Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

DA" EĞİTİM >e ÖĞRETİM MERKEZİ 1 SON DEVRE (15 Mayıs Sınav GünU) ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA GENEL YETENEK Özel Sınıfı İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ A EâtTiM VE OöaETIM MERKEZI AKsarav Isunbu I Tel 2133 55 Cumhuriy 56. Yıl; Sayı: 19685 Kurucusu: YUNUS NADÎ 500 Kuruş ÇAGDAŞ YAYINLARI Prof. Akşit Göktürk OKUMA UĞRAŞI EDERİ: 35 LİRA İSTEME ADRESI Turkocağı Cad 39 . 41 Cağaloğlu İSTANBUL 16 Mayıs 1979 Çarşamba Memurlar doğu ve güneydoğu bölgesine Sürgün,, olarak şönderilmeyecek DİYARBAKIR, (Cumhurlyet) ieışleri Bakanı Ha>an Fehmı Gunes beraberınde Jandarma Genel Konutont O'general Sedat Celasun olduğu halde sıkıyoletım kapsamına alınan Hakkârı Mardın. Sıırt. Adıyanan, Urfa, Tunceh ve Dıyarbokır ıllerınde dort çündenjen sürdurduç,^ ınce'emelerını dun tamomlamıştır. lcışlerı Bakanı Hasan Fehmı Güneş Ankara'ya haeketınden once Dıyarbakır Valılığınde duzenledığı bc(Arkası Sa 11 Su 5 de) Başbakan; «Türkiye SALT2'nin insanlık için taşıdığı önemi bilmektedir. SALT2'ye etkinlik kazandırabilmek için bize düşen görev olursa bunu da yerine getirmek isteriz» «Muhtıra konusunda beklentiferinin gerçekleşmediğini gören bazı kimseler şimdi büyük sermaye çevrelerini bir takım muhtıralar vermeye yöneltme çabası içine girmişlerdir.» TARİH DERSİ... Ecevit: Paralı muhtıralarla hükümet öldürülemez Başbakan Bülent Ecevit, CHP Orîak Grubunda dun yaptığı konuşmada, AP Genel Başkanı Demirel'in ışadamlarını oyuna getırdığını bıldırmış «Işadamlannın bu haykırışının anlamı sakın bu hukurret donemınde Turkıye'ye yardım etmeyın de mektır Bir başka anlamı ıse. yabancıları Turkıye'ye polıtıka dıkte etmeye çağırmak demektır» demıştır. Demirel'in, gectığımız aylarda ışcılerı, memurları ev kadınlarını, esnafı ve şoförlen kışkırtmak, dıren şe se^cımer ıcm her turlu cabayı costerdı ğını. şımdı de altm satıcılarını ve buyuk sermayeyı kıŞkırtarak sonuc almaya kalKiştığını belırten Ecevit, konuşmasının bir ye rınde şoyle konuşmuştur «Buyuk sermaye çevrelerının paralı, tehdıtlı ve uyarılı muhtıraları, duyuruları ıle Turkıye'de hukumet oldurulemez. Bu yoldan oldürulecek hukurretın olu su. yerine gelecek hukumetın dırısınden cok daha guclu olur Türkiye de cok şukur bu yoldan hukumet oldurulemez Ama bir an ıcın ana muhalefet partısı lıderının kabu! edıldığım ve hukumetln bu yoldan öldürü!duğunu soyleyelım Boyle bir hukumetın cenazesini Turkıye de hıç kımse taşıyamaz » Ecevit, Avrupa Konseyındekl ızlenımlerını anlatırken «llk kez Avrupa Konseyı onunde Turklye'den bir Başbakan konuştu. Bu olanağı ulkemız yararına değerlendırmek ıcın elımden ge len cabayı gosterdımı demıştır CHP Genel Başkanı ve Başbakan, ABD'nın U2 ucaklarının Turkıye hava sahasında uçması ıznıne ılışkın goruşlerını de, ıTurkıye Salt 2'nın 'nsanlık ıcın taşıdığı buyuk önemı bilmektedir Salt 2'ye etkınlık kazandırabilmek Icm bıze duşen bir görev oluısa bu.nu da elbette yerine ,/3tırmek ısterız» bıcımınde acıklamıştır. Ecevit konuşmasında, OECD. İMF çercevesınde Turkıye'ye yonelık kredı colışfnaları ve kredı ertelemelerini anlalmış. «Turkıye'ye vardım calışmalarının böylesıne yoğunlaştığı bir aşamada hukumetımız ve dolayısıyla Turkıye ıcerden ve dışardan bazı engelleme cabalan ıle karşı karşıyadır Engetleme belırtılerı artmakta ve yoğunlaşmaktadır» demıştır Demirel'in «Bu hükümet ölmüştür» sözüne değinen Başbakan, «Bu yoldan öldürülecek bir hükümetin cenazesini Türkiye'de hiçkimse taşıyamaz. Öldürülecek hükümetin yerine gelecek herhangi bir hükümet ölü doğmuş olur» dedi ISTANBUL'DA BENZİN KARNELERİ ŞOFÖRLER DERNEĞİ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAĞITILACAK Gezici bayilerce evlere gaz dağıtımı yasaklandı. Petrol Ofisi depolarından bayilerin aldığı tüm petrol ürünleri için mühürleme uygulaması getirildL İSTANBUL HABER SERVISİ İstanbul Valı Yardımcısı Şeyda Balkan, karne ıle benzın dağıtımına onumüzdekı hafto gecıleceğını soylemlş ve kornelerın Şoförler Derneğı'nden olınacağını bıldırmıştır. Balkan, 52 sayfalık karnelerin her sayfasında 4 adet pul olacağını ve bu pulların kopartılıp bayılere verıleceğını, daha sonra bunların Petrol Ofısı tarafından toplanarak kontrol edıleceğını acıklamıştır. Valı Yardımcısı Şeyda Balkan, her karneye bir numara verıleceğını ve bu numaraların da ara cın ruhsatına ış'eneceğını söy lemıştır Balkan'ın verdığı bılgı ye gore, Şoförler Derneğı tara fından bastınlocak karneler ozel arac sahıplerıne Dernekten para ıle satılacaktır Karnelerin hazırlanmasından sonra başlayacak yenı dağıtım plânına gore pazartesı, çarşamba, cuma ve pazar gunlerı tıcarı araçlar 50'şer lıtre. salı. perşembe ve cumartesi günlerı de ozel araclar 20'şer lıtre benzın alacaklardır Kamu kuruluşları ve toplu ulaşım taşıtlorı ıle ya bancHara aıt ve yabancı plâka tı araclar bu uygulamanın dışında bırakılmışicrdır Başbakan Yardımcılığının 4. 5 1979 tarıh ve 0455/818 sayıı gsnelgesı doğrultusunda İstanbul da gezıcı bayilerce evlere gaz dağıtımı da yasaklanmıştır Valı Yardımcısı Şeyda Balkan Istanbul'dakı seyyar bayi sayısına göre kentin 31 bolgeye ayrıldığını ve Bakkallar Derneğı'nın bu bolgelerdekı bakkalların lıstesını cıkartacağını bıldırmış, bundan böylo gezıcı bayilerin valnızca bakkallara gaz vereceğını soylemış tır. Ayni genelgeye göre, Petrol Ofısı'n>n depolarından bayilerin aldığı tum petrol ürünlen ıcn muhurleme uygulaması da getınlmıştır Bundan böyle dolum yapan tanker ıstasyo (Arkası Sa. 11. Su 1'de) BERKER: EKONOMİK AÇIKLAMAMIZIN HERHANGİ BİR SİYASAL AMACI YOKTUR I DEMİREL, ECEVIT'İN SÖZLERINI ŞANTAJ VE TEHDİT OLARAK NITELENDIRDI DlSK GENEL BAŞKANVEKILI ZIRTILOĞLU «HUKUMET'İ YIKMAYI AMAÇLAYANLAR EMPERYALIZM ILE ELELEDIR» DEDİ Cumhuriyet Haber Merkezl Turk Sanayıcılerı ve Işadamları Derneğı'nın (TUSIAD) bazı gazetelerde cıkan ılana ılışkın tepkıler dun de surerken. Derneğın Genel Başkanı Feyyaz Berker konuyla ılgılı olarak «Bızım ekonom k acıkla mamızın bir sıyasal amacı yoktur» demıştır AP Genel Başkanı Suleyman Demırel de Ecevıfın ışadamlarına yonelttığı sozlerı «Şantaı ve tehdıt» olarak nıtelendırmıştır TUSIAD Genel Başkanı THA" ya yaptığı acıklamada şu goruşlere yer vermıstır «Basında ılân şeklınde cıkan Gercekcı Çıkış Yolu boşlıklı bıldırısı TUSIAD'ın şımdıye kadar yapageldığı faalıyetının tabıı bir devamıdır TUSIAD, ekonomık gorus erını zaman zaman basın aracılıgıyla kamuoyuna acıklamıştır Dış kaynaklardan yardım alınması gorusmelerının etkılenmesı konusuna gelınce. hür teşebbüs felsefesı ve pazar ekonomısı sıstemını savunmanın ulkemızın dış yardım alabılmesı hususunda olsa (Arkosı Sa. 11. Sü 4 de) âaziantep ve Akhisar'da 2 kişi öldü Inkara'da 11 Mayıs'ta katledilen öğrenci Erdal ahin'in «Davadan döndüğü için» öldürüldüü bildiriliyor. mriyet Haber Merfcezl ıtep'te bir ışcı oldurulr Bir oto elektrık atolyeışcı olarak çalışan Mustcfa Eryığıt, Karşıyaka mahallesındekı evınden cıkıp Sanayı Carşısındakı ışyerıne gıderken Tekel Caddesmde dun sabah 07 30 sıralarmda açılan ateş sonucu oldurülmuştur Sağ goruşlu ışçıyı olduren kışı ya da kışılerın aranmasına başlanmıştır KAYSERİ Kayserı Beledıyesınde kalorıfercı olarak çalışan Kemal Karakaya dun sabah Be'edıye b'nas>nın bodrum katında tobancayla oldürulmuş olarok bulunmuştur Olayın sıyosı yonunun bulunup bulunmadığı araştırılmaktadır. MANISA Akhısar ılcesınde ıkı sol qrubun catışması sonucu bir genc bıcaklanarak oldürulmuştur Oncekı gece Gar Gazınosunda karşılaşan Halkın Kurtuluşu ve Dev Sol çruplarına uye gencler arasında başlayan tartışma catışmayp donuşmuş ve Halkın Kurtuluşu uyesı olan Mumın lyıbal ceşıtli yerlerınden aldığı bıcak darbelerı sonucu ağır yaralanmıstır. İyıbal sabaha karşı tüm cabalara karşın kurtarılamayarak olmüstur Olavla ılqtli olarck ıki (Arkası Sa. 11, Sü. 1'de) Haberi 7. sayfada BİR UZMANA GÖRE: Son günlerde özel kesım ıle hükümet arasındakı ılışkı'erın gergınleştığı goruluyor Sorunun esasına mmeden şunu be lırtmek ısterız kı gerek TUSIAD ve gerekse ağırlıklı sanayı oda larıyla, Tıcaret Sanayı Odala rı yonetıcılerının bıldırılerını bız özgürlukler sınırı ıcınde bulmaktayız Nasıl TÖB DER DlSK ya da herhangı bir sol eğılımlı demokrası kuruluşu genel eko nomık ve sıyasal durum hakkın da fıkır bıldırırse sanayıcı ışa damları cevrelerı de fıkırlerını [Arkası Sa 11. Sü 7 de) jutlu Emniyet rliğini naktan sanık şinin 11 istendi IİSA, (Cumhuriyet Haber •i) Turgutlu Emnıyet ıının bir sure once basıle 2 bekcı ıle 1 polıs mejn oldurulmesı olayından 15 kışın n yarçılanmasıı başlanmıştır. ısa Ağır Ceza Mahkemebakılan davada ıddıanaokuyan savcı sanıklar;ı hakkında adam oldur3mba ımal etmek ve atuç'arından ölum cezası , dığer sanıklar hakkınçesıtlı hapıs cezaları tanıştır ı 8'ı tutuklu 15 sanığın ışı THKPC Eylem Bırlııtunun üyesı olduklarının ıdığım de soylemıştır. <eme tutuklu sanıklarsmıl Alacay'ı tahlıye et9 duruşmayı tanıkların nesı ıcın bir başka guilemıştır. Özel kesimin çıkışının kaynağı Arslan Başer Kafaoğlu CENAZE TORENI DUZENLEMELERINE IZIN VEHILTv.tYEN OGRtîMEMLER, PARAK OLAYI PROTESTO ETTILER.. SEijSIZ YURUYUŞ YA Nijerya ticaret heyeti ile görüşmeler başladı, Köprülüler petrol istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Oncekı gun Ankara'ya gelen Nııerya Tıcaret Heyetıyle goruşmeler dun başiamıştır Mr. M. A Nya Baskanlığındakı dort kışılık heyet dun Tıcaret Bakanı Teoman Koprululer'ıe goruşmuş ve ımzalanccak tıcaret protokolünun, Teoman Koprululer tarafından ımzalanmasını ıstemıştır. Nııeryalı'lar, Koprululer'ı Nııerya'ya cağırmışlardır Tıcaret Bakanı Teoman Kcp rülüler, Nııeryalı'lardan petrol ıstemıştır Tıcaret anlaşmasına, petrol uretımınde dunyada 10 sırada olan Nııerya'nın Turkıye'ye petrol satmasının (Arkası Sa. 11 Su. 5 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Gerilîme Doğru... RÜINDAKİ Korduoum O oplumsal cıkarlann kördüğumunde yurdumuz Cumhuriyet tarıhının en bunalımlı donemlerınden bırını yaşamaktadır Cıkarlorı bırbırınden farklı toplum guclerınden hukümete yonelık ses'er gıderek yukselmektedır Başbakan Ecevıt'ın, emek sermaye tah terevallısınde bir sağa bir sola ağırlık vererek sıyasal ıkt darı yönlendrme cabaiamdan sonuc alınabıldıgını one surebılmek gıttıkce zorlaşıyor Başiangıcta boylesı bir polıiıka, gerek hukumetın yaDISI, gerekse bıcak sırtında bir ktıdar coğuniuğuna sahıp Par amentodakı guvenoyu heso bından kaynaklanıyordu Ne var kı bugun erışılmış o'an noktada bir tıkanıklık acık secık sergılenmıştır. Ozellıkle bu URLARIMIZA IMHURİYETİN OKURN1N ELINE ZAMANIN/E DUZGUN BİR Bl)E ULASTIRıLMASI AIYLE SURDURULEN DE ELER OLUMLU SOLANMIŞTIR GUNEY 3JNEYDOGU ILLERINI OKURLARIMIZ BUDEN ITIBAREN ADAIA BASILAN CUMHUTl OKUYABILECEK Orta dereceli okullarda yaz tatili 21 mayısta başlıyor ANKARA, (aa) Orta dereceh okullarda 1978 1979 öğTetım yılı dersleri 21 mayıs pazartesi gunu sona erecek ve başarılı olan ögrencıler yaz tatıhne başlayacaklardır. Orta dereceli okullardP not çızelgeleri de 21 mayıs ta okul >onetımlenne verı lecek ve ogretmen kurullan 23 25 mayıs tarıhleri arasın da toplanarak öğrencilenn durumlarını gözden geçırecektır. Ortaokul ve liselerde 1978 (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) T nalım dönemlerınde, değış k toplum guclerını bir «uzlaşma» cızgısı uzerınde tutabılmenın ne denlı guç olduğuna ılışkın ornekler sıyasal tarıhte pek coktur Oncelıkler ıle sonralıklar bırbırlerıne karıştırılmaya Daşlanır, bel rlı konularda kesın tercıhierın yapılmasında kararsızlıklar sıyasal ıktıdarlar.n polıtıkasına egemen olma ya yuz tutarsa cıkmazların daha derınleşt gı goru'ür Dengelenn, uzlaşma nokta larının bulunup gozetılmesı, sı yasa sanatının temel unsur lannı oluşturur Ama bu demek değıldır kı, behrleyıcl ba zı konularda tetıel sıyasal tercıhler yapılmayacaktır Bu yapılmadığı takd rde, denge polıt kalan dergecılığe kayar, Toplum guclerınden hiçbırınl hoşnut kılmayan bir sıyasal konum kendını beln eder. Gunluk deyışle, «Ne Isa ne Musa» durumunun »arattığı boşlukta, sıyasal ıkfdarların uzun sure kalabıldıkıerını soyleyebılmek olası değıldır Bu bakımdan «denge» ve «uzlaşma» arayışlarının sınırlarını ozenle gozetmek sıyasa sanatında buyük onem taşır • Ecevit Hükümeti ocısından en son «denge arayışı» bu kez dış polıtıkada «SALT 2» ant laşması doiayısıyle ABD ıle Sov /etler B rlığı arasındo kendını bellı etmektedır Dışışlerı Bakanlığının yayınladığı bıldırı günluk dıle ındırgendığınde cıkan sonuc şudur ••• (Arkası Sa. 11. Sü. 3'te) BAĞKUR GÜVENCESİ YENİDEN DÜZENLENDİ YILMAZ ŞİPAL'IN İNCELEJVIESİ 7. sayfamızda «Turk Sanayıcıleri ve îşadamlan Derneğl»nin gazetelerde duyuru yayınlatarau sıyasal goruşlerını açıklamalarma ılk kez rasüanmıyor. 2 agustos 1971 gunu, tara 12 Mart Rejımı ıçınde TUSIAD, «Amaç ve Goruşlerımız» başlığı ıle, tıpkı bugunka gıbı gazetelerde yayınladıkları duyurularla sıyasal gehşmelere yön vermek ıstedıklerım açıklıyorlardı Işadanüarını, 12 Mart'ın ilk hükümetinde tedirgın eden bazı gehşmeler vardı Neydı bunlar? Erım hukumetmde »D:ş Ekonomık Ilişkıler» adıyla b^r bakanlık kurulmuş bu bakanlıgın başına getırılen Ozer Derbıl, kota duzenleme yetkısını Oda'ar Bırhğınden ahp, bakanlık emrıne vermıştı Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakam Ihsan Topaloğlu bugun Denız Baykal'ın yaptığı gıbı Stratejık» onemde madenlerın devlet ehyle ışletılmesi ıçın gırışımlerde bulunmuştu Başbakan Ekonomık tşler Yardımcısı Atılla Karaosmanoğlu nun Uçuncu Beş Yıllık Plan ıle 11gılı düşüncelerı ışadamlarını urkütmeye yetmıştı.. Sonrasın' bilıyoruz Enm hükumetınden önce madenlenn devlet ehyle ışletılmesinı ısteyen Topaloğlu ayrıldı, sonra bunu 11 lenn ist'fası iz(Arkası Sa. 11. Su. 1'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog