Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

f UNIVERSITEYE HAZIRLAMAD/ USE SON 815 kasım BEKLEMELİLER 1017 kasım Laleli Gençturk Cad. No 12 Tel.205735 Cumhuriyet 57. Yıl; Sayı: 20218 yarının mutlu loplulngu Için »glıkl gıtım HAZIRLAR KAZANDIRR GtNEl Cp*LVttENEK«MATIAVMlK«FIN DERİU.ERİMİZ.1 UCRCT^İZ OL«AX ISTEYlNtZ î I yıldız dersanesi YEVENEK İİKELERI LE IKIAŞAMALı ÜSS'ÜYS SıNAVıNA K«n Yunus NADt 10 TL. 9 Kasım 1980 Pazar CT2S30 H32t2«?§40 BESİKTAŞİST. Ekonomik tablo olumsuz GELİR DUZEYÎ DUŞTU, ENFLASYON ORANI YUZDE 100'U AŞTI, DIŞSATIM VE DIŞALIM GERİLEDÎ. Yalcın DOĞAN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Demırel hükumeti donemınde ilan edılen 24 ocak 1980 ekonomık kararlarından sonrokl ılk dokuz aylık uygulamaya dö nuk değerlendırmeler. ekonomıde olumlu gelışmeler olmadı ğını ortaya koymaktadır. Özellıkle temel ekonomik göstergelerde. geçen yıla göre, onemli sayılabılecek genlemeler ve enflasyon hızında artış dıkkatl çekmektedır Ekonomik gostergeler ozetlendlğınde şöyla bır tablo belırgınleşmektedır. 1) Yılın son üc ayında (ekım, kasım. aralık) fıyatlar hıc ortmasa da enflasyon oranı bu yıl yüzde 100'ü aşmış olacaktır Ekim ayında fıyat artışının yüzde 5 cıvarında gerçekleşmesı beklenmektedır Eylül aymda bu artış yüzde 3 5 olarak gercekleşmlştır. 2) Devlet Istatıstik Enstıtüsü tarafından izlenen lllere göre tuketıcı fiyatları endeksl yüzde 125'i geçmektedır 3) Kişl başına gercek gelir gecen yıla gore düşme kaydetmıştır Mıllı gelırdekl gerçek gerıleme. nufus artışı hesaba (Arfcası Sa. 7 Su. 1 de) DOLAR 87LIRA 95KURUŞA ÇIKARILDI, MARK45 LİRA 14KURUŞA DÜŞÜRÜLDÜ ANKARA, (a.a) Türk Lirasının Amerikan Doları ve ötekı yabancı paralar karşısındakı değerı uluslarorası para pıyasalarındakı son gelışmelere gore. bugunden geçerlı olmak uzere yenıden düzenlenmıştır Buna gore, bır Amerikan Dolorı 87 lıra 95 kuruş ol(Arkası Sa 7 Sü 4 de) Yarın 42. olum yıldönümü. | ATATÜRK, YARIN SABAH 9.05T>E BÜTUN .YURTTA, KTFD VE DIŞ TEMSILCİLIKLERtMIZDE TORENLERLE ANILACAK. (Cumhuriyet Haber Mer kezii ANKARA Turkıye Cumhunyetı'nın kurucusu büyuk ön der Mustafa Kemal Ataturk olumunun 42 yıl dönümunde yann bütün yurtta. dış temsılcıIlklerde v e Kıbns Turk Federe Devletı'nde torenlerle anılacaktır. Ankara'dakı tören Anıtkabır'de yapılacaktır Devlet Başkanı Ke nan Evren Mıllı Gu(Arkası 5. Sayfada) Firardaki idam hükümlüsü Isa Armağan Almanya'da 26 temmuzda Mustafa Pehlivanoğlu ile birlikte Mamak Askeri Cezaevinden kaçtıktan sonra bir süre Kayseri'nin Yahyali ilçesinde saklandığı saptanan Armağan'ın yakalanması için uluslararası polisle ilişki kuruldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Balgot'to 10 ağustos 1978 gecesı bazı kahvelenn taran ması sonucu beş kışının olumü ne yolacan katlıamdan dolayı «olum cezası»na hükümlü iso Armağan'ın Federal Almanya da olduğu saptanmıştır Edlnilen bllglye göre. İdam mahkumu sağ eylemcı isa Ar mağan. 26 temmuz 1980 gunü tutuklu bulunduğu Mamak As ken Cezaevınden kaçtıktan sonra Kayserı'nın Yahyalı ılcesıne gıtmıştir 10 ağustos 1980 gunu guvenlik kuvvetlerı Yah yalı ılcesıne baskın yapmışlarancak operasyonda İso Armağan'ın ikl gün once köyden ay rıldığı anlaşılmıştır iso Arma ğan'ın Yahyalı ilçesinde. daha once 23 kasım 1978 gunu Emek mahallesınde Cemaı Cay lı ve Ismaıl Cecen adlı kışılerl öldürmeye gırışımde bulunmaktan yargılanan Rıfat Açıkgoz adlı kışıyı aradığı belirlenmıştır Isa Armağan Yahyalı ilceslnden aynldıkton sonra Federal Almanya yo kacmayı başarmiş tır Isa Armağan'ın yakalanma sı icın gereklı calışmalarm bas latıldıgı ve uiuslararaS' oolis ıle ılışkılerın kurulduğu ıfad» (Arkası 5 Sayfada) I98CTDE BİTMESİ GEREKEN ALİAĞA ÇELİK FABRIKASI İNŞAATI DURDU 1,5 MÎLYAR LİRALIK PROJEDE, BUGUNE DEK SADECE 220 MILYON LİRA HARCANDI. İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Once bır haberı eklentıde bulunmadan aktara lım Unlu Amerikan AP aıansı gectığımız hafta verdığı bır haberde şoyle dıyor • cAmerıkan Merkezı Haber Alma Örgutu (CIA) tarafından hazırlanan 'celık raporunda Türkıye'nın önumüzdekı yillar da celık yatırım ve üretımını Kenan MORTAN daraltacağı acıklandı CIA raporunda son yıllarda zengın ulkelerın gelışmekte olan ulkelere yaptıkları celık ıhrocotının hızla duştuğu kaydedıldı Aynı donemde ıse, zengın ulkelerde celık uretımı, talebın cok ustünde kalıp korkunc bır krız boşlarken, gelışmekte olan ülkelerde uretılen kalıtelı vo ucuz celık Batı pazarlarına hakım olmaya başladı Boylece gelış mekte olan ülkeler.n Batı ul kelerıne yaptıkları celık ıhra catı gıderek arttı » Turkıye nın sanayıleşme polıtıkasmin omurgasını ctzen kalkınma plonlarının sonuncu (Arkası Sa. 7 Su 6 da) SSCB, REAGAN'I UYARDI İRAN ESKİ DIŞIŞLERİ BAKÂNI KUTBZADE TUTUKLANDI TAHRAN. (ANKA) Eskı Iran Dışışlerı Bakanı Sadık Kutbzade'nın tutuklandıgı bıldırılmektedır Sadık Kutbzode nın oncekı gun og'eden sonra ev ne gelen sekız devrım muhafızı ta(Arkası 5. Sayfada) • IZVESTIA «SALT ANLAŞMASININ UYGULANMAMASl HALINDE BAR'ŞIN ONARiLMAZ BICIMDE ZARAR GORECEG'Nh YAZIYOR ARAP ULKELERI DE REAGAN'IN «SIYONIZM YANLISI» TUTUMUNDAN KAYGILI (Dış Haberler Servisı) Ronald Reagcn'ın başkan secılmesınden sonra yaptığı ko nuşmaların yol cctıgı yankılar surerken Sovyetler Bırlığınde hukumet organı Izvestıo gazetesınd8 cıkan bır yazıda St rateıık sılahlarla ılgılı anlaşma uyçulanmadığı takdırde. bu olgudan dunya barışının «ona nlamaz bıcımde» zarar gorecsgı belırtılmıştır Bılındığı gıbı Ronald Reagan SALT2 (Arkası 5. Sayfada) Ali Berber, 100 yıllık harıta uzennde açıklaTialarda bulunuyor. 7 deve yükü defineyi 26 yjldır ararken bir define parası harcadı Yalçm PEKŞEN Bir zamanlar Zeytınburnu nda berberlık yapan V6 soyadım da mesleğıne uygun ola rok seçen Alı Berber 26 yıldır değışık bır uğ raş peşınde. Sılıvrı'ye bağlı Kadıkov yoresın(Arkası 5. Sayfada) Necdet Çobanlı, vurt dışında tıcari faalıyette bulunmaK ıçin para kaçırmaya ihtıyacı olmadığmı açıkiadı , «Servetlennı ABD'ye kaçı nyorlar» başlıklı haberımızde adı geçen Necdet Çobanlı, gazetemıze gonderdığı bır açıklama ıle yurt dışına para kaçırdığı ıddıasının gerçeğe uygun olmadığını bıld>rmış(Arkası Sa 7 Su 6 da) «Defınecı» Aıl Berber Zeytinburnu'ndakl gecekondusunun onunde Iran'la ilgili diğer haberler 3. sayfada Sadık Kutbzade, Dışîşleri Bakanlıgı koituğundan Evin Hapıshanesine. Yunanistan, Amerikan üsleriyle ilgili YENİ BİR TANKER KAZASINI BOĞAZ BU KEZ UCUZ ATLATTI GÖZLEM UÛUR MUMCU Toplu sözieşme ıle ilgili çahşma'arın kapsamı gemşietndi ANKARA (ANKA) I"ÜRKİŞ Geneı Sekretsrı ve Sosyal Guvenlik BaKanı Sadık Şıde'nın koordınatoriuğunde 6 bakandan oiuşon komısyon tarafından uzerınds calışıian toplu söz leşmelerın kapsamı gernşletılmıştır Bakaniardan oluşan komisyonun kamu ışyerlerınde henüz (Arkası 5 Sayfada) O1AYLARIN ^ARDİNDAKİ GERÇEK Amerıka'da başkanlık seclmlerını Ronald Reagan kazandı. Bu olay bır yabancı devletın İC ışıdir Ne ^ar kı yeni Başkanın benimseyeceğı polıtıka bütün dünyayı ilgılendırdığı Içın ceşıtlı yorumlar yapılıyor. Coğunlukla bu yorumlar devletlerın resmi odakları dışından gelışıp oluşur Devletlerm resmı yetkılılen böyle olaylar da goreneksel kutlama mesaıIarı yayınlamakla yetınırler Nitekim Devlet ve MGK Başkanı "Fikir Beraberliği,,? Orgeneral Kenan Evren, yenl ABD Cumhurbaşkanını kutlamış ve başarılar dilemiştir. Ancak bu göreneksel cercevenın dışında gazetecılerın me rakları vardır Devletın yetkılı kışılerıne olayın yorumunu yop tırmak icin sorular yoneltirler. Demokratık bır ortamda basının böyle gırışlmlerde bulunması doğaldır Nıtekim Suudl Arabıstan yolculuğuna cıkarken Esenboğa Havaalanında Dışışlen Bakanı İlter Türkmen'e gazeteciler bu konuda sorular sormuşlardır. Sayın Turkmen televızyonda da yayınlanan bu konuşmasında sorulara şu yanıtı vermıştır. «Yeni Başkanın seçllmesıyle Türk ABD ilışkilerlnde onemlj bir de ğişlkllk olacağını sanmıyorum. Turk • ABD ılışkılerl cıkar birlığine ve dunya sorunlan karşısında fıklr beraberliğine da yanmaktodır. Reagan idaresln••• (Arkası Sa. 7 Su. Sde) görüşmelere yeniden başlıyor ATtNA, (a.a) Yunarustan'dakı Amenkan askeri üs lenyle ılgüı ABD . Yunanistan göruşmelennin önümuzdekı günlerde yenıden başlayacağı ve görüşmelerde karar aşamasına gelindıği o^renılmıştır. Söz konusu goruşmeler Yunanıstan'ın NATO'nun asken kanadına dönüşüne değın çeşıtli aralıklarla ertelenmekteydı. Yetkıü Amenkan kaynak(Arkası 5. Sayfada) Kasaroğlu ve Ekibi.i, B Kılavuz kaptansız sejn*eden, Yunan tankeri îngiliz tankerine çarptı. Kazada can kaybı olmadı. istonbul Haber Servisl Boğazın Karadenız gınşınde sabaha karşı meydana gelen kazada Yunan >e Ingılız band/ ralı ıkı tanker carpışmıştır Olayda olen ya da yaraıanan olmamış, yara alan Yunan tankerınden denıze •'ayılan mazot nedenıyle denızcıler uyarıimıştır Büyukdere Lıman Denetım Şel lığı nden edınılen bılgılere gors dun soboh erken saatler de Karodenız den Istanbul Bo ğozı'na gırmekte olan Yunan (Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) Muzaffer Erdost ile kardeşi yayıncı İlhan Erdost gözaltında ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yazar Muzafter Erdosı ıle kardeşı yayıncı İlhan Erdost. (jözaltına alınmışiardır Erdost kardeşlerın önceki gece Ankara Emnıyet Mudürlüğune bağlı ekıplerce once Emnıyet Muduriuğune cağırıldığı. daha sonra Ankara Sıkıyönetım Komutanlığınco gözaltına alındığı öğrenılmiştır. TRT Genel Müdürü Kasaroğlu Içln. tgıdlcl» diyorlar, ne yalan soyleyım, ben pek inanamıyorum Kasoroğlu. ne yapar, yapar. yerinde kalmasını bilır Daha gecenlerde acıklama yapmcmış mıydı Olunceye kadar görevde kalacağım... BazMarı, Kasaroğlu ıcm eefsanevı gazeteci» dıye satırlor dokturmuşlerdı, ben de merak ettım, araşttr(Arkası Sa. 7 Sü 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog