Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

YETENEKve MODERN FEN SOM 1529 Kasım BEKtEMELILER 17 Kasım CAĞA LOĞ LC ISTANBUL 22 24 60 DERSANELERI 1 aşama sınavmı GARANTİ ediyor.' huriy 57. Yıl; Sayı: 20219 Kurucusu: Yunus NADt 10. TL. 10 Kasım 1980 Pazartesî Tarihsel Bilinç.., Hnlzda tuttuğunuz gcrzeta gec« basılmıştır; kâğıdı henüz tazedir, murekkebl tam kurumamıştır, bugun yaşayacak, yarını duşunecektır. Gazetemızın gun ustune gunle oluşan ve gelışen yaşamı, uiusal bağımsızlık tarıhımızle eşıttır. Elfnızde tuttuğunuz gazete, dunu ve yarını bugunde bagdastıran bır CUMHURIYET tır E Ü Ü Ü O'NU DÜŞÜNÜYORUZ Tüm yurtta ve KTFD'de törenler, toplantılar yapılıyor Ankara Cumhuriyet Bürosu ürkıye Cjmhurıyet1nın kurucusu, buyuk onder Mustafa Kemal Ataturk, olumunun 42 yıldonumünde bugün yurt ta. Turkıye nın dış tem sılcılıklennde ve KTFD nde torenlerle anılacaktır Ankara da bugunku ılk toren AnıtKobır'de yapı lcjcaktır Devlet Başkanı Orqeneral Kenan Evren. MGK üyelerl ve Başbokan Anıt Kabır'ı 08 55'te İşte buna tarıh bılınci denır Gazetemizın tarıh bılınci, belkl dunyada hıç bır gazetede bulunmayan ç.zgıleri ıçerıyor Uiusal bağımsızlık savaşında Ankara'da Yenı Gun le kurulduk; savaşın ateşinde olgunkaştık, cumhuriyet devrımıyle bırınci sayfamızın ustune adımızı yazdık. Ataturk'le bırtikte savaşmış olmanın onurunu Ataturk devrımlerının savunucusu olmak gorevıyle ozumsedık. En acı gunumuz hıç kuşku•uz 10 Kasım 1938'dı. O gün Ataturk'ü yıtırmıştık Ataturk'un olumunun kuşkusuz herkese gore ceşıtlı anlamları vardı. Dunya bu olayı uluslararası duzeyde yorumladı Turkiye'de ıse duygular mantığa ağır basıyor, olumun karanlığına gozyaşının mercegınden bokılıyordu Cumhuriyet Gazetesl olarak acımız sonsuzdu, buna kcrşın gelecektekı gorevlerimızın neler oldugunun bılıncindeydık. Ama bu gorevln bunco olumsuzluk ve dayanılmaz baskılar oltında yurutuleceğını o gun hesap edemezdlk. T zıyaret ederek Ataturk'un manevı huzjrunda saygı duruşunda bulunacaklar ve celenk koyacaklardır Anıt Kabırdekı torene Anayasa Mahkemesı Baş kanı, yuksek yargı organları, bakanlar protokoıe dahıl yuksek rutbelı subaylarlo sıvıller katılacaklardır Ataturk'un hayata gözlenni yumduğu saat (Arkası Sa 9 Su 4 de) Gerçekten de aradan geçen 42 yıl ıçınde Ataturk devrımlerının gunden gune çıgnendıgını, parça parça edıldıgıni, karşıdevrım guolerımn yıllar geçtık çe ogır bastıgını ızlemek aoısını yaşamış bulunuyoruz. Cumhuriyet bu uzun sure ıçınde yeryuzunde belkı hıç bır gazetenın ustlenemeyecsgı ve kat lancmayacagı bır gorevı yaparok Ataturk devrımierını savunmada sureklı savcşım vermış tır Bu yuzden başımıza ge.medık ış kalmamıştır Çok gerıye gıtmeye ne gerek var' 12 Ey lu! den once, Cumhuriyet Gazetesını yurdun bazı koşe!erınde okumck hayatını vıtırmek tehtikes'nı goze almak demektı Okurlarımız boylesıne Korkulu gunlerde bıle Cumfuryetı bırakmamak yureklılıg nı gostermışlerdır Ne var kı, elbırlıgıyle verılen uzun surelı bır ugraş sonucunda varılan yerın, buyuk zorluk ların duvarlarıyla çevrı ı olduğunu soylemek de gerçekç lık olur Turkıye Cumhunyetı, uzun sure Ataturkçuluklen uzaklaşmanın ve çagdaşlık yolundan sapmamn agır faturasını odemek zorundadır Bugun ekonomrk bakımdan dışa bagımlı bır ufteyız, elımızı kolumuzu kıpırdatacak durumumuz yoktur. Kotu yonetımlerın devlete yuk led'ğı yirmı mıiyar doları aşkın borcu odemek soyle dursun, her yıl yenıden borclanmazsok ayckta duramayacok bır ekonomıye sahıbız Oysa Yuce Atatjrk, ekonomık bagımsızlıgı olmayan bır devletın sıyasal bcgımsızlıgım koruyamayacağını az mı soylemıştı? Osmanlı Imparatorluğunun bu alandakı tar hını yenı kusakların gozlerı onune ıbret olsun dıye sermemış mıydı'' Ataturk kıiklık ılkesmi neden 7 özumsemıstı içınde yaşadıgımız yıl okullorımıza zorunlu Arapça ogretı7 mi konulmadı mı Ataturk'un tum dunyaya çagdaş'ık dersl verırcesıne muze yaptıgı Ayasoıyo da mescıt açılmodı mı' Yeryuzunde var. çeşıtli uluslar GÖ2LEAA UĞUR MUMCU Gerçek Yörıü lle. Bız ıstıklalımızı emın bulundurabılmek lcın heyet ı umumıyemızce heyet ı mıllıyemızce b ı mahvetmek ısteyen emperyalızme karşı ve bızı yutmok ısteyen kapıtalızme karşı heyetı mıllıyece mucahedeyı calz goren bır mesleğı takıp eden ınsanlarzi Ataturkculügun ozu budur Ataturkculuk tam bağ m sızlık demektır, uiusal onur uiusal kurtulus uiusal bıl>nc demektır Turkıye'nın bugunkü mücadelesı yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belkı daha kısa daho az kanlı olur ve daha cabuk bıtebılırdı Turkıye nın mudafaa ettıgı butun mozlum mılietlerın, butun şarkın davasıdır Turkıye şımdıye kadar mevcut tarıh kıtaplarının değıl, tarıhın hakıkı ıcabatını takıp edecektır Evet Kemalum, «Antıemperyalızm» demektır Ataturkculugun ılerıcı ozu bu antıemperyalızmden kaynaklanır Bız Garp emperyalıstlerme karşı yalnız Halâs ve İstlklâlımızı muhafaza etmekle iktıfa etmıyoruz Aynı za manda Garp emperyalıstlennın kuvvetlerı ve maium oian her vasıtalarıyla Turk mılletını emperyalızme vasıta Ittıhaz etmelenne engel oluyoruz Bu surette beşenyete hızmet ettığımıze kanıız . Ataturkçulüğün bu «antıemperyalıst» nıtelığı Asya ve Afrıka halklannın uiusal kurtulus savaşlarına ışık lutacak bır ınanç demetıdır (Arkası Sa 9 Sü 7 de) Evren: "Ataturk kutsal bir idealdir, ^ Mustafa Kemarin Sivas'taki odası ...Bu odada tam üçbuçuk ay yaşadı, düşündü, kararlar aldı, yapacağı büyıik hareketi planladı... Muhlis GÜNAY ustafa Kemal'ın Uiusal <urtuluş Savaşı oncesı gunlerının karanlıkta kal mış bır (uç bucuk ay)lık done mı var Erzurum'dan gelıp (2 (Arkası Sa. 9. Su. 6 da) Kemalizmin ekonomi politiği... Yalçın DOĞAN Her ulusun tanhl kendine özgü renkleri ıçerır, ulusların varlığını pekıştırıp koruyan, tarıhsel bllınçlendır. Turklye bu tarihsel bilincin unutulduğu uzun yıllar yaşadı. Bu sure, sanıldığından daha yıkıcı olmuş, 1980 Turkıye'sinın yaşadığı bunalım Sılahlı Kuvvetlerl yonetime butunuyle el koymak zorunda bırakmıştır. (Arkası Sa. 9 Sü. 6 da) M M AtatürK'ün Sıvas'takl odasu lllet Meclısı'nm üçuncü yılını açış konuşmasında, 1 mart 1922 tarıhınde, Mustafa Kemal şoyle dıyorduc . Avrupa rekabeti yuzunden mahvedilmış ve şımdıye kadar ıhmal edılmlş olan sanayı . sı/asetı ıktısadıyemızın muhım gayelennden bıri de menafıl umumıyeyı doğrudan doğruya alakadar edecek muessssat ve teşebbusatı ıktısadıyeyı kudretı malıye ve fennıyemızın müsaadeeı msbetınde devletleştırmektır» Devletcılık kavramı (etatlzm) düşünce tarıhıne ilk kez 19 yüzyılın sonunda Isviçrell bllım adamı Numa Droz tara(Arkası Sa 9. Sü. 3 de) «Ne sağında, ne de solundayız. Acı kaybının 42'nci yıldonumünde yasınla başlarunız eğik, bizlere verdiğin azim ve gururla yolunda yürüyecek, sana ve idealine mutlaka ulaşacağız» KEMALİZM'DEN ANLADIĞIMIZ 2. Sayfada Nazıf KUYUCUKLU ATATURK VE SANAT Yakup Kadrl KARAOSMANOĞLU. Falıh Rıfkı ATAY. Konur ERTOP, Ceyhun Atuf KANSU, Daday'lı Kor HASAN 6. Sayfada ÖLÜMSÜZLESTİĞİ O KARA GÜNLER E. Fazıl KARLIDAĞ CUMHURİYET ANKARA CUMHURİYET BUROSU evlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Atatürk'un olumunun 42. yıldönümü redenıyle yayınladığı mesa|da, Atatürk'un ulusuna armagan ettığı ve gençlığe emanet olarak bıraktığı oumhurlyet ve özgür vatan topraklarına uzanacak kirll eilerın kınlacağını belırtmlştir Evren, mesa|ında, Türk Sllahlı Kuvvetlen'nln ulusunun emrınde ve hızmetınde olma(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) D AÇIK ALINLA ANMAK Rüştü ERGUN ATATURK VE HOŞGÖRÜ 7. Sayfada Mübeccei Naml DURU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog