Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

56. Yıl; Sayı: 19694 Cumhuriyet Kurocusu: YUNUS NADI Mndern FgTtim Fen 500 Kuruş 25 Mayıs 1979 Cuma Beaktas.kanhd 61277761^07 KÎEP: «TÜRKÎYE'YE YARDIM TUTARI PARİS TOPLANTISINDA KESİNLEŞECEK» ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Federa! Almanya'nm Türkıye've yapılacak ekonomık yardıma katkısinı önemlı oiçiıde artırmayı kararlaştırdığı açıklanmıştır Açıklamayı, yardım konusunda Faderal Almanya Başbakanı odına temaslarda bu'unmakla görevlendinlen Aşağı Saksonya Malıye Bakanı Kıep, öncekl gece Bonn'da Başbakan Schmıdt' le gorüştükten sonra yapmıştır. Kıep, acıl yardımın Türkıye ile Uluslarorası Para Fonu orasındo 31 mayıs ta Parıs'te başlaması beklenen yenı do nem gorüşmeler sonuclanınca başlayaccğını V8 yardımın verılış bıcımıni de bu görüşmelerın belırleveceğını bıldırmış tır Türkıye'ye sağlanacak ekonomık yardım konusunda Japonya ve Amerıka' da yoptığı temaslar konusunda Federal Almanya Başbakanı Schmkjfe bılgi veren Kıep. Ankaradan kendısıni telefonia arayan TRT muhabınnın soruları üzenne «Adıl yordıma Federal Almanya'nm kctkısının artırılması kararın.n alındığını, ancak kesın miKtan acıklamak ıstemedıgını» söyleıruştır Kıep, GCII yardmtn topiam rmktarının bu yardıma kotkıda bulunacak 17 ülke ve ekonomık nıtelıkll 4 uiuslararası kuruluş arasında 30 mayıs gunu Parıs te yopılacak toplantıda bellı olacağını (Arkası Sa. 11, Su. 8 de) Divan Başkanlığına tekaday olarak gösterilen Erol Köse oybirliği ile seçildi Parti meclisi kurulmasını savunanTuran Gü neş, 1976'da bu kurulun kalkmasını savunmakla hataettiğini söy ledi Genel Sekreter Yardımcısı Karagözoğlu, «Sayın Güneş o zaman hata ettiğini söylüyor. Şu anda hata etmediğini nereden bilebiliriz» dedi Af yasasının ömürboyu hapis cezasına ilişkin iptal kararı yayınlandı ANAYASA MAHKEMESİ KOŞULLU SALIVERMEDE UYGULANMASI GEREKEN KURALI ANAYASAYA AYKIRI BULDU. ANKARA, (o.o.) Anayasa Mahkemesi, Cumhurıyetın 50 yılı dolayısıyla cıkarılan Af Yasasıncion yararlanarak, müebbed ağır hapıs cezalon 24 yıl ağır hapse çevrılenterin koşulla salıverılmelerınde dışarda geçırecekleri üçte bır sürenın Af Yasası ile çevrılen ceza üzerınden hesapianacağını öngören yasa hükmunü iptal etmıştır. Elmalı Cezaevinde yatan bir mahkumun itlrazını cıddı bulan mahkemenın. İptal istemiyle yaptığı başvuruyu Inceleyen Anayasa Mahkemesi, Af Yosasındokl söt konusu hükmün Anayasanın 12. maddeslno aykırı olduğuna ve Iptaine cy coklugu ıle karar vermıŞtır. Karar Resml Gazetede yaytnlanarak yürürlüğe gırmiştır. Anayosa Mahkemesi kararının gerekçesınde, yasa hükTiünde şartlı salıvermelerde dışarda geçırileeek ücte bır sürenın müebbed oğır hapıs cezalarına çarptırılanlar icın 24 yıl üzerın den, geçicı özgürlüğü bağ(Arkası Sa 11, Sü. 2 de) tüzük Kurultay başladı, CHP'li Bakanlardan Eyüboğlu, Topuz, Baykal, Can ve Ersoy kabul derken, diğer Bakaiılar red oyu verdi. 76 senatör, 91 milletvekili kabul oyu kullandı. 182 delege oylamaya katılmadı. Oylama sırasında Istanbul ile Kars'lı delegeler arasında kavga çıktı, Milletvekili Ege, Bakan Çakmur'la tartıştı. Ecevit: "CHP olarak I978'de faşizmi demokratik yoldan iktidardan uzaklaştırmayı başardık,, CHP LIDERI KURULTAY'DA YAPTIĞI UZUN KONUŞMADA PARTI IQI SORUNLAR UZERINDE DURDU. PARTIZAN MEMURLARI YERDİ, ANA MUHALEFET PARTlSI ILE TUSIAD I ŞIDDETLE ELESTIRDI Gençlik Kurultayını Belovacıklı kazandı, Ecevit il başkanlarına Parti Meclisini istemediğini bildirdi • DÜN SABAHA KARŞ) SONUCLANAN SECIMLERDE. SOL KANAT ADAYI 179. GENEL MERKEZIN ADAYI 142. TOPUZ GRUBUNUN ADAYI İSE 110 OY TOPLADILAR. (Haberi 7. sayfada) (Haberi 6. sayfada) değişikliği kabul edilmedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP 24 Buyuk Kuruıtay ı dun Ankara da Atatürk Spor Salonunda calışmalanna başlamış partı ıçı muhalefetın ortak onerısı olan ve partı meclısınm yeniden oluşturulmasına yonelık tüzuk değışıklığı onerısı, gergın bır ortam ıçınde gecen açık oy lamo Sbnucundo redded.lmıştlr. Delegelerden 769'u değışıklık önerısıne «hayır» derken, 571 delege de onerı lehınde oy kullanmışlardır. Ikı delege çekımser kalmış, 182 delegenın oylamaya katılmadığı bıldırılmıştır Oylama sırasında Kurultay'da kavga cıkmış, delegeler ara sında ve parlamenterlerın de katıldıklan yumruklaşmalar olmuştur. O'aylar poiısın mudahalesı ıle önlenebılmıştır. Kurultay Başkanlığı konusunda partı ıçi gruplar ve ıl başkanları arasında onceden anlaşma sağlandığı ıçın Dıvan Başkanlığına Kocaelı İl Başkanı Erol Kose tek aday gosterılmış ve oybırlığı i!e başkan seçılmıştır Kurultay'ın yapıldığı Atatürk Spor Salonu sabah saat 10 00 dan ıtıbaren delege'er, izleyicıler, yabancı konuklor ve basın mensupları tarafmdan hınca hınç dolmuştur Salonun duvarlarında Atatürk ve Ecevıt'ın yağlı boya ıkı buyük resmı. Turk Bayrakları, CHP Bayrakları ve buyük afışlerle slogan lar yer almıştır Bu sloganıardan bazıları şoy leydı: (Arkası Sa. 11, Su 6 da) îstanbul'da bir kahve daha tarandı; I kişi öldü, I I kişi yaralandı CUMHURİYET HABER MERKEZİ Okmeydonı Ornektepe'de genellıkle sol eğılımlı kışılerın devam ettığı bır kahvehanenın dun akşam uzun men zıllı sılahlarla taranması sonucu 1 kışı olmuş, 11 kışı de yaralanmıştır. Görgü tanıklarınca üç kişi oldukları bıldırılen saldırgar1lar arasında cezaevı kaçağı ulkücü Ferhat Tuysüz'ün de bulunduğu ıddıa edılmektedır. Sılohlı saldırı, dün akşam saat 19 sıralarında meydana (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Benzin darlığı doruk noktada... İSTANBUL HABER SERVİSİ «Yok baba yok, tövbe bır daha gelmem Istanbul'a, acımdan olsem gelmem Nedır b u ' Uc gundur beklıyorum Bır dam la mazot aiamadım Ne zamon alacağım da beili değıl » «Öncekı gece saat 20'den berı beklıyorum. Ancak sıra geldı » «Sabahın 5'ınden berl kuyruk tayım, ne zaman sıra gelır bılmıyorum. Torpılı olan bıdonla alıp gıdıyor» «Kabahat Ecevıt'ın, niye Amerıka'ya meydan okudu. Golge etme, başka ıhsan istemem demenın sırası mıydı 9 » «Nı/e Ecevit kabahatlı kardeşım' Adam ne yapsın Bütun dunyada aynl dert var Hele şu kuyruğa bır bak Yarıdan fazla sı ozel arabo buna benzin ml dayanr. dovız m ı ' ı «Memur bey ben falancayım t «Olabılır efendım atıo sıraya gırmek zorundasınız Sızm gıbı olanların hepsl sıra beklıyor > (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) • SAATLERCF BEKLEYCNLERc SIRA GELMEDEN BENZİN TUKENIVOR. KAMU KUfiULUŞLARI BASIN VE TURIST TAŞITLARINA ÖNCELIKLE BENZİN VERMESi GEREKEN BAYILERE, BENZİN GONDERiLMEDI HAM PETROLSUZLÜKTEN URETIMINI AZALTAN IPRAŞA 65 BIN TON HAM PETROL GETiRILD. YAKINDA 243 BIN TON DAHA GELECEK • CHP Kurultayı, tüzük değişikliği önerisinin reddiyle başladığı gün bitmis oldu Hasan CEMAL ANKARA CHP'nın 24 Kurultayı da 1976 Kurultayı nda ol duğu gıbı bır bak.ma başlaaığı gun sona crnış oldu Partı Meclısı'nı. yenıden kurulmasmı ongoren tuzuK değişikliği onpısının 200 oy tarkla reddedılmesıyle bırlıkte Kurultay'ın sonucu daha ılk gunden belırleniı 1976 Kurultayı nda da ilk gun yapılan Kurultay Başkanlığı seçımı Baykal'ın adayına karşı Genel Merkez 150 oy cıvarında bır farkla kazanmıştı. Bu fark daha sonra kapatılama mış ve Genel Merkez'ın lıstesi Baykal lıstesıne karşı 130 oyla seçımı kazanmıştı Yarınkı sonucun da bundan forklı olabıleceğını beklemek olası değıldır. Tüzük değışıklığı önerisinin 200 oy farkla reddedılmesınde Genel Baskan Ecevıt'ın olanca (Arkası Sa. 11 Su 3 de) • NOTLAR.. • BAŞKA ILLERE A1T TAŞlT ŞOFORLERI KENDILERI ILE ILG'LENILMEDIĞINI, UVEY EVLAT MUAMELESI GOR DUKLERINI ONE SURUYORLAR. Renkli, Renksiz Kurultay Kuyruklarda saatlerce bekleyıp elı boş donenler var.. Mustafa EKMEKÇİ Dün sabah, CHP 24 Kurultayı daha başlamamışnen, Genel Yonetım Kurulundan bır üye, şoyle dedı Kurultay, bu akşama bıter Ben sano soylemıştım. CHP Genel Yonetım Kurulu üyesı, bununla «Parti Meclısı oluşturulması ıçın parti ıçı mu halefetın onerısı oylanır, redde dılın» demek mı ıstıyordu'' Ecevıt'ın ağırlığını koymasmdan sonra bıtmış mıydı he r şey 7 (Arkası Sa. 11, Su 4 de) MKE işyerlerinde yapılan durum saptamasının; oy ayrımı belirlendi İstanbul Haber Servlsl Makına Kımya Endüstrısl ış yerlerında yetkıli sendıkanın belırienmesı ıcin «durum saotaması» yöntemı ıle yapılan oy lcma sonuçları belırlenmış, 15 ış yerınden 14'ünde Turk Metallş'ın vetki alması kesınleşmıştır. Yapılan oylamanın sonuçları nın ış yerlerıne gore dağılımı (Arkası Sa 11, Sü. 2 de) AKMANDOR:ABD'NİN SALT 2 ANTLAŞMASININ DENETİMİ İÇİN TÜRKİYE'NİN KATKISiNA İHTİYACI VAR ANKARA, ta.a.) Mılll Savunma Bakanı Neşet Akmar<dor, Bırleşık Amerıka'nın SALT2 antlaşmasının denetımı ıçın Turkıye'nın katkılarına ıhtıyacı olduğunu söylemıştır. Akmandor, dun verdığı demecte, Bırleşık Amerıka Savun ma Bakanı Harold Brovvn'la bır süre öncesı Bruksel'de yaptığı görüşmede bu konu üzerınde durduklarını bıldırmıştır Turkıye'nın goruşunun acık olduğunu belırten Akmandor. «B z dunya barışı ve yunvjşama ıçın her türlu katkıya hazırızs detnıştır. Mıllı Savurma Bakanı Neşet Akmandor SALT2 antlaşması nı, barışa hızmet yolunda bır odım olduğu ıçın destekledıklerım, ancak antlaşmanın ayrıntılorını bılmedıklerıni söylemıştır Akmandor, konunun hüküme te ve TBMM'nde değerlendırılmesı gerektığını belırtmıştır. «B z komşu ülkelerle ılışkılerımızı NATO ıle olan ilışkılermızîe bırlıkte değerlendınyoruz» dıyen Mıllı Savunma Bakanı şoyle devam etmıştır: «Bu hem NATO'nun hem de (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) FARAH DİBA'NIN ŞAH'I TERKETTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ (Dış Haberler Servisi) İran'ın eskı Imparatorıçesı Fcrah Dıba'nın. kocası Sah Pehlevı'yi terkettıği ılerı surülmuştur Farah Dıba'nın aılecek kal dıkları Bahama adalarında, ayrı bır eve taşındığı ve pek yakında Sah'tan ayrılacağı bıldırılmektedır. Haberi veren «The Daıly Express» gazetesı, lran"ın devrık Şahı Muhammed Rıza PehlArkası Sa 11, Sü 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Umuru Değilmiş... İLK TÜRK UÇAGi «MAVİ IŞIK» DENEME UÇUŞUNU BASARI ILE YAPTI KAYSERİ, (Cumhuriyet) Türkıye'de ılk kez yüzde seksenbeş yerlı malzeme ve tumü Turk uzman ve ışçısının emeğı ile gercekleştırılen ılk Turk uçağı «Mavı lşık> dünku deneme uçuşunu başarı ıle yapmıştır Tek pervaneli olarak 478 parca yerlı malzeme kulıanılarak gercekleştırılen «Mavi lşık»ın 2,5 ayda tamamlandığl bıldırılmiştir. Yetkılıler, bır tek yabancı uzmanın bıle çalıştırılmadığın belırttıklerl Ilk Turk uçoğının ilerıde gelıştırılerek keşıf uçağına dönüşturüleceğını soylem.şlerdır. İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesini yeren Demirel hakkında soruşturma istendi İSTANBUL HABER SERVİSİ Istanbul S'kıyonetım Mah kemesı nın, Turk Ceza Yasası' nın 142 maddesmın ıptalı içın Anayasa Mahkemesi ne başvtr masını eleştıren AP Genel Baş (Arkası Sa. 11, Su. 6 da) AP Genel Başkanı Demirel" tSıkıyönetım Mahkemesının 142 maddesmın ıptalı ıçın Anayasa Mahkemesme başvurmasını fevkalâde yadırgadım» dıyor sonra eklıyor Ben bunu söyledım dıye. tarofsız yargıya karıştım dıye bır takım saldırılara maruz kalabılırım. Umururtı değıl... Bununla da yetınmıyor Şunlan söylüyon 19711973 dönemınde Sıkıyönetım Mahkemeiert calıştı. Boyle bır gerek vardı ıse. o zaman müracaat ederlerdı... Demırel'ın bu son sözlerine. kendi deyışi ıle «dün dündür. bugun de bugündur» gıbı yanıt verelım mı aersınlz' Bır mahkeme önüne gelsn bır davada uygulanan yasa (Arkası Sa. 11. Su. 1 de) Kolza ve Şalgamın yemeklik yağ olarak kullanılması yasaklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Trakya bolgesınde bu yıl yay gın şekılde ekılen kolza (rapıtsa) ve şalgam bıtkısınden el de edılecek lıkıt yağın, yemek lık olarok kullanılrtiası yasol'lanmıştır (Arkası Sa. 11 Sü 3 o*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog