Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

... . ,.TİI, : GIKİYÖR 56. Yıl; Sayı: 19693 Cumhuriyel Kunıcusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 24 Mayıs 1979 Perşembe MOSKOVA (a a) Strate|ik slahların sınırlandırılmasını ongoren ıkıncı andlaşmaya Sov yetler Bırlığının uyup uymadığını kontrol ıçın pıanlanan U2 ucuşlan nıhayet Amenko ıle Sovyetler Bırlığı arasında ele alınmıştır Moskova dakı «yetkılı bir Batılı d'plomat». U2'lerın Turkıye uzerınde uccrak SALT 2 andlaşmasını denetlemesı konusunun gecenlerde Sovyet ve Amerıkan makamları arasında söz konusu edıldığını söylemıştır Bu kaynak. Sovyetler Bır(Arkası Sa 11. Sü 4 de) Moderrt Fgitim Fpn Bgrltas.tstanhul ffl7777617507 Askeri yardım ve hibe Amerikân Senatosu'ndan geçti Türkiye'ye 451 milyon dolarlık askeri yardım, 50 milyon dolar hibe veriiecek. Amerikân dış yardımına ayrılan paranın yarısından fazlası İsrail, Mısır ve Türkiye'ye verüecek. Amerikân Senatosu'nda Türkiye'ye yardım kararı, Yunan lobisinin şiddetli muhalefetine rağmen alındı. ABD, U2'lerın Türkiye'den uçuşu konusunu Sovyetler'le görüştü VVASHINGTON (a,a.) Amerıkan Senatosu Genel Kurüu Yunan Loaısının cetın muhaleT fetine rogrren urkıye ye vapılmakta oıan Amerıkan askeri yardımını artıran bır tasanyı kabul etmıştır Bu arada, Türkıve'ye açılması planlanan 50 milyon dolarlık bır askeri kredıyı hıbeye donduren başka bır onerge de Genel Kurulda 32'ye karsı 64 oyla kabul edılmıştır Amerıka nın 4 8 mılyor dolar lık dış askeri yardım prograrrıi ıcnde oian Turkıye'ye vardım pıanınm Senuto Genel Ku'ulu'n da ele alınması, tazı sert tar tışmalaro yol açnvştır Baz senatörler. Ankora .ıfiiCTietinın Kıbns'ta uzlaştıaz br po lıtıka ızledığını ve Yunanıstan'a karşı da hasmane bır »iıtum ıcınae olduğunu ıdd.a etmışierdır Dış yaraımo a>rıion Darun n yarıdan faziası sraıl VUs ' ve Turkıye ye venlecektır Tıs'irıya gore Israıl bır mılyar acıarlık asker, kredı ıle 785 mılvcn dolarlık ekonomık ^ardm M> sır 750 milyon dolarlık ekonomık yardım. Türkıve ıse 4si mıl yon dolarlık askeri /e ekonomık yardım alacaktır Turkıye ya daha fazla askeri ve ekonomık yardım yapılmasını ısteyen senatorlerın I derı Demokratık Partı çoğunluk iıderı Robert Byrd ıse, NATO'nun Güney Doğu kanadını koruyon Türkıye'nın cetın ekonomık güç lükler'e karşı karşıya bulundugunu ve açılan yardıma gereksınme duydugunu anlatmıştır Senator Byrd. Turk SılaMı Kuvveîlerınm modernızasyonu ıcın bu yardım.n gereklı o duqunu ve her senatorun sağ duyu ıle hareket etmesı gerektığını soylemıştır. Uzun tartışmalardan son'a kabul edılen onerge, Turkıye ye 451 milyon dolarlık askeri ve ekonomık y c d ı m yapılmasını ongormektedır Senato Genel Kurulu. 3aşkan Carter ın Turkıye ıcın ıstedığı 50 milyon dolarlık as^erı bağışı uzun vadelı tıcarı Iredıye donuşturen Senato D,ş llışkıler Komısyonu karannı da red (Arkası Sa 11. Su 6 da) CHP Gençlik CHP ıçındekı cekışme dün ya pılan Gençlık Kurultayı'nda buyük bır kavgaya yol açmış Dıvan Başkan Yardımcılan'nın se çımı sırasında ıc muhalefet yan lısı delege'erle Genel Merkez yanlıları yumruk ve kırılan koltuklardansagladıkları sopalarla bırbırlerıne gırmışlerdır. Dıvan Başkanlığfna secılen muhalefetın ortak adayı Içel II Gençlik Kolu Başkanı Musa Akgul' Gençlik Kolları Kurultayında Di van Başkan Yardımcılarmın seçimi sırasında çıkan büyük kav gada Divan Başkanlığını kazanan iç muhalefetin adayı başından yaralandı. Kurultay çalısmalarına bir süre ara verildi. CHP Gençlik Kolları Kurultayına askeri bırlıkler mudahale etmek zorunda kaldı r Kurultayında kavga çıktı ün başından yaralandığt kavga yuzunden Kurulta/ çalışmalarına b r sure ara vermıştır. Saat 16'da yenıden açılan Ku rultay'a üyeler teker teker cd okunarak alınmış ve Kurultay ın bundan sonraki bolumü sıkı gü venlık onlemlerı altında surdurulmuştur CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bulent Ecevıt yap tığı konuşmada, «Hıç bır şıddet eylemıne katılmayan ve ca na kıymayan CHP'li gençlerln bırkac yıldır kendı Kurultoy larında kavgaya suruklenmelerı amaşılır değıldır. Bu kavgalarda asla CHPlı genclerı sorumlu tutmuyorum. Bazı yetışkın po's tıkacılar genclerı arac gıbi kullandıkça bu gıbt olaylar suren» defnıştır. 24. Kurultay başlıyor, sonucu tüzük degışıklığı ile ilgili oylama belirleyecek ANKARA, (Cumhur1y« Büro•u) CHP nın 24'uncu olağon Kurultayı bu saboh Atotürk Spor Salonunda toplanacaktır. Soat 10 00'da başlayacak Kurultay, CHP'nln 27 yıldır ılk kez ıktıdarda ıken yapacoğı Kurultay olmaktadır. Kurultayın sonucunu bugün, muhalefetın tuzuk degışıklığı önerısının gundeme alınıp alınmamas'na ilışkın önergesının oylama sonucu belırleyecektır. Baykal. Topuz ve sol kanat grupları, Partı Meclısının yenıden kurulmasını ongoren tuzuk degışıklığı ıçın çoba gostereceklerdır Partı ıçı muhalefet kanadından bır ılg lı «HPDI (Haberi 6. sayfada) Parti İçi Demokrasi Orhan APAYDIN ç ve dış polıtıka alanlanndo karmaşA sorunların zaman zaman bunaiım boyutlarına uloştığı bır ortamda, ıktıdar partısı CHP'nın 24 Kuru tayı bugun toplanıyor Sıycsal partıler yasasının eGenel Kongre» adını verdığı kurultay. CHP nın en yüksek organını oluşturmaktadır Devlet orgütu ıle benzetme yapılırsa kurultay, partı yapısında parlamentonun yennı tutmaktadır Bının uzerınoekı delege sayısıyla ıkı yılda bır olağan nıtelıkte toplanan kurultay partının merkez karar ve denetım orqanlarım oluşturarak saptad ğı ılkeler ışığında denetım ve yurutmeyı yönlendırmektedır Hükümet par tılerınde bu yonlendırmenın ulke yonetımıne de yansıması doğa'ar Bu bakımdan kurultay çalısmaları tum kamuoyunun ılgısını uzenne çekmektedır İ Demirel İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinin 142. madde ile ilgili karannı "fevkalade yadırgadı,, KÜTAHYA AP Gene! Başkanı Suieyman Demirel, İstanbul SıkıyonetıTi Mahkemesinin TCK nundakı 142. maddenın ba zı fıkralarının ıptalı ıçın Anayasa Mahkemesı ne başvurma yo lunda aldığı kararı son derece garıp karşıiadığını bıldırmış, «Böyle bır durumu, boyle bır tu tumu Turkıye'nın ıcınde bulunduğu ortamda fevkalâde yadırgadım» demıştır (A'kası Sa 11, Su 5 de) Küçükçekmece'de saldırganlar kahve bastı: 1 ölü 13 yaralı var Kahvenin önüne gelen yüzleri maskeli sılâhlı kişılerden üçü içerı girdi ve müştenlerın ellerini havaya kaldırdıktan sonra yaylım ateş açtı. Ortaköy'de öğrencilerin kahvaltı ettikleri bır çayhaneye onceden yerlestirilen bomba patladı. 5 öğrenci yaralandı. İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi bir ülkücüyü yalancı tanıklık yaptığı gerekçesi ile tutukladı. Adana'da yakalanan 5 ülkücünün 10 kişinin öldürülmesi 19 kişinin yaralanmasıyla ilgili olaylara kanştıkları açıklandı. ( Ayrıntılı Haberi 5. Sayfada) oçıklamodan vazgeçmıştır Baykal grubundan bır yetkılı bu konuda şunları söylemıştır «Kurultayda bır surtaşme olmasmı örlemsk Içın bır aroyış içındeydık. Genel başkandan sürtüşmenın onlenmesı ıçın talöp gelmıştı. Tuzük değışıklığının kurultay gündemıne alınıp 1379 yılı içınde olaganustu bır tüzük kurultayı ıle sorunun çozumlenebıleceğı eğılımı belırmışf Denız Baykal muhalefet guruplarına bu yonde bır çoğrı yapacaktı (Devamı 6 Sayfada) mız b r aradayız» demıştır llgı'i. lyı nıyetlerın Genel Merkez tara fınca olumlu karşılanmadığını söylemıştır. Bılındığı gıbı Genel Başkan Ecevıt ve Genel Yonetım Kurulu, bu konuda karşı tutum içınde buıunmaktadır. BAYKAL VAZGEÇTİ Bu arada Genel Başkanın ıç muhalefetın «Koşullu Buyuk Kurultayına» llışkın onerılerını reddetmesı üzerıne Denız Baykal da dun sabah yapacağı Baştürk: «Uzunzamandır uygulanan politikalar sonucu iflas noktasma gelindı» İSTANBUL HABER SERVİSİ DISK Genel Başkanı Abduilan Başturk Genel Yonetım Kurulu' nu açarken dun yaptığı konuşmada, uzun zamandan berı u,gulanan politikalar sonucu bugun gelınen noktanın ekonomık, sosyal ve sıyasal ıflas noKtosı Oıduğunu söylemıştır. Suç kendılerınde ve kendı ekonomık sıyasal duzenlerınde değılmış gıbı, ışadamlcrının mılyonluk ılanlarlo ıfiasın sorumluluğunu başkalarına yıkmak ıstedıklerım savunan Başturk, bu konudakı goruslennı devamla şöyle ozetlemıştır. «Egemen guçler CHP ağırlıklı ıktıdarı tom anlamıyla tes''m almak ıstemektedırler. Bu nedenle, CHP ağırlıklı ıktıdarın uzun zamandır devam eden tum demokrasi güçlerıne yone(Arkası Sa 11, Su. 3 de) (Arkası 6. sayfada) OECD yetkilisi: Son aşamasına gelen yardım için Türkiye IMF ile anlaşmalı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye yı 30 mayıs gunu Parıs'te duzenienen uluslararası toplantı oncesınde, «Son bır topontı oncesınde, «Son bır durum degerlendırmesı» yapmak amacıyla oncekı gün TLJTkıveye Yardım Konsorsıyumu Başkanı Gıel ıle bırlıkte Ankara'ya gelen OECD Gene! Sekreter Yardımcısı Wooten gaze Yalçın DOĞAN temıze ozei b r demeç vererek, «yardım ıcın son cşamaya gelınmıştır Ancak, yardımın gerçskleşmesı ıçın Turkıye IMF ıle anlaşma! dırs demıştır. OECD (Ekoncm.rc Işbırlığt ve Kalkınma Orgutu) Genel Sekreter Yardımcısı V.'ooten Turkıye ye Yardım Konsorsıyumu GÖZLEM UĞUR MUMCU Geçmişe Bakıp ... «Kurultay» dei'nce. nedense, cortanın solu» tartışmalamın ortoyo atılmcsından sonra toplanan ılk kurultayı anımsarım Kurjltay Başkanlıgına. Ecevıt yanlılarıniR adayı Prof Muammer Aksoy seçıldıkten sonra yapılan tartısmalar sırasında lurhan Feyzıoğlu nun kürsuye cık p «Ecevıt e komunıst dıyenın ağzını yırtarım» dedığını de anımsıyorum Daho sonrakı Kurultay Ecevtt ve Feyzıoğlu arasındakı kapışmayı noxta!adı Feyzıoğlu ve arkadaşları pılılarmı pırtılarmı toplayarak CHPden ayrıldılar Bu Kurultav'da Prot Turan Guneş'ın «ben Ecevıt'ın tayfasıyım» sozunun delegeıerce nas.l daktkalarca alkışlandığırii ço* kımse anımsar. tEvetı demıstı güneş, «Ben Ecevıt ın tavfasıyım» Ecevıt Fevzıoğlu çatışmasmı, 12 Mart rejımi içınde Ecevıt Sat'r Kapışması ızledı O günlerde Stad Otel'de kararoh «uran Satır, gazetecılere «kazanacağız demıyorurn, kazandık dıyorum» dıye caka satmaya çalışıyordu Son'a. SatT da CHP'den ayrılıp gıttL Onunla beraber Orhan Kabıbay'lar. Sezaı Orkunt'lar da gıttıler. Giderken Ecevıt'ı «Marksıst kışkırtıcıiık* yapmckla suclayarak gıttıler. Kurultay'ları duşünurken, eskl Gene! Spkreterlerden (Arkası Sa 11, Sü 1 de) 1 milyon lira kefaletle tahliye olduktan sonra gıyabi tutuklama kararı verilen İmrahor teslim oldu İSTANBUL HABER SERVISİ Aktor Onder Somer ın boşandığı eşı Tendu Doşer'ı oldürmekten sanık olarak tutuklanan ancak 1 milyon lıra kefaletle tahliye edılen ışadamı Coşkuner İmrahor hakkında yenıden oncekı gun verı'en gıyabi tutuk lama kararından sonra cına/et sanığı zahırecı dun polıse tesl,m olmuşîur. Imrchor'un avukatı Rahmı Özkan. «Yargılama sırasında odalete golge düşürmemek ıçın, tutukloma kararına ıtıraz etmeyeceklerınu belırtmıştır Sanık Coşkuner İmrahor, tah lıye olduktan sonra bır süre dın lenmek uzere bır arkadaşımn Edırne dekı çıftlığıne gıttığınl, avukatının hakkındakı tutuklama karannı kendısıne bıldırmesınden sonra İstanbul'a gelerek polıse teslim olduğunu söylemıştır. Başkanı Gıel, Başkan Yardımcısı Kuhn oncekı akşam bır gun lugune Ankara'ya gelmışlerdır. Dun oğleden sonra Ankara'dan ayrılan OECD ve KonsorsıyuT heyetı Malıye Bakanı Zıya Muezzınoğlu, Malıye Bakanlığı Musteşarı Vural Guçsavaş ve Hazıne Genel Müdürü Aysel Oymen ıle goruşmuşlerdır Tur(Arkası Sa. 11, Su. 1 de) ÜSTÜNDAĞ, TOPUZ, ÇEVİKÇE ve GENÇ'in Kurultay'a ilişkin özel demeçleri 7. sayfamızda OLSYLARIN AfeDJNDAKİ ULUSLARARASI HÜR İŞÇİ SENDİKÂLARI KONFEDERASYONU IMF İLE TÜRKİYE İÇİN GÖRÜŞÜYOR ANKARA {Cumhuriyet Bürosu) Uluslararası Para Fonu (IMF) Turkıye görüşmelerınde ortaya çıkan tıkanıklıkların gıderılmesıne katkıda bulunmak amacıyla TURKIŞ'ın gırışımi sonucunda Uluslafarası Hur işçı Sendıkalorı Konfederasyonu (ICFTU) dün VVashıngton'da IMF ıle görüşmelere başlamıştır. Gorüşmelerde «yeni polıtıkaların düzenlenmesı» amaoıyla IMF'den şu ısteklerde bulunulacaktır Kısa dönemll Standby anlaşmaları yerıno IMF'nın genel kaynaklarından ya da arttırılmış olanaklarından yararlanılması, İMF Standby anlaşmalannın süresının genısletılmesı ıle üç yıla kadar mevcut kaynaklardan kredı sağlanma olanaklarının araştırılması. Istikrar programları türü(Arkası Sa. 11, Su. 4 de) GİÇEK Kurultay... nın tanığı oldugumuz bunahmlı gunlerın nedenlennı nıçınlerını. bırakınız halka, kendı örgüt tabanma bıle aogru durust anlatafrıldıgı kanısı geçerh değıldır. Bu bakımdan hükümete ve CHP yonetımıne yapıcı eleştınler yoneltmek, somut çözüm önerılermde bulunmah, Kurulta" delegelerı cçısından bır gn^ev nıtehğ>re ulaşmıştır Kurultay delegelermı olu?turan CHP'':!"rın çoğunlugu, halkın günlük tepkılerıyle karşı karşıya ve ıçiçe yaşamaktadırlar. Halkın nab zını tutabılenlerın. göruşlerı önümüzdeki dönemde CHFnın tutarlı bir yörungeye nasıl oturtulacagmı be hrlemeh açısından onetnli bır ölçut saydmalıdır. Turkıye'nın yanrtı konusunda umutlu ve lyımser olabılmek ıle CHPnın ışlevı arasındakı ılıntıyı gozden kaçırmak olası değıldır. O nedenle CHPnın bugün toplanacak olan 24 Kutultayı'nın kendı olağan bo yutlannı a$an bır önem kazandıgı söylenebılır Ne va* kı Kurultay ön~ cesınde yaratılan hava öyledır ki, sankt bugune dek görülen tüm tutarsızîıklar (Arkası Sa. 11. Su. 3 de) Y urdumuzun güncel durumu aydınhk değıldır. Hemen her alanda bır bunalımm olumsuz koşullarında yaşamaktayız. Ecevıt hükumeh hem sayısal, hem sıyasal bakımdan parlamento ıçmde ve dışında darboğazlarda bocalayarak yol alma çabasmdadır. Sağa kayan bır dengede ucu ucuna güvenoyu alarak hukümet olabılen CHP'nın, tanvğı oldugumuz bunnhm ortamından payını almasını dogal karştiamak gerekır. CHP'nın hükümete 'hşkin başarı grafığmın mış ıçinde olduğunu yadsımah olası değıldır. CHP ycnetımı MKEK'DE OYLAMAYI TÜRKMETALIŞ KAZANDI Maktne Kımya Endustnsı Kurumu ışyerlennde yetkılı sendıkanın saptanması ıçın yapılan oylaTialar sonucunda Kırıkkole Ce ık Fabrıkası dışınaa tum ışyerlennde Tu r k Iş'e bağlı Turk Metal Iş SendıkaBI yetkı ıçın gereklı çoğunluğu olmıştır Seçım sıstemıne benzer bır yöntemle, kapalı olarak yapılan oylamaicr sonucunda 11 bının ustunde ışçı adına toplu sozleşme yaprra yetkısı içm yeterlı coğunluk Türk Metal İs'e çıkarken bınden fazla ısçının çalıştığı Kınkkole Celık Fabrıkasında hıçbır cerdıl'3 topıu sozleşme ıç n yeter ı ço (Arkası Sa 11, Su. 3 "*. *•• \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog