Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

DÖRTLER DERSANESİ Cağoloğfutsfanbvl "fel 22 24 60 56. Yü; Sayı: 19696 umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADI McvWn Fğitim Fen f Dersanesi 500 Kuruş 27 Mayıs 1979 Pazar Beşıktaş.îstanbul 61277761^07 Kurultay'm son günü de karşılıklı suçlamalarla geçti CHP 24. Kurultavının ucüncü günun de karşılıklı suçlamalarla sürmüştur. llk konuşmayı yapan sol kanattan Ordu Mılletvekılı Ertuğrul Gunoy a y n bır lıste hazırlamadıklarını ocıklamış, «Genel Başkan hangı doğrultuda ıstıyorsa ona destek olacağız» demıştır Çalışma Bakanı Bohır Ersoy MKE de yetkılı sendıko konusunda kendısın© yoneltılen eleştırılerı yanıtlamış, bu arada trıbunlerde «MKE'yı faşıst Turk Metal'e sattın» pankartlan dolaştırılmıştır. (Haberi 7. sayfada) Yeni liste, Topuzcuların hoşuna gitmeyecek adlarla dolu Topuz'un Baykal ve «Sol kanat» gruplarıyla yaptığı temaslar sonuç vermeyınce Kurultaya tek Iıste ıle gınldı Partı içı muholefet Genel Yonetım Kurulu nun ycrısının değıştığı ancak gercekte hıçbırşeyın değışmedığı kanısmda Yenı lıstede ozellıkle Topuzcuların hoşuna gitmeyecek bır çok yenı ad bulunuyor Ama herşeye rağ men Partı Meclısı kurulmasını oneren onergenın 600'e yakm oy almış olmasının haylı anlam lı ve uzerınde önemle durulması gereken bır nokta olduğu bıldırılıyor. (Yazısı 7. sayfada) Ecevit listesini önerdi, Kurultay onayladı ANKARA, (Cumhurfyet Bürosu) CHP 24 Kurultayında Genel Başkanlıga yen den Bulent Ecevit seçılmıştır. Kullanılan 1347 oydan 1218'ı Ecevıfe verılmış, 89 oy boş, 40 oy da geçersız sayılmıştır. Tuzuk değışiklığı konusunda üç muhalefet grubunun bırlıkte hareket etmesıne rağmen muhalefet lıstesı oluşturma konusunda atılaşmaya vanlamamış ve bo/'ece Ecevıt tarafından Genel Yonetım Kurulu lıstesı Kurultay a tek lıste olarak sunulmuştur Ecevit m hazırladığı lıstede Genel Sekreter ıle Genel Sekreter Yardımcıları ve şımdıkı Genel Yonetım Kurulun da bulunanların dokuzu kalmış, I i ' ı ıse değışmıştır Gazetemız baskıya verıldığı sırada Genel Yonetım Kurulu denetleme ve Yüksek Dısıplın Kurullarının oy ayrım ve sayım ışlemı surmskteydı Kesın sonucun ancak bu sabah acıklanobıleceği samimaktadır LİSTELER Ecevit ın dünku temasları so nunda oluşturduğu Genel Yone tim Kurulu lıstesmde şu adlar yer almıştır: • Orhan Akbulut, Sıvas Mıllet vekılı), Uğur Alacakaptan (Ankara Mılletvekılı), Ismet Atalay (Kars Mılletvekılı), llhan Bıber (Istanbul Mılletvekılı), Orhan Bırgıt (İstanbul Mılletvekılı), Mehmet Dedeoğlu (Kırklarelı Mılletvekılı) Celâl Doğan (G Antep Mılletvekılı), Huseyın Do ğan (Kahramanmaraş Mılletvekılı) imadettın Elmas (Çanakka le Senatoru), Mehmet GümüşCü (Kayserı Mılletvekılı), Avni Gursoy (Zonguldak Mılletvekılı), Coşkun Karagozoğlu (Izmır Mıletvekılı), llyas Kılıc (Samsun Mılletvekılı), Nebıl Oktay (Sıırt Mılletvekılı), Rıza Polat (Ağrı Mılletvekılı), Erol Tuncer (Gumuşhane Mılletvekılı), Hayrettın {Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) ANAYASA BAYRAMMIZ KUTLU OLSUN! Demirel 27 Mayıs Bayramının kaldınlması gerektiğiıü söyledi. CUMHURİYET HABER MERKEZİ 27 Mayıs Hurrıyet ve Anayasa Bayramı'nın 19 yıldonumu dun 12'den ıtıbaren tum yurtta, KTFD ve dış temsılcılıklerımızde kutlanmaya başlanm ştır. Başbakan Bulent Ecevit, Genelkurmay Başkonı Orgeneral Kenan Evren ve Mılli Bırlık Grubu, Hurrıyet ve Anayasa Bayramı dolayısıyla dun bırer mesaı yayınlamışlardır. (Arkası Sa. 11, Su 4 de) üç muhalefet grubu ortak liste konusunda anlaşmaya varamadı. Ecevit 1347 delegenin 1218'inin oyuyla yeniden Genel Başkan seçildi 89 oy boş çıktı, 40 oy geçersiz sayıldı. Genel Yönetim Kurulu seçiminin kesin sonuçları ancak bu sabah alınabilecek. Hürriyet ve Anayasa Bayramının I9.yıldönümü kutlanıyor Erbuğ'un Istanbul'a atanması ve bazı valilerın yer değiştirmesi ile ilgili kararname yürürlüğe girdi ANKARA, (ANKA) Valıler arasında yapılan atamalar yurür uğe gırmıştır. Dunkü Resml Gazetede yayınlanan kararnome ıle Içışlerı Bakonlığı Muste şan Orhan Erbuğ istanbul Valılığıne, eskı Musteşar Selâmı Celayır ıse Kayserı Valılığıne atanmışlardır. Yenı atama kararnamesıne gore. Kayserı Valısı Celâl Kayaca Oenızlı Valılığıne, Aydın Valısı Enver Hızlan Kahraman Maraş Valılığıne ve Bıtlıs Valıs' Erol Zıhnı Gursoy Elâzığ Valılığıne atanmıştır. Içışlerı Bakanlığının 17 51979 tarıhll vazısına gore, Adana Valısı Tahlr Gençağa, Elâzığ Valısı Ahmet özer ve Denızlı Valısı M. Emın Dundar Merkeze alınmışlar. Içışlerı Bakanlığı Musavırı Rıza Akdemır Valı kadrosuna alınarak merkezde gorevlendırılmıştır. Odalar Birliği kongresinde Ecevit yuhalandı f Başbakanın mesajırun okunacağı açıklanmca bü yük bir gürültü koptu ve delege'ler tempo tuttular. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Tıcaret Odaları, Sanayı Odaları ve Tıcaret Borsaları Bırlığı 34 Genel Kurulu dun Ankara'da çalfşmalsrına başlamış. Genel Kurula «basarı telgrafı» gonderen Başbakan Bulent Ecevit ın adı gectığınde, delegeler bır süre yuhalamışlar, telgrafn okunmasını engellemek stemışlerdır Buna karşı AP Genel Başkanı Suleyman Demırel'ın gonderdığı telgraf okunurken sureklı alkışlanmış ve Demırel lehınde tezahurat yapılmıştır. Odalar Bırlığı 34 Genel Kurulunda dun tum uyelerın ortak onerısıyle eskı Başkan Yardıncılarından Ferıdun Alpat Kongre Caşkanlığına getın'mıştır Kongrede hıç bır hukumet üyes nın ve CHP'II parlcımenterın bulunmadığı dıkkatı cekmıştır Buna karşın cok sayıda AP parlamenterlerı ıle MHP'lı mılletvekıllerı bulunmuşlardır Odalar Bırlığını ızleyen AP lı parlamenterler arasında Nuri Bayar, Husevın Ozalp, Ömer Barutçu. Turgut Toker. Ismet ^ezgın, Kasım Önadım Alı Naılı Erdem Faık Turun, Alı Etverdı. Halıl Başo! Osman Salıhoğlu Halıt Daölı Omer Ucuzal, Selahattm Kılıç Bahrı Dağdaş, Rıfkı Danjşman, Cahıt Dalokay, Nahıt Menteşe Nazım Ba$, MHP lı parlamenterlerden Agafr Okta/ Guner ve Faruk Dem rtolc, kontenıan senatorlerınden Zeyyat Baykara ıle Kemal Canturk un bulunduğu gorulmuştür. Kongre Başkanı Sclonda bulunan parlamenterlerın adlannı okurken sıra Faık Türün'e geldığınde uyelerın tezahurat yaptıkları vo uzun uzun alkışladıkları ızlenrııştır 8aş/>anın Alı Elverdı'nın adını okumamosı karşısında da uyeler mudahole etmışler ve «Alı Paşa do aramızdaı blçıminde bogirmışlardır DIBLAN'IN AÇIŞ KONUŞMASI 34 Genel Kurulu acış konuş masında sekız yıldır yonetım kurulu başkanlığı görevınl sürduren Sezai Dıblan «adaylığını koymayacağını» acıkla mıştır Ceşıtlı ekonomık ve sı yasat sorunlaro değınen Dıb lan «Anaycsada yer alan gınşım özgürluğünun oğır bir teh dıt altına gırdığım» öne surmuş. hukumetı şıddeîle eleştırmı$ ve «hakiarımızdan hıcblrl sınm ne gaspma, ne de ımha sına asla fırsat vermeyeceğız » demıştır Ulkeyı bölmek ve «hür parlamenter demokrasıyı yıkarak ülkeyı sonu belırsız macerola (Arkası Sa 11, Sü 1 de) Irak Temsilcisi Türkiye'nin U2'lere ilişkin tutumunu övdü Sedat ERGİN ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Irak Devmm Komuta Konseyı ve Arap Baas Sosyaüst Partısı Bölgesel Yönetım Kurulu üyesı Abdulfettah Al Yasın, «Turk hukumetının U2 uçaklannın Türk hava sahası uzennde uçuşu konusunda Sov yetler Bırli£ınin de görüşünün ahnması yolundaki tutumunun bölge ve dunya barışı açısından buyuk önem taş'.dığıru söylenuştır. Irak Cumhurbaşkanı Ahmet Hasan Al Bakr'ı temsılen CHP Kurultayına katılan Al Yasıa «Cumrruriyet'e verdıgı demeçte Kurultayda Israü temsılcısıni gor(Arkası Sa. 11, Su. 4 de) ISPARTA'DA BİR EVDE ÇOK SAYIDA DİNAMİT LOKUMU VE TAHRİP KALIBI ELE GEÇİRİLDİ Isparta Valisi 1190 dinamit lokumu 1500 kodranlı fitil ve 838 tahrıp kapsülünün Gültaş Çimento fabrikasından çalındığım söyledı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Düzce'de bir kahve tarandı, bir kişi öldü, Edirne'de de bir işçi öldürüldü. CUMHURİYET HABER MERKEZI Isparta Ennıyet Mudurluğüne bağlı ekıplerın dun gerçekleştırdiklerı bır operas>on sonunda Aymana Mesırelığındekı bır evde cok sayıda dınomıt lokumu, dmomıt fıtılı ve tahrıp kapsulü ele gecırılmıştir. Isparta Vahsı Bedrl Nazlıoğlu nun verdığı bılgıye gore, operasyon sonunda ele gecmlen 1190 dınamıt lokumu, 1500 adet kontrollu fıtıl ve 838 tahrıp kapsulunun Goltaş Çımento Fabnkasından calındığı ve bazı kışıler aracılığıyla satıldığl belırlenmıştır. Evde ayrıca bir tabanca da ele gec rılmış gozaltına alınan 9 kışıden Alı Varlı. Huseyın Şahın ve Hacı Huseyın Efe adlı üç kısı tutuklanmış, Bayram Gelır adlı bır kışı ıcın de tutukloma karan cıkarılmıştır Tu'uklanan kışılerden Huseyın Şa'iın ve Hacı H'jsevın Efe' (Areası Sa 11 Su 3 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Mertçe... Maliye Bakanı «Yükümlenme toplantısına» katılmak amacıyla yann Paris'e gidiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ekonorrık Işbırlığı ve Kalkınma Orgütü (OECD) ne uye 17 ülkenın 30 mayıs günü Türkıye'ya vereceklerı boro mıktarını belırlemek uzere düzenledıklerl toDİantıya katılmak amacıyla Maliye Bakanı Zıya Müezzınoğıu Başkanlığmda bır heyet yann Paris'e gıdecektır.. Japonya'nm da dahıl olduğu 17 OECD ülkesl beş ayı aşkın süredır surdürulmekte olan Türkıye'ye cıvedl yardım» konusunda anlaşmaya varmış lar ve 17 ülke tek tek Turkıye' ye ayrı avn mıktarlarda borc verme kararında bırleşmış'edır Verılecek toplam borc mıkto rının 750 mılyon dolar dola y n d a gercek'eçeceği beklenırken, üveler 30 mayısta Pa ris'te bir araya gelerek düzen lenen ortak toolantının sonu (Arkası Sa. 11. Su. 1 de) Markız Pastanesı ndekı basm toplantısında Haldun Taner 'Tıcan amaçlarla tanhı eserlere karşı buyüh b*r savgısızlıgın egemen oldugunu soyledı Mımarlar Odası, İstanbul'dakı tüm tarıhı degerlerm bırer bırer yok edılmek ıstendığıru öne sürdu~ Üyelerıne yönelık saldırılar önlenmezse Genel Is ülke çapında direnışe geçecek ANKARA, (ANKA) DİSK'e boğlı Genellş Sendıkası Genel Sekreterı Ertan Andaş, «Genellş üyelerıne korşı yapılan saldırılar ıcm gereklı onlem alınmazsa ulke çapında eyleme ge çecektır» demıştır. Andaş Etlık ve İstanbul örnektepe'de sendıka uyesı ışçılere yoneltılen saldırılar uzerıne yaptıgı acıklamada şoyle de mıştır«Bu kanlı kahvehane saldmlarını bır raslantı sonucuna bağlamak yanlıştır Bu ıkı kah.ehaneye Genellş uyelerının gıttığı ve oturdukları cevre tara fından bılınmektedır. Uyelerımız kesın olarak hedef seçılmışlerdır. Arka arkaya yapılan bu kan lı kıtlesel eylemde de üyelen(Arkası Sa. 11. Su 3 de) A | m Kurultayında kürsuye cıkanlar arasında n İ Z İ I P e acık konuşan İstanbul Mılletvekılı Mew l l l tın Tuzün oldu. Tuzun, otekılerın yaptığı gıbı. «Ecevit iyı ama efendım cevresı» gıbı ozürlerın arkasına sığınmadan açık açık Genel Başkan Ecevıt'ı eleştırdı Sanırım, özledığımız tavır budur. Ouşünduğünü açık açık soylemek. CHP'de Ecevıt'ın tutum ve davranışlarına karşı olup da yapmacık muhalefet gosterılerıne cıkanlar, her halde Tuzun un açık ve mertçe tutumundan gereklı sonucu çıkarmışlardır Bır partı ıçınde gorüşlerınl soylemek ıçın ılle de Kurultayların beklenmesıne gerek yoktur. Mılletvekılı ve senatorlerın grup toplantılarında, her zaman konuşma haklon vardır. Bu haklannı kullanmayıp, parlamento korıdoriarında, «Necmı efendi cay getır» dedıkten sonra, sağcı gazetelerın sütunlarına dedıkodu aktaranları bılu.ğım ıcm, Metın Tuzun'ün tutumunu gerçekten ovgüye layık buluyorum Dıyelım kı, dış polıtikada uzmansmız Genel başkanınız sızı hükümetın önemli bır koltuğuna oturtabılırdı Oturtmadı Bır sure genel başkanınızın yakın cevresınden (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Demirel: «Hükümetin bir gün dahi durması memleket içintelafisi imkansız zarardır» AYANCIK (SİNOP) (a.a.) AP Genel Başkanı Suleyman Demirel dun Inebolu, Abana, Bozkurt, Catalzeytın, Turkelı ve Ayancık ılçelerınde partısınce duzenlenen açıkhava toplan tılarında yaptığı konuşmalar^a. hukumetı eleştırerek, «Bey* ler, bu hukumetten bızı soaımlu sayıyorlar. Kendılerl hukümetken, bız muhalefetken yıne bızi sorumlu sayıyorlar. Acaba bızi ne zaman sorumsuz sayacaklar» demıştır. (Arkası Sa 11, Su. 4 de) Markiz Pastanesinin kapanmasına sanatçılar yoğun tepki gösteriyor İSTANBUL HABER SERVİSİ Tanhî Markız Pastanesı, oto yedek parca mağazası ycpılmak stenmektedır Markız'ın, şımdıkı sahıbı tarafından kapatılarak yerıne bır oto parcacısı acılması sanat kuruluşları arasınaa tepkı ıle karşılanmıştır. Bu arada TMMOB'a bağlı Mımarlar Odası, Markız Pastanesı'nde bır basm toplantısı du zenlemış ve Istanbul'daki tum tarıhi degerlerın bırer bırer yok edılmek ıstendığını ılerı sur muştur YaKlaşık 150 yıllık bır gecmışı olan pastanenın sahıbı Şukru Kurt un pastaneyı yıka rok yerıne bır otomobıl parcacısı acmasına ılışkın ısteğı, bo sm toplantısına katılan sanat adamları ve eleştırmenlerce de kınanmıştır Tıyatrocu ve yazar Holdun Taner, tarıhı eserlere karşı tıcarî amaçlarla buyuk bır saygısızNğın egemen ol duğunu savunmuş ve tum sanatseverleıın Markız Pastanesı'nın, ou arada dığer eski yapıtların yıkılmasına bozulmasına karşı çıkmalarını ıstemıştır. Taner, Bankalar Caddesı' (Arkası Sa 11. Sü 2 de) Hac ıçin daha önce gitmeyenler aybaşından itibaren başvuracak ANKARA, (a o) Dıyanet işlerı Bcşkanı Tayyar Altıkulaç, bu yıl Hacca yalnızca daha once Hacca gıtmemiş olanların gıdebıleceğını belırtmış, Hacca gıtmek ıçın ıl muftuluklerıne ya pılacak başvurulann 1 hazıran cuma gunu başlayacağını, 2 temmuz pazartesı gününe kadar sureceğını bıldırmıştır. Altıkulaç. dün duzenledığı basın toplantısında, bu yıl Hac seferlerın'n kara ve hava yolu ıle yapılabıleceğını, başkanlık dışında hıçbır kuruluşun Hac seferı duzenleyemıyeceğıni ve ozel araçlaria Hacca gıdılemıyeceğını açıklamıştır Hac ışlerı ıle ılgılı olarak yurt Icınde ve yurt dışında yapılacak her türlü duzenleme gore(Arkası Sa. 11. Sü 2 de) NATO Genel Sekreteri Luns; yeterli ekonomık yardım yapılmazsa Türkiye Batı ittifakından ayrıiabilir AMSTERDAM, (a a.) NATO Genel Sekreterı Joseph Luns, Hollanda'da cıkan haftalık «Nı evvsnhet» dergısıne verdığı derrecte, yeterınce ekonomık yardım yapılmadığı takdırde, Türkı/e'nın Batı ittifakından aynlabıleceğını ılerı surmüştür. (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog