Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

gMTiTinınnııııımnnnıııınınıııiıııııııııııııuııııınıııııııınııııııınınııı Cumhurıyefie~bir]ikte Bugü n Cumhuriyet dergi' y i PARAS/Z 32 SAYFA dağıtıcınızdan isteyiniz Sayın okıfyuculanmız dağıtımda olabilecek aksakbkları lütfen şu telefonlara bildiriniz. İSTANBUL ANKARA IZMIR ADANA 28 97 03 28 64 56 17 58 60 25 57 01 25 47 09 1 3 12 30 14 550 19 731 UNIVERSITEYE HAZIRLAMADA Yonhz yetenek smıflan 2O Mayısta Yetenek ağırlıklı Fen smıflan 21 Mayısta dersanesi , ORDU cad.288/3 Aksaraylst |TEL:22 22 23 28 75 35 22 88 25 Cumhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19676 Kurucustı: YUNUS NADİ 500 Kuruş ııııııııııııııııııııııııııııııifiMmıınııııııııııııııııiMiınııııuıııtHimtmıir. IPBAŞAR Reklâm Tröstü Değıl Ü.S.S.'de Sonuç Tröst'üyüz • 21 Mayısİmt.Günü • Dersane 7 Mayıs 1979 Pazartesi L Kent Slnamas) Karçt Sokajı ŞijllİSTANBUL Tel.: 47 24 87 r i Behice Boran ve Merter eylemine katılan 33/ TİP'li tutuklandı • Cumhuriyet Haber Merfcezl Türkıye Işci Partısi Genel Baş kanı 68 yaşrndakı Behice Boran ve 331 TIP'lı 1 Mayıs gunü Merter'de sokağo çıkma yasağı na rağmen Izlnslz mitıng yaptık lan savıyla dun sevkedıldıkteri istanbul Sıkıyönetım Mahkemesince tutuklanmışlardır. Ancak mahkeme 69 yaşındakl Behice Boran hakkındak! tutuk lama kararını oy cokluğuyla al mıştır. Genel Başkan Behice Boran'ın tutuklanmasına mahkeme kurulunda gorevli üye yargıc usteğmen Kâzım Özok Boran'ın sağlık durumu, ılerlemış yaşı ve ıkametgahının ke Blnkes bellı olması nedenıyle karşı cıkmıştır. Tututuklanan 331 sanık hakkındakı karar tse başkan pıyade yarbay Aslan Soydal.duruş ma yargıcı kıdemli bınbaşı (de niz) Güllekın Turan ve üye yar gıc usteğmen Kâzım özok'un oy bırlığıyle alınmıştır Askeri Savoılık mahkemeye gocattına alınan 336 sanığı 1402 sayı lı Stkıyonetım yosasHM * • 171 sayılı toplantı ve gösteri yürü yüşleri yasasına muhalefetten sevketmiçtır. Ancak mahkeme bu Izınsiz mitlng sırasında c i varda yakalanan 5 Inşaat Işci (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) 1 milyarlık Boş mesai maliyeti,, olan Denizcilik Bankasına personel alımı durduruldu GENEL MÜDÜR. «TAMİRE GIREN GEMIDE KAL MASI GEREKEN PERSONELE SUREKLİ FAZLA MESAİ ÖDENDIĞİNl. ŞIMDI BU PERSO NfcLI EN AZA INDtRECEKLERINI» SÖYLEDI ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının Ankara ziyaretine ilişkin istemin bir hafta önce ABD yönetiminden geldiği bildirildi. Ankara'dan yann aynlacak olan Christopher ile görüşmelerde TürkABD ilişkilen ve bölgedeki durum üst düzeyde ele alınacak. CUMHURİYET 56 YAŞINDA Gazeteniz Cumhuriyet, Türk basın yaşamında 55. görev yılını tamamlamış, bugun 56 yaşına gınnıştir. Görev yılları süresınce, Cumhurıyet'in bashca ilkelerı, halkın hakça bır düzene kavuşması, ozgürlüklerin korunması ve ülke bağımsızlığının savunulması olmuştur. Bu uzun savaşım boyunca gazetemizin en büyük desteği, kuşkusuz okurlannın giderek artan içten ilgisidır. Cumhuriyet çalışanları 56. gorev yılına girerken bu mutluluğu yaşamaktadır. / CHRİSTOPHER'1N OELİŞİNİN NEDENi USLER ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ABD Dışişleri Bakan Yardımcıstnın Worr«n Christopher. Başkan Carter'ın özel temsılcısı olarak Türk Hükümet yetkılılerı ile görüşmelerde bulunmak üzere bugun ozel bır uçak la Ankara'ya gelecektir. Chrıstopher'm Ankara'ya gellşi ile ılgıli ıstemın yaklaşık bir hafta önce ABD yönetıminden geldiği ve Türk hükumetınce olumlu karşılandıgı bıldinlmıştır. Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterl Buyükelçı Şükrü Elekdağ İle görüşecek olan Christopher, Başbckan Bulent Ecevıt tarafından da kabul edilecek ve kendısıne Başkan Carter'ın özel bır mesai ını sunacaktır. Christopher. temaslarını tamamladıktan sonra salı okşamı Başkent'ten ayrılacaktır. Christopher'm Ankaro'da yapacağı görüşmelerde Turk Amerıkan ılışkılennın içınde bulunduğu son durum ve bblgesel gelışmeler en üst düzeyde ele alınacaktır Chrıstopher'm gelişi ABD İle Sovyetler Bıriığı arasında stra(Arkası Sa 11. Sü 5 de) (Haberi 7. Sayfada) "Istanbul'da Hıdrellez,, Hıdrellez nedenıyle dün istanbul] ular tum pıknık j erlenru doldurdular ve guzel, güneşlı havanın tadını çıkardüar doyasıya. Istanbul'un tüm agaçlıklı ve yeşülık yerlen alabıldığme ınsanla doluydu dun Yoğun bır kışın ardından gelen guzel hava, guneşın sıcak yuzu ınsanlann bır anda açılıp saçılmalanna, kırlara parklara dokülmelenne yol açmıştı. Çoluk, çocuk, ana baba, dede nıne, salıncaklar kuruluyor agaçların altına, top oynuyorlar kumlen... Bır gunlüğüne de olsa mutluJugun taduu çıkardılar Istanbullular dun... Işgüzar: "Hükümet sorunu olsun diye istlfaya zorlanıyorum, • FEYZİOĞLU İLE AP'LILERIN IMZASINI TAŞIYAN SOSYAL GUVENLIK BAKANI ILE ILGILİ GENSORU YAR!N MECLISTE OKUNACAK. Ali Topuz: "CHP'de Genel Başkanlık dışmda hiç bir organ tüzüğe uygun çalışmıyor,, ' • CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA YENIDEN EROL UNAL SECILDI. ANKARA İL KONGRESI'NIN IPTALI İSTENDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet MechstT»n yannkl toplantısında, CGP Genel Başkanı Turhan Feyzıoğlu üe 13 AP'lı ve bağımsızm, Sosyal Güvenlık Bakanı Hılmı Işguzar'la ılgılı gensoru önergesi okunacaktar. Mechs Başkanı Cahit Ka(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) YEŞİLKÖY HAVAALANI'NDAKİ ÎKt PATLAMA HASARA NEDEN OLDU Sağmalcılar'dan kaçan 12 ülkücüden biri da ha Tokat'ta yakalandı. Akıncılar Derneği eski başkanını öldürmekten sanık ülkücü bir otelde uyurken yakalandı. OLAYLARIN ARDINDAKİ Cumhuriyet Haber Merkezi İstanbul Sağmalcılar Cezaevınden gectıgımız ekım ayında kacan 12 ulkucüden Ömer Uyan, dün sabah Tokat'm Çortük koyünde yakalanmıştır Tokat Valılığınden lcışlerı Bakaniığına verılen bılgıde, ülkücü Omer Uyan, dun sabaha karşı saat 04'de landarmalann bır eve yaptığı baskın sonucu ele geçırılmıştır. İSTANBUL Denız Gezmış, Yusuf Aslan ve Huseyın Inan'ın ıdom edılmelerının 7 yıldönümü dolayısıyle dun Istanbul'da genış güvenlık onlemlerı alınmıştır. Ozellıkle askerı bırlıkler kentın bırcok yerındeki kavşaklan tutmuş, gunboyu askerler ana caddelerde devrıye gezmişier(Arkası Sa. 11, Sü 6 da) Cumhuriyet Haber Merkezi Spor ve Sergı Sarayında öncekı gun başlayan CHP İstanbul İl Kongresı dun sona ermış ve başkanlığa yenıden Erol Unal seçılmıştır. Ayrıca 17 IIdekı kongrelerı de oncekı gün ve dun yapılmıştır İstanbul Kongresınde bır konuşma yapan Köy Işlerı ve Kooperatıfler Bakanı Alı Topuz partı yonetımını eleştirmıştır , (Arkası Sa 11, Su. 7 de) Ecevıt Hükümeti son dört ayda 400.000.000 dolar dış borç ödedi (BASIN) KADER KURBANI... * IMF Avrupa Masası şefi yarın geliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Masası Şefi Whıttom teknık duzeyde yürütülmekte olan görüşmelerın csıyasal boyutunu» ele almak üzere yarın Ankara'ya gelecektir. Onbeş gündür Ankara'da bulunan IMF heyeti İle teknlk düzeyde görüşmelerın bu hafta da sürdurulmesi beklenmektedir. IMF heyetının ozellıkle kamu yatırımlarını yüksek bulduğu. para arzının da kısılması yolunda süreklı onerılerde bulun(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Avusturya'da seçimleri Sosyatist Parti kazandı VIYANA iaa) Avusturya'da dun yapılan Genel secımlerden Sosyalıst Partı, oyların 51, 16'sını alarak belırgın bır yenılgıyle cıkmıştır Ulkeyı 1970'den bu yana Sosyalıst Parti Yonetmektedır. Avusturya içışleri Bakanı Ervvın Lanc'ın bu akşam bır bıldırıyle acıkladığına gore sonuclar şoyiedır. • Sosyalıst Partı Oyların 51.16'sı, 96 mılletvekıll. • Halkçı Partı Oyların 4 1 . 81*ı 76 mılletvekıll. • Lıberal Partı Oyların 6,01'i 11 mılletvekıll. • Komünıst Partl Oyların O95'ı, sıfır mılletvekilı Bununla bırlıkte bu sonuçlar, carşamba gününe kadar sayımı surebılecek olan mektupla gönderılen oyların hafıf değıştırebıleceğı sonuçlardır. incelenmekte olduğunu açıkladı ANKARA Sükan yolsuzluk konularında 110 dosyanın GERÇEK GÖZLEM CHP'de Kurultay'a doğru özenle değerlendırdığl ve değerlendıreceğı dıkkatı cekıyor. Bu konuda pek malzeme sıkıntısı cektığı de soylenemez. Başbakan Ecevıt'ın deyışıyle «CHP agırlıklı çoğunluk hukümetı» sjyasal ve ekonomık darboğazlarda bocalayarak yol alma çabasındadır lcerden ve dışardan Turkıye yi kıskacında sıkıştırarak bunaltan cemberler tutarlı polıtıkaların yörungesınde bugüne dek kırılabılmiş değıldır Hükümetın çizdiğı zıkzaklar ve becerıden uzak bazı tutumlar sorunların üstesınden gelınmesinl sürekll gecıktırmıştır. Hukümet Içınde uyumsuzluK eşgüdumden yoksunluk ola/ın bır başka yanıdır. Hukumetın manevra aianını sadece bağımsızlar değıl, ön celıkler ile sonralıkları sureklı bırbırıne karıştırmayı âdet halıne getırmış gozüken bazı Halk Partıli bakanlar da daraltmaktadırlar CHP yonetımıne gellnce Tutarlı polıtıkalar üreterek hukümete yon verme işlevinl yerine getırmekten haylı uzaktır. Bır sıyasal kuruluşun en bü ÎMF Derken... UĞUR MUMCU •k evletlenn bağımsızlığı, birbirlerinin içişlerine I I karışmamalarını gerektınr. Bır ulkenın nasıl. ne yollarla, ne gıbı yöntemlerle yönetıleceğıne, ancak o ulkenın yöneticılen karar venr Anayasamızın önsözunde bu ılke. «Tarıbi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürnyetleri ıçın savaşmış olan» dıye tanımlanmıştır Hukuk ve Sıyasal Bılgıler Fakültelerınde kamu hukuku derslerınde, devletı devlet yapan öğeler ve koşullar anlatıhrken, «Hükümranlık hakkı» yaldızh sözcüklerle suslenir. (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr Faruk Sükan dun Parıs'e gıtmeden sabah erken saatte düzenledığı basın toplantısında. hukumetın ve Bakanlığının el koyduğu yolsuzluklar konusunda bılgı sunmuş, 110 dosyanın ışlemde olduğunu bıldırmış tHer devırde devletımızı kemırmış ve mılletımızı tedırgın etmlş olan yol (Arkcsı Sa. 11. Sü. 4 de) CHP'de il kongrelerının gecen üç gün Içınde noktalanrrasıyla bırlıkte 24. Kurultaya gıden yolda en önemlı aşama geçılmıştır. Şımdi partilçi iktidar savaşımının alacağı boyutlar merak konusudur Sağın bu konudakı bılınen bekleyışı; CHP'de portiıcl sovaşımın kendı olağan boyutlarını aşarak bır ıç catışmaya dönüşmesi ve hukümetı sarsıcı nıtelıkte yeni catlaklara kaynaklık etmesıdır. Sağcı basının Kurultay öncesı böyle bir havanın oluşturulmasında hemen her fırsatı ••• (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) İran'ın Ankara temsilcisi ikili ilişkiler konusunda görüşlerini Cumhuriyet'e açıkladı Haberi 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog