSEL ERÜC . HAKEMLER: Nedlm Ayık (6), İbrahim Yazıcı (6). Alper Güner (7), DİKİLİTAŞ: Mehmet (6) Fu at (7), Osman (6), Feridun (7), Zafer (7) Nejat (6). Erdoğan (6), Kerem (7) Ömer (6), Müjdat (7), Alpor (7), TEKEL: Mehmet (5) Tahsin (6), Erol (5), İsmaii (6). Abdullah (6) Sadık (5), Hüseyin (5), Oğuz (6) Sinan (5), Hüseyin II. (5), Şenol (6). HAKEMLER: Reha Tanyeri (6), Ahmet Akyurt (6), İsmet Dikbaş (5), T. TAYFUN: Necdet (3) Sa bahattin (5), Cengız (6), Cem (3), Ali (6) Ali II (6), Rafet (3), Kenan (6) Candemir (6), Ramazan (6), İlyas (5). (Metin 6). VEFA: Kaya (5> Ali (5), Arif (6), Garo (5), Salih (6) . Cema! (6) Mehmet (6), Yalçın (6) Metin (5), Uğur (5), Sefn (5). Cengiz DARCAN Dikilitaş, Tekel'l 21 yenerek, Şampiyonluktaki iddiasını sürdürdü. Maçın gollerini 53. dakikada Fuat. 59. dakikada Müjdat ve 85. dakikada da Oğuz attılarj Erman ŞARCI Olaylı gec^n knrşılcşmada, T. Tayfun Vefa. puanla rı paylaştılar. T. Tayfun'lu Necdet, Cem ve Rafet'in kır mızı kart gördüğü maçta go! leri 46. dakikada Uğur, 70. dakikada Kenan attılar HAKEMLER: Murı Cerrahoğlu (6). Turgut Ersın (6), Ali Tanır (6), YILDIZ: Erkan (6) Kadir (7)..' Metın (7), Feridun (6), &mer (5) Ekrem (6), Erol (7). Hüsamettin (5) . Hakan (6). Burhan (8), Erhan (5), İST. SPOR: Zülkay (5) Cetin (5), Mustafa (5), Mete (5). Ahmet (6) . ibrahlm (6), Levent (6), Kemal (6) Şükrü (5), Ümit (6), Metin (5). Fehmi ÖZGÜLKR Yıldız, İstanbulspor'u Erol'un ikınci yarıda attığı golle 10 yenerek iki puan alrnayı başardı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog