Bugünden 1930'a 5,399,058 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ON CUMHURİYET 13 EKtM 1979 Kalitesiz geçen maçta hakem Göksel çok kötü yönetim gösterdi Golleri 30. dakikada penaltıdan Mehmet Ekşi, 65. daklkada Kemal Kılıç ve 88. dakikada Raşit attı Beşiktaş daha çok gol fırsatı ele geçirdi STAD İnönü HAKEMLER Ekan Göksel (2) Cengız Demırpençe (3), Erol Polot (5) BEŞİKTAŞ (5) Mustafo (5) Kemal Batmaz (6), Omer (6), Al Coban (6) Sule/mcn (7) ~ Akıf (5), Mehrret Ekşı (6) (Samet 5) Zıya (6) Necdet (7). Bora (4) Kemal Kılıc (6) FENERBAHÇE (4) Adem (5) CoşKun (4) Cen (6) Erol (5), Yenal (4) Tuno (4), Zafer (6), Onder (3) Mehmet (5), Raşit (5). Cemıl (4), 'Selcuk 4) Futbol Kalıtesı (5). Scn Kartlor: Tuna {F Bohce) Kemal Batmaz (Beşıktoş) Abdülkadir YÜCELMAN Altuğ İSTANBULLUOĞLU Beşiktaş Fenerbahçe'yi de yendi: 21 arşıiaşma sonrası ortaya cıkan sonuc doğal olarak Beşiktaş a sevınç Fenerbahceye ıse uzuntu getırmıştı Sıyah . Beyazlıların genc calıştırıası Serpıl Hamdl Tjzun «oyuncian değıl, sonuctan memnunum» derken Şukrj Ersoy etol hsızlık herhalde benım a/ağımda Ikıncı /anda danemın en OIUTIIU 'utbolunu ovnamamıza karşın venı'aıye bovun eğdiK» b cmmde korustu ERSOY «GIT DERLERSE GIDERIM» Fenerbahce ca ıştıncısı Ersoy «Benı goreve Fenerbahçeiı cgobe le r m get rd> Sımdı çıt derîerse seve seve g'derım Ancak bu ben m Fenerbahce den koprram anlamına ge'emez Sar Lac "ertl' kuLbun her kademesmde hızme'e hozınm Yoiet'c lerımın kcrannı saygı ıie beklıvorum P°raliı ıcın kenusmok stem'vorum Takdır Hakem Beşiktaş'ın yengisine gölge düşürdü ğer hakem Erkan Göksel oîmasaydı bu maç beıkı do basladıgı gıbı bıtecek, boylesıne heyecan ve gergin bır hava olmayacaktı. Çunkü Erkan Göksel tam 30 dakıkada ıcad ettığı penaltı ıle oyunun elektnklı bır havaya burunmesıne neden oldu hem de oyunun gıdışatını değ'ştırdı Gerçı hakemın ıcat ettıgı penaltıya dek Beşiktaş daha ustun ovnuyor. yapt'gı ataklarla Fener van sahasında ortalıgı hallaç pamugu gıbı atıyor ve her an gol atması beklenıyordu. Ama Erkan Göksel E°sıkıaş"ın takım olarak yapacagı ışı tek başına yaptı ve takdır hatası bıle dıyemıyecegımız açık bır pozısyonda b r penaltı yaratarak Beşiktaş ı galıbıyete ulaştırdı Hakemın penaiası o^una futbol yonurden kalıte gstırmezken bu ıuor bol sahalannda sık sık rastladıgımız ola>ların bır başka omegıne a? daha tanık olacaktık Ne var kı her ık, takımın penaKdan sonra ortaya koyduklanna futbol denılemezdı ve seyırcılenn futbolsuz bır 90 dakıka ıçınde hakemden bpşka suçlayacaklan oyles'ne çok kışı vardı kı Fenerbahce nın orta sahayı unuttuşu, Bsşıktaş ın da tum hatlprı ıle savunmaya çekıldıgı ıkıncı yarıda San Lacıverthier tek kale oynarrışlardı ama rakıbın gerı çekılmesıjle elde edılen bu avanta'da g'nlen pc/ısyonlarm hepsını bol keseden harcayan Fenerbahce savunrrasındakı dısıplmsızlıe'nı yedıgı ıkmrı bır golle gordu Beşiktaş ın yenne bır başka takım olsa Fenerbahce nın hatalannı ona daha acı odetırdı Beşiktaş Fenerbahçe'yi dunkü ven gısıyle 2,5 yıldar> h f i eldp eJ~medıeı (Arkası 11. Sayfada) Kcrşılaşmanm 30 daklkasında Zıya topla ceza alanına daldı, Adem kclesınl terk ederek Zıya'nın ayaklarına yattı Zıya go!ü kacırdığı Içın dovünurken, Erkon Göksel penoltı noktasını gosterdı Atışı kulıcnan Mefımet Ekşi Adem'ın sağından topu fılelere yolladı... E K 90 DAKİKANIN ÖTESİ Şükrü Ersoy: "Git derîerse giderim M Bülent BILGIÇ k e r f sın rdır » :>ek'ır>de konustu ALPASLAIM D'*!NIN SIŞUĞINİ ÖNE SURMUŞ Esoy konusmsını şoyıe surcurdu «Alpcs an cuna akşamı benı te'efonıo orayarak dızın n ş şt>ğmı ve kend « no sans vermeyı duşunj/orsam, affını ıstedı karş laşmanın qer ıımnı dusune'ek ^ n d s nı oynatmad.m ı Fenerbchcedskı gore ıncîen ayrı'ırsa kes'nlık'e ca lısdrıcı olarak başko bır taktmda uğraş verrreyecegıne de degınen Ersoy cy ne de buyuk konuçmamak gefek r. Etnfiek pa^ası uğruna ne'e'e koMöîrrtm vor» dedı z TL'ZUN «ARZULADîĞfMIZ FUTBOLDAN UZAĞIZ» Serpıl Hamdı Tuzun ıse Fenerbahce karşısında al nan ıkı Duaiın degerının yodsınaTiayacağını savunurken «Ancck crzulaaığımız futbo'dan cok uzaktayız Oncefıke bız ıstedıâ mız duzeye geielım Başarılarımız ardından geleCÖK > demekle yetındı. Ponaltı olayından sonra Erkan Göksel cıkış tunelıne guclukle geleb Idı llk yarı sonunda d nlenme odasıra g tmek Isteyen nakemlerl seyırcıler ayva atarak protesto ettıler (Fotoâraflar Alı ALAKUŞ Tu oy DlVıTÇlOGLU) G.Saray Eskişehir'denbirpuaniadönüyor: I! Galat&saray Eskişehir deplasmarundan da bır puan aldı. Her ıkı takımın da olumlu bır futbol sergıledıklen karşılaşmada takımlar attaklan bırer golle bırer puan aldılar 13 dakıkada G Saray baskısını sürdürurken topu kesen. Tayfun"un uzun orta,nı Alj Ihsan şutladı Mdfıt'ten dönen top Nejat'ın onüne düştü. San Kırmızılı savunma markaısız kahnca Nejatın donerek vurdugu top sol alt kcşeden aglara takıldı l0. 30 dakıkada orta alandan geiışen kombme bır Galatasaray atagında Kemal £skı^ehirspor kalesıne ındı Ortasım ılen çıkan Dogan yumrukladı Pozısyonu çok ıyı ızleyen Oner aşu'tma bır vuruşla Bilal m geç kafaya çıkışıyla uç Eskışehırsporlunun arkasmdan ağlara taktı 11. Ikıncı yannm 53 dakıkasında Tayfun'un ortasını Mehmet Kalaycı sağ altı pas koşesınde yakaladı ve çevırdı#ı topu Eser sert bı r plonlonla havada bloke eaerek kurtardı 74 dakıkada Idrıs ın kafa şutunda top Eser de kalaı Boylece karşılaşnıa II beraberhkle s^nuçlandi. GENÇLERDE ESKIŞEHIRSPOR GALÎP Eskışehırspor Galatasaray karşılaşması önce=;'nde oynanan Gençler Lıgı karşılaşmasmda Eskışehırspor Genç takımı Galatasaray Genç takımıru 10 yenmıştır. STAD: Eskişehir Atotürk HAKEMLER Nıhat Guel (7) Zıhnı Alemdar (7). Coşkun Anılsoy (7) ESKIÇEHIRSPOR (7! Dogan (5) Selahattın (5), Bılal (5) Ismaıl (6). Tayfun (7) Burhan (7] Serdor (5), Hudaı (6) Mehmet Kalaycı (5), Neat (6) Alı Ihsan (5) GALATASARAY (7) Eser (6) Mu' t (5). Gungor (7), Fat h (6), Erdoğan (5) Mustafa (5) Cuneyt 16), Gürcan (5) Öner (7). Gokmen (5). Kemal (5) Futbol Kalıtesl. (7). Karsılasmanm 13. dakikada Nejat ve 30. dakikads Öner attı. ! Gençlerde Eskişehir G. Saray'ı 10 yendi 1977 yıiındaki TSYD Kupası maçından bu yana yenemı yordu Sıyah Beyazlılar. Fenerbahce yı Transferde «Flaş ısımlerı kadrosana alan Beş:ktaş. 17 maçtır yenemedıgı Galatasaray ı dri bu donemde çoKerterek tarat tarlarını şampıyonl'.ık davasına sokmuştu Bu have ıle maça başHvan Kara Kartallar ılk on dakıka fııtına gbıo^nadııar 2 ^ k ı kadi Necdf* ın c<va alanı ıçındpn seH şutunu Adem ıyı \er tutarak onlerken 5 dakıkada Kemal Kılıç ın pasında Bora. altı oastan toDa vu rama\arak takımını mutlak bır golden edı>oıdu Sıyah Bevayhlann etkın bızlı futbolunu kpsmejı ba şarin San Ldrıvertlner or ta aİEnda «Al çulum ver gulum» ovjnuna başlayınca karşı'aşmanm tadı kyçtı Bır de bu kotu oyuna hPKem Goksei ın sr'antal tanıınavan susmak bılmez dudugu e\lepınr° oyun çekılmez bır hpl aldı VE PENALTI 30 d'kıkpda stadtpkı hava bırden degıştı Kemal Kılıç sagdan gelıştırdigı akmda topu ortalamış altı pas uzennde Zıva ya gelmekte olan topu Adem plonıonla almıştı Zıya saçını başnı yolu>or hekem ıse penaltı noktasını gosterıvordu Nasıl oluyordu bu ış' Fenerbahçelılenn ıtırazı Tuna nın san kart gormesıyle son buldu ve dört aylık Beşıktaşlı KaDtan Mehmet Ekşı topu fıleîere gonderdı Golden sonra Beşiktaş tek rar atak üstünluğunu ele geçırdı Necdet soldan tek başına ceza alanına gırdı ve dort Fenerbahçelı tarafından yere düşüruldu Goksel'm karan devam» oluyordu Hakem kendını mı affettın9 yordu n e IKİNCI YARI Bu kez Fenerbahce vardı sahada Tıpkı Beşiktaş gıbı süreklı ama bılınçsızce bastınyordu San Lâcıvertlıler 60 dakıkada Tuna nın «bomba» gıbj şutunu Süleyman kes°rken belkı rrutlak (Arkası 11. Sayfada) Yaşarken ölen hakem: Göksel Halit DERİNGÖR utbolda bır cok claylar gecm ş ve bun lar tanne maıoımuştor Bu ılgıiç olayları spor kamuoyu ve futbo'cular yıllar gecse de bellekler nden çıkaramazlor Beşiktaş Fenerbahce maçının hakemı de ılgınc olaylar ac sından o'umsuzlüğe ulaştı Dun verd ğı penaltıhıc unutulamayccaktır Ne mutlu yaşarken tarıhe karışanlara Gercekte Fenerbahce, dun sahada can cekışen bır hasta gıbıydı Hıc blr futbolcunun ayakta duracak hali yoktu. Ikılı mucadelelerde helva gıbı dağılıyorlardı Fenerbahce'nın bu mevsımsız hastalığına kımse bır anlam veremıyordu Ne yazık kı boyle bır hastaya son darbeyı de hakem vuıdu ve Fenerbahçe'yi yıktı Sporseverler, Cemıl ıle Mehmet ı yan yana gormeyı COK arzula r lardı Ne var kı, artık bu ıkı futbolcunun enkazları kalmış durumda B Mehmet ın Fenerbahce ye kazandırdığı guzel paslar vardı Ya koybettırdıklerı' Fenerbahce teknık yoneticıleıi yanıış yoldalar Ya bu ışı ıyı bılmıyorlar, ya da etkı aıtınaa kalı/orlar. Cemıl ve Mehmet ten sonra belkı bır de Alpaslan çıkacak ortaya Bunların eskl futbolları onunde şapka cıkarırız. Ancok Turkıye'de 30 yaşında menıskus olup da tLtbolda b a ş a n s n dejcm ettıren bır oyuncu gordunuz mu° Bunlar geregı gıbı goruljp. düşünülmezss hakem olmasa da Fenerbahce'nın başarıya gıtme olanagı yoktur. F İYİ, Yıldızlarda Istanbul Sutopu birincisi oldu Istanbul Yıldızlar Sutopu Bınncılığmı IYî kazanmıştır 15 puanla b'rına olan lYİ'nın ardından 14 puanla AdaJar Susporıan ıkıncı 13 puanJa Galatasaray üçunculüğü elde etmıştır. Buyuk'fr ve Gençler Bınncıhsının ılk devrelerını de IYI hder bıtjrmişür. AT YARISLARI SONUÇLARI 1 KOŞU Evren, Belma Sıbel G 180 P 1 15 1 20 Z 55 Ik lı 6/8 4 35 2 KOŞU Segah Subevhı. Mamucalı G 180 Ikılı 164 3 40. 3 KOŞU Perhaf H berbol, Arbıka G 1710 1 75 1 45 2 Lıra Ikıli 2>3 24 60 4 KOŞU Ansay Bergüzen, Atabey. G 1 30 Ikılı 2'3 3 25 5 KOŞU Caııkara Serkoç, Kırcıceğı G 27 55 P 1 85 105 1 65 Ikıiı 3'8 18 85 6 KOŞU Pekar Hurkont, Erotmıkstar G 4 lıra Ikılı 4/1. 890. 7. KOŞU Goletea, Güles n. Guclü G 4 50 P 135 115 1.50. Ikılı 2/7. 5 40. 8 KOŞU Nurcp'an. Beydaa. Koncuy G 2 30 P 1 05 1 05185 Ikılı 1/4 185 9 KOŞU Şenoy. Adalı Gaznelı. G 8 85 P 4S0 2 40 350 Ikılı 2/7 50 55 1. CIFTE 1/8 70 85 2 ÇİFTE: 2/8, 36 70 3 CIFTE 4/2 24 55. 4. ÇİFTE 4/7, 18 90 ÜCIÛ GANYAN 2 . 4 7 UCL0 BAHİS: 7 2 1 0 . ALTILI GANYAN. 2 . 8 4 2 4 • 7. Kürek'te dokuz dahn dördünde birinci olduk • 5 ULUSL^RARASI IST ^ N B L J L KUREK BlPINCILIGINDE BULG \ P STAN 9 F \LMANYA 5 ALTIN MAD,.LVA ALDI • YARISMAYA KATILAN TUM KUREKÇILER MADALYA ALIRKEN DORT BIRINCILIKLE 14 ALTIN MADALYA ALDIK. 5 Uluslararası Istanbul Ku rek Bınncılığı dün Küçükçekmece gölunde yapılmış ve takımımız katıldıgı dokuz yanşmada dort bırncılık alarak topîam 14 madalya kazanmıştır Yanşmalara kürekçılenmız yamsıra, Federal Almanya'yı temsılen Bayern München takımı vs Bulgarıstan katılmış. Yugosla\Ta gelmemıştır. Bu nedenle yanşmaya gıren her kurekçı madalya kazanmıştır Yalaiz ıkı dalda üç takım yanşmış dokuz dal ıse ıkı takımla yapılmıştır. Madalya dağılımmda 14 altın n a u ^ K ^>an Takımımızin ardından Bulgarıstan dokuz. Federal Almai takırru beş altın madalya kazanmıştır. Yanşmalarda şu sonuçlar alınmıştır 4 tek dumencısız büyük(Arkosı 11. Sayfada) 4Tek Dümenclslz'de Nrıncı olan Bulgar ekıbı ve gerıde Turk takımı (FctoğrafAiı ALAKUŞ) Göztepe Rize ZonguldaksporAltay karsı karsıya geJiyor Türkıye Bırıncı Lıgı'ne ertelene karşı'a=;ma!an d şında ıkı macıa devam edtlecektır A sarcak Stadın da saot 15^0da baslavacak rracto Goztepe ıle Rızespor karşı kar ş ya gelecektır Esıt puanlı ıki takımın savaşımında Zonguldakscor saat 13 00 te Altay önune Çikacaktır Bisiklet Turu Sovyetler'in üstünlüğü iie sonuclandı Cumhuroaşkanhgı Uluslar arası Türkıye Bısıklet Turu dün koşulan Izmıt Istanbul etabı ıle sona ermış ve genel bırevsel sıralamada Sovyet bısıkletçısı Pıkuus Avo. tak'm sıralamasında da Sovyetler Bırlığı bınncı olmuştur 97 kılometrelık Izmıt Istanbul etabını ıse Çek Ladık Kubıas kazanmıştır Genel bıreysel sıralamada Tevfık Erdoğdu dokuzuncu, Hasan Can 13. sırayı almıştır. Takım sıralamasında Muhafızgucu dörduncülügü alabıl mıştır. Tur un penel bireysel sıralaması şöyledır 1 Pıkuus Avo (S Bırlığı) 2 Dedenov Vıathceslav (S Bırlığı), 3 Jılı Skoda (Çekoslovakya). Genel takım sıralamasında Sovyetler Bırhğı'nden sonra Çekoslovakya ıkıncı. Bulganstan üçuncu otmustur. 1. Amatör Lig'de Yıldız ve Kaîespor çünün en farklı yengilerini elde eîtüer Istanbul 1 Arnator f j t b o ı L gı nas Yıldız V« Kalespor rakıple'inı 50 yenerek gjnt'r) en forklı yengilerini clmşlardır Şefakoy, S rkecı karşısında aldığı 20 ilk yengı ıle sonunculuktan kurtulurken Dıkılıtaş, I.T U karşısında yen (mezlıgını yıtırmıştır. YILDI2 TACSPOR : 50 HAKEMLER Mehmet Gökman (3), Cahıt Türküt (6), Nedım Avık (6) YILDIZ Erkan (6) Kadrı (7) Fendun (7). Metın (7), Tuncay (7) Erem (7), HLsamettın (7), Burhan (7) Hakcn (7) Selcuk (5) Muzaffer (7) TACSPOR Hüseyn (4) Şevket (4), Yılmaz (4), Tuğrul (4) Muharrem (4) Fevzı (6), Mustafa (6), Ethem (5| Coşkun |5), Yılmaz (6). Gurse) (5). GOLLER Tuncay Dk 15, Hüsamettın Dk. 22, Muzaffer Dk 53 ve 74 Burhan k 81. SEFAKÖY SİRKECİ ! 20 HAKEMLER Ergın Ozboy (4), Bedrett.n B o yacıgrt (6), Bayram Kınık (6). SEFAKÖY Mustafa (7) Ekrem (6), Zıhnl (6), Izzet |7) Ekrem 16) Ismaıl (6) Yakup (6), Yaşor (6) Sadık (7). Ibrahım (6). Mehmet (6) SIRKECİ Recep (5) Erdıl (4), Nurett rı (4), Irfan (4), Mehralı (5) Ismaıl (4), Setrok (4), Ümıt (5) Halit (5) Mehmet (5). Ahmet (3). GOLLER: Ibrahım Dk 38 Sodık Dk 89 (Arkası 11, Soyfado) Erhan GÜRER Basketbolde G. Saray ve F. Bahçe I. Lig'de oynayacak Türkıye 1. Basketbol Llgl 1979 1980 sezonunda Gclotasaray, Tacspor ve Fenerbahce nın katıiması/la 14 takımla oynanocaktır. Kuruluşunu tamamlayan ancak henuz resmen acıklanmayan Bosketbol Federasyonundan sızan haberiere gore tum uyeler bu konuda görüş bırlığme varmışiardır Karara gerekçe olarak Galatasaray'ın Dar.ıştay a açtığı ve henüz resmen sonuçlanmayan dava gösterılmektedir. Dcnıştay'ın Galotasaray lehinde ya da ateyhında clacağı son ve kesın karar lığın üzerınde doğıudan etk lı olaccgından Basketbol Federasyonu üyeleri soruna kesın bır cozum aramışlardır. Danıştay'ın son kararına kadar Lıgın ertelentnesı olanaksız olduğundan tek cözüm yolunun bu sezon Icın küme düşmeyl kaîdırmak olduğu Oorülmüştür. Uğur Erel Federasyonu play off'a katılacak ılk beş takımı onayladığı. buna karşılık 7 takımın durumunu belırlemedığı ıçın Gencay Seylan Federasyonunun böyle bır karor almasına engel kolmamaktadır Bu durumda yenl sezona 1. Llg 14, 2. Llg 8 takımla başlayacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog