Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 30 MART 1979 D O K UZ ARTHUR HAlLEY'lN ROMAN1 Türkçcsi: Arize BERGİN Resimleyen: Hikmet ANDAÇ NİM NANCY'NİM O İSTEK UYANDIRAN DUZGÜN VUCUDUNDAN Nim'ra burosuna portatıf bir karyola getınlmiştL Karen'm evraden dondugu zaman, yataga çarşaf senlmıj, yastık ve de yorgan konmuştu. Vickı evıne gıtmıştı Nım hâlâ Karen ı düşünüyordu. Cynthia'tun sözlenne rağmen, suçluluk duygusundan da kurtulamanuştı. Sadece kendisı degıl. bir bakıma G S E I . Kurumu da sorumluydu Karen ın olümunden Modern yaşamda, elektnk, Karen gıbıler ıçın bir cankuratran halatıydı ve her ne pahasına olursa olsun, kışıler bundan yoksun bırakılmama!ı\ dı Hızmet guvencesı herşeyın onunde gelmelıydı G S EI gıbı bir kurum ıçın kutsal bir gorevdı bu Oysa yanndan ıtıbaren kurum bu kutsal gorevını tam olarak >apamayacak, verdıgı guvenceyı tekrar tekrar sarsacaktı Nım elektnk kısıntısı sürduruldükçe. pek çok can kaybınm ve guçlüklerın kaçınılmaz olacağını düşündu Acaba Karen e karşı besledıgı suçlulun duygusundan kurtulabılecek mıydı0 Belkı zamanla bunu saglayabıhrdı ama şu sıra olanaksızdı bu Nım şu anda yantmda bınsi olsa da onvmla dertleşebüseydım dıve duşunuyordu Fakat Ruth a Karen'den hıç soz etmemışü ve bu ışı sımdı de yapamazdı Masanın başına geçtı. ellenyle yuzunü örttü Bir sür% sonra oyalanmak ıçın bir şeyler japması gerektığinı duşundu Hıç degılse bir ıkı saat oyalanmahydı Masasımn uzen mcelenmesı gereken dos>alarla doluydu Bu gece şu dosyalann bir bölumunu mceleyemezse, ertesı gun yıgınm bir o kadar daha artacagını bılıyordu Bıraz da oyalanmak içın çahşmaya koyuldu, Aradan on dakıka geçmıştı kı dış bürolardaki telefon çaldı Nım hemen kendı masasmdakı paralel telefonu açtı Terasa Van Bu^en «Bahse gırenm ki kurumun sözculuk gorevını bugunluk tamamladıgma ınanmıştın» dedı •Ama şu gazetecıler durmak dmlenmek bılmıyorlar Burada ıkı arkadaş var, senınle göruşmek ıstıyorlar Bıri AP Aıansı ndan Yetıı kısıtlama programıyla ılgıli bir ıki soru soracakmış Obur arkadaş da Nancy Nim kararsizdı ama sonunda Nancy'ye boyun eğdi Molmeaus. Ne ıstedığini bir turlü söylemedı. Ama tnutlaka bir ısteğı olmalı Ne dersın'» Nım içinı çekti Pekâlâ. buraya buyursuniar''» AP Ajansı r.ın muhabın Nım e bırkaç soru sordu ve yanıtîan not ettıkten sonra fazla o>alanmayıp dışan çıktı Nancy Molmeaus. ajans muhabırının ışı bıtınceye kadar dış buroda bekleme>ı yeglemıştı AP muhabın. Nım ıle vedalaşırken, «Bebegı gondereyım mı">» dıye sordu. E\et, zahmet olmazsa » Nım dış kapının kapandıgını duydu ve hfcmen arkasından Nancy ıçerı gırdi «Merhaba » Nancy her zamankı gıbı gayet şık gıyinımşü. Bu akşam sırtmda puruzsuz terune pek yakışan mercan rengı b r ıpekli elbıse \ardı Nım onun elmacık kemıklen çıkık yuzunde de her zamankı kıb^rh ıfadeden eser kalmamış olduğunu farketti. Belkı de Chrıstopher Colombus Otelındekı karşılaşmalanndan ve onu tzleyen olavlardan sonra, Nancy nın ona daha dostça davranması herşeyı değıştlrmıştı Nancy, Nım ın karşısma oturmuş bacak bacak üstune atmıştı Nım m gozleıı bir an ıçn geiç kadran \j7un ve duzgun bacaklanna takıldı Sonra hemen başka tarafa baktı. «Sıze ne gıbı bir yardımda bulunabıhrım''» Nancy. Az önce aldıf mız bir haber \ar» diverek uzun bir kagıdı Nım'n masasına bıraktı «Sabah gazetelen bu haben yaymlayacaklar Bız de gazetenm ogle baskısmda yetkihlenn, örnegın sızın jorjmunuzu yayınlamak ıstıyoruz » Nım «Şu haben okumama ızin venn» dedı Nancy tembel tembel mınldandı «Kaben ı>ıce okumazsanız, yorum yapmanız guç olur Acele etmeden, rahat rahat okumaya bakm • Nım haben bir solukta okuduktan son^a. tekrar başa donup vazıvı dıkkatle ıncelemeye koyuldu V ashıngfon DC 3 mavıs Amer.ka Bırieşıh » Devletlen son enerjı bunvhmına bir çozum getırmeh yenı dolar adı verı'en \enı bir para bınrrrm YAYILAN BAYILTICJ KOKUYU İÇİNE CEKTİ. ONU DAHA YAKINDAN TANIMAYA CAN ATIYORDU. İKİSİ DE AYNI DUYGUYU PAYLAŞMAK İÇİN BİRLİKTE YURUMcYE BAŞLADILAR. pıya^oyo surmeye karar verdı Yenı dolar alîınla desteklenecek ve degerı tedavuldekı dolarm on featı otacate Başkan yenı dolar\ yarın ögleden sonra Beyoz Soroy'aa duzenleyecegı basın toplantısında açüüayacak Washıngtondakı bazı yetkıhler bu yenı para bırırr.ıne ş.mdıden durüst dolar adını verdder OPEC ulaelermın de satacakları petrole karşılıh yenı dolarla odeme yapılmasmı kabul edeccklerı sanılıyor. OPEC ülkelennm bu tasony; otumtu karşıladıklan behrtılıvor Ancalt OPEC sözcüsü Şeyh Ahmet Musad, yenı dolar uzennde herhangı bir anla?maya varümadan once Amerıka Bırleşık Devletlerı'nın altm rezervlerının ıncelenecegını açıkladv. $eyh Musad bu gece Parıs'te basına verdığı demecte, 'ABD'nı.n altın rezervlen konusunda bıze valan sövledıgıru ıddıa etmek ıstemeyız, ama son zamanUırda \ ay gınlaşan sovlenî'lerı de hıçe sayamazdık Bu neden le \em dolarm altm destegınm gerçek olup olmadıgvı (Dsvgmı 11 Sayfaaa) TELEVİZYON 18.30 HABERLER 18.35 MARKO Annesıne gıtmek üzere kukla tiyatrosuila bırlıkte yola çıkan Markonun yolda uğradıgı çıfthkte yaptıgı gosteri buyuk ılgı>le ızlenır. 05 05 06 00 06 02 05 45 07 15 07 30 07 40 09 02 10 01 11 05 12 00 12 10 13 30 13 15 1432 1500 RADYO Acılış ve program Turkuler Kısa haberier Gunayd.n Kuranı Kerım Koye haberler Haberler Sabahtan sabcha Kadın dunyası Arkası yarın Okul radyosu Bo'gs haberleri Öğie uzen Hoberler Hafıt muzık Yurttan seslor Kısa haberler T I I RI 1 Sanatcılarımız Turkuier geçıdl Bölge haberleri Okul radyosu Kısa haberler Akşama doğru Kısa haberler 18 01 18 16 19 00 19 55 20 02 2012 20 40 2102 21 17 22 02 22 17 22 35 23 00 2310 01 00 0105 Z\> 10 Cocuk bahçesl Laf lait acor Haberler Cevremızde yorın Cocukiar ıcm Hafıf muzık Şarkılar Turk hafıf muzığt Türküler Turkuler Şarkılar Melodıden melodiye Haberler Totıl gemesl Program ve kapanış 05 00 Gece yansi RI 3 Acılış ve Progra» Güne Bcsiarken Sobah Konserı Barok Muzık Nat Kıng Cole sov'uvor Turk Yorumculorı Oğleye Dogru Sızın Icm Sect Merırri Korvser Saatı Caz Muzığı D'zzy Gıl esp e \s Orkestrası Gunun Konssı Muzık Sohbetle'i Pop Caz Studyo FM Aksam Ko is°rl Klâs.k Turk Mjz.ğl Korosu Cağciaş Mözık Cesıtlı Muzık Gecmısten Guıj'ruze Senfonık Muzık Ceş tlı Solo ar Gecenm Geî rd K'erl Cıımo Konserı Gece V8 Muz k Progrom \,e Kopanış |11 19.00 DOĞA BELGESELİ «Hayvanlann Bılıruneyen Yonlen» adını taşıyan belgesel dızmm «Bıyoloıık Saatler> bolümunde hareketleri belırlı bıf düzen ıçınde olan hayvanlann bu ozelhği nasü kazandıgı sorusuna yanıt aranacak. 15 20 15 40 16 00 16 05 17 00 17 02 1800 07 00 07 02 08 00 09 00 09 30 1000 1100 1200 1300 1430 1500 16 00 1700 1800 1900 19 30 20 00 20 30 2100 21 45 22 00 23 00 24 00 0100 19.30 SADABAD 20.00 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLÜ PROGRAMÎ Kasım Inaltekln yönetimindekl koro, «Şehnaz Fash»m dınletecek. James Moson 08 00 0S02 09 00 09 30 10*30 10 30 1050 11 20 11 40 12 00 12 20 12 40 13 00 13 30 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.15 MtNİK KONSER Kavsu Dogansoy (arp) bestecisl bellı olmayan bir parçayı seslendın\ or TV'de Sinema: "Lord Jim / ; YONETMEN: RİCHARD BROOKS/OYUNCULAR: PETER O'TOOLE, JAMES MASON, CURD JURGEMS, EU WALLACH, JACK HAWKINS. PAUL LUK.AS, DA ÜAH LAV1, AKİM TAM\ROFF / RENKLİ / YAP|M YIUI 1965 / SURESİ: 154 DAK. ekibi uzun aylar Asyanın, Avus tralyanın uzak köşelerınde cekım yaptılar Kahramanın ruhbılımsel gelişımmi yansıtmak, tortıştıgı sorunlan ortayo dokmek ıçınse, olağanuslü zengın bir oyuncu kadrosundan yararlanı'dı 1912 doğumlu Richard Brooks, senaryocu olarak 194O'larda, yonetmen olarak ıse 1950'lerda çalışmaya başladı TV'da daha once ızled.ğımız «Paris Hatıraları The Last Tlme I Saw Paris» (1954) gib, romantık Mmleri yanısıra «Korotoh\a Oımanı Blackboord Jungle», tlnsonlık Değert Somethmg of Value» «Elmer Gantrv», «Profesyoneller» gıbı degışık turlerde ııgmç fılmler yaDtı. Vö de onemli edebı uyar lamalar Dostoyevskı den «Karamozof Kordeşlem, T Wıllıams'dan «Kızgın Damdakl Kedl>. ve ıGencllk Kuşu Svveet Bırd of Youths gıbı Geçtığımız yıl «Mr. Goodbar'ı Arorken» ısımll fılmle kazandığı bü yük başarı Brooks'un 67 yaşına karşın yorulmadığını kanıtlıyo' Oyunculara gelınce' Ingıliz oyuncusu Peter OToole 1962 de, «Arablstan'Iı Lowrence»le Qne kavuşmuştu Çeşıtlı ro'ler oynayan 6cnatcıyı TV'de daha önce «Hırsız Aşıklor»da ızledık... James Mason. Curd Jurgens, Elı VVaMach, seyırclmlzin tanıdiğı unlu karakter oyuncuları. (ZoUm Denltsde TV'de ızleğımlz Jack Hawk\ns blrkac v1' önce ölmüştü Paul tukas da öyle. Akım TomıroH'u kötu odam rollerıntn bu llqınc oyuncusu ıse özelllkle ıTopkopı» fıl mıyle tanımıştık Acılış ve program Gun boşlıyor Oiayiarın ıcınden Sabah Konsen Şorkılar Turkıye'de Sonayıleşme vs Gelışmesı Hafıf Muzık Turkuier Gecldi Berı Gel Barışalım Şarkılar Turk Hafıf Muzıgi Turkuier Haberler Olaylann lcmden TRT 2 14 00 14 30 16 00 16 20 16 40 17 00 17 30 Şarkılar Yabancı Dıl öğrenelım Şarkılar Arkası Yarın Turkuler Şarkılor Fransız Şarkıcılan 1800 18 30 1900 1945 20 00 20 30 21 00 21 15 2145 22 00 22 30 23 00 23 30 23 35 23 35 Türküler Ne Oer? Dm ve Ah'.ak Haberler Türküler Baş'angıctan Bu Yana Insanlık Kücuk Konser Şorkılar Spor Gazetesi Şarkılar Caz Müzlğl Turkuler Muzıkte Cağ'ar Haberler Hafıf Müzık Program ve Kapanış 21.20 TELEVİZYONDA SİNEMA: «LORD JİM» 23.45 HABERLER BEYOĞLU: AS (47 63 15^ Ahlaksıziar C Cardınale R I DUNYA (49 01 66) Cılgın At Rl EMEK (44 84 39) Pazar Gecesı Ateşl R I. FİTAS (49 01 66) Lanetlı er Dağı U Andress R İ GAZİ (47 96 65) Cılgın At Rl İNCİ (40 45 95) Aşkın Göz Lâle döneminin sımgesi ' Sadabad ekranda istaobul Televlzvonu'ndan Atıllâ Özgur un hazırladığı progranr. Lâle Donemınm sımgesi halıne gelmiş Sadobad'ın onemı burasının yenıden kazanılması ıcm yopılan ve yapıtması gereken conşmalar konu edılerek başlıyor Yopımdo ayrıca sozu gecen döneme ılışkın kıso bir cıcıMamo bu bolgedekı tarıhı yopılordan ve günümuze dek geleblten koiıntıiardon 6rnekler Kâğıthana Beledıyesi sınıriorı ıcındc olmosı nedenıyle beledıyenin bu Konudaki gırl$lmlerınin Beledıye BasKonı tarafından acıklanmosı. tstanbut Teknlk Oniversltesl Şehlrcılik Bölumuı Baskanı Prof Kemat Ahm«t Aru'nun konuvla ılgılı goruşleri ve hazırianon on raporo Mışkın acıklamalarına yer Joseph Conrad, «Lord Jrni» adh oykusunu yuzyılımızın başındo, yanı tam 1900 yılında yoyımladı 1857'de doğup 1924 de olen, Polonyo kokeniı bu Ingılız yazorı. bıllndığl gıbt omrunün onemli bir boiumunü deni2& olarak geçırmış, bu arada tam 16 yıl Ingılız tıcaret fılosunda gorev clmıstı. Conrad, denızcıhktekı deneylerını kıtaplarında ışlemış, dunyayı, en uzak ve egzotık koşelenne varıncoya öek gezerken yaşadıklarını, ınsanoğlunun hayat, ölüm, onur, sorumluluk, korku gıbı temel kavramlar karşısında duşundukleriYİe ârülu olarak kıtaplarına aktarmıştı. Uzun oyküsü ıLord Jlm», ingilız ttcoret tılosunda görevli bir genc subayın bir o!ay sırasinda çevresındekılerden ckorkak» damgasını yemesırri V6 uzun yıllar boyunca bu nttelemeden kurtulma cobasını anlatır... tLord Jlmıl yıllar once Amerıkan sınemosının ilgmc isımlerınden olan Rıchord Broo ks sinemalaştırmıstı. Öyküd»kt egzotik yanı, gezilen uzak ulkelere deggın gorsel yanı conlandımnak Için Brooks we yoşı V Vural KONAK (48 26 06) Pazar Gecesi Ateşi R i SARAY (45 64 21) Ahlaksız C Cardınale R.i. SITE (47 69 47) Şlhırlı Kulu Rl ŞAN (40 67 92) Kanun Gücü C Arkın. AKSARAY: BULVAR (21 35 78) Aşıarı Gozyaşı V Vural IPEK (22 25 13) Şurü I Akon ŞAFAK (22 25 13) Embrtyo Rl YILDIZ (21 11 37) Şehvet Kurbanları RT Itns R l ATUANT1K (55 43 70) Ajkın Gozyaşı V Vural KENT (36 96 12) C v< J Ccı ms R I SUREYYA (36 06 SZ) 5 1 rlı Kutu R 1 USKUDAR (33 'S 75) 1 <î lum Sc'.ası B r zcn 2 Bozt'on da CÜC k Sever f> Akboş YENİMELEK 144 42 69) Emb KADIKÖY: 1 rıyo R I AS (36 C0 50) Cıvi J Co TIYATRO FATİH (28 53 M ) Hıtler Foma. C. Tesl 20 X), C. Tesi Poş zmınden Hayatı Haklkıye zar Salı 15 30 Sohnelerl P Tesl, PerşemÜSKUDAR (33 03 97) Patobe Cumo C Tes! 21 00 C, Te vatsız Honımefendı Sal». s» Pczar 15 30 Poza» 18 30 Cuma. C Tesl 2100. C. Tes* HARBIYE (40 77 20) Sersem 15 30 Besieme Pazar P. Koconın Kurnoz Kotısı Cor, Te»ı 2100. Praor 15 30 Pef. Cumo 21 00 Votor Sever. AU POYRA2OĞLU KORlef Pozor 15 30 19 30 ~ HAN ABAY (49 56 52) tsteyeVorın Butun Dunya C T e ^ nin Bır Yuzü KarO Vermlyen 15 30 21 00 Emeh Köy Zenci P Tesl nanc har a Tesl 1100 gun 21 00 Cuma 18 30 KADiKOV (38 31 21} Oılekce C Tesl 15 30 Pazar 15 30 Co' Per, Cuma C. Tesl 18 30 19 00 C Tesı 15 30 Ayak DEVLET TİYATROSU (45 53 Bacok Fobrtkosı Pazor 36) Odo Tıyatrosu tGökyu1530 zunde Bır Kıyi» (Şehır T'yatTEPEBA5I (44 Î 9 58> Morot rosu Ovunu» Cumo 19 00 • Sode P Test Soı>, Cu Cumartesı Pazar '3 50 «Siz Verlyorum» Sa'ı Car P$, 1 18 00 «Kurnaz Avukît » U Tesı, Pazar 14 00 BUYUK SALON «Özgirlüğune Kavuşturulan Don K şot» Salı, Car CMTIÜ 20 30 C Tesl, Pazar 15 00 DEVEKU$U KA8ARE '44 46 75) Bız B ze Benzenz P Tesl hanç rıer gece 21 15 Caf C Ta$i Pazar 1815 OOSTLAR TIYATROSU <AKW Brech) • Kabore Poza1500 1830 G ÖZCAN G UUKU (46 80 91) •'Voğmur'iın Xaçarken» P Tesı *"a ıc ^ i r gun 21 00 C Tes<. 1600 KENT OYUNCULARI (46 35 89) «C.3 or» P ^*r. Cumo 21 15 Çat C *esı • Pa/ar 15 0 0 1 8 'o LEVENT KI9CA ARKftDAŞ KABARE (25 01 78) Hayat ve Bır Ha/ot V=r P Tesı Sa ı har c ner ci«sTn 21 •O Cnr 160C C Tesı ' 'ozar 15 30 NEJAT UYGUR TIYATROSU (22 41 12) N^po.yon h P tes na'ic Pf tjKSTr 2130 Cteii Po^or 18 00 21 30 TEVFIK GEtENBE (37 87 94) ıuoc!ı Yıne Ivlsın» Po zartev hortc her qsce 21 Tı Carşamba. C Tesl, Paıar 18 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog