Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 6 MART 1979 :OŞKUN ÖZARI: UTBOLCULARLM İZİK ;ÜÇLERtNİN 'ETERLİ »LDUĞUNU ;ANITLADILAR,. Teknik Direktör, San Kırmızıh futbolcuların özellikle ikiııci yarıda büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Drduspor önünde alınan farklı yengi üzerine tasaray futbol tokımı Teknik Direktbru CoşÖzarı takımının özellikle ikinci yarıda başabir futbol sergilediğini söylemiştır. Özarı sonra mac hakkındaki görüşlerini şoyie 3miştir: tikinci yarıda futbolculanm üs<ün aba gösterdiler. Bunun yanısıro oyun disipı uyorak fizik güclerinin de yeterli olduğunu adılor. ilk yarıdaki sönük futbolun nedeni revic'in Üstün'u iyi marke edememesiydı. yarıda Gürcan bu işi doha iyi yapınca farkıgj gelmış oldu.» izarı İlk yarıdaki bozuk ve tutuk oyunun neırinden bir toneslni de eezalı oyııncuların ığu nedeniyle takımda yer alan futbolculonIk kez birarada oynama fırsatı bulmalanna ımıştır. Ayrıca Özarı Zafer ve Gökmen'in lerirte verilen görevlerl yerine getirmelerinin ılerinde payı olduğunu belirtmiştir. fANER: «İYİ MÜCADELE ETTİK» •SKİŞEHİR (Haşmet İnöntepe blldirlyor) ehirspor calıştıncısı Ziya Taner de Beşiknaçı ile llgili olarak şu görüşlere yer ver": tiyi mücadele ettik. Bu da kondisyonun çok fyi bir düzeyde olduğunu gösterdi. k teknik yönden hücum paslaşmalarında hata yaptık. Olumlu futbola yönelik oynayak. Fakat bu Ug maçı mücadelesinde cok ge olan 2 puanı aldığımız için memnunuz.» Beşiktaş bekleme döneminde | Kulüp Başkanı Gazi Akınal, «Elbette bu kötü gidişe son vereceğiz» dedi. «Basketbol ve futbol takımlarınm üzerinde kara bulutlar dnlaşıyor.» Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Feyizoğlu: «Sorumlu, Ceza Kuruludur.» Baturalp, iki İzmirli Federasyon üyesinin baskısıyla basketbolun bu duruma geldiğini sövledi. Niş: • Cemirin durıımu psıkolojık,, Cemil: «Dizimdeki bağlar kuvvetlenmedi» Fenerbahce calıştıncısı Necdet Nış Trabzonspor karşılaşmosında Cemil'in tu tuk oyunu icin tDurumu tamamen psikolo jıktırs aemiştir. Üstündekı urkeklıği tüm uğraşılarına karşın atamadığına değınen Niş, «Toplara girmekten kacınıyor. Şoyle kı; karşılaşmalarda bazen gec;rdığı cıddi sakatlığı unutuyor. işte o zaman gercek Cemil oluyor. İnanc, arzu, cohşma ve sure kendıs nin eski futbol kışilığıne dönuşümunu sağlayacaktır» şeklınde görüşlerini acıklamıştır. CEMİL: «ADALELERİMDEKİ BAĞLAR HENÜZ GÜC KAZANMADI.» Fenerbahce kaptam Cemıl gecırdiği omeliyatiarın kendisini cok etkilediğini, tionuz tam anlamı ile lyileşememesme karş?n futbola karşı czlemini ve takım sevgisinin alanlara dönmesinln en buyük nedeni olduğunu söyiemiştır. SorıLâcivertli takım kaptam, «Dizimdekı bağ lar kuvvetlenmedi. Trabzon macı öncesl dizimdeki şişme ve onun getirdiği korku. macta beni cok etkiledi» demiştir. Beşiktaş Kulübu Boşkanı Gozi Akınal. «Bunalımlı günler yaşıyoruz» demiş ve Basketbol takımının ligde ilk beşe gırememesi üzerine, «Hakemler, Ankara'da Beşiktaş'a suikast yaptılar» şeklinde konuşmuştur. Futbol takımı icin ise «Fenerbahce ile oynayacağımız Kupa ve Lig maclorını bekSiyoruz. Bundan sonra konuşacağız> demıştir. Beşıktaş'da kongrg cekişmesı surerken, basketbol ve futbol takımlarının üzerlerinde ka ra bulutlorın dolaştığını belirten Akınol, «Elbette bu kötu gıdışlere son vereceğiz. Gerekli onlemler alınacak» demiştir. Gazi Akına! futbolda Fenerbahce macion öncesi konuşmo nın futbolcular üzennde olumsuz etki yapabiieceğ.ni söyleyerek, «Tum konuşmolarımızı pozartesı günu yapacağız> demiştir Beşiktaş Teknik Dırektörü Do ğan Andac. Eskişetıirspor önünde dönemin en kotu futbolunu oynadıklarını ancak, Kupo macında tokımdan büyük bir patlama bekledığini belirtmiş. »Kupa'da Fenerbahce'den doha şonslıyız. Tum kötu günleri geride bırokacağız> bicımınae konuşmuştur. «BEŞİKTAŞ'A SUİKAST YAPILDI Beşiktaş'ın basketboldaki son durumunu iceren bir konuşma yapan Gazi Akınal. Ankara'do moc kazanmonın güc olduğunu belirtirken, «Böyle Federasyon ve böyie hakemlerle AnKaraoa mac kazcnrnak olanaksızn.r. Hakemler Bcsiktaş'a Ankara'üo suikast yapiılarf demıştır. BATURALP: «MORRiS CEZASINI HERHALDE AMERİKA'OA CEKECEK» Beşiktaş Basketbol TaKimı ca hştırıcısı Mehmet Baturalp, faderosyonun basketbolu seyırcisiz oynatmak istediğini öne surmüş ve «İki izmıriinın» Daskısıyla basketbolun bu auıuma getırildiğini söylemiştır. 3ir suredir kazanılan macın bile musa başında yitirıldığinı osürren Baturalp. bunun en acık örneğinın Galatasarayın hü<nien yenilgısı olduğunu sözlerıne eiclemiştir. Baturalp. «Morris ca^asını herhalde Amenka'do oel<ecek. Basketboldo hsrşev artık polıtık bir yön kazanmaya başladı. Fenerbahce'nin de başıno buna benzer olaylar gelebılır. Ankara'daki Şekerspor ve Zıroat maclarını kazanacaklarım hicj sanmıyorum. Bu şartlar oltında Ankara'ya gıdıp de boşuna masraf yapmosınlar» bıcimınde konuşmuştur. Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Tonju Feyizoğlu. DSİ Spor'lu Morrisin cezosını cekmediği halde tedbir kararının anlaşılmaz bir nedenle kalcJ:r;iması üzerine yaptığı acıklamosında şunları söylemiştır: «Bu konu. direkt olarak Merkez Cezo Kurulunu ilgılendırıyor. Eğer alınan kararda bir gariplik virsa, bunun sorumlusu Ceza Kurulu'dur. Bu konuda Federosyonu suclamak kanımca yerslzdir. Gercekte sade bir vatandaş olsam söyleyecek o Kadar cok şey var ki...» Abdiilkadir YÜCELMAN eşiktaş nereye gidiyor? Beşiktaş'm iyi bir yolda olduğu, iyiye doğru gittiği söylenemez. Gerek futbolda garekse bosketbolda bekienmedik sonuclar olan Beşiktaş'ın bu noktayo nasıl geldiği merak konusu Tüm omatör spor kollarını felce uğratıp kcpısma kilit takon ve de yalnız profesyonel futbol üe profesyonel basketbol1.) duşunen bir yonetimin hatalarını belirterek konuya girmek istıyorur. Taşıma suyla deglrmen döndürmeye calışan Beşiktoş yonetiminin hotalar drzisı cok önceden başlamıştı Bu başlangıc transfer sezonuna dek uzanır. Bir asker disiplinine alışmış Doğan Andac'ın yine bir csker disiplini iclnde bir Süleyman Seba'nın yönetimine girmesinl dogal karşıiamok gerek Ancak soyın Seba teknik ocıdan futbola ne derececie yorarlı oJabılir bunu bilemiyoruz. Söylemek istedlğimlz şu ki bugünkü yonetlm kurulu çok erken bir secim havasına girmiş ve milyonlarca borcun tslâşı icinde her şeyl unutorak futbolu da bosketbolu da bir kenara ttmiştir. B İvan'ın unutamadığı an ftanm Görünümü JŞ asından ksun Galatasaray du'yu farklı nerek tlama yaptı Llgin 19. haftasında heyecan doruktaydı. ızonspor'un, Fenerbahçe önünde alcfıgı bir ı Bordo Mavili takımı önderlikte bırakırken. Imezlik ünvanını da surdürdü. Beş asından yoksun Golatasaroy, Orduspor Kle farklı yengisl ile patlama yaparken, Eshir'den yenilgi ile donen Beşiktaş icın canlar laya başladı. Beşiktaş. Fenerbahçe ile yarın Kupa'da. pagünu ise ligde karşı karşıya gelecek. Buna sakımo Fenerbahce Beşiktoş naftası da dıliriz. Ligm dibindeki heyecan fırtınası, sıralama3ir değişiklik yapmadı. Sonuncu Kırıkkale, olaylı bir mactan sonra Altay'a bir puon ırırken, Bursaspor ve Zonguldokspor kendi larında karşıttarına takıldılar. HAFTANIN TAKIMI: Golatasoray. HAFTANIN FUTBOLCUSU: Gökmen (Galotay> HAFTANIN HAKEMİ: Ihson Türe (Galataso Orduspor) HAFTANIN KARMASI: Erhan (Adanaspor) ahattin (Altay), Necati (Trabzonspor), Ergun arbakırsporJ, Sadettin (Göztepe) Zafer latasaray), K. Mehmet (Boluspor), Tuna <Femhce) Necdet (Trabzonspor), Gökmen latasaray). Neıat (Eskişehirspor) GOL KRALLIĞI: 8 GOU Özer fAdanaspor), 3 (Altay), Paunovic (Beşiktaş), 7 GOL: Mah(Orduspor) SARI KARTLAR: Tuncay, Necdet (Trobzon•), Coşkun (Fenerbahce). Mehmet, Ayaın, H. him (Boluspor), Sadettin (Goztepe*. Ziya, KeBatmaz (Beşiktaş), Recai (Bursaspor), HaMurat, Erhan (Adanaspor) KIRMIZI KART: Faruk (Kırıkkalespor) Bugün Beşiktaşta bir futbol krtzlnden söz edilse yonetıciler, «Hele şu Fenerbohce mocmı bir ot'atalım dn ö",'"ı konuşalım» diyoriar. Ycni bir anlamdo Fenerbahce macını kazonırlorso Beş:'.taş'to her şey unutulacak Diyelim kl BeşiKtaş kupoda Fenerbahce yi eledi, bu bir cözüm mu, Bssiktaş t kurtarobılecek bir sonuç mu? Ancak bugune dek bu tip ornekler görülmüştür. Son dokikoda elde edilen bir başarı tüm konuşan nğızlora kilit vurmuş, her şeyi unutturmuştur. Ve Beşiktaş da bugüne dek uygulanon bu sacma sapan yontema ayok uydurmaktan başka bir şey yapmamokladır. Oysa Beş;k;oslı yonellcilerle teker teker konuşulduğunda hepsinin de cağdcş bir düzen hasreti ıcinde olduklormı görüyoruz da neden bir oraya geldiklerinde cağdaş bir ycniemı uygulamoktart cekiniyorlar onu cnlıyamıyoruı. Beşiktaş'ın baskelboldakl do yürekler acısı. Gerci BoturoJp ın dfldiği gibl basketbolda maso bcşı oyunlor poıo altındokl mucodeleyl süip ot<yor amo mosa başı mücadele icin de adom gerek. Beşiktaş'm basketbol odamlan sorunlarmı öbur sutunlarımızda dile getirecekler. Ancak Beşiktaş'ın bosketbol eski şube kaptam Tanju Feyizoğlu'nun verdıgi yanıt cok ilginç. Feyizoğlu, «Basketbol Federasyonu Asbaşkanı olmayıp d 3 sade bir vatandaş olscy< dım o kadar cok söyleyeceğim şey olacaktı kı...» diyor. Demek ki bir sode vatandaş bir yerde gorev kabul edinc« peynirli vatandaş oluyor. Öyle olunca do oğzına kilit vuruluyor. Demek k: Beşiklaşın hem futbclda hem de bosketbolda düzlüğe cıkması ic'n once'.VIe peynirli Beşiktaşlıların aâızlarındoki kilidi sokmesi gerek. Beşiktaş bu gücü torihinden almolıdır ve alocoktır do... BAŞLANGICI VE S O N U Necdefin, Yenalın önlemlerine karsın vurduğu sert şut üst direkle buluşup, çizgiye düşüyor (Üstte). Havalanan top bu kez Onur'un kafasından önce direğe çarpıp ardından dışan çıkıyor. (Altta). (Fotoğraflar: Ali ALAKUŞ) Necdet: «vurduktan sonra topu görrnedim» iz'eyicisini ka~ şı karşıya çelirer. buyük maçın 51. üakikası. O ana dek sergıledigi futbolla Fenerhahçe kalesinde önemli tehlikeler yaratmış olan 7r".hzonspor yeni bir akııı girişiminde. Ahmet Hüseym'den aldıgı topla soldan kaçmış, topu kale sahası üzerine kepçelemişti. Savunmayı geçen top sag boşlukta Kecdet'in önü'ie tiuştü. Cenç r futboicunun çzkarttığı se t şut üst direğin içine vurdu. Çizgiye çarpıp havalandı. Bu kez Onur'un fccfa darbesi ile sol üst direkle bulusan top so(Arkosı 11. sayfada) İspanya'da futolcuların grevi nedeniyle lig maçları yapılamadı Avrupo futbol lıg'srinde İtolya'da Milan, İsviçre'de Zürich, Belcika'da Beveren, Yunanistan da Aris ve Yugoslavya'cic Dinamo liderlik'erini sürciürürken ispanya'da 1. ve 2. Lıg karsılaşmaları Futbolcular Sendikası'nın aldığı grev kararı nedeniyle oynanomamıştır. ispanya Futbolcular Sendikas> bir sözleşmenin scna ermesınden sonra kulüplere bu sözleşmeyi tek yanlı olarak uzctma hakkının tanınması üzerir.e grev kararı almıştır. Bunun yanısıra 3 Ligde oynayan futbcl cu!arın 23 yaş sınınntn kaldırılmasını istemektedirler. Salon Atletizm Yarışmasında S.Birliği, ABD'yi yendi FORTH WORTH (Teksos) ABD ila Sovyet!«r Birlıği arasındo Forth Worth de yapılan Salon Atletizm yarışmasını. ABD kazanmıştır. Erkeklerd* ABD 75 66 yengı alırken. boyanlardakı cekişm»yi 52 . 46 Sovyetler Birliğı kazanmıştır. Genel toplamda ise ABD 121. Sovyetler Birliği 118 puan almışlardır. Bcycniar 60 yordada ise. Sovyet Lyndmilo Young 7 27 ile gene kendısine ait oîan Dünyo Solon rekorunu egale etmiştir. Ancak bu yarışmada. elektronik kronometre kullanılmamıştır. ç Bayanior 60 yardada i e. Scvyet Lvndmıia Strozkova 6.63 ile yenı bir dunya rekoru kırmıştır. Erkekler 60 yardavı 6 14 sanıye ile Amerikolı Hou8 ton Mctear kazonmıştır. Eltopu'nda haftanm görünümü Üçüncü hafta sonunda, Demirspor liderliği yitirdi istanbu' Eitopu Ligi'nin ucüncü haf;ası da sona ere'kerı Dem'rspor. liderliğir.i iki takipcisi Seşiktaş ve Tocspor'a yfnüerek vitirmistır. Demirspor'u yenen Başiktaş lideriiğe yükseürken zorlu haftan;n aynı zamanda en kârlı takımı olmuştur. Sampiyoniuk ycıundoki en önemlf engeüeri aşmcsını bir hafto icinde boşaran Başiktoş bundan scnraki bosit maclarıpda bir suroriz oiuşmaz iss brincıliğ'ni erken belir'eyecsk gücte. Tacspor ise Demirspor'u deviren dığer bir ekip Beşiktaş m artiınaon ikinci sırac'T bulunan Tacspoı oioğarı şarîiarda Lig ik'nciliğini belirlemiş bulunuycr. Bu arada Sanyer İTÛ'nı yenerken Demirspor ile ucüncülük savaşımı icin um'jtland:. Bcğlarbaşı ise ilk yengis'ni Yukssk Denizc;iik Okulu onunde aldı. Taçspor'dan Kemal, Tunc; Beşiktaş'tan Mustafa ve Sarıyer'den Ercan haftanın başarılı oyuncuları olarak göze ccrptıicr. Goi krallığındu ise Yüksek Denızciük Okuiu'ndan Sedat 77 golle ük sırada yer alırken kendisini 72 golle Alibeyköy'den İdns izîemektedir. Günün karşılaşmolart: Pertevniyal Sarıyer, Yük. Dz. Okulu Ferahspor, Bağlaıbaşı Ümraniye. tbol Federasyonu îrkez Hakem Kurulları rın açıkianacak ANKARA Futbol Federasyonu Kurulu ve kez Hakem Komitesi üyelen yarın acıkiana;ır. Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltm ıl üyelerini belirlemek icın bir haftadır Bursa, nbul ve İzmır'de sürdürdüğü temaslonnı tailamıştır. Saltık özellikle Merkez Hakem Komitesi üyelin seciml konusunda özenli hareket ettiğini, r kurul üyelerj konusunda da bugün Ankora'son görüşmelerini yaparak yarın gerekli acık3da bulunabiteceğini bsllrtmiştir. Değer Eraybay Voleybol (A) Milli Takım Çalıstırıcılığına getirildi Voleybol Federasyonu, isv«ç'te yapılacck Bahar Kupasına katıiacak (A) Milii Erksk Takımı Calıştırıcıiığma Değer Eraybay'ı getirmiştir. Eski milli voleybolculardan Eraybay Milli Tokım calışmalannın 19 martta başlayacağını ocıklamıştır. Güngören, K. K. Zara, Küçükköy, Şehzadebaşı ve Vardar ilk venilgilerini aldılar Fehmi ÖZGÜLER İstartbul 2. Amatör Futbol Ligi'nde gectiğımiz hafto Güngören, Vardor, Şehzadebaşı K K. Zara, Kücükkoy ve Tuzla rakiplerine ilk kez yenılmişlerdir. Bu orada Cumarîesi günü Fethlve Kurtuluş macınm 40. dakikasında. Kurtuluş lu Yıldırım'ın attığı golu orta hakem Ant Pamuk'un kornerle değerlendirilmesi «Haf tartın Oloyı» olmuştur. 5. Hoftanıi başarı'ılo'i şöyie olmuştur: (A) GRUBU: Haftonın Takımı: Sokorya Haftanın Hok«mi: Ertan Yılmaz Hoftanın Oyuncusu: Mustafa (Kücükpazar) Haftanın Karması: Habıb (Cerrohpoşa) Huseyin 'Sakarya). Levent (Şehremini), Vehbi (Kücükpazar), Kemai (Üsküdor) Mustafo (Feriköy), Derya ( H lal). Özcan (Şehremini) Mustofa (Kücuk pazar), Lokmon (Sakarya), Mesut (Tunusbağ) (B) GRUBU: Haftonın Takımı: Deftordar Haftanın Ha kemi: Neıat Ergan Haftanın Oyuncusu: Hamdi ıÇıncrspor) Haftanın Karması: Tuncay <Fethiye) Semıh (Defterdar), Tevfik (Cınarspor), Cem (Altınordu). Aziz (Kuruceşme'ı Avni (Deftardar), Atilla (Altınordu). Aydemır «Şehzadebaşi) Homdi (Çınarspor), B. Ö mer (Fsthiye). Nıyazi (Defterdar) (C) GRUBU: Haftanın Takımı: Anadolu Haftanın Hakemi: Fircri Tutcuoğlu Haftanın Oyuncusu. Bülent III (Selimiye) Haftanın Karması: Kemal (Selimiye) Dilaver (Hürriyet), özkan »Camlıca). Enver (Anadolu), Ahmet (R. H!sar) Ali (Yesildirek), Cevat (Özfatıh) Selami (Anadolu) Bülent III (Selimiye), Zeki (Haydarspor), Metm (Altınay) (O) GRUBU: Haftanın Takımı: Beylerbeyi Hoftonın Ho kemi: Mustafa Öney Hoftonın Oyuncusu: Raıf (Celikspor) Haftanın Karması: Erdal (CeItkspor) Hasan (Beylerbeyi). Manmut Mümin (Celikspof). Melek (Kücük koy) Harun (Go;por). Nezih (Bozkurf», Süleyman (B. Boronkay) Arif (Celikspor), Erver (Beylerbeyi), Okay (Mimarsinan) (E) GRUBU: Haftanın Takımı: Fatıh Haftanın Hokemi; Erdogan Kulaksız Haftonın Oyuncusu: Seyhan (ist. Spor) Haftanın Kormasi: Şenol (Sümerspor> Osman (Sumerspori, Erol (Adalar), Eyup (Ayvansaray), Ahmet (Beyoğluspor) Erkan (Vefa>, Yalcm (Fatirı>. Tufan *Fatıht Semlh (Sumerspor). Seynan (Isl. Spor). Erdinç (Vardor) (F) GRUBU: Hoftanın Takımı: Ayyıldız Haftanın Hokemi: Yüksel Erkan Haftanın Oyuncusu: Zafer (Esenler) Haftanın Korması: Bülent ıi. Ü. S. K) Yusuf (Kağıthane), Akoun 'Ay yıldız), Cengiz (Kağıthane) Eşref (Zeyrek) Eroi »Gungörenı, Zafer (Esenler', Bahri 'Ayyıldız) Hüseyin (P. T, J>. Mustafa (K. M. Paşat. Ceial (İ, Ü. S. K) Amatör Lig Finallerinin ikinci yarısı bugün başlıyor istanbul Amatör Futbol ilgi fl nallerinin ikinci yarısı bugün Ve fa stadında oynanacak üc karşılaşma ile başloyacaktır. Günün proğramı şöyledir: 11,00 PaşabahceYıldız 13.00 K. Gümrukİ.E.T.T 15.00 TekelNişantaşı Okmeydanı ve Yeldeğirmeni 1. Amatör Genç Finallerinin başlama kararını tepki ile karşıladılar Okmeydanı ve Yeldeğirmeni kufüpleri Geno takımiarına verilen hükmen yenilgi cezası icin Futbol Federasyonuna ve Bölg9 Müdürlüğüne yaptıkları itiraza karşın, Tertip Komitesinin 1. Amatör Genc Grup final maclarmı önümuzdeki hafta başlatma kararını tepki ile karşılamışlardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog