Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ON CUMHUKİYET 11 MATK 1J79 Lattek: «Kupayı ikinci kez alacağız» 105 BİN SEYİRCİ. 19 MİLYON ÜRA ÖDEOİ FUTBOL U2MANLARI, ALMAN TAKIMINA DAHA ŞIMDIDEN ŞAMPIYON GOZUYLE BAKIYOR. BELGRAD Çarşamba gecesi TV den ızledığ mız 21'ıncı UEFA Kupasının ılk fınal'nde Kızıl Yıldız'm, unlu rak/oı Monchengladbach la 1 1 berabere kalması tum Yugosıavya da uzuntu yaratrrıştır Fınal yo lunda Arseial Wesı Bromvvıch ve Hertha Berlın gıbı guclu rakıplerı eleyen Kızıl Yılüız'ın, saha ve seyırcı cvantaılarını kulıararak macı kazanması beklenmekteydı Kızıl Yıldız ın eskı unlulerden olan Teknık Yonetmenı Stankovc, şanssızlıkla yakındı ve şoyıe konuştu «Her ıkı golü bız attık yıne de berabere kaldı< Monchengladbach'a karşı şansımız tutmuyor her nedense Oysa ben ve çocuKİarım, mactan once öylesıne umutluy duk kı » Fenerbahçe'de top koşturan Kızıl Yı dız ın calıştırıcısı Osîo( c ılk mactak beraber'ıkle şampıyonluk şansını buyuk âlçude /ıtırdKİerını kabul etmekle beraber her şeyın kendılerı içın bıtmedıg nı belırttı. Monchengladbach'ın Teknık Yonetment Lattek «Belgrad'da arzuladığımızı gerçeKİeştırdık. Ikı hofta sonrakı rovanşta, rakıbımızı yenıp ıkıncı kez bu ku payı müzemıze gotureceğız» dı yerek, oldukça mutlu olduğunu gösterdı Yugoslov TV sl, radyo ve ya yın organlorı, Almanların tecrube ustunluğ^ ve şanssızlığın, sonücj etkıled ğı goruşunde cPolıt ka Ekspres» gozetesı Jurışıç ın golu ıc n cFutbol sahalannda ender gorunen gorkemdeydı Ne var kı bu nefıs kata golu kendi kalemıze at'fdı ve şompıyonluk umudLmuZJ alıp cok uzak'ara goturdu» şeklınde bır deyım ku londı I Ote yandan Kızıl Yıldız • Monchengladbach macında hasılot rekoru kınlmış ve Yugoslav kuiubu 9 5 mıl/on dınar (19 mılyon TL) gelır sağlamış tır AKINAL'IN LİSTESİ GRUBUNDA TEPKİYLE KARŞILAND! RIFAT BABA Abdülkadir YÜCELMAN aharı dort gozle beklerken spor cam asını sarsan UZL.CÛ ha&erler arKa arkaya gelıyor Ecel tırpanınn kime, nerede rastlayacagı bellı değıl Son olarak da aramızdan bır eskj hakem, bır eskı futbolcu, ama son nefesıng dek gercek bır spor adamı olarak nıttodsle eden bırısi ayrıldı; Rıfat Atakan Rıfat Baba'nın Türk sporuna gercek hızmetı Beş.ktaş'ta futbol oynamosı ıle. yıllar yılı ağzınaa auduk bınlerce moo yonetmesıyle değıl herkesın «ununu eleyıp duvara astıgı bır donemde» deciıği sporu ve hakemlığı fıılen bıraktığı yıllara dek uiaşır Rıfat Baba'nın tek omact hakemiık müessesesını her turlü şaıbeden kurtarmak, tarafsızlık ılkesını tam anlamıyla gerçekıeştırmek ve camıadakı uckâğıtcıları uzaklaştırmaktı Bunu gerek Merkez Hakem Komıtesınde gerekse bolge hakem komıtelennde calıştıgında gercekleştırmeye calıştı Yapabıldi. yapamadı ayrı bıı konu ama mücadeleyı son n«fesına dek surdürdLğu blr gercek. Hatta son Merkez Hakem Komıtesl toplantısında ycptığı tartışmadan sonra evin» gelıp bır kalp krızı sonunda hayata veda etmesı de Merkez Hakem Komıteslndekı bazı kişılerın azraılle işbıriıöl yaptığının bır kanıtı sayılmaz mı? Bundan kısa bır süre önce gazetede zıyaretıme gelmıştı ve şunları soylemıştı «Bu ış adamı oldurur» tVazgec Hoca bu ışten» aemıştım de şu yanıtt vermıştı, cVazgecsen de bu kez oturduğun yerde oleceksln Muccdele ederek ölmek daha lyı > Rıfat Baba yı uzun uzadıya anlatmaya gerek yok Tanıyan tanıyor onu Ancak bır öykusunu anlatmadan gecemeyeceğız Istanbul amatör llg kuluplorinden blr yönetıcı Rıfat Baba'ya relefon edıyor, «Baba, pazar gunü falanca staddakl macın hakeml maca gıtmeyecek Stadda olan bır baska hakem macı yonetecek. Bu hakem de falanca Kulubün adamıdır. Haberın ola. bır dümen döndürmeye calısıyor.ı Rıfat Baba bu slnyall aldı ya hemen vanına b r hakem alıp maca gıdıyor. Gercekten de macın hakemf stada gelmlyor ve senaryo daha önce yazıldığı gıbl oynanacakken Rıfat Baba hemen yanındaki hakeml maca cıkartıyor ve böylecs amatör Pgde donen yuzlerce dalavereden hıç olmazsa bir tanesınl önlemış oluyor Ama Rıfat Baba ne yapsın tek başına naslı sürdürerek mücadelesınl. Yopacağı tek ış var cekıp gıtmek bu comlodan Ve gıttı Rıfat BabaAllah ratimet eylesın B n ü.... • . 4 ; / * ^ ^ ^ M.jtjfr&fâ Günlerdir Maçka Oteiınin bır odasındc seçım çalışmalarını sürdüren Idealist grup, Akmal başkanlığında son toplantıs>nda görülüyor. Celâl DEMİRBİLEK Idealist gurup adına kongrede Başkanlığa adaylığını koyan Gazı Akınal seçım lıstesını saptarken anlaşmazlığa duşunce Ferhan Dıncer, Süleyman Seba Şevki Kurtkaya ve Doğan Besler guruptan kopmuslardır Huseyın Cavahirog'lu'nun kongre karan almasından sonra uyelen ıle günlerdlr yoğun bır secım calışması yapan Akınal'ın, son toplantısında tutumunu beğenmeyen Dincâr Seba Kurtkaya ve Besler bu şartlar altında lıstede yer almalarının Beşıktaş a yarar getırmeyeceğı goruşunde bırleşerek muhalefette kalmayı uygun gor duklenni soylemışlerdır Geçen ıktıdar dönemınin aş başkan genel kaptan ve genel sekreterlerının lıste dışı kalmaları çeşıtlı yorumlara neden olurken, grup ıc ndekı muhalefet su yuzune cıkmıştır Beşıktaş'ın kışı cıkarlarına değıl hızmete gsreksınımı olduğunu belırten Ferhan Dıncer, «Bu donemde ortaya cı kan kış 'enn Beşıktaş ı değıl kendılerını düşunduklerf kanı sındayım Bu tıp muhalefetlsr ku.uplerde değıl, ancak partıler Beşıktaş seçimde huzur ararken muhalefette kopmalar başladı • KONGRE ÖNCESİ GAZI AKINAL'IN TUTUMUNU BEĞENMEYEN FERHAN DINÇER ŞEVKİ KURTKAYA, SÛLEYMAN SEBA VE DOĞAN BESLER, GRUPTAN KOPTULAR. • BEŞIKTAŞ'IN KİŞİ CIKARLARINA DEĞIL HIZMETE GEREKSINIM DUYDUĞUNU BELIRTEN DINCER. «AKINAL'IN ATEŞ PUSKURDÜĞÜ KIŞILERLE YENİDEN BİRLEŞMESI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU» DEDİ. de gecerlldfr Kufüplerln hlzmete gereksınımı vardır ve hizmet verecek kışılsrın ortaya çıkması gerekmektedır Hızmetın yerlne sen ben kcvgaları kulübu daha da cıkmaza gotürmektedır Benım g bı butjn ger cek Beşıktaşlılar da bu kavga, sovlesılerın dınmesını ve kulubun huzura kavuşmasını ıstemektedır Bovle bır huzursuzluk ortamındo cıddı hizmet verecek arkadaşların bulunmayacağı da bır gercektır Ben bu bakımdan, bu kargaşalıkta görev almak ıstemiyorum> bıclcınde konuşmuştur Dıncer, saptanan lıstede büyuk hataların olduğu gecen se çımden sonra ise Akınal'm gurubun ona/ını almadan bazı karorlar verdığınl belırterek «Ateş püskurduğu kışılerle yenıden bırıeşmesı bardagı tasıran son domla oldu> demıstır «Üc dort başkan odavı cıkıp bolunmektense guclu tek bır lıste Ile seç me gıî'nekte yarar gorüyorum» dıyen Şevkı Kurtkaya guruptan kopmasına gerekçe olarak zamonı, bllglsl ve parası bol kısılere yerıni bıraktığını gostermış, «Beşıktaş'a bolünme hıcbır zaman yarar sağlamayacak» demıştır. Doğan Besler ıse Kurtkayo ıle aynı goruşte olduğunu belırterek «icımızdekı bolünme ve sen ben kavgaları Beşıktaş'ı daho da cıkmaza sürukleyecekiır» demıştır Suleyman Seba, otekı uc arkadaşının aynı gorüşüne katıldığı soyleyerek «Kulube bundan boyle dışardan hizmet edececeğım» demıştir Monchengladbachlılar şampıyon olduk an bır Avrupa Kupası maçından sonra sevınc ıc nde • KIZILYILDIZ TEKNİK DIREKTÖRÜ STANKOVIC ŞANSSIZLIKTAN YAKINARAK «HER IKI GOLU DE BIZ ATTIK, ANCAK SEVINEN BIZ OLMADIK» DEDİ. Beşıktaş ve Galatasaray pazardan ümitli Beşıktaş ve Galatasaray dün hazırlıklarını sGrdürmuşlerdır. Her Iki takım da bugun kampa gıreceklerdır Son haftaların Iki formda tokımının llgın üst sırasındakı puon sıralamasım efclleyecek olan karşılaşmo an oncesı teknık adamları umıtlı konuşmaktadırlar Son dort macta üstun bır form çızelgesl gosteren Beşıktaş dun yorucu bır calışma yapmıştır. Sıyahbeyczlı takımda sakatlıgı gecen Suleymanın da katı'dığı antrenmanda tum futbolcuların hırslı calışmalan gozden kacmamıştır Lıgı dorduncu bıtırebılmek ıcın mutlak olandan ıkı puanla ayrılmak zorundo olduklarını De'ırten Beşıktaş Teknık Dırektoru Dogan Andac «Galatasaray macı *ier ıkı takım yonunden de buyuk önem taşıyor Bız dordunculuk, onlar ıkıncılık hatta şampıyonluk savaşımı verıyorlar Goruldugu gıbı her ıkı takımın da mutlak ıkı puana gereksınım bulunuyor Sjleyman ın da sakat ıgı gecmesı ıle tam kadro halınde çalışmalarımızı surduruyoru/» bıcımınde konuşmuştur Bu akşam saat 19 00 da Cınar Otel de kampa gırecek olan Beşıktaşlı futbolculara yengı halınde 7 500 I ra. ayrıca da taraftar prımı olan 150 bın lıra dağıtılacaktır GALATASARAY CEPHESİ diriyor Büyuk maclann sonuclarını önceden kestırmek oldukca zor Ancak bu macı kazandığımız takdırde az da oısa şampıyonluk şansımız bellrecek9 demiştlr. SIYAH BEYAZLI TAKIM TEKNİK DiREKTÖRU ANDAC «4 OLAB LMEK İC1N MUTLAK IKI PUAN ALMAMIZ GEREKIYORı DEDİ. Avrupa Boks Birinciliği'nde Doğu Bloku ülkeleri başarılarınt sürdürüyorlar KÖLN (Yılmaz AKAR Elif KARSAN bildlrfyor) Avrupa Boks Birinciliği'nde Doğu Bloku ulkelerı sporcuları başarılarını sürdurmektedırler. Yarıfınallerın yapıldığı bırıncılıkte 48 kıloda Sovyet Samıl Zabyoz ve Polonyalı Srednıckı karşıtlarını sayıyla yenmışlerdır S1 kıloda ıse Bulgar Lıvannov 1 raundda, Sovyet RybaVov ise maclarını 3 raundda hakem kararıyla kazanmışlardır 54 kıloda Federal Alman Rene Weller 2 raundda nakem kararıyla yengı elde ederken 57 kıloda Italyan Patrıcıo Olıvıa Romen Karol Aılan'ı sayıyla yenmıştır 60 Kıloda Yugoslav Mırkovıc Romen lon Budufan'ı 63 5 kiloda da Yugoslav Perunıvıc Cek Osıcka'yı sayıyla yenmışlerdır 71 kıtoda Fınlandryalı Uusıvırta Demokratık Aıman Gobauer'ı hakem kararıyla yenmıştır 75 kıloda Sovyet Nlkolian, ağır sıkletta de Federal Alman Ussıng karşıtlarını sayıyla yerekan 81 kıloda Demokratık Alman Konert Isveclı Andersson'u 2 raundda hakem kararıyla yenmlştlr. öğieden sonra yapılan karşılaşmalarda 81 kıloda Demokratık Alman Konert isveclı karşıtı Andeısson'un 2. roundun sonunda kaşını acmışsa da Andersson'u gong kurtarmıştır Son raundun hemen başında kaşı lyıce açılan İsveclı boksore hakem sekıze dek saymış ve sonra da hakem kararıyla yenik ilan etrnıştır. Beşıktaş maçı hazırlıklarını tıkl puan parolası» ıle surduren San kırmızılı takımın teknık aırektoru Coşkun Ozarı. cönce ıkıncılık sonra da şampıyonluk savaşımı verıyoruz Cocukiarın Fenerbahce yeniıgısınden sonra, verm ş oldukıarı soz Beşıktaş macı oncesı benı fazlası ıle umıtlen Beşıktaş ıle zorlu bır lıg savaşımı yapacak clan San Kırmızılı futbolculardan bır grup goruluyor. • Bursa'da yapılan Turkıye Eltopu B rincılığlnln ılk gîırt karşılaşmalannda Tacspor, Harbokulu nu 2215, MTA ıse Demırsporu 2619 yenmışlerdır. 9 Türkıye lıgı kulupler arası Genç Takımlar futJ bol Bırıncılığı fınal grı.bu yann boşlayacak, Kütahya grubunda Sarıyer, Kocoelı Izmırspor v» Denızlı, Isparta gubunda P Ofısı, Kayserı K Id. Yurdu ve Erzmcan genc takımları katılacaktır. • Futbol Federasyonu yann ovnanması gereken Sebat Tırespor, Be/koz Isparta ve K EreğII Malatya moclannı pazor gunune ertelemlştlr. 9 önceki gün anl bır kalp krızl sonucu ölen LMuslorarası hakemlerımızden ve Beşıktoşlı eskl futbolculardan Rıfat Atakonı'nın cenazesı bugun öğle namazından sonra Kadıkoy Osman Ağa camıınder» kaldınlacaktır 9 Mersın de yapılan Türkıye Bayanlar Bosketbol Bırıncılığı nde Kolej, DSI Izmlrspor ODTU, istanbulspor ve Beşıktaş gruplarında Ilk sırayı alarak fınal grubuna katılma hakkını elde etmişlerdır. • 67 kılo profesyonel boksorümüz Kodır Yüceler, Italyan karşıtı Cesarıo'yu dün gece Istanbul'da yapılan 10 raundluk karşılaşma sonunda sayı ıle yenmıştır KISA... KISA... KISA... RÖVANŞI İÇİN İDDİALI Fenerbahce Kulubü Başkanı Faruk llgaz takımının Türk ye Kupası Fınalının ılk macında Altay a 21 yenılmesım «normal» olarak karşılamış. «Kupayı kazanacağımıza ınanıyorum» dermştır. Altay'a karşı lyı bir futbol sergılemedıklerınl belırten llgaz, «Engın ve Şevkı yuzde yuz golluk fırsatları degerlendırebılseydıler, macı kazanabılırdık de Ne var kı attıgımız b r gol bıze buyuk avantaı sağladı kupoyı kazanacağımıza ınonıyorum » bıcımınde konuşmuştur HEM LIGDE HEM KUPADA llgaz, pazar gunü Orduspor la zor bır lıg macı oynayacaklarına do değınerek, «Hem lıgde hem de kupoda başa oynamamız takımı yorgun duşurdu Pazar gunu Ordu dan ıkı puan alırsak, şarnpıyon olma şansımız coğalır» demıştır. FENERBAHÇE KUPA MÜSTESAR ORHAN CAPLI BÖYLE GİTMEZ... M Bayındırlık Bakanı Elçi Fenerbahce Stadının yıl sonunda hizmete açılacağını söyledi Bayındırlık Bakanı Şerafettın EIcl, beraberınde Yapı Işlerı Genel Muduru Omer Sezgın ıle bırlıkte Fenerbahce Stadını gezmış ve ıncelemelerds bu unmuştur Baıan Eiçı Fenerbahce Stodının gerı kalan ıhales ıc n Yapı Işlerı Bolge Mudurlugune yetkl verm ş ve 1979 yılı sonunda hızmete açıiır haıe geimes nı ıstem şt r Ayrıca Şerafettın Elcı stadın clmleme Işlenınm de Beden Terbıyesı Genel Mudurluğunce yapılacajını acıklamıştır Fenerbahce Kulubü Başkanı Faruk llgaz Bakan Elcı'vı stadda yaptığı ıncelemelerı bıttıkten sonra Sosyal TesıslerC3 ogırlamıştır lthatpaşa caddesınde, eskl TRT Genel Mjdur'uğunun karşısında bır oına vardır Spor Toto Mudârluğu . Kapısından gırın Tam karşınıza asansor gel r Nuh Peygamberden değılse bue, en az Hazretı Isa dan kafma. lcerı gırın En üst kata yuruyerek cıkmak bıraz zordur 8 kat düğmesıne basmayın, bu duğme çalışmaz 7 ye basın Asansor durduğunda ve kapıyı actığmızda burnunuza carpan kesıf kokudan mut'ogın yanma geldığmız/ anıarsınız, şaşırmayın ve panığe kapılmayın Doğru yoldasınız cunku Şımdı yukarı kata çıkan merdıvenı goreceksmız Ne var kı bu merdıvenın onunu bır cay ocağı kesmıştır, ama yukarı cıkmak ıcın başka yol da yoktur Coy ocağı ı)e trobzanın arasından gecmek icın bi'az akrobat olmanız ge'ek Aman dıkkat'ı olun. Yanmasanız bıle üstünüz başınız kirlenebılır. Bu üst kat merdıvenlnl dönüncs gözünüze lâvabolar carpacak Bir tuvaletın sahanlığı gıbı bır yer Tamam ışte orası Bu lâvabo ar arasında eskı pusku bır kapı goreceksınız Itın lcerde kırık koltuklar, kohne masa'ardan once gozunuze ınsanlar carpacaktır Tanıyacaksınız onlan. Yıllar yılı Türk sporuna bu ülkeye hlzmetten başko sey duşunmeTiış gorevde oldukları surece spora sıyaset korıştırmamak ıcın ke'lelerınt ortaya koymuş, bu ulkenın spor burokrasısının en deneyımlı, en elıt kış lerı bunlar Orian Bılgınler, Talât Akguller, Yusuf Mergenler ve otek ler Yüksel Cakmur göreve geldığl zoman gorevden alınan ve müşavırlığe atanan, yetısmelen bu ülkeye mılyonlara malolan kışıler Hepsınden onemlısı üst düzey bürokrasısınde, sıyasetcılerın uşağı o'mamış, ender kışı'er Ama Orhan Caplı, onlara başkanlık bınasındakl mu şavirler katını dahi cok gormüş ve hopsını, Spor Toto'nun bu gırışı sank ozel olarak, pıs, cırkın ve Iğrenc olarak duzenlenmış sekızıncı katına yollamıştır. Sporun «S»sınden habersız bır müsteşar, bakanın cevresınde spordan anlayan kişılerın dolaşmasından bıla hosIonmamıştır. Bu sutunlan yıllardır okuyanlar gldenlerın ardından lyı bırkaç satır yazabıimek ıcm nası) cobo harcadığımızı bllıner. Ilk ksz blr gıden icm söylenecek tek 1yi kelıme bulamıyoruz. Genclık ve spor Bakanlığının spor yanını tarıhının en zavallı donemıne duşuren Caplı'yı. llerde spor tarıhımızi yazanlar elbette hatıriayacaklardır Teşkılât kademeleri hıcbır donemınde bu kadar bılgısız, DU kadar tecrübesız, bu kadar yeteneksız kişılere teslım edılmemıştl Sporumuzun her dalındakl çöküntu tesadüfî değıldır. (Arkası 11 sayfada) Hıncal ÜLUÇ ARASINDA K DÜZENLENEN 5 E J FUTBOL |JB|H1 TURNUVASI H N 1 SURUYOR, KURUMLAR «QQ| 9 İKİnUtfc H Fchmi ÖZGÜLER Kurumlararası DÜ2enlenen «Merhum Spor Yazarları Futbol Turuuvas;»ndo gectığımiz hafta en farklı yengıyı AN KA Kablo. Demiroren karşısında al Pancarmotor Philıtaş 4 1 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 4 11 2 0 13 0 j?Jl mtf fjffi* MHf Diyarbakırspor Başkanlığına Çeîebi Eser getirildi DIYARBAKIR, (CumhurıyeO Dıyarbokırspor'vn ertelenen yıllık oloğan kongresı öncekı g ü i Spor Salonunda yapılmış ve başkanlığa Çelebi Eser gstırılmıştır. HAFTANIN iüfE EN FARKLI P ^ B YENGİSİNİ JİJI^ ANKA ELDE ETTİ ig&g| WHm^ ^ Samım Var grubu lıderi Profılo takımı JÜjK S | mHfi •P • PB Pyi SAMİM VAR GRUBU: Profılo 3 3 0 Demırdoküm 4 2 1 Istınye T. 2 2 0 1 1 0 mıştır 80 ANKA Karbosan 1 1 0 Puan dağılımı şoyle olmuştur. Roche 2 0 2 ABDI IPEKCİ GRUBU: Sımko 3 0 2 4 0 1 Burodekor 4 4 0 0 21 4 8 Imsa Demırören 4 0 0 Kartaltepe 4 3 1 0 9 1 7 Prizer 4 2 1 1 g 35 ŞUKRU GÜLESİN GRUBUMETA 4 1 1 27 8 3 Aytemıi 4 3 1 Beldesan 4 1 1 2 6 11 3 Denızspor 4 2 2 Grundıng 3 1 0 2 3 5 2 Arçelık 3 2 0 7 8 2 o 3 1 1 10 8 0 2 0 1 3 3 5 2 3 4 3 14 1 16 B 5 4 2 2 2 2 1 0 Phılps Bıfa Sandoz SSK Akın T. Timtaş 3 1 3 1 4 0 4 0 n 4 O u 2 n 3 3 3 0 7 4 1 1 5 1 3 1 7 9 2 2 5 8 2 4 n I 2 2 9 c a 8 9 4 3 3 2 « 1 o SERVER ŞENGÜN GRUBU: Otosan Epengle Halıç T. Hılton Bekoteknik Squibb 0 0 9 2 0 1 7 3 2 0 1 6 1 3 ^ 1 1 1 2 0 1 5 3 1 0 2 7 3 1 0 2 6 4 0 1 3 9 3 8 5 4 4 4 0 11 0 1 8 t 6 7 4 6 5 4 DK. Evl 9 3 6 8 13 3 2 2 2 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog