Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Doğan Nadi BİR DAKİKA Gülmece yozortığınm usto koleml rahmetll Doflon Nadı'nln fıkralarını beğentyle okuyacotomız. Ederl: 15 üro lst«m« adresi: Turkocağı Cad. 39 » 41 Coğaloğlu • Istanbui umhuriyet 55. Yıl, Sayı: 19435 Kurucusu: YUXUS NADÎ f Vedat Günyol YENİ TÜRKİYE ARDINDA Aydınların okumast gereken betık. Ederl: 15 İıra Isteme adresi Türkocoğı Cod 39 • 41 Cağaloğiu • Istanbui 300 Kuruş 3 Eylül 1978 Pazar Nikaragua'da genel grev sürerken, Somoza halkın yüzde 60'ının kendi yanında olduğunu one surdu MANAGUA Nıkaragua'da öncekı gün ordu bırhklenrun ehne geçen Matagalpa kentınde durumun sakın oldugu bıldınlırken. sanayıcı'enn de destekledıgı ve Somoza aılesının 40 yıllık ıktıdannı devınneyı amaçlayan genel grevm yayıldıgı haber verılmektedır (Arfcası Sa. 9, Su. 8 de) Batıya kaçan Albay olayı Almanya'dan sonra Romanya'yıda karıştırdı, 12 general ve güvenlik yetkilisi tutuklandı VIYANA, Romen gızlı servıslerinde gorevlı Alboy lon Pacepo'nın ABD'ye sığınması ve Doğu Bloku üfKelerının Batılı ülkelerde yuruttuklerı casusluk faolıyetlerıyle ilgilı olarak CIA'ya bılgl vermesı olayı Romonya'da Başkan Nıkolay Cavuşesku'nun emrıyle 12 General ve guvenlık görevlısı gorevlerınden alı(Arfcosı Sa 9, Su. 1 de) Ankara'da, PİM üyesi 3 genci öldüren polisler Ağır Ceza'da yargılanacak. Mahalle halkı ve PİM olayın çatısma olmadığını öne sürdü. Menemen Savcısı, minibüste 3 ülkücü tarafından yumruklandı. iskenderun'da Maden Iş üyesi 2 işçj ile 1 polisin öldürülmesinden sonra 21 kişi gözaltma alındı. Kentte gerginliksürüyor ADAPAZARI (Cumhurlyet Ankara'do Balgat semtınde dort kahvemn toranması sonucu beş kışının olumuyle sonuclanan oloylo ılgılı olarak oranon ve oncekı gün Adapazarı nda bır bankadan para çekerken yakalonan Ulku Ocakları üyesi Mustafa Necıp PehIrvanlıoğlu'nun ılk sorgusurtda Ankara'da meydano gelen 16 şıddet olayının yaratıcısı olduğunu ttıraf ettığı polısçe b Idırilmıştır Sokorya Emnıyet Müdüru (Aricası Sa. 9, Su. 4 a» Adapazarı'nda ele geçen ülkücü 16 saldırıya katıldığını ıtıraf etti Mamak'da saldırı eylemleri düzenleyen bir örgüt ele geçti Urfa'da bildiri dağıtırken kurşunlanan Eğitim Enstitüsü öğrencisi kaldırıldığı Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü. ANKARA (Cumhuriyet Buro•u) Bır süreden berı Ankara nın Mamok bolgesınde moVınelı ve yarı otomatık sılohlarla sol gorüşlu kışilenn evle r>nı tarayan ve bombalayan ko mandolardan oluşmuş bır orgut ele gecırılmış. mohkeme/e sevkedılen örgüt mensupları tutuklanmışlardır Tutuklananlar arasında. MHP Cankaya Gençlık Kolları üyesi Satılmış Cenkcı de vardır. Örgütun sılahları uzerınde yapılan incelerfeler sonucunda bu orgüt üyelerınn bır süre once Mamak Tepecık İran'daki olaylarda dün de11 kişi öldü, Şii lideri Hükümetle görüşme önerisini reddetti TAHRAN iran'do Sah yonetıml aleyhtorı gösterıler dun de surmuş, guvenlık kuvvellerı ıle gosterıcıler arasındo cılan catışmalardo 11 kişi olmuştur Catışmalann en buyuğunun Tahran'da olduğu ve 4 kışmn öldüğu bıldırılmıstır Mesiıed'de 3 Abadon Ardevın Gozvın ve Şustor kentlerınde de b rer kı(Arkası Sa 9 Su 5 de) Amerikalı esrarcı Hayes özel af isteğinde Türklere minnettarlığından sözediyordu Wıllıam Hayes 1972 yıhnda, o zamankı Cumhurbaşkanı Sunay'a yazdığı mektupta «Türklerden büyiık bır ılgı gördüm» dıyor ve ozel af ıstıyordu. Nuri ÖZDEN1Z Türkıye'yi küçük düşürucü aıtelıkteki Mıdmght Express (Geceyarısı Ekspresı) filminin yazarı Amerikalı esrarcı Wılham Hayes'ın daha önce Cumhurbaşkanı Cev det Sunay'a 'Ozel af ıstemıyle gönderdığı mektupta Türklere mınettar olduğunu belırttığı anlaşılmıstır Kısa adıyla BıJly olarak ta nınan VVıllıam Hayes 26 3 1972 tarıhınde Cumhurbaşka nına gonderdıgı mektupta ulkesınden uzak kaldıgı ıçin ruhı bunahm geçırdıgım bu nedenJe Bakırkoy Akıl Has tanesmde tedavı gordüğunu kaydetmış aynca Turklerden devamlı ılgı gordugunu soylemıştır VVılham Hayes 1972 yılın da Turkıyeden esrar kaçır maya çahşırken yakalanmış tır Uzerınde esrar bulundur maktan once 4 yıl 2 ay hap se mahkum olan Hayes ın cezası daha sonra yurt dışıj na esrar kaçırma suçuyla bırleştırılerek muebbete çıkarılmış ancak lyı halı goruldugunden 30 yıl olarak kesınleşmıştı Amenkalı eslarcı b:r sure Sağmalcılar Cezaevınde tutulmuş daha sonra Imralı Açık Cezaevıne nakledılmıştır VVıllıam Ha\es 1975 vılında cezaevmden \ e Turkıye den kaçmavı başannıştır Amerikalı es o\\\ rarcının Türkıve ve Türkler (Arfcası Sa 9 Su. 7 de) \tK.ı ' oıcl ÇANAKKALE SERAMİK FABRİKASI'NDA ÇALIŞAN 3500 İŞÇİDEN 1800'Ü İŞTEN ÇIKARILDI % Bursa Bortaş Madencilik işyerinde işverenle sendika arasında uzlaşma sağlanarak direniş kaldırıldı ÇANAKKALE (Cumhuriyet) Canakkale Seramık Fabnkalarından. ınşaat sektcrunde bunulım başladığ1 geıekcesıyle 1800 ışcı cıkarılmış. ışcılere tum sosyai hak'arı verılmıştır 3500 ısçının çalıştıgı Canakkale Seromık fabrıkalarında, ışcılere verdıği ıMar yemeğınde bır konuşma yapan Murahhas Aza Ibrahım Bodur. ınşaat sektcrunde başrjosteren bunalım nedenıyle uretımı yavtışlatmok zorunda kaldıklarını blldırmıştır IŞCILERIN ISTEĞİYLE «Ecevıt Hukumetl ışbasına geldıkten bu yano, dlğer ış kollarmda oldugu glbı, bızde de bunalım boşgösterdi ve bu nedenle uretimi yavaşlatmak zorunluğu doğduı dıyen Bodur, ışclerın işten kendl isteklerıyle ayrılmalarını ounun ıcın bırer d.lekc© vermelerını ıstemıstır İşten kendı ısteklerı ıle ayrılan ışcılere ner turlu sosyal hakkııs verıleceğını belırten Bodur, aksı davronışın işçıler aley(Arkası Sa 9, Su 5 de) otobüsunu tarayanlar olduğu da ortaya cıkmıştır. Öte yandan oncekı gün Anka ra nın Şentepe semtınde 3 gen cın oldurulmesıyle ılgılı olarak Pahalılık ve Işsızlıkle Mucadele Derneğı Ankara Şubesı Başkanı Atılla Uzgoren bır basın toplantısı yaparak, polıslerle gençler orasında bır çatışma olmadığını öne surmuş, olayı «clnayet» olarak nıtelemıştır Bu arada polıslerin savcılığa haber vermeden cesetlerı olay yerınden kaldırdıkları ıcın Ağır Ceza'da yargılanacakları oğrenılmiştır Haberler 5. Sayfada Elazığ'da, silahlı 2 kişi Karayollarının 950 bin lira taşıyan mutemedîni kaçırdı I Libya Dış İlişkiler Genel Sekreteri: "Türkiye bir tehlike karşısında NATO'dan yardım görmeyecek ıt TRIPOÜ, (ANKA) Lıbya Arap Halk Sosyalıst Cemahırıyesı Dış İlişkiler Genel Sekreteri Ahmet Sahatı. 1 eylul 1968 devrımi torenlerıne katılmak üzere, Lıbya'da bulunan Türk deleoasyonunu kabulü sırasında yaptığı konuşmada. «NATO fttıfakı bıze gore, Turkıye'nln mudafaasını yapacak değıldir. Turklye bir tehlike karşısında NATO'dan istedıği yardımı goremiyecektır. Başkala(Arkası Sa 9, Su. 3 de) ELÂZIĞ, (Cumhurlytt) Ka rayolları 8 Bolge Mudurlüğu mutemedı Mehmet Erdem. Elâ zığ don Bıngol'dekı 84 şantıye de calışon Işcılerın aylıklarını gotürurken, Karakocan ı.çesı Sarıcan koyu yakınlarında so yulmuştur Yolda devrık bır kamyonun arkasından çıkan eilöhlı Ikl ki şı, Kara/olunun resmı arocını durdurmuşlar ve ıcınde 950 bın İıra bulunan cantayı mutemed Mehmet Erdem'le bırllk te kendı araclarına olarak kacmışlardır Oncekı gece meyda na gelen olaydan sonra bolge ye landarma bırlıklerı sevkedıl mış ve genış bır operasyona gırışılmıştır. â> I t't Esrarcı Hayes Cumhurbaşkanından ozel af ıstemışt'. İşgüzar : Sağlık hizmetlerinde işe göre eşit ücret uygulaması başlatılacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sosyal Guvenlık Bakanı Hılmı Işguzar «tam gün» yasasının yurürluğe gırıp uygulanmasına başlandıktan sonra, amacı sağlık hızmetı olan Bakanlığı' nın da «ışe gore eşit ücret» uygulamasına başlayacağını acıklamıştır Isguzar konuya ılışkın olarak dun vaptıgı açıklamada ozetle şu goruşlerı savunmuş tur. (ArVası Sa 9, Su. 2 de) Bayram'da Batı bölgeleri aralıklı yağışlı geçecek GÖZLEM UGUR MUMCU Çağrı Için... OECD Genel Sekreteri geliyor Kotta DAPONTE PARİS Kısa adı OECD ^|i<n Ekonomık Kalkınma ve lf£irliğl Orgütu'nün Genel Sek»eteri Emile Van Lennep Turk hükümetının cağrıiısı olarak beş gunlük bır gezı icın 6 eylül günö Ankara'ya gıdecektır Gezlnın gezısının ılk üc gunünu Ankara'da gecirecek olan Genel Sekreter Başbakan Bülent Ecevıt. Oışışlerı Bakanı Gündüz Ökcün ve Enerıi Bakanı Deniz Boykal ile goruşmeler yapacaktır. OECO bun yesındeki Turkıye Yardım Konsorslyomu Sekreteri Alfred Ku•hn'un de refakat edeceği OECD Genel Sekreteri bun(Artcası Sa 9, Su 4 de) A u sozlert polıtikacılarımızın ağzmdan sık sık duyarız d V Mılh blrlık ve berabertlğe muhtaç oldugumuz son gunlerde... lcınde yaşadığımız gunler, ulusal birlığe en çok gereksınme duyduğumuz gunler degil midlr'' Iste tırmanan teror, ışte silah ambargosu. işte t70 cente muhtaç» bır ekonomi... Oaha ne olsun? Ulusal birlık, oyle beylik sözlerle ve gostermelık ta«ıriaria değll. ancak ve ancak ozgur tartışmayla sağlanır. Özgur tartışmanın en etkln ve geçerli yontemlerle yapılacağı yer Ise, parlamento kursuleridir Bu denll olumsuz koşutlardan gecen bir ulkenln milletvekillerl ve senatorlerının yaz tatıllerını, aylarca surdurme haklan var mıdır, dersiniz? Gecen yasama donemlnın son ayları erken sectrr tortışmalarıyla geçtl Daha önce de, hukumetlerın kurul ması, guvenoyu almaları, düşurulmeleri derken bugun lere geldlk... Vergi yasaları duruyor, yolsuzluk dosyalorı bekletilıyor, klro yasasını duşunen bile yok... Amborgo, şu, bu .. Kımsenln derdi değil kl... Partllerimiz yaklaşan kongrelerınin hazırlıklorı lcinde... Hani ne derler. Klm klme, dumduma... (Arkosı Sa. 9 Su 7 de) Cumhuriyet Haber Merke2i Bayram gunlennde Ege ve Guney Anadolu ıllennde havanın guneşlı. dığer ıllerde aralıklı yagışh geçmesı beklenmektedır. Meteoroloıı Genel Müdürlugu, yurdun güneyınde az bulutlu, kuzeyde yagış beklerken, Ege ve Güney Anadolu ıllen ıçin bol guneşıı bır tahmın yapmıştır Dogu ıllerınde ıse, sıcaklığın bırkaç derece daha duşecegı bıldırılmıstır Bayram gunlennde elektnk kesılmelennı önlemek ıçın TEK Genel Mudurlugu ıle TezIş Sendıkası arasında^ kı goruşmeler tatıl olmasına ragmen dun de sürdurulmuş tur Bu göruşmelerden son ra TEK Genel Müdurlugu yetkıhleri, ~Elektnk kesılme «ı olmayacak» demesıne kar şın, sendika elektrık kesıl melerinden soz etmıştır. Yurttakı tüm Beledıyeler, anfe gunu pazar gunune rastlamasına karş\n ış yerlennm açılmasına ızın vermıştır Dıyanet Işlen Başkanlıgı da Bayram Namazı saatlerını behrleyerek muftuluklere gondermıştır. Buna gore Bayram namazı Istanbui' da saat 7 19 Ankara'da 7 03, Izmır'de de 7 24'de kılına(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Kaynayan kazan: İRAN Çetln ÖZBAYRAK AP'li gençler «Menderes Haftası» düzenleyerek İmralı'ya çıkacak MANISA (Cumhuriyet) AP Genclık Teşkılctı Basın ve Dış İlişkiler Başkam Nacı Akm yaptıgı acıklamada 1623 eylul tanhlerı aras.nı Menderes ve Demokrası Sehıtlerı Haftası olarok ılân ettıklermi bıldlrmıştır. AP Man'sa Gerclık Örgütüne Incelemelerde bulunmak üzere gelen Naci Akın 27 Mayıs devrımınden sonra Demokrat Partı ıktıdarının uyelerının âdıl olmayan mahkemelerde yargılanarak hıc hok etmedıklerı cezalara carptırıldığını one surmuş acıklomasındo ozetle şoyle demıştır. «Gençlık Teşkilâtı Genel Merkezınce organızn edılecek hafta boyunca Menderes fıkrıyatmı kıtlelere yayma amacıyla çeşltlı bılımsel toplantılar, seminerler ve anma toptantıları duzenlenecektır. Aynca 16 ve 17 eylul gunlerı butun yurtta genclık (Arkası Sa 9 Su 6 da) Sakarya Cezaevinden kaçan Sabri Altay yakalandı, olayda ihmalleri görülen 4 gardiyan tutuklandf ADAPAZARI, (Cumhurlyet Sakarya Kapalı Cezaevı'nden oncekı gece kacan ağır suclardan mahkum ve tutuklu 5 kışıden Sabn Altay, dun Karasu ılçesının Kocaelı buca ğında mısır kocanlannın saklı olduğu bır depoda pol'S • landarma ışbırlığı sonucu ele gecırılmıştır Sevgılısıyle birlıkte olabll(Arkası Sa. 9, Sü. 3 d«* İran'daki lObin Türk işçisi Ecevit'in yolunu gözlüyor Yazısı Z* sayfada Iran'do kargaşalıkların en yogun olduğu Isfohan carşısındo General Rızo Nagı güvenlik onlemlerlnı denetlıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog