Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Doğan Nadi BİR DAKİKA Gulmece yazarlığının usta kaleml rohmetll Doğan Nodı'nin fıkralarını beğeniyle okuyocoksınız. Ederl: 15 lıra Isteme odresı Turkocağı Cad. 3 9 4 1 Cağaloğiu • Istonbul umhuriyel 55. Yj\. SrtM: 19436 Kumcusu : YUNUS NADİ 300 Kurus 4 Evlül 1978 Paiartesi Sayın Okurlarımız. Şeker Bayramınızı en ıçten rautluluk ve esenlık dıleklerımızle kutlarız. Bayramın 2. ve 3. gunien Gazetecıler Cemıyetlerınm Bayram Gazetelerı yayınlanacağından. Cumhurıyet 5 ve 6 eylül 1978 gunlerı çıkmayacak, 7 eylu] 1978 Perşembc sabahından ıtıbaren tekrar sizlerle beraber olacaktır. Lısesonlar Beklemeliler SEkim'de Dersanesı fal Beşiktaş ŞEKER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN ŞEKER BAYRAMI SAYGILARIMIZLA Ecevit: 'Bayramın körüklenen düşmanhkların söndürülmesi için katkıda bulunmasını diliyorum, •>» OZAYDINLI, BAYRAM SURESİNCE POLİS VE JANDARMA BIRLİKLERININ TAM KADRO GÖREV BA ŞINDA OLACAKLARINI ACIKLADI Atatürk Oğrenci Sitesi Müdür Yardımcısı, Lâleli'de yürürken bir saldırgan tarafından bıçakianarak ağır yaralandı. Ankara'da birmemur, Gaziantep'te de bir öğrenci öldürüldü Sivas'ta olaylar Kim öldürüyor ? Niçin öldürüyor ? Şiddet olaylarmm dünü bugunu ve perde arkası Haberleri 5. sayfada ABD'li esrarcı: «Kitabımı Türkiye'ye giden turistleri yasalar konusunda uyarmak için yazdım» • FILMIN YAPIMCISI PARKER DE «FILMİ POLITIK BİR NE DENLE YA DA BİR ÜLKEYI KUCÜITMEK AMACIYLA YAPMADIVU DEDI. CHP Şışli llçe binosının patlamadan sonrakı durumu... beş kişi öldü, 51 yaralı var ANKARA HALK ŞENLÎĞÎ "GÜVENLÎK,, GEREKÇESİYLE ERTELENDÎ 7 Eylül Perşembe günü CUMHURİYET'te Haberler 5. Sayfada LA HAYE (O K. Isco blldirlyor) Hollanda İşçı Partısı nın TV ya/ın organı olan VARA televızyonunun «VARA . VİSİE» adlı aktualıte programı yapımcılorı, Hollanda sınemalannda vrzyona gıren <Gece Yarısı Ekspresi» adlı fılmın yapımcısı Alan Parker ve aynı adlı kıta bın yazarı Bılty Hayes ıle fılml ve konusunu ıceren bır roportaı yayınlamıştır Kıtabın yazarı olan, esrar to çıma sucundan hapıs cezasına carptırılan Bılly Hayes, Hollanda TV muhabırının sorularını şo/le yanıtlamıştır: «Ben bu kıtabımı Turkiye'yl osağılamak için yazmadım. Ama gercek şu kl Turk hapisha nelerinde ınsanlık dışı davro(Arkası Sa. 9 Su. 7 d«) BONN Batı Almanya'nın eskı Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partl lıderı Wılly Brandt. ulkesı ıle Romanya'yı karıştıran son casusluk olayı soylentılerının orta\a atılmasının partısını kucuk duşurme ve karalama amacıni guttuğunü öne surmuştur. WÎLLY BRANDT CASUSLUK OLAYI KONUSUNDA CİA'YI SUÇLADI Brandt verdığı demecte, Almanyada soruşturması surdurulen ve gere'< ulkesınde gerek Romanya da tutukloma!ara yol açan olayın arkasında, ıcınde «Amerikalıların da bulunduğu bazı d t tant duşmanlarının» bulunduğunu ımâ etmıştır Eskı Başbakan Brandt, partısıne karşı acılan bır kuçuk düşurme kampanyası olarok nıteledığı olayı, daha onceden sezınledıklerını belırtmış ve soylentılere Amerıkan Merkezı Hober Alma Orgutu CIA'nın adının da karışmasıyla ABD Hukumetınden kesın bır ta^ır almasını ıstedığını soylemıştır. Bu arada, gozlemcıier, casusiuk olayının blrkac hofta sonra yopılacak yerel secımlerde SPD'nın gucunü azaltmak ıcın kullanılma'< ıstendığını belırtmekted'rler O*e yandan, SPD yetkılılerınden Herbert Vehner. bazı haber alma servıslerı ıle bazı kışılen, kasıtlı haber yaymakla suclamışttr. (Arkası Sa. 9 Su. 7 de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ankara Beiedıyesince düzenlenen Bırıncı Ankara Halk Şenlıği, tcışlerı Bakonlığının emri ıle suresız ertelenmıştır. lcışlerı Bokanlığı, oncekı gun Ankara Volılığıne bır yazı gondererek, Ankara Bırıncı Halk Şenlığının cgiıvenlik» gerekcesıyle ertelenmesını sağlamasını ıstemıştır. Ankara Valılıği da, dun sabah durumu bir yazıyla Ankara Beledıye Başkanlığıno bıldırmıştır. Ankara Beledıye Başkanlığı. yazılı bildırım üzertne Şenlıği ertelemıştır. lcışleri Bakanlığının, 515 eylul tanhlennde duzenlenecek Birlncı Ankara Halk Şenlığı'nı 5442 sayılı Yasa'nın verdiği yetkıye dayanarak ertelettığı öğrenılmıştır. Ankara Beledıye Başkanı Alı Dıncer, Ankara Valılığınden yapılan bildırım üzerıne Şenlığın ertelenmesıni ıstemış. daha sonra da, lcışlerı Bakanlığına gıderek Irfan özaydınlı Ile bır sure goruşmuştur. Ankara Belerdye Başkanlığı yetkılılerl, Beledıyenin belırtilen tanhıer arasında Şenlığı yapmayacağını. ancak ılerı bır tarıhte bu Şenlıği yenıden duzenlemeye kararh olduğunu ıfade etmışlerdır, (Arkası Sa. 9, Su. 8 de) İran'da, pornoğrafik kitap, dergi ve filmler yasaklandı TAHRAN Iran Şahı Muhammed Rızo Pehlevı, reiımıne karşı sürdurülen ayaklanmanın başını ceken dın çevrelerıne odun vermeye devam et mektedır. Dın kurallanno kesınlıkle uyulmasiP' sağlamak amacıyla ış başına gelen Cafer Şerıf Imomı hukumeti, pornografık fmustehcen) yayınlan yasaklo •ııştır. Iran radyosundan yayın lanan hukumet kararnamesınde, pornografık kıtap dergı, fıl n ve benzeri yayınların satıl.nası ve bulundumlmasının yasaklandığı acıklanmıştır Bu arada, Iranlı Şıılerln lıde(Arkası So. 9. Sü. 1 de) ABD askeri yardımının I Ekimdebaşlamasıbekleniyor Füsun ÖZBtLCEN Kaynayan kazan: İRAN Çetin ÖZBAYRAK GÖZLEM UGUR MUMCU Însan Sevgisi... tran mutlu sona mı, umutsuz yarına mı gidiyor.. Iran ın dun ve bugun ya şadığı acıiar kuçumsenemez elbette ancak Iran ıçın en büyuk acı. amutla bakacagı bır yarını olmayışı Son yıllarda yukselen fiyatlarla korkunc bır bıçim(Arkosı Sa. 9. Siı. 4 de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) ABD Askeri ambargosu nun koldırılmasıno ılışkm Uz laştırma Komısyonu metnının 511 eylu! tarıhleri arasında ABD Senato ve Temsılcıler Mec lısınde oylanarak kabul edılme sı beklenmektedır. ABD askeri ambargosunun kaldırılmasına ve ABD'nın dış uikelere yapacagı askeri yar dımiara rıhmden recektır. mesı ıle ılışkın yasa 1 ekım ta ıtıbaren yurürluğe gıYasanın yururlüğe gır bırlıkte ABD'den Tür(Arkosı Sa. 9, Su. 2 de) BAYRAM BOYUNCA TV'DE NELER VAR... 6. SAYFAMIZDA GELECEĞE UMUTLA BAKABİÜRLER MI? H ir evde kıstırılmış uc gence kıyasıyo ate» edlllyor. H Uçu de oluyor. Olayın oncesi var: Emnıyet yetkilı• * lerinin oçıklamasına gore, altı kişiük bir grup. polls ekıbıne ateş açıyor. Acılan ateş sonucu bir polis memuru ağır yaralanıyor Yaralanan polisln arkadaşları olay yerınden kacanları izleyip. kurşunluyorlor. Polisın gorevı, yurttaslorın can guvenliklerini korumaktır. Polıs ekiplerı «ınfaz mangalor.» gibı gorev yapamaz Eylemcinin cezasını, polis değil ancak mahkemeler verır. Polisin bu denlı koşullandırıldığı bır ulkede, akla ister ıstemez, bazı korkunc olasılıklor da gelmektedir Bu ve benzer olaylarda goze carpan ozellik, insan hayatının hics soyılmasıdır. Solcu sağcıya, sağcı solcuya duşmon kesilmiş . Sadace birblrlerinin dirilerine degil, olulerın* bıle duşman edilmış genclerımiz var (') (Arkası Sa 9 Su 7 de; Kıbrıs'a giden Nimetz: «Plan ya da çözüm formülü getirmedim» LEFKOSE AnenVan Dışışlen DanışTianı Matthevv Nımetz, Kıbns sorunu ıle ılg lı goruşmeler yapmak uzere bugun Lefkose'ye gelrnıştır Ucağın Atma'da yaptığı ro1ar nedenıyie Lamaka Havoalanına 75 dakıka geç gelen Nı(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Karadeniz Ereğlisi'nde Emniyet'te işkence gören işçinin Ankara'da ameliyatla dalağı alındı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Karadeniz Ereğlisi'nde emniyet'te dovulen Abdu'lah Ozdemır adındakı ışcı. Ankara'da SSK Hastanesınde amelıyat edilmış, ışçının dalağı alınarak barsağı 24 cm. kadar kesılmıştır Abdullah Özdemir'ın (Arkası Sa. 9, Su, 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog