Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ünıversıteye hazırlıkta . İZMIR ILTEK SON DEVRE.21 MAYIS Beklemelılere ve Son Sınıflara DERSANELERİ H J 3 beyle borut honfcot/ •«( ?55t>20 M882 Cumhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19686 Kurucusu: YUNUS NADÎ 500 Kuruş 17 Mayıs 1979 Perşembe Iş Adamları Demeğının mılyon larca lıra odeyerek gazetelerde yayınladıkları ılanlar temsıl ettıklerını ıddıa etıklerı, Turk özel sektoru adına talıh sız bır gırışım olarak nıtelendı rılmıştır Açıklamada daha sonra şoyle denılmıştır. «Turkıye'yı. ne bır Şılı ne de bır başka Guney Amerıka ulke sı sanarak ıktidarlan muhtıra larla, bildırılerle ilânlcrla değıştırme hevesıne duşenler, (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) SON ŞANS! 21 Mayıs taki hızlı kurslarımızda «HAZIRLAMADA Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası TÜSİAD bildirisini eleştirdi CUMHURİYET HABER MERKEZI ECZACIBAŞI, «BIR BİLDIRIYl TUM OZEL TEŞEBBU SUN SONUCU ILAN ETME Sl SAYIN BAŞBAKANIN , HUR TEŞEBBUSE KARŞI TUTUMU KONUSUNDA KUŞKU YARATTI» DEDI ISODA, TUSIAD ILANININ VE 12 MAYIS TOPLANTISININ TARTIŞILDIĞI BİR TOPLANT1 YAPILDI, BA2I UYELER «İLAN»I ELEŞTİRDİ. Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı TUSIAD bıl dırısını eleştırmış, ve hukumetın almakta olduğu tum ekono mık onlemlerı destekledığını belırterek ekonomık darboğazdan gecılırken ozel teşebbu sun özverı gostermesı gerektı gını bıldırmıştır Gazıantep Sanayi ve Tıccret Odası adıno dün Esat Kaya Turgoy tarafından yapılan açıklamada, Turk Sanayıcl ve 30 Mayıs'ta Paris'te OECD ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı yardımın belli olmasından sonra, hükümet IMF'ye niyet mektubunu verecek. Haziranda IMF ile nihai anlaşmanın yapılması bekleniyor. IMF ile genel bir anlaşmaya varıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürotu) Nısan ayından berı IMF heyetı ile teknık duzeyde surdü rülen göruşmeler dun sona ermış ve Malıye Bakanlığı IMF ile «Genel bır anlaşmaya» varıldığını acıklamıştır IMF ile nıhaı onlaşmanın hazıran ayında ya pılacağı öğrenılmıştır Ecevıt hukumetının ızleyeceğı ekonomık polıtıkaları ıçeren «Nıyet Mektubu»nu hazıran ayı lcinde vereceğı yetkılılerce belırtılmıştır 30 mayısta Parısde OECD ul kelerı Turkıye ye yapılacak clve dı Ekonomık Yardım»ı soptamak uzere Paris'te bırarayo ge leceklerdır Bu toplcntı sonucu Türkiye'ye yapılacak yordım mıktarlarının resmen açıklanma sı beklenmektedır Ecevıt hukümetı 30 mayıstakl Paris topianttsında resmı yardım toahutlerınin beirrlenmesın den sonra IMF'ye Turkıye'nın ızleyeceğı ekonomlk polıtikaları ıçeren nıyet mektubunu verecektır Bu arada bugun Ankara'dan VVashıngton'a donmesı beklenen IMF heyetı Türkiye ıle varılan genel anlaşma cerçevesınde raporlarını hazırlayacaklar ve IMF Yönetım Kurulu' na sunaeaklardır Maliye Bakan lığı yetkılılerı butun bu gelışme lerın hazıran ayı ıçınde tamom lanmasını ve IMF ıle nıhaı anlaşmaya varılmasını beklemektedırler Mallye Bakanlığı cevrelerlnden edınılen bılglye gore, OECD ulkelerının 30 mayısta Parıs de yapacakları toplantıda Tur(Arkası Sa. 11, Sü 6 da) Zeytinyağı perakende satış fiyatına yüzde 25 dolaymda zam yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet BOrosu) Sanayi ve Teknoloıı Bakanlığı zeytınyağı fabrıka toptan ve parakenae satış fıyatlarına yuzde 25 dolaymda zam yapmıştır Fıyat Kontrol Komıtesının saptayarak Resmı Gazetede yayınlanan yenı fıyatlor şoyledır Rıvyera tıpı tenekelı zeytınyağm onceden 44 50 kuruş olan bır kılosunun perakende satışı 55 50 kuruşa yükseltılmış. 427 25 kuruş olan 10 kılogramlık teneke (Arkası Sa 11. Sü 7 de) U2'ler konusunda çeşitli kaynaklar çelişkili haberler veriyor AP ABD D'ŞISLERI BAKAN YARDIMCISI CHRİSTOPHER'İN TÖRKIYE NIN U 2 LERE UCUS IZNINI SOVYETLER IN KABUL ETMESINE BAĞLADIĞI KONUSUNDAKI HABERLERI YALANLADIĞINI BILDIPIRKEN AFP TURKIYE'NIN U 2 LERE IZIN VERMEYECEĞINI ABD'YE BILDIRDIĞINI ONE SURUYOR SALT2 anlaşmosıno, Sovyetler Bırlığı'nın uyup uymadığını denetlemek amacıyla A merıkan U2 ucaklarının Turk hava sahasındon ycrarlonmak ısteme erı karşısında Turk hu kumet nın tutumu koiusunda değıs k ve celışkılı haberler ve rılmektedır Assocıated Pres Aıansı Amerıkan Dışışlerı Bckan Yardımcısı Chnstopher'ln Turkıye nın U2 lere ucuş ıznını Sov /etler'm kabul şartına bağladıgı konusundakı haberlerı ya'anladıgırı haber verırken Agence France Presse, Turk hu kumetının U2 lerın Turk hava sahasını kullanmasma z n veremeyeceğını Amenkan hukumetıne bıldırdığını ılerı surmuştur ANKA Aıansı ıse, NA TO kaynaklarma dayandırdıgı Bruksel cıkıslı bır haberınde Turkıye nın U 2'lerın ucuşuna yakında zın vereceğın acıklayacağını duyurmustur Demirel : «Hükümet, radyo ve televizyonu reklam şirketi çjibi emrine aldı» Erbil TUŞALP VAN AP Genel Başkanı Sü'e/man Demirel dün çıktığı Van gezısınde yaptıgı konuşmcda eUlkenın bugun ehlıvetsız ellerde ve caresızlık ıcmde oıduğunu» ılerı surmuş «19"'8 başında hukunnetı ele gecren ler ulkeyı bır uçtan bır jca yangın yerme cevırmışlerdır 3u hükumetın boş ıa1 ve yalanoon başka serma^esı olmadığı go rütmuştür» demıştır tBu böyle devam edamez Bu kötu gıdışe mutlaka 'Dur' denılecektır» şeklınde konjsmuş ozetle şunlan soylenrştır «Jlke huzurunun bozu.r"ası kalkınmasmn durması, n.iletın bır buyuk tedırgınlığın cı ne sürüklenmesın'n sebebı ne (Arkası Sa 11, Su 6 da) CUMHURIYET HABER MERKEZİ Ankora Sıkıyonetım Mahkemesı. 1 Mayısta ızınsız gosterı yapmaktan gozaltında bulunan 107 kışıden 89 unu tu tuklamıştır. Istanbul Sıkıyonetım Mahkemesınde ıse, Cıçek cı'de gosterı yapmaktan sanık. 139 kışı yargılanmaya başlamış, bunlordan tutuklu olan 100'u sahverılmıştır ANKARA Sıkıyonetlm Mahkemesınde dun yapılan du ruşmada, Ankara'da 1 Mayısta ızınsız gosterı yaparken ya kalanan 107 kışıden 89 u tutuklanmış, 17'sı serbest bırakılmıştır. 1 kışı hakkında da gıyabı tutuklama kararı verılmıstır ISTANBUL Usküdar Cicekcı'de 30 nısan akşamı Izın sız yuruyuş djzenledıklerı savıyla haklarında kamu davası açılan 139 kışın i yargılanmosına Topkapı'dakı Atatürk Oğ rencı Sıtesı nde sınema salonunda başlanmtş, bunlardan (Arkası Sa 11, Su. 7 de) (Ayrıntılı Haber 5. sayfada) Ankara'da I Mayıs 'ta gösteri yapanlardan 89 kişi tutuklandı • ISTANBUfDA, ÇİÇEKÇI DE 30 NISAN GECES! GOSTERI YAPMAKTAN TUTUKLu 100 KIŞI SERBEST BIRAKILDI Çıçekçıde gosterı yapmaktan sanık 139 kışı dunku duruşmada NİJERYA'DAN PETROL VE KAHVE ALACAĞIZ ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Nııerya ıle haziranda ım zalanacak Ticaret Anlaşması dun Ankara da genel sekreterler duzeyınde parafe edılmlş an laşmo taslağına Nııerva'dan pet rol ve kahve alınması da kon mustur Anlasma hazıranın son haftasında Nnerya'do Turkıye Ticaret Bokanı ıle Nııprya Tıcaret Bakonı arasındo ımzalanacaktır Ticaret Bokanı Teoman Kopru'ule r «Ben'm ıc n onemlı olan anlaşmaya petro un konmasıydı Anlaşmada kahve de var» demıştır Nııerya'nın Turkıye'den alacakları lısîesıne sanayi malları ve tarımsal urunler 'C'n genıs (Arkası Sa 11 Su 8 de) Ankara'da bir kahveyi basan saldırganlar 6 kişiyi öldürdü ESKI BAŞKANI İLE BAKIRKÖY VE GÖZTEPE'DE SAĞ EĞİLIMLI 2 ÖĞRENCİ ÖLDÜRÜLDÜ. İSTANBUL'DA M H P BEYOGLU ÎLÇESI 22 50'de bır kahveyi basan sal dırganlar, ıcerdekılen yere yatırıp yaylım ateşe tutarak 6' sını oldurmuşler, 3'ünu de ağır yaralamışlardır. Etlik'te daha Ankora'da dun Etlik'te saat önce de öğrencılenn kaldığı bır ev yaylım oteşe tutulmuş oiayda 2 oğrencı olmuş 3 oğrencı de ağır yaralonmıştır Istanbul da dun meydana gelen uc ayrı oiayda MHP Beyoğlu eskı ilce Başkanı ile sağ go ruşlü ıkı lıse oğrencısı öldurulmuştur Gazıantep'te bır ponsumancıya gıren sılahlı ıkı kışı, bır fab rika müdüru ıle aynı zamanda oğrencı olan pansumancıyı öldurmüşlerdır Bır konfeksıyon dukkânına acılan ateş sonucu da tezgâhtar ölmuştür Karne ile benzin satışı için çalısmalar sürüyor; yabancı ii plakalı araçlar İstanbul'da kamesiz benzin alacak İSTANBUL HABER SERVİSİ İstanbul'do benzının karneye bağlanmasının kararlaştırılmasından sonro uygulamaya geçılebılmesı ıcın yarın Vılayette Valı Yardımcısı Şeyda Balkan ıle Şoforler ve Otomobılcıle* Derneğı yonetıcılerının ortak bır toplantı yapacağı ogrenıljnıştır Bu toplantı sonunda, (Arkası Sa 11 Sü 7 de) Haberi 5. sayfada Japonya'dan istediğimiz finansman katkısı 2 milyar doları buluyor ANKARA (ANKA) Dışışlerl Bakanı Gunduz Okcün başkanlığındakı heyet ıle Japon yetkılılerı arasındakı resmı goruşmeler bu sabah başlayacaktır. Dışışlerı Bakanı Gunduz Okcun Tokyo'da Japonya Basbakam Masayoshı Ohıra Malıye Bakanı Ippeı Kaneko ve Dışışlerı Bakanı Sunao Sonoda ıle goruşmeler yapacaktır. PROJE KREDILERI Ikı gun surecek göruşmeler sırasında ıkılı ve cok yanlı eko lArkası Sa 11, Su 8 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kanlı Perde... Ecevit: Genel Yönetim Kurulu tüzük değişikliğinin gündeme alınmasına karşı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan ve CHP Genel Baş kanı Bulent Ecevıt Genel Yonetım Kurulu'nun tuzuk değışık lığı onerısının Kurultay gundemı ne alınmasına karşı çıktığını soylemıştır CHP Genel Yönetım Kurulu dün Ecevıt'ın başkanlığmda top lanorak Kurultay hazırlıklarını goruşrruştur Toplantıya oncekı gun aTelıyat olan Genel Sek reter Yardımcısı Uğur Aıacakaptan ıte yurt dışında buluran Muammer Aksoy katılmanvşlardır. Bu arada Partı Meclısı kurulmasına ılışkın CHP tuzuğün de degışıklık yapılması ıcm hazırlanan onerıye ımza koyan Kurultay delegesı sayısı 600'e ulaşmıştır Genel Merkeze dün ıletılen yenı ımzalarla bırlıkte, tüzuk değışık'ığı onerısıne 26 senatör, 105 mılletvekıli de ka tılmış olmoktadır Partl ıcı muhalefet kanadı ıse, parlamenter lerın yarıdan coğunun onergeyı ımzaladığını bıldlrmektedır Bu arada onergeye bazı ıl delegelerının ımza koydukları. an(Arkası Sa. 11. Sü 1'de) ECEVİT, «TÜZÜK DEĞİŞİKÜĞl ONERISININ ACELEYE GETİRILDIĞİNI, GERIYE DONUŞ NITELİĞINDE OLDUĞUNU» SOYLEDİ. Çocuklarla konuşurken kullanılan dilin yapısının çocuğun beden sıcaklığını değiştirdiği saptandı Cevrı Kalfa Hkokulunda. 1963 64 ders yılında «cocuğu tanıma ve renberlık» konusunda, Neıat Cerman tarafından yapılan calışma. «dıl ve sınır» yonuyle bılımsei nıtehkte bulu narak sonuclannın tıbbı yonaen ıncelenmesı Mıllı Egıtım Bakanlığı Talım Terbıye Daııe sınce ıstenmıştır Gsnellıkle cocuk'arda, rehberlık konusunda kullanılan dilın yapısının sınırlılık meyda (Arkası Sa. 11, Su. 3 de) g* on bır yılda ele geçen siiah ve mermılerln piyasa ^ satış fıyatları bugunden bır mılyar Turk iırasını w aşmıştır! Acaba bu kaçakçılığı yonetenler kımlerdır Geçenlerde, İstanbul'da kendısını oteı penceresınden atarak ıntıhar ettığı söylenen bır eskı sılah kaçakcısı, olumunden bır sure once resmı yerlere yolladığı mektupta, Türkıye'dekı sılah kacakçılığının kımlerce yonet Idığınl acıklıyordu . Gjvenlık kuvvetlerı bu mektubu aldıktan sonra mektup sahıbının İstanbul'da olduğuru saptadılar, fakat yapılan araştırma'ar sonundo, Ibrahım Telemen adlı eskı kacakçının cesedıyle karşılaşıldı Sılah kacakcılığ' konusunda onemlı acıklamalar yapan Telemen oldurulmüş muydu, yoksa ıntıhar mı etmıştı? Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı düzenledıği bir dızl operasyoi sonunda ıhbar mektubunda adları gecen ışadamlarını gozalt.na aldı Aynı gun, ıstanbul Emnıyet Mudurlüğu gorevlılertnın bır bölumü tçıslerı Bakanlığının gızh emrı ıle acığa çıkarıldılar Anloşılan, soruşturma cok yonlü olarak yurutuluyordu Bu arada bırcok Işadamı ıle bırlıkte, Haydarpaşa Gümruk Mudurunun de gozaltına alınıp. tutuklandığını gazete'erden öğrendık . Bu operasyonlardan sonra, ıntıhar ettığı söylenen İbrahım Telemen ın cesedı üzerınde otopsi yapılması gereğı ortaya cıktı. Telemen ıntıhar mı etmişti yoksa da(Arkası Sa. 11. Sü. Vde) DenktaşKipriyanu zirvesi, 4 ilke anlaşmasına göre yapılacak LEFKOŞE BM Genel Sek reterı VVaidheım'ın gozetımınde yarın Lefkoşe Havaa'anın dakı BM karargahında yapılacak Denktaş . K.prıyanu zırve goruşmesınde Denktaş Ma karıos ılke anlaşmasının esas alınması konusunda taraflar arasında mutabakat saglanmış tır Ancak Rum Yonetımı. Denk taş Makarıos 4 maddelk IIke anlaşmasının BM kararları çerçevesınds yorumlanmasını ısterken KTFD Turk toplumunun temsıl edılmedığı BM top lantılarında alınan kararlorla kendını bağlayıcı saymamakta, bu nedenle ılke anlaşması ıle BM kararlarımn bırlıkte yorumlanmasına karşı çıkmaktadır BM Genel Sekreterı Wald heiTi'ın Kıbrıs'a yapacağı zıya ret programı acıklanmıştır Bu na gore, VValdheım bugun 14 15 de Larnaka Havaalanına gele cek ve helıkopterle Lefkoşe Havaalanına gececektır Burada Dışışlerı Savunma ve Tunzm Bakanı Kenan Atakol ta rafından karşılanacak olan Ge nel Sekreler, oğleden sonra yardımcılan ve danışmanlarıyia goruş alışverışınde bulunacaktır Denktaş Klpriyanu görüşme sl ıse yarın 11 de VValdheım'ın gozetımınde yapılacaKtır Goruşmelere ogleden sonra 16'da devam edıleceğı kavdedıl mış, goruşmelerın yarın tamam lancmaması halınde cumartesı gunu de devam edeceğ belırtılmıştır VValdheım Denktaş ve Kıprıyanu onuruna oğle ve akşcm yemeğı verecektır. TEPKILER Lefkoşe de /ayınlonan Rumca gazeteler Denktaş ın son gunlerde «Ankara nın talımatı ıle tutumunu sertleştırdığmı» ve Kıbrıs sorununda «Uzlaşmaz bır tutum ıcme gırdıâını» ıd(Arkası Sa. 11, Su. Vde> NATO bildirisinde Türkiye'nin içinde bulunduğu durum «aniayışla» karsılandı BRUKSEL, (aa.) Bruksel'de llkabohar Savunma Bakanla rı toplantısını tamamlayan NATO «Savunma Planları Komıtesı». dun calışmaları sonunda bır bıldırı yayınlamıştır NATO ulkelerının, Yunanıstan ve Fran sa dışındakı butun Savunma Bakanları'nın katıldığı toplantı sonunda yayınlanan bıldırının bellı başlı noktaları şunlardır (Arkası Sa 11 Su 3 te) Personel Yasasındaki ilk 3 derecenin kademeleri artırılıyor ANKARA. (aa) 1 derecede bulunan devlet memurlannın kademesını artıran yasa hukmundekı kararname hazırlanarak, Başbakanlığa sunulmuştur Ka rarnamerun gerçekleşmesı halınde 1 derecedekı devlet memurlan 3 kademe ılerleme kajdedeceklerdır Anadolu Ajansı muhabirlrun Başbakanhk Devlet Per KIBRIS ZİRVESİNE DOĞRU GELİŞMELER 12. Sayfamızda (Arkosı Sa 11. Su 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog